Włodzimierz Bednarski

Kiedy w Towarzystwie Strażnica zaprzestano studiować i rozprowadzać książki C. T. Russella?

dodane: 2017-05-03
Dla dzisiejszych Świadków Jehowy ich pierwszy prezes C. T. Russell jest tak odległy w czasie, jakby żył co najmniej w średniowieczu. Gdy zaś wspomnimy jego dzieła, to jest jeszcze gorzej. Świadkowie Jehowy w ogóle nie zdają sobie sprawy czego C. T. Russell nauczał poprzez istniejące do dziś Towarzystwo Strażnica. Artykuł nasz opisuje historię z tym związaną.

Kiedy w Towarzystwie Strażnica zaprzestano studiować i rozprowadzać książki C. T. Russella?

 

         Do napisania tego artykułu skłoniły mnie między innymi poniższe słowa zamieszczone w Internecie, które próbujemy zweryfikować w naszym artykule:

 

Towarzystwo brata Rutherforda (w przyszłości nazwana: Organizacją Świadków Jehowy) uchwala na konwencji w Detroit [1928 r.] zaprzestanie drukowania sześciu tomów wykładów br. Russella, książek pt. „Fotodrama Stworzenia”, „Cieni Przybytku”, „Kazania br. Russella”, komentarzy br. Russella, manny, śpiewnika, „Poezji Brzasku” i gazetek oraz ulotek br. Russella. Miejscowi bracia po zborach otrzymali rozkazy od głównej kwatery, aby zniszczyli tomy i głosili już tylko nauki brata Rutherforda. Rutherford odrzucił Prawdę podaną przez Pana poprzez „onego wiernego sługę” brata Russella, i nazwał ją „błędem”.

(http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_laodycea.html ).

 

         Autor tych słów nie odwołuje się do żadnych konkretnych źródeł, natomiast w dostępnym nam sprawozdaniu z wyżej wymienionej konwencji zamieszczonym w Strażnicy i angielskim Roczniku z danymi za rok 1928 nie ma żadnych wzmianek o powyższych stwierdzeniach (patrz Strażnica 01.11 1928 s. 323-327 [ang. 15.09 1928 s. 275-279]; I.B.S.A. Year Book 1929 s. 31-33, 60-67). Zresztą decyzje o wydawaniu różnych publikacji zapadają na zebraniach statutowych Towarzystwa Strażnica, a nie na konwencjach i kongresach.

 

         W 63 lata po śmierci C. T. Russella (zm. 1916) i w 37 lat po pochowaniu J. F. Rutherforda (zm. 1942) Towarzystwo Strażnica tak oto napisało o ich dorobku piśmienniczym:

 

„Pobudzany tą nadzieją »niewolnik wierny i rozumny« zwracał uwagę całego ludu Bożego na znak czasów, zapowiadający bliskość panowania Królestwa Bożego. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie był w tym zakresie inspirowany ani w działaniu swym doskonały. Pisma szeregu członków klasy »niewolnika«, które się złożyły na chrześcijańską część Słowa Bożego, były natchnione i nieomylne, ale inaczej przedstawia się rzecz z późniejszymi pracami. Literatura wydawana za życia Charlesa Taze Russella, pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica, nie była doskonała; nie była też doskonała za J. F. Rutherforda, następnego prezesa Towarzystwa. Coraz jaśniejsze światło padające na Słowo Boże, jak również fakty historyczne, po wielokroć aż do naszych dni wskazywały, w czym należy wprowadzić poprawki takiego czy innego rodzaju. Ale nie zapominajmy, że pobudki tego »niewolnika« zawsze były czyste, niesamolubne; we wszystkim powodowały nim dobre intencje” (Strażnica Rok C [1979] Nr 23 s. 14).

 

         Jednak wcześniej inaczej patrzono na ich nauki i dorobek wydawniczy. Poniżej opisujemy te kwestie zajmując się osobą C. T. Russella.

 

         Wykłady Pisma Świętego prezesa Towarzystwa Strażnica ukazały się po raz pierwszy po angielsku w następujących latach (tytuły polskich Tomów):

 

         1886 r. – Tom I: Boski Plan Wieków (pol. 1911 r.).

         1889 r. – Tom II: Nadszedł Czas (pol. 1919 r.).

         1891 r. – Tom III: Przyjdź Królestwo Twoje (pol. 1919 r.).

         1897 r. – Tom IV: Walka Armagieddonu (pol. 1919 r.).

         1899 r. – Tom V: Pojednanie Pomiędzy Bogiem i Człowiekiem (pol. 1919 r.).

         1904 r. – Tom VI: Nowe Stworzenie (pol. 1919 r.).

         1917 r. – Tom VII: Dokonana Tajemnica (pol. 1919 r.).

 

         Tom V ukazywał się początkowo po angielsku jako Dzień Pomsty, natomiast Tom VII nazwano „Pośmiertnym Dziełem Pastora Russell’a” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. II).

 

         Oto angielskie tytuły poszczególnych Tomów:

 

The Divine Plan of the Ages (początkowo jako The Plan of the Ages).

The Time Is at Hand.

Thy Kingdom Come.

The Day of Vengeance (od roku 1912 jako The Battle of Armageddon).

The At-one-ment Between God and Man.

The New Creation.

The Finished Mystery.

 

Początkowo, aż do roku 1904, seria pierwszych sześciu tomów miała tytuł Millennial Dawn (Brzask Tysiąclecia), by też w tym samym roku przybrać nową nazwę tzn. Studies in the Scriptures, co oddano po polsku jako Wykłady Pisma Świętego” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 53). Również Tom VII został zaliczony do tej serii.

 

C. T. Russell i jego Tomy (Wykłady Pisma Świętego)

 

         Pomijamy tu okres, gdy C. T. Russell (zm. 1916) sam zachwalał i reklamował swoje Tomy i inne książki oraz broszury na łamach Strażnicy w latach 1879-1916.

         Od końca roku 1916 Towarzystwo Strażnica tak oto pisało o swoim zmarłym założycielu i prezesie:

 

         „Był największym religijnym nauczycielem od czasu Świętego Pawła...” (Strażnica Nr 12, 1916 s. 2).

 

         „Dla Ezechiela i dla największego kaznodziei naszych czasów, przyszło wezwanie do mowy, kiedy sam Jehowa dał im Swego Ducha” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1926] s. 424).

 

         „Ale kiedy rzeczy, przepowiedziane w tych siedmiu tomach Wykładów Pisma Św., się spełnią, wtedy kąkol, zbyt późno zrozumie, że wielki i przez Boga wyznaczony kaznodzieja ‘był między nimi’” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1926] s. 617).

 

         „Pastor Russell, największy badacz Biblji w nowożytnych czasach” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 15).

 

         „Karol Taze Russell, później lepiej znany jako Pastor Russell, był największym kaznodzieją tegoczesnej doby” (Harfa Boża 1921, 1930 s. 246).

 

         Jeszcze niedawno Towarzystwo Strażnica tak oto pisało o swoim dawnym prezesie C. T. Russellu:

 

         „Był wybitnym badaczem Biblii” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 622).

 

         „Wybitnym Badaczem Pisma Świętego był Charles Taze Russell” (Strażnica Nr 6, 2000 s. 13).

 

         Prócz tego przez kilkanaście lat po śmierci C. T. Russella uczono, że jego dzieła będą obowiązywać aż do ‘końca’, a Pan gwarantuje aktualność nauki Tomów:

 

„Pan interesuje się i bierze odpowiedzialność za kompletną seryę WYKŁADÓW PISMA ŚW., których ostatni tom specyalnie przedstawia cechy prasy (Obj. 14:18-20)” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 352).

 

„Wierzymy, że czas popieczętowania już nadszedł i że siedem tomów WYKŁADÓW PISMA ŚW., jako klucz do Biblii zawierają całkowitą i zupełną Prawdę, potrzebną nam na czasie” (Strażnica Nr 5, 1918 s. 79).

 

         „Biblia sama w sobie zbyt łatwo nie wydaje swych skarbów, jak to ogólne doświadczenie wykazało; lecz usystematyzowane badanie jej za pomocą rozmaitych Serji Wykładów Pisma Świętego, i innych książek Towarzystwa podsuwa te skarby bardzo blisko badaczowi” (Strażnica 15.10 1922 s. 316 [ang. 01.09 1922 s. 266]).

 

„(...) w końcu okaże się, że poselstwo, jakie Pastor Russell głosił, będzie jedyną ‘wieczną Ewangelją, która będzie dla wszystkich ludzi, narodów, mów i języków’.” (Strażnica 15.07 1922 s. 221).

 

         Omawiane książki miały być studiowane nawet już po ‘końcu świata’, ale będzie to pomyślane jako kara:

 

„Przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. [Ap 22:18] – Kara jego będzie taką, że kiedy powstanie z grobu w czasie restytucji, będzie musiał przeczytać siedem tomów Wykładów Pisma Św., aby cała sprawa wyjaśniła się w jego umyśle” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 403).

 

         C. T. Russell nawet po śmierci miał nadal nadzorować pracę Towarzystwa Strażnica:

 

„Wiersz ten [Ap 8:3] wskazuje, że chociaż Pastor Russell przeszedł poza zasłonę, to jednak ciągle jeszcze zarządza każdym szczegółem dzieła żniwa” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 170).

 

„Ale wierząc silnie, że »praca jego pójdzie za nim«, utrzymujemy, że nadzoruje on, z rozkazu Pańskiego, tę pracę, która ma być jeszcze spełniona” (jw. s. 305).

 

         Później, po latach, ograniczono działalność C. T. Russella tylko do okresu jego życia:

 

„Nie ulega wątpliwości, że pierwszy prezes tej korporacji, C. T. Russell, był nader użytecznym narzędziem Jehowy w czasie, kiedy wśród prawdziwych czcicieli Boga na ziemi przywracano podstawowe prawdy biblijne” (Strażnica XCVIII [1977] Nr 8 s. 4).

 

         Dziś dla odmiany uczy się o nim następująco:

 

„Rodzi to intrygujące pytanie: Czy przed rokiem 1914 Badacze Pisma Świętego byli ustanowionym narzędziem, poprzez które Chrystus miał karmić swoje owce? Odpowiedź brzmi: Nie.” (Strażnica 15.07 2013 s. 18-19).

 

         Do kiedy studiowano Tomy?

 

         Obecnie Świadkowie Jehowy o Tomach C. T. Russella piszą następująco:

 

„Wreszcie w maju 1926 roku na zgromadzeniu w Londynie przyjęto rezolucję zatytułowaną »Świadectwo dla władców świata«. Otwarcie obwieszczała ona prawdę o Królestwie Bożym oraz o nadchodzącej zagładzie systemu podległego Szatanowi. Na tym samym zgromadzeniu ogłoszono wydanie dobitnej książki Wyzwolenie, która była pierwszą z serii publikacji mających zastąpić Wykłady Pisma Świętego. Lud Boży spoglądał teraz w przyszłość, a nie wstecz” (Strażnica Nr 21, 1993 s. 12).

 

         „Na zgromadzeniu zorganizowanym w maju tego samego roku [1926 r.] ogłoszono wydanie książki Wyzwolenie (...). Należała ona do serii nowych książek, mających zastąpić Wykłady Pisma Świętego. Święci Boży przestali się oglądać wstecz. Z ufnością patrzyli w przyszłość, myśląc o czekającej ich pracy” (Pilnie zważaj na Proroctwa Daniela! 1999 s. 304).

 

         Czy jest to prawda, że w roku 1926 książka pt. Wyzwolenie zastąpiła zaraz Tomy C. T. Russella? Wydaje się, że nie. Dlaczego?

Otóż dlatego, że jeszcze edycja z roku 1929 przywołanej książki pt. Wyzwolenie zawierała zachęcającą reklamę Tomów Russella. Oto jej słowa:

 

         „Wykłady Pisma Świętego są ‘kluczem do wyrozumienia Biblji’ w najściślejszym tego wyrażenia znaczeniu. Przeszło 12 miljonów egzemplarzy rozpowszechnionych w całym świecie.

         Tom 1: ‘Boski Plan Wieków’

         Tom 2: ‘Nadszedł Czas’

         Tom 3: ‘Przyjdź Królestwo Twoje’

         Tom 4: ‘Walka Armagieddonu’

         Tom 5: ‘Pojednanie Człowieka z Bogiem’

         Tom 6: ‘Nowe Stworzenie’

         Tom 7: ‘Dokonana Tajemnica’

         Każdy tom stanowi odrębne dzieło i zawiera od 448 do 896 stron.

         Sprzedajemy te cudowne książki, przedstawiające nieograniczoną wartość duchową, po nader niskich cenach w celu szerzenia boskich prawd, zawartych w Biblji” (Wyzwolenie 1929 s. 351).

 

         Widać więc, że nie tak szybko inne książki miały zastąpić Tomy C. T. Russella. Póki nie sprzedano ich wszystkich, nadal je reklamowano.

Mało tego, niby czemu miały zastępować je inne dzieła, skoro Tomy były „cudownymi książkami przedstawiającymi nieograniczoną wartość duchową, (...) w celu szerzenia boskich prawd, zawartych w Biblji” (jw. s. 351)?

 

         W polskiej Strażnicy jeszcze w roku 1928 publikowano Pytania do Tomu V, które były pomocne do studiowania tego dzieła. Przykładowo Strażnica z 1 marca 1928 roku zawiera pytania do Wykładu XIV (s. 80). W kolejnych miesiącach studiowano Wykłady XV i XVI z Tomu V.

 

         Prawdopodobnie wtedy zakończyło się w Polsce studiowanie Tomów C. T. Russella (w roku 1928 ukazała się też po polsku pierwsza edycja książki pt. Wyzwolenie [ang. 1926]).

 

Jak długo studiowanie Tomów było kontynuowane w innych krajach?

Tego nie wiemy. Zależało to od czasu rozpoczęcia wydawania nowych książek J. F. Rutherforda.

Prawdopodobnie najprędzej w USA porzucono Tomy, bo i tam najwcześniej ukazywały się nowe książki kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica.

         W jednej z publikacji podano, że w kwietniu 1926 roku zaprzestano studiować Tomy:

 

         „Te Wykłady Pisma Świętego, przetłumaczone na liczne języki i rozpowszechnione w milionach egzemplarzy, w ciągu wielu lat, aż do kwietnia 1926 roku, służyły licznym zborom na całej ziemi za podręczniki do tygodniowych badań biblijnych” (Strażnica, wyd. polonijne, maj 1951 s. 74 [ang. 15.07 1950 s. 214]).

 

         W miesiąc później Towarzystwo Strażnica wydało nową książkę swego prezesa:

 

„Książka Wyzwolenie, którą opublikowano na walnym zgromadzeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w maju 1926 roku w Londynie, podawała...” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 12 s. 7).

 

         Inna publikacja dodała takie oto słowa:

 

         „Przed rokiem 1926 lud Jehowy miał bardzo szczupłą ilość rzeczy, którymi mógłby działać. Siedem tomów »Studiów Pisma Świętego« spełniło swój cel i ich aktualność przeminęła” (Strażnica Nr 17, 1955 s. 9 [ang. 01.06 1954 s. 344]).

 

         Prócz tego w USA na przykład w roku 1925 reklamowano siedem Tomów i książkę pt. Harfa Boża jako komplet wysyłkowy (ang. Złoty Wiek 25.02 1925 s. 352).

Natomiast w roku 1927 polecano razem z Wykładami książkę pt. Wyzwolenie (ang. Złoty Wiek 16.11 1927 s. 128). Oto reklama tego typu:

 

         DELIVERANCE and STUDIES IN THE SCRIPTURES are cloth bound, gold stamped and contain over 3,800 pages. Eight books delivered for $2.85. (ang. Złoty Wiek 01.06 1927 s. 567).

 

         O pierwszym z Tomów, pt. Boski Plan Wieków, napisano w angielskiej książce, co powtórzono też w polskiej, następująco:

 

„Co prawda w tym »Planie wieków« można się dziś dopatrzyć pewnych niedokładności, lecz służył on szczerej argumentacji opartej na założeniu, że wszechmądry i wszechmocny Bóg ma pewien »plan«. (...) Książka ta przetłumaczona na szereg języków osiągnęła nakład ponad sześć milionów egzemplarzy. Od roku 1929 jej nakład jest wyczerpany. Kierowała uwagę czytelnika na Biblię, dowodząc, że żywy Bóg zdąża do celu etapami” („Wieczyste zamierzenie” Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka 1978 [ang. 1974] s. 9).

 

         Również w Polsce w roku 1928 reklamowano „siedem tomów”, łącznie z „ósmą” Harfą:

 

         „Nader Interesujące Książki Są Do Nabycia

Posiadamy do nabycia Wykłady Pisma Św., komplet z 7 tomów i ósmej »Harfy Bożej«, oraz prenumerata na rok czasopismo dwutygodnik »Złoty Wiek«...” (Złoty Wiek 01.02 1928 s. 48; patrz też podobnie Stworzenie 1928 s. 400).

 

Trzeba wspomnieć, że tekst innej książki z czasów C. T. Russella pt. Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach (1914) drukowano później po polsku w odcinkach w czasopiśmie pt. Złoty Wiek od 15 marca 1925 roku do 1 maja 1929 roku (patrz też reklama jej zamieszczona w książce pt. Wyzwolenie 1929 s. 352).

         Natomiast książka z roku 1905 pt. Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary reklamowana była jeszcze w roku 1929 (ang. Strażnica 01.11 1927 s. 335; Wyzwolenie 1929 s. 352).

 

         Do kiedy wydawano, reklamowano i rozprowadzano Tomy?

 

         Ostatnia edycja Wykładów Pisma Świętego po angielsku ukazała się w roku 1927, a Tom VII (ang. Dokonana Tajemnica) został nawet wtedy okrojony. Pozostawiono w nim tylko komentarz do Objawienia św. Jana (usunięto komentarze do Ez i Pnp).

         Po wielu latach napisano o Tomie VII następująco:

 

         „Niemniej w roku 1927 zaprzestano rozpowszechniania tej książki i pozostałych sześciu tomów Wykładów Pisma Świętego, a zastąpiono je nowymi, powojennymi podręcznikami do studiowania Biblii. Tak więc w ciągu dziesięciu lat stało się rzeczą oczywistą, że Siódmy Tom i związana z nim zaszczytna służba w istocie rzeczy nie były odpowiednikiem grosza” (Strażnica Nr 19, 1967 s. 7).

 

         Jednak inna wypowiedź, z roku 1927, nadal stwierdza, że to Bóg stał za Tomami:

 

         „Wtóra obecność Chrystusa datuje się od roku 1874. Od tego czasu i dalej wiele prawd, które były ukryte przez nieprzyjaciela, onego Szatana, poczęło być przywracane rzetelnemu Chrześcijaninowi. (...) w ten sam sposób Pan użył Karola T. Russell’a, by ten zwrócił uwagę ludzi na wyrozumienie Biblji, a szczególnie tych prawd, które były usunięte przez wymysł Djabła i jego ajencje. A ponieważ, że to był czas właściwy, czas Pański, by te prawdy były przywrócone, dlatego Bóg użył Karola T. Russell’a do napisania i do wydania książek znanych jako Wykłady Pisma Świętego, przez które wielkie fundamentalne prawdy planu Bożego były oczyszczone. Szatan jak zawsze tak i wtedy starał się wszelkimi możliwymi sposobami, by zniszczyć te książki, ponieważ one tłumaczyły Pismo Święte” (Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 140).

 

         Wydaje się, że w USA zakończono reklamowanie i rozprowadzanie Tomów C. T. Russella w roku 1929 lub na początku kolejnego roku.

         Ostatnia ich reklama ukazała się w angielskiej Strażnicy z listopada 1929 roku.

         Zamieszczono wtedy takie oto słowa, które poniżej przekazujemy po polsku:

 

SCRIPTURE STUDY SPECIAL

Those who desire to find an excuse to oppose the Society’s work make the charge that we are not putting the Studies in the Scriptures, written by Pastor Russell, in the hands of tile people. The Society has decided to designate the week beginning November 10 as a special drive week for the sale of Studies in the Scriptures. Consignments are being shipped to the classes. Tile price of the full set of seven volumes of Studies in the Scriptures, for that week, will be $1,25 in the United States and Canada, and a corresponding price in other countries. Let all the class workers, pioneers, and colporteurs prepare for this special drive. Immediately following this special drive week, canvassers will all return to the sale of the other volumes (ang. Strażnica 01.11 1929 s. 322).

         Patrz też ang. Złoty Wiek 30.10 1929 s. 96.

 

         W Polsce ostatnia edycja całej serii Wykładów Pisma Świętego ukazała się w roku 1925.

         W listopadzie 1929 roku w polskiej Strażnicy zamieszczono komunikat podobny do tego z edycji angielskiej:

 

         „Osobliwa Służba z Tomami

Ci, którzy wynajdują różne winy, aby tylko sprzeciwiać się Towarzystwu i jego pracy, nacierają także, że nie wręczamy ludziom tomów, Wykłady Pisma Świętego, które były napisane przez Kaznodzieję Russell’a. Przeto Towarzystwo naznaczyło specjalny tydzień pracy, który ma się rozpocząć z dniem 10-go listopada, aby szczegółowo wykorzystać na rozpowszechnianie tomów. Potrzebna ilość będzie wysłana zborom. Te siedem tomów, Wykłady Pisma Świętego, mają być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po $1,25, a także i po innych krajach w stosownej cenie. Ta zniżona cena jest specjalnie na naznaczony tydzień. Dlatego też, niech wszyscy pracownicy zborowi, pionierzy i kolporterzy przygotują się do tego specjalnego najazdu. Po wykonaniu naznaczonej tygodniowej pracy, pracownicy powrócą nazad do rozpowszechniania dalszych książek” (Strażnica 01.11 1929 s. 322).

 

         Tomy reklamowano też w roku 1929 w jednej z książek, o czym wspomnieliśmy powyżej (Wyzwolenie 1929 s. 351).

 

         Jednak nie były to ostatnie reklamy Tomów w języku polskim. W latach 1930-1933 ukazały się kolejne:

 

         „Specjalny najazd z Wykładami Pisma Świętego

Jeżeli przedsięwzięta sprawa otrzymuje szczególne błogosławieństwo, to jest wielkim dowodem, że ona ma uznanie Pańskie. Poprzedni tydzień z tomami był wielce ubłogosławiony, gdyż towarzyszyło mu szerokie błogosławieństwo, które niezawodnie było zrządzeniem Pańskim. Wszystko to wskazuje, że czem większe rozpowszechnienie, to tem większe błogosławieństwo. Zadaniem Towarzystwa jest, by począwszy 26-go kwietnia a kończący 4-go maja urządzić (IBSA) tydzień z tomami w polskim języku. Aby w danym tygodniu pracy mogło więcej publiczności korzystać przez otrzymanie wskazówek, które się znajdują w tych książkach, przeto Towarzystwo obniżyło cenę do dolara za siedem tomów. Zbory otrzymają takowe po $ .90 [0,90], a pojedyncze tomy potrzebne do uzupełnienia tych seryj w rękach po 15c [centów] za każdy. Przeto niechaj wszyscy ci, którzy mieli, przygotują się na naznaczony czas. Szersze szczegóły były podawane w biuletynach” (Strażnica 01.04 1930 s. 111).

 

         „Prawdziwym skarbem (...) Mądrego człowieka (...) Jest (...) Znajomość Boga

i jego cudownego planu odnośnie ludzkości. Jeżeli chcesz dojść do tej znajomości, zamów natychmiast 7 tomów Wykładów Pisma Św.

Wyjątkowa cena wszystkich 7 tomów w pięknej oprawie płóciennej wynosi w Polsce tylko Zł. 10. – we Francji tylko fr. 25. – w Ameryce tylko $1.95” (Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224).

 

         „Kto pragnie nieco więcej zapoznać się z proroctwami Pisma Św., by zrozumieć wypadki doby obecnej i wiedzieć, dokąd niedługo zajdzie cała ludzkość, winien przestudjować komentarze Pisma Św. Karola Russella p.t. »Wykłady Pisma Świętego«. Jest to dzieło w 6 tomach oprawnych w płótno, liczy ogółem przeszło 3800 stronic. Kosztuje wraz z przesyłką zł. 7. (...) Prosimy zatem, by pragnący posiąść (...) wpłacili zł. 10 – na konto »Złotego Wieku« Nr. 9.169 w P.K.O., a bezzwłocznie wyślemy powyższe nader cenne dzieła. Tytuły poszczególnych tomów »Wykładów Pisma Świętego« są następujące: 1) »Boski Plan Wieków«, 2) »Nadszedł Czas«, »Przyjdź Królestwo Twoje«, 4) »Walka Armagedonu«, 5) »Pojednanie Człowieka z Bogiem« i 6) »Nowe Stworzenie«” (ZłotyWiek 01.12 1933 s. 368).

 

         Jeszcze w roku 1935 sprzedawano w polskim oddziale Świadków Jehowy przynajmniej jeden z Tomów Russella:

 

         „Prosimy w tym celu dokładnie przeczytać wywody dzieła »Pojednanie człowieka z Bogiem«, pióra pastora Russella. Dzieło to oprawne w płótno zawiera 750 stronic. Administracja »Złotego Wieku« wysyła je za zł. 1,50 (opłata przesyłki wliczona) po uprzednim wpłaceniu należności” (Złoty Wiek 15.03 1935 s. 16).

 

         Angielski Rocznik Towarzystwa Strażnica, który zawiera dane za rok 1929 podaje, że Tomy były rozprowadzane, w setkach i tysiącach egzemplarzy, w takich oto miejscach na świecie: Afryka, Czechosłowacja, Finlandia, Węgry, Jamajka, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Polska, Szwecja (I.B.S.A. Year Book 1930 s. 74, 94, 103, 111, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 131).

Razem rozprowadzono 49 930 Tomów (jw. s. 48).

 

         Angielski Rocznik Towarzystwa Strażnica, który zawiera dane za rok 1930 podaje, że Tomy były rozprowadzane w niektórych krajach (np. w Polsce, Danii, USA) (I.B.S.A. Year Book 1931 s. 62, 65, 125, 150).

Razem rozprowadzono 27 000 Tomów (jw. s. 55).

 

         Angielski Rocznik Towarzystwa Strażnica, który zawiera dane za rok 1931 podaje, że Tomy były rozprowadzane w Afryce i Argentynie (I.B.S.A. Year Book 1932 s. 81, 87).

Razem rozprowadzono 2048 Tomów (jw. s. 81).

 

         W roku 1931 rozpoczęto kolportować Tomy C. T. Russella „praktycznie za darmo” (ang. practically free), to znaczy najczęściej jako dodatek do zakupionych nowych dzieł (I.B.S.A. Year Book 1933 s. 37). Pojawiło się bowiem w latach wcześniejszych kilka „aktualnych” książek autorstwa J. F. Rutherforda: Harfa Boża (1921, 1928), Pociecha dla Żydów (1925), Wyzwolenie (1926), Stworzenie (1927), Rząd (1928), Pojednanie (1928), Życie (1929), Proroctwo (1929) i Światło (1930).

 

         Angielski Rocznik Towarzystwa Strażnica, który zawiera dane za rok 1932 podaje, że Tomy nadal były wtedy rozprowadzane.

Razem rozpowszechniono ich 3061 egzemplarzy (I.B.S.A. Year Book 1933 s. 83).

 

         Jednak w roku 1933 już jakby nie rozprowadzano Tomów C. T. Russella. Nie wspomina się o nich już wcale w nowym Roczniku (patrz 1934 Year Book of Jehovah’s Witnesses s. 37-38).

 

         Widzimy z powyższego, że wycofywanie Tomów C. T. Russella ze studiowania, reklamowania i kolportażu następowało etapami:

 

         1925 r. – wydano ostatni raz całą serię Tomów po polsku.

         1926 r. – zaprzestano studiowania Tomów w USA.

         1926 r. – wydano po angielsku książkę J. F. Rutherforda pt. Wyzwolenie.

         1927 r. – wydano ostatni raz angielską serię Tomów.

         1928 r. – zaprzestano studiowania Tomów w Polsce.

         1928 r. – wydano po polsku książkę J. F. Rutherforda pt. Wyzwolenie.

         1929 r. – ostatni raz reklamowano Tomy w angielskich publikacjach.

         1930 r. – nadal rozprowadzano Tomy na świecie (np. USA i Polska).

         1931 r. – rozprowadzano Tomy „praktycznie za darmo”.

         1932 r. – ostatni raz podano liczbę rozkolportowanych Tomów.

         1933 r. – ostatni raz reklamowano Tomy w polskich publikacjach.

         1934 r. – Tomy nie są już wymieniane jako książki kolportowane.

         1935 r. – reklama jednego z Tomów w polskiej publikacji.

 

         Po tych latach Tomy C. T. Russella były praktycznie wydawane już tylko przez niezależne od Towarzystwa Strażnica grupy badaczy Pisma Świętego.

         Po polsku cała seria sześciu Tomów została wydana w latach 1994-2007 (wydawnictwo Na Straży), a wcześniej pojedyncze Tomy publikowano w latach 1950, 1961, 1964, 1975, 1986 (Tomy I, V i VI).

Jedynie Tom VII nie był wydawany ani razu po roku 1927, gdyż ci niezależni badacze Pisma Świętego nigdy nie uznawali go za „Pośmiertne Dzieło Pastora Russell’a” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. II).

         Po angielsku Tomy są nadal publikowane przez badaczy Dawn Bible Students Association i na badackiej stronie http://mostholyfaith.com.

 

Jak widać z przytoczonych powyżej wypowiedzi i działań Towarzystwa Strażnica zaprezentowana teza zamieszczona w Internecie o tym, że Tomy miały być niszczone, wydaje się być nieprawdziwa.

 

         Na zakończenie warto przytoczyć pewien fragment z roku 1930.

         Pojawił się w nim M. Kostyn, były wiceprezes korporacji Towarzystwa Strażnica w Detroit, który skierował do J. F. Rutherforda prośbę, w formie opublikowanego listu, o pozwolenie jemu i jego Komitetowi na drukowanie Wykładów Pisma Świętego napisanych przez C. T. Russella. Była też wtedy zamieszczona stanowcza i negatywna odpowiedź prezesa Towarzystwa Strażnica. M. Kostyn wtedy już od kilku lat nie należał do tej organizacji, ale tworzył ruch niezależnych badaczy Pisma Świętego. Oto kilka zdań z tej opublikowanej korespondencji:

 

„»PETYCJA«

Do rąk prezesa Strażnicy, Towarzystwa Biblijnego i Broszur. J. F. Rutherford (...)

Drogi Bracie: –

Bracia polscy głosowali jednogłośnie na zebraniu, aby niżej podpisany Komitet wysłał do Cię następującą petycję: (...)

przychodzimy do Ciebie jako najwyższego urzędnika Towarzystwa, abyś porozumiał się z zarządem i odpowiedział nam, czybyś mógł nam udzielić pozwoleństwa do drukowania tych sześć tomów »Wykłady Pisma Świętego«. Wiemy iż Towarzystwo już ich więcej nie drukuje, oraz że odrzuciło takowe, ponieważ jest uważane że te nowe nauki mają być więcej korzystniejszemi w pracy Pańskiej. (...) lecz one są własnością Towarzystwa, ponieważ Towarzystwo posiada prawne zastrzeżenie odnośnie takowych. Zgadzamy się drukować tak, jak one są, bez żadnych zmian, również sprzedawać takowe bez żadnego zarobkowania, po cenie kosztu drukowania i wysyłki takowych. (...) Oczekując Twojej łaskawej odpowiedzi w tej wielce ważnej sprawie, w imieniu braci Pańskich.

Komitet

George Kostiev

C. J. Schmidt

M. M. Kostyn

 

(ODPOWIEDŹ)

24-go marca, 1930

Panowie M. M. Kostyn, C. J. Schmidt, George Kostiev.

Szanowni Panowie: –

Wasz list z 2-go marca doszedł moich rąk. Przytoczenie tegoż: »Wiemy iż Towarzystwo już ich więcej nie drukuje tych sześć tomów ‘Wykłady Pisma Świętego’ oraz że odrzuciło takowe, ponieważ jest uważane że te nowe nauki mają być więcej korzystniejszemi w pracy Pańskiej«. Gdybyście czytali Strażnicę dowiedzielibyście się, że wasze wrażenie jest nieprawdziwe. Przeto jesteście albo dobrowolnie nieświadomi lub też rozmyślnie uprawiacie fałsz.

Towarzystwo nie odrzuciło »Wykładów Pisma Świętego«, ani nie przestało ich drukować. Towarzystwo posiada takowych na składzie wielką ilość, które mają być dostarczone poświęconym, aby oni je wręczali ludzkości, w którymkolwiek czasie. (...) Podaniu że jesteście szczerymi w Waszem wyrażeniu drukowaniu i sprzedawaniu takowych w cenie kosztu nie mogę wierzyć. (...) Daliście się Djabłu oszukać i zwodzicie braci, zawiedliście samych siebie, ponieważ nie przyjęliście prawdy w miłości. Czem się prędzej bracia dowiedzą, że nie jesteście rzetelnymi i szczerymi w Waszej mowie, tem lepiej będzie dla nich. Byłoby coś nadzwyczajnego i nieznanego, gdyby Pan po wydrukowaniu »Wykładów Pisma Świętego« przestał udzielać Swej prawdy Swemu ludowi. (...) Jeżeli się wyrażacie do zborów, że Towarzystwo już więcej nie drukuje »Wykładów Pisma Świętego« i że takowe odrzuciło, to utrzymujecie fałsz, który pochodzi od nieprzyjaciela (Jan 8:44).

Co się tyczy mej osobistej znajomości, toście nie byli w prawdzie przez kilka lat, a teraz chcecie się pokazać, aby pociągnąć za sobą niektórych naśladowców. Towarzystwo nie będzie współdziałało z Wami w żadnej mierze.

Z poważaniem, (Podpis) J. F. Rutherford” (Strażnica 01.05 1930 s. 144).

 

         Po przeanalizowaniu tego listu i powyższego naszego materiału każdy sam wyciągnie wnioski co do prawdomówności J. F. Rutherforda w omawianej kwestii.

 

         Szerzej o Tomach C. T. Russella pisaliśmy w następujących artykułach:

 

Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella (cz. 1)

Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella (cz. 2)

Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella (cz. 3)

Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella (cz. 4)

Różne „Dokonane Tajemnice”

Różne Dokonane Tajemnice II

Różne Dokonane Tajemnice III

Wykłady Pisma Świętego i Strażnica Russella – Aneksy

 

Aneks

         W jakiś czas po napisaniu tego artykułu autor dotarł do nieznanych mu wcześniej słów P. S. L. Johnsona (1873-1950), twórcy Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” (1919 r.), odłamu od Towarzystwa Strażnica, które pozostawia jednak bez komentarza:

 

„Nie drukuje już więcej następującej literatury (...) 8) sześciu tomów (dycyzyę, aby tych więcej nie drukować uchwalono po Detroickiej Konwencji w 1928, przypuszczając, że nie otrzymywali dosyć składek do drukowania tychże, a jednocześnie do książek prezydenta towarzystwa. Obłudę takiego twierdzenia można zaraz zauważyć, jeżeli spamiętamy, że drukowanie tomów z gotowych płytów na ręku jest więcej ekonomicznem, aniżeli drukowanie nowych książek, które wymagają wielkich kosztów na nowy druk i nowe płyty. Miejscowi bracia w zborach otrzymali rozkazy od głównej kwatery, aby zniszczyli tomy na ręku, mianowicie te opozycyjne, aby mogli więcej rozszerzać »błąd« między publicznością, aby tylko sędziego nowe książki mogli sprzedawać!)” (Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii maj 1929 s. 40-41).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane