Włodzimierz Bednarski

Nakłady książek do studium z osobami zainteresowanymi, a liczba ochrzczonych Świadków Jehowy

dodane: 2023-10-16
Bardzo często ludziom wydaje się, że Świadkowie Jehowy wydają takie piękne książki i dzięki nim pozyskują wielu nowych zainteresowanych. Później ci zainteresowani stają się głosicielami i kolejne tysiące ludzi staje się Świadkami Jehowy. Tymczasem nie wygląda to tak sielankowo. Koszta wydawania milionów książek są ogromne, a pozyskiwanych dziś jest niewielu.

 

Nakłady książek do studium z osobami zainteresowanymi, a liczba ochrzczonych Świadków Jehowy

 

         Na początku informujemy, że artykuł nasz składa się z trzech rozdziałów:

 

Studiowanie książek warunkiem przyjęcia chrztu

Główne książki do przeprowadzania studium przed chrztem

Porównanie nakładów książek i liczby ochrzczonych nowych głosicieli

 

Prawdopodobnie z uwagi na to, że głosicielom Towarzystwa Strażnica zarzucano, iż nie studiują Biblii, lecz książki, organizacja ta w roku 2009 zmieniła nazewnictwo. Odtąd studiowanie książek zwane jest „studium Biblii”, choć nic się w tej kwestii nie zmieniło:

 

„Począwszy od 1 stycznia 2009 roku zborowe studium książki będzie się odbywać razem z teokratyczną szkołą służby kaznodziejskiej i zebraniem służby. Nazwa »zborowe studium książki« zostanie zmieniona na »zborowe studium Biblii«” (Nasza Służba Królestwa Nr 10, 2008 s. 1).

 

„Zborowe studium Biblii. Zebranie to będzie przypominało studium Strażnicy” (jw. s. 1).

 

Studiowanie książek warunkiem przyjęcia chrztu

 

         U Świadków Jehowy przyjęcie chrztu warunkuje się przestudiowaniem jednej lub dwóch książek wydanych przez Towarzystwo Strażnica.

         Przez wiele lat studiowano z zainteresowanym jedną książkę, ale w roku 1977 nastąpiła zmiana:

 

„Na początku roku 1977 wprowadzono postanowienie mające umocnić wiarę nowych Świadków. W Naszej Służbie Królestwa powiedziano: »Uważamy, że z każdym, kto poznaje prawdę, powinno się przestudiować przynajmniej dwie książki. (...) A zatem po chrzcie studium powinno być dalej prowadzone, dopóki nie zostanie przestudiowana druga książka«. Dzięki temu nowo ochrzczeni Świadkowie mieli sposobność pogłębiać wiedzę i zrozumienie oraz lepiej sobie uzmysłowić znaczenie chrztu. To nowe zalecenie sprzyjało też zacieśnianiu więzi ze Świadkami, którzy nieśli im pomoc podczas domowego studium Biblii” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 115).

 

         Jednak nie zawsze trzymano się konsekwentnie tego zalecenia, co opisujemy poniżej.

         Dodajmy, że zdarzają się zainteresowani ‘wiecznie studiujący’, którzy zaliczyli studium kilku książek. Chodzi o osoby, którym bardzo trudno przychodzi zdobywanie wiedzy lub nieregularnie spotykają się ze Świadkami Jehowy.

Następnym krokiem, po zakończeniu studium książki (książek), jest zdanie ‘egzaminu’ przed starszymi zboru.

Pytania do niego (dawniej aż 124) zamieszczano przez lata w książce pt. Zorganizowani do pełnienia naszej służby (ang. 1983, 1989; pol. 1985, 1990) Obecnie ma ona tytuł Zorganizowani do spełniania woli Jehowy (2005, 2015; ang. 2019, pol. 2020).

Liczbę pytań zmniejszono obecnie do 60 (w wydaniach z lat 2005-2015 były 103-104 pytania).

 

Jak podaje angielski skorowidz do publikacji Świadków Jehowy (hasło Baptism), pierwszy taki zbiór pytań opublikowano w roku 1967 w książce pt. „Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich”. Było ich wtedy 80 (patrz jw. 1971 [ang. 1967] s. 7-37).

Wcześniej prawdopodobnie nie było schematu pytań i starsi zboru zadawali je od siebie.

 

W roku 2021 podano dodatkowe warunki dotyczące chrztu, związane z nową książką do studium:

 

Czy jestem gotowy do chrztu?

Możesz być gotowy do chrztu, jeżeli:

Jesteś nieochrzczonym głosicielem.

Regularnie głosisz na miarę swoich możliwości.

Uznajesz rolę »niewolnika wiernego i roztropnego« oraz stosujesz się do jego wskazówek (Mateusza 24:45-47).

W modlitwie oddałeś swoje życie Jehowie i chcesz Mu służyć już zawsze.

Jeśli uważasz, że jesteś gotowy do chrztu, twój nauczyciel może powiedzieć o tym starszym, którzy porozmawiają z tobą na ten temat” (Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny 2021 s. 254).

 

Od momentu przyjęcia chrztu (zwanego też symbolem) Świadek Jehowy zobowiązany jest głosić okazjonalnie, „od domu do domu”, przy stojaku oraz uczęszczać na zebrania i podporządkować się wszystkim poleceniom starszych zboru. Chrzest jest dla niego oddaniem się do „dyspozycji organizacji”:

 

Oddaj się do dyspozycji organizacji, a na pewno będziesz prowadził bogate i szczęśliwe życie” (Strażnica Nr 15, 1998 s. 24).

 

„Odtwórz film. Następnie zadaj pytania: Czego nauczyłeś się z tego filmu o (a) wartości szkolenia? (b) oddaniu się Jehowie w młodym wieku? (c) stawianiu się do dyspozycji w organizacji Jehowy?” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań listopad-grudzień 2021 s. 13).

 

         Dodajmy, że Świadkowie Jehowy na uzasadnienie studiowania książek przed chrztem przywołują Filipa, który wykładał Biblię etiopskiemu rzezańcowi (Dz 8:26-40). Nie zauważają jednak, że Filip nie posługiwał się żadną książką czy komentarzem. Po prostu wykładał wprost Słowo Boże. Jakże inaczej dziś postępują Świadkowie Jehowy!

 

         Studiowanie dwóch książek, czy jednej?

 

         Wspomnieliśmy powyżej, że warunkiem przyjęcia chrztu u Świadków Jehowy jest przestudiowanie jednej lub dwóch książek wydanych przez Towarzystwo Strażnica.

         Oto jak argumentowano przed rokiem 1977, by studium trwało nie dłużej niż 6 miesięcy przy użyciu jednej książki pt. Prawda,która prowadzi do życia wiecznego (ang. 1968, pol. 1969, 1970):

 

Nadszedł najbardziej krytyczny czas w dziejach ludzkości i ty właśnie żyjesz w tym przełomowym okresie. (...) Tak, to studium jest prowadzone w określonym celu; zależy od niego przyszłość. (...) Ze względu na krótki czas, jaki świadkom Jehowy pozostał do przeprowadzania podjętego dzieła, świadkowie ci przerywają studium biblijne z osobą, która w okresie sześciu miesięcy nie zareaguje na to pilne wezwanie. Bliskość końca teraźniejszego systemu rzeczy zmusza ich do spożytkowania czasu w sposób możliwie jak najbardziej owocny” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 10).

 

         „Ponieważ w tym okresie wśród Świadków Jehowy panowała atmosfera wyczekiwania i poczucie, że czas nagli, książka Prawda [która prowadzi do życia wiecznego] oraz kampania półrocznych studiów biblijnych ogromnie się przyczyniły do przyśpieszenia dzieła pozyskiwania uczniów” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 105).

 

„Z drugiej strony okres przeznaczony na wychowywanie wprawdzie ludzi o usposobieniu owiec w latach siedemdziesiątych wynosi tylko 6 miesięcy” (Służba Królestwa Nr 5, 1971 s. 7).

 

Dodajmy, że był to czas kampanii roku 1975!

Pisaliśmy, że drugą książkę do studium wprowadzono w roku 1977. Czy konsekwentnie?

Otóż nie, bo w roku 1996 znów nastąpiła zmiana. Ogłoszono, że wystarczy studium jednej książki i znowu powrócono do okresu 6 miesięcy:

 

„Jeżeli ktoś przestudiuje książkę Wiedza i da się ochrzcić, właściwie nie zachodzi już konieczność prowadzenia formalnego studium drugiej książki, takiej jak Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu” (Strażnica 15.01 1996 s. 17).

 

Informacji zawartych w książce Wiedza nie trzeba uzupełniać dodatkowym materiałem lub dalszymi argumentami popierającymi nauki biblijne czy też obalającymi fałszywe doktryny. Mogłoby to jedynie wydłużyć okres studiowania. Książka ta może być przeanalizowana dość szybko, mniej więcej w ciągu sześciu miesięcy. (...) Strażnica podkreśla, że Świadkowie Jehowy powinni starać się prowadzić więcej owocnych studiów biblijnych w krótszym czasie” (Nasza Służba Królestwa Nr 5, 1996 s. 7).

 

„Do najciekawszych punktów programu należało ogłoszenie wydania nowej książki Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. (...) Niemniej zgromadzeni z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji o przyśpieszonym programie pozyskiwania uczniów na podstawie książki Wiedza. Przyznali, że postanowienie to jest bardzo na czasie” (Rocznik Świadków Jehowy 1996 s. 12-13).

 

W roku 2003 znów wprowadzono studium drugiej książki i w ten sposób ponownie zlikwidowano sześciomiesięczne studiowanie:

 

„W piątek obecni otrzymali 192-stronicową książkę zatytułowaną Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu. Będziemy ją studiować z zainteresowanymi jako drugi podręcznik, aby prawda ze Słowa Bożego mogła się głębiej zakorzenić w ich sercach” (Rocznik Świadków Jehowy 2003 s. 7).

 

         W roku 2021 Towarzystwo Strażnica wydało nowy podręcznik do studium. Wydawało się, że będzie on już ostatnim i jedynym przed Armagedonem. Polecono nawet przerwać z zainteresowanymi studiowanie starszych książek i zacząć nową pt. Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny:

 

„Jeśli już omawiasz z kimś jedną z dotychczasowych publikacji do studium, przejdź do książkiJuż zawsze ciesz się życiem! i zdecyduj, od którego miejsca zacząć” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań wrzesień-październik 2021 s. 3).

 

         A jeszcze rok wcześniej w artykule pt. Czy jesteś gotowy do chrztu?przypominano, by nie przerywać studiowania danej książki:

 

„Jeśli nie przestudiowałeś jeszcze książek Czego nas uczy Biblia?Zawsze bądź blisko Jehowy, powinieneś kontynuować studium, dopóki ich nie ukończysz” (Strażnica marzec 2020 s. 13).

 

         W październiku 2020 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, podczas zgromadzenia statutowego Towarzystwa Strażnica, zapowiadając książkę pt. Już zawsze ciesz się życiem!, powiedział, że już „nie trzeba będzie studiować drugiej książki”:

 

„Po pierwsze, i to jest bardzo istotne, w książce zawarto wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na 60 pytań omawianych z osobami, które zgłosiły się do chrztu. Wszystkie informacje dotyczące nauk biblijnych, chrześcijańskiego życia, zaznajomienia się z organizacją, są szczegółowo omówione w tej jednej książce. Nie trzeba będzie, powtarzam, nie trzeba będzie studiować drugiej książki” (JW Broadcasting – styczeń 2021: Zgromadzenie statutowe 2020, część 1, ok. 39 minuta).

https://www.jw.org/pl/biblioteka/materialy-wideo/#pl/mediaitems/VODPgmEvtAnnMtg/pub-jwb_202101_1_VIDEO

 

         Tymczasem w roku 2022 wydano nową angielską wersję książki pt. Zbliż się do Jehowy (Draw Close to Jehovah), o której już rok wcześniej napisano następująco.

 

„Czy przeanalizowałeś już książkę Zbliż się do Jehowy? Jeśli nie, mógłbyś to zrobić w ramach studium osobistego” (Strażnica kwiecień 2021 s. 24).

 

         Książka powyższa pierwotnie ukazała się w roku 2002. Później w roku 2014 wydano jej zrewidowaną wersję. Następnie, jak podaliśmy, znów w roku 2022 zrewidowano ją, co pokazuje angielski skorowidz do publikacji Świadków Jehowy (1985-2023):

2022, (...) Draw Close to Jehovah (revised).

 

         W tym samym skorowidzu podano, że w roku 2022 wydano kolejną zrewidowaną publikację (ang.) pt.‛Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’ (pol. 2009):

2022, “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom (revised) (pol. kwiecień 2023).

 

         Natomiast w roku 2023 opublikowano następną zrewidowaną książkę (ang.) pt. „Bądź moim naśladowcą” (pol. 2007):

2023, “Come Be My Follower” (revised) (© 2022).

 

         Wprawdzie jeszcze wprost nie powiedziano, że trzeba przed chrztem przestudiować drugą książkę, ale ‘stara tradycja’ Świadków Jehowy wskazuje, iż wkrótce pewnie się tego doczekamy.

         Widać z tego, że Towarzystwo Strażnica mami swoich głosicieli. Uczy, że ‘koniec’ jest bardzo blisko, wprowadzając już ‘ostatnią’ książkę do studium studiowaną tylko przez 6 miesięcy. Po jakimś czasie wydaje zaś następną. Manewr ten powtarzany jest co kilka lat. Dziwne, że głosiciele tego nie zauważają.

 

         Teraz pokażemy, jak niedawno zmieniono słowa w podręczniku instruktażowym w podrozdziale Końcowa rozmowa z osobą przygotowującą się do chrztu. Po prostu odrzucono dwie wcześniejsze książki, a wstawiono za nie jedną publikację:

 

„Jeżeli nie przestudiowano z nim do końca książek Czego nas uczy Biblia? oraz Zawsze bądź blisko Jehowy, starsi zachęcą go do kontynuowania studium” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy styczeń 2020 s. 211 [wersja papierowa]).

 

„Jeżeli nie przestudiowano z nim do końca książki Już zawsze ciesz się życiem!, starsi zachęcą go do kontynuowania studium” (Zorganizowani do spełniania woli Jehowy grudzień 2021 s. 211 [wersja elektroniczna]).

 

         Poniżej omawiamy dawne oraz ostatnie książki do studiowania z zainteresowanymi. Chodzi nam o pierwszą książkę do studium, która jest główną publikacją prowadzącą do chrztu. Druga książka, utwierdzająca zainteresowanego, nie zawsze była wprowadzana, a i różne były to publikacje.

         Następnie porównujemy nakłady tych książek z liczbą ochrzczonych w latach, gdy były studiowane.

 

Główne książki do przeprowadzania studium przed chrztem

 

         Już w czasach prezesa C. T. Russella (1852-1916) studiowano jego Wykłady Pisma Świętego, choć nazywano to studiowaniem Biblii. Nie było to studium indywidualne lecz zborowe:

 

„Po opublikowaniu kilku tomów Brzasku Tysiąclecia zaczęto je studiować w grupach. W roku 1895 rozważania te stały się znane jako badanie Pisma Świętego w »kółkach brzasku« (...) Zebrania te nazwano potem »badaniem Pisma Świętego w kółkach berejskich«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 237).

 

         Później, w latach 1926-1929, w miejsce tych tomów i książki pt. Harfa Boża (1921), weszły inne publikacje:

 

         „CO BADAĆ

Od czasu do czasu otrzymujemy zapytania od zborów, które nam piszą, że przebadały już tomy po kilka razy, i pytają się o doradę co najlepiej badać. Odpowiadamy: Można rozpocząć badanie książki Wyzwolenie [w tekście dosł. Wywolenie]; książki Stworzenie, a przytem artykuły Strażnicy, które są na czasie dla tych, którzy są ostatnimi członkami ciała Chrystusowego na ziemi. A ponieważ, że do powyższych książek nie mamy pytań, dlatego można odczytać paragraf najpierw, a następnie każdy może wstawiać do paragrafu pytania. Bracia Starsi, o ile nikt nie miałby żadnego pytania, winni wstawić sami pytanie, lub poruszyć główne myśli w paragrafie [w tekście dosł. poragrafie]” (Strażnica 15.01 1929 s. 18).

 

         W tamtych latach, jak widać, była pewna dowolność w studiowaniu książek. Nie było konkretnych wytycznych, którą książkę mają studiować poszczególne zbory. Nie każda publikacja ukazywała się we wszystkich językach. Na przykład w języku polskim nie wydano nigdy kilku książek z lat 30. XX wieku (np. Usprawiedliwienie 1931-1932; Przygotowanie 1933; Jehowa 1934). Inne ukazywały się czasem z kilkuletnim opóźnieniem.

         Dopiero po drugiej wojnie światowej prezes N. Knorr (1905-1977) uporządkował niektóre kwestie dotyczące studiowania książek w zborach.

         Jeszcze za czasów prezesa J. F. Rutherforda, wprowadzono indywidualne studiowanie z zainteresowanymi:

 

1936 (...) Pojawiają się zachęty, by z zainteresowanymi prowadzić studia na podstawie Biblii oraz wydanej przez Towarzystwo książki Bogactwo; często są to studia grupowe” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 721).

 

         „A w roku 1942 po raz pierwszy poproszono głosicieli, żeby poza odwiedzinami ponownymi podawali dodatkowo przeciętną liczbę studiów biblijnych, prowadzonych w danym miesiącu” (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] cz. IV, s. 91).

 

         Oto spis najważniejszych książek do studium, wymienianych przez Towarzystwo Strażnica:

 

         „Publikacje: 1943 „Prawda was wyswobodzi”; 1946 „Niech Bóg będzie prawdziwy”; 1968 Prawda, która prowadzi do życia wiecznego; 1982 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi; 1995 Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego; 2005 Czego naprawdę uczy Biblia?; 2015 Czego nas uczy Biblia? (Daty dotyczą wydań w języku angielskim)” (Strażnica wrzesień 2019 s. 30).

 

         W roku 2021 wydano kolejny podręcznik do studium pt. Już zawsze ciesz się życiem!

 

Porównanie nakładów książek i liczby ochrzczonych nowych głosicieli

 

         Poniżej porównujemy całkowite nakłady kilku powyżej wymienionych książek z liczbą ochrzczonych nowych głosicieli w latach wydawania tych publikacji. Zestawiamy tylko te książki, których podano całkowity nakład.

Korzystamy z danych statystycznych zamieszczonych w naszym dawniejszym artykule pt. Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – świat (cz. 1).

 

„Niech Bóg będzie prawdziwy” 1946 i 1952

 

         Książka ta obowiązywała Świadków Jehowy w latach 1946-1968 (były dwa wydania: 1946 i 1952):

 

„Od roku 1946 do 1968 doskonałym instrumentem krzewienia wiedzy biblijnej była książka „Niech Bóg będzie prawdziwy”, która została przetłumaczona na 54 języki i wyszła w łącznym nakładzie około 19 250 000 egzemplarzy” (Strażnica Nr 2, 1997 s. 26).

 

         Oto inny, niższy nakład, ale ze zwiększoną liczbą języków:

 

         „»Niech Bóg będzie prawdziwy« 18 400 000 EGZEMPLARZY [56 języków]” (Strażnica 15.02 2015 s. 26).

 

         Jaka była liczba ochrzczonych w poszczególnych latach z okresu 1946-1968?

         Tego dokładnie podać nie możemy, gdyż dopiero w roku 1970 (dane za rok 1969) sukcesywnie zaczęto udostępnianie tych informacji (patrz Strażnica Nr 4, 1970 s. 14-15). Wcześniej nie zawsze podawano liczbę ochrzczonych. Na przykład brak jest danych z lat 1946-1948, 1950, 1956 i 1961.

Dlatego w tym wypadku odstępujemy od porównywania nakładów książek z liczbą ochrzczonych głosicieli.

 

Prawda, która prowadzi do życia wiecznego 1968 i 1981

 

         Książka ta obowiązywała Świadków Jehowy w latach 1968-1982 (były dwa angielskie wydania: 1968 i 1981):

 

Prawda, która prowadzi do życia wiecznego 107 300 000 EGZEMPLARZY [120 języków](Strażnica 15.02 2015 s. 27).

 

         Oto inny, nieco wyższy nakład, ale z mniejszą liczbą języków:

 

„»Prawda, która prowadzi do życia wiecznego« (1968): 107 553 888 egzemplarzy w 117 językach” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 594).

 

         W latach 1968-1982 ochrzczono 2 369 800 osób:

 

1968 r. – 82 842 osoby (ang. Strażnica 01.01 1969 s. 25).

1969 r. – 120 905 osób (Strażnica Nr 4, 1970 s. 18).

1970 r. – 164 193 osoby (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 4 s. 24).

1971 r. – 149 808 osób (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 5 s. 23).

1972 r. – 163 123 osoby (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 6 s. 27).

1973 r. – 193 990 osób (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 8 s. 17).

1974 r. – 297 872 osoby (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 19).

1975 r. – 295 073 osoby (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 8 s. 19).

1976 r. – 196 656 osób (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 15).

1977 r. – 124 459 osób (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 8 s. 19).

1978 r. – 95 052 osoby (Strażnica Rok C [1979] Nr 8 s. 13).

1979 r. – 113 672 osoby (Strażnica Rok CI [1980] Nr 7 s. 21).

1980 r. – 113 779 osób (Strażnica Rok CII [1981] Nr 7 s. 23).

1981 r. – 119 836 osób (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 7 s. 17).

1982 r. – 138 540 osób (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 7 s. 17).

 

         Porównajmy dane:

 

         107 553 888 egzemplarzy rozpowszechnionej książki;

         2 369 800 ochrzczonych nowych osób.

 

         Po odjęciu od liczby książek liczby osób ochrzczonych otrzymujemy 105 184 088 rozpowszechnionych książek, które nie przyniosły żadnego efektu. Gdzie one się znalazły? Na śmietniku:

 

„Któregoś dnia, gdy Osman miał już 20 lat, zauważył w pojemniku na śmieci niebieską książkę. Ponieważ bardzo lubił czytać, wyciągnął ją, oczyścił i ujrzał tytuł: Prawda, która prowadzi do życia wiecznego” (Strażnica Nr 11, 2002 s. 31).

 

         Wskazana liczba ochrzczonych stanowi zaledwie 2,2% rozkolportowanych książek!

         Książka ta ukazała się początkowo w okresie „kampanii roku 1975” i o tym roku mówiła. W nowszej edycji z roku 1981 usunięto go.

 

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1982 i 1989

 

         Książka ta obowiązywała Świadków Jehowy w latach 1982-1995 (były dwa wydania angielskie: 1982 i 1989; polskie: 1984 i 1990):

 

„Nakład książki Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, wydanej w roku 1982, przekroczył 81 milionów egzemplarzy w 131 językach” (Strażnica Nr 9, 2002 s. 23).

 

         Publikację tę zaczęto studiować w październiku 1982, dlatego przyjmujemy liczbę ochrzczonych od roku 1983.

         W latach 1983-1995 ochrzczono 3 343 729 osób:

 

1983 r. – 161 896 osób (Strażnica Rok CV [1984] Nr 8 s. 21).

1984 r. – 179 421 osób (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 8 s. 25).

1985 r. – 189 800 osób (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 5 s. 25).

1986 r. – 225 868 osób (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 11).

1987 r. – 230 843 osoby (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 3 s. 17).

1988 r. – 239 268 osób (Strażnica Nr 4, 1989 s. 7).

1989 r. – 263 855 osób (Strażnica Nr 1, 1990 s. 23).

1990 r. – 301 518 osób (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21).

1991 r. – 300 945 osób (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13).

1992 r. – 301 002 osoby (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15).

1993 r. – 296 004 osoby (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15).

1994 r. – 314 818 osób (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15).

1995 r. – 338 491 osób (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15).

 

         Porównajmy dane:

 

         ponad 81 000 000 egzemplarzy rozpowszechnionej książki;

         3 343 729 ochrzczonych nowych osób.

 

         Po odjęciu od liczby książek liczby osób ochrzczonych otrzymujemy 77 656 271 rozpowszechnionych książek, które nie przyniosły żadnego efektu.

         Co się stało z milionami egzemplarzy tej książki? Czy wylądowały na śmietniku jak poprzednia książka, czy „na drodze”, jak przykładowy wyrzucony egzemplarz:

 

„Jakiś czas temu przechodnie znaleźli na drodze książkę Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” (Rocznik Świadków Jehowy 2007 s. 48).

 

         Wskazana liczba ochrzczonych stanowi zaledwie 4,1% rozkolportowanych książek!

         Książka ta ukazała się w okresie nauki o „pokoleniu roku 1914” i wskazywała na krótki czas do nastania Armagedonu. W roku 1995 naukę tę zmieniono.

 

Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego 1995

 

         Książka ta obowiązywała Świadków Jehowy w latach 1995-2005:

 

„(...) książka Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego została wydana w przeszło 93 milionach egzemplarzy w 161 językach” (Rocznik Świadków Jehowy 2004 s. 4).

 

         Publikację tę zaczęto rozpowszechniać w grudniu 1995 roku, a studiować w następnym roku:

 

„Od 29 kwietnia 1996 roku na zborowym studium książki będzie rozważany podręcznik Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 1995 s. 7).

 

Dlatego przyjmujemy liczbę ochrzczonych od roku 1996.

         W latach 1996-2005 ochrzczono 2 968 732 osoby:

 

1996 r. – 366 579 osób (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21).

1997 r. – 375 923 osoby (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21).

1998 r. – 316 092 osoby (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15).

1999 r. – 323 439 osób (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20).

2000 r. – 288 907 osób (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21).

2001 r. – 263 431 osób (Strażnica Nr 1, 2002 s. 22).

2002 r. – 265 469 osób (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15).

2003 r. – 258 845 osób (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21).

2004 r. – 262 416 osób (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22).

2005 r. – 247 631 osób (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30).

 

         Porównajmy dane:

 

         ponad 93 000 000 egzemplarzy rozpowszechnionej książki;

         2 968 732 ochrzczone nowe osoby.

 

         Po odjęciu od liczby książek liczby osób ochrzczonych otrzymujemy 90 031 268 rozpowszechnionych książek, które nie przyniosły żadnego efektu.

         Co się stało z milionami egzemplarzy tej książki? Czy wylądowały na śmietniku jak poprzednie książki?

 

         Wskazana liczba ochrzczonych stanowi niespełna 3,2% rozkolportowanych książek!

         Książka ta ukazała się w momencie porzucenia nauki o „pokoleniu roku 1914”.

 

Czego naprawdę uczy Biblia? 2005 i 2015

 

         Książka ta obowiązywała Świadków Jehowy w latach 2005-2015:

 

Czego naprawdę uczy Biblia?237 600 000 EGZEMPLARZY [272 języki]” (Strażnica 15.02 2015 s. 27).

 

         Publikację tę zaczęto rozpowszechniać w marcu 2006 roku, a studiować w kwietniu:

 

„Publikacje do rozpowszechniania (...) W marcu: Czego naprawdę uczy Biblia? Celem rozmów jest zapoczątkowanie studium biblijnego” (Nasza Służba Królestwa Nr 12, 2005 s. 7).

 

„Począwszy od tygodnia rozpoczynającego się 17 kwietnia 2006 roku, na zborowym studium książki będziemy omawiać podręcznik Czego naprawdę uczy Biblia. W związku z tym zbory powinny postarać się o odpowiedni zapas tej publikacji” (Nasza Służba Królestwa Nr 10, 2005 s. 7).

 

Dlatego przyjmujemy liczbę ochrzczonych od roku 2006.

         W latach 2006-2015 ochrzczono 2 752 016 osób:

 

2006 r. – 248 327 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

2007 r. – 298 304 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2008 s. 31).

2008 r. – 289 678 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2009 s. 31).

2009 r. – 276 233 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2010 s. 31).

2010 r. – 294 368 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2011 s. 51).

2011 r. – 263 131 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2012 s. 55).

2012 r. – 268 777 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2013 s. 178).

2013 r. – 277 344 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2014 s. 176).

2014 r. – 275 581 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2015 s. 176).

2015 r. – 260 273 osoby (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

 

         Porównajmy dane:

 

         237 600 000egzemplarzy rozpowszechnionej książki;

         2 752 016 ochrzczonych nowych osób.

 

         Po odjęciu od liczby książek liczby osób ochrzczonych otrzymujemy 234 847 984 rozpowszechnione książki, które nie przyniosły żadnego efektu.

         Co się stało z milionami egzemplarzy tej książki? Wylądowały na śmietniku, jak poprzednie książki:

 

Osiem lat temu znalazłem na śmietniku w miejscowości Becerril taką samą książkę, jaką daliście mojej córce. Przeczytałem ją i od tamtej pory na was czekam” (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 54).

 

         Wskazana liczba ochrzczonych stanowi niespełna 1,1% rozkolportowanych książek! Widać z tego, że gdy zabrakło mobilizującego „roku 1975”, czy „pokolenia roku 1914”, to zaraz spadł procent ochrzczonych głosicieli.

 

Czego nas uczy Biblia? 2015

 

         Książka ta obowiązywała Świadków Jehowy w latach 2015-2020.

         Do dziś (kwiecień 2023) nie podano jej nakładu.

         Skorowidz do publikacji Świadków Jehowy poinformował tylko o roku jej wydania:

 

„2015: Czego nas uczy Biblia? (po polsku: 2018)”.

 

         Książka ta nie była studiowana na zebraniach, lecz tylko z zainteresowanymi w ich domach. Jest ona tylko ‘uproszczoną’ wersją poprzedniej publikacji:

 

„Jednak w nowej książce użyto prostszego [ang. simplified] słownictwa i argumentacji. Przygotowano ją z myślą o osobach, którym może być trudno zrozumieć podręcznik Czego naprawdę uczy Biblia?” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań listopad 2016 s. 5).

 

Angielska wersja była rozpowszechniana od sierpnia 2016 roku, a polska od 2018.

         Książka ta ukazała się w 370 językach:

 

„Wciąż trzeba wydrukować miliony egzemplarzy książki Już zawsze ciesz się życiem! w wielu językach. Do tej pory Ciało Kierownicze zatwierdziło druk tej publikacji w 710 językach – to o 340 więcej niż w wypadku książki Czego nas uczy Biblia?!” (Artykuł 21, Nowy podręcznik do studiowania Biblii 1 KWIETNIA 2022, patrz jw.org).

 

         Dziwne wydaje się to, że w okresie 6 lat (2015-2020) książka ta ukazała się aż w 370 językach, a jej poprzedniczka w ciągu 11 lat (2005-2015) ‘tylko’ w 272.

 

Ponieważ nie posiadamy danych o nakładzie tej książki, dlatego odstępujemy od porównywania go z liczbą ochrzczonych głosicieli.

         Informujemy tylko, że w latach 2016-2020 ochrzczono 1 376 351 osób:

 

2016 r. – 264 535 osób (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 177).

2017 r. – 284 212 osób (Sprawozdanie ... w roku służbowym 2017 s. 2).

2018 r. – 281 744 osoby (Sprawozdanie ... w roku służbowym 2018 s. 2).

2019 r. – 303 866 osób (Sprawozdanie ... w roku służbowym 2019 s. 2).

2020 r. – 241 994 osoby (Sprawozdanie ... w roku służbowym 2020 s. 2).

 

         Ostatecznie książka ta została odrzucona. Jak pisaliśmy, nakazano nawet przerwać jej studiowanie:

 

„Jeśli już omawiasz z kimś jedną z dotychczasowych publikacji do studium, przejdź do książkiJuż zawsze ciesz się życiem! i zdecyduj, od którego miejsca zacząć” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań wrzesień-październik 2021 s. 3).

 

         Zapewne miliony egzemplarzy tej książki wylądowały na śmietnikach, jak wcześniejsze publikacje do studium.

 

Już zawsze ciesz się życiem! – interaktywny kurs biblijny2021

 

         Książka ta obowiązuje Świadków Jehowy od roku 2021.

         Do dziś (kwiecień 2023 r.) nie podano nakładu omawianej publikacji. Wspomniano o nim tylko ogólnikowo:

 

„Mimo wyzwań wydrukowaliśmy już miliony egzemplarzy książki Już zawsze ciesz się życiem! (...) Wciąż trzeba wydrukować miliony egzemplarzy książki Już zawsze ciesz się życiem! w wielu językach.” (Artykuł 21, Nowy podręcznik do studiowania Biblii 1 kwietnia 2022, patrz jw.org).

 

Podano też liczbę języków, na które przełożono jej treść:

 

„Ciało Kierownicze wydało zgodę na przetłumaczenie książki Już zawsze ciesz się życiem! – naszego podstawowego narzędzia do pozyskiwania uczniów – na ponad 700 języków” (Strażnica lipiec 2022 s. 9).

Por. powyżej informacja o 710 językach.

 

         Może nie da się już bić rekordów liczby wydanych egzemplarzy książek, więc Towarzystwo Strażnica zwiększa w zamian liczbę języków. Nie podano do dziś nakładu dwóch ostatnich książek (z 2015 i 2021 r.). Wszak coraz mniej papierowych egzemplarzy publikuje się, co widać po spadających nakładach czasopism.

 

         W roku 2020 wydano, a od września 2021 roku rozpowszechniano broszurę o podobnym tytule (Już zawsze ciesz się życiem! – wprowadzenie do kursu biblijnego, ed. polska 2021), a później książkę:

 

„W służbie najpierw zaproponuj broszurę, żeby ocenić zainteresowanie rozmówcy (zob. ramkę »Jak proponować broszurę Już zawsze ciesz się życiem! podczas pierwszej rozmowy«). Kiedy wspólnie ją przeanalizujecie i zainteresowany dalej będzie chciał studiować, zaproponuj mu książkę i kontynuuj studium od lekcji 04” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań wrzesień-październik 2021 s. 3).

 

         Książkę tę pokazano na stronie tytułowej Strażnicy z czerwca 2021 roku:

 

Strona Tytułowa:

Brat w towarzystwie żony prowadzi studium z młodym mężczyzną, który trzyma w rękach drukowaną wersję książki Już zawsze ciesz się życiem! (Zobacz artykuł do studium nr 22, akapit 2)” (Strażnica czerwiec 2021 s. 32).

 

         Podkreślono też, że owo ‘studium Biblii’ będzie teraz przebiegało inaczej niż dotychczas:

 

„Nasza główna publikacja do studium, Już zawsze ciesz się życiem!, wymaga, żebyśmy inaczej niż do tej pory przygotowywali się do studium i inaczej je prowadzili. Teraz polega ono bardziej na rozmowie z zainteresowanym niż na omawianiu akapitów. Podczas nauczania częściej posługujemy się filmami oraz materiałami z naszego serwisu internetowego i aplikacji JW Library®. Jeśli nie masz w tym wprawy, poproś kogoś o pomoc. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, dlatego nie jest nam łatwo dostosować się do nowych metod” (Strażnica lipiec 2021 s. 32).

 

         Zaakcentowano również wzrastającą liczbę ilustracji:

 

„W książce Już zawsze ciesz się życiem!jest ponad 600 kolorowych ilustracji, czyli prawie 10 razy więcej niż w książce Czego nas uczy Biblia? (...) »To dzieło sztuki«” (Nowy podręcznik do studiowania Biblii artykuł 21, 1 kwietnia 2022).

 

         Pod koniec września 2021 roku zaczęto studiować w zborach wspomnianą broszurę (lffi i lff to skróty tych publikacji):

 

„Studium biblijne (5 min): lffi lekcja 01, wstęp, punkty 1 i 2 (th lekcja 15)” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań wrzesień-październik 2021 s. 6).

 

Pod koniec kwietnia 2022 roku zaczęto studiować w zborach książkę:

 

„Zborowe studium Biblii (30 min): lff lekcja 01” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań marzec-kwiecień 2022 s. 14).

 

         W lipcu 2022 roku ogłoszono Specjalną kampanię rozpoczynania studiów. Podkreślono, aby broszury nie rozdawać, gdzie popadnie oraz by próbować narzucać ją nawet osobie, która „wcześniej nie chciała studiować”:

 

Specjalna kampania rozpoczynania studiów biblijnych we wrześniu (...)

Nawet jeśli ktoś wcześniej nie chciał studiować, teraz może być zainteresowany naszym nowym kursem i broszurą. Nie należy zostawiać broszury tam, gdzie nikogo nie zastaliśmy, ani wysyłać jej osobom, które nie okazały zainteresowania. (...) W zborach, w których korzysta się z wózków na literaturę, należy na nich wyłożyć broszurę Już zawsze ciesz się życiem! Poinformuj osoby, które okażą zainteresowanie, że oprócz broszury proponujemy też bezpłatny kurs biblijny” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań lipiec-sierpień 2022 s. 13).

 

Ponieważ nie posiadamy danych o nakładzie tej książki, dlatego odstępujemy od porównywania go z liczbą ochrzczonych głosicieli.

         Informujemy tylko, że w latach 2021-2022 ochrzczono 316 945 osób:

 

2021 r. – 171 393 osoby (Sprawozdanie ... w roku służbowym 2021 s. 2).

2022 r. – 145 552 osoby (Sprawozdanie ... w roku służbowym 2022 s. 2).

 

         Widzimy, że nowa książka, jak dotychczas, nie przyniosła spodziewanych efektów w liczbie chrztów. Jest ich przez dwa lata tylko tyle, ile kiedyś osiągano w ciągu jednego roku. Może są to już prawie wyłącznie dzieci Świadków Jehowy?

         Jedno jest pewne, ponieważ książka zawiera mnóstwo odsyłaczy do filmów, które należy natychmiast oglądać, nie jest potrzebne posiadanie jej wersji papierowej. Idealną jest edycja elektroniczna, którą można studiować prosto ze smartfona, bo „Wersja elektroniczna zawiera linki do filmów i innych materiałów” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań wrzesień-październik 2021 s. 3).

W związku z tym Towarzystwo Strażnica teraz będzie zużywać o wiele mniej papieru do drukowania literatury. Dotychczas można było Świadków Jehowy zaliczyć do największych jego niszczycieli oraz przede wszystkim drzew, z których jest on produkowany. Pamiętajmy, że omawiane książki nie są jedynymi wydanymi w danym czasie, bo istniały też przez lata drugie książki do studium przed chrztem i na zebraniach „zborowego studium Biblii”. Ich nakład bywał niewiele mniejszy niż tych pierwszych.

 

         Na koniec podsumowujemy całość nakładów głównych książek do studium i liczby ochrzczonych w latach 1968-2015:

 

         ponad 519 153 888 egzemplarzy rozpowszechnionych książek;

         11 434 277 ochrzczonych nowych osób.

 

         Popatrzmy na ostatnią podaną liczbę nowo ochrzczonych w latach 1968-2015 (do tego trzeba dodać stan za rok 1967: przeciętna liczba głosicieli – 1 094 280; najwyższa – 1 160 604; patrz 1968 Yearbook of Jehovah’s WitnessesJehovah’s s. 42). Już z niej widać, jak wielu Świadków Jehowy opuszcza tę organizację. Całkowity stan głosicieli w roku 2015 wynosił bowiem około 8 milionów: przeciętna liczba głosicieli: 7 987 279 (najwyższa: 8 220 105) (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 176).

 

         Widzimy z tego, że nowo ochrzczone osoby w latach 1968-2015, stanowią tylko 2,2% całkowitego nakładu omawianych czterech książek. Czy była to zatem ekonomiczna i z sukcesami przeprowadzana przez Świadków Jehowy ‘ewangelizacja’?

 

Składam podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane