Włodzimierz Bednarski

Rok 1974 – sugerowany przez Towarzystwo Strażnica?

dodane: 2022-10-11
Po daremnych oczekiwaniach na Armagedon w latach 40. i 50. XX wieku powstało w Towarzystwie Strażnica nowe wyliczenie 'końca'. Pojawiło się ono w latach 60. XX w. Wpierw wyznaczono rok 1975, później poprawiono go na rok 1974, a w samym roku 1975 próbowano wyznaczać jeszcze rok 1976. Dziś opisujemy rok 1974, jako najmniej znany, bo omawiany tylko w kierownictwie Towarzystwa Strażnica.

 

Rok 1974 – sugerowany przez Towarzystwo Strażnica?

 

Rok 1974 , obok roku 1976, był datą zastępczą dla roku 1975. Nie uzyskał on jednak wielkiej akceptacji, choć pojawił się w leksykonie biblijnym Towarzystwa Strażnica.

Zacznijmy od relacji Raymonda Franza (1922-2010), byłego członka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (w latach 1971-1980).

Otóż już w roku 1967 rozważano datę alternatywną w stosunku do „roku 1975”. Chodzi o „rok 1974”. Jednak pomysłodawcy tej zmiany, tj. wiceprezesowi Frederickowi W. Franzowi, nie udało się jej przeforsować, gdyż prezes Towarzystwa Strażnica Nathan Knorr (zm. 1977) i jego inni współpracownicy byli temu przeciwni. R. Franz opisał to następująco:

 

„W 1967 roku prezes Knorr posłał Karlowi Adamsowi, Edowi Dunlapowi i mnie kopie artykułu »Pytania czytelników«, który Fred Franz przygotował i oddał do druku. Akurat rok wcześniej została opublikowana książka autorstwa Freda Franza, w której wykazywał on, że rok 1975 znaczy koniec 6000 lat historii ludzkości. (...) Gdy więc otrzymaliśmy »Pytania czytelników« w opracowaniu Freda Franza, byliśmy zdumieni. Dowodził on w nich bowiem, że koniec 6000 lat nastąpi rok wcześniej, niż podano w dopiero co wydanej, nowej książce. Nastąpi mianowicie nie w roku 1975, lecz w 1974. Knorr powiedział do Karla Adamsa, że po otrzymaniu tego artykułu, udał się do Freda Franza i zapytał, skąd wzięła się ta nagła zmiana. Franz odpowiedział zdecydowanie: »Tak właśnie jest. To rok 1974«. (...) Każdy z nas trzech z szacunkiem napisał, że nie sądzi, aby artykuł mógł być opublikowany – miałby on wysoce niepokojący wpływ na braci. Prezes najwyraźniej się z tym zgodził, ponieważ artykuł przygotowany przez wiceprezesa nigdy się nie ukazała, co stanowiło bardzo rzadki przypadek” (Kryzys sumienia R. Franz, 2006, s. 72-73).

 

Pomimo tego, jeden z podręczników (leksykon biblijny) zawierał jakby kompromisowo obie kluczowe daty, tzn. lata 1974 i 1975, a także dwa datowania stworzenia Adama, tzn. lata 4027 i 4026 p.n.e.:

 

There are no actual records of ancient man, his writing, agriculture, and other pursuits, extending into the past before 4026 (or 4027) B.C.E., the date of Adam's creation. According to Bible chronology, 6,000 years of man's history will end about 1974 or 1975 C.E. (Aid to Bible Understanding 1971 s. 1100).

Por. też s. 23 (o 4027 r. p.n.e) i s. 642 (o 4026 i 4027 r. p.n.e.).

 

Tłumaczenie: „Nie ma żadnych faktycznych dowodów działalności starożytnego człowieka, w postaci jego zapisków, czy też śladów dokonań w dziedzinie rolnictwa czy jakiejkolwiek innej, pochodzących sprzed r. 4026 (lub 4027) p.n.e., daty stworzenia Adama. Zgodnie z chronologią biblijną 6 000 lat historii człowieka skończy się około 1974 lub 1975 roku n.e.”.

 

Dziwne jest też to, że daty 1974 i 4027 nie pojawiły się w żadnym czasopiśmie Świadków Jehowy, a jedynie w cytowanym słowniku (patrz mało istotna wzmianka o 1974 roku w The Watchtower 01.11 1969 s. 668).

Jednak w nowszym słowniku biblijnym, wydanym w 1988 roku, zmieniono i skrócono powyżej cytowany fragment. Oto słowa z jego polskiej edycji, identyczne jak w oryginale angielskim:

 

„Nie ma żadnych niepodważalnych dowodów działalności człowieka - ani w postaci zapisków, ani śladów dokonań w dziedzinie rolnictwa czy jakiejkolwiek innej – pochodzących sprzed r. 4026 p.n.e., kiedy został stworzony Adam” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 1, s. 416).

Por. t. 1, s. 28 i t. 2, s. 615 (brak wymienianych powyżej dat).

 

Widzimy z tego, że choć „rok 1974” nie przebił się ponad „rok 1975”, to jednak znalazł się w roku 1971 w oficjalnym leksykonie biblijnym Towarzystwa Strażnica.

Przytaczany rok „4027 p.n.e.” mógł być też zastosowany wcześniej w roku 1969, gdy ukazał się pierwszy tom leksykonu Aid to Bible Understanding, który zawierał hasła od A do Exodus (później przerwano edycję kilkutomową). W całościowej edycji z roku 1971 na stronie 23 mowa jest o roku „4027 r. p.n.e.”, ale czy jest on też we wcześniejszej, tego nie wiemy. Byłby to kolejny i pośredni ślad wskazujący na oczekiwany „rok 1974”.

 

Aby była pełna jasność, trzeba uzupełnić to o następującą informację:

 

„Świadkowie Jehowy przez długi czas wierzyli, że Tysiącletnie Panowanie Chrystusa rozpocznie się po 6000 lat dziejów ludzkich” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 104).

 

Widać więc, czego można było spodziewać się w roku 1974.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane