Włodzimierz Bednarski

Rok 1976 – sugerowany przez Towarzystwo Strażnica?

dodane: 2022-10-25
Rok 1975 minął i nic się nie wydarzyło. Świadkowie Jehowy nie tak szybko porzucili swe nadzieje.Znów, jak w latach 1914-1915 i 1925-1926, próbowali przeciągnąć choć o rok czas nastania Tysiąclecia. Ponownie nic się nie wydarzyło.

 

Rok 1976 – sugerowany przez Towarzystwo Strażnica?

 

O roku 1976, w którym miało minąć 6000 lat istnienia człowieka, Towarzystwo Strażnica pisało już w latach 50-tych XX wieku. Oto te słowa, choć jeszcze wtedy mało znaczące:

 

Such then figure that from Adam’s creation, now thought to be the fall of 4025 B.C., why, six thousand years of God’s rest day would be ending in the fall of 1976. However, from our present chronology (which is admitted imperfect) at best the fall of the year 1976 would be the end of 6,000 years of human history for mankind, 6,000 years of man’s existence on the earth, not 6,000 years of Jehovah’s seventh seven-thousand-year period (ang. Strażnica 01.02 1955 s. 95).

 

Obviously, whatever amount of Adam’s 930 years was lived before the beginning of that seventh-day rest of Jehovah, that unknown amount would have to be added to the 1976 date (jw. s. 95).

 

O roku 4025 przed Chr., który wyznaczał początek 6000 lat służących do wyliczenia roku 1976, pisano po raz pierwszy w roku 1951 w ang. Strażnicy 01.04 1951 s. 221. Po raz ostatni o tej dacie (4025 r.) jeszcze wspomniano w roku 1963:

 

Na stronie 364 książki »Nowe niebiosa i nowa ziemia« (ang.) znajduje się na przykład tabela wybitnych dat historycznych, począwszy od stworzenia Adama w roku 4025 przed Chr., a na założeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 1945 skończywszy. Wszystkie dane są poparte tekstami biblijnymi” (Strażnica Nr 6, 1963 s. 5; patrz też „Nowe niebiosa i nowa ziemia” 1958 s. 378; Strażnica Nr 14, 1960 s. 11).

 

Niestety w tym samym roku 1963 odrzucono naukę o latach 4025 i 1976, a w zamian wprowadzono wykładnię o latach 4026 i 1975 (patrz All Scripture Is Inspired of God and Beneficial 1963 s. 285; Życie wieczne w wolności synów Bożych 1970 [ang. 1966] s. 22, 25).

 

Do przypuszczeń związanych z rokiem 1976 powrócono dopiero gdy nastawał rok 1975. Był to ten sam manewr jak z latami 1914 i 1915:

 

„Minął październik 1914 roku, a C. T. Russell i jego współtowarzysze ciągle jeszcze przebywali na ziemi. Potem minął również październik roku 1915” (Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 62).

 

Okazuje się, że wiceprezes Towarzystwa Strażnica Frederick W. Franz (zm. 1992) miał różne domysły. Sugerował on (na początku roku 1975) mianowicie „rok 1976”, zamiast „roku 1975”, o czym wspomina jego bratanek Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (w latach 1971-1980), przytaczając jego wypowiedź z roku 1975:

 

„W swym wykładzie przyznał, że wiele musiałoby się wydarzyć w tym krótkim czasie, jeśli do tej chwili miałby rzeczywiście nastąpić ostateczny koniec [tzn. we wrześniu  1975 r.]. Następnie mówił o możliwości występowania około roku różnicy wynikającej z upływu czasu między stworzeniem Adama a stworzeniem Ewy” (Kryzys sumienia R. Franz, 2006, s. 291).

 

Również w oficjalnej publikacji Towarzystwa Strażnica znalazło się podobne zdanie:

 

„(...) nie wiadomo nam, jak krótki okres dzielił stworzenie Adama od stworzenia Ewy, a właśnie wtedy rozpoczął się trwający siedem tysięcy lat dzień odpoczynku Bożego” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 20).

 

Po tym jak minął rok 1975 i 1976 organizacja Świadków Jehowy temat stworzenia Adama i Ewy skwitowała już następująco:

 

„Co to więc znaczy? Oznacza po prostu, że wspomniane czynniki i wynikające z nich ewentualności nie pozwalają nam stanowczo określić, ile czasu upłynęło od stworzenia Adama do stworzenia pierwszej kobiety. Nie wiemy, czy był to okres tak krótki, jak miesiąc lub kilka miesięcy, czy też rok lub jeszcze więcej” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 7).

 

Widzimy z tego, że choć data 1976 nie pojawiała się oficjalnie i wprost w publikacjach Świadków Jehowy w latach 70-tych XX wieku, to jednak była ona jakby „zastępczą” w stosunku do roku 1975.

 

Aby była pełna jasność, trzeba uzupełnić to o następującą informację:

 

„Świadkowie Jehowy przez długi czas wierzyli, że Tysiącletnie Panowanie Chrystusa rozpocznie się po 6000 lat dziejów ludzkich” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 104).

 

Widać więc, czego można było spodziewać się w roku 1976.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane