Włodzimierz Bednarski

Towarzystwo Strażnica i cztery razy Czy jest później niż myślisz? (cz. 2)

dodane: 2014-08-22
Świadkowie Jehowy lubią co jakiś czas wracać do wypróbowanych wcześniej haseł. Tak jest też z kampanią "Czy jest później niż myślisz?". Aż cztery razy, w odstępach wieloletnich, powtarzano tę akcję.

Towarzystwo Strażnica i cztery razy Czy jest później niż myślisz? (cz. 2)

 

         W części pierwszej tego artykułu omówiliśmy dwie daty, kiedy Towarzystwo Strażnica omawiało temat Czy jest później, niż myślisz? Chodzi o rok 1949 i 1970. Były tam następujące rozdziały tego tekstu:

 

Rok 1949 - Jest później niż myślisz!

         Rok 1970 - Czy jest później niż myślisz?

 

         W tej części artykułu zamieszczamy dwa kolejne rozdziały:

 

Rok 1991 - Czy jest później, niż myślisz?

         Rok 2012 - Czy jest później, niż myślisz?

 

         Przypominamy, że wykłady na omawiany temat pojawiały się w organizacji Świadków Jehowy co 21 lat. Czyżby przez przypadek? A może jest to zaplanowany cykl stosowany przez Towarzystwo Strażnica?

 

Rok 1991 - Czy jest później, niż myślisz?

 

         Gdy minęło 21 lat (od roku 1970) Towarzystwo Strażnica powróciło w roku 1991 do swego kluczowego pytania Czy jest później, niż myślisz?

         Już w styczniu 1991 roku w wewnętrznym biuletynie Świadków Jehowy w artykule pt. Kampania pozyskiwania stałych czytelników Strażnicy zaanonsowano na kwiecień interesujący nas temat następująco:

 

Z uwagi na zaplanowaną na kwiecień i maj szeroką kampanię pozyskiwania stałych czytelników Strażnicy Towarzystwo przygotowuje szczególnie interesujące wydania zarówno Strażnicy, jak i Przebudźcie się! Artykuły wstępne dotyczące różnych tematów, mają pobudzić do myślenia ludzi we wszystkich zakątkach świata.

W Strażnicy zostaną omówione następujące sprawy: »Czy jest później niż myślisz?« (1 kwietnia)...” (Nasza Służba Królestwa Nr 1, 1991 s. 6).

 

         Później w kolejnym biuletynie z kwietnia 1991 roku powtórzono zachętę w artykule pt. Zachęcajmy innych do czytania Strażnicy:

 

Strażnica pomagała nam i dalej pomaga w zrozumieniu proroctw biblijnych. Wynika z nich, że żyjemy w czasie końca i że już wkrótce Królestwo Boże zaprowadzi na ziemi pokój. Szczera troska o życie innych pobudza nas do dzielenia się z nimi tą wspaniałą nadzieją. (...) Jeden z artykułów zamieszczonych w Strażnicy z 1 kwietnia 1991 roku nosi interesujący tytuł »Czy jest później niż myślisz?«...” (Nasza Służba Królestwa Nr 4, 1991 s. 11).

 

         Wreszcie ukazała się oczekiwana Strażnica z datą 1 kwietnia.

         Na okładce jej słowa Czy jest później, niż myślisz? i wielka klepsydra z kończącym się piaskiem w górnym szklanym zbiorniku.

         Ciekawe, że w dwa lata później znów przedstawiono w jednym z czasopism klepsydrę, w której piasku było jeszcze mniej, a na jej tle umieszczono biało-czerwony napis Jak bliski jest koniec świata? (Przebudźcie się! Nr 4, 1993 s. 1).

 

         Wiodącymi, w Strażnicy z 1 kwietnia 1991 roku, były następujące artykuły:

 

         Było później, niż myśleli! (Strażnica Nr 7, 1991 s. 3);

         Czy jest później, niż myślisz? (jw. s. 4-7).

 

         Zanim zacytujemy charakterystyczne słowa z omawianej publikacji nakreślmy tło z innych tekstów z tego czasu. W artykule pt. Kiedy naprawdę nastanie trwały pokój? oraz w jednej z książek napisano:

 

„Pamiętaj, że o ludziach żyjących w dniach ostatnich, które się rozpoczęły w roku 1914, Jezus powiedział: »Zaprawdę powiadam wam, że to pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy« (Mateusza 24:34). Owszem, pokój rzeczywiście nastanie za życia tego pokolenia, ale nie doprowadzą do tego wysiłki podejmowane przez narody. Trwały, sprawiedliwy pokój obiecany przez Jehowę Boga może nam zapewnić tylko nadchodzące panowanie Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa (Izajasza 9:6, Bw)” (Strażnica Nr 8, 1991 s. 7).

 

         „Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z »wielkim uciskiem«, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat (Mat. 24:21, 22, 34)” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 1991 s. 72 [w edycji z 2001 roku zmieniono to zdanie!]).

 

         Widzimy, iż Towarzystwo Strażnica obiecywało, że zanim przeminie pokolenie roku 1914, nastanie „pokój”, „panowanie Księcia Pokoju” oraz w ‘wielkim ucisku’ „dobiegnie kresu obecny zły świat”.

 

         A co ma do dodania Strażnica z wiodącym tematem Czy jest później, niż myślisz? Otóż wszystkich, którzy nie wierzą jej obietnicom zalicza do „szyderców”:

 

         „Mieszkańcy Jeruzalem drwili z Jeremiasza i tak samo wyznawcy chrześcijaństwa szydzą ze Świadków Jehowy. Ostrzeżenie przed zagładą w bliskim Armagedonie uważają za gołosłowne. (...) mówią »(...) Nawet jeśli Armagedon nadejdzie, nie nastąpi to za naszego pokolenia. Tyle już o nim słyszeliśmy. Nie damy się nabrać!«. Czyżby historia miała się powtórzyć? Czy znów nadejdzie czas, gdy miliony ludzi spostrzegą, że było później, niż myślały?” (Strażnica Nr 7, 1991 s. 4).

 

         Co dziś Towarzystwo Strażnica powiedziałoby o tych ludziach, których krytykowało?

Czy zdobyłoby się na gest przeproszenia ich?

Kto miał rację, czy Towarzystwo Strażnica, czy ludzie, którzy wiedzieli, że nie ich rzeczą jest znać „czasy i chwile” (Dz 1:8)?

         Czy ludzie, których przywołało Towarzystwo Strażnica nie mieli racji mówiąc, że Armagedon nie nastąpi za naszego pokolenia?

Czy nie mówili szczerze twierdząc, że „nie damy się nabrać!”?

         Czy dziś Towarzystwo Strażnica zdobędzie się na odwagę i przyzna przywoływanym ludziom rację?

Czy przeprosi ich za przyrównywanie ich do „szyderców”?

         Czy Towarzystwo Strażnica odrzucając w roku 1995 naukę o „pokoleniu roku 1914” samo nie zaliczyło siebie do „szyderców”?

 

         W innym fragmencie tej Strażnicy Świadkowie Jehowy znów przypominali kluczowe hasło:

 

„Za dni Jeremiasza mieszkańcom Jeruzalem głoszono przestrogę przed nadchodzącą zagładą; ludzie reagowali drwinami, było jednak później, niż myśleli. Dziś rozbrzmiewa znacznie większe ostrzeżenie przed zagładą w Armagedonie, poparte mnóstwem dowodów (Objawienie 14:6, 7, 17-20). Miliony ludzi nie chcą go słuchać. Ale czas ucieka; jest później, niż im się wydaje. A czy nie jest później, niż ty myślisz?” (Strażnica Nr 7, 1991 s. 7).

 

         W roku 1995 okazało się, że nie było później „niż im się wydawało”. Dotrwaliśmy do roku 2013, a nauka o „pokoleniu roku 1914” przeszła do lamusa historii.

 

Rok 2012 - Czy jest później, niż myślisz?

 

         Gdy minęło kolejne 21 lat (od roku 1991) Towarzystwo Strażnica powróciło w roku 2012 do swego sztandarowego pytania Czy jest później niż myślisz?

         Oto zapowiedzi wykładu na ten temat:

 

„Ogłoszenia (...) Tytuł specjalnego wykładu publicznego, który zostanie wygłoszony w weekend po Pamiątce, brzmi: »Czy jest później, niż myślisz?«” (Nasza Służba Królestwa Nr 2, 2012 s. 4).

 

„Ponadto w pierwszy weekend kwietnia zostanie wygłoszony wykład biblijny pod intrygującym tytułem: »Czy jest później, niż myślisz?«. Będzie on przedstawiony w zborach Świadków Jehowy na całym świecie i zainteresuje zwłaszcza tych, którzy kochają prawdę i pragną więcej dowiedzieć się o Jezusie. Serdecznie zapraszamy” (Strażnica 01.03 2012 s. 32).

 

         Z treści wykładu tego można się zorientować, że nowością w nim (w stosunku do poprzednich wykładów) jest brak kwestii „pokolenia roku 1914”. Poza tym nie wnosi on nic nowego, a tylko ‘straszy’ bliskością Armagedonu.

         Wykład ten został opublikowany w formie fotokopii w Internecie na jednym z forów biblijnych:

 

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=285628#285628

 

Oto jego najważniejsze myśli:

 

         „CZY JEST PÓŹNIEJ, NIŻ MYŚLISZ?

(...) »Powiedz nam, kiedy to nastąpi?«

(...) Proroctwo to ma dwa spełnienia – w pierwszym wieku n.e. i w naszych czasach.

Czy słowa z Marka 13:8 się spełniają? Na co wskazują fakty? Czy naprawdę żyjemy w dniach ostatnich? Czy jest później, niż myślisz?

Złożony znak dni ostatnich

Przeanalizujmy pięć elementów znaku podanego przez Jezusa.

1) »Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu« (...) Od roku 1914 w wojnach zginęło ponad 100 milionów ludzi!

2) »Będą trzęsienia ziemi w jednym miejscu poi drugim« (...)

3) »Będą niedobory żywności« (...)

4) »Będą (...) w jednym miejscu po drugim zarazy« (...)

5) Nastąpi »wzrost bezprawia« (Mt 24:12) (...).

Wspomnieliśmy tylko o pięciu szczegółach złożonego znaku

Co o tym myślisz? Czy naprawdę żyjemy w dniach ostatnich?

Nigdy przedtem te wydarzenia nie były tak dobrze widoczne jak teraz

Fakty dowodzą, że jest znacznie później, niż się wydaje większości ludzi!

(...) Wiemy natomiast, że zagłada niegodziwych zbliża się wielkimi krokami

(...) Warto się zastanowić: »Czy ja pokazuję, że naprawdę wierze w to, iż ‘pozostały czas jest skrócony’?«

(...) Obecnie Jehowa posługuje się swoimi namaszczonymi duchem sługami, by nawet prawym przypominać, że jest później, niż większość myśli

(...) Dzisiaj rozbrzmiewa jeszcze pilniejsze ostrzeżenie i nie brakuje przekonujących dowodów bliskości Armagedonu

Miliony lekceważą to ostrzeżenie, a czas ucieka

Jest później, niż myślą! A czy jest później, niż tobie się wydaje?

Pomyśl o naszym niebiańskim Ojcu; jak sądzisz, co On mógłby powiedzieć o tym, jak jest późno?” (zachowaliśmy interpunkcję taką, jak jest w wykładzie).

 

         Widzimy, że w powyższym fragmencie wykładu aż 7 razy wymieniono interesujące nas słowa.

Czy nie jest to próba wywierania presji na słuchaczy?

         Czemu za każdym razem, co 21 lat, Towarzystwo Strażnica wmawia swym słuchaczom, na podstawie tych samych znaków, że „jest później, niż myślisz”?

         Czy nie widać w tym zwodzeniu znamion fałszywych proroków?

         Przecież ta ‘obiecanka’ trwa już 63 lata, od roku 1949 począwszy, a na roku 2012 skończywszy.

 

         Interesujące jest to, że choć wykład powyższy zawiera kilka odsyłaczy do Strażnic z lat 1998, 2002, 2008 i 2011 oraz jednej z książek, to nie ma w nim podanej publikacji, która konkretyzuje czas nastania „wielkiego ucisku”.

         A przecież po odrzuceniu nauki o „pokoleniu roku 1914” Towarzystwo Strażnica w roku 2010 wymyśliło nową koncepcję.

Jest to jakby zsumowanie okresu „pokolenia roku 1914” (ale dotyczącego tylko pomazańców) z czasem życia dzisiejszych (młodszych) pomazańców Świadków Jehowy. W trakcie tego nowego okresu ma nastąpić „wielki ucisk”. Oto słowa tej organizacji z 15 kwietnia 2010 roku:

 

         „Jak zatem rozumieć wypowiedź Jezusa o »tym pokoleniu«? Najwyraźniej chodziło mu o to, że życie pomazańców przebywających na ziemi, gdy w roku 1914 zaczął być widoczny znak, miało się częściowo pokrywać z życiem innych pomazańców, którzy zobaczą rozpoczęcie się wielkiego ucisku. Wspomniane pokolenie miało swój początek i na pewno będzie mieć koniec. Spełnienie się różnych elementów znaku wyraźnie świadczy, że ucisk jest bliski” (Strażnica 15.04 2010 s. 10-11).

 

         Nieco później wypowiedział się szerzej na omawiany temat jeden z członków Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Oto jego słowa:

 

         „Brat Barr podkreślił, że owo zgromadzanie [synów królestwa] nie będzie trwać w nieskończoność. Nawiązał do Ewangelii według Mateusza 24:34: »To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie«. Dwukrotnie przeczytał następujące wyjaśnienie: »Jezusowi najwyraźniej chodziło o to, że życie pomazańców przebywających na ziemi, gdy w roku 1914 zaczął być widoczny znak, miało się częściowo pokrywać z życiem innych pomazańców, którzy zobaczą rozpoczęcie się wielkiego ucisku«. Nie wiemy dokładnie, jak długo ma trwać »to pokolenie«, ale składa się ono właśnie ze wspomnianych dwóch grup pomazańców. Chociaż chrześcijanie ci są w różnym wieku, obie grupy tworzące »to pokolenie« przez jakiś okres »dni ostatnich« żyją jednocześnie. To bardzo pokrzepiające, że grono młodszych pomazańców – żyjących przez pewien czas razem ze starszymi pomazańcami, którzy dostrzegli znak widoczny od roku 1914 – nie umrze przed nastaniem wielkiego ucisku” (Strażnica 15.06 2010 s. 5).

 

         Oczywiście nowością tej wykładni nie jest bliskość „wielkiego ucisku”, ale pewne wyznaczenie długości „tego pokolenia”.

Z powyższego wynika też, że ponieważ wymarło już „pokolenie roku 1914” związane ze starszymi pomazańcami (wspomniany Barr urodzony w roku 1913 zmarł w roku 2010), więc Świadkom Jehowy pozostał do Armagedonu znów okres „pokolenia” dotyczący młodszych pomazańców.

         Może ktoś zapyta, dlaczego w omawianym wykładzie nie wspomniano o tym okresie ‘podwójnego pokolenia’, które ma poprzedzić „wielki ucisk”?

         Być może powodem tego jest to, że tak odległy termin „wojny Jehowy” nie licował z bardzo krótkim terminem, jaki sugeruje wykład Czy jest później, niż myślisz?

 

         Podsumowując widzimy, że Towarzystwo Strażnica prawie regularnie, co 21 lat, wznawia swoją specjalną akcję dotyczącą bliskości Armagedonu, która ma wywrzeć presję na Świadków Jehowy i ich uczniów.

         Czyżbyśmy teraz dopiero za 21 lat (od roku 2012), to znaczy w roku 2033, mogli oczekiwać na następny wykład z cyklu Czy jest później, niż myślisz?

         A może ta organizacja, gdy się zorientuje, że ‘odkryto’ jej metodę, zmieni ją?

         Może widząc efekty zastraszania ludzi zacznie ją stosować częściej?

         A może ze wstydem zaprzestanie swojej praktyki?

         Czas pokaże co nastąpi, ale jednego jesteśmy pewni, organizacja Świadków Jehowy doskonale wpisuje się w następujące słowa Biblii:

 

         „Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz: »Nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec».” (Łk 21:8-9).

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane