Włodzimierz Bednarski

Kiedy u Świadków Jehowy narodził się „rydwan” jako „organizacja Boża” według Ez 1?

dodane: 2017-07-19
Pędzący rydwan, to u Świadków Jehowy obraz ich organizacji. Wyrazem tego pędu są u nich zmieniane nauki i zwyczaje, czym Towarzystwo Strażnica się szczyci. Artykuł nasz pokazuje historię tego zagadnienia.

Kiedy u Świadków Jehowy narodził się „rydwan” jako „organizacja Boża” według Ez 1?

 

         Ciało Kierownicze Świadków Jehowy niedawno znów przypomniało i zaakcentowało naukę o rydwanie i jego kołach, jako o organizacji Bożej.

Owe koła, symbolizujące organizację, pokazano na ilustracji i podpisano ją takimi oto słowami:

 

„Niebiańska część organizacji Jehowy zawsze jest w ruchu” (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 3).

 

         Przekazano też słowa na ten temat od członków Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, które wspomniało proroka Ezechiela:

 

„Zobaczył imponujący pojazd, niebiański rydwan (...) Pędził z szybkością błyskawicy i nie musiał zwalniać ani wykonywać skrętu, nawet gdy zmieniał kierunek jazdy (Ezech. 1:4, 9, 12, 14, 16-27). Wizja ta przypomina nam, że niebiańska część wszechświatowej organizacji Jehowy zawsze jest w ruchu. A co z jej ziemską częścią? Miniony rok służbowy wyraźnie pokazał, że Jehowa kieruje również swoim zorganizowanym ludem na ziemi, który podąża naprzód z oszałamiającą prędkością!” (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 2).

 

Skąd ta nauka się wzięła u Świadków Jehowy?

Kiedy powstała?

Komu ją zawdzięczają głosiciele Towarzystwa Strażnica?

Na te pytania odpowiadamy poniżej.

 

         Oto rozdziały z których składa się nasz artykuł:

 

Pierwotna nauka Towarzystwa Strażnica o kołach z Ez 1

Obecna nauka Towarzystwa Strażnica o kołach z Ez 1

Dlaczego w kwestii rydwanu wskazano na książkę z roku 1929, a nie na Strażnicę?

Nasze sprostowanie do informacji Towarzystwa Strażnica o kołach z Ez 1

 

Pierwotna nauka Towarzystwa Strażnica o kołach z Ez 1

 

         Kiedyś, za czasów prezesa C. T. Russella (zm. 1916) i w początkowych latach jego następcy J. F. Rutherforda (zm. 1942), owe koła z Księgi Ezechiela, pokazywane były na prawie identycznej ilustracji jak dziś.

Jednak zupełnie inaczej je interpretowano. Nie była to żadna „organizacja Jehowy”, ale cztery przymioty Boga!

         W książce pt. Dokonana Tajemnica, wydanej w roku 1917, obok ilustracji, na której ukazano owe koła (s. 413) napisano o nich następująco:

 

         „[Ez] 1:17. (...) Boska Sprawiedliwość nie sprzeciwia się Boskiej Miłości, Mądrości lub Mocy, lecz wszystkie przymioty zgodnie razem działają” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1926] s. 412-413; por. s. 415, 474).

 

         Skrótowo też dawną interpretację związaną z Ez 1 ukazano w jednej ze znanych książek J. F. Rutherforda:

 

         „Cztery wielkie i nieskończone przymioty Jehowy są: sprawiedliwość, moc, miłość i mądrość (Ezechiel 1:5, 6)” (Harfa Boża 1921, 1929, 1930 s. 14 [ang. 1928 s. 14]).

 

         Choć pod koniec lat 20. XX wieku tę naukę zmieniono, to jednak, aż do roku 1940, w kolejnych angielskich edycjach tej książki powielano ją.

 

Obecna nauka Towarzystwa Strażnica o kołach z Ez 1

 

         W książce pt. Proroctwo, wydanej w roku 1929, ukazano po raz pierwszy na ilustracji owe prorocze koła wraz z nową ich interpretacją.

Podpisano ten rysunek zawierający koła następująco:

 

         „Wizja Ezechjela – symbol organizacji Bożej” (Proroctwo 1929 s. 125).

 

         „»Wozy« te przedstawiają oddziały wojskowej organizacji Jehowy (Ezechjela 1:4-26)” (Proroctwo 1929 s. 260).

 

         Podobną ilustrację zamieszczono w innej książce z roku 1930 i podpisano ją następująco:

 

         „Symbol organizacji Jehowy” (Światło 1930 t. II, s. 317).

 

         „Widzimy zatem, że proroczy opis odpowiada ogromnemu wozowi wojennemu i przedstawia przeto organizację, mogącą być porównaną z wozem wojennym (...) nad którą panuje Jehowa (...) Najwyższe stanowisko w tej organizacji zajmuje umiłowany Syn Boga (...) W tej organizacji są cherubiny, serafiny, zastępy aniołów i członki ciała Chrystusowego” (Światło 1930 t. II, s. 319).

 

         Do tej organizacji już nikt nie miał być dodawany:

 

         „Na dole na ziemi znajduje się ostatek, stanowiący »nogi« Chrystusa; są to ostatnie członki ciała Chrystusowego na ziemi, którym Pan zgotował miejsce, ażeby znajdowały się w organizacji Bożej” (Proroctwo 1929 s. 128).

 

         W innej publikacji z lat 70. XX wieku potwierdzono, że nową interpretację dla owych kół wprowadzono w roku 1929. Ale popatrzmy jakie dziwne stwierdzenia znajdują się w tym fragmencie:

 

„Prawdą jest też, że członkowie ostatka dopiero w roku 1929 zauważyli, iż symboliczny rydwan w wizji Ezechiela wyobraża proroczo organizację Jehowy. Mimo to jednak w roku 1919 niebiańska organizacja Jehowy istniała i nawiązała wtedy łączność duchową z członkami namaszczonego ostatka, by ich ożywić do publicznego wystąpienia przed światem w charakterze świadków Jehowy. A zatem w roku 1919 przyrównana do rydwanu organizacja była w ruchu; jest ona w ruchu i dzisiaj, i nie ulega wątpliwości, że jej koła postępu toczą się szybciej niż w przeszłości. Jehowa znowu nadjeżdża!” („Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – Jak? 1974 s. 34).

 

         Widzimy, że choć przed rokiem 1929 Towarzystwo Strażnica wcale nie nauczało o tej organizacji na podstawie Ez 1, to jednak ona niby nawiązała kontakt z nieświadomymi tego głosicielami-pomazańcami.

         Dziwne to wnioski Towarzystwa Strażnica

 

         Później przez całe lata uczono o tym rydwanie, ale jakoś nie akcentowano jego bojowego charakteru („oddziały wojskowe”, „wóz wojenny”), a raczej pościgowy. Nawet w latach 1931-1950 owe koła zamieszczono na tytułowej stronie Strażnicy. Oto kilka tekstów na ten temat:

 

„Zrozumienie wizji podążającego naprzód niebiańskiego rydwanu Jehowy wywarło wielki wpływ na członków namaszczonego ostatka. Pojęli ją jeszcze lepiej w roku 1931 i dali temu wyraz w I tomie książki Usprawiedliwienie. Odnieśli się do tych prawd z takim docenianiem, że od 15 października 1931 roku do 1 sierpnia 1950 roku na stronie tytułowej każdego numeru Strażnicy widniała w prawym górnym rogu podobizna niebiańskiego rydwanu z widzenia proroka Ezechiela” (Strażnica Nr 6, 1991 s. 11).

 

„Pamiętajmy, że przypominająca rydwan wielka niebiańska organizacja Jehowy podąża naprzód. Na pewno osiągnie swój cel. A zatem wszyscy dalej biegnijmy w wyścigu po życie i nie poddawajmy się!” (Strażnica Nr 1, 1998 s. 11).

 

Rydwan z pewnością nie stoi w miejscu! Pomyślmy o wielu zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich 10 lat. Pamiętajmy, że zostały one wprowadzone z woli Jehowy” (Strażnica listopad 2016 s. 16).

 

         O co chodzi w tej pogoni rydwanu? Co za „wiele zmian” w ciągu 10 lat wspomina Towarzystwo Strażnica?

         Chodzi o zmiany doktrynalne i organizacyjne u Świadków Jehowy. Oto te najważniejsze, nie z 10 lat, ale tylko z lat 2012-2015, które ukazał Rocznik Świadków Jehowy 2016:

 

2012

„Wszystkie owe królestwa” (Dan. 2:44)...

Mardocheusz i Estera ‛rozdzielają łup’ (Rodz. 49:27)...

‛Król o srogim obliczu przywodzi do zguby’ (Dan. 8:23, 24)...

Palce u stóp posągu ze snu Nebukadneccara (Dan. 2:41-43)...

Kiedy pojawiła się siódma potęga światowa...

 

2013

„Niewolnik wierny i roztropny” (Mat. 24:45-47)...

„Zły niewolnik” (Mat. 24:48-51)...

Pomazańcy nie będą żyć na ziemi po Armagedonie...

„Asyryjczyk przyjdzie do naszej ziemi” (Mich. 5:5)...

Zbieranie wybranych (Mat. 24:31; Marka 13:27)...

Wielki ucisk...

Przypowieść o pszenicy i chwastach (Mat. 13:24-30)...

Jezus przychodzi, przybywa (Mat. rozdz. 24 i 25)...

Jezus dokonuje przeglądu świątyni duchowej w latach 1914-1919 (Malach. 3:1-4)...

Znaczenie imienia Jehowa...

 

2014

Mianowanie starszych i sług pomocniczych...

Powody, dla których Żydzi w I wieku n.e. ‛trwali w oczekiwaniu’ na Mesjasza (Łuk. 3:15)...

Czas oczyszczania duchowej świątyni (Malach. 3:1-4)...

Zawieranie małżeństw po zmartwychwstaniu (Łuk. 20:34-36)...

„Trwały fundament Boży” (2 Tym. 2:19)...

Dwaj świadkowie (Obj. rozdz. 11)...

 

2015

Gog z Magog (Ezech. rozdz. 38 i 39)...

Nakrywanie głowy przez siostrę prowadzącą studium biblijne...

Przypowieść o talentach (Mat. 25:14-30)...

Przypowieść o dziesięciu dziewicach (Mat. 25:1-13)...

Biblijne pierwowzory i ich odpowiedniki... (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 25-27).

 

         W roku 2016 dokonano kolejnych zmian w naukach Świadków Jehowy (o niewoli babilońskiej głosicieli, o znaku stawianym na czołach z Ez 9).

         To samo Ciało Kierownicze, które jak podaliśmy, powoływało się na proroka Ezechiela i organizację, teraz tak oto ‘usprawiedliwia’ swe błędy i pomyłki:

 

Ciało Kierownicze nie jest natchnione przez Boga ani nieomylne. Dlatego może popełnić błąd przy wyjaśnianiu spraw doktrynalnych lub udzielaniu wskazówek organizacyjnych. W Skorowidzu do publikacji Towarzystwa Strażnica znajduje się hasło „Kształtowanie się wierzeń”, które zawiera listę skorygowanych wyjaśnień od 1870 roku” (Strażnica luty 2017 s. 26).

 

Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że Świadkowie Jehowy błędnie rozumieli jakieś fragmenty Biblii? Tak. Ale gdy nadszedł czas, by Bóg wyjawił ich znaczenie, Świadkowie chętnie dokonywali zmian w swoim sposobie myślenia” (Strażnica Nr 1, 2017 s. 15).

 

Czy wobec tego wiarygodny jest ten rydwan-organizacja?

Czy jego pęd nie prowadzi donikąd?

Co te zmiany doktrynalne mają wspólnego z naukami Apostołów i ich uczniów?

Czy Ciało Kierownicze jest wiarygodnym interpretatorem Biblii?

         Na te pytania każdy musi sobie sam odpowiedzieć.

 

Dlaczego w kwestii rydwanu wskazano na książkę z roku 1929, a nie na Strażnicę?

 

         W poniższym fragmencie z książki, wydanej w roku 1974, wskazano, że naukę o rydwanie, jako organizacji Jehowy, rzekomo wprowadzała w roku 1929 książka pt. Proroctwo. Na ogół wpierw w czasopiśmie Strażnica publikuje się tak zwane „nowe światła” (nowe nauki) dla Świadków Jehowy, a tym razem postąpiono inaczej. Dlaczego? Staramy się poniżej odpowiedzieć na to pytanie, ale wpierw popatrzmy na poniższy tekst:

 

W roku 1929 Towarzystwo Strażnica wydało książkę pt. »Proroctwo«. Piąty rozdział tej książki nosił tytuł: »Organizacja Boża«. Widzenie Ezechiela opisane w pierwszym rozdziale jego proroczej księgi zastosowano tam do niebiańskiej organizacji Bożej, złożonej z Jego stworzeń duchowych. Na stronie 121 [wydania angielskiego] czytamy w liniach 2-7: »Oglądane w widzeniu żywe stworzenia oraz nieożywione przedmioty lub narzędzia razem wzięte dają pogląd na przeogromną, żywą, przyrównaną do rydwanu organizację sięgającą aż do niebios, a nad tym wszystkim zasiada na tronie Jehowa Bóg.«” („Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – Jak? 1974 s. 33).

 

         Po przeanalizowaniu artykułu jednej ze Strażnic z roku 1929 można dojść do wniosków, które poniżej podajemy.

         Artykuł pt. Wyższe Władze (Strażnica 01.08 1929 s. 227-234 [ang. 01.06 1929 s. 163-170]) przedstawiał dwie nauki:

 

         nową wykładnię Listu do Rzymian 13:1-4 o władzach zwierzchnich (zastosowano ten fragment odtąd do Jehowy i Jezusa, zamiast do władz świeckich, jak uczono przez wiele lat);

         wykładnię pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela o rydwanie, jako organizacji Jehowy (zastosowano ten fragment do organizacji, a nie do przymiotów Boga, jak uczono przez wiele lat).

 

         Oto fragmenty dotyczące tej problematyki ze Strażnicy z roku 1929:

 

         „Instrukcja o trzynastym rozdziale do Rzymian była przez długi czas niewłaściwie zastosowana. Takie niewłaściwe zastosowanie było rzeczywiście powodem do nauczania fałszywej doktryny »postanowienia królów od Boga« lub władców by panowali i uciemiężali ludzi” (Strażnica 01.08 1929 s. 227).

 

         „Te Pisma dowodzą, że Jezus Chrystus jest ‘wyższą zwierzchnością [władzą]’ i że Jehowa jest Najwyższym lub najwyższym Władcą. »Wyższe zwierzchności [władze]« mogą być stosowane tak do Jehowy jak i Jezusa, ponieważ Jezus Chrystus, zawsze wykonuje rozkazanie swego Ojca” (Strażnica 01.08 1929 s. 229).

 

         „Przez Swego proroka Bóg dał dosłowny-obraz swej organizacji. (...) Wizja następnie wykazuje koło, obok każdego z tych żyjących zwierząt. Opis tej wizji jest jak następuje: (...) – Ezechjel 1:16, 17, 19, 21, 23, 24. Wizja przeto przedstawia nam organizację Bożą pod rozpostarciem niebieskiem. (...) To jest chwalebny obraz Boskiej organizacji składającej się z Jezusa Chrystusa w chwale, zastępów świętych aniołów, a na ziemi z wiernego ostatka; a nad wszystkimi jest Wszechmogący Bóg” (Strażnica 01.08 1929 s. 230).

 

         W części drugiej cytowanego artykułu ‘odebrano’ nawet władzy świeckiej miecz, symbol rządzenia:

 

„(...) »boć [ta władza] nie na darmo miecz nosi (...)« (Rzymian 13:4). Ten tekst nie może mieć nic wspólnego z władzą jaką Poganie wykonują. Zapewne iż Bóg nie zlecił Szatanowi lub jego organizacji władzy do reprezentowania Boga dla dobra kościoła; ani też nie upoważnił nikogo z tej bezbożnej organizacji do wykonywania pomsty nad tym, który czyni zło w kościele” (Strażnica 15.08 1929 s. 244-245 [ang. 15.06 1929]).

 

         Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica celowo nie wskazuje dziś cytowanej Strażnicy z 1929 roku, gdyż ona, prócz tego że wprowadzała naukę o organizacji-rydwanie, to na dodatek pozbawiała władze świeckie w pewien sposób prawa do rządzenia i karania. Wszystko byłoby to w pewien sposób zrozumiałe, gdyby nie to, że w roku 1962 organizacja Świadków Jehowy zmieniła ponownie całkowicie swoją wykładnię tekstu Rz 13:1-4:

 

         „Jasną strugę światła dostrzeżono w roku 1962 w związku ze słowami Listu do Rzymian 13:1 (...) Strażnica (w języku angielskim) z 15 listopada oraz 1 grudnia 1962 roku (wydania polskie: numer 17 i 18 z roku 1963) rzuciła jasne światło na to zagadnienie...” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 21-22).

 

         „W roku 1961 opublikowano kompletne wydanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata. Przygotowania wymagały wnikliwego studium języka Biblii. Dokładne przetłumaczenie słów występujących nie tylko w 13 rozdziale Listu do Rzymian, ale też w takich fragmentach, jak List do Tytusa 3:1, 2 oraz List 1 Piotra 2:13, 17, wyraźnie pokazało, iż termin »władze zwierzchnie« nie odnosi się do Najwyższego Władcy, Jehowy, i Jego Syna, Jezusa, lecz do rządów ludzkich. Pod koniec 1962 roku (po polsku w roku 1963) na łamach Strażnicy dokładnie omówiono 13 rozdział Listu do Rzymian, objaśniając go bardziej klarownie niż w czasach C. T. Russella. Opublikowane artykuły podkreślały, że podporządkowanie chrześcijan wobec władz świeckich nie jest bezwzględne, lecz ma charakter względny – nie może kolidować z prawami Bożymi. Tę ważna sprawę uwypuklono w jeszcze innych artykułach Strażnicy” (Strażnica Nr 9, 1996 s. 14; patrz też Królestwo Boże panuje! 2014 s. 56-57).

 

         Wydaje się więc, że Towarzystwo Strażnica w sprawie wprowadzenia wykładni o rydwanie-organizacji celowo nie wskazało na czasopismo Strażnica z roku 1929, gdyż ono ukazywało w sąsiedztwie dwie nowe nauki, z których jedna z czasem została porzucona, czyli zmieniona, a druga zachowana. Była więc w tym działaniu pewna taktyka tej organizacji.

 

Nasze sprostowanie do informacji Towarzystwa Strażnica o kołach z Ez 1

 

         Wydaje się, że po raz pierwszy wprowadzono obecną interpretację kół z Księgi Ezechiela we wrześniu 1928 roku, a nie w roku 1929, jak podaje Towarzystwo Strażnica. Oto słowa, które na to wskazują:

 

„Mówiło się, że te cztery żywe stworzenia reprezentują »charakter Boga«. To nie musi być prawda, ponieważ te cztery stworzenia nazywane są cherubami. Pismo wskazuje, że cherubowie są Bożymi sługami wykonującymi jego rozkazy” (ang. Strażnica 01.09 1928 s. 263).

 

„Jako całość, obrazy stworzeń i nieożywionych narzędzi ukazują potężną, żywą, podobną do rydwanu organizację, rozciągającą się wysoko aż do niebios, której przewodzi Jehowa Bóg” (ang. Strażnica 01.09 1928 s. 263).

 

         Dlaczego więc Towarzystwo Strażnica samo pisze o roku 1929 i tej nauce?

 

„Prawdą jest też, że członkowie ostatka dopiero w roku 1929 zauważyli, iż symboliczny rydwan w wizji Ezechiela wyobraża proroczo organizację Jehowy” („Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – Jak? 1974 s. 34).

 

         Czyżby organizacja ta sama nie znała dogłębnie swoich nauk?

         A może są inne powody, dla których nie wymieniono artykułu z roku 1928?

 

         Widzimy, że nie dość iż nauka o kołach z Ez 1 była zmieniana w Towarzystwie Strażnica, to na dodatek ta nowa wykładnia służy tej organizacji do ciągłego zmieniania kolejnych nauk. Pędzący rydwan, to organizacja, która cały czas zmienia swoją doktrynę i zwyczaje. Dokąd ona pędzi? Czy ma ona jeszcze choć jedną naukę zbieżną z wykładnią apostolską?

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane