Włodzimierz Bednarski

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism i określenia „chrześcijaństwo” oraz „Ukrzyżowany”

dodane: 2017-11-22
Do niedawna książka pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism była jedną z najważniejszych publikacji Świadków Jehowy. Nadal jest stosowana, jako 'ściągaczka' podczas rozmów z ludźmi, ale dziś przeważa wśród głosicieli odsyłanie ludzi na stronę internetową jw.org, która jest nowym jej typem. Tekst nasz ukazuje dwie wpadki Towarzystwa Strażnica związane z wydaną książką.

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism i określenia „chrześcijaństwo” oraz „Ukrzyżowany”

 

         Książka pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism to znana ‘ściągaczka’ Świadków Jehowy, która im pomaga w dyskusjach z napotkanymi ludźmi.

         Historię powstania tej publikacji oraz zmiany w jej poszczególnych edycjach opisaliśmy już kiedyś w artykule pt. Dwa razy ‘Prowadzenie rozmów’.

         Ponieważ minęło kilka lat od czasu, gdy pisaliśmy ten tekst, a nastąpiły pewne zmiany związane z tą książką, dlatego powracamy do tego tematu.

 

         Omawiana publikacja w języku polskim ukazała się do tej pory w kilku edycjach papierowych i elektronicznych:

 

         1991 rok – wersja papierowa;

         2001 rok – wersja papierowa;

         2010 rok – wersja papierowa;

 

         lata 2007-2009 wersje elektroniczne (na płycie Watchtower Library);

         lata 2010-2016 wersje elektroniczne (na płycie Watchtower Library);

         dalsze lata – nie wiadomo jak długo będzie ona jeszcze powielana, gdyż w języku angielskim nie była poprawiana od roku 1989 i wiele jej nauk zdezaktualizowało się w tej wersji (np. o „pokoleniu roku 1914” [ang. s. 97, 234, 239, 242]).

 

         W naszym artykule zajmiemy się dwiema kwestiami związanymi z tą książką.

         Chodzi o słowa „chrześcijaństwo” i „Ukrzyżowany”, które omawiamy w następujących rozdziałach:

 

Czy Świadkowie Jehowy są „chrześcijanami” wProwadzeniu rozmów?

Co się działo z „Ukrzyżowanym” wProwadzeniu rozmów?

 

Czy Świadkowie Jehowy są „chrześcijanami” w Prowadzeniu rozmów?

 

         W książce pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Towarzystwo Strażnica wije się jak piskorz by pokazać, że nie należy do chrześcijaństwa, a zarazem jego wyznawcy są niby chrześcijanami.

         Poniżej w dwóch tabelach pokazujemy jak organizacja ta wypierała się słowa „chrześcijaństwo”.

 

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

1991

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

2001, 2010

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

2013, 2015

Nie należymy do chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama” (s. 23).

Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama” (s. 23).

Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama” (płytka Watchtower Library 2013).

 

         Widzimy z tego, że należeć do „chrześcijaństwa”, to wierzyć w Trójcę!

Ale Towarzystwo Strażnica wypiera się w wiary w Boga w trzech osobach, więc samo wykreśliło się literalnie z chrześcijaństwa!

         To jednak nie wszystko. Wielu Świadków Jehowy, gdy się dowiedziało, że nie należy do „chrześcijaństwa”, zaprotestowało, pisząc listy do swej organizacji z pytaniami w tej sprawie.

         Po ich interwencji Towarzystwo Strażnica sprostowało w roku 2001 ten tekst, podając, że nie należą oni „do kościołów chrześcijaństwa”.

         Tak czy inaczej „kościoły chrześcijaństwa” wierzą w Trójcę. Świadkowie Jehowy zaś nie należą do nich. Nie należąc zaś do nich, sami wykreślają się z „chrześcijaństwa”, jak to wcześniej pisali.

 

         Ale ta operacja dotycząca zmiany nomenklatury z roku 2001 nic nie dała Towarzystwu Strażnica. Po prostu przegapiono inne miejsce w tej książce, które świadczy o tym, że organizacja ta nie należy nie tylko do „kościołów chrześcijańskich”, ale i do „chrześcijaństwa”. W tabeli pokazujemy kolejne teksty. Choć te z lat 1991-2010 są identyczne, to dopiero w roku 2013 dokonano pewnego zabiegu.

 

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

1991

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

2001, 2010

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

2013, 2015

Gdy ktoś mówi: »Jestem muzułmaninem« (...) Możesz powiedzieć: »Nie wierzę w Trójcę, o której naucza chrześcijaństwo. Oddaję cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, Stwórcy nieba i ziemi«.” (s. 23-24).

Gdy ktoś mówi: »Jestem muzułmaninem« (...) Możesz powiedzieć: »Nie wierzę w Trójcę, o której naucza chrześcijaństwo. Oddaję cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, Stwórcy nieba i ziemi«.” (s. 23-24).

 

Cały podrozdział Gdy ktoś mówi: »Jestem muzułmaninem« został w roku 2013 usunięty (patrz płytka Watchtower Library 2013, 2014, 2015).

 

         Widzimy z tego, że „chrześcijaństwo” wierzy w Trójcę, a Świadkowie Jehowy w takiego Boga nie wierzą. Nie mają więc nic wspólnego z „chrześcijaństwem”.

         W roku 2013, gdy Towarzystwo Strażnica zaczęło obawiać się islamu, usunęło podrozdział ze swej książki dotyczący muzułmanów. Albo bało się o bezpieczeństwo swych wyznawców, albo o swoje budynki (sale królestwa, zgromadzeń, domy Betel, drukarnie). Przy okazji usunięto niewygodny fragment dotyczący odcinania się od chrześcijaństwa.

         Kim zatem są Świadkowie Jehowy, skoro nie należą do „chrześcijaństwa” i „kościołów chrześcijaństwa”?

         Wyjaśnia to samo Towarzystwo Strażnica, które tak pisze:

 

„KIM SĄ ŚWIADKOWIE JEHOWY? (...) Nie należymy do żadnego z kościołów chrześcijaństwa; nie jesteśmy też wyznawcami judaizmu ani islamu” (Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście? 2013 Wprowadzenie).

 

         „Uwypuklij, że świadkowie Jehowy mają wiele wspólnego z biblijnymi Żydami i że dawny naród Izraelski był narodem świadków Jehowy, jak to wynika z Izajasza 43:10-12. Niech się ci ludzie przekonają, że nie jesteś katolikiem ani protestantem, ale że faktycznie jesteś sługą Boga Wszechmocnego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba” (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 [ang. 1955] cz. III, s. 31; por. też ed. ang. 1967 s. 195).

 

         Ciekawe jest to, że powyższa angielska publikacja nie zawiera terminu „biblijnymi”, a tylko słowo „Żydami”.

 

Co się działo z „Ukrzyżowanym” w Prowadzeniu rozmów?

 

         Towarzystwo Strażnica lubi czasem przywoływać, dla sobie znanych celów, pisarzy wczesnochrześcijańskich. Nie interesuje go całokształt nauki danej osoby (np. jego nauka o Trójcy Św., Bóstwie Jezusa, Duchu Św., Maryi, Piotrze, Eucharystii, krzyżu, duszy nieśmiertelnej, piekle, czyśćcu itd.), a tylko jakiś fragmencik czy epizod. Tak było w kwestii Justyna Męczennika i jego wypowiedzi o służbie wojskowej, w której pominięto Jezusa „Ukrzyżowanego”.

 

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

1991, 2001

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

2010

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism

2013, 2015

„»(...) uprawiamy pobożność, sprawiedliwość, dobroczynność, wiarę i nadzieję, które mamy od samego Ojca«

 

(Justyn Męczennik w »Dialogu z żydem Tryfonem« [II wiek n.e.], Apologja, Dialog z żydem Tryfonem, tłum. ks. A. Lisiecki, Poznań 1926, s. 295)” (s. 194-195).

„»(...) uprawiamy pobożność, sprawiedliwość, ludzkość, wiarę, nadzieję, płynącą przez Ukrzyżowanego od samego Ojca«

(Justyn Męczennik w »Dialogu z żydem Tryfonem« [II wiek n.e.], Apologja, Dialog z żydem Tryfonem, tłum. ks. A. Lisiecki, Poznań 1926, s. 295)” (s. 194-195).

„»(...) uprawiamy pobożność, sprawiedliwość, ludzkość, wiarę, nadzieję, płynącą przez Ukrzyżowanego od samego Ojca«

(Justyn Męczennik w »Dialogu z żydem Tryfonem« [II wiek n.e.], Apologja. Dialog z żydem Tryfonem, tłum. ks. A. Lisiecki, Poznań 1926, s. 295). (patrz płytka Watchtower Library 2013, 2014, 2015).

 

         Widzimy w tabeli, że w roku 2010, po zwróceniu uwagi Towarzystwu Strażnica, między innymi przez jednego z katolików (Piotra Andryszczaka), organizacja ta zmieniła ‘swój’ tekst Justyna. Nie było tam błędem tylko opuszczenie słowa, ale przeredagowano tekst, tak aby był odpowiedniejszy dla Świadków Jehowy. Przy czym powołano się niby na oryginalne źródło z roku 1926.

         Dodajmy tu, że powyższy cytat Justyna zdarzyło się kiedyś Towarzystwu Strażnica zacytować odpowiednio, choć na podstawie innego źródła:

 

         „»(...) przejawiamy pobożność, prawość, dobroczynność, wiarę i nadzieję, które otrzymaliśmy od samego Ojca poprzez Ukrzyżowanego« – The Ante-Nicene Fathers (Przednicejscy ojcowie Kościoła), tom 1, strona 254” (Strażnica Nr 12, 1970 s. 20).

 

         Również w innym swym podręczniku Świadkowie Jehowy przytoczyli taki oto fragment Justyna (Dialog z Żydem Tryfonem II:108,2), który mówi o ukrzyżowaniu Jezusa:

 

„Jakieś sto lat po śmierci Jezusa powstało dzieło zatytułowane Apologja. Dialog z Żydem Tryfonem. Jego autor, Justyn Męczennik, napisał: »Wybraliście [Żydzi], jak już powiedziałem, według uznania swego mężów i rozesłaliście ich po całym świecie, by głosili, że powstała herezja bezbożna i niegodziwa skutkiem obłędu jakiegoś Jezusa Galilejczyka. Myśmy go wprawdzie ukrzyżowali, mówili, ale uczniowie jego nocą wykradli go z grobu, gdzie go po zdjęciu z krzyża pochowano«” (Biblia –słowo Boże czy ludzkie? 1992 s. 79).

 

         W kilku innych publikacjach Świadków Jehowy cytowano powyższy fragment Justyna, ale opuszczono już niewygodną frazę dotyczącą „Ukrzyżowanego”. Oto te źródła:

 

         ang. Przebudźcie się! 22.05 1964 s. 13;

ang. Przebudźcie się! 22.09 1965 s. 15;

Strażnica Nr 15, 1970 s. 23;

Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 24 s. 15;

Strażnica Nr 15, 1988 s. 28;

Wnikliwe poznawanie Pism 2006, t. 2, s. 1075.

 

         Widzimy zatem ile zamieszania może spowodować jedna książka w różnych jej wersjach. Może być ona źródłem fałszywego tekstu o Jezusie, jak i wskazywać, że Świadkowie Jehowy nie należą do chrześcijan.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane