Włodzimierz Bednarski

Środowisko, w którym narodziło się Towarzystwo Strażnica

dodane: 2014-06-12
Skąd wzięło się Towarzystwo Strażnica? Jakie środowisko ukształtowało tę organizację? Na te pytania odpowiada nasz artykuł.

Środowisko, w którym narodziło się Towarzystwo Strażnica

 

         Towarzystwo Strażnica, które dziś reprezentuje Świadków Jehowy, „nie spadło z nieba”. Powstało w określonych warunkach i odpowiednim dla niego czasie, będąc ludzką instytucją religijną, założoną przez kupca C. T. Russella (1852-1916).

         Na ogół znane są pierwsze daty związane z działalnością piśmienniczą i religijną późniejszego prezesa Towarzystwa Strażnica i moglibyśmy je pominąć w naszym artykule. Jednak zanim naświetlimy warunki środowiskowe w którym powstała ta organizacja, przypomnijmy najważniejsze z nich:

 

         1852 r. - „Posłańcem ostatniej epoki Kościoła był Charles T. Russell, który urodził się 16 lutego 1852. Prywatnie przyznawał, że wierzył, iż go Bóg powołał od urodzenia” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 59).

 

1870 r. - „W roku 1870 Charles Taze Russell wraz z grupką przyjaciół z Allegheny i okolicznych miejscowości w stanie Pensylwania utworzyli klasę studiów biblijnych” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 236).

 

1876 r. - „W roku 1876, czyli niecałe dwa lata wcześniej, C. T. Russell rozpoczął współpracę z N. H. Barbourem z Rochesteru w stanie Nowy Jork. Ich grupy studiów biblijnych połączyły się ze sobą. Russell dostarczył środków pieniężnych, by wznowić drukowanie czasopisma Barboura - Zwiastun Poranka. Barbour został redaktorem naczelnym, a Russell współredaktorem” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 619).

 

1877 r. - „Pobudzany pragnieniem zwalczania fałszywych poglądów na temat powrotu Pana, Russell napisał broszurę Cel i sposób powrotu naszego Pana, którą opublikował w roku 1877. W tym samym roku Barbour i Russell wspólnie wydali książkę Trzy światy i żniwo tego świata” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 47).

 

1879 r. - „Chcąc dotrzeć z pokarmem duchowym do innych ludzi, Russell zaczął wydawać w lipcu 1879 roku czasopismo StrażnicaSyjońskai ZwiastunObecnościChrystusa” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 122).

 

1881 r. - „Z tego względu 16 lutego 1881 roku założono Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska. Prezesem został W. H. Conley, a sekretarzem i skarbnikiem – C. T. Russell” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 576).

 

1884 r. - „W roku 1884 Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska zostało zarejestrowane prawnie, a funkcję prezesa objął C. T. Russell” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 576).

 

         W niedawnych latach najlepiej skrótowo opisał środowisko i czas powstania Towarzystwa Strażnica znany ksiądz katolicki Tadeusz Pietrzyk. Ponieważ jego publikacja, w której to przedstawił, nie była od wielu lat wznawiana, więc dla osób interesujących się omawianą tematyką przedstawiamy fotokopie z rozdziału, w którym omawia on nasz temat.

 

Poniżej zamieszczone fotokopie (niewidoczne) są do odczytania na stronie:

 

http://www.piotrandryszczak.pl/arty/srodowisko-w-ktorym-narodzilo-sie-towarzystwo-straznica.html

 

Wyd.1991

 

 

 

 

 

 

         Na zakończenie warto dodać, że szczegółowo dalszy rozwój organizacyjny i doktrynalny Towarzystwa Strażnica, aż do czasów obecnych, przedstawiliśmy w książce pt. W obronie wiary, w rozdziale Rodowód Świadków Jehowy.

 

http://piotrandryszczak.pl/1.html

 

         Włodzimierz Bednarski

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane