Włodzimierz Bednarski

Lata 1969-1979 – sugestie Towarzystwa Strażnica?

dodane: 2022-11-01
Bywały w Towarzystwie Strażnica okresy, gdy prawie z roku na rok oczekiwano na nastanie końca. Po prostu pewne obliczenia wskazywały Świadkom Jehowy czas, w którym musi Armagedon nastać. Z czasem poprawiano te 'wyliczanki' i zastępowano je nowszymi.

Lata 1969-1979 – sugestie Towarzystwa Strażnica?

 

         Otóż całkiem niedawno Towarzystwo Strażnica przypomniało swym czytelnikom, w jaki sposób wyznaczano kiedyś czas trwania pokolenia roku 1914. Wspomniano o okresie 70-80 lat:

 

„Równie szczere intencje przyświecały nowożytnym sługom Bożym, którzy na podstawie tego, co Jezus powiedział o ‘pokoleniu’, próbowali obliczyć jakiś konkretny czas, wychodząc od roku 1914. Rozumowano na przykład, że skoro pokolenie może żyć 70 lub 80 lat, a ludzie należący do ‘tego pokolenia’ musieli być w takim wieku, żeby pojąć znaczenie I wojny światowej oraz innych wydarzeń, to możemy obliczyć, ile mniej więcej zostało nam do końca” (Strażnica Nr 11, 1997 s. 28).

 

Jak widzimy, nie chodziło Towarzystwu Strażnica o ludzi urodzonych w 1914 roku, ale o takich, którzy byli w stanie „pojąć znaczenie I wojny światowej”.

         Uczono wtedy, że kwestia pokolenia roku 1914 dotyczyła ludzi, którzy mieli w roku 1914 około 15 lat życia:

 

         „Gdyby nawet przyjąć, że 15-letnie dzieci były na tyle dojrzałe, żeby pojąć znaczenie tego, co się wydarzyło w roku 1914, to najmłodsi z ‘tego pokolenia’ mają już około 70 lat. A zatem większość pokolenia, o którym mówił Jezus, już wymarła. Pozostali są już w podeszłym wieku. Pamiętajmy jednak, że Jezus powiedział, iż koniec obecnego złego świata nastąpi, zanim całkowicie przeminie to pokolenie. Już samo to dowodzi, że do przepowiedzianego końca pozostało niewiele lat” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 13).

 

Dotyczyło to, jak widać, ludzi urodzonych około 1899 roku, którzy mieli właśnie po 15 lat w roku 1914. Dodając 70-80 lat do 1899 roku, otrzymywali Świadkowie Jehowy lata 1969-1979. Tak więc rok 1975 wypadał prawie w środku wyznaczonego okresu pokolenia roku 1914 i w ten sposób ‘konkretyzował’ proroctwo Towarzystwa Strażnica, a zarazem potwierdzał mu naukę o „tym pokoleniu”.

         By być pewnym, że rzeczywiście w latach kampanii roku 1975 używano okresu 70-80 lat jako elementu do wyliczania pokolenia roku 1914, prześledźmy kilka przykładów z literatury Towarzystwa Strażnica. Dodajmy tylko, że odwoływano się wtedy do słów Psalmu 90:10 („Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt...”):

 

„Jezus natomiast użył określenia ‘to pokolenie’ dla zaznaczenia stosunkowo krótkiego, ograniczonego czasu, obejmującego długość życia jednego pokolenia ludzi - tego pokolenia, które miało się stać naocznym świadkiem pewnych epokowych wydarzeń. Według Psalmu 90:10 można życie ludzkie obliczać na siedemdziesiąt, a niekiedy na osiemdziesiąt lat. W tym stosunkowo krótkim okresie muszą się zmieścić wszystkie zdarzenia wyliczone przez Jezusa w odpowiedzi na pytanie o ‘znak, kiedy to wszystko będzie miało się dokonać’ (Mk 13:4)” (Strażnica Nr 5, 1968 s. 4);

 

         „Poza tym czy Jezus nie powiedział, że to pokolenie nie przeminie dopóki te wszystkie rzeczy się nie spełnią? Pokolenie według Psalmu 90:10 wynosi od 70 do 80 lat. Pokoleniu, które było świadkiem końca ‘czasów pogan’ w 1914 roku nie pozostało wiele lat...” (The Watchtower 01.12 1968 s. 715);

 

         „A więc część tego pokolenia ma przeżyć koniec tego złego systemu. To znaczy, że ten koniec jest już bardzo bliski! (Ps 89:10 [90:10, Bg])” (Prawda, która prowadzi do życia wiecznego 1970 rozdz. 11, par. 3).

 

Widzimy z powyższego, że pomimo iż Towarzystwo Strażnica wyznaczyło rok 1975 dla oczekiwań Świadków Jehowy, to jednak jego publikacje pozwalały też na określenie szerszego zakresu, to znaczy lat 1969-1979.

Oba wyliczenia, można śmiało powiedzieć, uzupełniały się, gdyż rok 1975 obliczano według dni stworzenia i 6000 lat, a lata 1969-1979 według długości życia „pokolenia” i Ps 90:10.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane