Włodzimierz Bednarski

Nowa książka pt. Daty odrzucone i zmienione przez Świadków Jehowy (2022)

dodane: 2022-08-12
Książka ta zamyka ogólne omówienie dat Towarzystwa Strażnica. Wymienione w tekście poprzednie publikacje i obecne opracowanie stanowią pewne archiwum związane z datami, chronologią i obliczeniami tej organizacji. Książka ta powinna być pomocna dla zrozumienia tych zagadnień szczególnie z lat 1879-1944.

 

Dziś opublikowano w wersji elektronicznej moją książkę:

 

Daty odrzucone i zmienione przez Świadków Jehowy (2022).

https://piotrandryszczak.pl/daty-odrzucone-i-zmienione-przez-swiadkow-jehowy.html

 

         We Wstępie do niej napisano:

 

Książka ta jest zwieńczeniem cyklu publikacji poświęconych datom, chronologii i ‘eschatologii’ Świadków Jehowy, na który składają się następujące opracowania książkowe:

 

Jak w Towarzystwie Strażnica ‘rodziła się’ koncepcja niewidzialnego przyjścia Chrystusa i nauka o roku 1914? (2020).

Lata 1914-1922 w oczekiwaniach organizacji Świadków Jehowy. Dawne zapowiedzi i proroctwa Towarzystwa Strażnica (2020).

Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (2015).

Armagedon w 1975 roku – „możliwy” czy „prawdopodobny”? (2009).

„Pokolenie roku 1914” i oczekiwania Świadków Jehowy (2015).

 

         Wymienione poprzednie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej w internecie (niektóre z nich także w wersji papierowej):

 

https://piotrandryszczak.pl/narodziny1914/narodziny-1914-0.html

https://piotrandryszczak.pl/WB-Lata-1914-1922/lata-1914-1922-w-oczekiwaniach-organizacji-swiadkow-jehowy.html

https://piotrandryszczak.pl/rok-1925-i-miliony-z-obecnie-zyjacych-nie-umra.html

https://piotrandryszczak.pl/armagedon_w_1975_mozliwy_czy_prawdopodobny.html

https://piotrandryszczak.pl/1914pokolenie/pokolenie-roku-1914-i-oczekiwania-swiadkow-jehowy.html

 

         Poniżej zamieszczamy zakończenie z anonsowanej nowej książki.

 

Podsumowanie i skrótowy zbiór omawianych dat

 

         Daty, które przedstawiliśmy w tym opracowaniu, należały do najważniejszych i używanych przez Towarzystwo Strażnica aż do początku lat 30. XX wieku (niektóre nawet dłużej, np. rok 1935). Jedne z nich utraciły swe znaczenie już w latach 20. XX wieku, inne służyły tej organizacji jeszcze przez kilka lub kilkanaście lat. Główne daty, takie jak 1798, 1799, 1874, 1875, 1878 i 1881, wyznaczały kiedyś Świadkom Jehowy tak istotne wydarzenia, jak rozpoczęcie czasów ostatecznych, powrót Chrystusa, niewidzialne królowanie, zmartwychwstanie Jego wiernych, zakończenie powoływania do klasy niebiańskiej, nastanie Tysiąclecia oraz kilka innych mniej ważnych faktów.

         Za tamte ‘stare’ dane chronologiczne Towarzystwo Strażnica wprowadziło dla swych głosicieli nowe. Zreinterpretowano po prostu wydarzenia i odpowiadające im daty. Dzięki temu Świadkowie Jehowy różnią się dziś zasadniczo od innych grup badaczy Pisma Świętego, które są bardziej lub mniej wierne chronologii pozostawionej przez C. T. Russella.

         Czas pokaże, czy obecna chronologia Towarzystwa Strażnica przetrwa kolejne 75 lat. Zauważmy, że poprzednia, wprowadzana na przełomie lat 1876-1877, dotrwała w niektórych elementach do roku 1935. Obecna, choć przekroczyła swoją długością trwania tę pierwszą, także została zmodyfikowana (np. rok stworzenia Adama, uściślanie daty początku i końca „czasów pogan”, kwestie powoływania do klasy niebiańskiej, „tego pokolenia” i zmiana w roku 2013 inspekcji Chrystusa, trwającej od roku 1914 r.).

         Czy czas po roku 2014, sto lat po roku 1914, nie będzie okresem jakiejś kolejnej próby dla Towarzystwa Strażnica?

Czy organizacja ta nie przemyśli i na nowo nie przepracuje kolejny raz swojej chronologii?

Zobaczymy. Przypomnijmy tylko, że zbliżający się kiedyś rok 2000 spowodował w roku 1995 odrzucenie nauki, mówiącej, że „zanim przeminie pokolenie roku 1914” nastanie „koniec”.

 

         Dawne daty Towarzystwa Strażnica

 

Poniżej wymieniamy najważniejsze daty i wydarzenia, które zostały porzucone przez Towarzystwo Strażnica lub takie, którym przypisano nowe daty.

 

4129 r. przed Chr. – stworzenie Adama.

4128 r. przed Chr. – stworzenie Adama.

4127 r. przed Chr. – grzech Adama.

4126 r. przed Chr. – grzech Adama.

4028 r. przed Chr. – stworzenie Adama.

4026 r. przed Chr. –stworzenie Adama i Ewy oraz początek odpoczynku Boga.

4025 r. przed Chr. – stworzenie Adama.

1575 r. przed Chr. – data służąca do obliczenia roku 1874 (Wielki Jubileusz).

1575 r. przed Chr. – data służąca do obliczania roku 1925 (Wielki Jubileusz).

606 r. przed Chr. – początek „czasów pogan”.

„Rok zerowy” – dodatkowy rok tymczasowo ‘prostujący’ błąd wyliczenia 2520 lat.

539 r. – data służąca do wyliczenia lat 1799, 1829 i 1874.

1798 r. – początek „czasu końca”.

1799 r. – początek „czasu końca”.

1829 r. – koniec 1290 dni (lat) z Dn 12:11.

1843 r. – koniec 2300 wieczorów i poranków z Dn 8:14.

1844 r. – patrz 1843 r.; data służąca do dodatkowego obliczenia roku 1874, 1914, 1924.

1846 r. – koniec 2300 wieczorów i poranków z Dn 8:14.

1872 r. – 6000 lat od stworzenia Adama.

1873 r. – 6000 lat od stworzenia Adama.

1874 r. – „obecność” Chrystusa i inne wydarzenia (np. rozpoczęcie Tysiąclecia).

1875 r. – „obecność” Chrystusa i inne wydarzenia (np. rozpoczęcie Tysiąclecia).

1875 r. – niewidzialne zmartwychwstanie pomazańców.

1878 r. – oczekiwane zabranie do nieba.

1878 r. – „obecność” Chrystusa i inne wydarzenia (np. okres żniwa).

1878 r. – rozpoczęcie królowania Chrystusa.

1878 r. – niewidzialne zmartwychwstanie pomazańców.

1879 r. – wypełnianie się proroctw Apokalipsy św. Jana.

1881 r. – oczekiwanie na zabranie do nieba i koniec powoływania do klasy 144 000.

1910 r. – oczekiwanie na zabranie do nieba pomazańców i rozpoczęcie się „wielkiego ucisku”.

1911 r. – oczekiwanie na zabranie do nieba pomazańców i rozpoczęcie się „wielkiego ucisku”.

1912 r. – oczekiwanie na zabranie do nieba pomazańców i rozpoczęcie się „wielkiego ucisku”.

1913 r. – miał nastać czas utrudnień lub zakazu głoszenia nauki Russella.

1914 r. – koniec „czasu końca” i inne wydarzenia (np. zabranie do nieba, Tysiąclecie).

1915 r. – koniec „czasów pogan” i inne wydarzenia, jak w 1914 r.

1916 r. – rok śmierci Russella wyznacznikiem dla wypełniania się proroctw.

1917 r. – okres „wielkiego ucisku” i oczekiwania na zabranie do nieba.

1918 r. – oczekiwanie na zabranie do nieba.

1919 r. – oczekiwanie na zabranie do nieba.

1920 r. – oczekiwanie na wojnę.

1921 r. – oczekiwanie na wojnę i zabranie do nieba drugiej klasy niebiańskiej.

1924 r. – oczekiwanie na zabranie do nieba pomazańców.

1925 r. – zmartwychwstanie patriarchów i koniec śmierci.

1925 r. – koniec Wieku Ewangelii.

1926 r. – zmartwychwstanie patriarchów i koniec śmierci.

1928 r. – sugerowane zakończenie panowania pogan.

1931 r. – zakończenie powoływania do 144 000.

1931 r. – pełnia Królestwa.

1932 r. – pełnia Królestwa.

1932 r. – koniec 2300 wieczorów i poranków z Dn 8:14.

1935 r. – oczekiwanie na Armagedon.

1935 r. – zakończenie powoływania do 144 000 (obowiązujące do 2007 r.).

1980 r. – zmartwychwstanie Żydów.

2874 r. – koniec Tysiąclecia liczonego od 1874 r.

2875 r. – koniec Tysiąclecia liczonego od 1875 r.

2883 r. – koniec krótkiego panowania szatana (od 2874 r.).

2914 r. – koniec Tysiąclecia liczonego od 1914 r.

2915 r. – koniec Tysiąclecia liczonego od 1915 r.

 

Kończąc, przytaczamy słowa R. Franza, byłego członka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, o tego typu zmienianiu dat w Towarzystwie Strażnica:

 

         „Po jednym ze spotkań Ciała Kierowniczego, na którym poddano dyskusji czasowe proroctwa i zmiany w ich zakresie, Bill Jackson powiedział do mnie z uśmiechem: »Zwykle mówiliśmy, po prostu weź datę stąd i przenieś ją tam«” (Kryzys sumienia R. Franz, 2006 s. 278).

 

         Liczne cytaty dotyczące powyższych zagadnień zainteresowany znajdzie w naszej książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy. Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879–2011 W. Bednarski, Sz. Matusiak, Warszawa 2012 (wydanie elektroniczne jest stale uzupełniane w latach 2012-2022).

         Te i inne daty (szczególnie z okresu 1900-1913) szeroko opisaliśmy również w dwóch książkach (obie dostępne w Internecie w wersji elektronicznej):

Jak w Towarzystwie Strażnica ‘rodziła się’ koncepcja niewidzialnego przyjścia Chrystusa i nauka o roku 1914? (2020).

Lata 1914-1922 w oczekiwaniach organizacji Świadków Jehowy (2020).

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane