Włodzimierz Bednarski

Kiedy w Towarzystwie Strażnica zaprzestano studiować i rozprowadzać książki J. F. Rutherforda?

dodane: 2017-05-09
Mówi się, ze kiedy tylko zamykano wieko trumny kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica, to zaraz odrzucano jego nauki i publikacje. W przypadku C. T. Russella tak nie było. A jak postąpiono z publikacjami J. F. Rutherforda, zwanego Sędzią? Artykuł nasz wskazuje jak postąpiono i do kiedy je studiowano i rozprowadzano.

Kiedy w Towarzystwie Strażnica zaprzestano studiować i rozprowadzać książki J. F. Rutherforda?

 

         Dorobek piśmienniczy C. T. Russella (zm. 1916), założyciela i prezesa Towarzystwa Strażnica, opisaliśmy w artykule pt. Kiedy w Towarzystwie Strażnica zaprzestano studiować i rozprowadzać książki C. T. Russella?

         W tym zaś tekście opisujemy dzieło pisarskie jego następcy, to znaczy J. F. Rutherforda (zm. 1942).

 

         W 63 lata po śmierci C. T. Russella (zm. 1916) i w 37 lat po pochowaniu J. F. Rutherforda (zm. 1942) Towarzystwo Strażnica tak oto napisało o ich dorobku piśmienniczym:

 

„Pobudzany tą nadzieją »niewolnik wierny i rozumny« zwracał uwagę całego ludu Bożego na znak czasów, zapowiadający bliskość panowania Królestwa Bożego. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie był w tym zakresie inspirowany ani w działaniu swym doskonały. Pisma szeregu członków klasy »niewolnika«, które się złożyły na chrześcijańską część Słowa Bożego, były natchnione i nieomylne, ale inaczej przedstawia się rzecz z późniejszymi pracami. Literatura wydawana za życia Charlesa Taze Russella, pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica, nie była doskonała; nie była też doskonała za J. F. Rutherforda, następnego prezesa Towarzystwa. Coraz jaśniejsze światło padające na Słowo Boże, jak również fakty historyczne, po wielokroć aż do naszych dni wskazywały, w czym należy wprowadzić poprawki takiego czy innego rodzaju. Ale nie zapominajmy, że pobudki tego »niewolnika« zawsze były czyste, niesamolubne; we wszystkim powodowały nim dobre intencje” (Strażnica Rok C [1979] Nr 23 s. 14).

 

         Jednak wcześniej inaczej patrzono na ich nauki i dorobek wydawniczy. Poniżej opisujemy te kwestie, zajmując się osobą J. F. Rutherforda.

 

J. F. Rutherford i jego książki oraz broszury

 

         Dorobku i działań J. F. Rutherforda nie opisywano w Towarzystwie Strażnica w takich superlatywach jak C. T. Russella. Jednak też wspominano o jego szerokich dokonaniach, a prócz tego był czas (do roku 1941), gdy nazywano go „wodzem”, czego jego poprzednik nie doświadczył:

 

„Pragnieniem naszem jest stać silnie po stronie Pańskiej, być złączeni ręka w rękę z jego zarządzaniem, z braćmi Towarzystwa i z bratem Rutherfordem jako ziemskim wodzem tegoż” (Strażnica 01.01 1932 s. 16).

 

„Braterstwo z całej Europy Środkowej przesyła ci, bracie Rutherford, wyrazy miłości i pozdrowienia, jako swojemu widzialnemu wodzowi” (I.B.S.A.Year Book 1932 s. 109).

 

„Drogi Bracie Rutherford: (...) Będąc cudownie ubłogosławieni, odczuwamy przytem, że chociaż przez uznanie i staranie się zachęcić tego, który dzięki opatrzności wielkiego Jehowy jest postawiony jako nasz ziemski wódz, możemy w pewnej części objawić nasze dziękczynienie za takie łaski.  Stawiając wyrazy – że byliśmy ubłogosławieni przez naszego umiłowanego prezydenta, prezydenta Pańskiego »narzędzia«, którem jest Strażnica Towarzystwo Biblijne i Broszur, którego być cząstką uważamy za chwalebny przywilej, nie mamy zamiaru oddawać pochlebnych tytułów jakiemukolwiek człowiekowi, lecz pragniemy uwielbiać Pana” (Strażnica 01.05 1931 s. 144 [ang. 01.04 1931 s. 110]).

 

„Drogi Bracie Rutherford: (...) Codziennie dziękuję Bogu za takiego wiernego wodza, tak lojalnego i prawdziwego, odważnego i nieustraszonego. Rzeczywiście jesteś dla mnie inspiracją, jaką był drogi brat Russell” (ang. Strażnica 01.03 1929 s. 79).

 

„Drogi nasz Bracie Rutherford (...) Z okazji otrzymania [książki] Ocalenie, którą życzliwie nam przysłałeś, czujemy się przymuszeni wyrazić Jehowie przez ciebie jako wodza jego ziemskiej organizacji, jak nasze serca tryskają wychwalaniem i wdzięcznością nie tylko za ten szczodry dar, ale też za [książki] Światło i Usprawiedliwienie, a zwłaszcza za tę drugą” (ang. Strażnica 01.03 1933 s. 78).

 

„Drogi Bracie Rutherford: (...) Chciałbym, aby było zachętą dla Ciebie wiedzieć, że oceniamy nie tylko dobroć Jehowy, naszego Boga, ale także wierną i szczerą służbę tego, który stoi jako widzialny ziemski dowódca...” (Strażnica 15.04 1933 s. 128 [ang. 01.12 1932 s. 365]).

 

         Pisano w tamtych latach, że J. F. Rutherford jakby indywidualnie rozdawał „pokarm na czas słuszny”, tak jak wcześniej czynił to C. T. Russell, uważany do roku 1927 za „sługę wiernego i roztropnego”, który właśnie taką strawę dawał swoim sympatykom.

J. F. Rutherford miał, jak jego poprzednik, prawie wyłączność na pisanie książek i broszur dla Towarzystwa Strażnica. Oto słowa o nim i jego publikacji książkowej:

 

„Drogi Bracie Rutherford! (...) podziękowania za tę nową książkę »Życie«, która jest bardzo piękna; i zdaje się, że co inna to lepsza. Zapewne, że Pan używa Cię w udzielaniu nam tego pokarmu na czas słuszny” (Strażnica 01.10 1930 s. 304 [ang. 15.05 1930 s. 158]).

 

J. A. Bohnet, członek zarządu Towarzystwa Strażnica w roku 1918, tak oto określał i chwalił powstanie dwóch książek, które dziś są zarzucone, pomimo iż ponoć Bóg stał za nimi:

 

„Obecnie odbiło się na mnie głębokie przekonanie, że żadne ludzkie stworzenie nie jest autorem »Światła«. Że żaden człowiek nie mógł napisać tej książki – i też żaden jej nie napisał. (...) Bracie! – byłeś jedynie użyty za narzędzie do sporządzenia »Światła«. Jehowa jest autorem tegoż pisma, tak jako jest tam wymienione. (...) Czy pismo to pojaśnia Biblję? Tak jest ono prawdziwem pojaśnieniem” (Strażnica 01.07 1931 s. 208).

 

„Uważam Harfę Bożą za najwspanialsze dopełnienie Wykładów Pisma Św. Wszystkie tajemne punkty planu Bożego są tam jasno i silnie podane, w sposób wyraźny i całkiem zrozumiały dla czytelnika. (...) Najwidoczniej była dana pomoc Boska przy jej przygotowaniu. Ufam, że Harfa Boża będzie szeroko ogłaszana, szeroko rozpowszechni się i szeroko będzie czytana. Nie można jej wprost prześcignąć jako środek oświecenia ludzi o »Boskim Planie Wieków«. (...) Jako wydanie, warta jest napewno na wagę dyamentów, jeżeli nie radium. Wasz wierny sługa J. A. Bohnet. – Pielgrzym” (Strażnica 01.10 1922 s. 304 [ang. 01.02 1922 s. 47]).

 

         Bez książek J. F. Rutherforda żaden człowiek i Świadek Jehowy nie mógł zrozumieć Biblii:

 

         „Zanim Państwo nie przeczytają komentarzy sędziego Rutherforda, dotyczących tych i setek innych zagadnień, które zajmowały ludzi, Państwo nie mogą zrozumieć Biblji” (Wolność 1932 s. 61).

 

         Dzisiaj Towarzystwo Strażnica też wymienia walory J. F. Rutherforda, podkreślając, jak wiele on napisał dzieł:

 

         „Był on świetnym mówcą i jako prawnik bronił Świadków Jehowy w sprawach rozpatrywanych w Sądzie Najwyższym USA” (Strażnica Nr 21, 2001 s. 22).

 

         „Od roku 1917, kiedy to J. F. Rutherford został prezesem, do roku 1941 Towarzystwo Strażnica wydało mnóstwo publikacji, między innymi 24 książki, 86 broszur, regularnie ukazujące się »Roczniki«, jak również czasopisma »Strażnica« i »Złoty Wiek« (nazwany później »Pociechą«)” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 88).

 

         Oto spis książek J. F. Rutherforda wymienianych przez Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 429-430:

 

1921: Harfa Boża.

1925: Pociecha dla Żydów (po polsku brak).

1926: Wyzwolenie.

1927: Stworzenie.

1928: Pojednanie; Rząd.

1929: Proroctwo; Życie.

1930: Światło (tom I i II).

1931: Usprawiedliwienie (tom I) (po polsku brak).

1932: Ocalenie (po polsku brak); Usprawiedliwienie (tom II i III) (po polsku brak).

1933: Przygotowanie (po polsku brak).

1934: Jehowa (po polsku brak).

1936: Bogactwo.

1937: Nieprzyjaciele (po polsku brak).

1939: Zbawienie (po polsku brak).

1940: Religia (po polsku brak).

1941: Dzieci.

 

         Czasem do książek zaliczana jest też przez Towarzystwo Strażnica jedna ze znanych broszur, jak ją najczęściej nazywa się, która nauczała o roku 1925:

 

„Rozgłaszano niezwykle pasjonujące orędzie: »Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą«. Tak właśnie brzmiał temat przemówienia brata Rutherforda, wygłaszanego w roku 1918. Tak była też zatytułowana 128-stronicowa książka, wydana w roku 1920” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 425).

 

         Za czasów prezesa J. F. Rutherforda wydano też w Towarzystwie Strażnica inne książki, których on jednak nie był bezpośrednim autorem:

 

1917: Dokonana tajemnica (Wykłady Pisma Świętego, tom VII) (redaktorzy: G. H. Fisher i C. J. Woodworth, „Pośmiertne Dzieło Pastora Russell’a”);

Kazania pastora Russella (po polsku brak) (zbiór 83 kazań C. T. Russella z ostatnich 10 lat jego życia).

1918: Objawienie Jezusa Chrystusa — według tekstu synajskiego (po polsku brak) (bez autora).

1924: Droga do raju (po polsku brak) (autor: W. Van Amburgh, sekretarz-skarbnik Towarzystwa Strażnica).

1927: ostatnia seria dodruków siedmiu tomów Wykładów Pisma Świętego C. T. Russella.

 

         Spis tytułów broszur autorstwa J. F. Rutherforda (i innych wydanych za jego życia) zainteresowany znajdzie w skorowidzu Towarzystwa Strażnica (patrz Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 424-430).

 

Jak reklamowano książki J. F. Rutherforda i do kiedy?

 

         Pomijamy tu prawie reklamy dotyczące broszur C. T. Rutherforda, bo jest ich bardzo dużo, tak jak i zresztą książkowych jest sporo. Jednak te najważniejsze poniżej przytaczamy.

Do roku 1921 Towarzystwo Strażnica reklamowało przede wszystkim i prawie wyłącznie Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella i pierwsze broszury autorstwa J. F. Rutherforda z roku 1920 (Czy żywi mogą rozmawiać z umarłymi?; Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!).

Później na przykład w USA książkę pt. Harfa Boża (1921) J. F. Rutherforda reklamowano razem z Tomami C. T. Russella, jako komplet wysyłkowy (ang. Złoty Wiek 25.02 1925 s. 352).

Natomiast w roku 1927 polecano razem z Wykładami publikację książkową pt. Wyzwolenie (ang. Złoty Wiek 16.11 1927 s. 128). Oto reklama tego typu:

 

         DELIVERANCE and STUDIES IN THE SCRIPTURES are cloth bound, gold stamped and contain over 3,800 pages. Eight books delivered for $2.85. (ang. Złoty Wiek 01.06 1927 s. 567).

 

         Również w Polsce w roku 1928 reklamowano „siedem tomów”, łącznie z „ósmą” Harfą:

 

         „Nader Interesujące Książki Są Do Nabycia

Posiadamy do nabycia Wykłady Pisma Św., komplet z 7 tomów i ósmej »Harfy Bożej«, oraz prenumerata na rok czasopismo dwutygodnik »Złoty Wiek«...” (Złoty Wiek 01.02 1928 s. 48; patrz też podobnie Stworzenie 1928 s. 400).

 

         W roku 1929 w USA i w roku 1933 w Polsce zakończono reklamowanie Wykładów Pisma Świętego C. T. Russella. Wtedy już całą uwagę skupiono na rozprowadzaniu i polecaniu w reklamach książek i broszur J. F. Rutherforda.

         Ze zrozumiałych względów przytaczamy poniżej tylko charakterystyczne fragmenty z tych całostronicowych i wielu reklam.

 

         W reklamówkach zamieszczonych w różnych publikacjach o książce pt. Harfa Boża napisano następująco:

 

         „HARFA BOŻA napisał Sędzia J. F. Rutherford (...) przez wielu czytelników jest ona poczytana jako najlepsza książka na świecie, następna po Biblji. (...) Ona nie jest pisana w sposób techniczny, ani też nie zawiera w sobie treści teologicznej” (Rząd 1928 s. 363; identycznie patrz Pojednanie 1928 s. 366).

 

         „HARFA BOŻA napisana przez sędziego J. F. Rutherforda (...) miljony czytelników cenią tę książkę, poza Biblją, jako najlepszą na świecie” (Proroctwo 1929 s. 345).

 

         O książce pt. Wyzwolenie (1928) tak zaś pisano:

 

         „Czyś czytał SĘDZIEGO RUTHERFORDA Mistrzowskie dzieło, WYZWOLENIE?

Jest to cudowne dzieło wykazujące jasne określenie planu Bożego względem ludzkiego szczęścia i życia wiecznego na ziemi. Ono będzie prawdziwą pociechą dla serca twego. W błękitnej oprawie, złotem wytłaczana” (Stworzenie 1928 s. 392).

 

         „WYZWOLENIE napisał Sędzia J. F. Rutherford. Jest to wzniosła książka (...) To jest jedna z książek, napisanych w sposób jasny i zrozumiały, bez kościelnego »mamidła«. (...) Nabądź ją sobie a dowiesz się wielkich rzeczy” (Pojednanie 1928 s. 367).

 

         „Sędzia Rutherford, prawnik o umyśle nieuwięzionym przez zapylone dogmaty i teologiczne kuglarstwo, wziął się do wyszukania faktów w tym przedmiocie, aby odpowiedzieć ściśle i rozsądnie swym czytelnikom na te pytania tak, że Biblja staje się dla nich nową cudowną książką. WYZWOLENIE jest to książka, która zasługuje na to, aby jej poświęcono trochę czasu i uwagi...” (Rząd 1928 s. 365).

 

         „WYZWOLENIE Dzieło sędziego J. F. Rutherforda. Jest to wspaniała książka (...) »Wyzwolenie« jest to książka napisana w prostym, wyraźnym stylu, wolnym od wszelkiego teologicznego kuglarstwa” (Proroctwo 1929 s. 346).

 

         O książce pt. Stworzenie (1928) tak oto pisano:

 

         „STWORZENIE Dzieło sędziego J. F. Rutherforda. Mistrzowskie omówienie jednego z najciekawszych przedmiotów Pisma Św. wywołało tak olbrzymi popyt na tę książkę, że prześcignięte zostały wszystkie nasze dotychczasowe rekordy. (...) Jest to książka, która uradować musi każdego myślącego człowieka” (Proroctwo 1929 s. 347).

 

         O książce pt. Rząd (1928) pisano następująco:

 

         „RZĄD Dzieło sędziego J. F. Rutherforda. Najbardziej przekonywujący dowód i argument, jaki kiedykolwiek został napisany co do dobrego rządu. (...) Tłoczona złotem” (Proroctwo 1929 s. 348).

 

         O książce pt. Życie (1929) tak oto pisano:

 

„Sędzia Rutherford w swem nowem dziele p.t. »Życie« objaśnia i daje nam nieomylny dowód ze Słowa Stwórcy, że Jehowa przygotował dla człowieka możność otrzymania wiecznego życia na ziemi (...) Książkę tę w pięknej płóciennej oprawie, z napisem tłoczonym złotem i licznymi ilustracjami wysyłamy...” (Proroctwo 1929 s. 349).

 

         „Poza Biblją nie było chwalebniejszej książki od obecnie wydanej »Życie«. Te promienie światła, które wskazują proroctwa odnośnie przywrócenia Żydów do łaski Bożej, są jasne i interesujące” (Strażnica 15.01 1930 s. 32).

 

         Inne reklamy zachęcają do kupna pięciu, siedmiu czy ośmiu książek:

 

         „POTRZEBUJESZ TEŻ DRUGICH PIĘĆ WAŻNYCH KSIĄŻEK sędziego Rutherforda,

RZĄD

POJEDNANIE

STWORZENIE

WYZWOLENIE

HARFA BOŻA” (Życie 1929 s. 325).

 

         „CUDOWNE I POUCZAJĄCE są książki sędziego Rutherforda. Każda czerpie swoje dowody z Boskiego Słowa prawdy, z Biblji. Autor przedstawia fakty w sposób logiczny, nie lawirując wykrętnie dokoła jądra rzeczy. Jasno i trafnie dowodzi on, co mówi. Oto tytuły jego książek, wszystkie w pięknej oprawie płóciennej:

         Harfa Boża [dalej podane są ceny w złotych, frankach i dolarach]

         Wyzwolenie (...)

         Stworzenie (...)

Pojednanie (...)

Rząd (...)

Życie (...)

Proroctwo” (Światło 1930 t. I, s. 347).

 

         „BOGACTWA, które będą Państwu pożyteczne w zbliżającym się »dniu pomsty«.

Wszystko złoto i srebro, które Państwo zdołaliby zgromadzić na ziemi, nie pomogłyby Im w »owym dniu« (...) Czemu Państwo z tego złota i srebra nie mieliby tedy coś przeznaczyć na szerzenie ewangelji Królestwa i otrzymać prawdziwe bogactwo, mianowicie jedną lub wszystkie niżej wymienione książki?

         Harfa Boża, Pojednanie, Rząd, Wyzwolenie, Proroctwo, Życie, Światło (2 tomy), Bogactwo.

         Wszystkie napisane są przez sędziego Rutherforda” (Bogactwo 1936 s. 316).

 

         „Zadziwiające dzieło Boże (...) Wszystko to dobitnie jest przedstawione w ciekawych dziełach sędziego Rutherforda:

         HARFA BOŻA

         WYZWOLENIE

         STWORZENIE

         POJEDNANIE

         RZĄD i ŻYCIE

         Wszystkie w pięknej oprawie płóciennej z napisem złotym.

         Wysyłka tych książek następuje po wpłaceniu w Polsce: na konto czekowe P.K.O. ...” (Co jest prawda? 1932 s. 63).

 

         „Poniżej znajdziesz pociechę, której pragniesz, nie od religiantów, lecz od »Boga wszelkiej pociechy«. I jaka zadawalająca i obfita! W 5 oprawnych książkach, napisanych przez sędziego Rutherforda, który uczynił zadość zleceniu chrześcijan »Cieszcie wszystkich płaczących!« (Izajasza 61:2). Czytaj:

         HARFA BOŻA

         POJEDNANIE

         RZĄD

         ŻYCIE

         BOGACTWO

         W pięknej oprawie płóciennej, z ryciną wklęsło-wypukłą i tytułem, tłoczonym złotem; ilustrowane; każdy tom objętości co najmniej 320 stronic. Książki te wysyła się każdemu, kto do tej kampanii uświadomienia przyczynia się datkiem...” (Bezpieczeństwo. Pociecha 1937 s. 60).

 

         Tego typu reklamy ukazywały się w polskich publikacjach Towarzystwa Strażnica aż do roku 1939. Wybuch wojny i związany z tym brak krajowej produkcji książek i broszur spowodowały zakończenie reklamowania dzieł J. F. Rutherforda, który zmarł w styczniu 1942 roku. Po wojnie w Polsce nie zamieszczano już żadnych reklam dotyczących publikacji tego zmarłego prezesa.

         Jedną z ostatnich reklamówek była ta, która zamieszczona była w broszurze z roku 1939. Polecano w niej znaną książkę z roku 1936 i jedną z broszur z roku 1938:

 

         „WeźOstrzeżenie!!! Bogactwo!!!

Miliony ludzi w wielu krajach już otrzymało wymienione dzieła Sędziego Rutherforda, które niedawno temu ukazały się w druku; poznawają oni prawdziwe Bogactwo i starają się je zdobyć i cieszyć się (...)

BOGACTWO – jest to książka licząca 324 stronice, w ładnej płóciennej oprawie ze złotym napisem (...)

OSTRZEŻENIE – jest to licząca 64 stronice, oświetlająca mnóstwo faktów o największym znaczeniu dla wolności i trwałego szczęścia dla wszystkich ludzi dobrej woli” (Faszyzm czy wolność 1939 s. 64).

 

         W USA podobnego typu reklamy ukazywały się ze zrozumiałych względów o kilka lat dłużej.

Przykładowo angielskie czasopismo Świadków Jehowy pt. Consolation z 25 czerwca 1941 roku (s. 32) nadal oferowało na przykład książki pt. Harfa Boża, Stworzenie i Proroctwo (i 10 innych książek), które można było u nich zamawiać.

         To samo czasopismo reklamowało w grudniu 1941 roku już tylko książkę pt. Dzieci (1941) (Consolation 24.12 1941 s. 32), choć we wcześniejszych miesiącach oferowano jeszcze Salvation (1939) i Religion (1940).

         J. F. Rutherford zmarł 8 stycznia 1942 roku, ale aż do września tego roku nadal reklamowano jego dzieło pt. Dzieci (patrz Consolation 02.09 1942 s. 32).

         Jednak w październiku rozpoczęto już oferowanie nowej książki pt. Nowy Świat (1942; brak po polsku), która była pierwszą anonimowym dziełem Towarzystwa Strażnica (patrz Consolation 28.10 1942 s. 32).

         Organizacja ta tak to opisała:

 

„Od roku 1942 obowiązuje ogólna zasada, by w literaturze Towarzystwa Strażnica nie kierować uwagi na żadnego indywidualnego redaktora” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 146).

 

Jednak niedawno ujawnił autorstwo tej książki Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (w latach 1971-1980). Stwierdził on, że napisał ją jego stryj, wtedy członek zarządu Towarzystwa Strażnica, który w roku 1945 został wiceprezesem:

 

         „Fred Franz w książce swego autorstwa, pod tytułem Nowy Świat stwierdza…” (Kryzys sumienia R. Franz 2006 s. 276).

 

         W tej angielskiej książce z roku 1942 pt. Nowy Świat znajdowała się też reklama dzieła J. F. Rutherforda pt. Dzieci (patrz The New World 1942 s. 283).

         Podobna, zarazem ostatnia, ukazała się w roku 1943 w angielskiej wersji książki pt. „Prawda was wyswobodzi” (s. 381), jednak w polskiej wersji z roku 1946 już jej nie zamieszczono.

 

         Tak więc publikacje J. F. Rutherforda były reklamowane w czasopiśmie Consolation jeszcze tylko około pół roku od jego śmierci, a w książkach do roku 1943.

Jakże to inaczej niż w przypadku C. T. Russella zmarłego 31 października 1916 roku, którego Tomy aż do roku 1933 (w USA do roku 1929) były oferowane w reklamach.

 

         Ciekawe jest to, że w roku 1944 zrobiono w Towarzystwie Strażnica jakby wietrzenie magazynów i zaoferowano kilka ostatnich podręczników J. F. Rutherforda z lat 1929-1941 (i dwa ‘anonimowe’ z lat 1942-1943) „za darmo”, oczywiście pod warunkiem wykupienia na rok subskrypcji czasopisma Consolation:

 

A FEW DAYS LEFT

Until April 30 you may receive one of the following books FREE –

The New World    Salvation    Jehovah    Light-1

Children    Enemies    Prophecy    Light-2

Religion    Riches    Preparation    Preservation

“The Truth Shall Make You Free”

with each new subscription for the CONSOLATION magazine, at $1.00 per year. (Consolation 26.04 1944 s. 28).

 

Do kiedy studiowano i rozprowadzano publikacje J. F. Rutherforda?

 

         Studiowanie książek J. F. Rutherforda

 

Jeszcze w roku 1943 jeden ze Świadków Jehowy wspomina, że na podstawie tej publikacji przeprowadzał studium z zainteresowanymi:

 

         „W roku 1943 usymbolizowałem swe oddanie się Bogu przez chrzest w wodzie. W tym czasie prowadziłem studia biblijne w trzech sąsiednich wioskach (...). Jako podręcznika do prowadzenia studiów używałem książki Harfa Boża” (Strażnica Nr 19, 1999 s. 23).

 

         Dwóch Świadków Jehowy opisuje też swoje zetknięcie się w latach 1944-1945 z książką pt. Harfa Boża:

 

„W roku 1944, chociaż miał dopiero 17 lat, powołano do wojska. Jakimś cudownym sposobem wcześniej zdobył książkę pt. Harfa Boża, którą czytał w swojej izdebce na poddaszu podczas długich bombardowań nocnych. Dużo się z niej nauczył i zapragnął oddać się Jehowie. Po wielu trudnościach, w noc sylwestrową z roku 1943 na 1944 udało mu się dotrzeć do Malenty, gdzie po kryjomu, w zaciemnionej pralni został ochrzczony” (Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych. Według Rocznika świadków Jehowy na rok 1974, 1975 s. 55).

 

„Ojciec został wychowany po katolicku, ale gdy w roku 1945 wujek wręczył mu książkę HarfaBoża, tato przeczytał ją i nawiązał kontakt ze Świadkami Jehowy. Chrzest przyjął w 1946 roku, a mama wkrótce po nim” (Przebudźcie się! Nr 12, 2006 s. 13).

 

         Nie wiemy czy to oznacza, że w latach 1944-1945 książka ta była jeszcze studiowana, ale wcześniejszy tekst z roku 1943 jest jednoznaczny.

         Jednak poniższe teksty z angielskich Roczników Świadków Jehowy upewniają nas, że w niektórych państwach znacznie dłużej studiowano dzieła J. F. Rutherforda, aż do połowy lat 50. XX wieku.

 

         Rozprowadzanie książek J. F. Rutherforda

 

         Powyżej pisaliśmy, że książki J. F. Rutherforda reklamowane były zasadniczo (w publikacjach angielskich) do września 1942 roku. Jednak i później w latach 1943-1944 pojawiły się dwie ich reklamy.

Jak było w innych krajach? Tego nie wiemy, bo nie sposób prześledzić reklam w różnojęzycznych publikacjach Świadków Jehowy. Jednak fakt ich dalszego rozprowadzania w kilku państwach świadczy o tym, że zapewne je reklamowano tam nadal.

 

         Poniżej ukazujemy co mówią nam o rozprowadzaniu książek prezesa angielskie Roczniki Świadków Jehowy.

 

         Otóż w roku 1944 nadal rozprowadzano i studiowano kilka dzieł J. F. Rutherforda.

Na przykład w Brazylii książkę pt. Dzieci (1945 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 106). W Danii Stworzenie, Enemies, Religion i Dzieci (jw. s. 133), a w Indiach jedną z broszur i książkę Dzieci (jw. s. 145). Również w Meksyku rozprowadzano dzieło Religion i jedną z broszur (jw. s. 156).

 

         W roku 1945 nadal rozprowadzano i studiowano dzieła J. F. Rutherforda.

Na przykład w Brazylii i Holandii książkę pt. Dzieci (1946 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 80, 164). W Grecji książki pt. Salvation i Religion (jw. s. 141).

 

         W roku 1946 nadal rozprowadzano i studiowano dzieła J. F. Rutherforda.

Na przykład w Australii, Belgii i na Jamajce książkę pt. Dzieci (1947 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 64, 74, 175). W Gujanie Brytyjskiej książki pt. Salvation i Harfa Boża (jw. s. 80), w Norwegii Salvation i Enemies (jw. s. 203) a w Urugwaju Enemies (jw. s. 244).

 

         W roku 1947 nadal rozprowadzano i studiowano dzieło J. F. Rutherforda.

         Na przykład w Afryce książkę pt. Enemies (1948 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 197).

 

         W roku 1948 nadal rozprowadzano i studiowano niektóre dzieła J. F. Rutherforda.

         Na przykład w niektórych krajach książki pt. Dzieci, Religion i Salvation (1949 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 64, 156, 205, 217).

 

         W roku 1949 nadal rozprowadzano i studiowano niektóre dzieła J. F. Rutherforda, np. Dzieci (1950 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 100).

 

         W roku 1950 nadal rozprowadzano i studiowano niektóre dzieła J. F. Rutherforda, na przykład Enemies w Azji (1951 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 117) oraz Salvation (s. 93, 240).

 

         W roku 1951 nadal rozprowadzano i studiowano niektóre dzieła J. F. Rutherforda, np. Dzieci i Bogactwo (1952 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 92, 121, 192).

 

         W roku 1952 nadal rozprowadzano i studiowano niektóre dzieła J. F. Rutherforda, np. Bogactwo, Salvation i Religion (1953 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 234, 264).

 

         Mniej więcej aż do połowy lat 50. XX wieku nadal rozprowadzano i studiowano jedne czy drugie dzieła J. F. Rutherforda, ale tylko w niektórych zakątkach świata. Aby się o tym przekonać wystarczy prześledzić relacje podawane przez angielskie Roczniki Świadków Jehowy (patrz np. o książkach Harfa Boża, Stworzenie i Bogactwo: 1956 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 286; o książkach Proroctwo i Dzieci: 1955 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 245, 249).

         Dziwi to, gdyż książki tego prezesa i ich nauki stały się już dawno nieaktualne.

 

         Nieaktualność nauk z rozprowadzanych książek

 

         Nie wiadomo dlaczego Towarzystwo Strażnica nadal rozprowadzało do połowy lat 50. XX wieku książki J. F. Rutherforda, który zmarł w roku 1942. Wiele jego nauk już się zdezaktualizowało, odrzucono je w tej organizacji. Czyżby pozyskanie pewnych kwot pieniędzy za te publikacje było ważniejsze niż to, że one uczą już czego innego niż Świadkowie Jehowy w danym czasie? Warto było z powodu ‘paru groszy’ wprowadzać zamieszanie w głowach swoim czytelnikom nieaktualnymi wykładniami? Trudno dziś dociec, czy omawiane książki były nadal dodrukowywane, czy były to ‘stare’ zapasy milionowych nakładów. Jednak z tego co do dziś wiadomo, to na przykład książka pt. Harfa Boża miała angielskie dodruki w roku 1937 i 1940! Zobaczymy poniżej czego te nieaktualne publikacje nauczały.

 

Przykładowo dzieła pt. Harfa Boża (s. 238) i Stworzenie (s. 342) uczyły o czasach ostatecznych od roku 1799, a już na początku lat 30. XX wieku zmieniono tę datę na rok 1914.

Książki Harfa Boża (s. 238), Stworzenie (s. 140) i Proroctwo (s. 72) nauczały, że Jezus powrócił niewidzialne w roku 1874, a już w pierwszych latach 30. XX wieku zmieniono tę datę na rok 1914.

         Wszystkie dzieła J. F. Rutherforda wydane przed rokiem 1936 i ich późniejsze dodruki uczyły o krzyżu, a w roku 1936 wprowadzono wykładnię o śmierci Jezusa na drzewie (np. Harfa Boża s. 115, 142-143).

         Książki Stworzenie (s. 110), Wyzwolenie (s. 120) i Pojednanie (s. 13) nauczały, że Jehowa mieszka na Plejadach, a to miejsce odrzucono zanim nastały lata 50. XX wieku.

         Niektóre te dzieła nauczały o Wielkiej Piramidzie (Harfa Boża s. 194), okupie za Adama, np. Stworzenie (s. 183), Życie (s. 192), Rząd (s. 119); syjonizmie i Żydach mających zamieszkać w Ziemi Świętej, np. Stworzenie (s. 350-351), Życie (s. 147-149); „wielkim ludzie” w niebie (np. Światło s. 91-97); o Bet Sarim jako domu dla książąt Starego Testamentu (Salvation s. 311-312); o wstrzymaniu się z zakładaniem rodzin i rodzeniem dzieci (Dzieci s. 126-127, 149); o roku 606, a nie 607 przed Chr. jako dacie rozpoczęcia się „czasów pogan” (np. Rząd s. 182); o wielu archaniołach (np. Stworzenie s. 17, 21); o C. T. Russellu jako jedynym „słudze wiernym i roztropnym” (Harfa Boża s. 245-246), itd.

 

         Zainteresowany tymi fragmentami znajdzie je w poniższych artykułach:

 

         „Harfa Boża” bestselerem???

         „Wyzwolenie” Rutherforda o imieniu Boga i innych naukach

         „Stworzenie” Rutherforda o powrocie Jezusa i innych naukach

         „Pojednanie” Rutherforda o krzyżu i innych naukach

         „Rząd” Rutherforda

         „Proroctwo” Rutherforda i powrót Chrystusa

         „Życie” Rutherforda i Żydzi

         „Światło” Rutherforda

         „Zbawienie” Rutherforda i „Dom Książąt”

         „Dzieci” 1941

 

         Widzimy z powyższego, że liczne książki J. F. Rutherforda, pomimo iż w wielu kwestiach nieaktualne, nadal były rozprowadzane i studiowane przez Świadków Jehowy, a szczególnie przez ich uczniów. Dziś raczej taka praktyka nie ma miejsca w Towarzystwie Strażnica. Owszem zdarza się, że ta czy inna publikacja ukazuje się w jakimś języku z opóźnieniem (np. 2-3 lat), ale organizacja ta robi mniejsze nakłady książek i albo dodrukowuje je, albo przerywa dostawy do zborów, gdy wyczerpią się zapasy magazynowe.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane