Wszystkie artykuły w Imię Boże

 • Imię Boże Jahwe i tetragram JHWH w Bibliach katolickich

  Świadkowie Jehowy oskarżają Kościół Katolicki o największe odstępstwo od czasów Apostołów. Szczególnie polski kościół jest na cenzurowanym za to, że do potrzeb liturgii nie zamieścił w biblijnych czytaniach mszalnych imienia Jahwe i że ono w związku z tym nie znalazło się w trzecim wydaniu Biblii Tysiąclecia. Jak to wygląda naprawdę? Nasz artykuł opisuje te kwestie.

 • Imię Boże w cytatach biblijnych w pismach Justyna Męczennika

  Pisarze wczesnochrześcijańscy w swych dziełach nie używają, tak jak Nowy Testament, imienia Jahwe ani tetragramu JHWH, gdy cytują Stary Testament. Artykuł nasz omawia pisma Justyna Męczennika urodzonego na początku drugiego wieku. Czy mają więc Świadkowie Jehowy rację, wstawiając do swej Biblii termin Jehowa?

 • Czy Jan Paweł II używał terminu Jehowa?

  Świadkowie Jehowy raz nauczają, że tylko oni głoszą o "imieniu Jehowa", a innym razem podpierają swoją misję tekstami Jana Pawła II, który rzekomo tak jak oni uczył o Jehowie. Jak było naprawdę? Czy JP2 uczył i Jehowie? Czy raczej młody K. Wojtyła użył w swych dramatach 5 razy literackiej formy Jehowa i 32 razy biblijnego imienia Jahwe? Artykuł nasz zbiera wszystkie możliwe informacje na ten temat.

 • Co się stało z tetragramem w Septuagincie? Nowe stanowisko Świadków Jehowy z roku 2015

  Prawie każdy słyszał o nauce Świadków Jehowy o imieniu Bożym. Dotychczas uważali oni, że w greckiej Septuagincie odstępczy chrześcijanie dokonali fałszerstwa, usuwając tetragram JHWH. Jednak w Strażnicy datowanej na 15 grudnia 2015 roku Towarzystwo Strażnica stwierdziło, że już w II wieku przed Chr. istniały kopie Septuaginty bez imienia Jahwe i tylko "niektóre" je zawierały.

 • „Objawiłem imię Twoje ludziom”

  Świadkowie Jehowy starają się wmawiać ludziom, że Jezus chodząc po świecie objawiał wszystkim imię Jehowa. Tymczasem nawet Biblia Towarzystwa Strażnica, przez wstawienie tego imienia do Nowego Testamentu, wskazuje, że to nie Jezus pierwszy objawiał imię Jehowa, ale inne osoby: pasterze, Maryja, Elżbieta, Zachariasz, sąsiedzi i krewni i Jan Chrzciciel oraz uczony w Piśmie (Łk 10:27). Czy nie jest to dziwne?

 • Usuwanie Imienia Bożego z Nowego Testamentu - czy miało to miejsce?

  polemika z koncepcją "wielkiego odstępstwa" w nauczaniu Świadków Jehowy