Włodzimierz Bednarski

Rok 1919 i oczekiwania Towarzystwa Strażnica

dodane: 2022-06-29
Rok 1919, jak wszystkie lata z okresu 1918-1921, był czasem, gdy uwięzieni członkowie kierownictwa Towarzystwa Strażnica siedzieli w więzieniu. Nawet wtedy byli oni takimi optymistami, że uważali iż Bóg zabierze ich do nieba prosto z więzienia.

 

Rok 1919 i oczekiwania Towarzystwa Strażnica

 

         Rok 1919 nie był dobrym czasem na tworzenie nowych dat dotyczących końca. Na przełomie lat 1918-1919 przez 9 miesięcy kierownictwo Towarzystwa Strażnica, z prezesem J. F. Rutherfordem na czele, przebywało w więzieniu.

         Jednak można podziwiać wiarę tych ludzi, bo wydawało się im, iż prosto z więzienia będą zabrani prosto do nieba.

Oto relacja Towarzystwa Strażnica z tych ich oczekiwań, które spełzły na niczym:

 

„Wkrótce potem członków zarządu Towarzystwa aresztowano, a 21 czerwca 1918 roku skazano (...) Czyżby nadszedł już czas na zjednoczenie się z Panem w chwale niebiańskiej? Kilka miesięcy później skończyła się wojna. Następnego roku przedstawicieli Towarzystwa zwolniono. W dalszym ciągu pozostawali w ciele. Ich oczekiwania się nie spełniły...” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 211).

 

         Skąd te oczekiwania u członków Towarzystwa Strażnica?

Otóż zmarły prezes C. T. Russell w nowej Przedmowie Autora do tomu pt. Przyjdź Królestwo Twoje z 1 października 1916 roku zasugerował swoim zwolennikom zabranie ich do nieba w ciągu trzech lat, a więc do roku 1919:

 

         „Radujemy się widząc innych, którzy przychodzą do znajomości Prawdy i przygotowują się na »Wesele«. Widać z tego, że »drzwi« jeszcze nie zostały zamknięte, ale wnioskujemy że w niezadługim czasie, możebne za rok lub dwa albo trzy – zupełna liczba Wybranych uzupełni się, a wtedy wszyscy przejdą poza Zasłonę i drzwi zostaną zamknięte” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 s. I-II).

 

         Dopiero po wielu latach omawianej dacie nadano specjalne znaczenie. Oto ono:

 

         „Nierządnica Babilon Wielki jest skazana na zagładę! Z wyroku Jehowy Boga doznała już upadku w roku 1919. (...) Egzystując tak w upadłym stanie, zbliża się ona teraz do swej okropnej ostatecznej zagłady” (Strażnica Nr 18, 1964 s. 12).

 

         Właściwie dla roku 1919 istniały tylko zapowiedzi, które obejmowały tę datę w jakimś okresie np. 1917-1920, 1918-1921 czy 1914-1925. Oto trzy przykłady:

 

         „Trzy dni, w których Faraon ścigał Izraelitów na puszczy, wyobrażają trzy lata od 1917 do 1920, w którym to czasie posłańcy Faraona będą pochłonięci w morzu anarchii” (The Finished Mystery 1917 s. 258);

 

         „Francuzka rewolucya jest przeznaczonym od Boga obrazem tych wypadków, które się teraz rozgrywają, dlatego spodziewamy się, że Prawda będzie się spotykać z potępieniem przez trzy i pół roku, to jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 212);

 

         „Świątnica ta (...) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol »przyszłych dóbr« po wojnach, rewolucji i anarchii okresu między rokiem 1914 a1925” (The Finished Mystery 1917 s. 569; por. Księga Prorocka Ezechiela 1919 s. 260).

 

         W nowszych edycjach cytowanej książki usunięto lub zmieniono te datowane fragmenty i zniknął ślad związany z rokiem 1919 (Dokonana Tajemnica 1925 s. 307, 664).

 

Równocześnie w roku 1918 rozpoczęła się kampania „roku 1925”, a w roku 1922 osiągnęła ona apogeum.

Oto wspomnienia o niej:

 

         „Dobra nowina, ogłaszana w roku 1922 koncentrowała się głównie wokół tematu »Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą«. Towarzystwo wyznaczyło dzień 26 lutego 1922 roku jako dzień, w którym na całym świecie miał być wygłoszony wykład »Miliony (...)«. W Niemczech wygłoszono go w tym dniu w 121 miastach do około 70 000 słuchaczy. Drugim takim ogólnoświatowym dniem świadczenia był dzień 25 czerwca, w którym w Niemczech wygłoszono 119 wykładów do około 31 000 osób. W tym roku jeszcze dwa razy wygłaszano takie »ogólnoświatowe wykłady«, na których w Niemczech było obecnych 29 października 75 397 osób, a 10 grudnia 66 143 osoby. A więc dobra nowina dotarła do tysięcznych rzesz” (Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych. Według Rocznika świadków Jehowy na rok 1974 1975 s. 12).

 

         W roku 1922 Towarzystwo Strażnica rozpoczęło też nadawać przez radio, poprzez które rozgłaszało wieści o milionach, które nie umrą i „roku 1925”. Oto relacje z tego wydarzenia:

 

„Tysiąclecie zaczyna się w roku 1925-ym, niedola ludzka zacznie wtedy znikać, choroba i śmierć zginą – oto wieść, jaką rozgłosił za pomocą radjofonu były sędzia J. F. Rutherford” (Strażnica 01.08 1922 s. 228 [ang. 15.06 1922]).

 

         Tak więc o zawodzie roku 1919 szybko zapomniano. Po wyjściu z więzienia w roku 1919 urzędnicy Towarzystwa Strażnica rozjechali się po Ameryce wygłaszać kazania o roku 1925 i milionach ludzi, którzy już nigdy nie umrą.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane