Włodzimierz Bednarski

Pośrednicy i pośrednictwo oraz „kanał Jehowy” w nauce Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

dodane: 2017-03-22
W drugiej części naszego artykuły wymieniamy chyba wszystkie formy pośrednictwa, które istnieją w organizacji Świadków Jehowy, zarówno te dawne jak i dzisiejsze. Autor artykułu sam nie był świadom tej szerokiej palety czynników i osób pośredniczących w tej organizacji. Dopiero szeroka analiza publikacji Towarzystwa Strażnica ukazała mu to i dzieli się tym w napisanym tekście.

Pośrednicy i pośrednictwo oraz „kanał Jehowy” w nauce Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

 

         W pierwszej części naszego artykułu przedstawiliśmy dwa rozdziały:

 

„Kanał” jako wyraz pośrednictwa

Pośrednicy w Towarzystwie Strażnica

 

         W części drugiej zamieszczamy następujący rozdział:

 

Pośrednictwo według Towarzystwa Strażnica

 

Pośrednictwo według Towarzystwa Strażnica

 

         Towarzystwo Strażnica zdecydowanie częściej pisze o „pośrednictwie” niż o swoich „pośrednikach”. Naucza ono o „pośrednictwie” organizacji, „niewolnika wiernego i roztropnego”, kanału, itd.

         Niewygodnie jest Towarzystwu Strażnica pisać o sobie jako „pośredniku”, skoro jeden jest Pośrednik w osobie Chrystusa. Dlatego organizacja ta woli uczyć o „pośrednictwie”. Wydaje mu się, że nikt nie zauważy i nie odkryje, że „pośredniczy” właśnie „pośrednik”.

 

         Pośrednictwo C. T. Russella

 

         Początkowo Towarzystwo Strażnica, aż do roku 1927, uznawało jedno pośrednictwo związane z osobą C. T. Russella (zm. 1916), również po jego śmierci:

 

         „Zrozumieć następnie należy, że Pan ma tylko jedno pośrednictwo, czyli jeden czynnik na ziemi, przez który to czynnik dokonuje Swoje sprawy. Wierzymy, że Pan dokonywał Swoje sprawy przez sługę wiernego i roztropnego Brata Russella, nie używał w tym samym czasie innego pośrednictwa” (Strażnica 15.08 1924 s. 255).

 

         „Rzeczywiście było to pracą Pańską, którą wykonał za pośrednictwem swego wiernego i roztropnego sługi, Brata Russella” (Strażnica 01.04 1925 s. 101 [ang. 01.02 1925 s. 37]).

 

         Oto pośredniczenie C. T. Russella już po jego śmierci:

 

„Przeto nasz drogi Brat, znajdując się obecnie w chwale, bezwątpienia interesuje się pracą żniwa i zapewno jest mu dozwolone od Pana, by wywierać mocny wpływ na tę pracę. (Obj. 14:17) Nie byłoby niewłaściwem powiedzieć, że ma on przywilej wykonywania rzeczy, mające łączność z dziełem żniwa, które nie mógł wykonać, będąc z nami. Chociaż przyznajemy, że nasz Pan jest Mistrzem i Kierownikiem dzieła żniwa, to jednak uważamy, że daje on przywilej Swym świętym mieć udział w pracy na drugiej stronie zasłony, a tak świętym w Niebie i na ziemi dany jest honor zakończenia na tej stronie spraw, które są przygotowaniem do ustanowienia Królestwa w Chwale” (Strażnica Nr 1, 1918 s. 6; ang. Strażnica 01.11 1917 s. 6161 [reprint]).

 

„Wiersz ten [Ap 8:3] wskazuje, że chociaż Pastor Russell przeszedł poza zasłonę, to jednak ciągle jeszcze zarządza każdym szczegółem dzieła żniwa” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 170).

 

„Ale wierząc silnie, że »praca jego pójdzie za nim«, utrzymujemy, że nadzoruje on, z rozkazu Pańskiego, tę pracę, która ma być jeszcze spełniona” (jw. s. 305).

 

         Pośrednictwo Żydów

 

         Do roku 1932 Towarzystwo Strażnica nauczało, że Bóg przez „pośrednictwo” Żydów „zleje błogosławieństwa na wszystkie narody”:

 

         „Badacze Pisma Świętego dobrze znali liczne proroctwa o odrodzeniu, przekazane przez proroków Bożych starożytnemu Izraelowi (…). Do roku 1932 uważali, iż spełnią się one przede wszystkim na rodowitych Żydach. Wierzyli zatem, że Bóg znów okaże Izraelowi łaskę i stopniowo sprowadzi Żydów do Palestyny, otworzy im oczy na prawdę o Jezusie jako Odkupicielu i mesjańskim Królu i za ich pośrednictwem zleje błogosławieństwa na wszystkie narody. Z tego względu brat Russell wygłaszał do ogromnych rzesz Żydów w Nowym Jorku i w Europie przemówienie »Syjonizm w proroctwie«, a brat Rutherford napisał w roku 1925 książkę PociechadlaŻydów” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 141).

 

         Pośrednictwo patriarchów

 

         Szczególnym pośrednictwem mieli służyć ludziom patriarchowie:

 

         „Potem ktoś większy od Mojżesza, bo Chrystus, mówić będzie do żywych i umarłych za pośrednictwem zasłużonych Starożytnych Proroków” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 75).

 

         „[Komentarz do Ez 17:22] Tak mówi Pan Bóg: Jedną z najważniejszych latorośli kościelnictwa jest Judaizm. A więc ustanowię Judaizm. Wezmę w Judaizmie jedną z jego młodych i giętkich dążności – Syjonizm – i zaszczepię go, czyli ustanowię na samym szczycie nadchodzącego Królestwa Bożego – a Żydzi będą rządzić nad ziemską fazą Królestwa, za pośrednictwem zmartwychwstałych, starożytnych patriarchów – Abrahama, Izaaka, Jakóba itd.” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 512).

 

„Za pośrednictwem świętych Starego Testamentu, władców ziemskiej fazy Królestwa, lud powinien poświęcać w sercu wszystką swą istotę, co wyobrażane jest przez ofiary dziesięcin lub wielokrotności tychże” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 688).

 

         Pośrednictwo Towarzystwa Strażnica

 

         Po śmierci C. T. Russella przede wszystkim Towarzystwo Strażnica wykonywało funkcje pośredniczące, bo dopiero w roku 1927 rozpoczęto nauczać o zbiorowym „słudze wiernym i roztropnym”:

 

„Ogłoszenie tych prawd zgromadziło wiernych poświęconych między sobą i do Pana; praca żniwa została podjęta i prowadzona dla Pana całkowicie pod kierunkiem i opieką Brata Russella. (4) Praca ta tak się podobała poświęconym, że została przyjęta w zupełności jako praca Pańska. Jako dyrektor pracy postarał się on o publikowanie prawd danych mu przez Pana za pośrednictwem Towarzystwa W. T. B. & T. S., które zawczasu zorganizował w tym celu, oraz aby zapewnić prowadzenie pracy głoszenia w razie swojej śmierci” (Strażnica 01.02 1923 s. 47).

 

         Pośrednictwo „niewolnika wiernego i roztropnego”

 

         Wymieniamy tu osobno „niewolnika wiernego i roztropnego”, gdyż ta grupa oznaczała do roku 2013 grono wszystkich pomazańców, a nie tylko Ciało Kierownicze, jak obecnie:

 

„Za pośrednictwem »niewolnika wiernego i roztropnego« Bóg udostępnia nam obfity pokarm duchowy, między innymi pokrzepiające artykuły w StrażnicyPrzebudźcie się!” (Strażnica Nr 22, 1994 s. 25).

 

         „(...) tak cudzoziemcy potrzebują pomocy ducha świętego do zrozumienia coraz to nowych prawd ze Słowa Bożego, przekazywanych za pośrednictwem »niewolnika wiernego i roztropnego«” (Strażnica Nr 13, 1996 s. 21).

 

„Niektórzy uważają, że mogą sami interpretować treść Biblii. Jednak w 1919 roku wyniesiony do chwały Jezus ustanowił wiernego niewolnika, żeby przekazywać pokarm duchowy wyłącznie za jego pośrednictwem. Posługuje się nim, by pomagać swoim naśladowcom zrozumieć Biblię i stosować się do zawartych w niej wskazówek” (Strażnica listopad 2016 s. 16).

 

         Obecnie tylko pomazańcy, należący do Ciała Kierowniczego, dostarczają wspomniany pokarm duchowy.

 

         Pośrednictwo Ciała Kierowniczego

 

         Wymieniamy osobno Ciało Kierownicze, gdyż grono to od roku 2013 nie jest łączone ściśle ze wszystkimi pomazańcami, lecz teraz samo stanowi zbiorowego „niewolnika wiernego i roztropnego”:

 

„Prawdą jest, że w udzielaniu nam pomocy pośredniczą niedoskonali ludzie, od ciała kierowniczego aż do grona starszych w poszczególnym zborze, ale ciąży na nich wielka odpowiedzialność, żeby uczyć ściśle według Słowa Bożego” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 12 s. 18).

 

„Teokratycznego zamianowania dokonuje Jehowa za pośrednictwem swego Syna i widzialnego, ziemskiego kanału łączności, którym jest »niewolnik wierny i roztropny« oraz jego Ciało Kierownicze” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 16).

 

         Pośrednictwo pomazańców

 

         Wymieniamy osobno pomazańców, gdyż ta grupa dziś już nie jest tożsama z „niewolnikiem wiernym i roztropnym”:

 

„Jezus dostarcza nam więc pokarmu duchowego za pośrednictwem tego ogólnoświatowego grona pomazańców, które obecnie przekazuje ową strawę do wszystkich zborów Świadków Jehowy” (Strażnica Nr 16, 1993 s. 10).

 

         Obecnie tylko pomazańcy należący do Ciała Kierowniczego dostarczają wspomniany pokarm duchowy.

 

         Pośrednictwo ‘ostatka’ pomazańców

 

         Wymieniamy osobno ‘ostatek’ pomazańców, gdyż kiedyś za odrzucanie jego pośrednictwa groził nawet „grzech przeciw duchowi świętemu”. Dziś wspomniany ‘ostatek’ przestaje być „ostatkiem”, gdyż liczba jego od roku 2006 z roku na rok rośnie:

 

„W obliczu oczywistych dowodów utożsamiających dzisiejszy ostatek jako ziemski kanał Jehowy powątpiewanie w jego boskie posłannictwo naraziłoby nas na grzech przeciw duchowi świętemu. Nie wolno nam też lekceważyć informacji; podanych za pośrednictwem tego kanału, a czynimy to, jeżeli zaniedbujemy studium osobiste i jeśli uczęszczamy na zebrania zborowe nieregularnie” (Służba Królestwa Nr 3, 1962 s. 1).

 

         Pośrednictwo „kanału”

 

         Termin „kanał” jest wieloznaczny w nauce Towarzystwa Strażnica, dlatego omawiamy go też oddzielnie. Kanałem jest i organizacja i czasopismo Strażnica i wspomniany „niewolnik”.

 

„Wtedy będzie to naprawdę sąd Jehowy, jak go poznajemy z Jego Słowa i za pośrednictwem Jego ziemskiego kanału łączności” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 21 s. 3).

 

„Musimy więc unikać sidła, jakim jest zazdrosne obstawanie przy własnych poglądach lub metodach działania, które nie mają solidnych biblijnych podstaw. Powinniśmy natomiast przyjmować nowe światło, jakie Jehowa rzuca na swe Słowo za pośrednictwem kanału, którym się obecnie posługuje” (Strażnica Nr 20, 2002 s. 30).

 

„My również respektujemy wskazówki, których Jehowa udziela za pośrednictwem swojego kanału łączności, i wspólnie Go wysławiamy” (Strażnica 15.06 2009 s. 9).

 

         Pośrednictwo „organizacji”

 

         Z czasem zaprzestano pisać o pośredniczeniu Towarzystwa Strażnica a w zamian uczono o pośrednictwie „organizacji”:

 

         „Otóż Świadkowie Jehowy patrzą z odsłoniętą twarzą (...) oraz przyjmują oświecające wskazówki docierające do nich za pośrednictwem Jego matczynej organizacji” (Strażnica Nr 2, 1959 s. 1 [ang. 01.05 1957]).

 

         „Tego światła, o którym przypowieść powiada, że jest nauką, czyli wskazaniem matki, Bóg dostarcza za pośrednictwem swej organizacji. Jeżeli chcemy chodzić w świetle prawdy, musimy uznawać nie tylko Jehowę Boga za naszego Ojca, ale też Jego organizację za matkę” (jw. s. 2).

 

„Jehowa, który stworzył olbrzymie sekwoje na żywe świadectwo trwałości, zadbał też o to, żebyśmy jako Jego rozumne stworzenia mogli nabyć wytrwałości za pośrednictwem Jego Słowa, ducha i organizacji, aby na tej podstawie dostąpić zbawienia” (Strażnica Nr 22, 1970 s. 13).

 

„A nasze powodzenie, podobnie jak Noego, zależy od posłuszeństwa. Musimy posłusznie stosować się do wskazówek, których Jehowa udziela za pośrednictwemswego Słowa oraz swej organizacji” (Strażnica Nr 3, 2007 s. 24).

 

„Jakże się cieszymy, że Jehowa szkoli nas za pośrednictwem swego Słowa i organizacji!” (Nasza Służba Królestwa Nr 1, 2013 s. 4).

 

         Pośrednictwo „zboru”

 

         Również „zbór”, jako całość, i jako jednostka czyli jedna sala królestwa, pośredniczy między Bogiem a głosicielami:

 

Za pośrednictwem prawdziwego zboru Bóg Wszechmocny zamierza usprawiedliwić swą suwerenność i swoje imię oraz wylać błogosławieństwa na ludzi posłusznych” („Niech Bóg będzie prawdziwy” 1954 [ang. 1952] rozdz. XI, par. 5).

 

         „Te składane w duchu miłości wizyty powinny pomóc głosicielom zrozumieć, że mają w nadzorcach dobrych przyjaciół oraz że Jehowa troszczy się o nich za pośrednictwem swego zboru.” (Służba Królestwa Nr 9, 1972 s. 4).

 

         Pośrednictwo „Królestwa”

 

         Królestwo to panaceum na wszelkie zło i otrzymanie dobra, dlatego również jest ono tym, co pośredniczy między Bogiem a głosicielami:

 

         „Rozwiązanie tych problemów przerasta możliwości ludzkie. Ale uczyni to sam Stwórca wszechświata za pośrednictwem swego Królestwa” (Służba Królestwa Nr 3, 1972 s. 9).

 

„Jehowa uświęci swoje imię za pośrednictwem swego Królestwa, które położy kres rządom ludzkim i zaprowadzi na ziemi pokój i bezpieczeństwo (Daniela 2:44). Już wkrótce wszyscy ludzie będą musieli przyznać, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem” (Strażnica 01.06 2012 s. 17).

 

         Pośrednictwo czasopisma „Strażnica” i innych publikacji

 

         Nawet, a może szczególnie, czasopismo Strażnica pośredniczy między Bogiem i głosicielami:

 

„Już od niejakiego czasu pragnąłem pisać wam i wyrazić moją dziękczynność dla naszego niebiańskiego Ojca za pokarm, jaki on zezwala nam otrzymywać w tym czasie trudnym przez pośrednictwo Strażnicy...” (Strażnica 01.11 1923 s. 335).

 

Za pośrednictwem Strażnicy i innych publikacji biblijnych Jehowa karmi nas duchowo o tym samym czasie” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 12 s. 26).

 

„Niewolnik wierny i roztropny (...) przekazuje pokarm duchowy: (...) głównie za pośrednictwem Strażnicy...” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 316).

 

„Już od przeszło 120 lat »pokarm we właściwym czasie« jest dostarczany za pośrednictwem Strażnicy i innych publikacji opartych na Biblii” (Strażnica 19, 2000 s. 21).

 

         Pośrednictwo „starszych”

 

         Starsi w zborach to kolejny pośredniczący czynnik między Jehową a głosicielami:

 

„Prawdą jest, że w udzielaniu nam pomocy pośredniczą niedoskonali ludzie, od ciała kierowniczego aż do grona starszych w poszczególnym zborze, ale ciąży na nich wielka odpowiedzialność, żeby uczyć ściśle według Słowa Bożego” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 12 s. 18).

 

„Oczywiście wszyscy starsi, którym powierza się dziś zadanie reprezentowania Boga lub Jego organizacji, muszą szczególnie uważać, by nie nadużywać danej im władzy. (...) Wspomniane »słowo« obejmuje natchnione świętym duchem Bożym wypowiedzi zawarte w Biblii oraz wskazówki, które Jehowa i Jezus przekazują za pośrednictwem zamianowanych przez siebie pasterzy...” (Strażnica 15.11 2013 s. 25).

 

         Pośrednictwo zmartwychwstałych pomazańców

 

         Wprawdzie w poniższych fragmentach nie pada termin „pośrednictwo”, ale „udział” czy „uczestniczenie” w przekazywaniu „Boskich prawd”. To zaś oznacza pewne pośredniczenie:

 

„Wynika stąd, że zmartwychwstali członkowie grona 24 starszych mogą dziś mieć jakiś udział w przekazywaniu Boskich prawd” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 125).

 

„Miliony ludzi pokłada ufność w niegodnych tego kobietach i mężczyznach, którzy szybko przemijają. My polegamy na Jehowie i Jego niebiańskiej organizacji – na Chrystusie Jezusie, świętych aniołach i zmartwychwstałych chrześcijanach namaszczonych duchem – a oni żyją na wieki!” (Strażnica Nr 12, 1998 s. 21).

 

         „Jaki zatem wniosek można wyciągnąć z faktu, że jeden z 24 starszych odsłonił Janowi tożsamość wielkiej rzeszy? Wygląda na to, że wskrzeszeni członkowie grupy 24 starszych mogą obecnie uczestniczyć w przekazywaniu prawd Bożych” (Strażnica Nr 1, 2007 s. 28).

 

         Ciekawe jest to, że kiedyś Towarzystwo Strażnica zaprzeczało temu rodzajowi „pośrednictwa”:

 

         „Żaden z zastępu świątyni nie będzie tak nierozsądny, aby przypuszczał, że ten w niejakim czasie przebywający w zastępie razem z braćmi brat, który umarł i poszedł do nieba, obecnie poucza świętych na ziemi i kieruje ich do dzieła. Wniosek taki ma uczucie »grzechu Samarji«” (Strażnica 01.07 1934 s. 196 [ang. 01. 05 1934 s. 132]).

 

„Nikt z kompanii świątyni nie powinien być tak nierozsądny, by uważać, że jacyś bracia (czyli braterstwo) będący swego czasu wśród nich, a którzy zmarli i poszli do nieba, udzielają teraz wytycznych świętym na ziemi i nadzorują ich w prowadzonym przez nich dziele” (Jehovah 1934 s. 191).

 

         Pośrednictwo Maryi

 

         Choć ze zrozumiałych względów Towarzystwo Strażnica nie używa co do Maryi słów „Pośredniczka” czy „pośredniczenie”, to jednak nadaje Jej funkcje z tym związane:

 

W gronie władców. Według innej popularnej nauki Maria jest teraz »Królową Niebios«. Biblia nie nadaje jej takiego tytułu. Wskazuje jednak, że Maria zajmuje określone miejsce w niebiańskim rządzie. Jakie to miejsce? Jezus wyjawił, że niektórzy jego wierni uczniowie będą z nim panować w Królestwie (Łukasza 22:28-30). Tych wybranych upoważni do usługiwania w charakterze kapłanów, którzy będą też »królować nad ziemią« (Objawienie 5:10). Z Biblii wyraźnie wynika, że do osób obdarzonych tym niezwykłym zaszczytem należy również Maria” (Strażnica 01.01 2009 s. 10).

 

„Okoliczność, że Maria i inne kobiety znalazły się w uprzywilejowanym gronie osób napełnionych duchem świętym, oznacza, iż zostały wybrane, by panować z Jezusem w niebie. Mamy zatem podstawy, by wierzyć, że obecnie Maria przebywa z nim w niebiańskiej chwale (Rzymian 8:14-17). Zastanówmy się, jakie zaszczytne zadania związane z realizacją Bożego zamierzenia czekają współwładców Jezusa, w tym Marię” (jw. s. 10).

 

         „Maria odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w urzeczywistnianiu zamierzenia Jehowy. (...) Ponieważ urodziła Mesjasza i będzie uczestniczyć w udostępnianiu wiecznotrwałych błogosławieństw, jest godna głębokiego szacunku” (jw. s. 10).

 

         Pośrednictwo „aniołów”

 

         Towarzystwo Strażnica uznaje też pośrednictwo aniołów, tak względem postaci z Biblii, jak i względem siebie:

 

„Organizacja Jehowy (...) kierowana za pośrednictwem aniołów...” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 339).

 

         Jak współcześnie wygląda to pośredniczenie aniołów opisano w jednej z publikacji:

 

„To nie znaczy, że ci, co przygotowują rękopis »Strażnicy«, są inspirowani, lecz że Pan przez swoich aniołów dogląda, by wiadomości były dane jego ludowi w czasie słusznym” (Bogactwo 1936 s. 279).

 

         Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica, pomimo iż neguje katolicką naukę o pośrednictwie wiernych i świętych, to jednak samo wprowadza u siebie najróżniejsze formy pośrednictwa i różnorakich pośredników oraz różne rodzaje kanałów pośredniczących.

         Na dodatek ci pośrednicy i kanały zmieniają się po jakimś czasie. Także formy pośrednictwa są zmieniane przez tę organizację.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane