Włodzimierz Bednarski

Wielka Piramida – czy uważano ją za natchnioną i równą Biblii?

dodane: 2021-06-08
Bardzo dużo napisało o Wielkiej Piramidzie Towarzystwo Strażnica w latach 1884-1928. Sporo o niej napisali krytycy nauk tej organizacji. W tym zaś artykule uzupełniamy tę tematykę o kwestię rzekomego natchnienia Wielkiej Piramidy.

 

Wielka Piramida – czy uważano ją za natchnioną i równą Biblii?

 

         Na początku podajemy spis rozdziałów, z których składa się nasz artykuł:

 

Wielka Piramida „natchnioną” oraz „Świadkiem Jehowy”

Budowniczowie Wielkiej Piramidy

Inne świadectwa dotyczące natchnienia Wielkiej Piramidy

Wielka Piramida „Kamieniem Bożym”

Wielka Piramida „Biblią w Kamieniu”

Wielka Piramida „Biblią Numer Jeden” i „Biblią Naukową”

Wielka Piramida „Cudem w Kamieniu”

Wielka Piramida „cudownym kamieniem” i „cudowną budowlą”

Wielka Piramida „cudownym Świadkiem”

Wielka Piramida „świadkiem Jehowy” – ostatnie teksty

Wielka Piramida „Biblią diabelską”

 

         Prezes Towarzystwa Strażnica C. T. Russell (1852-1916), w trzecim tomie swoich Wykładów Pisma Świętego, wydanym w roku 1891, zamieścił specjalny rozdział o Wielkiej Piramidzie, znanej powszechnie jako Piramida Cheopsa. Ma on tytuł Świadectwo Kamienia Bożego jako Świadka i Proroka, którym jest Wielka Piramida w Egipcie (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 351). W wydaniu polskim rozdział ten zawiera 78 stron (strony 351-429).

W tym artykule nie omawiamy historii związanej z Wielką Piramidą ani nauk, które wywodziło z niej Towarzystwo Strażnica. Te kwestie opisaliśmy w innych artykułach, do których odsyłamy zainteresowanych:

 

Kiedy naprawdę Towarzystwo Strażnica odrzuciło wiarę w Wielką Piramidę jako Świadka Jehowy?

Wielka Piramida i pochodzenie od niej nazwy „Świadkowie Jehowy”

Piramidka i grób C. T. Russella

Czy Towarzystwo Strażnica miało coś wspólnego z masonerią? (rozdz. Wielka Piramida; Piramidka jako nagrobek Russella)

Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 1, 2, 3)

Wielka Piramida w nauczaniu J. F. Rutherforda! (cz. 1, 2)

Wielka Piramida we wspomnieniach Towarzystwa Strażnica

 

         Nasz obecny tekst podejmuje głównie tylko kwestie podane w tytule, to znaczy natchnienie Wielkiej Piramidy i zrównywanie jej z Biblią, a nawet wywyższanie jej ponad nią.

         Już sam przytoczony tytuł rozdziału z tomu Russella wskazywał, że tę Piramidę Cheopsa uważano za Proroka i Świadka Boga. Inne jej tytuły omawiamy poniżej.

 

Wielka Piramida „natchnioną” oraz „Świadkiem Jehowy”

 

         C. T. Russell nie dość, że nazwał Wielką Piramidę „Świadkiem Jehowy”, to na dodatek stwierdził, że posiada ona „świadectwo natchnione”:

 

         „Wielka Piramida jest »Świadkiem« Wielkiego Jehowy” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 363).

 

         Angielski tekst tego fragmentu jeszcze bardziej bezpośrednio pokazuje, że Wielka Piramida to „Świadek Jehowy”, jak zresztą podaje to też tekst z roku 1927 (patrz poniżej Złoty Wiek 01.11 1927 s. 533):

 

A few years after Prof. Smyth's return, came the suggestion that the Great Pyramid is Jehovah's “Witness,” and that it is as important a witness to divine truth as to natural science. (Thy Kingdom Come 1898, 1923 p. 320; por. ed. 1891 s. 314 [bez słowa Great]).

 

         „W ten sposób przedstawiamy tego »Świadka«, lecz spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia ciemności, boga świata tego i przez tych, których umysły są zaciemnione na prawdę” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 362 [ang. 1891 s. 313; 1911, 1923 s. 319]).

 

         „Ktoś może drwić ze świadectwa tego kamienia, tak jak wielu szydzi z pisanego Słowa Bożego, lecz na ich drwiny i szyderstwa odpowiadamy: Wytłómaczcie te rzeczy, które tak dziwnie się składają, lub spróbujcie przepowiedzieć rzeczy przyszłe i pokażcie jak się rzeczy wypełniają. Udowodnijcie nam, że dla przepowiedzenia przyszłych wydarzeń nie potrzeba natchnienia. Pokażcie nam jaki okaz światowej mądrości” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 426-427 [ang. 1891 s. 371-372; 1911, 1923 s. 374).

 

         Widzimy zatem, że pastor wyraźnie pisał o „natchnieniu” Wielkiej Piramidy i o odrzucających to „natchnienie”.

         W roku 1916, na miesiąc przed swą śmiercią 31 października, Russell w swych Wykładach zamieścił nowe specjalne Przedmowy Autora (były one potrzebne, bo wygłoszone proroctwa na lata 1914-1915 nie wypełniły się). Zapewnił wtedy, że nadal w pełni interesuje się tym ‘niemym świadectwem’, jak je później nazwą jego następcy („piramida niema daje świadectwo” – Strażnica 01.01 1921 s. 14 [ang. 15.12 1920 s. 379]):

 

„Wielka Piramida Egipska, omawiana w tym Tomie, nie uszczupliła bynajmniej zainteresowania autora” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 [ang. 1917, 1923] s. II, Przedmowa Autora (...) Charles T. Russell. Brooklyn, N.Y., 1 października 1916 r. [edycja polska z roku 1919 nie zawierała tej Przedmowy Autora]).

 

         W dalszych słowach Przedmowy Autora z roku 1916 C. T. Russell zapewniał w sprawie Wielkiej Piramidy o czymś, co było przeciwne słowom o jej natchnieniu:

 

         „Nigdy nie umieszczaliśmy Wielkiej Piramidy, czasami nazywanej Kamieniem Biblijnym, na równi lub ważności ze Słowem Bożem, jak to wykazane przez Stary i Nowy Testament Pisma Świętego – to ostatnie ma zawsze pierwszeństwo jako władzę zwierzchności. Wierzymy jednak, że budowa tej Piramidy różni się od wszystkich innych piramid, przeto budowa jej była zamierzoną od Pana na świadectwo w pośród i przy granicy Egipskiej (Izaj. 19:19). (...) Jest to wspaniałe świadectwo Boskiego Planu Wieków, podziwiającem jest dla każdego kto tylko pojmuje to” (Przyjdź Królestwo Twoje 1923 s. III, Przedmowa Autora (...) Charles T. Russell. Brooklyn, N.Y., 1 października 1916 r.).

 

         Powyższe słowa z Przedmowy Autora są zupełnie różne od tych przekazanych powyżej w treści tomu, że piramidowe „świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego”.

         Prócz natchnienia Wielkiej Piramidy Russell akcentował też to, kto ją zbudował i z czyjej inspiracji, co opisujemy poniżej.

 

Budowniczowie Wielkiej Piramidy

 

         Według Russella bezpośrednim budowniczym Wielkiej Piramidy był „natchniony” Melchizedek, król Szalemu (Rdz 14:18). Jednak nad jej budową czuwali: „duch Boży”, Pan i Jehowa. Uważano też, że Wielka Piramida jest właśnie pomnikiem Pana Jezusa:

 

„Chrystus nie prosił Swoich naśladowców, aby zbudowali Mu jakieś mauzoleum, a jednak rzeczywiście ma ich dwa.Wielka Piramida w Egipcie jest nie tylko »na znak i na świadectwo« i »filarem«, jak to określa Pismo Święte (Izajasz 19:19, 20), ale jest także ołtarzem ku czci Jedynego, który został zabity na Kalwarii. A potem jest sama Kalwaria” (ang. Złoty Wiek 30.06 1926 s. 631).

 

         Natchniony Melchizedek twórcą Wielkiej Piramidy

 

         Jest wiele wypowiedzi, które mówią o tym, że natchniony Melchizedek był budowniczym Wielkiej Piramidy. Oto jedna z nich:

 

„Ocenianie faktu, że Wielka Piramida przedstawia mądrość planu, którego Egipcyanie mieć nie mogli – nasuwa myśl, że Boska mądrość musiała działać przez natchnionego sługę Bożego, na ten cel wybranego i prawdopodobnie, że Melchizedek był tym budowniczym” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 367).

 

         Duch Boży twórcą Wielkiej Piramidy

 

         W innym fragmencie Russell pisał, że Wielka Piramida powstała poprzez „ducha Bożego”:

 

         „Cudowna harmonia jaką można zauważyć z Pismem Świętem, nie pozwala wątpić, że ten sam duch Boży, który oddziaływał na proroków i apostołów, oddziaływał również i na budujących tę Piramidę” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 411 [ang. 1891 s. 357; 1911, 1923 s. 362]).

 

         Pan nadzorujący budowę Wielkiej Piramidy

 

         Kolejny fragment mówi, że Wielka Piramida zbudowana była „pod nadzorem Pana”:

 

         „Stąd też większość ludzi dzisiaj ma przekonanie że wszystkie piramidy egipskie są grobowcami umarłych, a zatem Szatan osiągnął swój cel przez zbudowanie fałszywej piramidy, odwrócił bowiem uwagę ludzkości od prawdziwego znaczenia Wielkiej Piramidy, która wzniesiona była pod nadzorem Pana” (Strażnica 01.01 1921 s. 13 [ang. 15.12 1920 s. 378]).

 

         Jehowa budowniczym Wielkiej Piramidy

 

         „Przez takie urządzenie Wielki Budowniczy Piramidy (Jehowa) wskazuje nam różnice natury, jak to było wykazane w Boskim Planie Wieków rozdział 10-ty” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 406).

 

Inne świadectwa dotyczące natchnienia Wielkiej Piramidy

 

         Prócz powyższych świadectw, zapewniających o natchnieniu Wielkiej Piramidy, przekazywano też inne argumenty w tej kwestii. Wskazywały one, że jest ona źródłem „Objawień Boga” i „mocnym” oraz „równorzędnym” do Biblii świadkiem Boskiego planu.

 

         Wielka Piramida kamiennym świadectwem „Objawień Boga”

 

„Położenie Plejad podczas budowy Wielkiej Piramidy – tego kamiennego świadectwa Objawień Boga, odegrało ważną rolę. Z tych i innych względów uważamy za możliwe, że Plejady są środkiem wszechświata – centrem z którego promienie Woli Boga oświetlają nieskończone przestrzenie kosmosu” (Złoty Wiek 01.01 1927 s. 217).

 

         Mocny świadek i różnorzędny dla Biblii

 

         Po śmierci C. T. Russella zaostrzono nawet jedną z wypowiedzi dotyczącą Wielkiej Piramidy z tomu trzeciego jego Wykładów, który zacytowano w tomie siódmym, zwanym „pośmiertnym”. Oto porównanie tych tekstów:

 

         „Nie jest ona bynajmniej dodatkiem do pisanego objawienia, bo ono jest doskonałem i zupełnem, nie potrzebującem żadnych dodatków, lecz jest bardzo mocnym świadkiem, potwierdzającym Plan Boży...” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 357).

 

„Nauka zawarta w Wielkiej Piramidzie jest w zupełnej zgodzie z resztą książki. Zobacz Obj. 14:15. »Nie jest to wcale dodatek do pisanego objawienia; objawienie to jest kompletne, doskonałe i dlatego nie potrzebuje dodatku. Ale jest to silny i równorzędny świadek Boskiego planu...« – C357” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 287 [pogrubienie tekstu pochodzi od wydawcy cytowanej książki]).

 

         Wyraźnie z tego pogrubionego fragmentu widać, że chciano zrównać Wielką Piramidę z objawieniem Biblii.

 

Wielka Piramida „Kamieniem Bożym”

 

         Ktoś słyszący o „Kamieniu Bożym” w nauce Towarzystwa Strażnica może pomyśleć i zauważyć, że zachodzi tu jakieś podobieństwo z islamem i muzułmanami, którzy mają swój święty kamień Hadżar w świątyni Al-Kaba.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Had%C5%BCar

 

         Jednak dla Towarzystwa Strażnica Wielka Piramida była czymś więcej niż tylko zbiorem kamieni. Oto teksty na ten temat:

 

„Świadectwo Kamienia Bożego jako Świadka i Proroka, którym jest Wielka Piramida w Egipcie” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 s. 351 [ang. 1898, 1923 s. 313]).

 

„Powyższe dzieło stwierdza chronologię biblijną i proroctwa odnośnie ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Zwraca uwagę na świadectwo Kamienia Bożego jako świadka i proroka, którym jest wielka Piramida w Egipcie, którą dzisiejsi uczeni bardzo się zainteresowali i dlatego badają jej rozmiary, przejścia i. t. p., wobec czego zdumiewają się żeby taki gmach mógł być zbudowany na 2170 lat przed nar. Chrystusa” (Powrót naszego Pana 1925 s. 57).

 

Wielka Piramida „Biblią w Kamieniu”

 

         Podobno, jak podało Towarzystwo Strażnica, pierwszy „Biblią w Kamieniu” nazwał Wielką Piramidę J. Seiss (kaznodzieja luterański), o którym piszemy poniżej, opisując „Cud w Kamieniu” (patrz ang. Złoty Wiek 21.05 1924 s. 525; ang. Złoty Wiek 21.12 1924 s. 209 – First we will notice the location selected on which to build this “Bible in Stone,” as Dr. Seiss named it.).

Później angielska nazwa Bible in Stone upowszechniła się wśród badaczy Pisma Świętego.

         Różnie nazywano ją w polskich publikacjach Russella i Towarzystwa Strażnica – „Kamienną Biblią”, „Biblią w Kamieniu” lub „Biblią z Kamienia”:

 

         „Ponieważ jest ona tak wspaniałym »świadkiem« dzięki temu, że niezwykle wyraźnie potwierdza nauki Pańskiego Słowa, staje się teraz znana jako »Kamienna Biblia«. Melchizedek, »kapłan Boga Najwyższego«, jest uważany za jej budowniczego, a datę jej powstania ustalono na rok 2170 p.n.e. Jest to zatem najstarsza budowla na ziemi” (Co powiedział Pastor Russell 2015 [ang. 1917] s. 743).

 

„Biblia i »Biblia w kamieniu« podają datę 1914 rok jako początek wielkiej zmiany. Historia dowodzi, że postępowanie wywłaszczeniowe [rządów ludzkich] rozpoczęło się punktualnie” (The Way to Paradise 1924, 1925 s. 171).

 

         „Ta piramida została nazwana »Biblią w kamieniu«, bardzo stosowna nazwa” (The Way to Paradise 1924, 1925 s. 158).

 

         Nawet po odrzuceniu Wielkiej Piramidy, tak oto wspominano jej nazwę:

 

„Jehowa musi być prędkim świadkiem przez demaskowanie (...) On też wykazał, że piramida w Gizeh nie jest żadnym kamiennym »świadkiem Bożym« ani »Biblią z kamienia«, ale pomnikiem demonizmu...” (Strażnica Nr 12, 1957 s. 12).

 

„Ta »Biblia w Kamieniu« jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci, aż do czasu, gdy w Strażnicy angielskiej z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku (wydanie polskie z 1 i 15 stycznia 1929 roku) wykazano, że do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie potrzebował żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez pogańskich faraonów i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10).

 

         Ta „Biblia w Kamieniu” nazwana została też innymi dobitnymi określeniami, które omawiamy poniżej.

 

Wielka Piramida „Biblią Numer Jeden” i „Biblią Naukową”

 

         W roku 1924 W. E. Van Amburgh (1869-1947), ówczesny sekretarz-skarbnik Towarzystwa Strażnica (1903-1947), w swym artykule pt. A Bible for the Scientist nazwał Wielką Piramidę „Biblią Numer Jeden” i zarazem „Biblią Naukową”:

 

„Biblię Naukową można słusznie nazwać Biblią Numer Jeden, ponieważ jest starsza o kilkaset lat.To jest Wielka Piramida w Gizie, w Egipcie” (ang. Złoty Wiek 21.05 1924 s. 522 – The Scientific Bible might with propriety be called Bible Number One, since it is the older by several hundred years. It is the Great Pyramid of Gizeh, in Egypt).

 

„Czasami wspominano o pozornie nieistotnych szczegółach, na przykład kiedy Micheasz (5:2) nazwał Betlejem miejscem narodzin oczekiwanego Mesjasza. Obecnie wiadomo, że Prorok jedynie wspomniał publicznie o miejscu, które zostało wybrane ponad 1200 lat przed jego dniem, zanim powstała ta wioska, oraz zostało zapisane w »Biblii Numer Jeden«, tej napisanej dla naukowców” (ang. Złoty Wiek 21.05 1924 s. 520 – (...) It is now known that the Prophet merely made public mention of the spot that had been selected over 1,200 years before his day, before there was a hamlet on the spot, and recorded in “Bible Number One,” the one written for the scientist).

 

         Te same słowa powtórzone zostały pół roku później w nowszej wersji tego długiego opracowania (patrz ang. Złoty Wiek 21.12 1924 s. 207 i 205).

W obu tych artykułach poprzez Wielką Piramidę broniono następujących dat ‘proroczych’ Towarzystwa Strażnica: 1799, 1874, 1914, 1925 i 1926 (patrz ang. Złoty Wiek 21.05 1924 s. 519-538; ang. Złoty Wiek 21.12 1924 s. 205-222). Wszystkie te daty, prócz roku 1914, odrzucono w latach 1929-1934.

 

         W roku 1926 podano, że 8 lipca Van Amburgh w radiu Towarzystwa Strażnica miał wygłaszać wykład o Wielkiej Piramidzie, jako Kamiennym Świadku i Pierwszej Biblii:

 

Bible Lecture – W. E. Van Amburgh, “The Stone Witness—The First Bible” (ang. Złoty Wiek 30.06 1926 s. 638).

 

         Ten sam Van Amburgh właśnie w roku 1927 nazwał Wielką Piramidę „świadkiem Jehowy” (patrz poniżej), podobnie jak wcześniej Russell.

         Wpierw jednak, 20 maja 1926 roku, wygłosił wykład radiowy na ten temat, co ogłoszono w programie zamieszczonym w angielskim Złotym Wieku:

 

Bible Lecture, “Joseph from Prison to Throne” – W. E. Van Amburgh (ang. Złoty Wiek 05.05 1926 s. 503).

 

Wielka Piramida „Cudem w Kamieniu”

 

Już w roku 1881 Wielką Piramidę nazwano w Strażnicy „Cudem w Kamieniu” (ang. Miracle in Stone), a w kolejnych latach uczyniono to jeszcze wielokrotnie:

 

„Ale nauki WIELKIEJ PIRAMIDY są zupełnie inne.

Mamy dla niej wielki szacunek, chociaż nie budujemy na niej naszej wiary.Została dobrze nazwana »Cudem w Kamieniu« i poleca się nam jako dzieło Boże, a nie planowane przez ludzi, ponieważ wydaje się, że pod każdym względem jest w doskonałej zgodności z planem Bożym, który znajdujemy opisane w Jego Słowie;i to właśnie powoduje nasz szacunek do niej” (ang. Strażnica maj 1881 s. 224 [reprint] – But the teachings of THE GREAT PYRAMID are quite different. We have great respect for it, though we do not build our faith upon it. It has well been called “A Miracle in Stone,” and it commends itself to us as a work of God, and not planned by men, for it seems in every respect to be in perfect accord with God's plan as we are finding it written in His Word; and this it is, that causes our respect for it).

 

„Jakim cudem w kamieniu wydaje się być Wielka Piramida!Jej świadectwo jest prawie przytłaczające” (ang. Strażnica grudzień 1891 s. 1345 [reprint] – What a miracle in stone the Great Pyramid seems to be! Its testimony is almost overpowering).

 

         Później, jak wspomnieliśmy, częściej Wielką Piramidę nazywano „Cudem w Kamieniu”. Russell w swoich Wykładach nawet przytaczał i cytował książkę kaznodziei i badacza tej piramidy J. Seissa (1823-1904), która miała właśnie taki tytuł:

 

„Rev. Joseph Seiss D. D. komentując naukowo wywody i miejscowość tego cudownego »Świadka« powiedział: »W tej cudownej budowli jeszcze większe zawierają się myśli...«.” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 370).

 

„Jeżeliby Piramida potwierdzała nauki biblijne, ważne zarysy i czasy, to słusznie zasługiwałaby na nazwę, którą jej nadał Dr. Seiss, to jest »Cud w Kamieniu«.” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 411).

 

„W tym względzie nie możemy lepiej uczynić jak zacytować słowa Dra Józefa Seiss z jego doskonałego dzieła o Wielkiej Piramidzie pod tytułem »Cud w Kamieniu«...” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 427).

 

Wspomniany J. Seiss, według publikacji Świadków Jehowy, to „kaznodzieja luterański z Filadelfii” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 46). Swoją książkę o Wielkiej Piramidzie pt. A Miracle in Stone: or The Great Pyramid of Egypt opublikował w roku 1877 i zapewne była ona wzorcem dla Russella, gdy w 1891 publikował rozdział o niej, w swoim trzecim tomie pt. Przyjdź Królestwo Twoje.

         Towarzystwo Strażnica samo pośrednio ukazało to, że Seiss poprzedzał Russella w pisaniu o Wielkiej Piramidzie:

 

         „Rev. Joseph Seiss, D. D., w swojej pracy zatytułowanej »Cud w Kamieniu«, ma wiele do powiedzenia na temat biblijnej symboliki Wielkiej Piramidy. W publikacji »Przyjdź Królestwo Twoje« Mr. Russell poświęca wiele miejsca na ukazanie wspaniałej harmonii między Biblią a Wielką Piramidą w ujęciu teologicznym i chronologicznym” (ang. Złoty Wiek 21.05 1924 s. 527Rev. Joseph Seiss, D.D., in his work entitled “Miracle in Stone,” has much to say of the a Scriptural symbolism of the Great Pyramid. In the publication, "Thy Kingdom Come," Mr. Russell devotes considerable space to showing the wonderful harmony between the Bible and the Great Pyramid theologically and chronologically).

 

         Właśnie Seiss, jeszcze przed adwentystą N. Barburem i Russellem, uczył od roku 1870 o dacie „1914”, nauczając równocześnie o Wielkiej Piramidzie. Przypominamy, że Barbour wymienia tę datę w roku 1875, a Russell w roku 1876. Oto słowa na ich temat:

 

         „W pewnej publikacji z roku 1870 Amerykanin Joseph Seiss nazwał rok 1914 datą znamienną w chronologii biblijnej. A w roku 1875 Nelson H. Barbour oznajmił na łamach swego czasopisma Herald of the Morning, że w roku 1914 zakończy się okres nazwany przez Jezusa »wyznaczonymi czasami narodów« (Łukasza 21:24)” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26).

 

„C. T. Russell napisał artykuł pt. »Czasy Pogan: Kiedy się skończą?«, opublikowany w czasopiśmie Bible Examiner w październiku 1876 roku. Na stronie 27 można było przeczytać: »Siedem czasów skończy się w roku Pańskim 1914«” {Strażnica Nr 20, 1990 s. 19).

 

         Określenie „Cud w Kamieniu” przytaczano zarówno za czasów Russella, jak i prezesa J. F. Rutherforda (1869-1942):

 

„Niech ten »cud w Kamieniu« głosi przesłanie pokoju i dobrej woli do ludzi!Jest to »Wykres Wieków« Pana” (International Bible Students Souvenir Convention Report 1916 s. 329 – Let this “miracle in Stone” speak forth its message of peace and good will toward men! It is the Lord’s “Chart of the Ages.”).

 

         Patrz też:

International Bible Students Souvenir Convention Report 1911 s. 308 (kazanie Mortona Edgara, głównego piramidologa Towarzystwa Strażnica z czasów Russella i Rutherforda);

ang. Złoty Wiek 21.05 1924 s. 527 (powołano się na Seissa);

ang. Złoty Wiek 21.12 1924 s. 213 (powołano się na Seissa).

 

Wielka Piramida „cudownym kamieniem” i „cudowną budowlą”

 

         Oto dwie kolejne nazwy, które nadano Wielkiej Piramidzie, to znaczy „cudowny kamień” i „cudowna budowla”:

 

„Widząc jak ten Plan jest pięknie przedstawiony, tam w Biblii a zarazem i w Piramidzie, te rzeczy wzmacniają naszą wiarę; nadto prawdy natury, jak i prawdy objawione są przez tegoż samego wielkiego Autora przedstawione w tym cudownym kamieniu. Przypatrując się naukom Wielkiej Piramidy z zewnątrz pokazuje ona zupełny plan Boży, jaki okaże się przy końcu Tysiąclecia” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 372).

 

„O ile na zewnątrz ta wielka budowa jest zupełną i zgadza się z objawionem pisanem słowem Bożem, to jej wewnętrzna budowa jest tem bardziej cudowną. (...) Uważne badanie załączonego rysunku wykazuje wnętrze tej cudownej budowli” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 374-375).

 

Wielka Piramida „cudownym Świadkiem”

 

         Wielka Piramida nazwana została nie tylko „świadkiem Jehowy”, ale i „cudownym Świadkiem”:

 

         „Od tego czasu [od 1859 r.] wielu zdolnych ludzi badało świadectwo tego cudownego »Świadka«...” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 362).

 

„Rev. Joseph Seiss D. D. komentując naukowo wywody i miejscowość tego cudownego »Świadka« powiedział: »W tej cudownej budowli jeszcze większe zawierają się myśli...«.” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 370).

 

„Głos tego cudownego »Świadka« nasuwa na myśl słowa Jezusa z powodu tryumfalnego wjazdu do Jerozolimy, kiedy przedstawił się Izraelowi jako ich król (...) »Powiadam wam jeśliby ci milczeli, wnet kamienie wołać będą«. Łuk. 19:37-40 (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 428-429).

 

Wielka Piramida „świadkiem Jehowy” – ostatnie teksty

 

         Aż do końca 1927 roku nazywano Wielką Piramidę „świadkiem Jehowy”, a było to zaledwie rok przed jej odrzuceniem (patrz też powyżej Wielka Piramida „natchnioną” oraz „Świadkiem Jehowy”):

 

„Gdy Józef dostał się do Egiptu, wielka Piramida Gizech była już zbudowaną około 200 lat. Stała ona w całej swej starodawnej piękności; kamienie jej były polerowane tak, że oddawały blask słoneczny jako zwierciadło. Mało sobie Józef zdawał z tego sprawę, że Jehowa już dawno wyrysował Swój Plan w tejże piramidzie na błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi; przez Jednego, który dopiero miał przyjść a Józef miał odegrać pantominę onego, który przyjść ma. Ani Józef wiedział o tem, że nawet daty wielu wypadków były tam już ustalone przez Jehowę, i zarekordowane w tej wielkiej piramidzie. Owe dowody tam były a dziś podobny do sfinksa kamień stoi jako świadek Jehowy, objawia skryte skarby swoje. One w zupełności zgadzają się z Pismem Św.” (Złoty Wiek 01.11 1927 s. 533 [ang. 23.03 1927 s. 410]).

 

         Niektóre z publikacji nazywają Wielką Piramidę „Kamiennym Świadkiem Bożym”:

 

„(...) Wielkiej piramidy w Egipcie – owego kamiennego świadka Bożego – jest doniosłą cechą tej wybitnej budowy” (Złoty Wiek 01.06 1926 s. 372).

 

"God's Stone Witness” (ang. Złoty Wiek 10.09 1924 s. 793).

 

„Przez jakieś 35 lat pastor Russell uważał, że Wielka Piramida w Gizie była kamiennym świadkiem Bożym” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 201).

 

         W tym ostatnim cytacie zawarte jest pewne niedopowiedzenie, bo nie tylko Russell tak „uważał”, ale i do końca roku 1928 także Rutherford i wszyscy jego głosiciele. Ani słowem zaś nie wspomniano o tym drugim i jego zwolennikach.

 

Wielka Piramida „Biblią diabelską”

 

         Jeszcze w roku 1927 nazwano Wielką Piramidę „świadkiem Jehowy” (patrz powyżej), ale już w roku 1928 określono ją jako „Biblię diabelską” (!):

 

         „Następnie Djabeł umieścił wiedzę w martwym kamieniu, który może być słusznie nazwany Biblją djabelską, a nie kamiennym świadkiem Bożym” (Strażnica 01.01 1929 s. 8 [ang. 15.11 1928 s. 344]).

 

         A przecież wcześniej „pewnym i niewątpliwym tonem” zapewniano o jej wiarygodności:

 

„Kamienie Wielkiej Piramidy wołają pewnym i niewątpliwym tonem” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891, 1927] s. 429).

 

         Później pisano, że pokryta jest ona „demonicznymi znakami astrologicznymi” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 10) lub, iż jest „pomnikiem demonizmu” (Strażnica Nr 12, 1957 s. 12).

 

         Wykłady Pisma Świętego Russella uczące o Wielkiej Piramidzie wydawane były aż do roku 1927, a reklamowano je i rozprowadzano jeszcze na początku lat 30. XX wieku. W Polsce nawet w roku 1933:

 

         „Kto pragnie nieco więcej zapoznać się z proroctwami Pisma Św., by zrozumieć wypadki doby obecnej i wiedzieć, dokąd niedługo zajdzie cała ludzkość, winien przestudjować komentarze Pisma Św. Karola Russella p.t. »Wykłady Pisma Świętego«. Jest to dzieło w 6 tomach oprawnych w płótno, liczy ogółem przeszło 3800 stronic. Kosztuje wraz z przesyłką zł. 7. (...) Prosimy zatem, by pragnący posiąść (...) wpłacili zł. 10 – na konto »Złotego Wieku« Nr. 9.169 w P.K.O., a bezzwłocznie wyślemy powyższe nader cenne dzieła. Tytuły poszczególnych tomów »Wykładów Pisma Świętego« są następujące: 1) »Boski Plan Wieków«, 2) »Nadszedł Czas«, »Przyjdź Królestwo Twoje«, 4) »Walka Armagedonu«, 5) »Pojednanie Człowieka z Bogiem« i 6) »Nowe Stworzenie«” (ZłotyWiek 01.12 1933 s. 368).

 

Rok po zaprzestaniu ich wydawania (1927) i studiowania odrzucono też Wielką Piramidę.

W nowym angielskim wydaniu książki pt. Harfa Boża z roku 1928 usunięto już słowa o niej (s. 192, par. 317), choć jeszcze edycja z roku 1927 (s. 188, par. 317) uczyła o Wielkiej Piramidzie.

W edycjach polskich nauka o niej zachowana była jeszcze w tych książkach z lat 1929-1930 (nie było kolejnych wydań), gdyż nie wydano zrewidowanej wersji tej publikacji:

 

„W zwykłych budynkach nie kładzie się kamienia węgielnego; lecz w tym budynku Bożym znajduje się kamień węgielny, a nim jest Jezus Chrystus. Kamień u szczytu piramidy jest węgielnym kamieniem, i sam w sobie stanowi doskonałą piramidę. Inni członkowie ciała zatem muszą podporządkować się pod Chrystusa, który jest węgielnym kamieniem, jak to pięknie pokazuje Wielka Piramida w Egipcie. Zobacz Izajasza 19:19” (Harfa Boża edycja polska 1921, 1924, 1929, 1930 s. 194, akapit 317).

 

         Jak widzimy, Wielką Piramidę przez wiele lat uważano za „natchnione” świadectwo Boga. Była to jedna z najważniejszych nauk Towarzystwa Strażnica, aż do roku 1928. Piramida ta potwierdzała wszystkie ważne daty i nauki tej organizacji, będąc „równorzędnym” ich świadkiem. Jeszcze w listopadzie 1927 roku zwana była ona „świadkiem Jehowy”, ale rok później stała się ona „Biblią diabelską”!

         Czy zatem można serio traktować nauki organizacji, która tak radykalnie zmienia swoje poglądy?

 

         Na zakończenie składam podziękowanie J. Romanowskiemu i K. Kozakowi za pomoc w tworzeniu tego tekstu.

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane