Włodzimierz Bednarski

Lata 1916-1917 – oczekiwania Towarzystwa Strażnica

dodane: 2022-06-14
Rok 1916 to kres działania C. T. Russella. Śmierć w pociągu zakończyła pracę tego prezesa Towarzystwa Strażnica. Jego zwolennicy byli początkowo oszołomieni i najchętniej także by polecieli do nieba, ale już spektakularnie, a nie poprzez umieranie.

 

Lata 1916-1917 – oczekiwania Towarzystwa Strażnica

 

Rok 1916 był kontynuacją oczekiwań na zapowiadane wydarzenia dotyczące lat 1914-1915. Ponieważ nic się nie zdarzyło w życiu głosicieli Towarzystwa Strażnica, a wybuchła ‘tylko’ wojna, trzeba było na nowo zinterpretować swe oczekiwania.

Tymczasem w październiku 1916 roku C. T. Russell zmarł w pociągu, podczas swej trasy pielgrzymiej.

         Ktoś może powiedzieć, że zapowiedział sobie rzeczywiście „wielkie rzeczy”:

 

         „W rozpoczętym 1916 roku spodziewamy się wielkich rzeczy” (Strażnica styczeń 1916 s. 1 [ang. 01.01 1916 s. 5824 [reprint]).

 

         Zwolennicy Russella byli tam zszokowani i zdruzgotani tym wydarzeniem, że najchętniej by zaraz ‘odlecieli do nieba’, jak się to wspomina:

 

         „W końcu nadszedł oczekiwany dzień – 1 października roku 1914. »Czasy pogan« się skończyły, ale spodziewane wywyższenie kościoła do niebiańskiej chwały nie nastąpiło. Nie doszło do tego również później, do chwili śmierci Russella, który zmarł 31 października 1916 roku. Zamiast tego na wyczekujących spotkania z Oblubieńcem spadły wielkie trudności i prześladowania” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 17).

 

         Oto rozmowa Russella z A. Macmillanem, który miał zarządzać Towarzystwem Strażnica podczas nieobecności pastora w Betel:

 

         „[Russell] Na koniec dodał: »Otóż chciałem ci bracie, powiedzieć, że nie jestem już w stanie dalej przewodzić dziełu, a przecież zostało jeszcze wiele do zrobienia. (...)« (...) »Ty umrzesz, a dzieło ma być kontynuowane?« – odpowiedziałem. »Po twojej śmierci wszyscy będziemy czekać z założonymi rękami, aż pójdziemy z tobą do nieba. Zakończymy wtedy pracę«.” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 27).

 

         W styczniu 1916 roku Russell tak powiedział:

 

         „Badacze Pisma Świętego są przekonani, że wielka wojna, która prowadzi się w Europie, jest początkiem wielkiego ucisku nazwany w Piśmie św. »Armagedon« i jest przygotowaniem rodzaju ludzkiego do przyjęcia Królestwa Chrystusowego, które prowadzi »pożądanie wszystkich narodów« (Aggeusz 2:7) i zaprowadzi panowanie Sprawiedliwości po całej ziemi” (Strażnica styczeń 1916 s. 8 [ang. 01.01 1916 s. 5829, reprint]).

 

         Oto zaś kazanie C. T. Russella wygłoszone w lipcu 1916 roku:

 

„Obecna wielka wojna w Europie jest początkiem zapowiedzianego w Piśmie Świętym Armagieddonu (Obj. 16:16-20), którego następstwem będzie całkowite obalenie wszystkich systemów błędu, które tak długo ciemiężyły lud Boży i zwodziły świat” (Pastor Russell’s Sermons 1917 s. 676; tekst polski cytowany według Kazania Pastora Russella 2012 s. 676 [wyd. „Straż”, Białogard]).

 

To kazanie i powyższy fragment opublikowane były napierw w czasopiśmie Overland Monthly z lipca 1916 roku na stronie 82 – This great war in Europe is the beginning of Armageddon.

http://mostholyfaith.com/Beta/bible/OverlandMonthly/overland.asp?xRef=OV414

 

         Widać z powyższego, że po zawiedzionych latach 1914-1915 nadal spodziewano się zabrania do nieba w roku 1916, a wojnę w Europie uważano za początek Armagedonu.

 

         Oczywiście, gdy minął rok 1916 były też nowe oczekiwania. Tym razem związane z rokiem 1917, choć bardzo enigmatycznie brzmiące:

 

„Iż w jedną godzinę przyszedł sąd twój. – W jednym roku 1917-1918” (The Finished Mystery 1917 s. 282);

 

„W jednym, krótkim roku, 1917-1918, ogromny i skomplikowany system sekciarski doszedł do szczytu swej mocy, jedynie po to, aby nagle popaść w zapomnienie” (The Finished Mystery 1917 s. 285).

 

Rok 1917 wskazany był przez Towarzystwo Strażnica jako czas „wielkiego ucisku”:

 

         „Wszystkie powyższe zdania stwierdzają, że październik 1917, obrany był przez Boga jako czas, w którym wojenna faza czasu wielkiego ucisku przekształciła się w fazę rewolucyi tego samego ucisku. Zobacz angielską Strażnicę w r. 1915, strona 254, szpalta 22, wiersze 11-14. Zauważ także, iż Tom 7 jest pośmiertnym w specyalnem znaczeniu, jak to jasno udowodnione jest przez tłumaczenie Ezechiela, wspomniane w ang. Strażnicy z- 15-go grudnia. 1917, strony 378. 379” (Strażnica 15.02 1919 s. 55 [ang. 15.02 1919 s. 6390, reprint]).

 

C. T. Russell w nowej Przedmowie Autora do tomu pt. Przyjdź Królestwo Twoje z 1 października 1916 roku zasugerował swoim zwolennikom zabranie ich do nieba za rok, czyli w roku 1917, a najpóźniej w ciągu trzech lat:

 

„Radujemy się widząc innych, którzy przychodzą do znajomości Prawdy i przygotowują się na »Wesele«. Widać z tego, że »drzwi« jeszcze nie zostały zamknięte, ale wnioskujemy że w niezadługim czasie, możebne za rok lub dwa albo trzy – zupełna liczba Wybranych uzupełni się, a wtedy wszyscy przejdą poza Zasłonę i drzwi zostaną zamknięte” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 s. I-II).

 

         Widzimy więc, że lata 1916-1917 też były czasem wyczekiwania na zabranie do nieba.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane