Włodzimierz Bednarski

Starożytny Egipt i Asyria wyobrażały Świadków Jehowy oraz świat szatana i ONZ

dodane: 2024-02-05
Symbolika stosowana przez Towarzystwo Strażnica bywa zadziwiająca i zaskakująca, nawet dla głosicieli tej organizacji. Niektóre postacie biblijne wyznaczane przez nią potrafią symbolizować szatana, a równocześnie Świadków Jehowy. Przyglądnijmy się temu zagadnieniu.

 

Starożytny Egipt i Asyria wyobrażały Świadków Jehowy oraz świat szatana i ONZ

 

Na początku informujemy, że artykuł nasz składa się z następujących rozdziałów:

 

Starożytny Egipt wyobraża zarówno świat szatana, jak i „wielką rzeszę” Świadków Jehowy

Asyria wyobraża zarówno ONZ, jak i „wielką rzeszę” Świadków Jehowy

Pierwowzory – zmiana interpretacji

Pierwowzory dla „niewolnika wiernego i roztropnego” i Ciała Kierowniczego

 

         Można śmiało powiedzieć, że tytułowe nauki i poniżej ukazane zmiany w publikacjach Towarzystwa Strażnica kwalifikują się do fałszerstw.

         Bo jak można w trochę starszych podręcznikach zamieszczać pewne poglądy, a w nowszych po cichu je usuwać?

         Prześledzimy dwie nauki kompromitujące Świadków Jehowy, skrótowo ujęte w skorowidzach do ich publikacji. Pomijamy wskazane przez te skorowidze publikacje, bo nie zamierzamy przeprowadzać polemiki z zawartymi w nich naukami.

         Teksty te, i tak nie mają już znaczenia, skoro usunięto wprowadzenia i omówienia, które do nich odsyłały.

 

Starożytny Egipt wyobraża zarówno świat szatana, jak i „wielką rzeszę” Świadków Jehowy

 

Jeszcze w roku 2013 Towarzystwo Strażnica informowało w skorowidzu, że starożytny Egipt wyobrażał zarówno szatana, jak i „wielką rzeszę” Świadków Jehowy. Prawda, że to dziwnie zestawiona para?

 

         Oto te teksty zamieszczone w papierowym skorowidzu wydanym w roku 2003:

 

„Egipt (starożytny) (...) wyobraża świat Szatana” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 120).

 

„Egipt (starożytny) (...) przedstawiciele wyobrażają »wielką rzeszę«” (jw. s. 120).

 

         Te nauki obowiązywały jeszcze w roku 2013, jak pokazano na fotokopiach (zrzutach z ekranu) z elektronicznego wydania skorowidza 1986-2013:

https://sjwp.pl/literatura-pokarm-na-czas-sluszny/autokompromitacja-straznicy/msg253608/#msg253608

 

         Dzisiaj na stronie internetowej Świadków Jehowy (jw.org) opublikowany jest nowszy skorowidz 1986-2021, w którym usunięto te dwa podhasła. Towarzystwo Strażnica zatarło ślady swojej nieaktualnej nauki!

Patrz hasło Egipt (starożytny):

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200271843

 

         Nie trzeba przypominać, że starożytny Egipt od czasów Mojżesza to w nauce Świadków Jehowy samo zło. A jednak ci pogańscy Egipcjanie zapowiadali sobą „wielką rzeszę” z Towarzystwa Strażnica!

         Czy z tego powodu usunięto tę naukę?

 

Asyria wyobraża zarówno ONZ, jak i „wielką rzeszę” Świadków Jehowy

 

Jeszcze w roku 2013 Towarzystwo Strażnica informowało w skorowidzu, że Asyria wyobrażała zarówno ONZ, jak i „wielką rzeszę” Świadków Jehowy. Bardzo dziwnie zestawiona para, bo dla tej organizacji ONZ to apokaliptyczna bestia. Ta nauka obowiązuje do dziś:

 

„Jehowa pobudzi narody, żeby posłużyły się szkarłatną bestią – Organizacją Narodów Zjednoczonych – do zaatakowania wszystkich religii fałszywych i całkowitego ich zniszczenia (Obj. 18:21-24)” (Strażnica maj 2022 s. 11).

 

„Szkarłatna bestia opisana w 17 rozdziale Księgi Objawienia symbolizuje organizację, której celem jest jednoczenie i reprezentowanie narodów świata. Początkowo była to Liga Narodów, a obecnie – Organizacja Narodów Zjednoczonych” (Czym jest szkarłatna bestia z 17 rozdziału Księgi Objawienia? 2023, artykuł 100, zamieszczony na stronie jw.org).

 

         Oto te teksty zamieszczone w papierowym skorowidzu wydanym w roku 2003, w których Asyria wyobraża zarówno ONZ, jak i „wielką rzeszę”.:

 

„Asyria (...) przedstawiciele wyobrażają »wielką rzeszę«” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 26).

 

„Asyria (...) wyobraża ONZ” (jw. s. 26).

 

         Te nauki obowiązywały jeszcze w roku 2013, jak pokazano na fotokopiach (zrzutach z ekranu) z elektronicznego wydania skorowidza 1986-2013:

https://sjwp.pl/literatura-pokarm-na-czas-sluszny/autokompromitacja-straznicy/msg253608/#msg253608

 

         Dzisiaj na stronie internetowej Świadków Jehowy (jw.org) opublikowany jest nowszy skorowidz 1986-2021, w którym usunięto te dwa podhasła. Towarzystwo Strażnica zatarło ślady swojej nieaktualnej nauki!

Patrz hasło Asyria:

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200270545

 

         Szkoda, że nie posiadamy elektronicznych wersji skorowidzów z lat 1986-2014, 1986-2015 i 1986-2016 oraz następnych edycji (papierowych nie wydano), bo moglibyśmy prześledzić, kiedy dokładnie usunięto omawiane nauki. Ale już porównanie tych z lat 1986-2013 i 1986-2021 pokazuje nam, że w okresie 2014-2021 dokonano zmian dotyczących starożytnego Egiptu, Asyrii, szatana, ONZ i „wielkiej rzeszy” Świadków Jehowy.

 

         W następnym rozdziale staramy się jeszcze dokładniej ustalić rok naniesienia ‘korekty’ doktrynalnej. W roku 2015 zmieniło się podejście Towarzystwa Strażnica do symboliki, obrazów, pierwowzorów itp. To może być klucz do zrozumienia wprowadzonych zmian, o których prawdopodobnie celowo nie poinformowano czytelników. Organizacja ta, jak chce, to potrafi w skorowidzach zamieszczać takie oto uwagi w poszczególnych hasłach:

 

postanowienie nieaktualne” (107 razy w skorowidzu z lat 1986-2021);

„lepsze zrozumienie” (143 razy, jw.).

 

Także z powodu nanoszonych zmian doktrynalnych Towarzystwo Strażnica nakazuje niszczyć ‘starsze’ publikacje papierowe, także skorowidze. Oto przykładowy list do zborów z takim poleceniem:

 

„Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica dx [symbol publikacji]

Skorowidze jedno- do pięcioletnich można zniszczyć, gdy są zastępowane większymi” (List: DO WSZYSTKICH GRON STARSZYCH, 17 listopada 2012, LISTA PUBLIKACJI ZATWIERDZONYCH DO ZNISZCZENIA s. 2).

https://www.piotrandryszczak.pl/do=art/zniszczyc/S-60-P.pdf

 

Pierwowzory – zmiana interpretacji

 

         Poniżej ukazana zmiana nauki Towarzystwa Strażnica związana jest w dużym stopniu z problematyką omawianą wcześniej.

         W skorowidzu do publikacji Świadków Jehowy z lat 1986-2021 w haśle PROROCZE PIERWOWZORY podano:

 

„lepsze zrozumienie (2015): w15 15.3 9-11, 17-18”.

 

         Także w haśle Kształtowanie się wierzeń poinformowano następująco o zmianie nauki:

 

         „2015: biblijne pierwowzory i ich odpowiedniki: w15 15.3 9-11, 17-18; w15 15.6 32.

 

         Towarzystwo Strażnica poinformowało, że odtąd stosować będzie mniej ‘symboliki’ co do różnych postaci biblijnych lub „relacji”. W Strażnicy z 15 marca 2015 roku zamieściło ono takie oto pytanie czytelników:

 

W przeszłości w naszych publikacjach często wspominano o pierwowzorach i ich odpowiednikach, ale w ostatnich latach pisze się o tym rzadko. Dlaczego?” (Strażnica 15.03 2015 s. 17).

 

         W długiej odpowiedzi na powyższe pytanie podano między innymi:

 

         „Człowiek nie potrafi ustalić, które relacje biblijne stanowią zapowiedź przyszłych rzeczy, a które nie. Mądrze zatem kierować się następującą zasadą: kiedy Biblia mówi, że jakaś postać, wydarzenie lub przedmiot wyobraża coś jeszcze, to je za takie uważamy. Jeśli natomiast nie daje ku temu wyraźnych podstaw, powinniśmy być ostrożni w przypisywaniu symbolicznego znaczenia jakiejś osobie lub relacji. (...) Dlatego z tych właśnie względów w ostatnich latach nasze publikacje kierują uwagę nie na prorocze pierwowzory i ich odpowiedniki, lecz na praktyczne lekcje płynące z relacji biblijnych” (Strażnica 15.03 2015 s. 18).

 

         W innej publikacji opisano to zagadnienie w skrócie:

 

Dlaczego w ostatnich latach rzadko omawia się w naszych publikacjach biblijne pierwowzory i ich odpowiedniki?

W Biblii czytamy, że niektóre postacie były pierwowzorami czegoś większego, jak o tym świadczy przykład z Listu do Galatów 4:21-31. W przeciwnym razie najlepiej nie doszukiwać się symbolicznego znaczenia” (Strażnica 15.06 2015 s. 32).

 

         Z tych tekstów może wynikać, że Towarzystwo Strażnica w marcu 2015 roku zmieniło naukę o pierwowzorach. Być może od tego momentu przestało widzieć w starożytnym Egipcie zarówno świat szatana, jak i „wielką rzeszę” Świadków Jehowy. Tak samo jak pogańska Asyria przestała ‘symbolizować’ tak ONZ, jak i tę samą rzeszę głosicieli Towarzystwa Strażnica.

         Pozostaje nam nierozwiązane pytanie: dlaczego organizacja ta wprost nie napisała, że odrzuciła kompromitujące ją interpretacje?

         Czemu posłużyła się usuwaniem tekstów, zamiast uczciwie napisać, że zmieniła nauki?

         Czy Towarzystwo Strażnica uważało, że nikt tych zmian nie zauważy?

         Dlaczego kwestii starożytnego Egiptu, Asyrii, szatana, ONZ i „wielkiej rzeszy” nie ujęło ono w skorowidzu w dziale Kształtowanie się wierzeń?

 

         Te pytania pozostaną bez odpowiedzi i sami musimy się domyślać, jakie intencje miała w tych kwestiach organizacja Świadków Jehowy.

 

Pierwowzory dla „niewolnika wiernego i roztropnego” i Ciała Kierowniczego

 

         Od roku 2013 „niewolnik wierny i roztropny”(Mt 24:45) utożsamiany jest przez Towarzystwo Strażnica z Ciałem Kierowniczym Świadków Jehowy:

 

„W Strażnicy z 15 lipca 2013 roku wyjaśniono, że niewielka grupa namaszczonych braci, którzy tworzą Ciało Kierownicze, to »niewolnik wierny i roztropny«” (Strażnica luty 2017 s. 26).

 

         „Obecnie »niewolnikiem wiernym i roztropnym« jest Ciało Kierownicze” (Zawsze bądź blisko Jehowy 2019 [ang. 2017] s. 53).

 

         Wcześniej, w latach 1927-2012, „niewolnikiem” tym był cały ostatek Świadków Jehowy z lat 1919-2012:

 

„Uznajemy, że wszyscy pomazańcy żyjący w danym okresie na ziemi stanowią klasę »niewolnika wiernego i roztropnego«, który zgodnie ze słowami Jezusa miał dostarczać jego domownikom »pokarm we właściwym czasie« (Mateusza 24:45)” (Strażnica Nr 21, 2007 s. 30).

         Patrz też Strażnica 15.01 2010 s. 31.

 

„Brat Lett zachęcił słuchaczy do zanoszenia modlitw, by Ciało Kierownicze jako przedstawiciel klasy niewolnika dalej okazywało się nie tylko wierne, ale również mądre, roztropne” (Strażnica 15.08 2011 s. 18).

 

         Popatrzmy jaką argumentację i jak obszerną przedstawiano, aby udowodnić, że „niewolnik” to wszyscy pomazańcy Świadków Jehowy:

 

ROZPOZNANIE WIERNEGO „NIEWOLNIKA” PO JEGO DZIAŁALNOŚCI

(...) Niezbite świadectwo

»Niewolnik wierny i rozumny« może przedstawić mnóstwo dowodów poświadczających, że zasługuje na wiarę i zaufanie. W poniższym wykazie podano zaledwie część określeń biblijnych i proroczych, które od roku 1919 odnoszą się do ostatka namaszczonych naśladowców Jezusa Chrystusa albo których jest on odpowiednikiem:

1) Żona Noego, Rodz. 7:7; 2) aniołowie posłani do Lota, Rodz. 19:15; 3) Rebeka, Rodz. 24:64; 4) Józef i Beniamin, Rodz. 45:14; 5) pozostawione kłosy, Kapł. 19:9; 6) dwaj wysłannicy u Rachaby, Joz. 2:4; 7) Barak, Sędz. 4:14; 8) Jefte, Sędz. 11:34; 9) Noemi i Rut, Ruty 2:2; 10) izraelscy wojownicy Dawida, 2 Sam. 18:1; 11) Jehu, 2 Król. 10:11, 15; 12) Mardocheusz i Estera, Est. 4:13; 13) Hiob, Hioba 42:10, 13; 14) córka królewska, Ps. 45:13 (14, NP); 15) lojalni, Ps. 50:5; 16) zaufana grupa, Ps. 89:7 (8, NP); 17) Szear-Jaszub, Izaj. 7:3; 18) światło narodów, Izaj. 60:3; 19) wielkie drzewa sprawiedliwości, Izaj. 61:3; 20) słudzy naszego Boga, Izaj. 61:6; 21) zachowane grono winne, Izaj. 65:8; 22) słudzy nazwani innym imieniem, Izaj. 65:15; 23) ludzie drżący przed słowem Boga, Izaj. 66:5; 24) narodzony nowy naród, Izaj. 66:8; 25) Jeremiasz, Jer. 1:10; 26) lud Jehowy pozostający w nowym przymierzu, Jer. 31:33; 27) mąż odziany w szatę lnianą, Ezech. 9:2; 28) mieszkańcy środka ziemi, Ezech. 38:12; 29) drzewa nad rzeką, Ezech. 47:7; 30) rybacy, Ezech. 47:10; 31) wojsko niebios, Dan. 8:10; 32) odnowione (oczyszczone) Miejsce Święte, Dan. 8:14; 33) ci, którzy mają rozeznanie, Dan. 11:33; 34) szczęśliwy, który trwa w oczekiwaniu, Dan. 12:12; 35) wszelkie ciało, które otrzymuje ducha, Joela 2:28 (3:1, NP); 36) Jonasz, Jonasza 3:1-3; 37) źrenica oka Jehowy, Zach. 2:8 (2:12, NP); 38) arcykapłan Joszua, Zach. 3:3, 4; 39) jeden Żyd, Zach. 8:23; 40) synowie Lewiego, Malach. 3:3; 41) pszenica, Mat. 13:25; 42) synowie Królestwa, Mat. 13:38; 43) pracujący w winnicy, Mat. 20:1; 44) zaproszeni na ucztę weselną, Mat. 22:3-14; 45) wybrani, Mat. 24:22; 46) orły, Mat. 24:28; 47) niewolnik wierny i rozumny, Mat. 24:45; 48) rozumne panny, Mat. 25:2; 49) bracia Króla, Mat. 25:40; 50) małe stadko, Łuk. 12:32; 51) starszy brat syna marnotrawnego, Łuk. 15:25; 52) żebrak Łazarz, Łuk. 16:20; 53) gałęzie krzewu winnego, Jana 15:4; 54) pałac Dawida, Dzieje 15:16; 55) współdziedzice Chrystusa, Rzym. 8:17; 56) ostatek, Rzym. 11:5; 57) gałęzie oliwki, Rzym. 11:24; 58) święci, 1 Kor. 6:2; Obj. 16:6; 59) świątynia, 1 Kor. 6:19; 60) nowe stworzenie, 2 Kor. 5:17; 61) ambasadorzy w miejsce Chrystusa, 2 Kor. 5:20; 62) Zbór Boży, Gal. 1:13; 63) część nasienia Abrahamowego, Gal. 3:29; 64) Izrael Boży, Gal. 6:16; 65) ciało Chrystusa, Efez. 1:22, 23; 66) żołnierze Chrystusa Jezusa, 2 Tym. 2:3; 67) dom zbudowany przez Chrystusa, Hebr. 3:6; 68) święte kapłaństwo, 1 Piotra 2:5; 69) naród święty, 1 Piotra 2:9; 70) społeczność braci, 1 Piotra 2:17; 71) siedem zborów, Obj. 1:20; 72) dwudziestu czterech starców, Obj. 4:4; 73) Izrael duchowy, Obj. 7:4; 74) szarańcza, Obj. 9:3; 75) dwaj świadkowie, Obj. 11:3; 76) dwa drzewa oliwne, Obj. 11:4; 77) nasienie niewiasty, Obj. 12:17; 78) drzewa życia, Obj. 22:2; 79) oblubienica Chrystusa, Obj. 22:17; 19:7; 80) Świadkowie Jehowy, Izaj. 43:10” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 4 s. 24-25).

 

         Można by powiedzieć, że skoro to utożsamianie i dowodzenie dotyczyło „niewolnika”, to automatycznie teraz dotyczy Ciała Kierowniczego, które stało „niewolnikiem”.

         Jednak prawie cała ta argumentacja została zarzucona, bo dziś „niewolnikiem” jest tylko kilku (lub kilkunastu) mężczyzn z Ciała Kierowniczego. Pierwowzory stały się nieaktualne!

 

         Dlaczego obecnie Towarzystwo Strażnica utożsamia konkretne osoby, tworzące Ciało Kierownicze, znane z nazwiska, z „niewolnikiem” („sługa” w innych Bibliach) z „przypowieści” Jezusa?

Popatrzmy jeszcze raz na zasadę tej organizacji i stwierdzenia o „przypowieści” z Mt 24:45-47:

 

„Mądrze zatem kierować się następującą zasadą: kiedy Biblia mówi, że jakaś postać, wydarzenie lub przedmiot wyobraża coś jeszcze, to je za takie uważamy. Jeśli natomiast nie daje ku temu wyraźnych podstaw, powinniśmy być ostrożni w przypisywaniu symbolicznego znaczenia jakiejś osobie lub relacji” (Strażnica 15.03 2015 s. 18).

 

         „Kiedy Jezus Chrystus odpowiadał na pytanie apostołów dotyczące jego przyszłej obecności i zakończenia systemu rzeczy, podał im przypowieść o »niewolniku wiernym i roztropnym« oraz o »złym niewolniku«” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 2, s. 198).

 

„Warto zauważyć, w jakiej kolejności Jezus podał przypowieści dotyczące znaku swojej obecności. Najpierw wspomniał o »niewolniku wiernym i roztropnym«, czyli niewielkiej grupie namaszczonych braci, którzy przewodzą ludowi Bożemu (Mat. 24:45-47). Kolejne przypowieści odnoszą się głównie do osób z nadzieją niebiańską (Mat. 25:1-30)” (Strażnica lipiec 2016 s. 32).

         Por. Zorganizowani do spełniania woli Jehowy 2020 s. 18 (użyto słowa „przykład”, a nie „przypowieść”).

 

Mało tego, Towarzystwo Strażnica, wbrew Biblii, podaje konkretne nazwiska osób, które stanowią tego „niewolnika”, którym jest Ciało Kierownicze:

 

W skład Ciała Kierowniczego wchodzi obecnie ośmiu namaszczonych braci:

K. Cook junior; S. Herd; G. Jackson; S. Lett; G. Lösch; A. Morris; M. Sanderson; D. Splane” (Strażnica styczeń 2019 s. 31).

 

         Ale to nie wszystko. Jedna z tych osób stała się zapewne „złym niewolnikiem” (Mt 24:47), bo przestała wchodzić w skład „niewolnika wiernego i roztropnego”. Chodzi o A. Morrisa. 22 lutego 2023 roku na stronie internetowej Świadków Jehowy (jw.org) ogłoszono, że nie jest on już członkiem Ciała Kierowniczego.

         Natomiast dobrano do tego gremium dwóch nowych członków (podkreślonych), a jego z tego składu wykreślono:

 

         „W skład Ciała Kierowniczego wchodzą:

Kenneth Cook, Gage Fleegle, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Mark Sanderson, David Splane i Jeffrey Winder”.

https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/faq/cialo-kierownicze-pomocnicy/

 

         Widzimy z powyższego, jak zagmatwana była i jest nauka Świadków Jehowy o pierwowzorach. Niby ją odrzucono, ale nadal częściowo stosowana jest w odniesieniu do Ciała Kierowniczego. Poczekajmy jeszcze trochę, a okaże się, że Towarzystwo Strażnica znajdzie w Starym Testamencie pierwowzory dla tego swojego gremium z centrali w Warwick w USA.

 

         Na zakończenie składam podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane