Włodzimierz Bednarski

Pożądany rząd J. F. Rutherforda

dodane: 2015-10-08
Tytułowa broszura, to jedna z pierwszych, którą napisał sędzia Rutherford. W wielu wspomnieniach Świadków Jehowy znajdziemy stwierdzenie, że poznałem "prawdę" np. poprzez tę publikację. Czego ona uczyła? Czy jej "prawda" się ostała do dziś? Nasz artykuł odpowiada na te pytania.

Pożądany rząd J. F. Rutherforda

 

         W 1924 roku prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford (zm. 1942) wydał jedną z pierwszych swoich broszur pt. „Pożądany rząd” (A Desirable Government). Nie należy mylić jej z książką opublikowaną w roku 1928 pt. „Rząd”, gdyż ona różni się od wspomnianej broszury w wielu naukach, szczególnie związanych z chronologią (np. data rozpoczęcia czasów ostatecznych, powrotu Jezusa).

         Towarzystwo Strażnica niedawno wspominało swoją publikację następująco:

 

         „Dnia 15 lutego 1924 roku wydana została 64-stronicowa broszura pod tytułem: ‘Upragniony rząd’ [w ang. A Desirable Government], a w ciągu dziesięciu miesięcy rozesłano ze składów głównego biura Towarzystwa w Brooklynie aż 741 449 jej egzemplarzy” (Strażnica Nr 8, 1968 s. 11).

 

         A gdzie ta broszura znajdowała się np. w roku 1940?

         Jeden ze Świadków Jehowy wspomina:

 

         „Potem, w grudniu 1940 roku, odwiedziłem mieszkającą niedaleko rodzinę – wdowę z pięciorgiem dzieci. Nastrychu ich domu znalazłem stertę publikacji, a wśród nich broszurę Pożądany rząd, wydaną przez Towarzystwo Strażnica” (Strażnica Nr 19, 1999 s. 22).

 

         Być może miejscem dla tej broszury stały się strychy Świadków Jehowy, gdyż już we wspomnianym roku 1940 Towarzystwo Strażnica diametralnie zmieniło swoją wykładnię, o czym się poniżej przekonamy.

         Możemy jeszcze dodać, że krótki cytat z omawianej publikacji przytacza książka pt. „Wspaniały finał Objawienia bliski!” 1993 s. 221 (patrz też wspomniana Strażnica Nr 8, 1968 s. 11).

         My przedstawimy tu kilka fragmentów z broszury pt. „Pożądany rząd”, by każdy mógł się zorientować się sam, jaką wykładnię posiadała ona.

 

Czas końca od roku 1799

 

         Na początek przytaczamy dłuższy fragment z publikacji, którą już powyżej cytowaliśmy. Są to wspomnienia jednego ze Świadków Jehowy, który wierzy, jak jego organizacja, że ‘dni ostatnie’ rozpoczęły się w roku 1914.

         W związku z tym niezrozumiałe jest jego powoływanie się na broszurę „Pożądany rząd”, która uczyła o ‘czasie końca’ rozpoczynającym się w roku 1799! Oto jego wspomnienie:

 

         „Potem, w grudniu 1940 roku, odwiedziłem mieszkającą niedaleko rodzinę – wdowę z pięciorgiem dzieci. Na strychu ich domu znalazłem stertę publikacji, a wśród nich broszurę Pożądany rząd, wydaną przez Towarzystwo Strażnica. Przeczytałem ją od razu, jeszcze na poddaszu. Jej treść całkowicie mnie przekonała, że żyjemy w okresie nazwanym w Biblii ‘dniami ostatnimi’ i że Jehowa Bóg wkrótce położy kres obecnemu systemowi rzeczy i zastąpi go nowym światem, w którym zapanuje prawość...” (Strażnica Nr 19, 1999 s. 22-23).

 

         Przytaczany głosiciel zapomniał dodać, że owo „wkrótce”, we wspomnianej broszurze z roku 1924 miało zupełnie inny wymiar niż dziś, bo wtedy oczekiwano na rok 1925, jak nas zapewnia wiele innych publikacji Towarzystwa Strażnica (np. „Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 632).

         Oto nauka omawianej broszury o ‘czasie końca’:

 

         „Okres, obejmujący ‘zamierzony czas’ zaczyna się stosownie do chronologji Pisma Świętego, proroctwa w R. P. 1799. Ta rzecz jest szczegółowo rozpatrzona w ‘Harfie Bożej’ i w Tomach II i III Wykładów Pisma Świętego. Z ‘Harfy Bożej’, paragraf 400, przytaczamy:

 

         ‘Są dwie ważne daty, których nie należy uważać za jedno i to samo, mianowicie: początek »czasu końca« i »obecność Pana«. »Czas końca« obejmuje okres od R. P. 1799, jak powyżej wskazano, do czasu zupełnego obalenia rządu Szatana i ustanowienia Królestwa Mesjasza. Czas obecności naszego Pana datuje się od R. P. 1874, jak powyżej udowodniono. Ostatni okres włączony jest w pierwszym, znanym jako »czas końca«. (...) rozpoczął się czas zamierzony czyli »koniec czasu t. j. rok 1799«...” („Pożądany rząd” 1924 s. 20);

 

         „Musimy spodziewać się, że zaraz po 1799 roku znajdziemy początek spełnienia proroctwa Daniela we wzroście wiedzy i wielkim ożywieniu” (jw. s. 20-21);

 

         „Te fizyczne fakta nie mogą być powątpiewane i wystarczą, aby przekonać człowieka myślącego, że od roku 1799 żyjemy w ‘czasie końca’. (...) Od roku 1874 datuje się końcowa część okresu zwanego ‘czasem końca’...” (jw. s. 22).

 

         Widzimy więc, że omawiana broszura mogła nayżej tego głosiciela przekonać, że ‘czas końca’ rozpoczął się w roku 1799, względnie od 1874 jego „końcowa część”.

 

Powrót Chrystusa w roku 1874

 

         Dziś Świadkowie Jehowy nauczają o powrocie Jezusa w roku 1914, ale omawiana broszura uczyła zupełnie innej daty, odwołując się do książki pt. „Harfa Boża”. Oto jej słowa:

 

         „Czas obecności naszego Pana datuje się od R. P. 1874, jak powyżej udowodniono” („Pożądany rząd” 1924 s. 20);

 

         „Od roku 1874 datuje się końcowa część okresu zwanego ‘czasem końca’, a od roku 1874 liczy się czas obecności Pańskiej, jak poprzednio wzmiankowano” (jw. s. 22).

 

Patriarchowie za ‘kilka lat’?

 

         Omawiana broszura zapewniała, że patriarchowie pojawią się za „kilka lat”. Tak uczono odwołując się do książki pt. „Harfa Boża”:

 

         „Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, jedynastym rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania, ponieważ Prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej ziemi (Psalm 45:17), należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi w początkach restytucyi. Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, powierzy sprawy świata...” („Pożądany rząd” 1924 s. 30).

 

Stolica świata

 

         Cytowany głosiciel, przywołujący broszurę pt. „Pożądany rząd”, wspomina „wiernych ludzi”, którzy będą żyć na ziemi:

 

         „Na strychu ich domu znalazłem stertę publikacji, a wśród nich broszurę Pożądany rząd, wydaną przez Towarzystwo Strażnica. Przeczytałem ją od razu, jeszcze na poddaszu. (...) Najbardziej zafascynowały mnie biblijne dowody na to, że wierni ludzie będą żyć wiecznie w ziemskim raju oraz że w tym nowym świecie pod panowaniem Królestwa Bożego nie będzie już cierpień ani śmierci (...). Czytając, dziękowałem za to Bogu w modlitwie i prosiłem, by dał mi poznać swe wymagania” (Strażnica Nr 19, 1999 s. 23).

 

         Ten Świadek Jehowy zapomniał jednak dodać, jaki jest główny opis wspomnianej broszury o „wiernych ludziach” i kim oni mieli być. Oto słowa o nich:

 

         „W świetle Pisma Świętego możemy się racjonalnie spodziewać, że Jerozolima będzie stolicą świata z doskonałymi i wiernymi ludźmi, a mianowicie z Abrahamem, Izaakiem, Jakóbem, Dawidem, Danielem i innymi, którym będą powierzone rządy ziemi; niektórzy z tych wiernych ludzi jako władcy będą umieszczeni w głównych częściach ziemi (...). Możemy się spodziewać, że za pomocą wielkich, udoskonalonych i urządzonych w wielu miejscach stacyj radiograficznych Abraham będzie kierował z Góry Synaj sprawami całej ziemi. Wtedy narody nie będą znały wojny, lecz przekują oręże na narzędzia rolnicze...” („Pożądany rząd” 1924 s. 30-31).

 

         Widzimy więc, że ów głosiciel pomylił „wiernych ludzi”, którymi mieli być patriarchowie, z resztą ludzkości stanowiącą „narody”.

 

Zmartwychwstanie przed rokiem 1964?

 

         Choć omawiana broszura zastrzega, że Pan nie objawił kiedy nastąpi zmartwychwstanie ludzi, to jednak sama snuje „racjonalne przypuszczenia” co do terminu tego wydarzenia! Oto jej słowa:

 

         „Pan nie objawia dokładnie kiedy się rozpocznie zmartwychwstanie; lecz jest racjonalnie przypuszczać, że świat pod nowym Królem będzie gotów ich przyjąć w ciągu pół wieku po rozpoczęciu Jego sprawiedliwego panowania” („Pożądany rząd” 1924 s. 37-38).

 

         Aby nie było wątpliwości od kiedy rozpoczęło się panowanie Jezusa, broszura informuje:

 

         „Okres ten musiał dokładnie upłynąć i skończyć się 1-go sierpnia 1914 roku. Zatem koniec czasów pogan i koniec świata muszą niezbędnie oznaczać czas początku nowego świata. Innemi słowy zaznacza się czasem, gdy Ten, który ma prawo do panowania obejmuje władzę i rozpoczyna panować” („Pożądany rząd” 1924 s. 24);

 

         „(...) światowa wojna, która zaczęła się w roku 1914, głód, epidemje i rewolucje, które nastąpiły potem i ogólny ucisk narodów – to są wszystko świadectwa obecności Mesjasza i czasu wprowadzenia Jego Królestwa” (jw. s. 54).

 

Początek i koniec ‘czasów pogan’

 

         Dziś Świadkowie Jehowy nauczają, że ‘czasy pogan’ rozpoczęły się w roku 607 przed Chr., a zakończyły się „4 lub 5 października1914 roku („Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!” 1999 s. 96-97). Omawiana publikacja jednak uczyła o innych datach!

         Oto wykładnia tej broszury:

 

         „Mieli dużo racji. Było nato wiele powodów. Ostatni król Izraela został obalony w 606 r. przed Chrystusem. Z tą chwilą zaczęły się czasy pogan. (...) Okres ten musiał dokładnie upłynąć i skończyć się 1-go sierpnia 1914 roku. Zatem koniec czasów pogan i koniec świata muszą niezbędnie oznaczać czas początku nowego świata” („Pożądany rząd” 1924 s. 23-24).

 

         „Panowanie pogan rozpoczęło się 606 r. p. Chr. Obalenie Sedekijasza miało miejsce w roku 606 przed Chrystusem” (jw. s. 12).

 

         Ciekawe jak Towarzystwo Strażnica to robi? Czy bierze rok 606, czy 607 przed Chr., to jednak zawsze wychodzi mu rok 1914. Raz sierpień, raz październik i nikomu z głosicieli to nie przeszkadza.

 

         Widzimy z powyższego, że nawet pobieżne porównanie nauk omawianej broszury, z dzisiejszą wykładnią Świadków Jehowy sprawia, że nie można nabrać zaufania do Towarzystwa Strażnica, ani nawet do publikowanych wspomnień o jego broszurze pt. „Pożądany rząd”.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane