Włodzimierz Bednarski

Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – świat (cz. 1)

dodane: 2017-06-07
Dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy, za kolejny rok, publikowane są przez nich co roku. Fragmentaryczne dane podawane są od czasu do czasu. Jednak my w naszym artykule zebraliśmy wszystkie dostępne dane z ich publikacji z całej ich historii.

 

 

Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – świat (cz. 1)

 

         Towarzystwo Strażnica jako korporacja wydawnicza od ponad stu lat prowadzi skrupulatne statystyki dotyczące swej działalności.

         Rok w rok zlicza i podaje w Roczniku Świadków Jehowy takie oto dane dla wszystkich państw świata:

 

najwyższą liczbę głosicieli w roku oraz przeciętną roczną, procent ich wzrostu, liczbę ochrzczonych, liczbę mieszkańców przypadającą na jednego głosiciela, liczbę zborów, godzin poświęconych na głoszenie, założonych studiów biblijnych, liczbę osób obecnych na Pamiątce oraz spożywających emblematy podczas niej, liczbę pionierów pomocniczych i pełnoczasowychoraz kwotę w milionach dolarów wydaną na „zaspokojenie potrzeb pionierów specjalnych, misjonarzy i nadzorców podróżujących, usługujących na przydzielonych im terenach” (patrz np. Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177-179).

 

Dawniej zliczano i podawano też inne dane (np. liczby dotyczące: odwiedzin ponownych, nowych prenumeratorów, rozpowszechnionej literatury).

         Tylko od czasu do czasu Towarzystwo Strażnica podaje zbiorcze informacje z okresów dłuższych niż jeden rok. Z tego powodu postanowiliśmy niektóre z interesujących nas danych zebrać tu oraz przedstawić i to prawie z całej historii tej organizacji.

 

         W tej części artykułu zajmujemy się całym światem, a w drugiej omówimy zagadnienia związane z Polską. Oto rozdziały naszego tekstu:

 

Cz. 1

Liczba głosicieli na świecie i wzrost procentowy

Liczba osób ochrzczonych na świecie i wzrost procentowy głosicieli

Liczba osób spożywających emblematy podczas Pamiątki na świecie

Wzrost procentowy spożywających emblematy w ostatnich latach

 

Cz. 2

Liczba głosicieli w Polsce i wzrost procentowy

Liczba osób ochrzczonych w Polsce i wzrost procentowy głosicieli

Liczba osób spożywających emblematy podczas Pamiątki w Polsce

Miejsce polskich Świadków Jehowy w świecie

Oczekiwania na fantastyczny wzrost w Polsce do 130 000 i 200 000 głosicieli!

Hipotetyczna liczba Świadków Jehowy w Polsce po zsumowaniu rok po roku ochrzczonych osób od roku 1988

 

Liczba głosicieli na świecie i wzrost procentowy

 

         Szczegółowe dane dotyczące Świadków Jehowy rozpoczęto publikować w roku 1948 (za rok 1947). Jednak prócz tych stałych danych istnieją też wyrywkowe dla niektórych lat, które są zamieszczane od czasu do czasu w tabelach w różnych publikacjach. Oto nasz materiał na ten temat:

 

„1874-1892” – „Najwyższa liczba współwyznawców, czyli głosicieli (...) 400” (dotyczy to prawdopodobnie najlepszego roku z tego zakresu) (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] cz. IV, s. 87).

 

„1893-1918” – „Najwyższa liczba współwyznawców, czyli głosicieli (...) 21 274” (dotyczy to prawdopodobnie najlepszego roku z tego zakresu, być może roku 1914) (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] cz. IV, s. 87).

 

1914 – „Wspomnijmy chociażby o wzroście liczby głosicieli Królestwa na świecie w dniach ostatnich. W roku 1914 było ich 5155 w 43 krajach” (Strażnica październik 2019 s. 10 [Wprawdzie w znamiennym roku 1914 na Pamiątce było aż 18 243 pomazańców, ale był to okres wiosenny. Natomiast po zawodzie oczekiwań na jesień tego roku pozostało jedynie 5155 „świadczących”: „1914 (...) Badacze Pisma Świętego gorliwie głoszą w 43 krajach; w dziele świadczenia uczestniczy 5155 osób; na Pamiątce jest 18 243 obecnych” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 719).]).

 

1918 – przeciętna liczba głosicieli: 3868 (najwyższa: brak danych), wzrost procentowy: brak danych (1950 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 24).

 

1920 – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (dane dla USA, najwyższa: 350 „kolporterów” i 8052 „pracowników klasowych”), wzrost procentowy: brak danych (Strażnica 01.01 1921 s. 4).

 

1928 – przeciętna liczba głosicieli: 23 988 (najwyższa: 44 080), wzrost procentowy: brak danych (1950 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 24; Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312).

 

1935 – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 56 153), wzrost procentowy: brak danych (Strażnica Nr 3, 1999 s. 17).

 

1938 – przeciętna liczba głosicieli: 47 143 (najwyższa: 59 047), wzrost procentowy: brak danych (1950 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 24; Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312).

1939 – przeciętna liczba głosicieli: 61 589 (najwyższa: 71 509), wzrost procentowy: brak danych (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312 „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – Jak? 1974 s. 210; por. najwyższa: 72 475 [Strażnica Nr 1, 2004 s. 14]).

1940 – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 95 327), wzrost procentowy: brak danych (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312; por. najwyższa: 96 418 [Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717]).

1941 – przeciętna liczba głosicieli: 90 759 (najwyższa: 106 137), wzrost procentowy: brak danych (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312; ang. Strażnica 15.03 1951 s. 165).

1942 – przeciętna liczba głosicieli: 106 000 (najwyższa: 115 240), wzrost procentowy: brak danych (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312; „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – Jak? 1974 s. 210).

1943 – przeciętna liczba głosicieli: 109 794 (najwyższa: 126 329), wzrost procentowy: brak danych (Strażnica Nr 6, 1964 s. 14).

1944 – przeciętna liczba głosicieli: brak danych (najwyższa: 128 976), wzrost procentowy: brak danych (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312).

1945 – przeciętna liczba głosicieli: 127 478 (najwyższa: 141 606), wzrost procentowy: brak danych (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312 „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – Jak? 1974 s. 210; por. najwyższa: 156 299 [Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717]).

1946 – przeciętna liczba głosicieli: 158 034 (najwyższa: 176 456), wzrost procentowy: brak danych (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312; ang. Strażnica 01.01 1951 s. 11).

1947 – przeciętna liczba głosicieli: 181 071 (najwyższa: 207 552), wzrost procentowy: brak danych (1948 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 31).

1948 – przeciętna liczba głosicieli: 230 532 (najwyższa: 260 756), wzrost procentowy: 27 (1949 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 22).

1949 – przeciętna liczba głosicieli: 279 421 (najwyższa: 317 877), wzrost procentowy: 21 (1950 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 24).

1950 – przeciętna liczba głosicieli: 328 572 (najwyższa: 373 430), wzrost procentowy: 18 (1951 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 26).

1951 – przeciętna liczba głosicieli: 384 694 (najwyższa: 442 380), wzrost procentowy: 17 (1952 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 250).

1952 – przeciętna liczba głosicieli: 426 704 (najwyższa: 456 265), wzrost procentowy: 11 (1953 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 34).

1953 – przeciętna liczba głosicieli: 463 106 (najwyższa: 519 982), wzrost procentowy: 10 (1954 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 36).

1954 – przeciętna liczba głosicieli: 525 924 (najwyższa: 580 498), wzrost procentowy: 12 (1955 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 38).

1955 – przeciętna liczba głosicieli: 570 694 (najwyższa: 642 929), wzrost procentowy: 8,5 (1956 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 36).

1956 – przeciętna liczba głosicieli: 591 556 (najwyższa: 640 347), wzrost procentowy: 3,6 (1957 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 40).

1957 – przeciętna liczba głosicieli: 653 273 (najwyższa: 716 901), wzrost procentowy: 10 (1958 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 46).

1958 – przeciętna liczba głosicieli: 717 088 (najwyższa: 798 326), wzrost procentowy: 9,8 (1959 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 58).

1959 – przeciętna liczba głosicieli: 803 482 (najwyższa: 871 737), wzrost procentowy: 12 (1960 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1960 – przeciętna liczba głosicieli: 851 378 (najwyższa: 916 332), wzrost procentowy: 6 (1961 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1961 – przeciętna liczba głosicieli: 884 587 (najwyższa: 965 169), wzrost procentowy: 3,9 (1962 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 40).

1962 – przeciętna liczba głosicieli: 920 920 (najwyższa: 989 192), wzrost procentowy: 4,1 (1963 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 36).

1963 – przeciętna liczba głosicieli: 956 648 (najwyższa: 1 040 836), wzrost procentowy: 3,9 (1964 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 38).

1964 – przeciętna liczba głosicieli: 1 001 870 (najwyższa: 1 075 523), wzrost procentowy: 4,7 (1965 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1965 – przeciętna liczba głosicieli: 1 034 268 (najwyższa: 1 109 806), wzrost procentowy: 3,2 (1966 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 38).

1966 – przeciętna liczba głosicieli: 1 058 675 (najwyższa: 1 118 665), wzrost procentowy: 2,4 (1967 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1967 – przeciętna liczba głosicieli: 1 094 280 (najwyższa: 1 160 604), wzrost procentowy: 3,4 (1968 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1968 – przeciętna liczba głosicieli: 1 155 826 (najwyższa: 1 221 504), wzrost procentowy: 5,6 (1969 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 40).

1969 – przeciętna liczba głosicieli: 1 256 784 (najwyższa: 1 336 112), wzrost procentowy: 8,7 (Strażnica Nr 4, 1970 s. 18).

1970 – przeciętna liczba głosicieli: 1 384 782 (najwyższa: 1 483 430), wzrost procentowy: 10,2 (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 4 s. 24).

1971 – przeciętna liczba głosicieli: 1 510 245 (najwyższa: 1 590 793), wzrost procentowy: 9,1 (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 5 s. 22).

1972 – przeciętna liczba głosicieli: 1 596 442 (najwyższa: 1 658 990), wzrost procentowy: 5,7 (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 6 s. 26).

1973 – przeciętna liczba głosicieli: 1 656 673 (najwyższa: 1 758 429), wzrost procentowy: 3,8 (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 8 s. 16).

1974 – przeciętna liczba głosicieli: 1 880 713 (najwyższa: 2 021 432), wzrost procentowy: 13,5 (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 18).

1975 – przeciętna liczba głosicieli: 2 062 449 (najwyższa: 2 179 256), wzrost procentowy: 9,7 (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 18).

1976 – przeciętna liczba głosicieli: 2 138 537 (najwyższa: 2 248 390), wzrost procentowy: 3,7 (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 14).

1977 – przeciętna liczba głosicieli: 2 117 194 (najwyższa: 2 223 538), spadek procentowy: -1 (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 8 s. 18).

1978 – przeciętna liczba głosicieli: 2 086 698 (najwyższa: 2 182 341), spadek procentowy: -1.4 (Strażnica Rok C [1979] Nr 8 s. 12).

1979 – przeciętna liczba głosicieli: 2 097 070 (najwyższa: 2 186 075), wzrost procentowy: 0,5 (Strażnica Rok CI [1980] Nr 7 s. 20).

1980 – przeciętna liczba głosicieli: 2 175 403 (najwyższa: 2 272 278), wzrost procentowy: 3,7 (Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 22).

1981 – przeciętna liczba głosicieli: 2 247 486 (najwyższa: 2 361 896), wzrost procentowy: 3,3 (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 7 s. 16).

1982 – przeciętna liczba głosicieli: 2 342 634 (najwyższa: 2 477 608), wzrost procentowy: 4,2 (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 7 s. 16).

1983 – przeciętna liczba głosicieli: 2 501 722 (najwyższa: 2 652 323), wzrost procentowy: 6,8 (Strażnica Rok CV [1984] Nr 8 s. 20).

1984 – przeciętna liczba głosicieli: 2 680 274 (najwyższa: 2 842 531), wzrost procentowy: 7,1 (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 8 s. 24).

1985 – przeciętna liczba głosicieli: 2 865 183 (najwyższa: 3 024 131), wzrost procentowy: 6,9 (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 24).

1986 – przeciętna liczba głosicieli: 3 063 289 (najwyższa: 3 229 022), wzrost procentowy: 6,9 (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 10).

1987 – przeciętna liczba głosicieli: 3 237 751 (najwyższa: 3 395 612), wzrost procentowy: 5,7 (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 3 s. 16).

1988 – przeciętna liczba głosicieli: 3 430 926 (najwyższa: 3 592 654), wzrost procentowy: 6,0 (Strażnica Nr 4, 1989 s. 7).

1989 – przeciętna liczba głosicieli: 3 624 773 (najwyższa: 3 787 188), wzrost procentowy: 5,6 (Strażnica Nr 1, 1990 s. 23).

1990 – przeciętna liczba głosicieli: 3 846 311 (najwyższa: 4 017 213), wzrost procentowy: 6,1 (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21).

1991 – przeciętna liczba głosicieli: 4 071 954 (najwyższa: 4 278 820), wzrost procentowy: 5,9 (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13).

1992 – przeciętna liczba głosicieli: 4 289 737 (najwyższa: 4 472 787), wzrost procentowy: 5,3 (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15).

1993 – przeciętna liczba głosicieli: 4 483 900 (najwyższa: 4 709 889), wzrost procentowy: 4,5 (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15).

1994 – przeciętna liczba głosicieli: 4 695 111 (najwyższa: 4 914 094), wzrost procentowy: 5,0 (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15).

1995 – przeciętna liczba głosicieli: 4 950 344 (najwyższa: 5 199 895), wzrost procentowy: 5,0 (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15).

1996 – przeciętna liczba głosicieli: 5 167 258 (najwyższa: 5 413 769), wzrost procentowy: 4,4 (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21).

1997 – przeciętna liczba głosicieli: 5 353 078 (najwyższa: 5 599 931), wzrost procentowy: 3,6 (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21).

1998 – przeciętna liczba głosicieli: 5 544 059 (najwyższa: 5 888 650), wzrost procentowy: 3,6 (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15).

1999 – przeciętna liczba głosicieli: 5 653 987 (najwyższa: 5 912 492), wzrost procentowy: 2,0 (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20).

2000 – przeciętna liczba głosicieli: 5 783 003 (najwyższa: 6 035 564), wzrost procentowy: 2,3 (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21).

2001 – przeciętna liczba głosicieli: 5 881 776 (najwyższa: 6 117 666), wzrost procentowy: 1,7 (Strażnica Nr 1, 2002 s. 22).

2002 – przeciętna liczba głosicieli: 6 048 600 (najwyższa: 6 304 645), wzrost procentowy: 2,8 (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15).

2003 – przeciętna liczba głosicieli: 6 184 046 (najwyższa: 6 429 351), wzrost procentowy: 2,2 (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21).

2004 – przeciętna liczba głosicieli: 6 308 341 (najwyższa: 6 513 132), wzrost procentowy: 2,0 (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22).

2005 – przeciętna liczba głosicieli: 6 390 016 (najwyższa: 6 613 829), wzrost procentowy: 1,3 (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30).

2006 – przeciętna liczba głosicieli: 6 491 775 (najwyższa: 6 741 444), wzrost procentowy: 1,6 (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

2007 – przeciętna liczba głosicieli: 6 691 790 (najwyższa: 6 957 854), wzrost procentowy: 3,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).

2008 – przeciętna liczba głosicieli: 6 829 455 (najwyższa: 7 124 443), wzrost procentowy: 2,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2009 – przeciętna liczba głosicieli: 7 046 419 (najwyższa: 7 313 173), wzrost procentowy: 3,2 (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

2010 – przeciętna liczba głosicieli: 7 224 930 (najwyższa: 7 508 050), wzrost procentowy: 2,5 (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

2011 – przeciętna liczba głosicieli: 7 395 672 (najwyższa: 7 659 019), wzrost procentowy: 2,4 (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

2012 – przeciętna liczba głosicieli: 7 538 994 (najwyższa: 7 782 346), wzrost procentowy: 1,9 (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

2013 – przeciętna liczba głosicieli: 7 698 377 (najwyższa: 7 965 954), wzrost procentowy: 2,1 (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

2014 – przeciętna liczba głosicieli: 7 867 958 (najwyższa: 8 201 545), wzrost procentowy: 2,2 (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).

2015 – przeciętna liczba głosicieli: 7 987 279 (najwyższa: 8 220 105), wzrost procentowy: 1,5 (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

2016 – przeciętna liczba głosicieli: 8 132 358 (najwyższa: 8 340 847), wzrost procentowy: 1,8 (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

2017 – przeciętna liczba głosicieli: 8 248 982 (najwyższa: 8 457 107), wzrost procentowy: 1,4 (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017 s. 2).

2018 – przeciętna liczba głosicieli: 8 360 594 (najwyższa: 8 579 909), wzrost procentowy: 1,4 (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 2).

2019 – przeciętna liczba głosicieli: 8 471 008 (najwyższa: 8 683 117), wzrost procentowy: 1,3% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 2).

2020 – przeciętna liczba głosicieli: 8 424 185 (najwyższa: 8 695 808), spadek procentowy: -0.6% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020 s. 2).

 

            W latach 1939-1945 Towarzystwo Strażnica czasem podaje inne dane w różnych publikacjach.

         Najgorsze wyniki wzrostu procentowego osiągnięto w latach 1977-1979 (od -1,4% w 1978 r. do 0,5% w 1979 r.), co było efektem zawiedzionych nadziei co do roku 1975.

         Podobne spadki były pewnie też obecne po latach 1914, 1918 i 1925, ale Towarzystwo Strażnica nie podaje danych z tego okresu (po roku 1925 widoczny był spadek liczby spożywających emblematy, patrz poniżej).

         Od roku 1999 widoczny jest mały wzrost procentowy (od 1,3 do 3,2%). W roku 2020 zanotowano pierwszy raz w XXI wieku spadek -0,6%.

         Liczba głosicieli stale rośnie od roku 1979, choć nie jest tak duża jakby oczekiwało Towarzystwo Strażnica. Wysoka liczba chrztów sugerowałaby o wiele wyższe wyniki, ale równocześnie wielu Świadków Jehowy opuszcza organizację.

 

Liczba osób ochrzczonych na świecie i wzrost procentowy głosicieli

 

         Początkowo w publikowanych dopiero od roku 1948 pełnych danych rocznych z całego świata nie było rubryki o liczbie ochrzczonych. Dopiero w roku 1970 (dane za rok 1969) rozpoczęto udostępnianie tych informacji (patrz Strażnica Nr 4, 1970 s. 14-15). Wcześniej jednak okazjonalnie podawano liczbę ochrzczonych.

         Przed oczekiwanym „rokiem 1975” Świadkowie Jehowy osiągnęli fantastycznie wysokie wyniki jeśli chodzi o chrzest nowych głosicieli. W roku 1974 ochrzczono 297 872 osoby (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 19), a w roku 1975 nie mniej jak 295 073 osoby (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 19).

         Takie wyniki po roku 1975 powtórzono dopiero w roku 1990 (301 518), kiedy jednak nauczało aż 3 624 773 głosicieli, a więc dwukrotnie więcej niż kiedyś (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21). Efektywność była więc o wiele gorsza.

 

Oto zestawienie liczby ochrzczonych, niepełne dane od roku 1949 i pełne od roku 1969, gdy rozpoczęto już na stałe je podawać:

 

1948 r. – brak danych –przyrost: 27% (1949 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 22).

1949 r. – 42 524 osób – przyrost 21% (ang. Strażnica 01.01 1950 s. 15; 1950 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 24).

1950 r. – brak danych – przyrost 18% (1951 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 26).

1951 r. – 63 178 osób – przyrost 17% (ang. Strażnica 01.01 1952 s. 20; 1952 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 250).

1952 r. – 54 707 osób – przyrost 11% (ang. Strażnica 01.01 1953 s. 18; 1953 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 34).

1953 r. – 50 665 osób – przyrost 10% (ang. Strażnica 01.01 1954 s. 20; 1954 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 36).

1954 r. – 57 369 osób – przyrost 12% (ang. Strażnica 01.01 1955 s. 27; 1955 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 38).

1955 r. – 63 642 osoby – przyrost 8,5% (ang. Strażnica 01.01 1956 s. 23; 1956 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 36).

1956 r. – brak danych – przyrost 3,6% (ang. Strażnica 01.01 1957 s. 28 [394 024 osób w okresie 7 lat 1950-1956]; 1957 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 40).

1957 r. – 59 828 osób – przyrost 10% (ang. Strażnica 01.01 1958 s. 26; 1958 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 46).

1958 r. – 62 666 osób – przyrost 9,8% (ang. Strażnica 01.01 1959 s. 23; 1959 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 58).

1959 r. – 86 345 osób – przyrost 12% (ang. Strażnica 01.01 1960 s. 23; 1960 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1960 r. – 69 027 osób – przyrost 6% (ang. Strażnica 01.01 1961 s. 19; 1961 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1961 r. – brak danych – przyrost 3,9% (1962 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 40).

1962 r. – 69 649 osób – przyrost 4,1% (ang. Strażnica 01.01 1963 s. 29; 1963 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 36).

1963 r. – 62 798 osób – przyrost 3,9% (ang. Strażnica 01.01 1964 s. 27; 1964 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 38).

1964 r. – 68 236 osób – przyrost 4,7% (ang. Strażnica 01.07 1965 s. 395; 1965 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1965 r. – 64 393 osoby – przyrost 3,2% (ang. Strażnica 01.01 1966 s. 24; 1966 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 38).

1966 r. – 58 904 osoby – przyrost 2,4% (1967 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 35, 42).

1967 r. – 74 981 osób – przyrost 3,4% (ang. Strażnica 01.01 1968 s. 29; 1968 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42).

1968 r. – 82 842 osoby – przyrost 5,6% (ang. Strażnica 01.01 1969 s. 25; 1969 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 40).

1969 r. – 120 905 osób – przyrost 8,7% (Strażnica Nr 4, 1970 s. 18).

1970 r. – 164 193 osoby – przyrost 10,2% (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 4 s. 24).

1971 r. – 149 808 osób – przyrost 9,1% (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 5 s. 22-23).

1972 r. – 163 123 osoby – przyrost 5,7% (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 6 s. 26-27).

1973 r. – 193 990 osób – przyrost 3,8% (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 8 s. 16-17).

1974 r. – 297 872 osoby – przyrost 13,5% (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 18-19).

1975 r. – 295 073 osoby – przyrost 9,7% (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 18-19).

1976 r. – 196 656 osób – przyrost 3,7% (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 14-15).

1977 r. – 124 459 osób – spadek -1% (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 8 s. 18-19).

1978 r. – 95 052 osoby – spadek -1,4% (Strażnica Rok C [1979] Nr 8 s. 12-13).

1979 r. – 113 672 osoby – przyrost 0,5% (Strażnica Rok CI [1980] Nr 7 s. 20-21).

1980 r. – 113 779 osób – przyrost 3,7% (Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 22-23).

1981 r. – 119 836 osób – przyrost 3,3% (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 7 s. 16-17).

1982 r. – 138 540 osób – przyrost 4,2% (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 7 s. 16-17).

1983 r. – 161 896 osób – przyrost 6,8% (Strażnica Rok CV [1984] Nr 8 s. 20-21).

1984 r. – 179 421 osób – przyrost 7,1% (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 8 s. 24-25).

1985 r. – 189 800 osób – przyrost 6,9% (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 24-25).

1986 r. – 225 868 osób – przyrost 6,9% (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 10-11).

1987 r. – 230 843 osoby – przyrost 5,7% (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 3 s. 16-17).

1988 r. – 239 268 osób – przyrost 6% (Strażnica Nr 4, 1989 s. 7).

1989 r. – 263 855 osób – przyrost 5,6% (Strażnica Nr 1, 1990 s. 23).

1990 r. – 301 518 osób – przyrost 6,1% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21).

1991 r. – 300 945 osób – przyrost 5,9% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13).

1992 r. – 301 002 osoby – przyrost 5,3% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15).

1993 r. – 296 004 osoby – przyrost 4,5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15).

1994 r. – 314 818 osób – przyrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15).

1995 r. – 338 491 osób – przyrost 5% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15).

1996 r. – 366 579 osób – przyrost 4,4% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21).

1997 r. – 375 923 osoby – przyrost 3,6% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21).

1998 r. – 316 092 osoby – przyrost 3,6% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15).

1999 r. – 323 439 osób – przyrost 2% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20).

2000 r. – 288 907 osób – przyrost 2,3% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21).

2001 r. – 263 431 osób – przyrost 1,7% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 22).

2002 r. – 265 469 osób – przyrost 2,8% (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15).

2003 r. – 258 845 osób – przyrost 2,2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21).

2004 r. – 262 416 osób – przyrost 2,0% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22).

2005 r. – 247 631 osób – przyrost 1,3% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30).

2006 r. – 248 327 osób – przyrost 1,6% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

2007 r. – 298 304 osoby – przyrost 3,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).

2008 r. – 289 678 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2009 r. – 276 233 osoby – przyrost 3,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

2010 r. – 294 368 osób – przyrost 2,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

2011 r. – 263 131 osób – przyrost 2,4% (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

2012 r. – 268 777 osób – przyrost 1,9% (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

2013 r. – 277 344 osób – przyrost 2,1% (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

2014 r. – 275 581 osób – przyrost 2,2% (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).

2015 r. – 260 273 osoby – przyrost 1,5% (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

2016 r. – 264 535 osób przyrost 1,8% (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

2017 r. – 284 212 osób – przyrost 1,4% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017 s. 2).

2018 r. – 281 744 osoby – przyrost 1,4% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 2).

2019 r. – 303 866 osób – przyrost 1,3% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 2).

2020 r. – 241 994 osoby – spadek -0,6% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020 s. 2).

 

         Najwyższe liczby ochrzczonych osiągano w latach 1991-1999, gdy w szczytowym roku 1997 ochrzczono prawie 376 000 osób. Później był już powolny spadek (poniżej 300 000 osób) i pewne wahania od 241 994 osób (2020 r.) do 303 866 osób (2019).

         Po roku 1960 wzrosty procentowe były najwyższe podczas kampanii „roku 1975” (w latach 1966-1975), gdy osiągano co najmniej 5 razy przyrost powyżej 8%, w tym raz aż 13,5% (1974 r., ochrzczono wtedy 297 872 osoby).

         Minusowe ‘przyrosty’ procentowe uzyskano w latach 1977-1978 (-1% i -1,4%), co było wynikiem zawiedzionych nadziei związanych z rokiem 1975. Spadek na poziomie -0,6% zanotowano znów w roku 2020.

 

Liczba osób spożywających emblematy podczas Pamiątki na świecie

 

         Oto pewne wprowadzenie do naszego tematu:

 

Liczba spożywających emblematy. Jest to liczba wszystkich ochrzczonych osób, które spożywały emblematy podczas Pamiątki. Czy jest to zatem liczba pomazańców żyjących jeszcze na ziemi? Niekoniecznie. Pewne czynniki – między innymi dawne przekonania religijne lub nawet zaburzenia psychiczne bądź emocjonalne – mogą powodować, że ktoś błędnie uzna, iż ma powołanie niebiańskie. Dlatego nie da się ustalić dokładnej liczby pomazańców na ziemi; zresztą nie jest nam to potrzebne. Ciało Kierownicze nie prowadzi listy wszystkich osób spożywających emblematy” (Strażnica 15.08 2011 s. 22).

 

         Już w roku 1996 Towarzystwo Strażnica pisało następująco:

 

Jak wynika ze sprawozdań z ostatnich kilku lat, liczba spożywających emblematy na Pamiątce nieco wzrosła” (Strażnica Nr 16, 1996 s. 30).

 

         Proces ten zaczął pogłębiać się od roku 2006, gdy ogłoszono nową naukę o powoływaniu do klasy niebiańskiej. Oto starsze i nowsze wytyczne:

 

         „A zatem zwłaszcza od roku 1966 wierzono, że powoływanie pomazańców dobiegło kresu w 1935 roku” (Strażnica Nr 9, 2007 s. 30).

 

„Kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie? (...) Najwyraźniej więc nie można ustalić konkretnej daty, kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie” (Strażnica Nr 9, 2007 s. 30-31).

 

         Wcześniej zaś uczono następująco:

 

         „Mamy uzasadnione powody, by uważać, iż grono 144 000 chrześcijan namaszczonych duchem zostało skompletowane już kilkadziesiąt lat temu” (Strażnica Nr 16, 1996 s. 30).

 

         Podajemy też jedno zastrzeżenie Towarzystwa Strażnica dotyczące danych z Pamiątki:

 

„Dane dotyczące obecności na Pamiątce przed rokiem 1932 często są niekompletne. Niekiedy notowano jedynie grupy liczące minimum 15, 20 lub 30 osób” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717).

 

         Przed rokiem 1915 podawano niepełne dane i z nie wszystkich lat oraz często dla zgromadzeń powyżej 20 osób. Dlatego pomijamy konkretne liczby z lat 1900-1914. W następujących publikacjach (przed rokiem 1900 nie podawano liczby uczestników, dlatego je pomijamy) podano poniższe dane:

 

1899 r. – „Z niekompletnego sprawozdania opublikowanego w Strażnicy wynika, że dnia 26 marca 1899 roku Pamiątkę śmierci Chrystusa obchodziło 2501 osób, zebranych w 339 różnych miejscach” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 54).

1900 r. – ang. Strażnica 01.05 1900 s. 2622-2623 (reprint);

1901 r. – brak danych;

1902 r. – brak danych;

1903 r. – ang. Strażnica 15.05 1903 s. 3194 (reprint);

1904 r. – ang. Strażnica 15.04 1904 s. 3351 (reprint);

1905 r. – ang. Strażnica 01.05 1905 s. 3548, 3550 (reprint);

1906 r. – ang. Strażnica 01.05 1906 s. 3767 (reprint);

1907 r. – ang. Strażnica 15.04 1907 s. 3977 (reprint);

1908 r. – brak danych;

1909 r. – brak danych;

1910 r. – ang. Strażnica 15.05 1910 s. 4620 (reprint);

1911 r. – ang. Strażnica 15.05 1911 s. 4824 (reprint);

1912 r. – ang. Strażnica 01.05 1912 s. 5019 (reprint);

1913 r. – ang. Strażnica 15.05 1913 s. 5242 (reprint);

1914 r. – Wprawdzie w znamiennym roku 1914 na Pamiątce było aż 18 243 pomazańców, ale był to okres wiosenny. Natomiast po zawodzie oczekiwań na jesień tego roku pozostało jedynie 5155 „świadczących”: „1914 (...) Badacze Pisma Świętego gorliwie głoszą w 43 krajach; w dziele świadczenia uczestniczy 5155 osób; na Pamiątce jest 18 243 obecnych” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 719).

 

1915 r. – „W roku 1915 podano, że liczba uczestników dorocznej uroczystości Pamiątki śmierci Chrystusa wynosiła 15.430...” (Nowożytna historia Świadków Jehowy ok. 1955 cz. 1, s. 45; ang. Strażnica 01.03 1955 s. 142);

1916 r. – 9513 osób, dane niepełne tylko dla zgromadzeń od 50 osób (patrz ang. Strażnica 01.05 1916 s. 5891-5892 [reprint]);

1917 r. – „Jednakże częściowe sprawozdanie o wieczerzy Pamiątki z roku 1917 (5 kwietnia) wykazało, że były obecne 21.274 osoby” (Nowożytna historia Świadków Jehowy ok. 1955 cz. 1, s. 63; ang. Strażnica 01.04 1955 s. 206);

1918 r. – brak danych, „W roku 1918 z powodu trudności zewnętrznych i wewnętrznych nie zebrano danych co do obecności na Pamiątce” (Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975 s. 36-37; ang. s. 94);

1919 r. – „W niedzielę, 13 kwietnia 1919 roku, w wielu krajach obchodzono Pamiątkę śmierci Chrystusa. Przybyło na nią 17 961 osób. W porównaniu z niepełnym sprawozdaniem z roku 1917 liczba ta zmniejszyła się o ponad 3000, co ukazuje skutki przesiania” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 19 s. 14);

1920 r. – 19 404 osoby (ang. Strażnica 15.05 1920 s. 153);

1921 r. –26 845 osób (ang. Strażnica 01.06 1921 s. 171);

1922 r. – 32 661 osób („Bądź wola Twoja na ziemi” 1964 rozdz. 13, par. 22).

1923 r. – 42 000 osób (Strażnica 15.06 1923 s. 191 – „Wiele zgromadzeń jeszcze nie zaraportowało” [ang. 15.07 1923 s. 218]);

1924 r. – 65 105 osób (ang. Strażnica 01.10 1924 s. 290);

1925 r. – 90 434 osoby (ang. Strażnica 01.09 1925 s. 263; dane z lat 1922-1926 obejmują tylko zgromadzenia powyżej 20 osób, z wyjątkiem niektórych sprawozdań spoza USA, patrz „Bądź wola Twoja na ziemi” 1964 rozdz. 13, par. 22);

1926 r. – 89 278 osób (ang. Strażnica 01.09 1926 s. 270);

1927 r. – 84 064 osoby (Strażnica 15.08 1927 s. 253 – „nie otrzymaliśmy raportów ze wszystkich zborów w Stanach Zjednoczonych, a także z niektórych krajów europejskich” [ang. 15.07 1927 s. 218]);

 

Lata 1928-1931 brak danych o spożywających emblematy.

 

1932 r. – 81 778 osób (Bulletin maj 1932 s. 1);

1933 r. – 84 179 osób (Bulletin 1 lipiec 1933 s. 2);

1934 r. – 57 139 osób (Bulletin czerwiec/lipiec 1935 s. 2; Bulletin sierpień 1935 s. 2);

1935 r. – 52 465 osób (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717; por. 55 444 osoby [Bulletin sierpień 1935 s. 2]);

1936 r. – 53 835 osób (Informant sierpień 1937 s. 2);

1937 r. – 50 734 osoby (Informant sierpień 1937 s. 2);

1938 r. – 36 732 osoby (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313; Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 125; por. 38 798 osób [Informantspecial lipiec 1938 s. 3]);

1939 r. – 29 385 osób (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313; por. 31 426 osób [Informant październik 1939 s. 2]);

1940 r. – 27 620 osób (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313; por. 27 711 osób [Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717]; 27 858 osób [Informant sierpień 1940 s. 2]);

1941 r. – 23 989 osób (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313);

1942 r. – 24 035 osób (jw. s. 313);

1943 r. – 23 577 osób (jw. s. 313);

1944 r. – 22 684 osoby (jw. s. 313).

1945 r. – 22 324 osoby (jw. s. 313; por. 22 328 osób [Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717]);

1946 r. – 27 587 osób (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313);

1947 r. – 26 449 osób (jw. s. 313);

1948 r. – 25 395 osób (jw. s. 313);

1949 r. – 24 312 osób (jw. s. 313);

1950 r. – 22 723 osoby (jw. s. 313; Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717);

1951 r. – 21 619 osób (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313);

1952 r. – 20 221 osób (jw. s. 313);

1953 r. – 19 108 osób (jw. s. 313);

1954 r. – 17 884 osoby (jw. s. 313);

1955 r. – 16 815 osób (jw. s. 313; Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717);

1956 r. – 16 302 osoby (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313);

1957 r. – 15 626 osób (jw. s. 313);

1958 r. – 15 037 osób ((jw. s. 313; Strażnica Nr 6, 1959 s. 16);

1959 r. – 14 511 osób (Strażnica Nr 3, 1960 s. 12);

1960 r. – 13 911 osób (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 717);

1961 r. – 13 284 osoby (Strażnica Nr 2, 1962 s. 12);

1962 r. – 12 714 osób (Strażnica Nr 6, 1964 s. 13);

1963 r. – 12 292 osoby (Strażnica Nr 8, 1965 s. 13);

1964 r. – 11 953 osoby (Strażnica Nr 14, 1966 s. 11);

1965 r. – 11 550 osób (Strażnica Nr 5, 1967 s. 13);

1966 r. – 11 179 osób (Strażnica Nr 5, 1967 s. 13);

1967 r. – 10 981 osób (Strażnica Nr 4, 1969 s. 12);

1968 r. – 10 619 osób (Strażnica Nr 4, 1969 s. 12);

1969 r. – 10 368 osób (Strażnica Nr 4, 1970 s. 19);

1970 r. – 10 526 osób (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 4 s. 25);

1971 r. – 10 384 osoby (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 5 s. 23);

1972 r. – 10 350 osób (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 6 s. 27);

1973 r. – 10 523 osób (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 8 s. 17);

1974 r. – 10 723 osób (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 19);

1975 r. – 10 550 osób (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 19);

1976 r. – 10 187 osób (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 15);

1977 r. – 10 080 osób (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 8 s. 19);

1978 r. – 9 762 osoby (Strażnica Rok C [1979] Nr 8 s. 13);

1979 r. – 9 727 osób (Strażnica Rok CI [1980] Nr 7 s. 21);

1980 r. – 9 564 osoby (Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 23).

1981 r. – 9 601 osób (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 7 s. 17);

1982 r. – 9 529 osób (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 7 s. 17);

1983 r. – 9 292 osoby (Strażnica Rok CV [1984] Nr 8 s. 21);

1984 r. – 9 081 osób (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 8 s. 25);

1985 r. – 9 051 osób (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 25).

1986 r. – 8 927 osób (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 11);

1987 r. – 8 808 osób (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 3 s. 17);

1988 r. – 8 685 osób (Strażnica Nr 4, 1989 s. 7);

1989 r. – 8 734 osoby (Strażnica Nr 1, 1990 s. 21);

1990 r. – 8 869 osób (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21);

1991 r. – 8 850 osób (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13);

1992 r. – 8 683 osoby (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15);

1993 r. – 8 693 osoby (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15);

1994 r. – 8 617 osób (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15);

1995 r. – 8 645 osób (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15);

1996 r. – 8 757 osób (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21);

1997 r. – 8 795 osób (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21);

1998 r. – 8 756 osób (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15);

1999 r. – 8 755 osób (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20);

2000 r. – 8 661 osób (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21);

2001 r. – 8 730 osób (Strażnica Nr 1, 2002 s. 22);

2002 r. – 8 760 osób (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15);

2003 r. – 8 565 osób (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21);

2004 r. – 8 570 osób (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22);

2005 r. – 8 524 osoby (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30);

2006 r. – 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

2007 r. – 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6).

2008 r. – 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2009 r. – 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

2010 r. – 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

2011 r. – 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

2012 r. – 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

2013 r. – 13 204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

2014 r. – 14 121 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).

2015 r. – 15 177 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

2016 r. – 18 013 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

2017 r. – 18 564 osoby (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017).

2018 r. – 19 521 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 2).

2019 r. – 20 526 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 2).

2020 r. – 21 182 osoby (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020 s. 2).

 

         Oto komentarz Towarzystwa Strażnica związany z ostatnimi wzrostami:

 

W ostatnich latach widać, jak rośnie liczba spożywających emblematy na Pamiątce śmierci Chrystusa. Tendencja ta kontrastuje ze spadkiem owej liczby, który się utrzymywał przez wiele dziesięcioleci. Czy ten wzrost powinien nas niepokoić? Nie. Rozważmy kilka czynników, o których warto pamiętać. »Jehowa zna tych, którzy do niego należą« (2 Tym. 2:19). Osoby liczące obecnych na uroczystości Pamiątki nie potrafią ocenić, kto naprawdę ma nadzieję niebiańską. Liczba spożywających obejmuje więc także tych, którzy mylnie sądzą, że są namaszczeni. Część osób, które w pewnym momencie zaczęły spożywać emblematy, później przestała to robić. Inni przeżywają problemy psychiczne lub emocjonalne i czasem pod ich wpływem uznają, że będą panować z Chrystusem w niebie. Tak więc liczba spożywających nie odzwierciedla rzeczywistej liczby pomazańców żyjących jeszcze na ziemi” (Strażnica styczeń 2016 s. 25-26).

 

         „Przez lata liczba spożywających emblematy na uroczystości Pamiątki się zmniejszała. Ale ostatnio liczba ta z każdym rokiem rośnie. Czy powinno nas to martwić? Nie.” (Strażnica styczeń 2020 s. 29).

 

„W przeciwieństwie do Jehowy bracia, którzy liczą spożywających emblematy podczas Pamiątki, nie wiedzą, kto naprawdę jest namaszczony. Liczba ta obejmuje więc tych, którzy uważają się za pomazańców, ale nimi nie są. Niektóre osoby spożywające emblematy z czasem przestały to robić. Inne mają problemy psychiczne lub emocjonalne i niekiedy pod ich wpływem uznają, że będą panować z Chrystusem w niebie. Jak widać, nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, ilu pomazańców pozostało na ziemi” (Strażnica styczeń 2020 s. 29-30).

 

         Widać z powyższego, że w roku 2016 stan spożywających emblematy podczas Pamiątki (18 013 osób) doszedł do poziomu z roku 1954 (17 884 osób) oraz do liczby, która była podana za rok 1919 (17 961 osób), gdy dzisiejsi Świadkowie Jehowy dopiero rozpoczynali swoją działalność.

         Niepełne dane za rok 1925 (ponad 90 000 osób) wskazują, że zapewne dawno już temu przekroczona była liczba 144 000 pomazańców!

         Za lata 1938-1940 i za rok 1945 podawano odmienne dane w różnych publikacjach Świadków Jehowy.

         Zastanawiający jest nagły spadek o ponad 27 000 osób spożywających emblematy w roku 1934 (57 139 osób), gdyż w roku 1933 takich osób było zdecydowanie więcej (84 179 osób).

         Co się takiego stało w Towarzystwie Strażnica, że tak wielu pomazańców nagle przestało spożywać emblematy podczas Pamiątki?

         Wydaje się, że powodem tego było pewne masowe odejście Świadków Jehowy z organizacji. Zdają się na to wskazywać niektóre teksty tej organizacji. Wiązało się to ze zmniejszeniem autonomii zborów Świadków Jehowy przeciwko czemu zaprotestowało wielu starszych i głosicieli. Oto słowa wskazujące na ten proces:

 

„W roku 1932 poinformowano zbory za pośrednictwem Strażnicy, że należy zaprzestać wybierania starszych i diakonów, a zamiast nich powołać komitet służby złożony z duchowo usposobionych mężczyzn uczestniczących w publicznym głoszeniu” (Strażnica Nr 4, 2006 s. 27-28).

 

W roku 1932 poczyniono kroki w celu uporządkowania owej sytuacji. Nie to było przy tym najważniejsze, że niektórzy wpływowi starsi poczują się dotknięci albo że część osób utrzymujących kontakt ze zborem może odejść. (...) Zbory zachęcono, żeby po przestudiowaniu tych artykułów przyjęły rezolucję akceptującą zawarte w nich wskazówki. W ten sposób zaniechano corocznych wyborów starszych i diakonów. W Belfaście w Irlandii Północnej oraz w innych miejscach niektórzy »starsi z wyboru« odeszli, pociągając za sobą osoby podzielające ich poglądy. Spowodowało to przerzedzenie szeregów, ale organizacja jako całość się wzmocniła” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 213-214).

 

„Na początku lat trzydziestych zbory niemieckie opuściła większość osób, które próbowały zniechęcić drugich do służby polowej. Inni wycofali się ze strachu, gdy w roku 1933 w wielu krajach Rzeszy działalność obłożono zakazem” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 639).

 

Okazuje się też, że kiedyś spożywających emblematy zaliczano wprost do grupy pomazańców, a nie jak dziś część z nich zalicza się do psychicznie chorych („zaburzenia psychiczne bądź emocjonalne – mogą powodować, że ktoś błędnie uzna, iż ma powołanie niebiańskie”, pełny fragment patrz powyżej):

 

„Dnia 23 marca ubiegłego roku świadkowie Jehowy obchodzili pamiątkę śmierci Chrystusa Jezusa. Na ich zebrania przybyło wtedy na całym świecie 1 283 603 osoby. Z obecnych tylko 14 511 podało, że należą do ciała Chrystusowego, wobec czego słusznie spożyli z emblematów, to znaczy z wina i chleba” (Strażnica Nr 3, 1960 s. 12).

 

„Na uroczystość Pamiątki zorganizowaną w tych zborach przybyło wieczorem, dnia 17 kwietnia 1973 roku aż 3 994 924 ludzi, a z nich 10 523 spożyło emblematy, chleb i wino, wykazując tym samym, że według swego głębokiego przekonania należą do namaszczonych duchem Bożym i mają nadzieję na połączenie się z Chrystusem Jezusem w chwale niebiańskiej” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 7 s. 18).

 

Wzrost procentowy spożywających emblematy w ostatnich latach

 

         W roku 2006 rozpoczął się na świecie wzrost liczby Świadków Jehowy spożywających emblematy podczas Pamiątki. Zaczął się on szczególnie podnosić od roku 2007, kiedy ogłoszono, że Bóg nie jest związany rokiem 1935, jako czasem końca powoływania do klasy pomazańców:

 

„Kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie? (...) Najwyraźniej więc nie można ustalić konkretnej daty, kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie” (Strażnica Nr 9, 2007 s. 30-31).

 

         W latach 2006-2017 wzrost procentowy wszystkich głosicieli wynosił od 1,4% (2017 r.) do 3,2% (2009 r.).

         A jaki był wzrost procentowy spożywających emblematy, czyli pomazańców, w tym czasie?

         Okazuje się, że o wiele większy, niż wzrost wszystkich głosicieli, a więc w większości z „drugich owiec”. Oto dane dotyczące liczby spożywających i procent wzrostu w stosunku do roku poprzedniego:

 

2006 r. – 8 758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

Stanowi to wzrost o 2,74% (tj. 234 osoby) w stosunku do roku 2005.

 

2007 r. – 9 105 osób (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2008 s. 6).

Stanowi to wzrost o 3,96% (tj. 347 osób) w stosunku do roku 2006.

 

2008 r. – 9 986 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

Stanowi to wzrost o 9,67% (tj. 881 osób) w stosunku do roku 2007.

 

2009 r. – 10 857 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

Stanowi to wzrost o 8,72% (tj. 871 osób) w stosunku do roku 2008.

 

2010 r. – 11 202 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

Stanowi to wzrost o 3,17% (tj. 345 osób) w stosunku do roku 2009.

 

2011 r. – 11 824 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

Stanowi to wzrost o 5,55% (tj. 622 osoby) w stosunku do roku 2010.

 

2012 r. – 12 604 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

Stanowi to wzrost o 6,59% (tj. 780 osób) w stosunku do roku 2011.

 

2013 r. – 13 204 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

Stanowi to wzrost o 4,76% (tj. 600 osób) w stosunku do roku 2012.

 

2014 r. – 14 121 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).

Stanowi to wzrost o 6,94% (tj. 917 osób) w stosunku do roku 2013.

 

2015 r. – 15 177 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

Stanowi to wzrost o 7,47% (tj. 1056 osób) w stosunku do roku 2014.

 

2016 r. – 18 013 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

Stanowi to wzrost o 18,68% (tj. 2836 osób) w stosunku do roku 2015.

 

2017 r. – 18 564 osoby (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017 s. 2).

Stanowi to wzrost o 3,05% (tj. 551 osób) w stosunku do roku 2016.

 

2018 r. – 19 521 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018 s. 2).

Stanowi to wzrost o 5,15% (tj. 957 osób) w stosunku do roku 2017.

 

2019 r. – 20 526 osób (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2019 s. 2).

Stanowi to wzrost o 5,14% (tj. 1005 osób) w stosunku do roku 2018.

 

2020 r. – 21 182 osoby (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020 s. 2).

Stanowi to wzrost o 3,19% (tj. 656 osób) w stosunku do roku 2019.

 

         Widzimy, że w ostatnich latach wzrost procentowy spożywających emblematy podczas Pamiątki wynosił od 2,74% do 18,68%.

         Natomiast wzrost wszystkich głosicieli wyniósł w tym czasie tylko od -0,6% (ubytek) do 3,2%.

         Czy nie jest to zastanawiające?

 

         W drugiej części tego artykułu będziemy nasz temat kontynuować, ale dotyczyć będzie on już tylko Polski.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane