Włodzimierz Bednarski

Sodoma i Gomora jeszcze raz – rok 2023!

dodane: 2024-01-08
Ktoś powiedział, że kwestia wskrzeszenia mieszkańców Sodomy i Gomory jest dyżurnym tematem Towarzystwa Strażnica, od lat 40. XX wieku, aż do dziś. Ponieważ pod koniec 2023 roku organizacja ta kolejny raz zmieniła swój pogląd, więc przedstawiamy go wraz z przypomnieniem wcześniejszych nauk.

Sodoma i Gomora jeszcze raz – rok 2023!

 

         Problematykę zmartwychwstania mieszkańców Sodomy i Gomory poruszaliśmy dotychczas dwa razy w następujących artykułach:

 

Zmartwychwstanie Sodomitów i negacja wskrzeszenia (cz. 1-2)

Sodoma, Ez 16:55 i Towarzystwo Strażnica

 

         Ponieważ nauka ta była u Świadków Jehowy zmieniana wiele razy i znów została ‘skorygowana’, podejmujemy ten temat ponownie, choć skrótowo.

Otóż podczas spotkania statutowego Towarzystwa Strażnica w październiku 2023 roku stwierdzono, że mieszkańcy Sodomy i Gomory być może otrzymają szansę zmartwychwstania, bo ‘miłosierny Sędzia całej ziemi uczyni to, co słuszne’.

         Prawdopodobnie z czasem ukaże się publikacja, która opisze tę naukę. W materiale wideo omawianie tego zagadnienia rozpoczyna się od 17 minuty:

https://www.jw.org/pl/biblioteka/materialy-wideo/#pl/mediaitems/LatestVideos/pub-jwb-108_8_VIDEO

 

         Oto fragment dotyczący Sodomy i Gomory z przemówienia członka Ciała Kierowniczego z roku 2023, który jest korektą dotychczasowej nauki Towarzystwa Strażnica:

 

„Ufajmy miłosiernemu ‛Sędziemu całej ziemi’”.

Jehowa Bóg przez jednego z aniołów przekazał swojemu przyjacielowi Abrahamowi wiadomość o tym, że zamierza zniszczyć Sodomę i Gomorę. Anioł powiedział: „Krzyk skargi na Sodomę i Gomorę jest naprawdę głośny, a ich grzech – bardzo ciężki”. Abraham się zmartwił. Najwidoczniej zastanawiał się, czy Jehowa przed podjęciem decyzji o zniszczeniu tych miast wziął pod uwagę wszystkie okoliczności. Dlatego zapytał: „Czy Sędzia całej ziemi mógłby postąpić niesprawiedliwie?”. Możemy zrozumieć, dlaczego Abraham zadał Jehowie takie pytanie. To były początki jego przyjaźni z Jehową Bogiem.

Abraham dopiero zaczynał poznawać Jehowę i chyba trudno nam sobie wyobrazić, że mógłby takie samo pytanie zadać później, kiedy już dobrze Go poznał.

A czy wy kiedykolwiek zadawaliście sobie podobne pytania, na przykład wtedy, kiedy poznawaliście prawdę? Może zastanawialiście się: „Czy osoby, które zginęły w potopie, nie mają żadnej szansy na zmartwychwstanie? Nawet te, które nigdy nie słyszały o Noem?

A co z Sodomą i Gomorą? Czy wszystkich mieszkańców Sodomy i Gomory spotkała wieczna śmierć – kobiety, dzieci, niemowlęta? I czy wśród tych 185 000 asyryjskich żołnierzy, którzy zginęli z rąk anioła Jehowy, żaden nie zasługuje na drugą szansę? Nie znamy odpowiedzi na te pytania. Ale jedno wiemy na pewno: Miłosierny „Sędzia całej ziemi” zawsze postępuje sprawiedliwie. Zaraz, zaraz, czy dobrze usłyszeliśmy? Nie znamy odpowiedzi na te pytania? Myślałem, że znamy.

W przeszłości w naszych publikacjach mogliśmy przeczytać, że ci, którzy zginęli w potopie czy w Sodomie i Gomorze, nie mają nadziei na zmartwychwstanie. Ale czy wiemy to na pewno? Bez wątpienia mieszkańcy Sodomy i Gomory byli niegodziwi i zasługiwali na śmierć. Ale czy wiedzieli co jest dobre, a co złe? Jak często Lot i jego rodzina im głosili? Czy możemy założyć, że gdyby do Sodomy wysłano pionierów specjalnych, to nic by nie osiągnęli – żaden z jej mieszkańców by ich nie posłuchał, nie nawrócił się i nie poznał Jehowy? Czy możemy dogmatycznie twierdzić, że nawet jeden człowiek nie okazałby skruchy, gdyby zrozumiał wymagania Jehowy? W 11 rozdziale Ewangelii według Mateusza możemy znaleźć ciekawą wypowiedź Jezusa – poszukajmy razem – Mateusza, rozdział 11. Przeczytamy wersety 23 i 24. To naprawdę ciekawa myśl. Mateusza 11:23 i 24: „A ty, Kafarnaum, czy może będziesz wywyższone do nieba? Zejdziesz do grobu. Bo [zwróćmy uwagę] gdyby tak potężne dzieła jak w twoich murach dokonały się w Sodomie, ta istniałaby aż po dziś dzień. Dlatego w Dniu Sądu lżej będzie Sodomie niż tobie”. Sodoma „istniałaby aż po dziś dzień”. Anioł Jehowy powiedział Abrahamowi, że gdyby w Sodomie znaleziono 10 prawych, miasto nie zostałoby zniszczone. Czy Jezus więc sugerował, że gdyby to on głosił i dokonywał cudów w Sodomie, to znalazłoby się tam przynajmniej 10 prawych i miasto by ocalało? Warto też wziąć pod uwagę słowa Jehowy z 16 rozdziału Księgi Ezechiela skierowane do niewiernej Judy. Jehowa powiedział tam, że mieszkańcy Sodomy byli bardziej prawi niż mieszkańcy Judy. Skoro więc Sodoma została potępiona, to co miało czekać Judę? Jak w takim razie rozumieć słowa z Listu Judy, że Sodoma i Gomora „na zawsze zostały ukarane ogniem”? Z pewnością dotyczą one obu miast i prawdopodobnie wielu ich mieszkańców, ale czy to znaczy, że dla żadnego z nich nie ma już nadziei? Wypowiedź Jezusa, którą właśnie omówiliśmy, wskazuje, że dla niektórych może jednak być nadzieja. Nie chcemy być dogmatyczni. Ale znowu, możemy być pewni, że miłosierny „Sędzia całej ziemi” postąpi sprawiedliwie.

Porozmawiajmy teraz o potopie z czasów Noego. Dawniej uważaliśmy, że ludzie, którzy zginęli w potopie, nie dostąpią zmartwychwstania. Ale czy tak mówi Biblia? Ówcześni ludzie z pewnością byli niegodziwi, bo czytamy, ‛że ogromna była niegodziwość człowieka na ziemi i że każda jego myśl i każda skłonność jego serca przez cały czas była zła’. Ludzie w tamtych czasach byli grzesznikami, ale czy wszyscy otrzymali dokładne świadectwo? Noe i jego rodzina byli bardzo zajęci budowaniem arki. Ile czasu mieli na głoszenie? Czy udało im się dotrzeć na tereny rzadko opracowywane? Nawet dzisiaj są ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Świadkach Jehowy, chociaż mieszkają blisko Betel. Zatem czy na pewno każdy, kto żył w tamtym czasie na ziemi, słyszał o Noem i jego działalności? Tego nie wiemy. Ale nawet gdyby tak było, to czy możemy mieć pewność, że ktoś posłuchałby ostrzeżenia Jehowy? Tego też nie wiemy. Jeśli Jehowa zdecyduje, że ich nie wskrzesi, będzie to uzasadnione. Przecież dał im życie, chociaż nikt nie może sobie na nie zasłużyć.

Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Jehowa od razu mógł ich zgładzić. Ale zamiast tego dał im możliwość wydania na świat potomstwa. Dzięki temu żyjemy i my. Każdy oddech zawdzięczamy naszemu Bogu, Jehowie – to wyraz Jego niezasłużonej życzliwości. (...)

Raczej nie powiecie, że ktoś, kto zginął w Sodomie i Gomorze albo w potopie zostanie wskrzeszony, a Salomon to już nie. Nie, nie powiecie tak. Po prostu chcemy podkreślić, że nie powinniśmy być dogmatyczni, jeśli chodzi o to, kto zostanie wskrzeszony, a kto nie. Tego zwyczajnie nie wiemy. Ale ufamy Jehowie, ufamy Jezusowi i jesteśmy pewni, że zrobią to, co słuszne. Wiem, co sobie myślicie. Rydwan Jehowy pędzi, a my mamy tyle pytań. Mówiliśmy o potopie, Sodomie i Gomorze, no a co z wielkim uciskiem?

 

         To była nowa nauka o Sodomie i Gomorze. A jak uczono wcześniej?

         W poprzednich artykułach podzieliliśmy zmiany dotyczące mieszkańców Sodomy i Gomory na cztery okresy. Obecny, od roku 2023, jest piąty. Jednak uwzględniając ‘poślizg’ w polskich publikacjach (opóźnienie w ich wydawaniu) w stosunku do oryginałów angielskich, można wyodrębnić ich nawet siedem, a teraz osiem. Oto one (wskazane publikacje cytujemy poniżej):

 

         1. Zmartwychwstaną (Życie i zdrowie 1932 s. 43-44).

         2. Nie zmartwychwstaną (Strażnica Nr 4, 1949 s. 14).

         3. Zmartwychwstaną (Strażnica Nr 10, 1966 s. 8).

         4. Przynajmniej niektórzy zmartwychwstaną (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984 s. 179).

         5. Nie zmartwychwstaną (Strażnica Nr 17, 1988 s. 30-31).

         6. Przynajmniej niektórzy zmartwychwstaną (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1989 s. 179).

         7. Nie zmartwychwstaną (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1990 s. 179).

         8. Być może zmartwychwstaną (spotkanie statutowe Towarzystwa Strażnica w 2023 r.).

 

         Równocześnie Towarzystwo Strażnica tak oto potrafiło pisać o zmartwychwstaniu, i to w czasie, gdy nauczało, że Sodomici mieli być wskrzeszeni lub gdy temu zaprzeczano:

 

Jeżeli sama Biblia nie mówi wyraźnie, że ktoś poszedł po śmierci do Gehenny, czyli został przeznaczony na wieczne unicestwienie, to my nie możemy dogmatycznie orzekać, co się z nim stało. Nie znamy wszystkich szczegółów z życia danej osoby. A czy możemy czytać w czyimś sercu? Nie, tego nie umiemy” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 2 s. 13).

 

         „Nie powinniśmy jednak snuć domysłów co do tego, czy dana osoba zmartwychwstanie, czy nie. Osąd należy do Boga” (Strażnica Nr 6, 2006 s. 6).

 

         Poniżej ukazujemy zmieniającą się naukę Świadków Jehowy o mieszkańcach Sodomy i Gomory oraz cytujemy po jednym fragmencie uzasadniającym te ich wykładnie.

 

1. Zmartwychwstaną

 

„Jezus powiedział o niem w ewangelji Mateusza, rozdziale jedenastym: »Lżej będzie ziemi Sodomskiej w dzień sądny niżeli wam«. Ludność ziemi Sodomskiej pod względem obyczajowym była w najwyższym stopniu zdegradowana, ale nie posiadała żadnej znajomości Boga i dlatego Bóg obiecał, że ją wyprowadzi z grobu i da znajomość prawdy, by mogła być wystawiona na próbę w sprawiedliwych warunkach. Lżej będzie jej w dzień sądny aniżeli obłudnemu duchowieństwu” (Życie i zdrowie 1932 s. 43-44).

Patrz też np. ZłotyWiek 01.03 1934 s. 7.

 

         Tak nauczano od czasów prezesa C, T. Russella (1852-1916).

 

2. Nie zmartwychwstaną

 

         „Sodomczycy, Gomorrczycy i inni nie byli jednak wiecznie męczeni w ogniu. Służą nam oni za »przykład, ponosząc karę ognia wieczystego«. – Judy 7. (...) Sodomczycy zostali zniszczeni, ponieważ pałali żądzą splamienia ciała świętych aniołów Jehowy. Takie niecne, bezbożne osoby czeka więc sąd wiecznego zatracenia, które będzie równie zupełne, jak gdyby pochodziło od ognia i siarki” (Strażnica Nr 4, 1949 s. 14 [art. ze strony tytułowej „Nasze społeczne zbawienie”], art. cytowany „Bojować o wiarę” [ang. 15.07 1948 s. 219]).

Patrz też np. Od raju utraconego do raju odzyskanego 1960 [ang. 1958] s. 236,

 

3. Zmartwychwstaną

 

         „Otóż Jezus powiedział, że wielu jest ludzi, którzy skorzystają ze zmartwychwstania: »Nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobowcach pamięci, usłyszą jego głos i wyjdą: ci, którzy czynili dobro, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy praktykowali niegodziwości, na zmartwychwstanie sądu« (Jana 5:28, 29, NW). Powiedział też, że nawet mieszkańcy tak znikczemniałych miast, jak: Sodoma i Gomora, Tyr i Sydon, Niniwa, oraz miast żydowskich, które nie powitały z ochotą działalności kaznodziejskiej Jezusa: Chorazynu, Betsaidy i Kapernaum powrócą na wielki Dzień Sądu (Mat. 10:15; 11:20-24; 12:41, NP)” (Strażnica Nr 10, 1966 s. 8 [ang. 01.02 1965 s. 88]).

Patrz też np. Przebudźcie się! Nr 9 z lat 1970-1979 s. 19 [ang. 08.10 1974 s. 20].

 

4. Przynajmniej niektórzy zmartwychwstaną

 

         „Tym samym Jezus wskazał, że przynajmniej niektórzy z niesprawiedliwych mieszkańców starożytnej Sodomy i Gomory znajdą się na ziemi w czasie Dnia Sądu. Chociaż prowadzili się bardzo niemoralnie, to jednak można się spodziewać, że niektórzy z nich powstaną z martwych (1 Mojżeszowa 19:1-26). Jehowa w swoim miłosierdziu wskrzesi ich, dzięki czemu będą mieć sposobność zapoznać się z Jego zamierzeniami” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984 [ang. 1982] s. 179).

Patrz też np. Strażnica Rok CIV [1983] Nr 9 s. 14.

 

5. Nie zmartwychwstaną

 

         „A zatem zapewnienie Jezusa, że lżej będzie w dni sądu Tyrowi lub Sodomie, niekoniecznie oznacza, iż mieszkańcy tych miast będą obecni w Dniu Sądu. (...) Sam fakt, że Jezus zestawił Sodomę z Sydonem, jeszcze nie daje widoków na przyszłość tym niegodziwcom, których Bóg wytracił ogniem i siarką. (...) W takim razie werset 7 Listu Judy oznaczałby, że znikczemniała ludność Sodomy i Gomory została osądzona i wytracona na zawsze. (...) Tak więc nie tylko w wersecie 7 Listu Judy, ale także w innych księgach biblijnych Sodoma i Gomora oraz powszechny potop stanowią zapowiedzi ostatecznego kresu obecnego złego systemu rzeczy. W świetle tego staje się jasne, że ludzie, których Bóg zgładził w tamtych minionych okresach sądu, zostali nieodwołalnie wytraceni” (Strażnica Nr 17, 1988 s. 30-31).

 

6. Przynajmniej niektórzy zmartwychwstaną

 

         „Tym samym Jezus wskazał, że przynajmniej niektórzy z niesprawiedliwych mieszkańców starożytnej Sodomy i Gomory znajdą się na ziemi w czasie Dnia Sądu. Chociaż prowadzili się bardzo niemoralnie, to jednak można się spodziewać, że niektórzy z nich powstaną z martwych (1 Mojżeszowa 19:1-26). Jehowa w swoim miłosierdziu wskrzesi ich, dzięki czemu będą mieć sposobność zapoznać się z Jego zamierzeniami” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1989 [ang. 1985] s. 179).

 

7. Nie zmartwychwstaną

 

         „Czy tak okropnie niegodziwi ludzie zostaną wskrzeszeni w czasie Dnia Sądu? Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że tak nie będzie. (...) Za swoją jaskrawą niemoralność mieszkańcy Sodomy i okolicznych miast doznali zagłady, z której nigdy nie zostaną wskrzeszeni (2 Piotra 2:4-6, 9, 10a). Również Jezus zaznaczył, że Sodomici mogą nie dostąpić zmartwychwstania” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1990 [ang. 1989] s. 179).

Patrz też np. Strażnica Nr 14, 2005 s. 31.

 

8. Być może zmartwychwstaną

 

Patrz powyżej tekst ze spotkania statutowego Towarzystwa Strażnica z roku 2023.

 

         Celowo zamieściliśmy też w tekście ze spotkania statutowego Towarzystwa Strażnica wypowiedź na temat ludzi z czasów Noego. Jak ludziom z Sodomy i Gomory, dano im także jakąś szansę na wskrzeszenie, jeśli ‘miłosierny Sędzia’ zechce. Przypominamy wcześniejsze stanowisko Ciała Kierowniczego na ten temat:

 

         „Ludzie uznani za niegodnych zmartwychwstania zostali niejako wrzuceni do »Gehenny«, czyli »jeziora ognia« (...). Znaleźli się tam Adam i Ewa (pierwsza para ludzka), zdrajca Judasz Iskariot oraz niektórzy ludzie straceni z wyroku Bożego, na przykład podczas potopu w czasach Noego, a także w Sodomie i Gomorze” (Strażnica Nr 14, 2005 s. 31).

 

         Z tego wynika, że w tej chwili według Ciała Kierowniczego tylko Adam i Ewa oraz Judasz nie mają szans na zmartwychwstanie. Chociaż z drugiej strony o Adamie wypowiedziano się też dość pochlebnie podczas spotkania statutowego (Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Jehowa od razu mógł ich zgładzić. Ale zamiast tego dał im możliwość wydania na świat potomstwa. Dzięki temu żyjemy i my).

 

         Widzimy, że nie można polegać na naukach Towarzystwa Strażnica, Świadków Jehowy i Ciała Kierowniczego. Mieszkańcy Sodomy i Gomory to tylko jeden przykład zmienianej wiele razy nauki. Takich ‘korekt’ doktrynalnych jest bez liku. Większość z nich opisaliśmy w książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy.

 

         Na zakończenie składam podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane