Włodzimierz Bednarski

Inne artykuły polemizujące z A. Wiśniewskim i książką pt. „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?”

dodane: 2013-05-14
Artykuł ten, napisany kilka lat temu, zbiera wszystkie teksty zawarte na stronie www.apologetyka.info poświęcone A. Wiśniewskiemu i jego książce napisanej przeciwko Trójcy Świętej.

Inne artykuły polemizujące z A. Wiśniewskim i książką pt. „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?”

 

         Arkadiusz Wiśniewski kilka lat temu usunął z internetu swój cykl artykułów polemizujących z nauką o Trójcy Świętej. Prawdopodobnie odrzucił wyrażane w nich poglądy albo zmienił częściowo swój punkt widzenia na te sprawy (patrz początek mego art. pt. Wiedza Boga, Chrystusa i Ducha Świętego a „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?”).

         Ponieważ jednak ciągle w obiegu funkcjonuje jego książka pt. „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?” (2004) postanowiłem uzupełnić zakres polemiki z nią. Nie będą to nowe artykuły, ale wskazanie na te, które zostały już napisane przez innych. Ja właściwie dołączyłem później do grona polemizujących z A. Wiśniewskim. Pierwszymi, którzy podjęli dyskusję z nim i jego książką, byli Jan Lewandowski i Grzegorz Żebrowski. Moje artykuły tylko uzupełniały częściowo ich opracowania. Z tego powodu warto przypomnieć ich dorobek i wskazać miejsce, gdzie są zawarte ich polemiki z A. Wiśniewskim.

         Wszystkie artykuły tych autorów widnieją na stronie www.apologetyka.info

         Prócz tych dotyczących A. Wiśniewskiego napisali oni też kilka opracowań polemicznych ze Świadkami Jehowy i innymi antytrynitarzami (arianami). Tutaj wymienimy zaś tylko te, które dotyczą wspomnianej osoby.

 

Artykuły Jana Lewandowskiego

 

         Kontrowersje związane z J 5,18

         Zachariasz 12,10 pod obstrzałem antytrynitarzy

         Czego nie powiedział wam Arkadiusz Wiśniewski

         Czy kontekst przemawia za nietrynitarnym tłumaczeniem J 1,1?

         Przysłów 8:22n. w ujęciu A. Wiśniewskiego – polemika

         Czy Bóg antytrynitarzy istnieje bez jakiegokolwiek początku? (2)

         Antytrynitarze a tekst z Ap 3,14

         „Zrodzony”, czyli „stworzony”?

         O co Arkadiusz Wiśniewski chciałby zapytać Apostołów?

 

Artykuły Grzegorza Żebrowskiego

 

         Dyskusja na temat Rz 9,5 – analiza kontekstu i gramatyki (cz. 2)

         Syn równy Ojcu – omówienie wersetu J 5,18

         Bóstwo Chrystusa, czy bóstwo Ojca? (1 J 5,20)

         Niestwarzający Stworzyciel

         Antytrynitarianie, a reguła Colwell’a

Czy Jezus jest stworzeniem?

         Subordynacjonizm? - odpowiedź na argumenty antytrynitarian

         Jezus Chrystus obok „Boga Jedynego”

         Wszechwiedza Jezusa i Ducha Świętego

         Duch Święty osobą!

         Osobowość i Boskość Ducha Świętego (polemika z R. Dobrowolskim, którego opracowanie zostało zamieszczone jako Dodatek w książce A. Wiśniewskiego).

 

Artykuły Włodzimierza Bednarskiego

 

         Ponieważ prócz cyklu artykułów, w których polemizuję bezpośrednio z A. Wiśniewskim, napisałem opracowania, które zawierają też przy okazji riposty do jego twierdzeń, dlatego podaję ich tytuły. Zamieszczone są one na stronach: www.apologetyka.info i www.piotrandryszczak.pl

Oto one:

         Jezus Wszechmogący i „Wnikliwe poznawanie Pism”

         Prz 8:22 i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. I i II).

 

         Oto zaś cały mój cykl dotyczący tego tematu:

         Wiedza Boga, Chrystusa i Ducha Świętego a „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?”

          ‘Bóg Pana’ a „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?”

          ‘Głową Chrystusa - Bóg’ a „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?”

         Jezus ‘Adon Jah’ a „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?” (cz. I - Ewangelia Łukasza)

         Jezus ‘Adon Jah’ a „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?” (cz. II - Ewangelia Marka)

         Jezus ‘Adon Jah’ a „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?” (cz. III - Ewangelia Mateusza)

         1Kor 15:24-28 a „Trójca Święta mit czy rzeczywistość?”

 

         Wszystkich, którzy mieli styczność z opracowaniami A. Wiśniewskiego lub z jego książką, zachęcam do zapoznania się z przedstawionymi artykułami. Jeśli nawet ktoś nie podziela trynitarnego punktu widzenia, warto by skonfrontował swoją wiedzę z wywodami wymienionych autorów. Rzetelność dociekań domaga się bowiem by rozpatrywać różne punkty widzenia.

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane