Włodzimierz Bednarski

Kiedy Towarzystwo Strażnica naprawdę wprowadziło rok 607 przed Chr.? (cz. 2)

dodane: 2021-03-15
W części drugiej tego artykułu kończymy temat związany z jedną z najważniejszych dat Świadków Jehowy. Rok 607 przed Chr. w wyliczeniach doprowadza ich do kluczowego roku 1914, który dla Towarzystwa Strażnica jest najważniejszą datą w historii świata. Ta część druga naszego artykułu zawiera jakby kwestie dodatkowe, rozszerzające omawiane zagadnienie.

 

Kiedy Towarzystwo Strażnica naprawdę wprowadziło rok 607 przed Chr.? (cz. 2)

 

         W pierwszej części naszego artykułu zamieściliśmy następujące rozdziały:

 

Wprowadzenie

Komentarz R. Franza w kwestii zmiany roku 606 na 607 p.n.e.

C. T. Russell i zmiana kluczowych dat o jeden rok

Opinie Towarzystwa Strażnica o zmianie roku 606 p.n.e. na 607

Ostatnie teksty Towarzystwa Strażnica o roku 606 p.n.e. i pierwsze o roku 607

W jaki sposób zmieniono rok 606 p.n.e. na 607

 

W części drugiej zamieszczamy materiał uzupełniający i kończący ten temat:

 

Rok 1935 – wcześniejsza i chwilowa korekta roku 606 przed Chr.?

Wielka Piramida i rok 607 przed Chr. oraz rok 1917 i 1922

Manipulacja rokiem 607 p.n.e. w różnych publikacjach Świadków Jehowy

Deptanie ziemskiej Jerozolimy w roku 607 p.n.e., a niebiańskiej w roku 1914!

 

Rok 1935 – wcześniejsza i chwilowa korekta roku 606 przed Chr.?

 

         W swoim szerszym opracowaniu internetowym pt. The Evolution of 606 to 607 B.C.E. in Watchtower Chronology [long]Alan Feuerbacher wspomina, że już w roku 1935 Towarzystwo Strażnica wymieniło rok 607 przed Chr. jako Times of Gentiles (lub GentilesTimes begin), ale tej daty nigdzie nie wprowadziło powszechnie w tamtym czasie w innych publikacjach (patrz ang. Złoty Wiek 13.03 1935 s. 369; ang. Złoty Wiek 27.03 1935 s. 413; ang. Złoty Wiek 10.04 1935 s. 423-425).

https://ad1914.com/2018/05/29/the-evolution-of-606-to-607-b-c-e-in-watchtower-chronology/

 

Te trzy części artykułu były bardzo szczegółowe (oparte o różne kalendarze i dane). Autor snuł długie w nich rozmaite rozważania, zbyt trudne dla przeciętnego Świadka Jehowy, a na dodatek nigdy nie ukazały się w języku polskim i zapewne także w innych językach. Autorem tych artykułów był naczelny redaktor tego czasopisma Clayton Woodworth. Widocznie teksty te nie przypadły do gustu prezesowi J. F. Rutherfordowi i nie zostały wprowadzone powszechnie i na stałe do nauk Świadków Jehowy w Strażnicy i innych publikacjach.

         Jeszcze raz w roku 1936 w tym samym czasopiśmie wymieniono rok 607 (ang. Złoty Wiek 08 04 1936 s. 442), ale w kolejnym numerze mowa jest o roku 606 (ang. Złoty Wiek 20 05 1936 s. 529).

         Poza tym rok 607 nie pojawił się w ani jednej Strażnicy z lat 1935-1943 (o roku 1917 i 1922 piszemy w rozdziale Wielka Piramida i rok 607 przed Chr.?). Natomiast rok 606 widnieje w tym okresie wielokrotnie:

 

Strażnica 01.01 1935 s. 15; Strażnica 15.01 1935 s. 25 (ang. 15.11 1934 s. 344); ang. Strażnica 15.01 1935 s. 29; ang. Strażnica 15.02 1935 s. 60, 63; ang. Strażnica 15.03 1935 s. 91; ang. Strażnica 15.04 1935 s. 123;

Strażnica 01.01 1937 s. 4 (ang. 01.11 1936 s. 324);

ang. Strażnica 01.04 1937 s. 104; ang. Strażnica 15.04 1937 s. 126; ang. Strażnica 15.06 1937 s. 189; ang. Strażnica 15.11 1937 s. 351;

ang. Strażnica 15.04 1938 s. 123;

Strażnica 01.02 1939 s. 41 (ang. 01.12 1938 s. 361);

ang. Strażnica 01.04 1940 s. 102; ang. Strażnica 01.05 1940 s. 134; ang. Strażnica 01.07 1940 s. 206; ang. Strażnica 01.09 1940 s. 269; ang. Strażnica 15.12 1940 s. 382;

ang. Strażnica 15.01 1941 s. 31; ang. Strażnica 01.03 1941 s. 78; ang. Strażnica 15.09 1941 s. 275; ang. Strażnica 15.12 1941 s. 380;

ang. Strażnica 15.02 1942 s. 42; ang. Strażnica 01.07 1942 s. 198.

 

Jedno z czasopism z roku 1935 podało, że „Biblia i świecka historia” ustaliły rok 606 przed Chr. (ang. Strażnica 15.02 1935 s. 60 – The date of the overthrow of King Zedekiah is positively fixed by the Scriptures and also by profane history as 606 B.C.).

 

         W roku 1925 powiązano nawet rok 606 z oczekiwanym rokiem 1925. Podobno obie daty wzajemnie się potwierdzały:

 

„Nie jest to trafem, że Pan zwraca uwagę ludu swego na fakt, że przechodzą pewną przeznaczoną datę. Wświetle powyższych faktów historycznych i fizycznych, kto może powiedzieć, że Jehowa nie miał na myśli daty zjazdu w Columbus, Ohio, kiedy posłał Nabuchodonozora do zamknięcia dzierżawy, w lipcu na 606 lat przed Chrystusem, czyli 2530 lat temu? Czy to nie wskazuje, według dat powyżej podanych, że ostatni chronologiczny i typowy jubileusz zaczął się w lipcu, 1924, zamiast w październiku; oraz, że pozafiguralny jubileusz może zacząć się około lipca-sierpnia, roku 1925? Czy nie możemy słusznie się spodziewać, że Jehowa odznaczy tę datę tak jasno, jak była odznaczona w roku 1914? albo nie odznaczy tak zrozumiale, jak zaznaczył początek roku 1925 dla Kościoła? (Strażnica01.03 1925 s. 72 [ang. 15.02 1925 s. 56]).

 

         Inne czasopismo, ale już z roku 1937 podało (zreinterpretowano rok 1925), że rok 606 potwierdzony jest także przed datę 1925:

 

„Rok 606 p.n.e.oznacza datę spustoszenia Jerozolimy.Rok 606 p.n.e.odpowiadałby rokowi 1925, kiedy wyraźnie zauważono, że »zorganizowane religie« są w niewoli szatana, jako część organizacji szatana i na zawsze zostały odrzucone od Pana (ang. Strażnica 15.04 1937 s. 126The year 606 B.C. marks the date of the desolation of Jerusalem. The year 606 B.C. would correspond with 1925, when "organized religions" were plainly seen to be in bondage to Satan, and to be a part of Satan's organization, and to have been for ever cast away from the Lord.).

 

         Również drugie czasopismo Świadków Jehowy (angielskie i polskie) nadal po roku 1935 uczyło o roku 606 (Złoty Wiek 01.05 1936 s. 138; ang. Złoty Wiek 20.05 1936 s. 529; Nowy Dzień 01.05 1937 s. 231; Nowy Dzień 15.07 1937 s. 311; Consolation 03.11 1937 s. 5; Nowy Dzień 01.01 1939 s. 908; Consolation 03.04 1940 s. 17; Consolation 07.08 1940 s. 17; Consolation 22.07 1942 s. 16).

 

Także książka pt. Bogactwo z roku 1936 uczyła o roku 606 (s. 53, 151). To samo podawała publikacja książkowa pt. Enemies z roku 1937 (s. 217), książka pt. The New World z roku 1942 (s. 77) i broszura pt. Satisfied wydana w roku 1940 (s. 24-25). Tej ostatniej publikacji poświęcamy uwagę jeszcze w innym rozdziale, bo jej polska edycja była zmieniana!

 

         Interesujące jest też to, że samo Towarzystwo Strażnica nie wymienia roku 1935, jako szczególnego w kwestii lat 606-607, ale tylko co do wprowadzanych zmian dotyczących 6000 lat od stworzenia Adama i lat 1873, 1878 i 1975:

 

„Później, w latach 1935-1944, ponowne przeanalizowanie całej chronologii biblijnej ujawniło, iż o przeszło cały wiek wypaczyło ją niewłaściwe tłumaczenie Dziejów Apostolskich 13:19, 20 w Biblii króla Jakuba, a także inne czynniki.* Doprowadziło to potem do poglądu – traktowanego czasem jako możliwość, a czasem jako coś pewniejszego – że skoro siódme tysiąclecie historii ludzkiej miało się rozpocząć w roku 1975, to właściwie od tego czasu mogłyby też zacząć się rozgrywać wydarzenia związane z nastaniem Tysiącletniego Panowania Chrystusa.

*Zobacz rozdział 11 książki »Prawda was wyswobodzi« oraz książkę »Przybliżyło się Królestwo« (wyd. ang.), strony 171-175, a także Złoty Wiek z 27 marca 1935 roku, strony 391 i 412. W świetle tych poprawionych tablic chronologii biblijnej dało się zauważyć, że poprzednie zastosowanie lat 1873 i 1878, jak również innych dat, które ustalono na ich podstawie i powiązano z odpowiednimi wydarzeniami z I wieku, było oparte na mylnych przesłankach” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 632-633).

 

         Widzieliśmy, że organizacja ta preferuje jako czas zmiany dla daty 606 (na 607) rok 1943, a nie 1935.

         Rok 1935 nie był pierwszym, w którym Towarzystwo Strażnica próbowało wprowadzić rok 607, bo wskazywano go już w roku 1917 i 1922 i to na podstawie Wielkiej Piramidy, co omawiamy w oddzielnym rozdziale Wielka Piramida i rok 607 przed Chr.?

 

         Ponieważ angielski Złoty Wiek z roku 1935 i angielskie wydanie książki Prawda z roku 1943 nie wprowadziły definitywnie roku 607, dlatego powyżej omawialiśmy publikację Towarzystwa Strażnica z roku 1944, która zawierała konkretną korektę dotyczącą daty 606.

 

Wielka Piramida i rok 607 przed Chr. oraz rok 1917 i 1922

 

         Zanim omówimy to zagadnienie, trzeba wspomnieć, że naukę o Wielkiej Piramidzie, jako potwierdzającej wszelkie wyliczenia Towarzystwa Strażnica, organizacja ta odrzuciła pod koniec roku 1928. Ten „kamienny świadek”, jak go nazywano, potwierdzał o dziwo, nie rok 606 p.n.e., ale 607. Natomiast ten ostatni rok Towarzystwo Strażnica wprowadziło dopiero w roku 1943.

         Tak więc tylko dziwny chichot historii sprawił, że przyjęto po kilkunastu latach datę, którą potwierdzała pogańska Wielka Piramida!

         Ale rozpocznijmy od początku.

         Choć C. T. Russell wyznaczał rok 606 przed Chr. do wyliczenia roku 1914 (tak uczono aż do roku 1943), to jednak na podstawie Wielkiej Piramidy wyliczano wtedy rok 607!

Należy wspomnieć tu o dwóch postaciach.

         Osobami wiodącymi prym w badaniach Wielkiej Piramidy w Towarzystwie Strażnica, w czasach C. T. Russella i J. F. Rutherforda, byli bracia John i Morton Edgarowie. Wydali oni nawet książkę (trzy tomy) pt. Great Pyramid Passages (Przejścia Wielkiej Piramidy; tomy ukazały się w latach: 1910, 1913, 1924), na którą Towarzystwo Strażnica powoływało się wielokrotnie (np. Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 10, 67), a w niej wskazywano publikacje i osoby z tej organizacji.

Pierwszy z braci, John (ur. 1862), zmarł już w roku 1910, a więc przed pastorem.

Zaś Morton Edgar opuścił organizację zarządzaną przez J. F. Rutherforda po tym, gdy odrzuciła ona w roku 1928 naukę o Wielkiej Piramidzie. Morton zmarł w roku 1950, przynależąc do niezależnych od Towarzystwa Strażnica badaczy Pisma Świętego. Oto jak jeszcze za czasów J. F. Rutherforda organizacja polecała książkę braci Edgar:

 

Kiedy się owe siedmdziesiąt lat zaczęło

W tym wypadku idzie o datę rozpoczęcia się siedmdziesięcio-letniego spustoszenia Judei, oraz rozstrzygnięcia czy to było spustoszenie czy niewola. Sprawa ta wystawia wiarę niektórych na próbę. Wyjaśnione to jest całkowicie i dostatecznie przez Pastora Russella w jego »Nadszedł Czas«, stronice 52, 53, oraz szczegółowo w napisanem przez doktora Johna i Mortona Edgara dziele »Przejścia Wielkiej Piramidy«, Tom II, strony 29-37; do tych dwóch dzieł odsyłamy naszego czytelnika. (...) Owe siedmdziesiąt lat były latami spustoszenia, nie niewoli. Wskazują na to zapiski historyczne Pisma Świętego (...) owe siedmdziesiąt lat nie zaczęło się aż dopiero po obaleniu ostatniego króla Sedekjasza, w roku 606 przed Chrystusem...” (Strażnica 15.07 1922 s. 211-212 [ang. 01.06 1922 s. 163-164]).

 

         „Nie wszystkim z poświęconych znany jest cały układ chronologiczny obecnej prawdy. Z tego powodu, oraz dlatego, że buduje to i budzi natchnienie u każdego stworzenia w Jezusie Chrystusie, gdy się przypomina rzeczy Boże, przeto w artykule niniejszym przedstawiamy kilka danych od Boga paralelizmów (równoległych okresów czasu) chronologicznych. Wiele z dociekań, za pomocą których zostały one odkryte, przeprowadzili zmarły Brat Dr. John Edgar i Brat Morton Edgar, w Glasgowie, Szkocja, i ogłosili w swojej książce »Przejścia Wielkiej Piramidy, Tom 2«. Fundament położył Pastor Russell w pierwszych trzech tomach Wykładów Pisma Św.” (Strażnica 01.01 1923 s. 3 [ang. 15.11 1922 s. 355]).

 

         Interesujące jest to, że Wielka Piramida potwierdzała Towarzystwu Strażnica przede wszystkim rok 607 przed Chr., o którym dziś nadal uczą Świadkowie Jehowy, a przytoczono ją i braci Edgar w kwestii roku 606 (patrz powyżej).

Czyżby więc nadal w naukach Świadków Jehowy pozostała wykładnia pochodząca z ‘pogańskiej’ Wielkiej Piramidy?

         Oto jak opisuje to C. O. Jonsson, były Świadek Jehowy i badacz tej problematyki:

 

„Skoro I wojna światowa wybuchła w roku 1914 i rok ten został uznany za koniec czasów pogan, więc chcąc zachować 2520 lat, ich początek należało przesunąć z roku 606 na 607 p.n.e. Chociaż niektórzy zwolennicy Towarzystwa już od dawna na to wskazywali, (zobacz na przykład przypis na s. 32 książki Johna i Mortona Edgar pt. »Great Pyramid Passages«, wyd. II, r. 1924), Towarzystwo Strażnica wprowadziło tę niezbędną poprawkę dopiero w roku 1943, w książce pt. „The Truth Shall Make You Free” (Prawda was wyswobodzi) na s. 239. Zobacz też »The Kingdom is at Hand«, [1944] s. 184”. (Kwestia czasów pogan. Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy C. O. Jonsson, 2002 s. 29 [s. 31, wersja PDF]).

 

         Rzeczywiście w książce braci Edgar wymieniono przede wszystkim rok 607 przed Chr., jako wyznaczony przez piramidę:

 

„Znacznie więcej można by dodać do powyższego krótkiego przeglądu tego 70-letniego ogniwa w łańcuchu chronologicznym i potwierdzając nasze zrozumienie, że był to okres całkowitego spustoszenia, rozpoczynający się w 607 r. p.n.e. i kończący się w 537 r. p.n.e. Wielka Piramida jest całkowicie zgodna z tą interpretacją” (Great Pyramid Passages J. i M. Edgar, Glasgow 1924, Vol. II, s. 32 – Much more could be added to the above brief review of this 70-year link in the chronological chain, and confirmatory of our understanding that it was a period of complete desolation, beginning in 607 B. C., and ending in 537 B. C. The Great Pyramid is altogether in accord with this interpretation).

 

         Prócz tego Morton Edgar w swym liście, zamieszczonym w roku 1922 w Strażnicy, wymieniał tę datę:

 

„(...) rok 606, albo 607 przed Chr., właśnie data potrzebna do rozpoczęcia się »siedmiu wielkich czasów narodów pogańskich«, kończących się w jesieni, Roku Pańskiego 1914-go (...) a wówczas jego dziewiętnasty rok przypada na 606 lub 607 przed Chr. »Siedm czasów« czyli 2520 lat; od tej chwili skończyło się w roku 1914-ym po Chry. w jesieni, co jest zgodne z prawdą(Strażnica 01.11 1922 s. 333 [ang. 15.08 1922 s. 253]).

 

         Oczywiście rok 607 był w tej publikacji tylko przypuszczeniem i powszechnie o nim nie nauczano w tamtym czasie.

         Jednak jedna z publikacji też wymieniała rok 607, być może będąca pod wpływem dociekań piramidologa M. Edgara:

 

„Badacze Pisma Św. obeznani są z faktem, że obalenie królestwa Sedekiaszowego w jedenastym roku jego panowania, piątego miesiąca i dwudziestego dnia, czyli dokładnie 1 sierpnia 607 roku przed Chr. (na 606 lat i pięć miesięcy przed chrześciańską erą) wyobraziło obalenie królestwa Szatana po zakończeniu »czasów pogan«. Wiemy, że »czasy pogan« zakończyły się właśnie w 2520 lat później, w 1913 lat i siedm miesięcy ery chrześciańskiej, innymi słowy 1 sierpnia, 1914 roku. Wszyscy wiedzą, że data ta jest datą wybuchu wojny światowej, czasu, kiedy Pan nasz dał Szatanowi zawiadomienie, że kończy się jego dzierżawa. – Z’19-24 [ang. See Z’19-94]” (Strażnica 01.06 1922 s. 174 [ang. 15.04 1922 s. 126]).

[Wprawdzie w powyższym cytacie jest odsyłacz do angielskiej Strażnicy 15.03 1919 s. 94 (s. 6408, reprint), ale w tym tekście nie pada data 1 sierpnia 607 r., a jedynie mowa jest o 2520 latach oraz o 1 sierpniu 1914 roku. Wspomina się te daty w kontekście dociekań „Brata Edgara” i jego książki pt. Great Pyramid Passages]

 

         Aby nie było żadnych wątpliwości co do chronologii i roku 606, Towarzystwo Strażnica opublikowało w roku 1923 długi artykuł pt. Jasny Pogląd na Chronologię (Strażnica 15.07 1923 s. 211-219 [ang. 01.07 1923 s. 195-202]).

         Zawarto w nim takie oto wnioski w kwestii lat 606 i 607 przed Chr.:

 

„607 przed Chr.

a. Dziesiąty rok Sedekijasza, ośmnasty rok Nabuchodonozora. – Jerem. 32:1,2.

b. Dziesiąty rok niewoli Ezechyjela i data poselstwa od Pana, jak zapisane u Ezechyjela 29.

606 przed Chr.

a. Jedenasty rok Sedekijasza, dziewiętnasty rok Nabuchodonozora. 2 Król. 25:2, 8; Jer. 52:5, 12.

b. Jeruzalem zdobyte i zburzone; mury obalone; wszystkie pałace zniszczone; Świątynia spalona – około lipca, po ośmnastu latach [ang. months’, czyli miesięcy] oblężenia (Zobacz 608 b) – 2 Król. 25:4, 9, 10; 2 Kronik 36:18, 19; Psalm 74:6-8; 79:1-7; Jerem. 52:13.

c. Początek siedmdziesięciu lat »spustoszenia« ziemi,...” (Strażnica 15.07 1923 s. 215 [ang. 01.07 1923 s. 199]).

 

         Jak widzimy z powyższego, o ile w roku 1922 „jedenasty rok Sedekiasza” był rokiem 607, to w roku 1923 był on znów rokiem 606.

         Oczywiście było mnóstwo kolejnych publikacji z lat 1923-1934, które uczyły nadal o roku 606, a nie o 607 (np. Co mówi Pismo Święte o powrocie naszego Pana? – Jego parousia, epifania i apokalupsis 1923 [dodatek do ed. z 1923 r.:, Dowody Potwierdzające] s. 68, 70-71, 74, 76-77, 81, 83-85; Powrót naszego Pana 1925 s. 24, 36; Wyzwolenie 1928, 1929 [ang. 1926] s. 99, 236; Rząd 1928 s. 182; Światło 1930 t. 1, s. 194; Zdrowie i życie 1932 s. 23;Poza grobem 1934 s. 42; Odbudowa świata 1934 s. 9-10). Natomiast publikacje z lat 1935-1942 wymieniliśmy powyżej.

 

         Przynajmniej jeden raz rok 607 przed Chr., jako pochodzący z wymiarów Wielkiej Piramidy, pojawia się w publikacji Towarzystwa Strażnica i to w roku 1917 (wydawanej do roku 1927):

 

„Jesień 607 prz. Ch. ... Spustoszenie Ziemi. (...) Przedziały Przejść Piramidy 19-46-48 (...)

Jesień 1914 R. P. (...) Koniec Czasów pogan (...) Przedziały Przejść Piramidy 19-48” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 68).

 

         „Ten system jest prawie współczesny z (siedmiu) czasami pogan (2520 lat, kończących się w październiku 1914 r.), które zaczęły się w jesieni 607 roku przed Chr., albo jak my byśmy to powiedzieli, na początku 606 roku rachuby czasu żydowskiego” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 357).

 

         Pomimo potwierdzenia roku 607 przez Wielką Piramidę kilka razy w tej samej książce wymieniony jest też rok 606 (patrz Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 72 [3 razy], 357, 444 [2 razy], 698).

 

         Widzimy, że rok 607 przed Chr., potwierdzała i potwierdza do dziś Towarzystwu Strażnica pogańska Wielka Piramida.

 

         Oczywiście przed rokiem 1917 C. T. Russell w swoich tomach Wykładów Pisma Świętego i innych publikacjach uczył tylko o roku 606 (patrz Nadszedł Czas 1919 [ang. 1889] s. 82-83, 91, 95, 97; Fotodrama Stworzenia 1914 s. 45; Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania 1947 [ang. 1917] s. 48, 54, 62-63, 73, 76, 168). Tak samo nauczano w kolejnych wydaniach tych tomów pastora, powielanych aż do roku 1927.

 

Manipulacja rokiem 607 p.n.e. w różnych publikacjach Świadków Jehowy

 

         W rozdziale tym omawiamy kilka publikacji, w których Towarzystwo Strażnica dokonuje manipulacji, sugerując, że już w czasach C. T. Russella uczono o roku 607 p.n.e., a nie o 606.

 

Wspaniały finał Objawienia bliski!

 

         Towarzystwo Strażnica w jednym ze swoich znanych podręczników posłużyło się pewną manipulacją i zmieniło w dawnym cytacie rok 606 przed Chr. na rok 607!

Oto interesujący nas tekst z książki C. T. Russella pt. Nadszedł Czas:

 

„Dlatego w książce Nadszedł Czas (Wykłady Pisma Świętego, tom II), opublikowanej w roku 1889, C. T. Russell odniósł werset z Księgi Jeremiasza 31:29-34 do rodowitych Żydów i tak go skomentował: »Historya światowa świadczy, że karanie Izraela pod panowaniem Pogan było ustanowione [w roku 607 P. Chr.] (...), trwa dotąd i jest mało nadziei, aby jego narodowa reorganizacya nastąpiła przed R. P. 1914, [z] końcem ‘siedm [siedmiu] czasów’ 2520 lat«.” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 118).

 

         W oryginalnym cytowanym podręczniku widnieje jednak rok 606, a nie 607:

 

„Historya światowa świadczy, że karanie Izraela pod panowaniem Pogan było ustanowione w roku 606 przed Chrystusem, trwa dotąd i jest mało nadziei, aby jego narodowa reorganizacya nastąpiła przed R. P. 1914, końcem ‘siedm czasów’ 2520 lat” (Nadszedł Czas 1919, 1923 [ang. 1889, 1927] s. 97).

 

         Interesujące jest to, że w innym miejscu, w tym samym podręczniku, Towarzystwo Strażnica pisało o roku 606 przed Chr.:

 

„»To właśnie w roku 606 P. Chr. dobiegło kresu królestwo Boże, usunięto diadem, a cała ziemia została poddana poganom. Okres 2520 lat od roku 606 P. Chr. skończy się w roku 1914 R.P.« (The Three Worlds [Trzy światy], 1877, strona 83).

»Świadectwo Pisma Świętego odnośnie tego, że ‘Czasy Pogan’ stanowią peryod [okres] 2520 lat od roku 606 P. Chr. do R.P. 1914 włącznie, jest jasne i mocne« (C. T. Russell, Wykłady Pisma Świętego, tom II, 1889, strona 82)” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 105).

 

         Podobnie zasugerowało Towarzystwo Strażnica na tej samej stronie 105, znów wymieniając rok 607 p.n.e., a nie rok 606, i to pisząc o XIX wieku:

 

Od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia lud Jehowy oczekiwał katastrofalnych wydarzeń, które miały się rozpocząć w roku 1914, kończąc zarazem Czasy Pogan. Tych »siedem czasów« (2520 lat) trwało od 607 roku p.n.e., gdy po zburzeniu Jeruzalem upadło królestwo Dawidowe, do roku 1914 n.e., w którym Jezus wstąpił na tron w Jeruzalem niebiańskim” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 105).

 

Strażnica

 

         W poniższym fragmencie z roku 1984 w Strażnicy zasugerowano, że jakoby już Russell uczył o roku 607 p.n.e.:

 

„Skąd wiadomo, że »siedem czasów« to 2520 lat? Oblicza się je w podobny sposób, jak zrobił to w roku 1877 pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica, C.T. Russell, w książce pt. Trzy światy, której był współautorem. Uczyniono to w następujący sposób: Z rozdziału 12 Księgi Objawienia, wersetów 6 i 14, dowiadujemy się, że »czas [to znaczy 1 czas] i czasy [to znaczy 2 czasy], i pół czasu«, a więc ogółem trzy i pół czasu, równa się 1260 dniom. Zatem »czas« wynosiłby 360 dni. Siedem czasów to 360 dni pomnożone przez 7, czyli 2520 dni. A jeśli według pewnej reguły biblijnej dzień policzymy za rok, to »siedem czasów« da w sumie 2520 lat (Liczb 14:34; Ezech. 4:6). Zatem okres »siedmiu czasów«, inaczej mówiąc Czasów Pogan, trwał od 607 roku p.n.e. do roku 1914”(Strażnica Rok CV [1984] Nr 19 s. 6).

 

         Jednak jak widzieliśmy z przytoczonego w innym źródle cytatu z książki pt. Trzy światy, wynika, że Russell uczył o roku 606 p.n.e., a nie o 607 (patrz Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 105).

 

         Podobną sugestię, wskazując rok 607 p.n.e. i łącząc go z rokiem 1877, Towarzystwo Strażnica wysunęło także w roku 1958 (patrz Strażnica Nr 23, 1958 s. 10-11 [ang. 15.10 1958 s. 634]).

         Takie działania tej organizacji miały też miejsce w innych czasopismach (patrz np. ang. Strażnica 01.12 1954 s. 710).

 

„Nowe niebiosa i nowa ziemia”

 

         W roku 1953 Towarzystwo Strażnica wydało książkę pt. „Nowe niebiosa i nowa ziemia”, która w wersji polonijnej ukazała się w roku 1958 (krajowego wydania nie było).

         W tej książce też dokonano pewnej manipulacji, i to na sąsiednich kartkach. Oto pierwsza wypowiedź o tym, że przez ostatnie 25 lat XIX wieku uczono już o roku 607 przed Chr.:

 

„W ostatnich dwudziestu pięciu latach dziewiętnastego stulecia świadkowie Jehowy na ziemi podali do wiadomości, że czas jego nieprzerwalnego władania czyli, ‘wyznaczone czasy narodów’ skończyły się w roku 1914 po Chr. czyli po 2520 latach od roku 607 przed Chr.” („Nowe niebiosa i nowa ziemia” 1958 s. 215 [ang. 208-209]).

 

         Natomiast dwie strony wcześniej napisano, że w tamtym czasie uczono o roku 606 przed Chr., a nie o 607:

 

„Już w roku 1877 w książce p.t. The Three Worlds (»Trzy Światy«, w jęz. ang.), przy której wydaniu współpracował pierwszy redaktor czasopisma The Watch Tower (»Strażnica«), zwrócono uwagę na tę datę. Na przykład na stronie 189 powiedziano:  »I jak od chwili rozpoczęcia się żniwa żydowskiego od roku 70 po Chr. upłynęło czterdzieści lat, tak i owe 2520 lat czyli ‘czasy pogan’ trwają od roku 606 przed Chr. do 1914 po Chr. czyli czterdzieści lat poza rok 1874.«” („Nowe niebiosa i nowa ziemia” 1958 s. 212-213 [ang. s. 206-207]).

 

         Widzimy, że Towarzystwo Strażnica nie napisało prawdy o tym, że już od XIX wieku uczyło o roku 607, bo przecież wtedy pisano o roku 606, jak samo podało ono na sąsiedniej kartce tej książki.

 

Zadowoleni

 

         W roku 1940 Towarzystwo Strażnica wydało broszurę Rutherforda pt. Zadowoleni. Oczywiście w oryginale angielskim widniał w niej dwa razy rok 606 przed Chr.:

 

The decree of Jehovah pronounced against Zedekiah the last king of Jerusalem was enforced in the year 606 B.C., when the temple built by Solomon was destroyed. Then began the "times of the Gentiles", the typical theocratic kingdom being suspended. (Luke 21:24) Other scriptures show that from 606 B.C. until the coming of the real Theocratic Government by Christ Jesus would be a period of seven symbolic "times", each "time" being of three hundred and sixty literal years, or a total period of twenty-five hundred and twenty years ; and therefore such period of time would necessarily end in A.D. 1914 (Satisfied 1940 s. 24-25).

 

         Tak samo słowa te oddano w pierwszym wydaniu polskim:

 

         „Wyrok Jehowy, wypowiedziany nad Sedekiaszem, ostatnim królu Izraela, wykonany został w 606-tym roku przed Chrystusem, a świątynia wybudowana przez Salomona, została zniszczona. Wówczas rozpoczęły się »czasy pogan« /narodów/, w których zniesiona została figuralna TEOKRACJA. (Łukasza 21:24). Inne teksty Pisma Świętego pokazują, że począwszy od roku 606 przed Chrystusem do powrotu rzeczywistego PANOWANIA TEOKRATYCZNEGO, które wykonane będzie przez Chrystusa Jezusa, przeminie okres siedmiu symbolicznych czasów, przy czym jeden »czas« /1 rok Żydów = 360 dni/ odnosi się do 360-ciu lat, w ogólności więc liczący 2520 lat. Dlatego też musiał okres ten skończyć się w roku 1914 po Chrystusie” (Zadowoleni wyd. bez daty, s. 8).

 

         Prawie identycznie oddano ten tekst w nowszym wydaniu tej polskiej broszury, też bez daty wydania, ale w niej rok 606 przed Chr. zamieniono już na rok 607! Dodruk ten musiał się zatem ukazać już po roku 1943, kiedy wprowadzono nową naukę:

 

         „Wyrok Jehowy, wypowiedziany nad Sedekiaszem, ostatnim królu Izraela, wykonany został w 607-tym roku przed Chrystusem, a świątynia wybudowana przez Salomona, została zniszczona. Wówczas rozpoczęły się »czasy pogan« /narodów/, w których zniesiona została figuralna TEOKRACJA. (Łukasza 21:24), inne teksty Pisma Świętego pokazują, że począwszy od roku 607 przed Chrystusem do powrotu rzeczywistego PANOWANIA TEOKRATYCZNEGO, które wykonane będzie przez Chrystusa Jezusa, przeminie okres symbolicznych siedmiu czasów, przy czym jeden »czas« /1 rok Żydów 360 dni/ odnosi się do 360-ciu lat, w ogólności więc liczący 2520 lat. Dlatego też musiał okres ten skończyć się w roku 1914 po Chrystusie” (Zadowoleni wyd. po roku 1943 s. 8).

 

Widzimy zatem, że Towarzystwo Strażnica zmieniało nawet swoje własne starsze publikacje, dopasowując je do aktualnej nauki. Było to już po śmierci Rutherforda (autora tej broszury), który do końca swego życia uczył o roku 606 przed Chr. i nie wiadomo czy życzyłby sobie, by manipulowano treścią jego publikacji.

 

„Prawda was wyswobodzi”

 

         O książce pt. „Prawda was wyswobodzi” (ang. 1943; pol. 1946) pisaliśmy powyżej w innym rozdziale (W jaki sposób zmieniono rok 606 p.n.e. na 607).

         Tu przypomnijmy tylko, że w angielskiej wersji z roku 1943 pisano o dacie 606 p.n.e., ale również i o roku 607. Natomiast w polskiej wersji usunięto już całkowicie rok 606, na rzecz roku 607.

         Oto dwa angielskie teksty z rokiem 606 i te same polskie z rokiem 607:

 

Since he destroyed Jerusalem in the summer of 606 B.C. („The Truth Shall Make You Free” 1943 s. 239).

 

„Ponieważ on zniszczył Jeruzalem w lecie 607 przed Chr. („Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 223).

 

This makes it clear that the “seven times” began with Nebuchadnezzar's overturning of Jehovah's typical Theocracy at Jerusalem, in 606 B.C. („The Truth Shall Make You Free” 1943 s. 236-237).

 

„To wyjaśnia, że »siedem czasów« rozpoczęły się z chwilą obalenia przez Nabuchodonozora obrazowej Teokracji Jehowy w Jeruzalem, w roku 607 przed Chr.” („Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 222).

 

         Inne teksty z tej książki patrz powyżej rozdział W jaki sposób zmieniono rok 606 p.n.e. na 607.

 

Deptanie ziemskiej Jerozolimy w roku 607 p.n.e., a niebiańskiej w roku 1914!

 

Towarzystwo Strażnica stosuje dziwną logikę. Według niego w roku 607 p.n.e. zaczęto „deptać” literalną (ziemską) Jerozolimę, a później okazuje się, że przed rokiem 1914 „deptana” była Jerozolima niebiańska!

         Nie wiadomo, w którym momencie zmieniła ona tożsamość, od którego roku stała się tą Jerozolimą w niebie.

         Poniżej wskazujemy teksty, które pokazują taką manipulację.

 

         Deptanie ziemskiej Jerozolimy

 

         Jeruzalem było stolicą obrazowej Teokracji w Izraelu. Roku 607 przed Chr., gdy rozpoczęło się jego deptanie przez pogan, Bóg zaczął wypełniać swe słowo:…” („Prawda was wyswobodzi” 1946 s. 280).

 

„Deptanie Jeruzalem, wyobrażającego Królestwo Boże, rozpoczęło się w roku 607 p.n.e., gdy Babilończycy obalili ostatniego króla izraelskiego” (Strażnica Nr 4, 1994 s. 12).

 

„Owo ‛deptanie’ rozpoczęło się w roku 607 p.n.e., gdy zburzono Jerozolimę i położono kres prototypowemu królestwu Bożemu w Judzie” (Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! 1999 s. 96).

 

         Deptanie niebiańskiej Jerozolimy

 

„Z czasem uświadomili sobie również, że Jeruzalem, które zostało wywyższone po zakończeniu Czasów Pogan, nie jest zwykłym ziemskim miastem czy nawet ziemskim narodem wyobrażonym przez to miasto, lecz raczej »Jeruzalem niebiańskim«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 141-142).

 

„Jak to zapowiedział Jezus w proroctwie o zakończeniu systemu rzeczy, Jerozolima miała być »deptana przez narody, aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów« (Łuk. 21:24). »Jerozolima« przedstawia Królestwo Boże, ponieważ o panujących w niej królach mówiono, iż zasiadają na »tronie władzy królewskiej Jehowy« (1 Kron. 28:4, 5; Mat. 5:34, 35). A zatem wyobrażone przez bestie rządy pogańskie miały ‛deptać’ prawo Królestwa Bożego do kierowania sprawami ludzkości, a same miały ulegać wpływowi Szatana” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001, 2010 s. 71).

 

         Nie wiadomo też w jaki sposób poganie przed rokiem 1914 „deptali” Jeruzalem w niebie i co się zmieniło tam po tym roku.

         Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica zapętliło się w tej swej nauce, bo ani poganie nie zaprzestali „deptania” ziemskiej Jerozolimy po roku 1914, ani nie mieli jak „deptać” niebiańskiego Jeruzalem, zarówno przed tym rokiem, jak i po tej dacie.

         Jak widać, Świadkowie Jehowy nawet nie wiedzą, kiedy u nich Jerozolima zmieniła swoją tożsamość i jak zmieniło się miejsce jej deptania, bo napisali o tym tylko ogólnikowo: „Z czasem uświadomili sobie również...”.

 

         Jak widzimy, zmiana roku 606 przed Chr. na rok 607 ma u Świadków Jehowy długą historię. Pierwsze próby korekty miały miejsce już w roku 1917 i 1922. Później próbowano wprowadzić zmianę w roku 1935, ale bezskutecznie. Następnie nieudolnie dokonano korekty w roku 1943, by ostatecznie zmianę nanieść w roku 1944. Do Polski te zmiany albo wcale nie napływały (ta z 1935 r.), albo wprowadzano je z opóźnieniem (w 1946 r.).

Zmienianie treści w publikacjach i korygowanie tożsamości Jerozolimy powodowało zamieszanie. Na dodatek Towarzystwo Strażnica nie wiedziało kiedyś, że nie istnieje „rok zerowy”. Sumując widać, że organizacja ta kompletnie nie zna się na chronologii biblijnej, a na dodatek swoją własną zmienia dość często, czym nawet się chlubi:

 

„Chronologia biblijna jest ciekawym przedmiotem studiów; z jej pomocą można poszczególne wydarzenia historyczne uporządkować w strumieniu czasu. Towarzystwo Strażnica od lat stara się bieżąco zapoznawać swych sympatyków z najnowszymi wynikami badań w tym zakresie, potwierdzonymi przez wydarzenia historyczne i proroctwa zanotowane w Biblii” (Strażnica Nr 5, 1969 s. 8).

 

         Zaznaczamy też, że inne zmiany chronologiczne, dotyczące 6000 lat od stworzenia Adama, przedstawiliśmy w rozdziale Inne chronologie i rok 1975 w książce pt. Armagedon w 1975 roku – „możliwy” czy „prawdopodobny”? (Tychy 2009).

 

         Składam także podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane