Włodzimierz Bednarski

Rok 1986 i „pokolenie roku 1914”

dodane: 2022-11-22
Rok 1986 nie był wymieniany wprost jako data Armagedonu. Jednak związany był w pewnym stopniu z działaniami ONZ i nauką o "pokoleniu roku 1914". Te kwestie się zazębiły, jak mówią Świadkowie Jehowy.

 

Rok 1986 i „pokolenie roku 1914”

 

         Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica miało ‘jakieś’ oczekiwania w związku z rokiem 1986, który mieścił się ‘wewnątrz’ „pokolenia roku 1914”. Oto wyrazy tych nadziei:

 

         „Spełniający się ‘znak’ wskazuje, że - licząc od roku 1914 - żyjemy już 71 lat w okresie obecności Chrystusa (Mat. 24:3). Jezus powiedział: ‘(...) Zaprawdę powiadam wam, że to pokolenie żadną miara nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy’ (Mat. 24:33, 34). Dlatego ‘wielki ucisk’ musi być bardzo bliski. (...) Apostoł Paweł zapowiedział: ‘Skoro tylko będą mówić: ‹Pokój i bezpieczeństwo!› - wtedy od razu spadnie na nich nagła zagłada’ (1 Tes. 5:3). (...) Jehowa nie wyjawił ‘dnia i godziny’ (Marka 13:32; Mat. 24:42). Toteż gdy na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłasza rok 1986 za ‘Międzynarodowy Rok Pokoju’, chrześcijanie z zainteresowaniem obserwują to wydarzenie. Nie mogą wszakże już teraz orzec, czy będzie ono spełnieniem wyżej przytoczonych słów Pawła” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 20 s. 16-17);

 

         „ONZ proklamowała rok 1986 Międzynarodowym Rokiem Pokoju. (...) Bez względu na to, jaki będzie wkład ONZ w zbliżające się obwołanie ‘pokoju i bezpieczeństwa’, wszelki ustanowiony przez człowieka pokój z całą pewnością opiera się na beczce prochu (1 Tes. 5:3). (...) Niekłamany pokój i bezpieczeństwo zostaną wkrótce zaprowadzone, lecz dzięki rządowi niebiańskiemu...” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 15 s. 28);

 

         „Pewne interesujące proroctwo biblijne zapowiada nadejście czasu, kiedy przywódcy światowi rzeczywiście ogłoszą ‘pokój i bezpieczeństwo!’ [przypis 1 Tesaloniczan 5:3]. Jak wiadomo, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1986 ‘Międzynarodowym Rokiem Pokoju’ i zwróciła się z apelem do wszystkich organizacji o zapewnienie ‘pokoju, bezpieczeństwa i współpracy między narodami’.” (Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? 1988 [ang. 1986] s. 5-6).

 

         Tu dodajmy, że chociaż brak w tej ostatniej wypowiedzi jakiegoś ‘szczególnego’ oczekiwania Towarzystwa Strażnica, to jednak znamienny jest fakt, że fragment ten został wprowadzony do książki pt. „Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?”, pomimo, że ze zrozumiałych względów nie występował on w starszej jej edycji pt. „Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo - Skąd?” 1975 s. 5 (ang. 1973). To samo dotyczy drugiej, bardziej stanowczej wypowiedzi z powyższej publikacji:

 

         „Ostatni sygnał. Ma nastąpić jeszcze jedno wydarzenie, które będzie nieomylnym sygnałem bliskości zagłady świata. Apostoł Paweł napisał o tym: ‘Dzień Jehowy nadchodzi dokładnie tak, jak złodziej w nocy. Skoro tylko będą mówić: ›Pokój i bezpieczeństwo!‹ (...)’ (1 Tesaloniczan 5:2, 3; Łukasza 21:34, 35). (...) Oznaką tego jest ogłoszenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 1986 za ‘Międzynarodowy rok pokoju i bezpieczeństwa’. Niewątpliwie jest to krok w kierunku spełnienia się wyżej przytoczonych słów Pawła” (Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? 1988 [ang. 1986] s. 85; por. Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo - Skąd? 1975 s. 84-85).

 

         Wydaje się, że cytowana książka była opracowywana po angielsku przez Towarzystwa Strażnica przed rokiem 1986, bo nie widać w niej, jak w innych późniejszych publikacjach, rozczarowania brakiem efektów ONZ w omawianym roku. Według ang. Przebudźcie się! (22.06 1986 s. 12) rok 1986 zaanonsowano na „Rok Pokoju” już w roku 1982, a ogłoszono 24 października 1985 roku (por. Strażnica Rok CVI [1985] Nr 20 s. 2). Były więc te fakty znane Towarzystwu Strażnica, bo nawet cytowany wcześniej artykuł był opublikowany w roku 1985.

         Mało tego, jak widzimy z cytowanej książki, organizacja ta dodała słowo „bezpieczeństwo” do nazwy „Międzynarodowy Rok Pokoju”, nazywając go „Międzynarodowym rokiem pokoju i bezpieczeństwa”. Towarzystwu Strażnica było to potrzebne, aby było to zgodne ze słowami biblijnymi „Pokój i bezpieczeństwo” 1Tes 5:3.

         Warto też zapytać: Czy dziś Świadkowie Jehowy z ręką na sercu mogą uczciwie powiedzieć, że nie oczekiwali niczego w roku 1986?

         Dlaczego też wydanej po angielsku, akurat w roku 1986, książce dali tytuł jakby nawiązujący do ‘Roku Pokoju’, to znaczy „Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?”.

 

         Mamy też jeszcze już mniej stanowcze słowa, bo z marca 1986 roku, z angielskiego biuletynu Towarzystwa Strażnica:

 

         „Nie sugerujemy, że proklamacja roku 1986 przez ONZ jest wypełnieniem słów 1 Tes 5:3, które mówią: ‘(...)’. Nie wiemy jak długo Jehowa pozwoli narodom podejmować kroki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Jednakżemożetobyćznaczącykrok prowadzący w dalszym rozwoju do zbliżającego się ‘wielkiego ucisku’ Mt 24:21” (ang. Nasza Służba Królestwa Nr 3, 1986 s. 1).

 

         Fragmentu tego nie opublikowano w polskim biuletynie, który ukazywał się z opóźnieniem w stosunku do angielskiego. Ponieważ czas roku 1986 uciekał, a nic w kwestii pokoju ogólnoświatowego nie działo się, więc Towarzystwo Strażnica zapewne z tego powodu nie zamieściło tych słów w polskim odpowiedniku. Słowa „Jednakże może to być znaczący krok” świadczą też o tym, że organizacja ta przyjęła ‘Rok Pokoju’ jako jakiś znak czasu dla siebie dla wyznaczania bliskości ‘końca’.

 

         Na koniec ciekawostka. Otóż w roku 1990 Towarzystwo Strażnica znów podjęło się próby komentowania na przyszłość, między innymi sprawy pokoju na świecie, w artykule pt. „Dekada niepewności. 1990-1999”:

 

         „U zarania lat dziewięćdziesiątych zaświtały nowe nadzieje na pokój światowy. Zarazem jednak zaczął się okres bezprzykładnej niepewności i zamieszania” (Przebudźcie się! Nr 10, 1990 s. 31).

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane