Świadkowie Jehowy oskarżają Kościół Katolicki o największe odstępstwo od czasów Apostołów. Szczególnie polski kościół jest na cenzurowanym za to, że ...
Włodzimierz Bednarski2018-07-25
Pisarze wczesnochrześcijańscy w swych dziełach nie używają, tak jak Nowy Testament, imienia Jahwe ani tetragramu JHWH, gdy cytują Stary Testament. ...
Włodzimierz Bednarski2017-12-06
Świadkowie Jehowy raz nauczają, że tylko oni głoszą o "imieniu Jehowa", a innym razem podpierają swoją misję tekstami Jana Pawła ...
Włodzimierz Bednarski2017-06-28
Prawie każdy słyszał o nauce Świadków Jehowy o imieniu Bożym. Dotychczas uważali oni, że w greckiej Septuagincie odstępczy chrześcijanie dokonali ...
Włodzimierz Bednarski2015-10-01
Świadkowie Jehowy starają się wmawiać ludziom, że Jezus chodząc po świecie objawiał wszystkim imię Jehowa. Tymczasem nawet Biblia Towarzystwa Strażnica, ...
Włodzimierz Bednarski2013-07-05
polemika z koncepcją "wielkiego odstępstwa" w nauczaniu Świadków Jehowy
Grzegorz Żebrowski2005-03-25