Włodzimierz Bednarski

Maryja w nowej Biblii Świadków Jehowy

dodane: 2018-10-31
Osoba Maryi bywa przez Świadków Jehowy atakowana podczas dyskusji z katolikami. W roku 2018 Towarzystwo Strażnica wydało nową Biblię po polsku, która ma zapewne dostarczyć głosicielom tej organizacji kolejnych argumentów przeciw Matce Syna Bożego. Artykuł nasz pokazuje te nowinki.

Maryja w nowej Biblii Świadków Jehowy

 

         Na początku wymieniamy rozdziały, z których składa się nasz artykuł:

 

Termin „niewiasta”

Maryja w J 2:4

Maryja w J 19:26

Maryja w Ap 12:1

Maryja w Łk 11:27-28

Maryja w Łk 1:48

 

         Świadkowie Jehowy w roku 2018 wydali po polsku swoją nową zrewidowaną Biblię. Ma ona taki sam tytuł jak poprzednia z roku 1997, to znaczy Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata.

Angielski oryginał, na podstawie którego rzekomo dokonano przekładu na język polski, powstał w roku 2013. W Przedmowie do tekstu z roku 2018 tak to zreferowano:

 

Przekład Nowego Świata w języku polskim wydano w roku 1997. Ta edycja została oparta na angielskim zrewidowanym wydaniu z roku 2013” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 2018 s. 39).

 

         Zaś na stronie redakcyjnej podano:

 

„Przetłumaczono z New World Translation of the Holy Scriptures, wydanie z roku 2013, z uwzględnieniem języków oryginału” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 2018 s. 3).

 

         Tekst angielski zwany był „oryginałem” dla przekładu polskiego już w latach 90. XX wieku i to on zapewne „uwzględniał języki oryginału”:

 

„Wydanie polskiego przekładu Chrześcijańskich Pism Greckich to dopiero początek. Zaplanowano przetłumaczenie całej Biblii. Czy jednak czytelnicy mogą być pewni, że polska wersja językowa będzie równie wierna i konsekwentna jak oryginał angielski? (...) Niemniej komputeryzacja niezmiernie ułatwia zespołowi tłumaczy Biblii osiągnięcie wzniosłego celu, którym jest przetłumaczenie Przekładu Nowego Świata z zachowaniem takiej samej wierności i konsekwencji, jaką się odznacza oryginał angielski” (Przebudźcie się! Nr 9, 1994 s. 19).

[W roku 1994 we wcześniejszym przekładzie polskim nie wspominano jeszcze o „uwzględnieniu języków oryginału”: „Niniejsze wydanie polskie jest przekładem angielskiej wersji językowej Chrześcijańskich Pism Greckich” (Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata 1994, Przedmowa s. 5)]

 

         Ponieważ w „oryginale angielskim” z roku 2013 wprowadzono wiele zmian, dlatego też liczne korekty naniesiono w polskim przekładzie z roku 2018 (nie zawsze są one zgodne z tekstem angielskim).

         W naszym artykule chcemy wskazać tylko te kwestie, które dotyczą Maryi, bo i Jej osoba okazała się dla Świadków Jehowy odpowiednią do korekt.

 

Termin „niewiasta”

 

         Termin „niewiasta” w Biblii Świadków Jehowy z roku 1997 występował około 207 razy (także 8 razy „niewieści”). W tamtym przekładzie wielokrotnie padało też słowo „kobieta” (około 390 razy).

         Natomiast w przekładzie z roku 2018 słowo „niewiasta” nie występuje ani razu! Prawie we wszystkich miejscach zamieniono je na termin „kobieta”.

         W tej kwestii w przekładzie angielskim nie nastąpiły żadne zmiany (ang. słowo woman było w starszych i obecnych przekładach angielskich).

         Termin „niewiasta” miał w Towarzystwie Strażnica bardzo doniosłe znaczenie, choćby z powodu częstego odnoszenia go do „organizacji Bożej”.

Oto kilka zwrotów, występujących w publikacjach Świadków Jehowy: „niewiasta Jehowy”, „niewiasta Boża”, „niewiasta niebiańska”, „organizacja Boża, niewiasta Boża” itp. Czy to słowo zniknie teraz w publikacjach na rzecz terminu „kobieta”?

 

         Ale to nie wszystko, bo w Biblii z roku 2018 Świadkowie Jehowy wyeliminowali całkowicie w tekście głównym słowo „niewiasta” dotyczące Maryi, zastępując je terminami: „kobieta” (Ap 12:1), „matka” (J 19:26) albo opuszczając je (J 2:4).

         W tabeli poniżej pokazujemy zmiany w Bibliach Świadków Jehowy.

 

Biblia z roku 1997

Biblia z roku 2018

J 2:4 – „Co tobie do mnie, niewiasto?”.

J 2:4 – „Czy to moja albo twoja sprawa?”.

[Przypis: Dosł. „co mnie i tobie, kobieto?”. Był to idiom wyrażający sprzeciw. Użycie słowa „kobieta” nie oznaczało braku szacunku]

J 19:26 – „Niewiasto, oto twój syn!”.

J 19:26 – „Matko, to twój syn!”. [Przypis: Dosł. „kobieto”]

Ap 12:1 – „niewiasta przyobleczona w słońce”.

Ap 12:1 – „kobieta, która była ubrana w słońce”.

 

         Widzimy z powyższego, że Świadkowie Jehowy zrobili wszystko, łącznie z usunięciem w jednym miejscu słowa „niewiasto” (J 2:4), lub zamianą go na termin „matko” (J 19:26), aby nikt nie łączył Maryi-niewiasty z „niewiastą” z tekstu Ap 12:1.

         Wstawienie słowa „kobieta” w Ap 12:1, przy usunięciu tego terminu w tekstach głównym w J 2:4 i J 19:26, daje Świadkom Jehowy wrażenie, że mowa jest o całkiem innych osobach.

         Trzeba tu zaznaczyć, że Towarzystwo Strażnica „niewiastę [teraz kobietę]” z Ap 12:1 od roku 1925 identyfikuje z enigmatyczną „organizacją Bożą”, która rodzi królestwo mesjańskie w roku 1914:

 

„W roku 1925 w Strażnicy ukazał się przełomowy artykuł zatytułowany »Narodziny narodu«. Przedstawiono w nim przekonujące dowody biblijne, że mesjańskie Królestwo narodziło się w roku 1914. Wyjaśniono, że właśnie wtedy spełniła się prorocza wizja z 12 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie opisano rodzącą niebiańską niewiastę Bożą*

         *Wcześniej uważano, że wizja ta przedstawia wojnę między Rzymem pogańskim a papieskim” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 50).

 

Maryja w J 2:4

 

         W tekstach J 2:1 i J 2:3 mowa jest o „Matce Jezusa” („Matka Jego” J 2:5), którą w fragmencie J 2:4 nazwano „Niewiastą”.

         Towarzystwu Strażnica słowo „niewiasta” nie spodobało się w tekście J 2:4 z dwóch względów.

Po pierwsze, że jest to termin „przestarzały” (na stronie 1786 w swej Biblii z roku 2018 piszą, że „zamiast przestarzałych słów” stosują w niej współczesny i zrozumiały język).

Po drugie, że za bardzo samo słowo „niewiasta” nawiązuje do fragmentów Rdz 3:15, J 19:26 i Ap 12:1.

         Co zrobili zatem Świadkowie Jehowy ze słowem „niewiasta” w J 2:4 w roku 2018?

         Po prostu w tekście głównym je usunęli całkowicie, wbrew oryginałowi greckiemu. Natomiast w przypisie użyto już słowo „kobieta”.

         Przypominamy oba teksty:

 

1997 r. – „Co tobie do mnie, niewiasto?” (J 2:4).

2018 r. – „Czy to moja albo twoja sprawa?” (J 2:4).

[Przypis: Dosł. „co mnie i tobie, kobieto?”. Był to idiom wyrażający sprzeciw. Użycie słowa „kobieta” nie oznaczało braku szacunku]

 

         Trzeba tu dodać, że w angielskiej Biblii z roku 2013 widnieje w głównym tekście słowo woman:

 

“But Jesus said to her: “Woman, why is that of concern to me and to you? My hour has not yet come.”” (J 2:4).

 

         Czyżby polscy Świadkowie Jehowy byli wobec tego bardziej antymaryjni, niż ci z USA?

         Trzeba też przyznać, że tekst J 2:4 z roku 2018 został trochę wygładzony w stosunku do tego z roku 1997. Dawniejsze słowa „co tobie do mnie”, to prawie jakby „odczep się ode mnie”.

 

Maryja w J 19:26

 

         Wielokrotnie w przeszłości słyszałem od Świadków Jehowy zarzut, że Jezus nigdy nie zwracał się do Maryi „Matko”.

         W związku z tym zaszokowało mnie to, że w nowej Biblii Świadków Jehowy takie określenie pada!

         W roku 2018, w omawianym przekładzie, napisano:

 

Matko, to twój syn!” (J 19:26). [Przypis: Dosł. „kobieto”]

 

         Przypomnijmy, że w roku 1997 w starszej Biblii tak oto nauczano:

 

Niewiasto, oto twój syn!” (J 19:26).

 

         Do czego potrzebne było Świadkom Jehowy tutaj słowo „matka”, zamiast „niewiasta”?

         Prawdopodobnie Towarzystwo Strażnica zauważyło, że termin „niewiasta” jest typowo Janowy dla określenia Maryi, tak jak ma to miejsce w tekstach J 2:4 i Ap 12:1. Chcąc osłabić jego znaczenie w Ap 12:1 usunięto to słowo w J 2:4 i zmieniono właśnie w J 19:26.

         Organizacja ta nie wyjawiła swoich motywów w tej kwestii, ale możemy się ich domyślać.

         Co więcej, dziwne jest to, że angielski tekst z roku 2013 nie zawiera w interesującej nas frazie w J 19:26 słowa mother, ale termin woman:

 

“So when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother: “Woman, see! Your son!”” (J 19:26).

 

         Czyżby znów polscy Świadkowie Jehowy nie byli zgodni ze swym „oryginałem angielskim”? Czy może to jakiś antymaryjny objaw polskich głosicieli Towarzystwa Strażnica?

 

Maryja w Ap 12:1

 

         Oczywiście w tekście Ap 12:1 nie wszyscy teologowie widzą wyłącznie jednostkowo Maryję, ale żaden z biblistów nie przeczy temu, że przede wszystkim Ona jest tam obecna wśród Ludu Bożego, jako rodząca Mesjasza, o którym mowa jest w Ap 12:2, 4-5.

         Dla Świadków Jehowy ową „niewiastą” z Ap 12:1 jest „niebiańska organizacja Boża” rodząca w roku 1914 „nowy rząd”:

 

„W Biblii opisano to wydarzenie językiem symboli: „I [niebiańska organizacja Boża] urodziła syna, mężczyznę [Królestwo Boże pod wodzą Jezusa Chrystusa], który ma paść wszystkie narody rózgą żelazną” (Objawienie 12:5)” (Strażnica Nr 17, 2000 s. 17).

 

„Symboliczne postacie wspomniane w tym rozdziale Księgi Objawienia objaśniono następująco: rodząca »niewiasta« (w. 1 i 2) to »[niebiańska] organizacja Boża«, (...), a »syn mężczyzna« (w. 5, Bg) – »nowe królestwo, czyli nowy rząd«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 78).

         Patrz też powyżej cytat z Królestwo Boże panuje! 2014 s. 50.

 

         Jak zatem oddano w Biblii w roku 2018 tekst Ap 12:1?

         Przypominamy, że od roku 1925 Towarzystwo Strażnica zawsze używało określenia „niewiasta”, „niewiasta Boża” itp., gdy pisało o tekście Ap 12:1.

         Oto słowa z nowego przekładu Biblii Świadków Jehowy z roku 2018:

 

„Później na niebie pojawił się niezwykły znak: kobieta, która była ubrana w słońce, pod stopami miała księżyc, a na głowie koronę z 12 gwiazd.” (Ap 12:1).

 

         Tak więc Świadkowie Jehowy będą musieli przepracować całą swoją ‘teologię’ i pozmieniać we wszystkich publikacjach (np. skorowidzach) termin „niewiasta” na „kobieta”. Ich starsza Biblia z roku 1997 tak oto oddała interesujący nas tekst, używając słowa „niewiasta”, które stosowała dotychczas prawie każda publikacja:

 

„I było widać wielki znak na niebie: niewiasta przyobleczona w słońce, a pod jej stopami księżyc, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd” (Ap 12:1).

 

         Widzimy zatem, że Świadkowie Jehowy celowo usunęli słowo „niewiasta” w głównych tekstach J 2:4 i J 19:26, aby nikt nie łączył przypadkiem Maryi-Niewiasty z „niewiastą” z Ap 12:1.

         Słowo „kobieta” dotychczas nie miało żadnej doniosłości w nauce Towarzystwa Strażnica, a posiadał ją termin „niewiasta”.

         Teraz Maryja nie jest wcale zwana „niewiastą”, a i „kobietą” też tylko w mniej znaczących tekstach, w których występuje obok innych kobiet (np. Łk 1:42, Dz 1:14).

 

Maryja w Łk 11:27-28

 

         Przypomnijmy, jak oddaje słowa Łk 11:27-28 Biblia Tysiąclecia, w którym to tekście mowa jest o Maryi:

 

         „Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je»” (Łk 11:27-28).

 

         Świadkowie Jehowy już dawno zanegowali takie odczytanie tekstu i zamiast słów „owszem, ale przecież” wstawili w swym przekładzie z roku 1997 zaprzeczenie: „Nie, ale raczej”.

         Poniżej w tabeli pokazujemy oba ich przekłady, starszy i nowy.

 

Biblia z roku 1997

Biblia z roku 2018

„Kiedy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu podniosła głos i rzekła do niego: »Szczęśliwe łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś!« On zaś rzekł: »Nie, ale raczej: Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!«” (Łk 11:27-28).

„Jezus jeszcze to mówił, kiedy pewna kobieta z tłumu zawołała do niego: »Szczęśliwa ta, która cię urodziła i karmiła piersią!«. Ale on powiedział: »Nie. Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i się go trzymają!«” (Łk 11:27-28).

 

         Tekst z roku 2018 zmieniono, jak widać, w kilku miejscach:

         „niewiasta” na „kobieta”;

         „szczęśliwe łono” na „szczęśliwa ta”;

„Nie, ale raczej” na „Nie. (...) raczej”.

 

         Prócz jeszcze kilku drobnych korekt tekst ten może minimalnie bardziej zanegował zasługi macierzyńskie Maryi. Pozostawiamy jednak ocenę zgłębiającym tę problematykę.

 

Maryja w Łk 1:48

 

         Przypomnijmy, jak oddaje słowa Łk 1:48 Biblia Tysiąclecia, w którym to tekście mowa jest o Maryi:

 

         „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1:48).

 

         Wydaje się, że Świadkowie Jehowy w nowej Biblii jeszcze bardziej spłycili (niż dotychczas) swój ‘szacunek’ dla Maryi.

O ile ich starsza Biblia mówiła o „zwaniu szczęśliwą” Maryję, to nowsza wspomina tylko o „uznawaniu” Jej za szczęśliwą. Pierwszy tekst jakby sugerował jako możliwe zwracanie się do Niej.

         Poniżej ukazujemy to w tabeli.

 

Biblia z roku 1997

Biblia z roku 2018

„ponieważ spojrzał na uniżenie swej niewolnicy. Oto bowiem odtąd wszystkie pokolenia będą mnie zwać szczęśliwą” (Łk 1:48).

„bo zwrócił uwagę na swoją niewolnicę mimo jej niskiego stanu. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie uznawać za szczęśliwą” (Łk 1:48).

 

         Dziwne też wydaje się określenie Maryi jako „niskiego stanu”, wobec dawnej treści o „uniżeniu” Jej. Ale wynika to pewnie ze specyficznego ‘szacunku’ Świadków Jehowy wobec Matki Syna Bożego.

 

         Z powyższego widać, że Świadkowie Jehowy w swej nowej Biblii z roku 2018 wprowadzili wiele korekt, które miały za zadanie zmniejszyć znaczenie Maryi w Nowym Testamencie.

Jeśli na dodatek zmiany w tekście tym nie są zgodne z „oryginałem angielskim” z roku 2013, to świadczy to o tym, że w typowo katolickim kraju Towarzystwo Strażnica pozostawiło pewną swobodę polskim tłumaczom. Antymaryjność bowiem wpisana jest w działania Świadków Jehowy, szczególnie w takich krajach jak Polska.

 

         Na zakończenie dodajmy, że temat Maryi omawiany był w kilkunastu innych poniższych artykułach, a obecny tekst tylko uzupełnia temat o rok 2018:

 

Czy Kościół Katolicki dopiero od roku 813 lub 1950 naucza, że Maryja została zabrana do nieba?

Maryja w Kanie Galilejskiej w różnych wypowiedziach Towarzystwa Strażnica;

Jak Świadkom Jehowy „organizacja” zastępuje Maryję?

Kult Maryi jako wyraz późniejszej refleksji teologicznej chrześcijan nad tekstami biblijnymi, a nie jako nakaz apostolski;

Jak Gabriel witał Maryję według Towarzystwa Strażnica?

Modlitwa Zdrowaś Maryjo a Świadkowie Jehowy;

Maryja w pismach wczesnochrześcijańskich;

„Szacunek” dla Maryi według Towarzystwa Strażnica;

Trzydzieści bogiń i kult Maryi według Towarzystwa Strażnica;

Pogańskie boginie wzorem dla kultu Maryi?

Towarzystwo Strażnica a bóle porodowe Maryi;

Bracia i siostry Jezusa i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. I, II);

Bracia Jezusa jego kuzynami według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica;

Czy Maryja jest Królową? (cz. 1 i 2);

Maryja „pełna łaski” według Towarzystwa Strażnica ( www.piotrandryszczak.pl ).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane