Włodzimierz Bednarski

Lata 60. XX wieku i „kilka lat”

dodane: 2019-03-20
W latach 50. XX wieku nie powrócili patriarchowie, dlatego porzucono naukę o oczekiwaniu na nich. W latach 60. XX wieku czekano przede wszystkim na Armagedon. Zbliżała się kampania roku 1975. Termin "kilka lat" okazał się jak zawsze przydatny. O tym piszemy w naszym tekście.

Lata 60. XX wieku i „kilka lat”

 

Lata 60. XX wieku były przedostatnim dziesięcioletnim okresem, w których Towarzystwo Strażnica stosowało określenie „kilka lat”, jakie pozostały do Armagedonu. W tym czasie czasem zaostrzano ten ‘slogan’ poprzez użycie słowa „krótkich”, to znaczy „kilka krótkich lat”.

Oto najważniejsze teksty z tego czasu:

 

„Gdyby zdobył dar życia wiecznego, mógłby zawsze się radować ulubioną sztuką. Czy nie lepiej o to się ubiegać, niż zatopić się całkowicie w sztuce na te kilka lat, na które teraz można liczyć?” (Strażnica Nr 9, 1960 s. 12).

 

Babylon the Great’s fall presages her destruction, even as ancient Babylon was destroyed after she had fallen; only in our day the destruction of Babylon the Great will not be delayed for centuries but only for a few short years, as Jesus intimated when he said regarding our day: “But as these things start to occur, raise yourselves erect and lift your heads up, because your deliverance is getting near. Truly I say to you, This generation will by no means pass away until all things occur.”—Luke 21:28, 32. (ang. Strażnica 01.10 1965 s. 603).

 

„Zatem co jest dla ciebie i twego dziecka lepsze: przedłużenie obecnego życia o kilka krótkich lat czy osiągnięcie życia wiecznego w nowym porządku rzeczy? Rozważ obie możliwości, a potem zadecyduj” (Strażnica Nr 17, 1967 s. 5).

 

„W ciągu co najwyżej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych co do 'dni ostatnich', doprowadzając w wyniku do wyzwolenia pozostałej przy życiu ludzkości pod chwalebnym, tysiącletnim panowaniem Chrystusa” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 5).

 

„‘Przyjście’ Jehowy w celu dopełnienia sądu na swych przeciwnikach nastąpi ‘wkrótce’, gdyż dzieli nas od tego zaledwie niewiele krótkich lat; okres ten wyda się krańcowo krótki zwłaszcza tym, których egzekucja zaskoczy chodzących po manowcach...” (Strażnica Nr 13, 1969 s. 9).

 

„Niezależnie od tego, czy narody ‘pogańskie’ uznają to za prawdę, sprawują one obecnie władzę tylko dzięki tolerancji ze strony Boga. Jehowa jeszcze pozwoli im istnieć przez kilka lat (...) zanim w Armagedonie zostanie mu położony ostateczny kres” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 4).

 

„Co Biblia mówi na temat znaczenia obecnych wydarzeń światowych? Wskazuje, że szybko upływa czas przewidziany na istnienie obecnego niesprawiedliwego świata! Wskazuje, że najwyżej za kilka lat nastąpi zmiana w sprawach ludzkich, zmiana tak ogromna, iż odbije się na każdym mieszkańcu ziemi, na każdym mężczyźnie, na każdej kobiecie i na każdym dziecku. Niewątpliwie odbije się to i na tobie. (...) Światu naprawdę pozostało już niewiele lat istnienia!” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 3 [Awake! 08.10 1968 s. 4]).

Patrz też: Awake! 08.01 1968 s. 19; Awake! 22.05 1969 s. 15 (brak polskich odpowiedników).

 

Ostatnie teksty z lat 60. XX wieku były zapewne kierowane w stronę roku 1975 lub 1974, bo i o nim uczyło Towarzystwo Strażnica:

 

There are no actual records of ancient man, his writing, agriculture, and other pursuits, extending into the past before 4026 (or 4027) B.C.E., the date of Adam's creation. According to Bible chronology, 6,000 years of man's history will end about 1974 or 1975 C.E.

tłumaczenie: „Nie ma żadnych faktycznych dowodów działalności starożytnego człowieka, w postaci jego zapisków, czy też śladów dokonań w dziedzinie rolnictwa czy jakiejkolwiek innej, pochodzących sprzed r. 4026 (lub 4027) p.n.e., daty stworzenia Adama. Zgodnie z chronologią biblijną 6 000 lat historii człowieka skończy się około 1974 lub 1975 roku n.e.” (Aid to Bible Understanding 1971 s. 1100).

 

Dodajmy, że również Raymond Franz (były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy w latach 1971-1980) wspomina, że w roku 1967 rozważano datę alternatywną w stosunku do „roku 1975”. Chodzi o wspomniany „rok 1974”. Jednak pomysłodawcy tej zmiany, tj. wiceprezesowi Frederickowi W. Franzowi, nie udało się jej przeforsować, gdyż prezes Towarzystwa Strażnica Nathan Knorr (zm. 1977) i jego inni współpracownicy byli temu przeciwni (patrz: Kryzys sumienia R. Franz, 2006, s. 72-73). Ale kompromisowo zamieszczono tę datę później w słowniku biblijnym (patrz powyżej).

 

         Widzimy z powyższego, że w latach 60. XX wieku Towarzystwo Strażnica wielokrotnie podgrzewało atmosferę dotyczącą Armagedonu, wskazując, że on nastąpi w ciągu „kilku lat”.

         Dlaczego przestało ono po roku 1973 używać tego określenia?

         Czemu ‘koniec’ nie nastał, skoro miał nastąpić w ciągu „kilku lat”?

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane