Włodzimierz Bednarski

1. RODOWÓD ŚWIADKÓW JEHOWY

dodane: 2004-09-10
Wersja na czerwiec 2024 roku

 

 

1. RODOWÓD ŚWIADKÓW JEHOWY

 

              1.1. Sympatycy ŚJ, zapoznając się z historią i naukami Towarzystwa Strażnica, powinni zastosować się do rady, której ono udziela:

„Musimy zbadać nie tylko to, w co sami wierzymy, lecz także to, czego naucza wyznanie, do którego należymy. Czy jego nauki są całkowicie zgodne ze Słowem Bożym, czy też oparte na tradycjach ludzkich? Jeżeli miłujemy prawdę, to nie będziemy się obawiać takiego sprawdzenia” („Prawda, która prowadzi...” rozdz. 2, par. 5).

W innych publikacjach organizacja ta podała:

„powinniśmy się najpierw upewnić, czy nasza wiara jest prawdziwa” („To znaczy życie wieczne” rozdz. XVIII, par. 3).

A czy przeczytałeś już dawniejsze publikacje Towarzystwa, wydane w twoim języku? Im więcej czasu znajdziesz na czytanie, tym więcej błogosławieństw dostąpisz” („Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej” 1992 s. 21).

„Nie obawiaj się analizować w ten sposób swoich wierzeń. Biblia zachęca, byśmy przed uznaniem czegoś za prawdziwe ‛upewniali się o wszystkim’ (1 Tesaloniczan 5:21)” (Strażnica 01.09 2010 s. 13).

Zgłębianie historii. Osoba pragnąca zostać obywatelem jakiegoś kraju niekiedy musi też poznać jego historię. Podobnie ten, kto chce się stać obywatelem Królestwa Bożego, uczyni dobrze, jeśli zdobędzie o nim jak największą wiedzę. (...) Czy tak jak synowie Koracha pragniesz poznawać historię ziemskiej części organizacji Bożej i opowiadać o niej innym? Im więcej dowiesz się o tej organizacji i o tym, jak Jehowa wspiera swój lud, tym bardziej realne stanie się dla ciebie Królestwo Boże. I w rezultacie tym gorliwiej zechcesz rozgłaszać dotyczącą go dobrą nowinę” (Strażnica 15.08 2012 s. 12-13).

Jedno z nowszych czasopism ŚJ poucza, jak weryfikować informacje:

„Wobec serwowanych informacji bądź krytyczny i ostrożny. Zanim im zaufasz, zastanów się: 1) Kto opublikował dany materiał? Jakie kwalifikacje ma autor? 2) Dlaczego zamieszczono te wiadomości? Czym kierował się ich twórca i czy mogły na nie wpłynąć jego przekonania? 3) Skąd autor czerpał informacje? Czy podał weryfikowalne źródła? 4) Czy dane te są aktualne?” (Strażnica 15.08 2011 s. 4).

Zastosujmy te wytyczne czytając tę książkę.

Towarzystwo Strażnica tak oto tłumaczy swoje zmieniany nauk, rozłożone w czasie:

Gdyby cała prawda biblijna została wyjawiona naraz, mogłaby wywołać oślepienie i dezorientację – tak jak jaskrawe światło słoneczne oślepia kogoś, kto wychodzi z ciemnej groty. Ponadto dzięki temu, że prawda jest ujawniana stopniowo, wiara chrześcijan wciąż się umacnia, nadzieja płonie w nich coraz jaśniejszym blaskiem, a ścieżka, którą kroczą, staje się coraz bardziej wyrazista” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 15).

Dodaje ono taką oto odezwę swoim głosicielom:

„Organizacja Jehowy (...) nigdy nie rozważaj możliwości opuszczenia” („Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000”, 2003 s. 339).

ŚJ „prawdą” nazywają wszystkie swoje zmieniające się nauki z okresu „przeszło stu lat”:

„Jakże wspaniałe prawdy zostały odsłonięte w ciągu przeszło stu lat, jakie minęły od tamtych skromnych początków! W niczym nie przypominają one mętnych akademickich dywagacji teologicznych. Prawdy te fascynują, wyzwalają, nadają sens życiu oraz napełniają radością i nadzieją” (Strażnica 15.08 2012 s. 4).

ŚJ tak oto się zastrzegają w kwestii niedoskonałości ich nauk:

„Jezus nie powiedział, że wierny niewolnik będzie przygotowywał doskonały pokarm duchowy. Skąd zatem możemy wiedzieć, »kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym«?” (Strażnica luty 2017 s. 26).

„Dzisiejsi słudzy Jehowy nie twierdzą, że znają prawdę w stopniu doskonałym. Czasami mylili się w sprawach doktrynalnych i organizacyjnych. Nie ma w tym nic dziwnego” (Strażnica październik 2021 s. 22).

ŚJ zachęcają swoich głosicieli do szukania odpowiedzi na stawiane im zarzuty:

„Musimy być pewni swoich przekonań. Jeśli nie szukamy odpowiedzi na pytania, które podważają nasze wierzenia, to w umyśle mogą nam się rozwinąć poważne wątpliwości. Z czasem mogą one wypaczyć nasz sposób myślenia i zburzyć wiarę” (Strażnica czerwiec 2019 s. 13; Codzienne badanie Pism 2021, tekst na 5 lutego).

 

1844 – Baptysta W. Miller (1782-1849) ogłasza na ten rok powrót Jezusa. Później, jego „uczennica” E. G. White (ur. 1827), współzałożycielka (prorokini) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego naucza, na podstawie swych wizji, że zna „dzień i godzinę” ponownego przyjścia Chrystusa („Doświadczenia i widzenia oraz dary Ducha” E. G. White, ed. pol. 1935, s. 11). Uczy też, że za jej życia (zm. 1915) nastąpi zmartwychwstanie umarłych i że będzie zabrana wraz z nimi do nieba: „Gdy 144.000 poznało swych przyjaciół, których im śmierć zabrała, zawołali: ‘Alleluja’ i w tym momencie byliśmy przemienieni i podjęci wraz z nimi w powietrze na spotkanie Pana” (s. 12). Mówi też o kwestii „kilku miesięcy” (s. 52). Inni adwentyści (wiele sekt) głoszą, że Chrystus powróci w 1873 lub 1874 r. (Barbour, Paton, Wendel) („Wykwalifikowani...” cz. IV, s. 44; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 132, 62).

1852 – Rodzi się w USA w rodzinie prezbiteriańskiej Charles Taze Russell (rodowód szkocko-irlandzki). Pracuje jako subiekt w sklepie ojca, który handluje odzieżą męską. Mając 11 lat staje się jego wspólnikiem. Zmienia wyznania religijne. Staje się kongregacjonalistą, działaczem YMCA, niewierzącym (interesował się też religiami Wschodu) i od 1868 sympatykiem adwentystów z „Ruchu Okrzyku Północy” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 42-43, 122; „Dokonana Tajemnica” s. 60; por. „Wykwalifikowani...” cz. IV, s. 45). Co ciekawe, Russell później nawet nie przebadał pism Millera: „Nie mogliśmy dostać pism pana Millera, aby porównać jego tłumaczenie. Dowiedzieliśmy się tylko o datach, do których stosuje on prorocze liczby” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 86).

1870 – Zaczyna wraz z pięcioma osobami samodzielnie interpretować Biblię („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 44). „Prywatnie przyznawał, że wierzył, iż go Bóg powołał od urodzenia” („Dokonana Tajemnica” s. 59). Uczono też o nim: „Bóg powołał Jezusa (Dawida), umiłowanego (...) i Pastora Russella jako wiernego i mądrego pasterza, któryby brał ze spichlerza Biblijnego prawdy nowe i stare i nimi karmił owce” (jw. s. 624), „Człowiek z wysokim czołem, jakie miał Pastor Russell, jest nadzwyczaj inteligentnym” (jw. s. 426). „Brat Russell świetnie sobie radził zarówno w sprawach duchowych, jak i handlowych...” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 575).

1874 – Doznaje zawodu. Oczekiwany (w październiku) przez niego Chrystus nie przyszedł widzialnie na ziemię („Dokonana Tajemnica” s. 61); patrz też 1875, 1876, 1928, 1931, 1943.

1875 – Dowiaduje się i naucza, że Jezus ma przyjść niewidzialnie („Walka Armagieddonu” s. 757; „Co kaznodzieja Russell odpowiadał...” s. 392-393; „Dokonana Tajemnica” s. 82; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 132; por. ang. Strażnica sierpień 1883 s. 512-513, gdzie piszą, że to poznanie nastąpiło w 1874 r. – po zawodzie października; „Pojednanie” s. 254 podaje, że „około roku 1874, lub na początku roku 1875”). Nie zna jednak daty Jego powrotu (patrz 1876). Bierze tę naukę od tych, których nazwie później „Babilonem” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 46-przypis).

1876 – Pewnego styczniowego poranka 1876 roku 23-letni Charles Russell otrzymał egzemplarz czasopisma religijnego Herald of the Morning (Zwiastun Poranka)” („Świadkowie Jehowy – głosiciele... ” s. 46). Wspomniany The Herald of the Morning Nr 1, styczeń 1876 s. 7-9 zawierał artykuł pt. The Great Pyramid. Wspomniano w nim np. o roku 1914. Widać co zachwyciło C. T. Russella w działalności adwentysty N. Barboura i od kogo wziął on wiarę w Wielką Piramidę. Sam też zaczął pisać w tym czasopiśmie od połowy roku 1876.Poznaje wtedy N. Barboura („Adwentyści Powtórnego Przyjścia” [Second Adventists]) i dowiaduje się, że Jezus przyszedł niewidzialnie na ziemię 2 lata wcześniej tzn. w 1874 r. („Dokonana Tajemnica” s. 61; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 46-47, 133). Nadal jednak uważa (jeszcze przez parę lat – może do 1881 r.), że gdy Chrystus w późniejszej fazie będzie wykonywał sąd nad ludzkością, to będzie widzialny i będzie się później ukazywał ludziom na ziemi („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 132-133). Wydaje z Barbourem pismo Zwiastun Poranka (do maja 1879 r.). Później definitywnie rozstają się (Strażnica Nr 1, 1994 s. 20-21; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 47-48, 619). Ogłasza, że w 1914 r. zakończą się ‘czasy pogan’ i „Żydzi mają być przywróceni do dawnego stanu, królestwa pogańskie mają być rozbite w kawałki ‘jak naczynia garncarskie’, a królestwa tego świata staną się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i zostanie wprowadzony wiek sądu” („Wykwalifikowani...” cz. IV, s. 47; por. Strażnice: Nr 20, 1990 s. 19; Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16-17; Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 8). Uważa też, że zaczęło się (świta) z 1874 r. szczęśliwe „1000-lecie”. Tę początkową jego fazę nazwał „Brzaskiem Tysiąclecia” („Nadszedł Czas” s. 41-42, 271). Naucza, że w 1799 r. zaczęły się ‘czasy ostateczne’ („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 17). Pogląd ten odrzucono w grudniu 1929 r. (w polskiej Strażnicy w 1930 r.) na korzyść 1914 r.; patrz 1930.

1877 – Wydaje pierwszą angielską broszurę pt. „Cel i sposób powrotu naszego Pana” i wspólnie z Barbourem książkę pt. „Trzy światy i żniwo tego świata”, w której nauczają, że Jezus powrócił w 1874 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 47).

1878 – Spodziewa się wraz ze swymi sympatykami zabrania do nieba (ang. Strażnica 15.07 1906 s. 232; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 632). Później stwierdza, że w tym roku zaczęło się niewidzialne zmartwychwstanie klasy niebiańskiej (jw. s. 632).

1879 – Zaczyna od lipca wydawać miesięcznik (patrz 1892) Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa (tylko po angielsku – 6 tys. egz.; patrz też 1909) „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 48. Żeni się z Marią F. Ackley.

1880 – „Przynajmniej od roku 1880 (...) czciciele Jehowy nie obchodzą już Wieczerzy Pańskiej jak nominalne chrześcijaństwo wielokrotnie w ciągu roku, lecz tylko dnia 14 Nisana po zachodzie słońca” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 3 s. 20; por. „Bądź wola Twoja...” rozdz. 7, par. 17). Patrz „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 242, gdzie mówią o około 1876 r. „W Strażnicy Syjońskiej z czerwca 1880 roku zasugerowano, że grupa 144 000 to rodowici Żydzi nawróceni na chrystianizm przed rokiem 1914. Ale jeszcze w tym samym roku opublikowano zrozumienie bliższe temu, którego trzymamy się obecnie” („Królestwo Boże panuje!” 2014 s. 51).

1881 – Zakłada w Pittsburgu organizację „Strażnica Syjońska Towarzystwo Traktatowe” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 718; patrz też 1884, 1896, 1909, 1913, 1955). Zakończyć się miało definitywnie powoływanie do klasy niebiańskiej: „Dochodzimy do wniosku, (...) że prawo Zakonu i prorocy ogłaszają jego obecność w kulminacyjnym punkcie Jubileuszowych cyklów w 1874 roku. Równoległości pokazują nam, że wtedy rozpoczęło się żniwo i że zbieranie członków obietnicy do bezpiecznego miejsca zabierze równoległe siedem lat czasu, kończąc się w 1881 roku” (ang. Strażnica X/XI 1881 s. 3; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 632); patrz też 1918, 1931, 1935, 2007. Spodziewa się znów zabrania do nieba (ang. Strażnica 15.09 1915 s. 285-286).

1882 – Przyjmuje tytuł i przydomek „Pastor” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 54). Po raz pierwszy zaprzecza, że Duch Święty to osoba Boża i określa Go jako „wpływ”, „moc” i „energię” Boga (influence-the motive power of Divinity (...) energy – ang. Strażnica lipiec 1882 s. 370). W roku 1943 termin „moc” zamieniono na „siłę”, a wcześniej (w 1928 r.) odrzucono „wpływ”.

1883 – Po raz pierwszy stwierdza, że Jezus to archanioł Michał (ang. Strażnica czerwiec 1883 s. 490 [reprint]). Ogłasza: „My zawsze sprzeciwiamy się, gdy nazywa się nas innym imieniem niż imię naszej Głowy – chrześcijanie” (ang. Strażnica marzec 1883 s. 458 [reprint]).

1884 – Rejestruje organizację „Strażnica Syjońska Towarzystwo Traktatowe” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 718; patrz też 1881, 1896, 1909, 1913, 1955). Sekretarzem-skarbnikiem zostaje w niej początkowo jego żona Maria Russell („Nowożytna historia Świadków Jehowy” cz. 1, s. 24). W ang. Strażnicy z lutego 1884 r. zaakceptował pogląd jednego ze skrajnych protestantów, że kto do swej nazwy bierze coś więcej ponad słowo „chrześcijanie” ten pochodzi z „piekła [ang. Hell] i Babilonu” (s. 585 [reprint]); patrz 1910, 1931.

1886 – Wydaje tzw. I tom, tzn. Boski Plan Wieków (ed. pol. 1907) z cyklu „Wykłady Pisma Świętego” (Tomy II-VI wydano w latach 1889-1904; tytuły ich patrz „Bibliografia” lub „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 53-przypis; por. 1917). Prorokuje w nim (s. 300), że pojawią się w przyszłości przeciwnicy krzyża (patrz 1936). Wprowadza w nim teorię ewolucji dotyczącą zwierząt (s. 36). Patrz 1927. Naucza, że piramida Cheopsa (s. 206), którą zwano do 1928 r. „Biblią w Kamieniu” i „świadkiem Bożym”, potwierdza różne jego wyliczenia i koncepcje (por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 201, 162-ilustracja; Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10); patrz 1928. Później uczono, że po zmartwychwstaniu dla niektórych, „Kara jego będzie taką, że kiedy powstanie z grobu w czasie restytucji, będzie musiał przeczytać siedem tomów Wykładów Pisma Św., aby cała sprawa wyjaśniła się w jego umyśle” („Dokonana Tajemnica” s. 403); por. 1928, 1930. Następnie zmieniono zdanie co do tego: „Strażnica, książki i tym podobne wydawnictwa nie będą używane podczas tysiącletniego panowania Chrystusowego do nauczania ludzi” (Strażnica 15.07 1933 s. 217). Po latach Towarzystwo Strażnica przyznało, że tomy Russella były zmieniane: „Ale później wyszedł pierwszy tom Wykładów Pisma Świętego, z wydaniem którego niektórzy znowu myśleli, że w nim została wyjawiona cała prawda. Lecz z biegiem czasu wychodziły następne tomy Wykładów Pisma Świętego i z każdym wydaniem autor porobił pewne zmiany, a to dzięki otrzymaniu większego światła” (Strażnica 01.05 1926 s. 132). Otwiera Oficynę Wydawniczą, którą w roku 1898, gdy rozpoczęły się problemy małżeńskie, scedował na rzecz Towarzystwa Strażnica („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 576).

1889 – Wydaje drugi tom pt. Nadszedł Czas, w którym zawarł prawie całą swoją chronologię i najważniejsze daty. Pierwszy tom pt. Boski Plan Wieków (1886) nie zawierał żadnych dat. W tomie drugim pojawia się po raz pierwszy rok 1915, jako koniec „czasów pogan”, zamiast 1914 („Nadszedł Czas” 1919 s. 259). Zawarł w nim też 7 głównych proroctw dotyczących roku 1914, które z czasem zostały zmodyfikowane (patrz The Time Is At Hand 1889 s. 76-78). Wymieniany wcześniej rok 1798 (rozpoczęcie „czasu końca”) zaczął zamieniać w tomie tym na rok 1799. Wybudowano w tym roku pierwszy Dom Biblijny, zwany później Domem Betel („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 54). Nazwał po raz pierwszy Boga Autokratą (ang. Strażnica listopad/grudzień 1889 s. 1163 [reprint]). Ogłasza, że dzieci mogą być przydatne przy sprzedaży jego publikacji(ang. Strażnica sierpień 1889 s. 1133 [reprint]).

1890 – Russell zaliczył siebie do „rzeczników Boga” (w 1906 r. wymienił już tylko siebie) (ang. Strażnica maj 1890 s. 3; por. ang. Strażnica 15.07 1906 s. 229). Wydaje pierwszy NT i dlatego w kilka lat później w nazwie Towarzystwa dodaje prócz słowa „Traktatowe” termin „Biblijne”. Naucza, że „czas końca” rozpoczął się roku 1799, a nie 1798 (ang. Strażnica listopad 1890 s. 1258 [reprint]; por. ang. Strażnica sierpień 1879 s. 24 [reprint]). 144 000 jest „być może” liczbą dosłowną (ang. Strażnica październik 1890 s. 1239 [reprint]). Wybudowano pierwszą salę do zebrań („Królestwo Boże panuje!” 2014 s. 203). Patrz też 1900.

1891 – Odbył pierwszą podróż do Europy („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 406). Na okładce Strażnicy umieszcza krzyż (wraz z koroną), który będzie widnieć na niej aż do 1931 r. (jw. s. 200). Organizuje pierwszy walny zjazd, zwany dziś kongresem (jw. s. 719).

1892 – Zmienia Strażnicę w półmiesięcznik („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 724). Ogłasza, że biblijny czyściec to Tysiąclecie (ang. Strażnica 15.11 1892 s. 1469-1471 [reprint], art. pt. Czyściec).

1893 – Sugeruje, że ‘wielka burza’ może nastąpić za 12 lub 14 lat, tzn. w 1905 lub 1907 r. (ang. Strażnica 01/15.07 1893 s. 194; cytowana w Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose s. 52).

1894 – Wprowadza funkcję pielgrzyma wygłaszającego odczyty publiczne i zakładającego pierwsze zbory, zwane wtedy klasami biblijnymi („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 222, 719, 206 i 223-przypis, gdzie opisano ewolucję tej funkcji).

1895 – Wprowadza w zborach funkcję starszych (nadzorców), wybieranych przez głosowanie („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 205-206). Zaistniały „Kółka brzasku do studiowania Biblii” (ang. Strażnica 01.06 1895 s. 1819 [reprint]) i wtedy narodziła się nazwa „badacze Pisma Św.”. Równocześnie przestrzega przed tworzeniem „organizacji”: „Strzeż się »organizacji«. Jest zupełnie niepotrzebna. Nie potrzebujesz żadnych reguł oprócz reguł biblijnych. Nie usiłuj wiązać cudzych sumień, i nie pozwól, by inni wiązali twoje” (ang. Strażnica 15.09 1895 s. 1866 [reprint]). Por. Strażnica Rok CVI [1985] Nr 18 s. 8-9. Wprowadza: „1895 (...) deklaracja wystąpienia z kościoła” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2015 2016 s. 486).

1896 – Zmienia nazwę organizacji na „Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 603); patrz też 1881, 1884, 1909, 1913, 1955. Po raz pierwszy stwierdza, że Judasz nie zmartwychwstanie (ang. Strażnica 15.04 1896 s. 1962 [reprint]).

1897 – Dziedziczy po zmarłym ojcu 300 tys.$. („Dokonana Tajemnica” s. 65). Rozchodzi się z żoną: „Chociaż Russell usilnie starał się jej dopomóc, w listopadzie 1897 roku odeszła od niego” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 645). Patrz 1903.

1899 – Wydaje piąty tom swoich Wykładów. Pisze w nim o „naszej świętej religii”, ale równocześnie uczy, że on nie jest potrzebny swoim współwyznawcom: „Na tych fundamentach naszej świętej religii – że Jezus Chrystus nie był oszustem, ale prawdziwym Synem Bożym i naszym Odkupicielem: że życie wieczne może być osiągnięte tylko przez żywe połączenie się z nim – wy nie potrzebujecie żadnych instrukcyj, ani też tych fałszywych nauczycieli ani mnie” (Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 s. 333 [ang. 1899 s. 311; 1911 s. 287 – our holy religion]). Twierdzi, że on i jego współpracownicy będą dla ludzkości współpośrednikami: „Dopiero kiedy otrzymamy pojednanie z rąk naszego Odkupiciela, Najwyższego Kapłana, możemy mieć przywilej współudziału w ofiarach, współ-pośredników [ang. joint mediators, s. 487], współ-pojednawców” (Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 [ang. 1899] s. 582). Upowszechnia w tym tomie określenie „filozofia” (okupu, pojednania, zmartwychwstania): „Fakt i Filozofia Pojednania Wykład I” (Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem 1920 s. 11 [wykład zawarty na s. 11-31]). W odróżnieniu od „kolporterów”, którzy zarabiali na życie sprzedając tomy Russella, pastor wprowadził „służbę ochotniczą” (ang. Volunteer Service) dla rozpowszechniających ulotki, traktaty i broszury: „Wprowadzono coś nowego, co jak nic przedtem ożywiło krzewienie prawdy przez rozpowszechnianie traktatów i co miało się przyczynić do wzięcia duchowieństwa szturmem. W Zion’s Watch Tower z 15 kwietnia 1899 roku zaproponowano tak zwaną »służbę ochotniczą« [ang. Volunteer Service]. Ochotników powołano spośród wszystkich chrześcijan, którzy bywali na zebraniach Towarzystwa” (Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej 1957 cz. IV, s. 56).

1900 – Otwiera pierwsze zagraniczne biuro Strażnicy w Londynie („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 210). Stwierdza, że jego tomy są „uporządkowaną i usystematyzowaną Biblią” (ang. Strażnica 15.06 1900 s. 2653 [reprint]). Rozpoczęto organizować na konwencjach „uczty miłości” (ang. Strażnica 01.07 1900 s. 2656 [reprint]). Po raz pierwszy ogłasza, że liczba 144 000 pomazańców jest literalna (ang. Strażnica 15.11 1900 s. 342). Przewiduje na ten rok zakaz głoszenia jego nauki (ang. Strażnica marzec 1890 s. 1198 [reprint]). Twierdzi, że w 1910 r. badacze mają być zabrani do nieba, choć „znaczna ich liczba umrze w jakiś sposób nagle lub gwałtownie” (ang. Strażnica 15.08 1900 s. 2683 [reprint]).

1901 – Zapowiadał na 1910 r. rozpoczęcie się „wielkiego ucisku”, który miał zakończyć się w 1914 r. (ang. Strażnica 15.09 1901 s. 292 [reprint]). Uczył, że święci z tekstu Mt 27:52-53 zostali wskrzeszeni, ale później zmarli (ang. Strażnica 01.05 1901 s. 2811 [reprint]). Wzorując się na niektórych protestantach, którzy nie chrzczą dzieci, wprowadził „poświęcanie niemowląt”, nawet „przed urodzeniem”: „Ci rodzice (...) z pewnością znajdą bogatą nagrodę w łaskach charakteru, jakie z tego wynikną, pod Pańskim błogosławieństwem – szczególnie, gdy dzieci były poświęcone od niemowlęctwa, a nawet lepiej, jeszcze przed urodzeniem” (ang. Strażnica 01.11 1901 s. 2903 [reprint]).

1902 – Otwiera pierwsze na kontynencie europejskim biuro Strażnicy w Niemczech w Barmen (Elberfeld) („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 210). Stwierdza, że „bracia Pańscy” są kuzynami Jezusa, a nie dziećmi Maryi (ang. Strażnica 01.05 1902 s. 135). Po raz pierwszy w liście zostaje nazwany „Pastorem” (ang. Strażnica 15.05 1902 s. 156).

1903 – „W czerwcu 1903 roku pani Russell wniosła do sądu okręgowego w Pittsburghu w stanie Pensylwania sprawę o separację prawną. Rozprawa odbyła się w kwietniu 1906 roku. Prowadził ją sędzia Collier oraz ława przysięgłych. Prawie dwa lata później, 4 marca 1908 roku, wydano orzeczenie” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” s. 22). Patrz 1897.

1904 – Wydaje swój ostatni szósty tom. Zmienia z powodów biznesowych tytuł serii swoich tomów z Brzask Tysiąclecia na Wykłady Pisma Świętego (ang. Strażnica 15.08 1904 s. 3412 [reprint]). Twierdzi, że może być wybierany starszym przez zbory z całego świata (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 339-340). Krytykuje wykluczanie w innych wyznaniach (jw. s. 237). Równocześnie wprowadza wykluczenie przez orzeczenie całego zboru („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 186-187). Stwierdza zdecydowanie, że liczba 144 000 jest dosłowną („Wspaniały finał...” s. 118). Równocześnie twierdzi, że powoływanie do 144 000 może być kilka razy uzupełniane o tych, co stale odchodzą (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 109-111). Zaczyna publikować kazania w świeckiej prasie („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 58). Podaje, jak powinno wyglądać „oddanie się” Bogu, łącznie z pieniędzmi (Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 420). Stwierdza, że jest jednoosobowym „sługą wiernym i roztropnym” (Strażnica 01.04 1923 s. 100 [ang. 01.03 1923 s. 68]). Jako pierwszy w Towarzystwie Strażnica mówi o „milionach obecnie żyjących” co nie umrą(Nowe Stworzenie 1919 [ang. 1904] s. 409).

1905 – patrz 1893.

1906 – Ukaz carski zezwala na działalność pojawiającym się na terenie dzisiejszej Polski uczniom Russella („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 176). Patrz też 1897, 1903, 1908 (separacja).

1907 – Napisał swój Testament, który jego następca (od 1917 r.) J. F. Rutherford potraktował następująco: „Prezydent Strażnicy Towarzystwa Biblijnego i Broszur umarł w roku 1916. Swego czasu znalazło się niejakie pismo przez niego podpisane i które nazwane było jego »ostatnią wolą czyli testamentem« [ang. “last will and testament”], lecz które w rzeczywistości było czem innem. Następnie okazało się, że Brat Russell, w kilka lat przed śmiercią, przyszedł do wniosku, że nie mógł uczynić takiego testamentu. Dzieło organizacji Bożej nie podpada pod kierownictwo człowieka, ani też może być kierowane wolą jakiegoś stworzenia. Było niemożliwem prowadzić pracę Towarzystwa ku chwale i czci Boga według piśmiennego wyszczególnienia na tym papierze zwanym »testamentem« [ang. “will”]” (Strażnica 15.02 1932 s. 56 [ang. 15.12 1931 s. 376]). Patrz 1893.

1908 – Reklamuje w Strażnicy (w latach 1908-1915) „cudowną pszenicę” (jej pojawienie się „potwierdza” niewidzialną obecność Jezusa na ziemi od 1874 r.), którą można nabywać przez kontakt z redakcją (patrz np. ang. Strażnice: 15.03 1908 s. 4152 [reprint]; 15.07 1908 s. 4205 [reprint]; 01.10 1908 s. 4250 [reprint]; 01.03 1915 s. 5648 [reprint]; 15.07 1915 s. 5729 [reprint]); por. Strażnica Nr 12, 1958 s. 22; „Co kaznodzieja Russell odpowiadał...” s. 347 (lek na raka i „cudowna pszenica”); patrz też 1913, 1974. Rozchodzi się (separacja) z żoną (nie mieszkają ze sobą od 1897 – „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 645; Strażnica Rok XCV [1974] Nr 18 s. 22-24). Patrz 1897, 1903.

1909 – Przenosi siedzibę organizacji do Nowego Jorku (Brooklyn). Nadaje jej nową nazwę „Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej”, rejestrując ją, jako „drugą” organizację (w 1939 r. zmiana nazwy na „Zarejestrowane Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”, a w 1956 r. na „Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”) („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 59, 229). Istnieją więc od 1909 r. w USA dwie rejestracje ŚJ (w Pensylwanii „ogólnoświatowe” i w Nowym Jorku krajowe na USA); patrz też 1881, 1884, 1896, 1913, 1955. W nazwie czasopisma opuszcza słowo Syjońska (jw. s. 724).

1910 – Oczekiwał rozpoczęcia „wielkiego ucisku”, który miał zakończyć się w 1914 r. (ang. Strażnica 15.09 1901 s. 292; por. „Nowe Stworzenie” s. 718); patrz też 1914, 1915. Organizuje objazd „całego” świata („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 407). Bywa też w ówczesnej Polsce (zabór rosyjski). Odwiedza tam grupę około 20 swych zwolenników („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 177). Wygłasza liczne przemówienia do Żydów w USA („Dokonana Tajemnica” s. 70; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 141). Stwierdza, że bez czytania jego Tomów nikt nie zrozumie Biblii, a one same są uporządkowaną Biblią (ang. Strażnica 15.09 1910 s. 298; por. „Co kaznodzieja Russell odpowiadał...” s. 207). O nowym określeniu jego zwolenników napisano: „nasi bracia często określali siebie mianem Badaczy Pisma Świętego, a od roku 1910, mówiąc o swych zebraniach, posługiwali się nazwą Stowarzyszenie Międzynarodowych Badaczy Pisma Świętego” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 151; por. ang. Strażnica 01.07 1910 s. 4643 [reprint]); patrz 1884, 1931.

1913 – Zakłada w Londynie filię europejską Towarzystwa Strażnica pod nazwą „Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego”: „International Bible Students Association inkorporowane w Londynie w 1913 roku” (Strażnica grudzień 1916 s. 3 [ang. 01.12 1916 s. 5998, reprint]). Por. informacja o rejestracji w 1914 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 229). Ogłasza na łamach ang. Strażnicy 01.07 1913 s. 200, że jest w posiadaniu przepisu na lekarstwo zwalczające raka skóry; patrz też 1908. Wprowadza naukę, że książęta, czyli święci ST, po Tysiącleciu pójdą za swe zasługi do nieba (ang. Strażnica 15.02 1913 s. 5182 [reprint]; por. „Dokonana Tajemnica” s. 367, 369; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 161). Patrz 1927.

1914 – Oczekuje w październiku „zawalenia się” wszystkich struktur światowych, kościołów, zmartwychwstania umarłych (szczególnie świętych ST) i porwania żywych badaczy do nieba (tego ostatniego spodziewał się najpierw wcześniej, tuż przed 1914 r.). Później przenosi to na lata 1915 i 1918 („Życie wieczne w wolności...” s. 229-230; Strażnice: Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 17; Nr 20, 1990 s. 19; Nr 24, 1991 s. 11; Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 8; „Nadszedł Czas” s. 106; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 61-62, 135-136, 138, 211, 634-635). Swe kazania i proroctwa publikuje (od 1904) też w świeckiej prasie („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 58). Wyświetla w wielu krajach „Fotodramat Stworzenia”, który w postaci ruchomych obrazów z podkładem dźwiękowym, przedstawiał dzieje ziemi od jej stworzenia do końca 1000-letniego panowania Chrystusa (jw. s. 56-57, 60).

1915 – Oczekuje „końca” (patrz 1914; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 62, 211, 632-przypis). Zezwala na wydawanie w USA Strażnicy po polsku dla Polonii („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 176). Po jego śmierci oderwani od Towarzystwa badacze wydają konkurencyjną (pod tym samym tytułem w latach 1919-1925) Strażnicę wobec Strażnicy J. F. Rutherforda. W 1925 r., po groźbach Rutherforda, zmieniono jej nazwę na Straż (wydawana przez wiele lat po polsku w USA i Francji; w Polsce pt. Na Straży).

1916 – Umiera „w wagonie kolejowym” („Wykwalifikowani...” cz. IV, s. 62) jadąc na wykład z serii „Świat się pali” (Strażnica Nr 12, 1916 s. 12; „Dokonana Tajemnica” s. 65; por. „Wspaniały finał...” s. 69, gdzie mówią o drodze powrotnej). „W pewnym małym mieście tego stanu zwłoki jego wyniesiono z pociągu i ułożono na platformie przeładunkowej stacji kolejowej do czasu przewiezienia ich do Pittsburgha celem pochowania na tamtejszym cmentarzu” (Strażnica polonijna, maj 1951 s. 75 [ang. 15.07 1950 s. 216]). Obok jego grobu ustawiono w 1919 r. miniaturę piramidy Cheopsa (Souvenir Report of the Bible Student’s Convention Pittsburgh, Pa. January 2-5, 1919 s. 6; por. s. 7; Strażnica 01.01 1922 s. 3), której wymiary „potwierdzały” jego obliczenia („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 351-429; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 162-ilustracja; Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10; zdjęcie tej miniatury patrz Souvenir Report... (powyżej) oraz Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa Nr 6, 1986 s. 17, 19 – wydawca Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego i Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii Nr 5, 1997 s. 69 – wydawca Świecki Ruch Misyjny „Epifania”). Na nagrobku umieszczono napis „Anioł Laodycejski” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 64-zdjęcie). Uważano go do 1927 r. za „Sługę wiernego i rozumnego” z Mt 24:45 i „Anioła Laodycejskiego” z Ap 3:14 (jw. s. 626, 143; „Dokonana Tajemnica” Przedmowa s. III i V; „Harfa Boża” s. 245-248) oraz do 1931 r. za „Męża z kałamarzem” z Ez 9:11 („Dokonana Tajemnica” s. 473; por. „Narody mają poznać...” s. 114). Nazywano go też „prorokiem” („Dokonana Tajemnica” s. 420), mówiącym w imieniu Jehowy (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 7 s. 6), „nader użytecznym narzędziem Jehowy” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 8 s. 4), „największym badaczem Biblii w nowożytnych czasach” („Miliony ludzi...” s. 15), „Wybitnym Badaczem Pisma Świętego” (Strażnica Nr 6, 2000 s. 13) i „największym kaznodzieją naszych czasów” („Dokonana Tajemnica” s. 424), o którym nawet po śmierci „utrzymujemy, że nadzoruje on, z rozkazu Pańskiego, tę pracę, która ma być jeszcze spełniona” (jw. s. 305). Stawiano go na równi z prorokiem Ezechielem (jw. s. 424). Niektórzy „zaczęli niemal ubóstwiać” go („Wspaniały finał...” s. 35) i zapuszczać identyczne jak on brody, chcąc wyglądać jak on. Objęło to jeszcze w latach dwudziestych Balzereita, przewodniczącego biura w Niemczech i innych („Działalność świadków Jehowy w Niemczech...” s. 15; patrz 1923). Choć większość jego poglądów ŚJ później odrzucili, to jednak piszą o nim: „Był wybitnym badaczem Biblii” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 622). „Dokonana Tajemnica” (s. 429) zaś o Russellu uczyła: „Usłyszał także o sposobie objawienia działalności Ducha Świętego (...) i został napełniony nim w takiej mierze, jak żaden inny Chrześcijanin, prócz Apostołów”. Ciekawe, że angielska edycja tej książki z 1917 r. opuszcza słowa „prócz Apostołów” (s. 385).

1917 – Joseph Franklin Rutherford (1869-1942), syn farmera, były baptysta, adwokat Strażnicy (od 1907) zostaje prezesem organizacji („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 67). Otrzymuje „mniej więcej 150.000” głosów („Wykwalifikowani...” cz. IV, s. 63), pomimo, że na przykład w 1918 r. miał tylko 3868 głosicieli (każdy członek za darowanie Towarzystwu każdych dziesięciu dolarów mógł oddać jeden głos; jw. s. 228-229; por. „Wspaniały finał...” s. 64-tabela). Przyjmuje przydomek „Sędzia”. Wcześniej pracował jako adwokat, prokurator (4 lata) i sędzia („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 67). „Nowy prezes został życzliwie przyjęty przez wielu, ale nie przez wszystkich” (jw. s. 65). Wydala 4 członków z zarządu Strażnicy (jw. s. 67-68). Wydaje „Dokonaną Tajemnicę” tzw. VII pośmiertny Tom Russella (komentarz do Apokalipsy św. Jana i Księgi Ezechiela). Prawdy w nim zawarte zidentyfikuje z łańcuchem z Ap 20:1 („Dokonana Tajemnica” s. 357). Uczy w nim, że prorok Nahum (Na 2:3-6) zapowiadał pociąg w biegu, pasażerów i konduktora (s. 107-108) oraz, że „założenie Królestwa w Palestynie prawdopodobnie nastąpi w roku 1925, w dziesięć lat później, aniżeli obliczaliśmy początkowo” (s. 151). O siedzącym na białym koniu (Ap 6:2) podawał, że to „Biskup Rzymski, embryon papieża, osobowy przedstawiciel Szatana” (s. 124). Dziś uczą, że to Jezus („Wspaniały finał...” s. 90). Jezusa nazwał Wszechmogącym („Dokonana Tajemnica” s. 16). Pisał, że „Tłumaczenie ksiąg Objawienia i Ezechiela, zawarte w tej książce, są od Boga pokierowane...” (jw. s. 697); por. obecna opinia o tej książce we „Wspaniały finał...” s. 159 („Z czasem okazało się jednak, iż nie jest to zadowalające wyjaśnienie Objawienia”) i w Strażnicy Nr 6, 2000 s. 13-przypis („objaśnienia podawane w tym tomie (...) były na ogół dość mgliste”). Uczył: „Wierzymy, że czas popieczętowania już nadszedł i że siedem tomów WYKŁADÓW PISMA ŚW., jako klucz do Biblii zawierają całkowitą i zupełną Prawdę, potrzebną nam na czasie” (Strażnica Nr 5, 1918 s. 79). Zmienia wiele nauk Russella („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 79). Powstają liczne rozłamy i niezależne zbory badaczy (jw. s. 68, 151, 624, 628). Był ponoć dobrym kucharzem i skorym do żartów (Strażnica Nr 15, 1994 s. 23). „Szorstko” też ganił innych („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 220). Kiedyś był ateistą (Strażnica Nr 19, 1997 s. 6). Naucza, za Russellem, że Bóg zarządza wszechświatem z „konstelacji Plejad”, a szczególnie z „gwiazdy Alcyon” („Pojednanie” s. 13; „Przyjdź Królestwo Twoje” s. 371; por. „Złoty Wiek” Nr 24, 1926 s. 372); więcej na ten temat patrz artykuł pt. Plejady i Bóg, który nie jest wszechobecny! (www.piotrandryszczak.pl); patrz też 1953.

1918 – Oczekuje „końca” (patrz 1914, 1915; por. „Dokonana Tajemnica” s. 152, 214; „Życie wieczne w wolności...” s. 229-230; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 211). „14 marca 1918 r. amerykański Departament Sprawiedliwości w Waszyngtonie, D.C., ogłosił, że rozpowszechnianie siódmego tomu Wykładów Pisma Świętego [„Dokonana Tajemnica”] jest naruszeniem ustawy o szpiegostwie” („Bądź wola twoja na ziemi” rozdz. 8, par. 27). Wraz ze współpracownikami aresztowany pod zarzutem uprawiania szpiegostwa („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 650; „Wspaniały finał...” s. 167-168) i „oskarżeni o działalność wywrotową, a władze odrzuciły ich zapewnienia o niewinności” (Strażnica Nr 10, 1998 s. 15; por. „Światło” t. I, s. 198: „Rozkaz uwięzienia podał jako przyczynę przekroczenie ustawy o szpiegostwie i pertraktowanie z nieprzyjacielem”). Oto jedna z prób tłumaczenia się: „W roku 1915 C. T. Russellowi podarowano mały odbiornik radiowy. Osobiście nie bardzo się tym interesował, ale na dachu Domu Betel zainstalowano niewielką antenę i niektórzy młodzi bracia mieli okazję się nauczyć posługiwania tym urządzeniem. Próbowano słuchać za jego pośrednictwem wiadomości, lecz bez większych rezultatów” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” s. 38). „Naprzykład, nieprzyjaciele prawdy donieśli fałszywie, że nasze Towarzystwo wybudowało na dachu domu Bethel potężną stacyę telegrafu iskrowego, zdolnego wysyłać depesze na drugą stronę Atlantyku i że za pośrednictwem tego aparatu komunikowano się z nieprzyjacielem. Ten haniebny donos rozgłaszano po całym świecie za pośrednictwem nieuczciwych i niewiarygodnych osób. Faktem jest, że z domu Bethel nigdy nie wysłano żadnej depeszy iskrowej. Jeszcze za życia pastora Russella pewien brat podarował mu mały aparat telegrafu bez drutu, ale w chwili kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny instrument ten był zupełnie bezużytecznym i nie nadawał się do żadnego celu. Z domu Bethel ani nie wysłano nigdy żadnej depeszy iskrowej, ani też żadnej tam nie odebrano. Instrument był bezużytecznym, a na wiosnę 1917 r., zupełnie go rozebrano” (Strażnica 15.04 1919 s. 118 [ang. 15.04 1919 s. 6420, reprint]). Nie dziwi to, bo później w 1933 r. z kongresu w Berlinie wysłano list do Hitlera, w którym pisano: „Kierownictwo Towarzystwa Strażnica w Brooklynie było zawsze przyjaźnie usposobione względem Niemiec” („Działalność świadków Jehowy w Niemczech...” s. 21). ŚJ dziś nauczają, że Rutherford i jego współtowarzysze dopełnili przez to proroctwo Ap 11:3, kiedy to byli poddani ciężkiej próbie przez 1260 dni w okresie od XII 1914 do VI 1918 r. (Strażnica Nr 15, 1994 s. 31; por. „Wspaniały finał...” s. 162, gdzie piszą o X 1914 r.), choć sam Rutherford uczył o okresie od 7 XI 1914 do 7 V 1918 r. („Światło” t. I, s. 198; por. „Bądź wola Twoja...” rozdz. 8, par. 26). W „Dokonanej Tajemnicy” (s. 207) uczył on jednak, za Russellem, o okresie od 539 do 1799 r. (1260 lat), który to okres wypełniło dwóch świadków tzn. Stary i Nowy Testament. Uczył, że w 1918 zakończyło się powoływanie do klasy niebiańskiej (Strażnica 01.04 1919 s. 102). Patrz też 1881, 1931, 1935, 2007.

1919 – Po zakończeniu I wojny światowej zwolniony za kaucją (10.000$) i objęty amnestią („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 75, 654). Później podano, że jego i innych pracą kierowali „niewidzialni członkowie” organizacji Bożej: „Bóg i jego umiłowany Syn, działając przez innych niewidzialnych członków swojej organizacji, wydali zarządzenia dla swoich świętych na ziemi” („Światło” t. 1, s. 248). Zaczyna wydawać od października (po polsku od 15.03 1925 r. – „Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 188) dwutygodnik Złoty Wiek (od X 1937 r. jako Pociecha [Consolation; w Polsce jako Nowy Dzień od X 1936 r. – „Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 198], a od 1946 r. jako półmiesięcznik Przebudźcie się! [w Polsce w latach 1946-1959 nie ukazuje się; w latach 1960-1983 wychodzi nieregularnie; w latach 1984-1995 jako miesięcznik; od 1996 jako półmiesięcznik]). Patrz 2006. Wprowadza wewnętrzny miesięcznik Biuletyn (zmiana nazwy: od 1935 r. Instruktor, od 1936 r. Informator, od 1956 r. Służba Królestwa, od 1976 r. Nasza Służba Królestwa) („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 247). Uczy w nim, jak pozyskiwać ludzi dla Towarzystwa Strażnica. Wprowadza do zborów funkcję kierownika służby mianowanego przez Brooklyn. Zmniejsza przez to autonomiczność zborów („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 212), którą pozostawił po sobie Russell (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 19 s. 15; patrz 1932, 1938). Wywoła to później kolejne rozłamy („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 628). Naucza, że Eliaszem z Ml 4:5 (Ml 3:23, BT) są jego zwolennicy nauczający narody od 1919 r. (Strażnica Nr 15, 1971 s. 8). Wcześniej uczył za Russellem, że to Chrystus oraz poprzednicy i zwolennicy Russella od I w. do 1874 r. („Nadszedł Czas” s. 279-298). Inna publikacja podaje jeszcze inaczej: „W roku 1919 Pan dozwolił Kościołowi po raz pierwszy widzieć, że Eljasz wyobrażał pracę Kościoła do roku 1918, podczas gdy Elizeusz wyobrażał pracę Kościoła po roku 1918. (...) Elizeusz widział Eljasza, kiedy on był od niego odłączony przez wóz ognisty i zabrany na obłoki. Kiedy wóz ognisty przyleciał w roku 1918, kiedy zaznaczył się czas bardzo trudny dla Kościoła, to z tą chwilą praca Eljasza ustała” (Strażnica 01.05 1926 s. 134 [ang. 15.04 1926 s. 117]). Powstaje filia polska Strażnicy w Detroit („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 178). Od 1919 do 1921 r. wydaje ona Tomy Russella po polsku. Później zostaje wchłonięta przez Brooklyn, a część jej pracowników tworzy niezależną organizację badaczy (o rozłamach w Polsce patrz „Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 180-192).

1920 – Wydaje najgłośniejszą swą broszurę pt. „Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!”. Zapowiada w niej na 1925 r. zmartwychwstanie wszystkich, a przede wszystkim Abrahama i innych mężów ST i koniec śmierci od 1 IV (s. 60, 65, 76; por. Strażnice: Rok CV [1984] Nr 16 s. 24-25; Nr 21, 1993 s. 11-12; Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 9); patrz też 1925. Pisze dumnie o niej, że „wielu księży będzie się nawet starać aby nie dopuścić do czytania, co w niniejszym dziełku jest napisane” („Miliony ludzi...” s. 6). Podczas podróży do Grecji stwierdza, że „Sokrates i inni filozofowie i mędrcy ukażą się niedługo w Atenach” (Strażnica 15.12 1920 s. 373), a ŚJ mieli być „żywcem” zabrani w 1925 r. do nieba („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 78, 163, 632; Strażnica Nr 21, 1991 s. 26). W Zürichu (później przeniesione do Berna) otwiera „Centralne Biuro Europejskie Towarzystwa Strażnica” („Działalność świadków Jehowy w Niemczech...” s. 11). Ogłasza pierwszy raz [por. 1922], że Chrystus króluje w niebie od 1914 r. (Strażnice Nr 20, 1967 s. 9-przypis i Nr 20, 1960 s. 5; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 213), choć wydawana jeszcze w 1925 r. „Dokonana Tajemnica” (s. 713) mówi, o objęciu władzy i tytułu „Króla” przez Jezusa w 1878 r. Towarzystwo Strażnica zaczyna samo drukować swoje publikacje, bez usług komercyjnych firm. Pierwszą książką wydaną (1921 r.) w ten sposób była „Harfa Boża” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 578-579), w której uczą, że Iz 60:8 zapowiadał pojawienie się latawców (samoloty), a Hi 38:35 telegrafu (s. 17). Zaczyna nauczać, że demony kierowały Mędrcami ze Wschodu i gwiazdą, gdy chcieli oni złożyć hołd Jezusowi (Strażnica Nr 12, 1957 s. 12; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 199; patrz też 1928). W Polsce w latach 1920-1921 dokonano dwukrotnie rejestracji ŚJ. Najpierw jako Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego (oderwało się ono od Brooklynu), a później jako Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego-Grupa II, które zarejestrował przedstawiciel na kraj C. Kasprzykowski (w 1925 r. opuścił on Towarzystwo Strażnica organizując swoją grupę badaczy i zawłaszczając nazwę). ŚJ dzięki Całce, który ‘nawrócił się’ i powrócił do Towarzystwa oraz posiadał pełnomocnictwa reprezentowania pierwszej grupy, odzyskali pierwotną rejestrację dla siebie („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 180-181, 187-190); patrz 1931. Wspomniany Całka tak oto napisał o pierwszym rozłamie w Polsce: „Do r. 1920 wszyscy trwaliśmy w jedności ducha Chrystusowego, t. j. aż do przyjazdu braci z Ameryki – Babuta, Kołomyjskiego i Kasprzykowskiego. Brat Babut zaczął zaraz występować przeciw pracy Towarzystwa, podczas gdy br. Kasprzykowski stawał w obronie jej i zaczął nam narzucać pewne doktryny, których wówczas nie mogliśmy przyjąć. Br. K. oświadczył nam, że jeżeli tych doktryn nie przyjmiemy, nikt z nas nie może być wybranym na starszego lub djakona. Wobec takiego dyktatorskiego postępowania, musieliśmy podzielić się na dwie grupy” (Strażnica 15.04 1926 s. 127).

1921 – W wydawanej w latach 1921-1930 (Strażnica Rok C [1979] Nr 5 s. 5; ed. ang. wydawana do 1940 r.) „Harfie Bożej” ogłasza, że stary świat całkiem przeminie w kilku następnych latach (s. 345) i że Abraham, Izaak itd. „będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat” (s. 352). Powstaje przedstawicielstwo Strażnicy w Warszawie („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 180). Zaczyna nauczać, że szatan ma swą organizację na ziemi. Od 1922 r. uczy, że i Bóg posługuje się też organizacją na ziemi i w niebie (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 18 s. 14). Pełne zrozumienie tego podaje w 1925 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 720). Naucza, że „ohydą spustoszenia” z Mt 24:15 jest Liga Narodów, a później też ONZ (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 6 s. 8; por. Nr 6, 1990 s. 8). Wcześniej uczył za Russellem, że to papiestwo („Walka Armagieddonu” s. 710); por. 1999. Po raz pierwszy potępia poddawanie się szczepieniom (ang. „Złoty Wiek” 12.10 1921 s. 17); por. 1931, 1952. „Upadek rzymskiego kościelnictwa w roku...1921. Upadek protestantyzmu w roku...1921” (ang. Strażnica 01.06 1920 s. 174).

1922 – Zaczyna nadawać audycje w radiowych stacjach komercyjnych („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 80). Ogłasza uroczyście na kongresie, że Chrystus króluje w niebie od 1914 r. (Strażnice: Nr 1, 1991 s. 12; Nr 9, 1994 s. 17; por. Strażnica Nr 4, 1967 s. 8-przypis, gdzie mówią, że wprowadzili tą naukę w 1920 r.), a w 1918 r. przyszedł na inspekcję, odrzucając chrześcijaństwo (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 19 s. 12; „Wspaniały finał...” s. 32). Wcześniej uczył, za Russellem, o królowaniu od 1878 r. („Nadszedł Czas” s. 106; „Przyjdź Królestwo Twoje” s. 256; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 632) i o inspekcji też od 1878 r. (Strażnica Nr 4, 1967 s. 8). Patrz 2013. Organizuje pracę „od domu do domu” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 19 s. 15). Naucza, że w 1919 r. rozpoczął się, zgodnie z Ap 14:8, upadek Babilonu tzn. chrześcijaństwa („Światło” t. I, s. 318; por. „Wspaniały finał...” s. 206). Wcześniej uczył, za Russellem, o upadku od 1878 i 1881 r. („Co kaznodzieja Russell odpowiadał...” s. 439; „Nadszedł Czas” s. 243); patrz też 1963. O Russellu napisał: „(...) w końcu okaże się, że poselstwo, jakie Pastor Russell głosił, będzie jedyną ‘wieczną Ewangelją, która będzie dla wszystkich ludzi, narodów, mów i języków’.” (Strażnica 15.07 1922 s. 221). „Dopiero w r. 1922, a więc 43 lata po opublikowaniu pierwszego wydania, wprowadzono w zborach ludu Bożego grupowe studium tego czasopisma [Strażnicy] w podobnej formie jak obecnie” („Służba Królestwa” Nr 12, 1960 s. 3). Zaczyna nauczać o „kwestii spornej”, choć różnie bywa ona rozumiana i interpretowana w latach 1922, 1926, 1928, 1929, 1941 (Strażnica Nr 4, 1989 s. 21; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 124, 152, 261). Patrz też 1941.

1923 – Stwierdza, że sądzenie ludzi przez Chrystusa (podział na owce i kozły) z Mt 25:31-46 odbywa się od 1914 r. Nazwano tę naukę „jasnym światłem” (Strażnice: Nr 21, 1993 s. 12; Nr 10, 1995 s. 18; por. „Upewniajcie się...” s. 56 i „Prawda was wyswobodzi” s. 342, w których uczą o 1918, a nie o 1914 r.). Nauka ta będzie obowiązywać aż do 15.10 1995 r. (Strażnica Nr 20, 1995 s. 19; patrz też 1995). Do 1923 r. uczył, za Russellem, że podział ten ma być po Armagedonie, w „1000-leciu” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 18 s. 17; „Walka Armagieddonu” s. 791-792). Wprowadza zakaz noszenia brody („Działalność świadków Jehowy w Niemczech...” s. 15), który obowiązuje do dziś (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 12 s. 10); patrz 1916, 2016. Stwierdza, że Russell nie oczyścił się z wszystkich zarzutów, które kierowano wobec niego: „Umiłowany nasz Pastor był może najbardziej znieważanym w tem pokoleniu człowiekiem, i Pan nie zrządził, aby fałszywe oskarżenia przeciw niemu, zostały całkowicie obalone” (Strażnica 01.06 1923 s. 169 [ang. 01.04 1923 s. 108]).

1924 – Zakłada dla Towarzystwa Strażnica radiostację WBBR („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 80). Jego zwolennicy oczekują gorączkowo na 1925 r. (Strażnica Nr 21, 1991 s. 26). Potępia prohibicję w USA: „powiedział: »Prohibicja to wymysł Szatana«. (...) Niektórzy bracia bardzo ostro wystąpili przeciwko temu powiedzeniu” (Strażnica 15.11 1924 s. 339; patrz też Strażnica 01.07 1930 s. 200). Wcześniej C. T. Russell chwalił prohibicję jako oznakę upadku i „wiązania” szatana („Co kaznodzieja Russell odpowiadał...” s. 614-615, 617).

1925 – „Rok 1925 nadszedł i minął, lecz nic się nie zdarzyło” (Strażnica Nr 21, 1991 s. 26). Przeżywa gorzki zawód. Zapowiadane „tysiącletnie królowanie Chrystusa Jezusa” na ziemi nie nastało (Strażnica Rok CV [1984] Nr 16 s. 24-25; „Miliony ludzi...” s. 60; Strażnica Nr 21, 1993 s. 11-12; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 78, 163, 259, 632). ŚJ nie zostali „żywcem” zabrani do nieba („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 78, 632; Strażnica Nr 21, 1991 s. 26). „Powszechnie uważali wówczas, że w roku 1925 rozpocznie się zmartwychwstanie, a na ziemi zostanie przywrócony raj. Wielu służyło więc z myślą o określonej dacie” („Pilnie zważaj...” s. 303). Odchodzi wielu jego zwolenników („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 633). Kwituje swe proroctwo słowami: „Cóż ośmieszyłem się” (Strażnice: Rok CVI [1985] Nr 14 s. 24-przypis; Nr 23, 1993 s. 18; por. 1920). W zamian stwierdza, że w 1914 r. wybuchła wojna w niebie między Jezusem-Michałem, a szatanem (Strażnice: Rok CVII [1986] Nr 19 s. 15; Nr 10, 1995 s. 21; Rok XCIII [1972] Nr 15 s. 10). Uczy, że w 1914 r. nastąpiło narodzenie Królestwa Bożego w niebie (Strażnice: Nr 17, 1989 s. 18; Nr 19, 1997 s. 22). Zaczyna nauczać, że ponowne wylanie Ducha Św. nastąpiło w 1914, a szczególnie w 1919 r. (Strażnica Rok CII [1981] Nr 13 s. 26-27; por. Nr 9, 1998 s. 14-15; „Wspaniały finał...” s. 143). Por. „Światło” t. II, s. 243, gdzie piszą: „Dowody mocno przemawiają za tem, że wylanie ducha świętego zgodnie z proroctwem miało miejsce w roku 1922”. Russell uczył, że nastąpi to po Armagedonie („Dokonana Tajemnica” s. 645). „W roku 1925 rozpoznali oczami duchowego zrozumienia, że nadszedł czas, aby Bóg uczynił sobie imię...” („Wieczyste zamierzenie...” s. 194; por. Strażnica Rok CII [1981] Nr 24 s. 16 – „aby Bóg uświetnił swoje imię”). Co najmniej od roku 1925 nauczał, że Żydów nie należy nawracać (patrz Comfort for the Jews 1925 s. 52): „Chrześcijanin, znający Biblję, wogóle nie stara się z Żydów uczynić prozelitów” („Życie” 1929 s. 110).

1926 – Stwierdza, że Armagedon nie będzie, jak nauczał za Russellem, „jakąś rewolucją społeczną”, lecz wojną Jehowy (Strażnica Nr 10, 1995 s. 18; „Walka Armagieddonu” s. 676; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 140; por. „Światło” t. I, s. 134, gdzie piszą, że to poznanie nastąpiło w I 1925 r. [„walka Armagedonu będzie walką Boga przeciwko szatanowi, a nie bijatyką między ludzkimi potęgami”] oraz Strażnica Nr 13, 1968 s. 9, gdzie piszą o VII 1925). W „Wyzwoleniu”, wydawanym w latach 1926-1932, naucza, że jeśli ktoś do nazwy wyznania bierze imię Boga, to pochodzi to od szatana (s. 38, 205-206, 226); patrz też 1931. Przestaje w Biurze Głównym Strażnicy obchodzić Boże Narodzenie („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 199; patrz też 1928). Rezolucję ze swego kongresu ŚJ nazwali „największą i najważniejszą wiadomością wszystkich czasów” („Bądź wola Twoja...” rozdz. 9, par. 43). Jego zwolennicy porzucili „wszystkie zwyczaje babilońskie co do ubioru, nazw świąt, pobożnej miny i innych (...). Długie fraki, czarne krawaty, święte twarze, pochylone jak ‘trzcina’ głowy – wszystko to znikło” („Światło” t. I, s. 215). „Wydano obligacje o nominałach 100, 500 i 1000 dolarów, przynoszące w skali roku 5 procent zysku. Zamiast sprzedawać te obligacje na rynku publicznym, umożliwiono ich nabycie – za pośrednictwem dodatku do Strażnicy – Badaczom Pisma świętego. W latach 1926 i 1927 członkowie bruklińskiej rodziny Betel zachwycali się widokiem rosnącej drukarni przy Adams Street 117” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” s. 64). Patrz 1946.

1927 – Stwierdza, że w 1918 r. zaczęło się niewidzialne zmartwychwstanie klasy niebiańskiej („Od raju utraconego...” s. 192). Wcześniej, uczył za Russellem, o 1878 r. („Dokonana Tajemnica” s. 72; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 632). Naucza, że ‘niewolnikiem wiernym i roztropnym’ z Mt 24:45 nie jest sam Russell („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 626), lecz całe grono pomazańców ŚJ (klasa niebiańska tzn. 144 tys.) (Strażnica Nr 3, 1995 s. 12); patrz też 2012. Po latach, Strażnica Nr 11, 1961 s. 1 i 11 nazwie ich „Kanałem Jehowy do informowania i utrzymania łączności”, a nawet „Kanałem umożliwiającym zrozumienie Biblii” (Strażnica Nr 19, 1994 s. 8; por. Nr 13, 1995 s. 19). Nakazuje porzucić noszenie czarnych strojów („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki” s. 66). Odrzuca teorię ewolucji dotyczącą zwierząt („Stworzenie” s. 50), choć wcześniej potwierdzał ją: „Księga Rodzaju raczej popiera Ewolucję, to jest naukę o rozwoju” („Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach” s. 6; por. „Złoty Wiek” 15.05 1925 s. 79). Patrz 1886. Odrzuca naukę, że książęta, czyli święci ST, po Tysiącleciu pójdą za swe zasługi do nieba („Gdzie są umarli?” 1927 s. 11). Patrz 1913.

1928 – W polskiej broszurze pt. „Piekło” (s. 58 lub w innej ed. s. 51) stwierdza, że zmartwychwstanie z pewnością „nastąpi przed rozpoczęciem następnego wieku”. Jego wyznawcy oczekują rychło Armagedonu (Strażnica Nr 5, 2000 s. 22). Przestaje wydawać książki Russella (nakład wyczerpany w 1929 r. – „Wieczyste zamierzenie Boże...” s. 9). Jeszcze „Wyzwolenie” (ed. 1929 r.) zachęca do nabywania wszystkich sześciu tomów Russella i siódmego wydanego przez Rutherforda (s. 351); patrz też 1930. Odrzuca naukę o piramidzie Cheopsa, którą zwano „Biblią w Kamieniu” i „świadkiem Bożym” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 201, 162-ilustracja; Strażnica Nr 1, 2000 s. 10), Boże Narodzenie („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” 199-201), Dzień Matki („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki” s. 66), urodziny (Strażnica Nr 10, 1995 s. 19; por. Nr 20, 1998 s. 30) i krytykuje niedzielę jako dzień Pański w chrześcijaństwie, choć sam jej nie odrzuca („Rząd” s. 73; por. Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 19 s. 17; patrz też 1932). O piramidzie wcześniej Russell uczył: „spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia ciemności, boga świata tego...” („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 362). Zaczyna nauczać, że „ostatek” z żyjących na ziemi „144 tys.” nie będzie zabrany do nieba przed Armagedonem. Wcześniej uczył, za Russellem, że mają oni być pochwyceni do nieba zanim wybuchnie ta wojna Boża (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 7 s. 16; por. Nr 16, 1990 s. 30-31); patrz też 2013. Wprowadza naukę, że „powrót Chrystusa nie oznacza literalnego powrotu na ziemię. Oznacza raczej (...) zwrócenie na nią szczególnej uwagi” („Będziesz mógł żyć...” s. 146-147; por. „Stworzenie” s. 327-328). Wcześniej uczył, za Russellem, że „według chronologii biblijnej Pan po raz wtóry przyszedł [niewidzialnie] na ziemię” („Harfa Boża” s. 239; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 137; patrz też 1931, 1943). Zaczyna krytykować słowo „religia”, ucząc, że prawdziwe chrześcijaństwo nie jest religią („Rząd” s. 154); patrz 1951. Towarzystwo Strażnica zaczyna liczyć i sumować godziny głoszenia, a od 1929 r. wyznaczać głosicielom liczbę godzin (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose s. 312; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 717). Patrz 2023. „Sam po raz pierwszy byłem na takim zjeździe w roku 1928. (...) Wydano wówczas książkę pt. Rząd, w której wykazano, że Królestwo Boże nie jest rządem demokratycznym, lecz teokratycznym” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 12 s. 19-20).

1929 – Zakupuje parcelę w San Diego i buduje tam Beth-Sarim tzn. „Dom Książąt” dla króla Dawida, Abrahama i innych świętych ST. Wyposaża go w dwa luksusowe samochody (Lincoln, Ford). Do czasu „pójścia do nieba”, rezyduje okresowo w tej „ambasadzie Królestwa Bożego”, którą przyjął na własność na podstawie aktu notarialnego („Złoty Wiek” 15 IV 1931 s. 118-119; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 76; por. Strażnica Nr 5, 1992 s. 27; patrz też 1948 i 1921 – o „Harfie Bożej”). Wcześniej nauczał, że święci ST zamieszkają w Jerozolimie, a nie w San Diego („Pożądany rząd” s. 30-31). Pisze też, że „wspomniany dom zbudowany został na świadectwo dla imienia Jehowy (...) on ciągle stoi jako świadectwo dla imienia Jehowy” (Salvation s. 311). Zaczyna nauczać, że „władze” z Rz 13:1 to Jehowa i Jezus (nauka obowiązująca ŚJ do 1962 r.) (Strażnica Nr 9, 1996 s. 13). „Aż w roku 1929 było objawione świadkom Jehowy, że niektórzy z ostatka przeżyją walkę Armagedonu, a to wtedy powiększyło ich wysiłki w opowiadaniu prawdy” (Strażnica 01.07 1936 s. 200). Wcześniej uważali oni, że wszyscy z ostatka będą zabrani do nieba przed Armagedonem.

1930 – Ogłasza w ang. Złotym Wieku (s. 503; po polsku patrz „Królestwo nadzieja świata” 1931 s. 58; „Światło” 1930 t. I, s. 70; „Wojna czy pokój?” 1930 s. 28), że Chrystus powrócił w 1914 r., a nie, jak uczył za Russellem, w 1874 r. („Proroctwo” s. 72; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 137). Wydaje dzieło pt. „Światło”, tzn. zmieniony w stosunku do „Dokonanej Tajemnicy” komentarz do Apokalipsy św. Jana („[‘Światło’] będące zaktualizowanym studium Objawienia” – „Wspaniały finał...” s. 8). Stwierdzono o nim dziś, że „Księga Objawienia znajduje swoje rozstrzygające spełnienie, odkąd rozpoczął się ‘dzień Pański’, to znaczy od roku 1914, a nie – jak sądzili dawniej – w ciągu całych dziejów zboru chrześcijańskiego od czasów apostolskich po dzień dzisiejszy...” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 18 s. 17-18; por. „Światło” t. I, s. 12, gdzie dla odmiany napisano: „Okres czasu, w którym się wypełnia proroctwo Objawienia, zaczyna się widocznie w roku 1879 i trwać będzie do czasu zupełnego wejścia w życie Królestwa Bożego”). „Światło” t. I, s. 5-6 odcięło się od poprzedniego komentarza: „Przed rokiem 1930 nie ogłoszono jednak żadnego zadawalającego komentarza do Objawienia, a mianowicie z tej jawnej przyczyny, że nie nastał był jeszcze czas Boży, aby udzielić swoim sługom tego wyrozumienia”. „Światło” t. I, s. 126 uczyło, że gwiazda z Ap 8:10 to szatan, choć wcześniej „Dokonana Tajemnica” (s. 178) podawała, że to Kalwin, a dziś „Wspaniały finał...” (s. 136-137) mówi o odstępcach. „Światło” t. I, s. 85 uczyło, że wiatry z Ap 7:1 to potęgi szatana, a dziś „Wspaniały finał...” (s. 113) mówi, że to wyroki Jehowy. Po 1930 r. zaczyna „zbierać” klasę ziemską, którą nazwie w 1932 r. „Jonadabami” (Strażnice: Nr 13, 1995 s. 15; Nr 4, 1998 s. 19-20). Zaprzestaje rozprowadzać książki Russella (ostatnia reklama „Złoty Wiek” 15.07 1930 s. 224). Ogłasza, że ‘czasy ostateczne’ nie rozpoczęły się w 1799 r., jak uczył za Russellem, ale w 1914 r.: „Przez długi czas było rozumiane, że ‘koniec czasu’ rozpoczął się z rokiem P. 1799 i trwał aż do roku 1914, oraz że początek tegoż jest szczególnie zaznaczony przez to, że naonczas Papiestwo otrzymało bolesną ranę (...) jednakowoż dowód ten nie jest w żadnej mierze przekonywującym. To mogło poniekąd wypełnić się w pewnej części” (Strażnica 01.02 1930 s. 35 [ang. 01.12 1929 – art. do studium na miesiąc luty 1930 r., patrz ang. Strażnica 01.01 1930 s. 16]); patrz 1876. Zaczyna usuwać znaczenie krzyża: „Naśladowcy Chrystusa zwracali szczególną uwagę i rozumieli, że krzyż jest najgłówniejszą podstawą zamiarów Bożych. Lecz obecnie jest gruntownie zauważone, że Królestwo jest o wiele ważniejszem, ponieważ przez przyczynę Królestwa imię Jehowy będzie usprawiedliwione i oznajmione wszelkiemu stworzeniu” (Strażnica 15.06 1930 s. 179); patrz 1936. Ogłasza, że dyplomatyczne zachowanie pochodzi od diabła: „Dla zewnętrznej okazałości wielu utrzymuje, że chrześcijanin winien być dyplomatycznym; lecz niech to będzie na uwadze, iż dyplomacja została wynaleziona przez Djabła, i jest przez niego prowadzona, a nie przez Pana” (Strażnica 15.07 1930 s. 214-215). Powiadamia, że „Przez wiele lat rozumieliśmy, że najważniejszą doktryną z Biblji jest wielka ofiara okupu, lecz obecnie dowiadujemy się o Jehowie, przeto rozumiemy inaczej. (...) Jednakże ta, która się tyczy Królestwa Bożego, jest większa od ofiary okupu. Ona jest największą, dlatego, ponieważ Bóg przez Swoje Królestwo w zupełności usprawiedliwi Swoje Słowo i imię...” (Strażnica 01.09 1930 s. 260). Informuje o swoich zwolennikach, że „Oni jedynie nazywają się Badaczami Pisma Św., albo Międzynarodowymi Biblijnymi Studentami, ponieważ ich szeregi składają się z ludzi z każdego narodu i języka. Oni nie posiadają żadnej członkowskiej listy, ani nie liczą członków, ani się nie chełpią ich ilością. (...) Badacze Pisma Św. nigdy nie skłaniali nikogo do wstępowania lub zapisywania się do jakiegoś związku lub wyznaniowego odłamu...” (Strażnica 01.07 1930 s. 206). Po kilku latach wszystko to stało się nieaktualne. Ogłasza, że po Armagedonie zabity szatan będzie pokazywany ludziom, a później pod koniec Tysiąclecia będzie „wskrzeszony”: „Pismo Św. nasuwa myśl, że Bóg przez tysiąc lat przechowa ciało szatana, by je wystawić na pokaz stworzeniom duchowym, ażeby widziały, że jest martwy, poczem Bóg przy końcu owego okresu czasu wskrzesi szatana i znów ożywi jego ciało. (...) Jaki jest cel wskrzeszenia djabła? Czy oznacza to, że Bóg na nowo stworzy szatana? Nie, tylko że przywróci szatanowi życie, kiedy tenże już tysiąc lat był nieżywym, a to stanie się w ściśle określonym celu” („Światło” II, s. 218-219; por. Strażnica Nr 14, 1969 s. 14). Po wielu latach tę naukę zmieniono.

1931 – Spodziewa się nastania pełni Królestwa na ziemi („Dokonana Tajemnica” s. 664); patrz też 1932. Nadaje badaczom nowe popularne określenie: „Świadkowie Jehowy” (ang. Jehovah’s Witnesses, niem. Jehovas Zeugen) (Strażnica Nr 15, 1995 s. 16). Nazwa ta dotyczyła, aż do 1942 r., tylko klasy niebiańskiej (por. 1937 i 1942). Do 1928 r. „Świadkiem Wielkiego Jehowy” nazywano piramidę Cheopsa („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 363; por. „świadek Boży” – „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 201); patrz też 1884, 1910. W Polsce poleca zarejestrować ŚJ pod nową nazwą „Zjednoczenie Badaczy Pisma Świętego” (Łódź): „Copyrighted 1931 Wydawcy: ZJEDNOCZENIE BADACZY PISMA ŚWIĘTEGOŁódź, ul. Piotrkowska No 108 („Królestwo nadzieja świata” 1931 s. 1). Zakazuje przyjmowania szczepionek (ang. „Złoty Wiek” 04.02 1931 s. 293; patrz też 1921). Zakaz ten odwołano w 1952 r. (ang. Strażnica 15.12 1952 s. 764; por. Strażnica Nr 11, 1953 s. 14). Pomimo, że naucza od 1930 r., iż Jezus powrócił w 1914 r., to w jednej z publikacji uczy o 1878 r.: „Pismo Św. dowodzi, że wtóra obecność Pana Jezusa Chrystusa rozpoczęła się w przybliżeniu około 1878 roku Pańskiego” (Strażnica 15.12 1931 s. 383 [ang. 15.09 1931]). Patrz też 2007 (o powoływaniu do klasy niebiańskiej). Ogłasza, że „Czterdzieści lat dodanych do roku 1881 wskazuje na rok 1921, w którym skończy się czterdziestoletni okres znoszenia przez Jehowę protestantyzmu” (Vindication 1931 t. 1, s. 51). Patrz też 1916, 2016 (mąż z kałamarzem). Wprowadza naukę, że Wj 20:12 mówi o ojcu Jehowie i matce organizacji: „Dane ludowi Izraelskiemu prawo zasadniczo nakazuje: »Czcij ojca twego i matkę twoją!« (...) »Ojciec« oznacza tu Jehowę, podczas gdy »matka« symbolicznie przedstawia uniwersalną organizację Jehowy, zwaną też Syjonem. Największym więc obowiązkiem i przywilejem dziecka Bożego jest czcić Jehowę i być zupełnie oddanym jego organizacji” (Wolność 1932 s. 37; por. Vindication 1931 t. 1, s. 158).

1932 – Spodziewa się zniszczenia chrześcijaństwa przez Boga: „Tacy nauczali, że Bóg wnet wywróci nominalne chrześcijaństwo. Wielu uwydatniało rok 1925 jako tę datę, a gdy to nie uiściło się o tej porze, posunięto czas do 1932. Rok 1932 tak samo nastał i minął, a nominalne chrześcijaństwo nadal pozostawało przy egzystencji. Wtedy było odkryte, że nominalne chrześcijaństwo będzie zachowane przez pewien czas na pożytek klasy Jonadaba...” (Strażnica 01.05 1938 s. 134-135 [ang. 15.02 1938 s. 54-55]). W ang. „Dokonanej Tajemnicy” z roku 1918 zapowiadano „pełnię Królestwa” na 1932 r.: „The Time of the establishment of the Kingdom in power (...) or thirteen years after 1918 viz.. in 1932” (s. 569); patrz 1931. Zaniechano corocznego wybierania starszych w zborach przez głosowanie, na rzecz wyboru ich przez komitet służby wspierany przez kierownika służby mianowanego przez Brooklyn („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 213-214; por. Strażnica Nr 10, 1995 s. 22). „Zaniechano posługiwania się określeniem »starszy« na rzecz takich terminów, jak: »sługa grupy«, »sługa studiów biblijnych« itd. (Strażnica Rok CV [1984] Nr 2 s. 16). W roku 1972 przywócono termin „starszy” (patrz 1971). Usuwa od stycznia (ang. od 15.10 1931) z okładki Strażnicy krzyż (Strażnica Nr 10, 1995 s. 20; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 200). Stwierdza, że Żydzi nie będą osobną klasą ziemską w Królestwie, zarządzającą resztą ludzi z Jerozolimy, jak uczył wcześniej za Russellem (Strażnica Nr 10, 1995 s. 19-20; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 141; por. „Wspaniały finał...” s. 118). Wprowadza w ich miejsce tzw. Jonadabów (patrz 1930). Zastępuje zebrania modlitwy, wysławiania i świadectwa, zebraniami służby („Skorowidz... 1986-2000” s. 94). Prawdopodobnie ostatni raz zachęca do święcenia niedzieli i uzasadnia ją biblijnie („Złoty Wiek” 15.04 1932 s. 123; patrz też 1928).

1933 – Strażnica posiada szczytową ilość (408) stacji radiowych („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 80). Wyposaża ŚJ w przenośne gramofony (jw. s. 87). Z kongresu ŚJ w Berlinie wysłano list do Hitlera, w którym pisano: „Kierownictwo Towarzystwa Strażnica w Brooklynie było zawsze przyjaźnie usposobione względem Niemiec” („Działalność świadków Jehowy w Niemczech...” s. 21). ŚJ podali, że jeden z adwokatów Towarzystwa Strażnica był kiedyś obrońcą Hitlera: „Jeden z adwokatów Towarzystwa, który swego czasu bronił Hitlera i jego towarzyszów, gdy się znajdowali w trudnem położeniu, nie uzyskał przystępu do kanclerza Rzeszy” („Złoty Wiek” 15.06 1934 s. 15 [ang. 25.04 1934 s. 462-463]). W roku 1933, w 75 rocznicę objawień w Lourdes (1858 r.), ŚJ stwierdzili, że to miejsce nie przetrwa kolejnych 75 lat, to znaczy do roku 2008: „75 lat Lourdes (...) Dlatego też 75 lat Lourdes – to 75 lat demonizmu, 75 lat kłamstwa, oszustwa i bluźnierstwa! (...) »Upadł, upadł Babilon on Wielki...« (Objawienie 18:2). Wyrok na to wielkie miasto, tak zwane »chrześcijaństwo«, jest wydany, i wkrótce przyjdzie jego koniec. Nie wiemy, kiedy systemy kościelne się załamią, ale, jak Biblja mówi, nie [ma] być więcej znalezione, ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że Lourdes drugich 75 lat nie dożyje, albowiem słońce sprawiedliwości wschodzi...” („Złoty Wiek” 01.08 1933 s. 232, 234). W tym samym roku Rutherford powiedział: „Pozwalam sobie wypowiedzieć zdanie, że Ameryka niedługo rządzona będzie przez dyktatora, który będzie miał do pomocy grono doradców, wypróbowanych i kierowanych przez czołowych przedstawicieli wielkiego kapitału. Będzie to panowanie wojskowe, które zmusi naród być mu poddanym” („Kryzys” s. 17); „Mnie osobiście pomawiano o to, że zarabiam na »sprzedaży« tych książek. To jest zgoła nieprawdziwe obwinienie. Wobec tego, że pisałem te książki, prawo nakładu naturalnie opiewa na moje imię. Ale przekazałem to prawo towarzystwu, które te książki wydaje, i nigdy nie wziąłem dla siebie ani centa tantjemy, jestem bowiem zdania, że poselstwo prawdy ma kosztować ludzi jak najmniej i że biedni muszą je otrzymywać zupełnie bezpłatnie.” („Kryzys” s. 30). Klasę ziemską (Jonadaba) ukazał na podstawie „mnóstwa bydła” z tekstu Za 2:4 (BG): „»Mnóstwo ... bydła« [Za 2:4] może przeto dobrze obrazować ludzi, których pomazana klasa poznaczy na czołach i którzy będą przeprowadzeni przez »ucisk«, oraz którzy później wejdą na »drogę«. Ci ludzie określeni są klasą Jonadaba i również jako »miljony obecnie żyjących nigdy nie umrą«” (Strażnica 15.10 1933 s. 308 [ang. 15.08 1933 s. 244]; por. ang. Strażnica 01.03 1938 s. 80).

1934 – Wprowadza chrzest dla klasy ziemskiej („Wspaniały finał...” s. 120; Strażnica Nr 13, 1995 s. 15). Pomimo, że naucza od 1930 r., iż Jezus powrócił w 1914 r., to w jednej z publikacji uczy o 1874 r.: „Wtóra i niewidzialna obecność Chrystusa datuje się od roku tysiąc osiemset siedmdziesiątego czwartego” (Strażnica 01.05 1934 s. 141 [ang. 01.06 1933]); patrz 1930, 1931. Zaprzecza, że Russell czy inni zmarli pomazańcy mają udział w nadzorowaniu pracy ŚJ na ziemi: „Nikt z kompanii świątyni nie powinien być tak nierozsądny, by uważać, że jacyś bracia (czyli braterstwo) będący swego czasu wśród nich, a którzy zmarli i poszli do nieba, udzielają teraz wytycznych świętym na ziemi i nadzorują ich w prowadzonemu przez nich dziełu” (Jehovah 1934 s. 191); patrz 1916, 1993. Stwierdza, że tylko pomazańcy są chrześcijanami: „Pytanie: Co czyni człowieka chrześcijaninem i co należy czynić, aby stać się chrześcijaninem? Odpowiedź: Chrześcijanin to człowiek przyjęty przez Pana i poczytywany przezeń za członka ciała Chrystusowego. Słowo chrześcijanin znaczy pomazaniec. (...) Każdy przeto, kto rzeczywiście jest chrześcijaninem, musi otrzymać pomazanie duchem Bożym, co znaczy, że Bóg kładzie na niego swego ducha i poleca mu reprezentować Jehowę Boga” („Odbudowa świata” 1934 s. 28). Patrz też 2017 (miasta schronienia).

1935 – W styczniu ogłasza, że Armagedon jest kwestią miesięcy („Wszechświatowa wojna bliska” s. 26; por. Strażnica Nr 17, 1995 s. 24). Wprowadza nowe nauki tzw. „nowe światło” (np. „wielki tłum” z Ap 7:9, zwany „drugimi owcami”, to klasa ziemska, a nie niebiańska, jak uczył wcześniej – Strażnice: Nr 4, 1998 s. 20; Nr 5, 2000 s. 22-23; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 161, 166). Zakazuje klasie ziemskiej spożywania emblematów podczas ich Wieczerzy (Strażnice: Nr 9, 1994 s. 28-29; Nr 4, 1998 s. 20; Nr 5, 2000 s. 23). Zakazuje ŚJ pozdrawiania sztandarów („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 196-197). Po wizycie w zborze na Hawajach wprowadza na określenie miejsc zebrań termin „Sala Królestwa” (ang. Kingdom Hall) („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 319). Patrz też 1881, 1918, 1931, 2007 (o powoływaniu do klasy niebiańskiej).

1936 – Wprowadza w miejsce krzyża, naukę o „palu Chrystusowym”. ŚJ przestają nosić w klapach marynarek znaczek przedstawiający krzyż i koronę (Strażnice: Nr 10, 1995 s. 20; Nr 1, 2000 s. 9; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 200).

1937 – Rezygnuje z nadawania wykładów radiowych przez stacje komercyjne (Przebudźcie się! Rok LXVI [1985] Nr 7 s. 6). Pozwala „drugim owcom” piastować odpowiedzialne stanowiska w zborach („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 216; Strażnica Nr 10, 1997 s. 18). Stwierdza, że mężowie ST też są ŚJ (Strażnica Nr 19, 1967 s. 8; patrz 1942). Stwierdza, że „drugie owce” też są chrześcijanami (Strażnica 01.02 1938 s. 34 [ang. 01.11 1937 s. 336]). Wcześniej nauczał, że tylko pomazańcy ŚJ są nimi: „Chrześcijanin to człowiek przyjęty przez Pana i poczytywany przezeń za członka ciała Chrystusowego. Słowo chrześcijanin znaczy pomazaniec. (...) Każdy przeto, kto rzeczywiście jest chrześcijaninem, musi otrzymać pomazanie duchem Bożym” („Odbudowa świata” s. 28). Ogłasza, że św. Piotr nie był nigdy w Rzymie („Odsłonięte” s. 30). Wzywa ŚJ do bezwzględnego posłuszeństwa: „Wierny sługa musi być ślepy na wszystko prócz jednania służby Królowi i jego dobrom królestwa. Wierni będą się poświęcali bezwzględnie,będą dawali wszelką swoją siłę, swoje pieniądze, środki i w ogóle wszystkodla pomnażania pożytku królestwa. Sprawując przeznaczony swój obowiązek w ten sposób, otrzymają w końcu swój dział w zwycięstwie Chrystusa Jezusa i będą podziwiali władzę i chwałę Najwyższego Boga...” (Strażnica 15.02 1938 s. 59 [ang. 15.12 1937 s. 379]). W Polsce, minister spraw wewnętrznych obłożył zakazem czasopismo Strażnica, któremu zarzucano zawieranie „treści wywrotowej” („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 199). ŚJ zaczęli wbrew prawu wydawać ją „we własnym zakresie” (jw.). Wcześniej, podobnym zakazem objęto Złoty Wiek sprowadzany ze Szwajcarii, ale ŚJ, aby ominąć prawo, zmienili od X 1936 r. tytuł czasopisma na Nowy Dzień i zaczęli je wydawać w Polsce („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 198). Oto jak ominięto zakaz dotyczący Strażnicy, zmieniając tytuł czasopisma, lub wcale go nie umieszczając na stronie tytułowej: »Zwiastun Królestwa Chrystusowego« Jedyne czasopismo tego rodzaju, liczące 16 stronic, wychodzi dwa razy miesięcznie. (...) Oto oferta Specjalna »Zwiastun Królestwa Chrystusowego« na przeciąg jednego roku, wybraną książkę, jak również egzemplarz broszury »Spójrz faktom w oczy«, może otrzymać każdy w wydawnictwie w czasie od 1 stycznia do 30 kwietnia 1939 za zł. 6. - (...) "Nowy Dzień", ul. Długa 46 m 52, Warszawa. Proszę mnie zanotować jako rocznego abonenta »Zwiastuna Królestwa Chrystusowego«....” („Spójrz faktom w oczy” 1938 s. 62, strona reklamowa). „Przedstawicieli religii fałszywej utożsamiono z »agentami Diabła – bez względu na to, czy są tego świadomi, czy nie«” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 84). Napisano o Rutherfordzie następująco: „O ochronie (...) traktuje niniejsza broszura sędziego Rutherforda, najznakomitszego biblijnego pisarza i radiomówcy” („Ochrona” 1937 s. 2). Uczy on: „Strażnica nie jest religijnym czasopismem, nie zawiera zatem żadnych ogłoszeń handlowych” („Bezpieczeństwo” 1937 s. 62).

1938 – Stwierdza, że Armagedon będzie za „parę lat” („Spojrzyj faktom w oczy...” s. 49). Poleca zapraszać klasę ziemską na ich Wieczerzę, ale w charakterze „obserwatorów” (Strażnica Nr 13, 1995 s. 15; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 243). Wprowadza tzw. „teokratyczne” zarządzanie zborami, tzn. każdy nadzorca musi być zaakceptowany i zamianowany przez Towarzystwo Strażnica. Wcześniej zbory same wybierały nadzorców (Strażnica Nr 10, 1995 s. 22; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 218-219). Poleca wstrzymać się z zakładaniem rodzin i płodzeniem dzieci do czasu Armagedonu (ang. Strażnica 01.11 1938 s. 323; por. „Prawda was wyswobodzi” s. 135, 307, 341; „Spojrzyj faktom w oczy...” s. 46). Zaczyna nauczać, że ci, co przeżyją Armagedon, „będą w nowym porządku przynajmniej przez jakiś czas po Armagedonie pobierać się i wydawać na świat dzieci” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 17 s. 12-13; „Wspaniały finał...” s. 296). Do 1958 r. uczyli nawet, że i ci, co umrą przed Armagedonem, będą płodzić dzieci („Prawda was wyswobodzi” s. 342, 344; por. Strażnica Nr 12, 1959 s. 24, która tę naukę zanegowała). Likwiduje śpiewanie pieśni na zebraniach („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 241; patrz 1944). Od 22 III, zakaz działalności ŚJ w Polsce [do 1945] „Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 200. Stwierdza, że „Towarzystwo to nie jest organizacją religijną. (...) Towarzystwo Strażnica wydaje książki, umożliwiające każdemu człowiekowi znalezienie w Biblii odpowiedzi na pytania, dotyczące jego zbawienia, życia i wiecznej pomyślności” („Uleczenie” 1938 s. 30).

1939 – Zmienia od stycznia nazwę czasopisma na Strażnica i Zwiastun Królestwa Chrystusa, a od marca na Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 724). ŚJ oczekują Armagedonu („Wspaniały finał...” s. 246). W dwa miesiące po rozpoczęciu wojny nakazuje im być „neutralnymi” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 23). Po raz ostatni używa w znaczeniu pozytywnym termin „filozofia”, który przez lata stosowano jako „filozofię okupu” czy „filozofię zmartwychwstania” (Salvation 1939 s. 41): „Pomijamy tutaj filozofię zmartwychwstania i to, co z nią jest związane, biorąc za przedmiot naszego rozważania pamięć Jehowy – pamięć, która nigdy nie zawodzi i od której zależy nasze zmartwychwstanie” („Nowy Dzień” 02.09 1938 s. 771 [Consolation 23.03 1938 s. 3]; patrz też „Złoty Wiek” 01.11 1935 s. 6; „Proroctwo” 1929 s. 73).

1940 – Wprowadza, początkowo w USA, rozprowadzanie czasopism na rogach ulic („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 567). Chwali transfuzję krwi na łamach ang. Pociechy [Consolation 25.12 1940 s. 19]; patrz też 1945 i 1961. Stwierdza, że ŚJ nie są „organizacją religijną”: Jehovah's witnesses are not a sect, not a religious organization (Judge Rutherford Uncovers FifthColumn [Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę; brak polskiego wydania] 1940 s. 17; por. podobne słowa z roku 1937, zamieszczone w broszurze pt. Model Study No. 1 (Wzorcowe studium nr 1; brak polskiego wydania) 1937 s. 63).

1941 – Wprowadzono ‘zapłatę’ („kieszonkowe”) za głoszenie, ale tylko dla pionierów specjalnych: „W roku 1941 na zgromadzeniu w Leicester brat Schroeder podał do wiadomości, że pionierzy specjalni będą otrzymywać niewielkie kieszonkowe, aby łatwiej im było zaspokoić najpilniejsze potrzeby” (Strażnica CIX [1988] Nr 23 s. 23). Wcześniej każdy pionier sam musiał handlować publikacjami by mieć na przeżycie: „Brat Henschel dużo uwagi poświęcił potrzebom misjonarzy i pionierów specjalnych. Zaprosił ich wszystkich na szczególne spotkanie, na którym opowiadał własne przeżycia z czasów, gdy był pionierem w latach wielkiego kryzysu gospodarczego. Mówił, jak pionierzy wymieniali literaturę na kurczaki, jajka, masło, warzywa, okulary, a nawet kiedyś na szczeniaka! Dzięki temu mogli kontynuować służbę w ciężkich czasach i nie brakowało im rzeczy niezbędnych do życia” („Rocznik Świadków Jehowy 2005” s. 244-245). „Rok 1941: Wykazano, że rzucone przez Szatana wyzwanie dotyczy przede wszystkim kwestii prawowitości wszechświatowego zwierzchnictwa Jehowy” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 19 s. 17). Patrz też 1922.

1942 – Stwierdza, że nadejście Armagedonu jest kwestią miesięcy (ang. Strażnica 15.09 1941 s. 288; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 93; Strażnica Nr 19, 1950 s. 6). Umiera (8 I) na raka okrężnicy w San Diego w Beth-Sarim („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 89). Nathan Homer Knorr (1905-1977), były członek Kościoła Reformowanego, zostaje prezesem organizacji. Jest ŚJ od 16 roku życia („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 91). Zaczyna wydawać publikacje anonimowo i później oświadcza: „Bez względu na to, kto by napisał pewne artykuły, są one wszystkie przed opublikowaniem starannie przejrzane przez członków grona kierowniczego” (Strażnica Nr 7, 1960 s. 16). Stwierdza, że klasa ziemska (drugie owce) to też ŚJ („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 83-przypis; Strażnica Nr 19, 1967 s. 8). Na łamach ang. „Pociechy” [Consolation 27.05 1942 s. 13] stwierdza, że zmartwychwstałych świętych ST (książąt) spodziewać się trzeba „teraz każdego dnia” (por. The New World 1942 s. 104; ang. Strażnica 01.02 1942 s. 47; Hope 1942 s. 57). Podobnie podawał w 1941 r. (ang. Strażnica 15.09 1941 s. 275). Podaje, że prócz Beth-Sarim Towarzystwo Strażnica posiada obok posesję Beth-Shan, to znaczy „Dom bezpieczeństwa” (Consolation 27.05 1942 s. 9); patrz rozdz. Beth-Sarim J. F. Rutherforda.

1943 – Zakłada „Biblijną Szkołę Strażnicy” – Gilead (szkolenie pionierów specjalnych na misjonarzy). Wprowadza w zborach „Teokratyczną Szkołę Służby Kaznodziejskiej”, gdzie uczy się ŚJ przemawiać, dyskutować, itp. („Wspaniały finał...” s. 63). Jednak kobiety dopuszczono do niej dopiero w roku 1959: „Czy pamiętasz początki Szkoły Teokratycznej w zborze ludu Jehowy? (...) W latach 1945 i 1946 pojawiły się pierwsze podręczniki. Potem przez jakiś czas nie dokonywano zmian poza dopuszczeniem do udziału w szkole sióstr w roku 1959” („Nasza Służba Królestwa” Nr 2, 1979 s. 4). Potwierdza w książce pt. „Prawda was wyswobodzi”, że Chrystus przyszedł niewidzialnie w 1914 r., a nie w 1874 r. i przyznaje, że pomylili się o 100 lat w wyliczeniu roku stworzenia Adama (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16-przypis; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 632-633). Stwierdza, że „Człowiek (...) nie może przy pomocy samolotu, rakiety czy jakiego innego środka, wybić się powyżej powłoki powietrznej, otaczającej nasz ziemski glob w której oddychamy” („Prawda was wyswobodzi” ed. pol. 1946 s. 266-267). Gdy się okazało, że fałszywie prorokował, naucza dla odmiany, że samoloty, sterowce, statki i satelity potwierdzają powrót Chrystusa w 1914 r. (Strażnica Nr 2, 1989 s. 4, 6-7; patrz 1994). Do wyliczania 1914 r. wprowadza 607 r. p.n.e. zamiast 606 („Prawda was wyswobodzi” ed. pol. 1946 s. 222; por. „Wspaniały finał...” s. 105).

1944 – Wycofuje gramofony i wprowadza bezpośrednie nauczanie (Przebudźcie się! Rok LXVI [1985] Nr 7 s. 6). Nazywa nasz Kościół „rzymsko-katolicką sektą” („Religia zbiera wicher” ed. pol. 1945 s. 47; por. Strażnice: Nr 14, 1961 s. 2; Nr 17, 1968 s. 9; Rok XCII [1971] Nr 12 s. 2); patrz też 1996. Wcześniej czasem nazywano katolików „braćmi w Chrystusie” („Rząd” s. 239). Zadecydował podczas zebrania władz Towarzystwa Strażnica, że członkostwo w Towarzystwie nie będzie odtąd uzależnione „od wkładu finansowego wpłacanego na rzecz tego Towarzystwa (...) liczba członków miała być ograniczona i nie mogła przekraczać 500 osób” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 6 s. 17). Od tej chwili „Pieniądze (...) nie powinny mieć nic wspólnego ze składem ciała kierowniczego ziemskich Świadków Jehowy...” (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18). Według wcześniejszego zarządzenia o głosowaniu w korporacji, każdy członek za darowanie Towarzystwu każdych 10$ mógł oddać jeden głos („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 228-229, 722). Co roku odbywa się doroczne zebranie członków Towarzystwa Strażnica (Strażnica Nr 14, 1997 s. 19). Wprowadza określenie „Ciało Kierownicze” dla oznaczenia zarządu Towarzystwa Strażnica (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 7 s. 15-17). Przywraca śpiewanie pieśni na zebraniach („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 241; patrz 1938).

1945 – Zakazuje transfuzji krwi (Strażnica Nr 10, 1995 s. 23; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 183; patrz też 1940, 1961). ŚJ oczekują wraz z końcem II wojny światowej „przejścia” jej w bitwę Armagedonu (Strażnica Nr 7, 1993 s. 20), choć Ciało Kierownicze już podobno wcześniej wycofało się z tej koncepcji (Strażnica Nr 17, 1988 s. 23). Jego zastępcą (wiceprezesem Strażnicy) zostaje późniejszy następca (od 1977) Frederick Franz (Strażnica Nr 6, 1993 s. 31). Awans zawdzięczał on wiceprezesowi Covingtonowi, który nie czuł powołania do klasy niebiańskiej, lecz do ziemskiej i musiał opuścić swe stanowisko („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 91-przypis; Strażnica Nr 2, 2001 s. 28).

1946 – „Encyklopedia ONZ i Stosunków Międzyludzkich” (wydanie II, 1986 s. 506) podaje, że ŚJ zarejestrowali się w ONZ. Patrz 2001. Odrzuca obchodzenie Nowego Roku („Królestwo Boże panuje!” 2014 s. 105). Po raz pierwszy stwierdza, że NT zawierał słowo Jehowa (Strażnica Nr 14, 1947 s. 15-16 [ang. 15.11 1946 s. 348-349]). Wydano obligacje: „Nowy dom Betel musi być wybudowany dla zwiększonej liczby pracowników zakładów i biur. Stacja radiowa Strażnicy WBBR musi być ulepszona. Dla sfinansowania tego wszystkiego nie pożyczy się żadnych pieniędzy od komercjalnych banków. Poświęcony lud Jehowy będzie miał przywilej dostarczenia potrzebnego kapitału przez przyjęcie 2-procentowych obligacji Towarzystwa, które wkrótce zostaną wypuszczone. Czy braterstwo przyjmie wszystkie te obligacje? Oklaski i okrzyki radości zgromadzonych nie pozostawiały w tym względzie żadnej wątpliwości” (Strażnica Nr 15, 1947 s. 16 [ang. 01.10 1946 s. 301]). Patrz też 1926.

1947 – Zakazuje ŚJ w Afryce tolerowanej dotychczas poligamii („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 176). Ogłasza, że Jezus jest „głównym członkiem” Ciała Kierowniczego ŚJ (Strażnica Nr 10, 1948 s. 12, art. „Organizacja teokratyczna i jej ciało kierownicze” [ang. 01.12 1947 s. 363]).

1948 – Sprzedaje „Dom Książąt” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 76), który był poświęcony Jehowie („Złoty Wiek” 15 IV 1931 s. 119; patrz 1929).

1949 – W Strażnicy Nr 22, 1949 s. 12-13 sugeruje Armagedon na lata 1954-1964 (patrz pkt 29.1.).

1950 – Wydaje ang. „Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” (Nowy Testament), czyli New World Translation of the Greek Scriptures, w których dokonuje wielu zmian i umieszcza imię Jehowa (patrz też 1961, 1969, 1984, 1994, 1997, 2013). W innych językach wydaje ten NT od 1963 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 611). Uwiarygodnia wiele razy (do 1983) swój przekład wersetami z „Nowego Testamentu” (1937) spirytysty J. Grebera (np. Strażnice: Rok XCVIII [1977] Nr 21 s. 24; Rok C [1979] Nr 4 s. 24; „’Słowo’ – kogo miał na myśli apostoł Jan?” s. 5; por. Strażnica Rok CIV [1983] Nr 22 s. 24); patrz 1958, 1983. Zakaz działalności ŚJ w Polsce („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 381; „Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 223-224). Zaczyna nauczać, że Abraham, Dawid, itd. zmartwychwstaną po Armagedonie, a nie jak uczył wcześniej, że przed tą wojną („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 76-przypis). Stwierdza, że po Armagedonie książętami sprawującymi władzę na ziemi będą wraz z Abrahamem i prorokami nadzorcy ŚJ („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 262-263; „Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki” s. 102). Patrz pkt 21.1. Strażnica Nr 20, 1950 s. 16 ostrzega ŚJ: „U niektórych sług Bożych panuje skłonność do urządzania towarzyskich przyjęć lub do uczęszczania na takie, gdzie jest okazja do obfitego picia...”.

1951 – „W roku 1951 rzecznicy prawdziwego wielbienia dowiedzieli się ważnych rzeczy o znaczeniu słowa ‘religia’. (...) Ale w Strażnicy angielskiej z 15 marca 1951 roku wyjaśniono, iż religia jako taka może być ‘prawdziwa’ lub ‘fałszywa’” („Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” s. 108; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 566-567); patrz też 1928.

1952 – Wprowadza karę wykluczenia ze zboru („Organizacja Boża nie tolerowała odtąd nikogo, komu nie zależało na pozostawaniu niesplamionym...” – Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 21 s. 11; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 187). Tworzy do tego w zborach Komitety Sądownicze („Zorganizowani...” s. 144). Jedną z sankcji na wykluczonych, którym zezwala się (niektórym) przychodzić do zboru, jest zakaz modlitwy (jw. s. 147). Rutherford krytykował tą formę sprawowania władzy: „Niejedni (...) objawiają życzenie karania niektórych braci. Szukają u swych braci wad i robią na nich doniesienia, chcąc sprowadzić na nich trudności i ucisk, gdyż pragnęliby widzieć ich upadek” („Aniołowie” s. 60). Równocześnie z wykluczeniem zakazuje się odmawiania modlitwy za wykluczonego (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 12 s. 24). Dopiero Strażnica Rok CI [1980] Nr 23 s. 24 (ang. z 15 X 1979 r.) zezwoliła na „modlitwę osobistą” za wykluczonego. Przerzedza grono 144 tys. podając nowe wymagania dla chcących pójść do nieba (Strażnica Nr 7, 1989 s. 28). Patrz też 1921, 1931 (szczepionki).

1953 – Żeni się i tym samym znosi zakaz zawierania małżeństw przez betelczyków (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 20 s. 15; Strażnica Nr 13, 2004 s. 26). Por. Strażnica Nr 13, 2004 s. 29 (wspomniano o pierwszym zawartym ślubie betelczyków w 1952 r.). „W roku 1953 dostrzeżono w ziemskiej organizacji Bożej – składającej się wówczas głównie z drugich owiec – zalążek społeczeństwa nowego świata” (Strażnica Nr 13, 1995 s. 15). Stwierdza, że „kosztowności” z Ag 2:7 to gromadzeni ŚJ (Strażnica Nr 9, 1992 s. 15; Watch Tower Publications Index 1930-1985 s. 229). Kiedyś uczyli, że to oczekiwane sprawiedliwe rządy („Harfa Boża” s. 262). Uczy o zamieszkiwaniu Boga: „Zauważając ubocznie, Plejad nie można już uważać za centrum wszechświata, i byłoby niemądre, gdybyśmy chcieli tron Boży ustalać w jakimś szczególnym miejscu uniwersum. Gdybyśmy musieli przyjąć Plejady za siedzibę jego tronu, to moglibyśmy w sposób niesłuszny na ten gwiazdozbiór zapatrywać się ze szczególną czcią” (ang. Strażnica 15.11 1953 s. 703; por. pol. Strażnica Nr 14, 1956 s. 19); patrz 1917.

1954 – O spodziewanym Armagedonie w latach 1954-1964 patrz pkt 29.1.

1955 – Zmienia nazwę organizacji na „Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 229); patrz 1881, 1884, 1896, 1909, 1913.

1956 – Wprowadza nakaz chrztu dla tych, którzy kiedyś ochrzcili się (nawet przez zanurzenie) w innym wyznaniu (Strażnice: Nr 8, 1957 s. 12; Nr 3, 1958 s. 22; por. ang. Strażnica 15.12 1956). Patrz też 1953 (Plejady).

1957 – Rezygnuje z nadawania wykładów radiowych z ich radiostacji WBBR, którą sprzedaje („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 80). Patrz 1960.

1958 – Wydaje polską broszurę pt. „Co Pismo święte mówi o ‘życiu pozagrobowym’?” (ang. 1955), w której po raz pierwszy wspomina o spirytyście Greberze (s. 78-79, par. 137), który napisał, że „Najważniejszą książką spirytystyczną jest Biblia”. Później ŚJ będą wielokrotnie potwierdzać swoje tłumaczenie Biblii przekładem NT (1937) Grebera (patrz 1950, 1983).

1959 – Wprowadza dla starszych zboru i sług pomocniczych „Kurs Służby Królestwa” („Wspaniały finał...” s. 63). Patrz 1938 (rodzenie dzieci).

1960 – W Strażnicy Nr 14, 1960 s. 10 uczy, że młodzi ludzie nie zdążą zostać dorosłymi, bo „walka Armagedonu powali ich jeszcze w młodości” (por. ang. Strażnica 15.11 1957 s. 701).

1961 – Wydaje całą poprawioną Biblię (ST i NT), ang. „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” (New World Translation of the Holy Scriptures). W latach 1953-1960 wydano ST w pięciu tomach. „Poprawiono” ją w 1970, 1971, 1981 i 1984 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 610). W innych językach wydaje ją od 1967 r. (Watch Tower Publications Index 1986-1990 s. 503); patrz też 1950, 1969, 1984, 1994, 1997. Wprowadza wykluczenie ze zboru za transfuzję krwi („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 183; patrz też 1940 i 1945). Wcześniej wyrażano się o tym następująco: „Jednak zbory nigdy nie otrzymały wskazówki, żeby pozbawić społeczności osoby, które dobrowolnie każą sobie robić transfuzję, albo ją popierają” (Strażnica Nr 20, 1958 s. 23). Patrz też 2010.

1962 – Stwierdza, że „zwierzchności wyższe” z Rz 13:1 to władze świeckie, a nie Jehowa i Jezus (Strażnica Nr 9, 1996 s. 13-14); patrz też 1929.

1963 – Zaczyna nauczać, że Babilon to nie tylko chrześcijaństwo, ale i inne religie („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 147). Władze w Polsce ogłosiły o ŚJ: „Ostatecznie w maju 1963 roku w uchwale kolegium siedmiu sędziów Sądu Najwyższego znalazło się następujące stwierdzenie: »Rozwiązanie związku wyznaniowego pociąga za sobą oczywiście zakaz wszelkiej działalności organizacyjnej, nie ma natomiast wpływu na indywidualne, prywatne wyznawanie kultu, gdyż to nie jest karalne«. Bracia tłumaczyli odtąd, że indywidualnego głoszenia od domu do domu nie wolno traktować jako czynności nielegalnej” („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 231).

1964 – Potępia tańce (np. twist), zaliczając je do „pogańskich obrzędów płodności” (Strażnice: Nr 10, 1964 s. 9-11; Nr 2, 1970 s. 10). Patrz 1990 (Sodoma), 1949, 1954.

1966 – Zaczyna nauczać o upłynięciu w 1975 r. sześciu tysięcy lat od stworzenia Adama. Sugeruje Armagedon w 1975 r. Wydaje książkę pt. „Życie wieczne w wolności synów Bożych” mówiącą o tym roku. Jego zastępca, wiceprezes Frederick Franz, na kongresie w Baltimore stwierdza: „Czy to znaczy, że do roku 1975 Armagedon zakończy się związaniem Szatana? Możliwe! Może tak być! U Boga jest wszystko możliwe. Czy to znaczy, że do roku 1975 Babilon Wielki zginie? Możliwe. (...) Ale nie twierdzimy tego. U Boga wszystko jest możliwe. (...) A najważniejsze z tego wszystkiego, drodzy przyjaciele, jest to: Czas jest krótki. Czas się kończy – co do tego nie ma wątpliwości” (Strażnica Nr 1, 1967 s. 12; por. s. 11; patrz też „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 104).

1967 – Publikuje artykuł o „1975 r.” pt. „Gdzie się znajdujemy według Bożego rozkładu czasu?” (Strażnica Nr 23). „Słowo Twoje jest pochodnią...” (s. 131-135) podaje ŚJ miesięczną liczbę godzin głoszenia (pionier specjalny – 150 godz. [kiedyś np. w 1947 r. aż 175 godz. (Strażnica Nr 15, 1999 s. 29), a jeszcze na przykład w 1937 r. nawet 200 godz. (Strażnica Nr 23, 1999 s. 22)], pionier stały – 100 godz., pionier wakacyjny 75-100 godz. W 1971 r. pioniera „wakacyjnego” zmieniono na pioniera „pomocniczego” (por. 1986, 1999). Zakazuje dokonywania przeszczepów tkanek ludzkich (Strażnica Nr 14, 1968 s. 13; por. ang. Strażnica 15.11 1967 s. 702). Zakaz ten odwołano w 1980 r. (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 2 s. 24; por. ang. Strażnica 15.03 1980 s. 31).

1968 – Publikuje artykuły o „1975 r.” pt. „Mądre spożytkowanie czasu jaki jeszcze pozostał” (Strażnica Nr 16) i „Millennium dla ludzkości pod władzą Królestwa Bożego” (Strażnica Nr 1). W latach 1949-1968 prawie 200.000 osób porzuciło ŚJ (Strażnica Nr 1, 1970 s. 10), co stanowi 17,3% stanu głosicieli za 1968 r. ŚJ zaczynają przedstawiać Jezusa z brodą: „Jezus nosił brodę; dlatego rysunki przedstawiające jego postać w przyszłych publikacjach Towarzystwa Strażnica będą zgodne ze świadectwami Pisma świętego” (Strażnica Nr 24, 1968 s. 13).

1969 – Publikuje artykuł pt. Dlaczego oczekujesz roku 1975? (Strażnica Nr 5). WydajeNT grecko-angielski, międzywierszowy (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures). „Poprawiono” go w 1985 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 610). Nie ma w obu, w tekście greckim imienia Jehowa. W „tłumaczeniu” greckie Kyrios (Pan) oddaje określeniem „Jehowa” (gdy chodzi o Boga Ojca), choć obok, w tłumaczeniu „słowo w słowo” oddaje określenie „Pan” przez ang. Lord; patrz też 1950, 1961, 1984, 1994, 1997. Krytykuje kontynuowanie nauki na wyższych studiach przed mającym nastąpić rychłym ‘końcem’ (Strażnica Nr 16, 1969 s. 3); patrz też 1972.

1970 – Publikuje artykuły o „1975 r.” pt. „Nadchodzące 1000-lecie” (Strażnica Nr 18), „Co przyniosą lata siedemdziesiąte” (Przebudźcie się! Nr 1), „Ożywienie ducha ofiarności” (Strażnica Nr 16), „Proroczy obraz na nasze dni” (Strażnica Nr 17). ŚJ, których namawia do przyjęcia służby pionierskiej (aby więcej nauczać przed Armagedonem) obiecuje, że nie będą musieli „spędzić w niej 40 czy 20 ani nawet 10 lat” („Służba Królestwa” Nr 4, 1970 s. 6). Zaczyna nauczać, że „wielki ucisk” (Ap 7:14) jeszcze się nie zaczął. Wcześniej uczył, że zaczął się on w 1914 r., później w 1918 r. nastąpiła przerwa, a dokończony ma być on w Armagedonie (Strażnica Nr 4, 1994 s. 17-18; Strażnica 15.07 2013 s. 3; por. Nr 9, 1999 s. 16, gdzie piszą, że ogłoszono to na kongresie w 1969 r.).

1971 – Obok 7 osobowego zarządu Strażnicy (do 1971 r. utożsamianego z Ciałem Kierowniczym – Strażnica Nr 10, 1995 s. 22) wprowadza osobną instytucję Ciała Kierowniczego (11 osób; por. 1974) zarządzającego wszystkimi ŚJ (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 7 s. 15-22). Jednym z powołanych jest Raymond Franz (1922-2010), bratanek wiceprezesa Fredericka Franza (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 6), który w 1980 r. opuści Ciało Kierownicze (patrz też 1980, 1987, 1997, 2006, 2010). Drugi powołany, L. Greenlees, opuści Strażnicę tuż po 1984 r. Zarządowi odtąd podlega tylko wydawnictwo, choć prezes Strażnicy zasiada w obu gremiach (Strażnica Nr 6, 1990 s. 18). Pozostali z zarządu, to sześć osób z Ciała Kierowniczego („Świadkowie Jehowy zjednoczeni...” s. 26; Strażnica Nr 10, 1997 s. 17). Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 7 s. 20 tak opisuje zależność zarządu od Ciała Kierowniczego: „Nie chcą się przyczyniać do zaistnienia sytuacji, która by choć w najmniejszym stopniu nasuwała myśl, że ‘organ administracyjny’ włada i kieruje swym mocodawcą, którym jest ciało kierownicze, reprezentując całą klasę ‘niewolnika wiernego i rozumnego’. Inaczej mówiąc nie dopuszczają do tego, żeby ogon merdał psem, podczas gdy ma być na odwrót”. Do Ciała Kierowniczego jest się powoływanym (zapraszanym) przez pozostałych członków tego ciała, a do zarządu jest się wybieranym przez członków korporacji (maksymalnie 500 osób; patrz 1944); patrz też 2000. Wprowadza, dla oznaczenia sług zboru określenia „nadzorca” i „starszy” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 2 s. 16) (patrz 1932). Stwierdza, że 2300 wieczorów i poranków z Dn 8:14 wypełnia się na ich organizacji i jest to okres od 1938 do 1944 r. (Strażnice: Rok XCIII [1972] Nr 6 s. 14-16; Rok CIV [1983] Nr 15 s. 13-14). Wcześniej głosił, za Rutherfordem, że jest to okres od 1926 do 1932 r. („Bogactwo” s. 272; „Bądź wola twoja na ziemi” rozdz. 9). Jeszcze wcześniej Russell uczył o okresie od 454 r. przed Chr. do 1846 r. po Chr. („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 108-124; „Dokonana Tajemnica” s. 194).

1972 – Publikuje artykuł o „1975 r.” pt. „Dni stwarzania z Bożego punktu widzenia” (Strażnica Rok XCIII Nr 18). W miejsce jednego nadzorcy w zborze (co funkcjonowało od 1932 r. – Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 10 s. 8), wprowadza zarządzanie nim przez grono starszych, z których jeden jest rotacyjnie na okres jednego roku przewodniczącym. Tą rotacyjność zniesiono w 1983 r. („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 106-przypis). Do 1972 r. prezes Strażnicy odgrywał „ogromną rolę w organizacji Jehowy”, którą ograniczono na rzecz Ciała Kierowniczego (Strażnica Nr 10, 1997 s. 17; por. 1976). Krytykuje kontynuowanie nauki na wyższych studiach (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 19 s. 11); patrz też 1969.

1973 – Wprowadza wykluczenie ze zboru za narkotyki (Strażnica Nr 20, 1998 s. 16) i palenie tytoniu (Strażnice: Nr 3, 1995 s. 16; Nr 17, 2000 s. 26-przypis; Przebudźcie się! Nr 12, 1997 s. 22; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 181, gdzie przedstawiono ewolucję ich poglądu dotyczącą palenia). Z tego powodu na przykład w USA wykluczono 2000 ŚJ (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 21 s. 12). Ang. Przebudźcie się! 22.03 1973 s. 12-14 krytykuje grę w szachy, odwodząc ŚJ od niej.

1974 – Publikuje artykuły o „1975 r.” pt. „Władcy ziemi na tysiąc lat” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 19) i „Tysiąc lat ulgi dla ludzkości” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 21). Chwali ŚJ za sprzedawanie domów i własności przed „1975 r.” (ang. „Służba Królestwa” Nr 5, 1974 s. 3; polski odpowiednik Nr 8, 1974 s. 4 opuszcza te słowa). W „Narody mają poznać...” s. 143 (ed. ang. 1971) zapewnia: „Już wkrótce, jeszcze w naszym XX wieku, rozgorzeje ‘walka w dzień Jahwe’ przeciw współczesnemu odpowiednikowi Jeruzalem, to znaczy przeciw chrześcijaństwu”. Powiększa Ciało Kierownicze do 18 osób (Strażnice: Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 6; Nr 6, 1990 s. 19). Jednym z powołanych jest E. Chitty, który w 1979 r. opuści Ciało Kierownicze. Później, po śmierci i odejściu kilku członków, liczba ta zmniejszała się. Nawiązuje do „cudownej pszenicy”, w której dawniej widziano znak nowego świata: „Jednakże »zielona rewolucja«, to jest »cudowny ryż« oraz »cudowna pszenica«, nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 17 s. 22); patrz też 1908.

1975 – Ogłasza w lipcowej „Służbie Królestwa” (wewnętrzny miesięcznik), że z końcem roku służbowego (sierpień) można spodziewać się „dnia pomsty ze strony naszego Boga” (s. 12). Oczekiwano w tym roku „Tysiącletniego Panowania Chrystusa” (Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 9; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 104, 633). Aby usprawiedliwić zajmowanie się obliczeniami ‘końca’ stwierdza, że „Biblia dowodzi, że Jehowa jest ‘największym znawcą chronologii’...” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 20).

1976 – Liczne (w ciągu kilku lat ok. 1 miliona osób; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 633) odejścia ŚJ i sympatyków z organizacji ŚJ. Jednocześnie przewyższający ubytki nowy nabór, któremu obiecuje się, że „miliony obecnie żyjących nie umrą” (np. okładka Przebudźcie się! Nr 10, 1989; Strażnica Rok CV [1984] Nr 4 s. 14). Tłumaczy się z braku Armagedonu w 1975 r. Zrzuca odpowiedzialność za „1975 r.” na głosicieli (Strażnice: Rok XCVII [1976] Nr 10 s. 14; Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 9-11; Rok CI [1980] Nr 23 s. 2-3). Zmniejszono kompetencje prezesa Strażnicy (Strażnica Nr 10, 1995 s. 22) przez wprowadzenie w 1976 r. sześciu komitetów (por. Strażnica Nr 6, 1990 s. 19, która mówi o pięciu) w Ciele Kierowniczym (Strażnica Nr 10, 1995 s. 22-23; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 109, 234-235). W oddziałach krajowych, w miejsce jednego przewodniczącego, wprowadza Komitet Oddziału złożony z co najmniej trzech członków (w tym jednego stałego koordynatora) zamianowanych przez Ciało Kierownicze („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 109). Nakazuje wykluczać ze zboru osoby zatrudnione w instytucjach zajmujących się grami hazardowymi (Strażnica Nr 10, 1995 s. 24).

1977 – Umiera (8 VI), będąc najdłużej prezesem Towarzystwa Strażnica, N. Knorr (guz mózgu) („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 108-109). O jego śmierci powiadomiono dopiero w Strażnicy z 15 X (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 20 s. 15). Prezesem zostaje 84-letni wtedy Frederick W. Franz (ur. 1893). Pochodzi z rodziny katolicko-luterańskiej. Później był prezbiterianinem, uczył się na pastora, porzucił uniwersytet i został kolporterem Strażnicy. Ochrzczony 5 IV 1914 r. Swój życiorys publikuje dopiero po 10 latach prezesowania (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 23; por. Nr 6, 1993 s. 31-32, która podaje dla odmiany, że przyjął chrzest 30 XI 1913 r.). Naucza, że „nie przeminie to [jego] pokolenie” pamiętające 1914 r., a nadejdzie Armagedon („Będziesz mógł żyć...” s. 154). Wprowadza dla najgorliwszych ŚJ „Kurs Służby Pionierskiej” („Wspaniały finał...” s. 63).

1979 – Wprowadza naukę, że św. Piotr otrzymał trzy symboliczne klucze. Wcześniej nauczano o dwóch kluczach (Strażnica Rok CI [1980] Nr 14 s. 1-8, 11; por. Nr 10, 1995 s. 25). E. Chitty, opuszcza Ciało Kierownicze (ang. „Rocznik Świadków Jehowy 1980” [1980 Yearbook of Jehovah’s Witnesses] s. 258; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 111, 629). ŚJ rozpoczynają opracowywać tzw. MEPS [Elektroniczny system wielojęzycznego fotoskładu], który pozwala im szybciej wydawać publikacje w ponad 200 językach („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 114, 596; Przebudźcie się! Rok LXVI [1985] Nr 12 s. 8-14). Patrz też 1952 (modlitwa za wykluczonych).

1980 – Raymond Franz (1922-2010), bratanek prezesa Strażnicy, odchodzi w maju z Ciała Kierowniczego ŚJ (był w nim od 1971) i w I 1982 r. z Towarzystwa Strażnica (ang. „Nasza Służba Królestwa” Nr 8, 1980 s. 2). Wydaje on w 1983 r. książkę pt. „Kryzys sumienia” (ang.). Demaskuje „religijną” działalność przywódców Strażnicy (patrz też 1971, 1987, 1997, 2006, 2010). Później, tuż po 1984 r. kolejny członek Ciała Kierowniczego (od 1971), L. Greenlees, opuszcza Towarzystwo Strażnica (przemilczane przez publikacje ŚJ) (por. Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 6). W tym roku według Rutherforda mieli zmartwychwstać Żydzi („Dokonana Tajemnica” s. 70). Patrz też 1967 (przeszczepy).

1981 – Stwierdza, że przetrwanie obecnego złego świata do końca XX w. jest „wysoce nieprawdopodobne” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 17 s. 27). Wprowadza obowiązek wykluczania ze zboru tych, którzy sami porzucają organizację (Strażnica Rok CII [1981] Nr 23 s. 9). „Lojalni słudzy Boży energicznie wkroczyli w lata osiemdziesiąte XX wieku. Pojawienie się niewielkiej liczby odstępców mogło być przyczyną zwolnienia tempa działalności w drugiej połowie poprzedniego dziesięciolecia [efekt 1975 r.], kiedy to roczna przeciętna przyrostu w szeregach aktywnych Świadków Jehowy spadła do poziomu poniżej 1 procentu” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 24 s. 18).

1982 – Wydaje książkę pt. „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” (ed. pol. 1984), obowiązującą ŚJ do 1995 r. W edycji z roku 1990 [ang. 1989] zmieniono w niej kilka kwestii (zmartwychwstanie Sodomy [s. 179]; podstawa do rozwodu [s. 248]; czy widziano Jezusa po śmierci [s. 143]).

1983 – Wycofuje się z powoływania się na spirytystę Grebera i jego przekład NT na poparcie ich Biblii (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 22 s. 24); patrz też 1950, 1958. „(…) nie możemy już dłużej uważać za wzór godny naśladowania brata, który by w dalszym ciągu wykonywał pracę wymagającą noszenia broni. Należałoby mu wyznaczyć sześciomiesięczny termin na zmianę zatrudnienia. Gdyby tego nie zrobił, nie nadawałby się do specjalnych przywilejów służby ani do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w zborze” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 23 s. 19-20). Wcześniej tolerowano noszenie broni: „Niemniej jednak chrześcijanin sam musi zadecydować, czy przyjmie taką posadę, jak praca konwojenta bądź stróża nocnego, jeżeli przy tym wymaga się od niego noszenia karabinu czy innej broni. (...) Każda decyzja chrześcijanina powinna pozostawać w harmonii z jego sumieniem, wyszkolonym na podstawie Biblii” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 10 s. 24). Wydaje się, że po raz pierwszy ukazano Boga na obrazku w roku 1983. W jednej z publikacji zapytano, czy „łączy cię osobista więź z Wielkim Pasterzem, Jehową” (Strażnica Rok CIV [1983] Nr 20 s. 4). Na stronie obok przedstawiono na ilustracji pochylonego dziadka z brodą, trzymającego laskę, doglądającego stada owiec. Podpis pod obrazkiem wskazuje, że to Jehowa: „Wielki Pasterz z miłością dba o każdą ze swoich »owiec«” (jw. s. 5). W zborach ŚJ zniesiono rotacyjność nadzorców: „Poza tym mówca wyjaśnił, że od 1 października 1972 roku we wszystkich gronach starszych co roku będzie następować rotacja na stanowisku przewodniczącego. Postanowienie to zmieniono w roku 1983, gdy poproszono każde grono starszych o zalecenie nadzorcy przewodniczącego, który po zamianowaniu przez Towarzystwo służyłby w tym charakterze przez czas nieokreślony” („Świadkowie Jehowy – głosiciele... ” s. 106).

1984 – Mija 70 lat pokolenia ludzi urodzonych w 1914 r. [1914 + 70 lat z Ps 90:10]. W ten sposób obliczano datę końca (Strażnica Nr 5, 1968 s. 4; por. Nr 11, 1997 s. 28; patrz też 1994). Zapowiada bliski Armagedon: „Niektórzy przedstawiciele tego ‘pokolenia’ mogą dożyć nawet do końca bieżącego stulecia. Jednakże dużo przemawia za tym, że ‘koniec’ jest o wiele bliżej!” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 17 s. 15). Wydaje ich ang. Biblię z przypisami (New World Translation of the Holy Scriptures – With References); patrz też 1950, 1961, 1969, 1994, 1997. Uroczyście otwiera nową „centralę” na Europę w Selters (wcześniejsza w Wiesbaden), w RFN, w której produkuje się literaturę dla Polski („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 346). Wspomina, że obok grobu Russella stoi replika Wielkiej Piramidy (Centennial of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1884-1984 1984 s. 30); patrz 1916. „Dzięki innemu promieniowi światła uświadomiono sobie, że Jezus mówił nie o dwóch, ale o trzech owczarniach (Jana, rozdział 10). Były to: 1) owczarnia żydowska, której odźwiernym był Jan Chrzciciel, 2) owczarnia namaszczonych dziedziców Królestwa oraz 3) owczarnia »drugich owiec«, mających nadzieję ziemską (Jana 10:2, 3, 15, 16; Strażnica numer 16 z roku 1984, strony 8-17)” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 24). Podano szokujący komunikat: „Pamiętajmy, że takie rzeczy potrafią doprowadzić – i nieraz już doprowadziły do czynów homoseksualnych, nawet między chrześcijanami. Dlaczego więc niektórzy dopuścili się wykroczeń w dziedzinie życia płciowego – homoseksualizmu, obcowania cielesnego ze zwierzętami, czerpania doznań erotycznych z podglądania innych i tak dalej? Okazało się, że sprawy płci pochłaniały dużą część ich uwagi. Byli nieraz chętnymi czytelnikami wydawnictw pornograficznych. Niemal bez wyjątku nałogowo uprawiali samogwałt (masturbację)” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 2 s. 24). Zamieszczono informację o czytaniu publikacji ŚJ i studiach: „Istnieje opinia, że gdy ktoś przez kilka lat pilnie czyta czasopisma Strażnica i Przebudźcie się! oraz inną literaturę Świadków Jehowy, to zdobywa nieprzeciętne i szerokie wykształcenie. (...) Czy chciałbyś powiększyć swą wiedzę i zarazem zdobywać wykształcenie o wiele cenniejsze niż to, które może dać jakaś uczelnia? W takim razie czytaj regularnie niniejsze czasopismo oraz pokrewne mu Przebudźcie się!” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 2 s. 7). W roku 1984, w 100 lat po zalegalizowaniu Towarzystwa Strażnica, podano, że taki jubileusz nie powtórzy się już: „Prezes Towarzystwa, F.W. Franz, w ostatnim punkcie programu nazwał ten jubileusz »zdarzeniem, które się już nie powtórzy«. Rzeczywiście!” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 8 s. 17).

1985 – W Polsce, dla ułatwienia importu literatury, zostaje zarejestrowana „spółka pod nazwą Strażnica – Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce” („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 246; por. 1989). „W roku 1985 zrozumiano, iż (...) należący do drugich owiec zostają uznani za prawych jako przyjaciele Boga i mają nadzieję na przeżycie Armagedonu” (Strażnica Nr 13, 1995 s. 15). Później Strażnica Nr 22, 1995 s. 19 poda, że dopiero po 1000-leciu drugie owce „zyskają uznanie Jehowy, zostaną przez Niego uznani za prawych”. W sprawie „wyobrażeń demonów” na ilustracjach ŚJ podano: „Nawet publikacje Towarzystwa Strażnica były tematem plotek: szeptano na przykład, iż pewien grafik potajemnie wprowadzał do rysunków wyobrażenia demonów i że później go zdemaskowano i wykluczono!” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 6 s. 18); patrz pkt 33.9. Patrz też 1969 (o Biblii ŚJ). Do pytań do chrztu u ŚJ dodano słowa „organizacja”: „Czyzdajeszsobiesprawę,żeprzezswojeoddaniei chrzeststajeszw szeregachŚwiadkówJehowyzwiązanychz organizacjąkierowanąduchemBożym? Odpowiadając na te pytania słowem tak, kandydaci uzewnętrzniają właściwy stan serca, uprawniający ich do chrześcijańskiego chrztu” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 12 s. 21). Wcześniej było słowo „Biblia”: „Czy na podstawie tej wiary w Boga i w Jego postanowienie co do zbawienia oddałeś siebie Bogu bez zastrzeżeń, aby odtąd spełniać Jego wolę, objawioną tobie przez Jezusa Chrystusa i przez Biblię dzięki oświecającej mocy ducha świętego?” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 15 s. 13). ŚJ zaczynają nauczać o symbolicznym sercu (StrażnicaRok CVI [1985] Nr 6 s. 10). Wcześniej pisali: „Biblia nic nie mówi o symbolicznym lub duchowym sercu w przeciwieństwie do cielesnego, czyli literalnego serca, tak jak nie wspomina też nic o symbolicznym umyśle...” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 2 s. 2).

1986 – Przyznaje w Strażnicy Rok CVII [1986] Nr 5 s. 11, że homoseksualizm, wymiana żon, napastowanie dzieci dotknęły nawet„szerzej znanych w społeczności ludu Jehowy” [„prominentów” wg ang. Strażnicy 01.01 1986 s. 13]. Strażnica Rok CVII [1986] Nr 21 s. 24 podaje ŚJ nową miesięczną liczbę godzin głoszenia (pionier specjalny – 140 godz., pionier stały – 90 godz., pionier pomocniczy – 60 godz.; por. „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 299-300; patrz też 1967, 1999, 2012). „Z pewnością zainteresuje cię wiadomość, że Bóg ma na ziemi lud, którego wszyscy członkowie są prorokami, czyli Jego świadkami. Na całym świecie są oni znani jako Świadkowie Jehowy” (Przebudźcie się! Rok LXVII [1986] Nr 9 s. 7). „1986, »wielka rzesza« symbolicznie spożywa ciało i krew Jezusa (Jn 6:51-56)” („Skorowidz do publikacji ... 1986-2000, 2003” s. 96).

1987 – Byli członkowie Strażnicy nagrywają film pt. „Świadkowie Jehowy” (występuje w nim Raymond Franz), sięgający za kulisy tej organizacji, demaskujący działalność Towarzystwa Strażnica (ed. pol. 1990); patrz też 1971, 1980, 1997, 2006, 2010. Wprowadza „Kurs Usługiwania”, przygotowujący „mężczyzn [nadzorcy, słudzy pomocniczy, pionierzy stali] do specjalnych zadań na ogólnoświatowym polu działalności” („Wspaniały finał...” s. 63; Przebudźcie się! Nr 9, 1993 s. 16-19; patrz też 2011). Stwierdza, że Wielki Jubileusz z Kpł 25:10 zaczął się w 33 r. po Chr. (Strażnice: Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 19; Nr 10, 1995 s. 24). Wcześniej nauczał, że nastąpi on zanim przeminie pokolenie roku 1914 (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 22 s. 22-24). Knorr uczył o 1975 r. („Życie wieczne w wolności...” s. 19-21), Rutherford o 1925 r. (Strażnica Rok CV [1984] Nr 16 s. 24; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 632), a Russell o 1874 r. („Nadszedł Czas” s. 216; Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 631). Ogłoszono: „Kilka lat temu doszło do szokujących wykroczeń w pewnych zborach ze środkowej części Stanów Zjednoczonych. Trochę później taka sama sytuacja wytworzyła się w niektórych zborach w Europie. Okazało się, że sporo młodych osób tkwi w niemoralności, zażywaniu narkotyków i w innych niegodziwych praktykach. Nie brakło w tej liczbie dzieci nadzorców, którzy najwidoczniej przymykali oczy na wyskoki swoich latorośli. Kiedy wszystko wyszło na jaw, zostali skreśleni z listy starszych za nadużywanie udostępnionego im przywileju, a ściślej mówiąc za to, że nie zrobili właściwego użytku z posiadanej władzy” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 2 s. 12).

1988 – Wydaje kolejny, zmieniony komentarz do Apokalipsy św. Jana pt. „Wspaniały finał Objawienia bliski!” (ed. polska 1993), o którym pisze: „Jeszcze ważniejszym powodem opublikowania tej książki jest konieczność dotrzymania kroku obecnemu zrozumieniu prawdy”, „Nie twierdzimy, że wyjaśnienia zamieszczone w tej książce są nieomylne” („Wspaniały finał...” s. 8-9). Stwierdza w nim, że zaślubiny Baranka z Oblubienicą nastąpią po Armagedonie („Wspaniały finał...” s. 277), a nie jak uczono wcześniej, że trwają już one od 1918 r. (Strażnice: Nr 5, 1970 s. 28; Rok CVI [1985] Nr 15 s. 15). Jeszcze wcześniej uczono, że „w słusznym czasie odbędzie się w niebie wesele” („Światło” 1930 t. 2, s. 159), a Russell uczył, że ono rozpoczęło się w 1878 r. (ang. Strażnica 01.10 1906 s. 3868 [reprint]; („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 224-225). Po raz pierwszy ŚJ ukazali na ilustracjach królującego Chrystusa ze skrzydłami („Wspaniały finał...” 1993 [ang. 1988] s. 288) i aniołów z brodami (jw. s. 86, 284). Ogłoszono: „Jeśli zatem komuś z chrześcijan trudno pogodzić się z myślą, że zmartwychwstali nie będą zawierać małżeństw, może być pewien, iż Bóg i Chrystus dobrze go rozumieją. Można więc po prostu zaczekać i zobaczyć, co będzie. Nie ma powodu, by przykładać dziś do tej sprawy zbyt dużą wagę” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 9 s. 32). „Jak stąd wynika, każdy z dni stwarzania, czyli okresów działalności stwórczej, trwał co najmniej tysiące lat” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 [ang. 1988] t. 1, s. 519-520). Dotychczas głoszono, że te okresy trwają po 7000 lat (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 3 s. 27). W Polsce czasopisma ŚJ od sierpnia zaczynają ukazywać się w kolorze. O stopce redakcyjnej patrz 1995. Sodoma patrz 1990.

1989 – Legalizacja ŚJ w Polsce jako korporacji „Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce” („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 247). Patrz też 2014. Zaczęto budowę Biura Oddziału w Nadarzynie pod Warszawą (jw. s. 249; por. 1992). Mija sugerowany przez Przebudźcie się! Nr 8, 1988 s. 14, 75-letni okres pokolenia roku 1914, które nie miało przeminąć przed Armagedonem. Strażnica proponuje uwzględnić Ps 90:10, tzn. okres 80 lat (Strażnica Nr 16, 1989 s. 14; por. Nr 11, 1997 s. 28). Stwierdza, że ŚJ zakończą głoszenie w XX w. (Strażnica Nr 4, 1989 s. 12). Ogłoszono (w USA w 1988 r.), że można kontaktować się z grzesznymi przyszłymi ŚJ: „Poprzednio zrywano wszelkie kontakty z nie ochrzczonymi winowajcami, którzy nie okazali skruchy. Wprawdzie z powyższego uściślonego wyjaśnienia wynika, że nie jest to konieczne, niemniej jednak w dalszym ciągu należy uwzględniać radę z Listu 1 do Koryntian 15:33” (Strażnica Nr 6, 1989 s. 19).

1990 – W „Będziesz mógł żyć...” dokonuje zmiany nauki, nie informując o tym w tej edycji książki. Na s. 178 (por. s. 143 i 248 – inne zmiany) stwierdza, że niegodziwi ludzie z Sodomy i Gomory nie zmartwychwstaną. Wcześniej, w edycjach z 1984 i 1989 r. nauczał odwrotnie, a do 1964 r., że nie zmartwychwstaną (Strażnica Nr 17, 1988 s. 30). Russell uczył odwrotnie, że zmartwychwstaną („Boski Plan Wieków” s. 135). W Strażnicy Nr 16, 1990 s. 31 podaje: „Liczymy się jednak z tym, że upływ czasu i coraz jaśniejsze światło duchowe mogą rozszerzyć i zmienić nasze zrozumienie proroctw i proroczych obrazów biblijnych (Przysłów 4:18)”. Stwierdza: „Nie wolno nam brać udziału w żadnej współczesnej formie bałwochwalstwa, takiej jak (...) przypisywanie zbawienia człowiekowi lub organizacji” (Strażnica Nr 21, 1990 s. 26). Równocześnie naucza od lat, że zbawienie jest przez organizację: „Studiujący Biblię (...). Muszą w pełni zrozumieć, że przynależność do organizacji Jehowy jest niezbędna do zbawienia” („Nasza Służba Królestwa” Nr 11, 1990 s. 7).

1991 – Stwierdza, że w 1914 r. spodziewał się zabrania do nieba (Strażnica Nr 24, 1991 s. 11). Wydaje po polsku „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” (‘ściągaczka’ dostosowana do każdej dyskusji). Na zawarte w niej pytanie: „Dlaczego z biegiem lat zdarzały się zmiany w naukach Świadków Jehowy?”, taką daje odpowiedź: „W miarę lepszego zrozumienia czegoś nieraz trzeba zmienić zdanie. Świadkowie Jehowy są gotowi pokornie dokonywać takich zmian” (s. 351; ed. 2001 s. 347). Na s. 23 (ed. 1991) uczy: „Nie należymy do chrześcijaństwa...”; patrz też 2001.

1992 – Dopuszcza wybranych ŚJ z klasy ziemskiej do współpracy z Ciałem Kierowniczym (Strażnica Nr 8, 1992 s. 31). Stworzono w tym celu osobną klasę „nowożytnych Netynejczyków”, którą stanowią „nadzorcy obwodów i okręgów oraz członkowie 98 komitetów oddziału Towarzystwa Strażnica” i inni szkolący się w biurach ŚJ (jw. s. 16). Umiera 22 XII mając 99 lat F. Franz. O jego śmierci powiadomiono na łamach Strażnicy dopiero 15 III 1993 r. (Strażnica Nr 6, 1993 s. 31-32; por. Nr 5 [1 III] s. 2, która jeszcze umieszczała jego nazwisko jako urzędującego prezesa, choć już przeszło dwa miesiące nie żył. Nie poinformowano o jego śmierci wcześniej, ani w wewnętrznym biuletynie „Nasza Służba Królestwa”, ani w formie ogłoszenia w zborach. Wraz z nim wymarło pokolenie ludzi, którzy jako ŚJ, przeżywszy 1914 r., mieli doczekać się Armagedonu (Strażnica Nr 12, 1970 s. 13). Gdy umierał, „był prawie niewidomy i musiał się posługiwać aparatem słuchowym. Od kilku lat nie mógł już czytać...” (Strażnica Nr 4, 1996 s. 15). Prezesem zostaje urodzony w 1920 r. Milton G. Henschel (Strażnica Nr 6, 1993 s. 31), dotychczasowy wiceprezes Strażnicy i nadzorca oddziału na USA (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 16 s. 19). Jego krótki życiorys opublikowano dopiero po jego śmierci (choć w „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” 1995 [ed. ang. 1993] s. 111 podano, że Franz zmarł, to nie podano życiorysu nowego prezesa, ani że został nim Henschel!); patrz też 2003. Oficjalne otwarcie Biura Oddziału w Polsce, w Nadarzynie koło Warszawy („Rocznik Świadków Jehowy 1994” s. 249).

1993 – Przebudźcie się! Nr 4, 1993 s. 4-przypis podało: „Pilnie oczekując drugiego przyjścia Jezusa Świadkowie Jehowy podawali przypuszczalne daty, które później okazały się błędne. Z tego powodu niektórzy nazywają ich fałszywymi prorokami”. Naucza, że 1260 dni z Ap 11:3 dotyczy ich organizacji i „spełniły się (...) od grudnia roku 1914 do czerwca roku 1918” (Strażnica Nr 15, 1994 s. 31); patrz też 1918. Po rozpadzie ZSRR Strażnica Nr 21, 1993 s. 21 pyta: „Kto więc jest obecnie królem północy?” (Dn 11) i odpowiada: „Tego jeszcze nie wiemy” (por. „Pilnie zważaj...” s. 281). Do tej pory ŚJ utożsamiali go z Niemcami i blokiem komunistycznym (jw. s. 14 i 16), a króla południa z Wielką Brytanią i „anglo-amerykańską potęgą” (jw. s. 14). Kiedyś jednak twierdzili odwrotnie, że królem północy jest Anglia, a południa Egipt („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 39; „Stworzenie” s. 332). Przebudźcie się! Nr 8, 1993 s. 29 uczy: „Jakże cudowne perspektywy otwierają się przed ludzkością w nadchodzącym stuleciu, a może nawet wcześniej!”. Stwierdza o pomazańcach ŚJ: „Wynika stąd, że zmartwychwstali członkowie grona 24 starszych mogą dziś mieć jakiś udział w przekazywaniu Boskich prawd” („Wspaniały finał...” 1993 [ang. 1988] s. 125; por. Strażnica Nr 1, 2007 s. 28); patrz 1916, 1934 i pkt 26.1.1.

1994 – Mija sugerowany rok Armagedonu [1914 r. + 80 lat z Ps 90:10] (Strażnice: Nr 5, 1968 s. 4; Nr 16, 1989 s. 14; por. Nr 11, 1997 s. 28). Stwierdza w zamian, na swe usprawiedliwienie i dla uspokojenia ŚJ, że znaki na „niebie” z Łk 21:25 są jeszcze przed nami (Strażnica Nr 4, 1994 s. 19-20; „Skorowidz... 1986-2000” s. 96), a nie jak wcześniej nauczał, że są to samoloty, sterowce, statki i satelity używane od 1914 r. (Strażnica Nr 2, 1989 s. 6-7; por. „Prowadzenie rozmów...” ed. 1991 r. s. 77 [w ed. 2001 usunięto ten tekst]). Stwierdza, że „Okoliczność, że od roku 1914 minęło już 80 lat, nasuwa wniosek, iż niebawem doczekamy się wyzwolenia za sprawą Królestwa Bożego” (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26); patrz też 1995. Przyznaje pierwszy raz, że nauka o „czasach pogan” i 1914 r. nie jest ich oryginalną nauką, lecz, że głosiło ją przed nimi wiele osób z innych wyznań, zwanych przez nich Babilonem (Przebudźcie się! Nr 11, 1994 s. 26-przypis). Naucza, że Duch Św. to „czynna siła Boża”, a nie „czynna moc Boża”, jak uczono dotychczas (Strażnica Nr 14, 1994 s. 24). ŚJ wydają swój polski NT tzw. „Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata”; patrz też 1950, 1961, 1969, 1984, 1997. Po raz pierwszy przyzwolono na obchodzenie rocznicy śmierci („Gdy umrze ktoś bliski” 1994, 2007 s. 21; por. Strażnica 01.11 2010 s. 11). Wcześniej krytykowano to: „Nie ma też w Biblii żadnego zalecenia, które by uzasadniało obchodzenie rocznicy śmierci jakiegoś chrześcijanina...” (Strażnica Rok CIII [1982] Nr 8 s. 24).

1995 – Towarzystwo Strażnica w Polsce przegrywa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę o zaległy wielomilionowy podatek VAT („Rzeczpospolita” 9 III 1995, art. VAT od świadków Jehowy – rubryka »Prawo co dnia«). Wydaje książkę pt. „Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” (ed. ang. 1993), w której stara się wytłumaczyć ŚJ, drażliwe sprawy roku „1874”, „1878”, „1881”, „1914”, „1915”, „1925”, „1975”, Beth-Sarim, „Wielkiej Piramidy [Cheopsa]” itp. (por. Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 8-9 – o „1914”, „1925” i „1975”; Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10 – o piramidzie). Wydaje nowy podręcznik do studium („Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego”), w którym pominięto omówienie wersetu: „Nie przeminie to pokolenie...” (Mt 24:34), który łączono przez lata z 1914 r. Ma on zastąpić książkę „Będziesz mógł żyć...” z nieaktualną s. 154. Usuwa w Przebudźcie się! Nr 11, 1995 s. 4 stałe słowa ze stopki redakcyjnej, które mówią, „że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914” nastanie nowy świat. Występowały one w polskim Przebudźcie się! od nr 8 z 1988 r. Strażnica Nr 21, 1995 s. 10-21 i 31 (por. Nr 9, 1997 s. 29; Nr 11, 1997 s. 28; Nr 15, 1997 s. 12) wycofuje się oficjalnie z łączenia 1914 r. z ‘pokoleniem’, jako konkretnie wyznaczonym okresem czasu, który nie przeminie, zanim nastąpi Armagedon (patrz 1977, 1996, 1997, 2001; por. Strażnica Nr 1, 2000 s. 10); patrz też 2008, 2010. Stwierdza, że sądzenie ludzi (podział na owce i kozły) przez Chrystusa z Mt 25:31-46, zacznie się w przyszłości, w Armagedonie, a nie od 1914 r. jak uczył wcześniej (Strażnica Nr 20, 1995 s. 19-28; por. Nr 15, 1997 s. 12; „Czego wymaga od nas Bóg?” s. 13; Strażnica 15.07 2013 s. 6; patrz też 1923). Wprowadza trwający osiem tygodni kurs dla członków komitetów oddziałów krajowych („Rocznik Świadków Jehowy 1997” s. 18). Patrz też 2017 (miasta schronienia). Tak oto tłumaczy swoje zmieniany nauk, rozłożone w czasie: „Gdyby cała prawda biblijna została wyjawiona naraz, mogłaby wywołać oślepienie i dezorientację – tak jak jaskrawe światło słoneczne oślepia kogoś, kto wychodzi z ciemnej groty. Ponadto dzięki temu, że prawda jest ujawniana stopniowo, wiara chrześcijan wciąż się umacnia, nadzieja płonie w nich coraz jaśniejszym blaskiem, a ścieżka, którą kroczą, staje się coraz bardziej wyrazista” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 15).

1996 – „Nasza Służba Królestwa” Nr 1, 1996 s. 2 nakazuje zamienić w Strażnicy Nr 21, 1995 s. 17 słowo „spekulują” na „snuli przypuszczenia”, którym określono ŚJ oczekujących i ustalających Armagedon, zanim przeminie pokolenie pamiętające 1914 r. Również z powodu wewnętrznej krytyki, nakazano usunąć słowa „Niektórzy słudzy Jehowy”, a pozostawić tylko „słudzy Jehowy” tzn. rozciągnięto odpowiedzialność za rozgłaszanie wyżej wymienionej, fałszywej i nieaktualnej już nauki, na wszystkich ŚJ, a nie tylko na niektórych (jw.; patrz też 1995, 1997). ŚJ sprostowali swe „stanowisko wobec pewnych rodzajów służby cywilnej” (dotyczy zastępczej służby wojskowej) (Strażnica Nr 15, 1997 s. 12; por. Nr 9, 1996 s. 19-20, Nr 21, 1996 s. 27). We Francji „w raporcie komisji parlamentarnej zaliczono Świadków do ‘niebezpiecznych sekt’...” („Rocznik Świadków Jehowy 2000” s. 24). Strażnica Nr 5, 1996 s. 14 podaje: „Coraz więcej rządów zarówno w krajach chrześcijańskich, jak i innych ‘wynosi się’ ponad sług Jehowy Zastępów, ponad Jego Świadków, pogardliwie traktując ich jako ‘sektę’...”; patrz też 1944. Towarzystwo Strażnica zwróciło uwagę swoim głosicielom, że nie powinni mówić o „Królestwie Bożym na ziemi”, gdyż Królestwo Boże istnieje w niebie od roku 1914 i nigdy nie będzie przeniesione na ziemię: „Czasami słyszymy, jak bracia w swych wypowiedziach lub modlitwach mówią, że Królestwo Boże przyjdzie na ziemię. Czy jest to poprawne sformułowanie? Jeżeli chodzi o ścisłość, Pismo Święte nie ujmuje tak tej sprawy. Królestwo Boże to rząd niebiański. (...) Królestwo to zostało ustanowione w roku 1914 w niebie i nigdy nie będzie przeniesione do przywróconego ziemskiego raju ani gdziekolwiek indziej. (...) Powinniśmy jednak pamiętać, że Królestwo nie przyjdzie na planetę Ziemię w sensie literalnym. Rząd Królestwa mieści się nie na ziemi, lecz w niebie” (Strażnica Nr 11, 1996 s. 31). Jednak ta organizacja przez wiele lat uczyła inaczej: „Jeżeli w odpowiedzi na modlitwę Jezusa na tę ziemię ma przyjść Królestwo Ojca niebiańskiego,, to dlaczego miałaby ona być zniszczona w tym czasie albo kiedykolwiek później? Królestwo Boże przychodzi, aby tu pozostać po wszystkie czasy” (Bądź wola Twoja na ziemi 1964 rozdz. 2, par. 8 ); „Niewątpliwie Królestwo Boże przyjdzie na ziemię, a wówczas będzie się dziać na niej wola Boga” (jw. rozdz. 2, par. 9); „Słowo Boże w nas radość budzi już dziś, bo Królestwo na ziemię wkrótce ma przyjść” (Wysławiajcie Jehowę w pieśniach 1989 pieśń 23). Cytowany śpiewnik ukazał się jeszcze w wersji z dużym drukiem w roku 1993.

1997 – Strażnica znów dwukrotnie tłumaczy zawiedzionym ŚJ, czemu wycofała w 1995 r. naukę o „pokoleniu roku 1914”, które miało doczekać Armagedonu (Strażnice: Nr 9, 1997 s. 29; Nr 11, 1997 s. 28; patrz też 1995, 1996). Wydają całą swoją polską Biblię, tzn. „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata”; patrz też 1950, 1961, 1969, 1984, 1994. Powołują Biura Informacyjne, które mają neutralizować rzekomo fałszywe wieści o ŚJ: „Nie brak jednak ludzi, którzy są przeciwni naszej działalności i nie cofną się przed niczym, byle tylko zepsuć opinię sługom Jehowy i przeszkodzić nam w rozsiewaniu światła. W tym celu dostarczają środkom masowego przekazu i urzędnikom państwowym nieścisłych, fałszywych i oszczerczych informacji o Świadkach Jehowy. Aby przeciwdziałać skutkom takiego przekręcania faktów, w lutym 1997 roku Ciało Kierownicze powołało do istnienia Biuro Informacyjne, pracujące pod nadzorem Komitetu Redakcyjnego. Podobne biura utworzono w poszczególnych oddziałach Towarzystwa” („Rocznik Świadków Jehowy 1998” s. 44). Ukazuje się polska wersja książki Raymonda Franza „Kryzys Sumienia” (kolejna ed. 2006); patrz 1971, 1980, 1987, 2006, 2010.

1998 – W Polsce wzrosła (choć powinna spadać) do 82 osób liczba ŚJ spożywających ich „Pamiątkę” należących do klasy niebiańskiej („Nasza Służba Królestwa” Nr 8, 1998 s. 2; por. 49 osób w 1991 r. – „Nasza Służba Królestwa” Nr 6, 1991 s. 1).

1999 – Zmniejszono miesięczną ilość godzin głoszenia dla pionierów stałych z 90 do 70 i dla pionierów pomocniczych z 60 do 50 („Nasza Służba Królestwa” Nr 1, 1999 s. 7; „Rocznik Świadków Jehowy 2000” s. 4); por. 1967, 1986. Strażnica Nr 9, 1999 s. 17 ogłasza, że „ohyda spustoszenia” z Mt 24:15, którą utożsamiają z ONZ, „dopiero ma stanąć w miejscu świętym”. Wcześniej Strażnica Nr 11, 1996 s. 17 uczyła, że już stoi ona w miejscu świętym (patrz też 1921). Strażnica Nr 21, 1999 s. 28-29 zezwala, a raczej dopuszcza, aby ŚJ brali udział w głosowaniach wyborczych. Wcześniej nie praktykowali tego (Strażnica Nr 1, 1996 s. 26; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 673-674). W Polsce zanotowano pierwszy raz od 1989 r., (od kiedy podają dane) spadek (-1%) ilości głosicieli ŚJ (Strażnica Nr 1, 2000 s. 19). ŚJ zmieniają swą naukę o świątyni z wizji Ezechiela (Strażnica Nr 6, 2000 s. 14). Wprowadza kurs dla nadzorców podróżujących (Strażnica Nr 22, 1999 s. 12).

2000 – Według zapewnień F. Franza (zm. 1992) ŚJ mają zakończyć głoszenie (Strażnica Nr 4, 1989 s. 12). Armagedon ma nastąpić przed nastaniem XXI w. (Przebudźcie się! Nr 11 z lat 1960-1969 s. 12-13, art. XX wiek w proroctwie biblijnym). „Koniec świata” ma uprzedzić zakończenie XX w.: „Niektórzy przedstawiciele tego ‘pokolenia’ mogą dożyć nawet do końca bieżącego stulecia. Jednakże dużo przemawia za tym, że ‘koniec’ jest o wiele bliżej!” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 17 s. 15). W „Narody mają poznać...” s. 143 zapewniano: „Już wkrótce, jeszcze w naszym XX wieku, rozgorzeje ‘walka w dzień Jahwe’ przeciw współczesnemu odpowiednikowi Jeruzalem, to znaczy przeciw chrześcijaństwu”; por. Strażnica Rok CII [1981] Nr 17 s. 27, w której „pewność” nastania Armagedonu przed 2000 r. zmniejszono; patrz też 1993. Rutherford zapewniał o zmartwychwstaniu: „jak wierzymy, z pewnością to nastąpi przed rozpoczęciem następnego wieku” („Piekło” s. 58 lub w innej ed. s. 51). Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10 przypomina, że ŚJ w latach 1886-1928 wierzyli, że piramida Cheopsa jest „Biblią w Kamieniu” i na jej podstawie wyznaczali datę „wielkiego ucisku” i zabrania ich do nieba. Znika ze Strażnicy na s. 2 określenie „prezes” i jego nazwisko. Strażnica Nr 2, 2001 s. 31 podaje, że od 7 października 2000 r. „pewni członkowie Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy dobrowolnie zrezygnowali z funkcji członków zarządu i prezydiów wszystkich korporacji” Towarzystwa Strażnica. Ta enigmatyczna informacja dotyczy też prezesa Henschela (patrz 2003). „Na ich miejsce wybrano godnych zaufania braci z klasy drugich owiec” (jw.; patrz też Strażnica Nr 8, 2001 s. 29). Tym samym obniżyła się ważność osoby prezesa i członków zarządu Strażnicy, którzy pochodzą z klasy ziemskiej i są mało znaczącymi działaczami w stosunku do faktycznie sprawujących władzę członków Ciała Kierowniczego ŚJ z klasy niebiańskiej (patrz też 1944, 1971, 1974, 1992). W Strażnicy nie podano nawet nazwiska nowego prezesa (do 2016 r.), którym został Don A. Adams (1925-2019). Pozwolono ŚJ na przyjmowanie wszystkich „frakcji krwi” (Strażnica Nr 12, 2000 s. 31). Wcześniej tego zabraniano (np. Strażnica Nr 2, 1964 s. 9), choć od lat 70-tych XX w. etapami zezwalano na niektóre z frakcji (np. Strażnica Rok XCV [1974] Nr 20 s. 24; „Jak krew może ocalić twoje życie?” 1990 s. 27).

2001 – Strażnica Nr 4, 2001 s. 15-16 uczy: „nikt nie powinien uważać, że Jehowa wykona wyrok na niegodziwcach dopiero w odległej przyszłości”. Wydano broszurę „Świadkowie Jehowy. Kim są?”, która zawiera prawie identyczną treść jak „Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku”, lecz opuszcza ona słowa „przez okres nie przekraczający długości życia jednego pokolenia” (s. 15); patrz 1995. W nowej edycji (2001) „Prowadzenie rozmów...” (s. 72-73) zmieniono lub usunięto zdania z edycji 1991: „Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z ‘wielkim uciskiem’, w którym dobiegnie kresu obecny zły świat...”, „pokolenie [które żyło, gdy zaczął się spełniać ‘znak’ ‘dni ostatnich’]” (s. 72), „a niektórzy ludzie należący do pokolenia, które wtedy żyło, będą świadkami ostatecznego końca tego systemu w ‘wielkim ucisku’.” (s. 73; też s. 78, 346); patrz też 1991 i 1995. Na s. 23 (ed. 2001) w książce tej uczy: „Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa...” (patrz też 1991). ŚJ wycofali swą rejestrację i członkostwo z ONZ, po krytyce przez brytyjski dziennik The Guardian (8 X 2001), który ukazał dwulicowość ŚJ. Publikacje ŚJ nie informowały ani o rejestracji, ani o rezygnacji ich organizacji z ONZ (patrz 1946). Usuwa z nowej edycji książki pt. „Prowadzenie rozmów...” (ed. 2001 s. 343) słowa, które były w starszej edycji, że zbór „nie wyciąga ręki po fundusze publiczne” (ed. 1991, s. 347). Czyżby to oznaczało, że ŚJ mogą teraz zgłaszać się do władz krajowych czy samorządowych po pomoc w razie klęsk żywiołowych, przypadków losowych itp.? W nowej edycji są zaś słowa, że zbór „nie przeprowadza kwest” (ed. 2001, s. 343).

2002 – Wewnątrz Towarzystwa Strażnica założono nową organizację, o której „Nasza Służba Królestwa” Nr 1, 2003 s. 3 podaje: „Wzorem Biura Głównego od 1 października 2002 roku nasze Biuro Oddziału posługuje się w korespondencji ze zborami i nadzorcami papierem listowym z nagłówkiem ‘Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy’. W korespondencji kierowanej na zewnątrz do różnych instytucji będziemy używać dotychczasowego nagłówka”. Zabroniono ŚJ zakładać strony internetowe o ich naukach: „Strony internetowe. Istnieje oficjalna strona internetowa, www.watchtower.org, stanowiąca odpowiednie źródło informacji przewidzianych dla ogółu odbiorców. Nie ma potrzeby, aby poszczególne osoby, komitety lub zbory zakładały dodatkowe strony o Świadkach Jehowy. Niektórzy zamieścili w takich miejscach treść naszych publikacji, wraz ze wszystkimi wersetami i dodatkowymi źródłami, a nawet proponują za dobrowolne datki kopie materiałów kongresowych. Bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakieś zyski, kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich wydawnictw Świadków Jehowy w postaci elektronicznej jest pogwałceniem praw autorskich. Choć niektórzy mogą uważać, że w ten sposób wyświadczają braciom przysługę, jest to niedozwolone i należy tego zaprzestać” („Nasza Służba Królestwa” Nr 9, 2002 s. 8). Ogłoszono, że głosiciele niepełnosprawni, „Nawet jeśli dają świadectwo tylko przez 15 minut, powinni to raportować, dzięki czemu dalej będą zaliczani do regularnych głosicieli Królestwa” (Nasza Służba Królestwa Nr 3, 2002 s. 5).

2003 – Zmarł były prezes Strażnicy M. Henschel. Pomimo, że umarł 22 III o jego śmierci poinformowano dopiero 15 VIII na łamach Strażnicy Nr 16, 2003 s. 31; patrz też 1992, 2000. Strażnica Nr 24, 2003 s. 15 przypomina, że od 1914 r., gdy zaczęły się czasy końca, „minęło już jakieś 90 lat”, a za dni Noego czasy końca trwały 120 lat. Strażnica Nr 24, 2003 s. 23-24 zniechęca do podejmowania studiów na uczelniach. W roku 1925 tak napisano o roku 2003: „Obecnie żyjące pokolenie jeszcze nigdy nie widziało go [Marsa] tak blizkim. Dopiero w roku 2003, gdy ludzkość już będzie używać wesela i błogosławieństw Złotego Wieku, Mars znów będzie tak blisko Ziemi” (Złoty Wiek 01.07 1925 s. 125).

2004 – Od 2004 r. ŚJ rozpoczęli wyprzedawać swoje nieruchomości w Brooklynie: „Dnia 12 grudnia 2018 roku Świadkowie Jehowy sprzedali ostatnią nieruchomość będącą częścią ich dawnego Biura Głównego w Brooklynie. Działkę przy ulicy One York Street, znaną także pod nazwą Front Street 30, zakupiła firma Fortis Dumbo Acquisition, LLC. Od 2004 roku Świadkowie sprzedali 37 nieruchomości położonych w Brooklynie”. https://www.jw.org/pl/wiadomosci/dla-mediow/regiony/usa/one-york-street-sprzedaz-20181213/

2005 – Przeniesiono z Brooklynu do Wallkill całą działalność poligraficzną ŚJ. Dotychczas, od kilku lat, w Wallkill drukowano czasopisma, a w Brooklynie książki (Strażnica Nr 23, 2005 s. 9).

2006 – Półmiesięcznik Przebudźcie się! staje się miesięcznikiem. Po polsku wydano słownik biblijny „Wnikliwe poznawanie Pism” (ed. ang. 1988 r.). Ukazuje się w Polsce drugie wydanie (poszerzone) książki pt. „Kryzys Sumienia” Raymonda Franza, byłego członka Ciała Kierowniczego ŚJ (patrz 1971, 1980, 1987, 1997, 2010).

2007 – Strażnica Nr 9, 2007 s. 31 podała nową naukę o powoływaniu do klasy niebiańskiej: „Najwyraźniej więc nie można ustalić konkretnej daty, kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie” (por. 2011). Wcześniej uczono o 1881 r. („Dokonana Tajemnica” s. 72; „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 632), o 1918 r. (Strażnica 01.04 1919 s. 102), o 1931 r. („Życie wieczne w wolności...” s. 236), o latach 1931-1935 (Strażnica Nr 8, 1969 s. 4) i o 1935 r. (Strażnica Nr 4, 1995 s. 19). Zabroniono ŚJ podejmowania niezależnych grupowych studiów Biblii: „Czy »niewolnik wierny i roztropny« popiera tworzenie niezależnych grup Świadków Jehowy spotykających się w celu zgłębiania zagadnień biblijnych lub toczenia dyskusji na takie tematy? (Mat. 24:45, 47). Nie, klasa »niewolnika« nie zachęca do tego typu działań” („Nasza Służba Królestwa” Nr 9, 2007 s. 7).

2008 – Strażnica 15.02 2008 s. 23-24 podała zmianę interpretacji słów „to pokolenie” z Mt 24:34. Naucza, że chodzi o pokolenie namaszczeńców ŚJ, a nie o pokolenie ludzi bezbożnych, jak uczono od 1995 r. (patrz też 1995, 2010). Od stycznia półmiesięcznik Strażnica zaczyna ukazywać się w dwóch edycjach. Pierwszy numer w miesiącu dla ogółu (do rozpowszechniania), a drugi egzemplarz tylko dla ŚJ i ich uczniów (czasopismo ‘wewnętrzne’, do studium). Strażnica 01.10 2008 s. 23 ogłosiła, że Maryja w bólach porodowych rodziła Jezusa. Wcześniej uczono odwrotnie (patrz „Harfa Boża” s. 89; „Nowe niebiosa...” s. 213-214). Patrz 1933 (zapowiedź o zniknięciu Lourdes).

2009 – Strażnica 15.05 2009 s. 18 podaje: „Biblia nie ujawnia więc dokładnej daty wyrzucenia Szatana i jego demonów z nieba. Jednak wszystko przemawia za tym, że stało się to wkrótce po objęciu przez Jezusa niebiańskiego tronu w roku 1914”. Jednak wbrew temu wcześniej podawano dokładną datę: „istnieją biblijne powody, aby przypuszczać, że w czasie dorocznego obchodu Wieczerzy Pańskiej w dniu 26 marca 1918 roku Szatan Diabeł został zrzucony na ziemię” („Bądź wola Twoja...” 1964 rozdz. 13, par. 13). Strażnica 15.04 2009 s. 12-13 ogłasza: „Biblia nigdzie nie omawia bezpośrednio kwestii zmartwychwstania dzieci, które umarły w łonie matki (...) Czy to wszystko oznacza, że według Biblii zmarłe przed porodem dzieci zostaną wskrzeszone? Trzeba podkreślić, iż Słowo Boże nie udziela na to pytanie bezpośredniej odpowiedzi, nie ma więc podstaw do wypowiadania się w tej sprawie dogmatycznie” (patrz też Strażnica 15.08 2009 s. 23). Wcześniej, również powołując się na Biblię, inna publikacja wyraźnie zaprzeczała temu: „Niemniej jednak Biblia nie daje podstaw do oczekiwania na zmartwychwstanie embrionu” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 7 s. 23). Patrz też podobnie Strażnica Rok XCII [1971] Nr 24 s. 22. Ponieważ zarzucano głosicielom Towarzystwa Strażnica, że nie studiują Biblii, lecz książki, zmieniono następujące określenie: „Począwszy od 1 stycznia 2009 roku (...) Nazwa ‚zborowe studium książki’ zostanie zmieniona na ‚zborowe studium Biblii’.” („Nasza Służba Królestwa” Nr 10, 2008 s. 1). Zmieniono też nazwę ‚proboszcza‘ zboru: „Od 1 stycznia 2009 roku przestaniemy się posługiwać określeniem ‚nadzorca przewodniczący‘. Brat sprawujący tę funkcję będzie odtąd nazywany ‚koordynatorem grona starszych‘.” („Nasza Służba Królestwa” Nr 11, 2008 s. 3). Zakazano zborom i ŚJ posługiwania się logo Strażnicy (wieżyczka strażnicza): „Zbory i pojedyncze osoby nie powinny posługiwać się logo ani nazwami korporacji prawnych naszej organizacji lub ich modyfikacjami. Nie należy ich umieszczać na Salach Królestwa, tabliczkach informacyjnych, przedmiotach codziennego użytku, w nagłówkach listów i tym podobnych miejscach. Takie wykorzystanie oficjalnych symboli graficznych mogłoby wprowadzać w błąd urzędników, głosicieli oraz inne osoby co do statusu prawnego zboru i jego związków z korporacjami naszej organizacji. Dotyczy to również korespondencji, która mogłaby sprawiać mylne wrażenie, że została wysłana przez Biuro Główne albo Biuro Oddziału lub że jest przez nie autoryzowana. Logo Watch Tower (znaczka Strażnicy) ani jego odmian nie należy umieszczać na nowych Salach Królestwa, nawet jeśli ich prawnym właścicielem jest Towarzystwo Strażnica. Jeżeli na już wybudowanej Sali Królestwa jest taki symbol graficzny i jego zlikwidowanie wymagałoby czasochłonnych i kosztownych przeróbek, nie ma konieczności robić tego od razu – można z tym poczekać do większego remontu. Jeżeli jednak zmiana nie nastręczy większych trudności, takie logo należy usunąć” („Nasza Służba Królestwa” Nr 4, 2009 s. 4). Wcześniej takie logo (wieżyczka) znajdowało się na wielu salach królestwa (patrz np. Strażnica Nr 6, 2001 s. 7; Strażnica Nr 9, 1998 s. 28). Wydano nowy śpiewnik pt. „Śpiewajmy Jehowie” (2009), w którym zmieniono z powodów doktrynalnych wiele pieśni: „Dlatego też choćby ze względów doktrynalnych trzeba było zrewidować śpiewnik. Z tych i innych powodów Ciało Kierownicze podjęło decyzję o wydaniu nowego śpiewnika, zatytułowanego ŚpiewajmyJehowie” (Strażnica 15.12 2010 s. 23). Zmieniono też na przykład słowa w pieśni numer 17 (Naprzód, Świadkowie!). W starszym śpiewniku padały takie oto słowa: „Słudzy Jehowy w luksusach nie chcą żyć...” („Wysławiajcie Jehowę w pieśniach” 1989, Pieśń 29).

2010 – Strażnica 15.04 2010 s. 10-11 ‘zaktualizowała’ naukę o „tym pokoleniu” (Mt 24:34), starając się w pewien sposób określić jego długość. Jest to jakby zsumowanie okresu „pokolenia roku 1914” (ale dotyczącego tylko pomazańców), z czasem życia dzisiejszych (młodszych) pomazańców Świadków Jehowy. W trakcie tego nowego periodu ma nastąpić ‘koniec’ (patrz też Strażnica 15.06 2010 s. 5); patrz też 2008, 1995. W czerwcu zmarł Raymond V. Franz (ur. 1922), były ŚJ i były członek Ciała Kierowniczego ŚJ (1971-1980), bratanek F. W. Franza (1893-1992), prezesa Towarzystwa Strażnica (1977-1992). Był on autorem dwóch książek, które demaskowały tę organizację: „Kryzys Sumienia” (Crisis of Conscience 1983; ed. pol. 1997, 2006); In Search of Christian Freedom (1991). W 2007 r. odwiedził on Polskę i w Poznaniu spotkał się z czytelnikami jego książki (patrz też 1971, 1980, 1987, 1997, 2006). Zmarło też dwóch ostatnich (T. Jaracz [ur. 1925] i J. Barr [ur. 1913]) z dwunastu członków Ciała Kierowniczego ukazanego w książce pt. „Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” (s. 116). Byli to ostatni z tego gremium, którzy mieli doczekać ‘końca’ za czasów „pokolenia roku 1914”. Barr był ostatnim urodzonym przed 1914 r. (patrz 1995). Strażnica 15.09 2010 s. 13 podaje, że nauki ŚJ prezentowane w ich literaturze pochodzą od Boga: „Literatura ta jest oparta na Słowie Bożym, dlatego podawane w niej pouczenia nie pochodzą od ludzi, lecz od Jehowy”. Sprawę „wykluczenia” (patrz 1961) za transfuzję krwi zmieniono na „odłączenie się”: „Działania, które świadczą o odłączeniu się: (...) Świadome przyjęcie krwi i nieokazanie skruchy. Jeśli ktoś świadomie przyjął krew – być może pod bardzo silną presją – komitet ustali fakty i oceni postawę winowajcy. Jeżeli okazuje on skruchę, komitet zapewni mu duchową pomoc (...) Gdyby natomiast winowajca nie okazał skruchy, członkowie komitetu ogłoszą, że się odłączył” (Paście trzodę Bożą 2010 s. 110-111). Ogłoszono, że ŚJ nie są prorokami: „Współcześni słudzy Boży nie są prorokami. Nie zostali natchnieni przez Jehowę do uzupełniania nieomylnych słów prawdy zapisanych na kartach Biblii” („Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga” 2010 s. 167). Wcześniej uczono odwrotnie: „Z pewnością zainteresuje cię wiadomość, że Bóg ma na ziemi lud, którego wszyscy członkowie są prorokami, czyli Jego świadkami. Na całym świecie są oni znani jako Świadkowie Jehowy” (Przebudźcie się! Rok LXVII [1986] Nr 9 s. 7). Patrz 2017.

2011 – Strażnica 15.05 2011 s. 23 zmienia wykładnię o „drzewie oliwnym” stwierdzając: „Najwyraźniej drzewo oliwne nie symbolizowało cielesnego Izraela. Chociaż w skład tego narodu wchodzili królowie i kapłani, nie stał się on »królestwem kapłanów« (...). Dlatego to porównanie nie odnosiło się do rodowitych Żydów. Paweł zilustrował raczej, jak Boże postanowienie co do utworzenia »królestwa kapłanów« spełniło się na Izraelu duchowym. Jest to nowe zrozumienie w porównaniu z wyjaśnieniem podanym w Strażnicy numer 10 z roku 1984, strony 10-15”. Przez całe lata od czasów Russella uczono, że „drzewo oliwne” to „cielesny Izrael” („Walka Armagieddonu” s. 799). O ilości osób z klasy niebiańskiej ŚJ podali: „Pewne czynniki – między innymi dawne przekonania religijne lub nawet zaburzenia psychiczne bądź emocjonalne – mogą powodować, że ktoś błędnie uzna, iż ma powołanie niebiańskie. Dlatego nie da się ustalić dokładnej liczby pomazańców na ziemi; zresztą nie jest nam to potrzebne. Ciało Kierownicze nie prowadzi listy wszystkich osób spożywających emblematy” (Strażnica 15.08 2011 s. 22). Towarzystwo Strażnica jakby pośrednio potwierdziło, że Piotr był w Rzymie: „Nawet jeśli Piotr rzeczywiście głosił w Rzymie, jak to sugerują niektóre świeckie źródła z I i II stulecia, nie ma dowodów na to, że był zwierzchnikiem tamtejszego zboru” (Strażnica 01.08 2011 s. 25). Towarzystwo Strażnica prawdopodobnie po raz pierwszy stwierdziło, że zmiany jego nauk spowodowane są przez Boga, by dotrzymać „kroku zamierzeniu realizowanemu przez Jehowę”: „W czasach nowożytnych nieraz otrzymywaliśmy uaktualnione informacje dotyczące pewnych nauk biblijnych. Nie powinno nas to niepokoić – powinno raczej pogłębiać zaufanie do niewolnika wiernego i roztropnego. Gdy jego przedstawiciele zauważają, że zrozumienie pewnych prawd trzeba uściślić lub skorygować, nie powstrzymują się przed wprowadzeniem zmian. Niewolnikowi bardziej zależy na dotrzymaniu kroku zamierzeniu realizowanemu przez Jehowę niż na uniknięciu krytyki w związku z takimi zmianami. Jak tyosobiście reagujesz, gdy przedstawiane są uaktualnione informacje w kwestiach biblijnych?” (Strażnica 15.07 2011 s. 30). Ang. skorowidz 1986-2011 zaliczył do zmian nauk ŚJ jeszcze dwie kwestie: „entering Jehovah’s rest (Heb 4): w11 7/15 24-28” (wejście do odpoczynku Jehowy); „Jesus »a corresponding ransom« (1Ti 2:6): w11 6/15 13; w11 8/15 32” (Jezus, „odpowiedni okup”) (Watchtower Library 2011). „Kurs Usługiwania będzie odtąd nazywany Kursem Biblijnym dla Braci. Oprócz tego zostanie zorganizowany Kurs Biblijny dla Małżeństw. Szkolenie to pomoże parom małżeńskim stać się jeszcze bardziej użytecznymi w organizacji Jehowy. Brat Lett zapowiedział też, że w Patterson będzie się odbywać więcej szkoleń – na każdy rok planowane są zajęcia dwóch klas Kursu dla Nadzorców Podróżujących i Ich Żon oraz Kursu dla Członków Komitetów Oddziałów i Ich Żon. Postanowiono też, że osoby, które kiedyś ukończyły takie szkolenia, będą mogły skorzystać z nich ponownie” (Strażnica 15.08 2011 s. 21). Towarzystwo Strażnica zaliczyło wykluczonych (odstępców) do „chorych pod względem umysłowym”, co wywołało podobno procesy sądowe o zniesławienie: „Załóżmy, że lekarz mówi ci, byś unikał osoby cierpiącej na śmiertelną chorobę zakaźną. Będzie dla ciebie oczywiste, co ma na myśli, i ściśle zastosujesz się do jego przestrogi. Odstępcy ‛chorują pod względem umysłowym’ i szukają sposobności, by zarazić innych swoimi zdradzieckimi poglądami (1 Tym. 6:3, 4). Jehowa, Wielki Lekarz, zaleca nam, abyśmy unikali kontaktów z nimi” (Strażnica 15.07 2011 s. 16). W nowym angielskim wydaniu Biblii z roku 2013 organizacja ta usunęła w 1Tm 6:4 słowa o chorych umysłowo, zastępując je terminem obsessed.

2012 – Ogłoszono zmianę nauki dotyczącą mocarstwa anglo-amerykańskiego. Dotychczas uważano, iż powstało ono w 1763 roku, a teraz, że na początku „dnia Pańskiego”, czyli w roku 1914: „A zatem w świetle proroctw biblijnych siódme mocarstwo światowe nie powstało pod koniec XVIII wieku, kiedy to Wielka Brytania zaczęła zyskiwać na znaczeniu. Osiągnęło tę pozycję na początku dnia Pańskiego*. *Wyjaśnienie to aktualizuje informacje podane w książce Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! w akapicie 24 na stronie 57 oraz zilustrowane na stronach 56 i 139” (Strażnica 15.06 2012 s. 19). O ile książka pt. „Bądź wola Twoja na ziemi” (1964, ed. polonijna) podawała, jak niedawno, rok 1763 jako czas zaistnienia tego mocarstwa anglo-amerykańskiego (tabela, s. 406), to starsza książka z 1958 uczyła czego innego: „ROK PO CHR. 1600. Imperium Brytyjskie zaczyna wzrastać jako siódme mocarstwo światowe” („Nowe niebiosa i nowa ziemia” s. 383). Por. „1763 [r.]. Wielka Brytania pojawia się na widowni jako siódme mocarstwo światowe” („Życie wieczne w wolności synów Bożych” s. 24). Towarzystwo Strażnica podaje, że przez całe wieki istniały jednostki z klasy pszenicy, to znaczy z klasy niebiańskiej 144 tysięcy: „I pszenica, i chwasty miały rosnąć aż do żniwa. Chociaż więc nie potrafimy jednoznacznie określić, kto należał do klasy pszenicy, to do naszych czasów zawsze musieli istnieć jacyś jej członkowie” (Strażnica 15.04 2012 s. 32). Po ogłoszeniu nowych planów rozbudowy obiektów Towarzystwa Strażnica do roku 2014, jeden z członków Ciała Kierowniczego ŚJ powiedział: „W Wallkilldo roku 2014ma powstać nowy obiekt mieszkalny z ponad 300 dodatkowymi pokojami. (...) »Czy Ciało Kierownicze zmieniło zdanie co do bliskości wielkiego ucisku?« – zapytał brat Pierce. »W żadnym wypadku« – odpowiedział. »Jeżeli wielki ucisk przerwie realizację tych planów, to wspaniale, naprawdę wspaniale!«” (Strażnica 15.08 2012 s. 17). Czyżby rok 2014, w 100 lat po roku 1914, był jakimś wyznacznikiem czasu nastania Armagedonu? Wobec pojawiającej się coraz częściej krytyki poglądów ŚJ, Towarzystwo Strażnica podało radę dla swych głosicieli: „Próby obalania argumentów odstępców lub osób mających krytyczne zdanie o organizacji Jehowy nie przyniosą nam pożytku. Zgłębianie upowszechnianych przez nich informacji – czy to w formie drukowanej, czy elektronicznej – jest złe i stanowi duchowe zagrożenie” (Strażnica 15.05 2012 s. 26). Dnia 6 października 2012 roku odbyło się coroczne zgromadzenie statutowe Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica. Na stronie internetowej Świadków Jehowy www.jw.org/pl/wiadomości/ opublikowano Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego. „Pokarm we właściwym czasie”. Ogłoszono w nim następujące nowe nauki: „niewolnikiem wiernym i roztropnym” jest tylko Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, a nie wszyscy żyjący głosiciele z klasy niebiańskiej, jak uczono dotychczas; „niewolnik” ten został „ustanowiony” dopiero w roku 1919, a nie ‘zidentyfikowany’ w tym roku, jak uczono dotychczas (z tego może wynikać, że zmarły w roku 1916 C. T. Russell nie został zaliczony do tego gremium); członkowie klasy ziemskiej Świadków Jehowy zostali nazwani „czeladzią” (wraz z klasą niebiańską), choć dotychczas byli nią tylko członkowie klasy niebiańskiej; ustanowienie „niewolnika” nad całym „mieniem” nastąpi w przyszłości, podczas „wielkiego ucisku”, a nie od roku 1919, jak uczono dotychczas. Patrz też 2013. Później (w 2013 r.) na temat wspomnianego „niewolnika” napisano następująco: „Czy wszyscy pomazańcy żyjący na ziemi tworzą wiernego niewolnika? Nie. Przecież nie wszyscy spośród nich odgrywają jakąś rolę w dostarczaniu pokarmu duchowego współwyznawcom na całym świecie. (…) Kto w takim razie jest niewolnikiem wiernym i roztropnym? Zgodnie z ustanowionym przez Jezusa wzorcem karmienia wielu rękami niewielu chodzi o niewielką grupę namaszczonych braci, którzy są bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie i udostępnianie pokarmu duchowego podczas obecności Chrystusa. Przez cały okres dni ostatnich pomazańcy tworzący wiernego niewolnika razem usługiwali i usługują w Biurze Głównym. Od kilkudziesięciu lat owego niewolnika stanowi Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Zauważmy jednak, ze chociaż »niewolnik« składa się z grona osób, to Jezus w swoim przykładzie mówi o nim w liczbie pojedynczej. Dlatego Ciało Kierownicze podejmuje decyzje kolektywnie.” (Strażnica 15.07 2013 s. 22); „Kontekst przykładu o niewolniku wiernym i roztropnym pokazuje, że zaczął się on spełniać nie w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku, lecz w obecnym czasie końca” (jw. s. 21). Patrz też 2013, 1927. Liczbę godzin głoszenia dla pionierów specjalnych zmniejszono ze 140 godz. do 130 godz. („Nasza Służba Królestwa” Nr 7, 2012 s. 1; Strażnica 15.09 2014 s. 30). „Do września 2012 roku około 30 Biur Oddziałów zostało połączonych z większymi Biurami” („Rocznik Świadków Jehowy 2013” s. 11, patrz mapka na s. 12). Później dotknęło to też inne państwa (np. biura z Litwy, Łotwy i Estonii zostały przyłączone do oddziału w Finlandii, patrz strona internetowa ŚJ jw.org). Po raz pierwszy w liście Do wszystkich gron starszych z 17 listopada 2012 roku, dotyczącym „niszczenia starszych publikacji zmagazynowanych w zborze”, nakazano również zniszczyć wydane w roku 1994 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (w załączniku do listu napisano: „Wyłożyć, potem zniszczyć”).

2013 – Od stycznia okrojono Strażnicę do rozpowszechniania do 16 stron, choć przez całe lata (ang. edycja od 15.08 1950 r.) miała ona 32 strony (Strażnica 01.01 2013 s. 3). To samo dotyczy Przebudźcie się! (Patrz też 2006, 2008). Towarzystwo Strażnica pierwszy raz w oddzielnym artykule pt. Czy Świadkowie Jehowy podawali błędne daty końca świata? przyznaje, że ŚJ wyznaczali daty ‘końca’: „Świadkowie Jehowy mieli niekiedy mylne oczekiwania co do nadejścia końca. (...) Na podobnej zasadzie i my miewaliśmy w przeszłości błędne oczekiwania dotyczące końca. Mimo to dalej pragniemy ostrzegać innych przed nadchodzącymi wydarzeniami, ponieważ ważniejsze od uniknięcia krytyki jest dla nas posłuszeństwo wobec nakazu Jezusa, by »dawać dokładne świadectwo«” (Strażnica 01.01 2013 s. 8). Ogłoszono nową naukę: „Aby to ustalić, w roku 1914 Jezus rozpoczął inspekcję duchowej świątyni. Przegląd ten i dzieło oczyszczania obejmowały pewien okres – od roku 1914 do początków roku 1919 [3]” (Strażnica 15.07 2013 s. 11). „[3] Jest to zrewidowane zrozumienie. Wcześniej sądziliśmy, że inspekcja Jezusa odbyła się w roku 1918” (jw. s. 14). Patrz 1922. Stwierdzono, że „zgrzytanie zębami” przez chrześcijaństwo nastąpi dopiero w przyszłości, a nie występuje ono obecnie: „Właśnie wtedy, uświadomiwszy sobie, ze zagłada jest nieuchronna, będą żałośnie płakać i ze złości »zgrzytać zębami«. W tej mrocznej chwili – jak to zapowiedział Jezus w proroctwie o wielkim ucisku – «będą się uderzać, lamentując« (Mat. 24:30; Obj. 1:7) [5]” (Strażnica 15.07 2013 s. 13). „[5] Jest to zrewidowane zrozumienie Mateusza 13:42. Wcześniej nasze publikacje mówiły, że rzekomi chrześcijanie już od dziesięcioleci płaczą i zgrzytają zębami, ubolewając, że »synowie królestwa« demaskują ich jako »synów niegodziwca« (Mat. 13:38)” (jw. s. 14). ŚJ po raz pierwszy odcięli się w pewien sposób od swych korzeni badackich: „Rodzi to intrygujące pytanie: Czy przed rokiem 1914 Badacze Pisma Świętego byli ustanowionym narzędziem, poprzez które Chrystus miał karmić swoje owce? Odpowiedź brzmi: Nie.” (Strażnica 15.07 2013 s. 18-19). Patrz też 2012. Ogłoszono, że mieniem z Mt 24:47 jest „Królestwo Mesjańskie”: „Obecnie do jego mienia zalicza się Królestwo Mesjańskie, które należy do niego od roku 1914 i które będzie dzielił ze swymi namaszczonymi naśladowcami” (Strażnica 15.07 2013 s. 24-25). Wcześniej twierdzono, że jest nim majątek Towarzystwa Strażnica: „‛Wierny niewolnik’ został ‛ustanowiony nad całym mieniem swego pana’. Obejmuje ono obiekty Biura Głównego w amerykańskim stanie Nowy Jork oraz 110 biur oddziałów rozsianych po całym świecie” (Strażnica Nr 2, 2001 s. 30). Jeszcze wcześniej pisano o „wartościach duchowych”:„Czym wobec tego jest ‛cała majętność’ Pana? Chodzi o wszystkie wartości duchowe na ziemi, które przeszły na własność Chrystusa po objęciu przez niego władzy królewskiej w niebie” (Strażnica Nr 9, 1993 s. 17). Patrz też 2012. Towarzystwo Strażnica ogłosiło, że nie istnieje „klasa złego niewolnika”: „Czy Jezus w ten sposób przepowiedział, że w dniach ostatnich pojawi się jakaś klasa złego niewolnika? Nie. To prawda, że niektóre jednostki demonstrują nastawienie podobne do nastawienia złego niewolnika (...). Ale nie tworzą one żadnej klasy złego niewolnika” (Strażnica 15.07 2013 s. 24). Dotychczas uczono o występowaniu takiej „klasy”: „Nie powinno nas to dziwić. Jezus wspomniał o »niewolniku wiernym i roztropnym«, czyli o gronie namaszczonych chrześcijan, a następnie o »złym niewolniku« klasie ludzi, którzy narzekają: »Mój pan zwleka« i biją swych współniewolników” (Strażnica Nr 20, 2000 s. 9; patrz też Strażnica Nr 1, 1970 s. 11). Jeszcze wcześniej (do roku 1927), gdy uczono o jednoosobowym „niewolniku”, nie mogło być mowy o „klasie złego niewolnika”: „Pastor Russell zajął miejsce Mr. Barbour’a, który okazał się niewiernym i na którym wypełniło się proroctwo zapisane w Ew. Mateusza 24:48-51, Zach. 11:15-17” („Dokonana Tajemnica” s. 62; por. s. 430). Patrz 1927. Wprowadzono nowy zwyczaj co do kontaktu z wykluczonymi podczas zebrań: „Obojętnie czy wykluczony siedzi obok krewnego, czy któregokolwiek innego członka zboru, nie powinno to budzić zastrzeżeń jeśli tylko zachowuje się właściwie. Wprowadzanie ograniczeń, gdzie kto ma siedzieć, mogłoby w różnych sytuacjach wywoływać niepotrzebne problemy. Jeżeli wszyscy obecni, łącznie z wiernymi Bogu krewnymi, starają się respektować biblijne zasady dotyczące wykluczenia i miejsce zajmowane przez wykluczonego nikogo nie gorszy, nie ma potrzeby wprowadzać w tej kwestii żadnych ustaleń. (...) Jest to nowe wyjaśnienie w stosunku do tego, co zostało opublikowane w Strażnicy numer 2 z 1961 roku, strona 16 (wydanie polonijne z października 1953 roku, strona 159)” (Strażnica 15.08 2013 s. 8). Wymieniona publikacja z roku 1961 podawała: „Nie ma nic do zarzucenia, gdy wierni członkowie rodziny jadą w drodze do Sali Królestwa jednym pojazdem, razem z członkiem wyłączonym, lecz po przybyciu na salę wierni nie powinni siedzieć przy osobie wykluczonej ze zboru ani utrzymywać z nią społeczności. Powinni się zejść z nią dopiero przy powrocie do domu” (Strażnica Nr 2, 1961 s. 16). Towarzystwo Strażnica przypomina ŚJ, że mają nauczać zgodnie z jego aktualną nauką: „Czy nauczasz zgodnie z aktualnym zrozumieniem?...” (Strażnica 15.04 2013 s. 9). Prócz tego ogłasza, że mogą się zmienić kolejne nauki: „Obecnie możemy nie rozumieć w pełni niektórych wypowiedzi biblijnych, ponieważ z punktu widzenia Jehowy nie nadeszła na to odpowiednia pora” (Strażnica 15.09 2013 s. 14). Wprowadzono w Polsce „przenośne stojaki z literaturą” do wystawiania na uczęszczanych przez przechodniów ulicach (Nasza Służba Królestwa Nr 7, 2013 s. 6; patrz ilustracja Strażnica 15.10 2012 s. 1). Ogłoszono, że pomazańcy ŚJ będą zabrani do nieba przed Armagedonem, choć wcześniej uczono inaczej: „Wydaje się więc, że wszyscy pomazańcy, którzy wciąż będą na ziemi po początkowej fazie wielkiego ucisku, zostaną zabrani do nieba w jakimś momencie przed wybuchem Armagedonu. Jest to zmiana w stosunku do tego, co napisano w »Pytaniach czytelników« w Strażnicy z 15 sierpnia 1990 roku, strona 30” (Strażnica 15.07 2013 s. 8). Jeszcze wcześniej, przed rokiem 1928, uczono tak jak obecnie (Strażnica Nr 6, 1952 s. 9 [ang. 15.12 1951 s. 749]) patrz też 1928. Zmieniono pogląd o świeceniu pomazańców: „W Daniela 12:3 czytamy, że »wnikliwi [chrześcijańscy pomazańcy] będą jaśnieć jak blask przestworza«. Dzieje się tak, gdy przebywając jeszcze na ziemi, uczestniczą w dziele głoszenia. Ale Mateusza 13:43 wskazuje na czas, gdy będą jasno świecić w niebiańskim Królestwie. Wcześniej uważaliśmy, że oba wersety odnoszą się do tego samego – do działalności ewangelizacyjnej” (Strażnica 15.07 2013 s. 14). Towarzystwo Strażnica nawołuje do podporządkowania się jego zaleceniom oraz znów krytycznie odnosi się do wykształcenia: „3) Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. 4) Teraz jest czas, żeby ci, którzy pokładają ufność w świeckim wykształceniu, dobrach materialnych albo ludzkich instytucjach, zmienili swój sposób myślenia. Starsi powinni być gotowi pomóc każdemu, kto się chwieje w wierze” (Strażnica 15.11 2013 s. 20). Wydano nowy zmieniony angielski przekład Biblii ŚJ pt. New World Translation of the Holy Scriptures 2013 (patrz też 1950). Dokonano w nim wielu zmian w tekście (np. dodano w 6 miejscach imię Jehowa – Sdz 19:18, 1Sm 2:25, 6:3, 10:26, 23:14, 16). Usunięto z niego całkowicie teksty Mk 16:9-20 i J 7:53-8:11. Patrz też 2018. Ogłoszono przeniesienie siedziby Towarzystwa Strażnica z Brooklynu do Warwick: „W piątek 5 lipca 2013 roku rodzina Betel w Stanach Zjednoczonych z entuzjazmem przyjęła ogłoszenie, które podał Anthony Morris z Ciała Kierowniczego: »W czwartek 4 lipca 2013 roku osiągnięto porozumienie w sprawie sprzedaży kompleksu sześciu budynków przy Adams Street 117 i Sands Street 90 w Brooklynie. Sprzedaż budynków oznaczonych numerami od 1 do 5 wiąże się z opuszczeniem ich do połowy sierpnia bieżącego roku«. Brat Morris wyjaśnił, że pralnia, korzystająca z szóstego i siódmego piętra budynku numer 3, będzie tam nadal działać aż do połowy 2014 roku. Dodał też, że budynek przy Sands Street 90 prawdopodobnie będzie trzeba opuścić w roku 2017. Sprzedaż tych sześciu okazałych budynków wiąże się z przeniesieniem Biura Głównego Świadków Jehowy z Nowego Jorku na 102-hektarową działkę w Warwick” („Rocznik Świadków Jehowy 2014” s. 10-11). W książce pt. „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” (1991, 2001, 2010), zamieszczonej na płycie Watchtower Library 2013, usunięto podrozdział Gdy Ktoś Mówi „Jestem Muzułmaninem” (s. 23-24). Dotyczy to rozdziału Jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy (s. 15). Stopkę redakcyjną o „pokoleniu roku 1914” z Przebudźcie się! wycofano w listopadzie 1995 roku, gdy odrzucono tę naukę. Zastąpiła ją wtedy nowa jej wersja: „Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (Przebudźcie się! od numeru 11 z 1995 roku do grudnia 2012 roku w stałej stopce redakcyjnej na s. 4). Jednak od stycznia 2013 roku ta stopka też zniknęła z czasopisma ŚJ. Dlaczego? (patrz też 1995; pkt 49.2.).

2014 – Strażnica 15.01 2014 s. 31 ogłasza, że do „tego pokolenia” nie wliczają się wszyscy „młodsi pomazańcy”, jak uczono wcześniej, ale tylko tacy, którzy „posunęli się już w latach”. Ta korekta ma wskazywać na bliskość „wielkiego ucisku” i wyodrębniła ‘trzecią grupę pomazańców’ (patrz pkt 49.2). Patrz też 2010, 2008, 1995. Towarzystwo Strażnica znów ostrzega przed byłymi ŚJ: „Obecnie słudzy Jehowy nieczęsto mają do czynienia z odstępstwem w zborze. Kiedy jednak zetkniemy się z niebiblijnymi naukami – bez względu na ich źródło – musimy stanowczo je odrzucić. Niemądrze byłoby wdawać się w dyskusje z odstępcami, czy to osobiście, czy przez komentowanie ich blogów, czy też komunikując się z nimi w jakikolwiek inny sposób. Taka rozmowa – nawet gdyby miała służyć udzieleniu pomocy danej osobie – byłaby sprzeczna z omawianą tutaj radą biblijną. Jako słudzy Jehowy bezwzględnie się wystrzegamy odstępstwa, czyli je odrzucamy” (Strażnica 15.07 2014 s. 14). Towarzystwo Strażnica przez wiele lat tekst Łk 20:35 („ani się nie żenią”) odnosiło do przyszłej zmartwychwstałej klasy ziemskiej. Jednak od 15 sierpnia 2014 roku, tak jak prawie całe chrześcijaństwo, zastosowało ten werset biblijny do ludzi, którzy będą żyć w niebie (patrz Strażnica 15.08 2014 s. 29-30). Towarzystwo Strażnica zmieniło w Polsce nazwę dla związku wyznaniowego ŚJ: „Od wielu lat posługiwaliśmy się osobą prawną noszącą nazwę: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. Pragniemy poinformować, że Ciało Kierownicze zatwierdziło zmianę tej nazwy oraz postanowień Statutu tej osoby prawnej (Dzieje Apostolskie 16:4, 5). W dniu 13 maja 2014 Minister Administracji i Cyfryzacji wydał decyzję stwierdzającą wejście tych zmian w życie. Nowa nazwa tej osoby prawnej to: Świadkowie Jehowy w Polsce” (List Do wszystkich zborów w Polsce 21.05 2014 r.). Patrz też 1985, 1989. Równocześnie w Polsce 13 maja 2014 r. ŚJ opublikowali również swój nowy statut. Wynika z niego, że od teraz u ŚJ istnieje „Wspólnota Specjalnych Sług Pełnoczasowych”, do której należą „członkowie Wspólnoty” i „starsi”. W artykule 47 napisano, że ta „Wspólnota ma charakter zakonny”, a w artykule 48, iż „Członkostwo we Wspólnocie jest urzędem duchowym”. W artykule 51 podano, że osoby sprawujące „urzędy duchowe” są odpowiednikami „osób duchownych i osób zakonnych” w innych kościołach. „Charakter zakonny” i „urząd duchowy” to nowe określenia dla wspomnianej grupy Świadków Jehowy zaliczanej do „Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych” (patrz Statut Świadków Jehowy w Polsce). Dotychczas ŚJ krytykowali podział na duchownych i laików istniejący w chrześcijaństwie. Towarzystwo Strażnica zapowiedziało opublikowanie kolejnego nowego śpiewnika (patrz 2009): „Może zastanawiasz się, dlaczego trzeba wprowadzić zmiany w śpiewniku. Jest kilka powodów. Przede wszystkim stale pogłębia się nasze zrozumienie Biblii, a to może wpływać na treść naszych pieśni (Prz. 4:18). Poza tym zrewidowano Przekład Nowego Świata w języku angielskim, a wiele wyrażeń i zwrotów użytych w obecnym śpiewniku zaczerpnięto z wcześniejszego wydania. Dlatego trzeba dostosować słownictwo pieśni do zrewidowanego tekstu Biblii. A ponieważ wiąże się to z dużymi zmianami, przy tej okazji zdecydowano dodać do śpiewnika kilkanaście utworów” („Nasza Służba Królestwa” Nr 12, 2014 s. 7). Wydano nową książkę omawiającą historię ŚJ pt. „Królestwo Boże panuje!” (240 stron), która jest jakby skróconym omówieniem materiału zawartego w publikacji z roku 1995 pt. „Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego” (750 stron). Przyznano się w niej do oczekiwań na zabranie do nieba w roku 1914 i 1918 (s. 23, 50) oraz na przykład do dawnych dat powrotu Jezusa w roku 1874 i Jego królowania od roku 1878 (s. 50). Przemilczano zaś w niej wiele innych chybionych dat i kompromitujących wydarzeń (np. Beth-Sarim, Wielka Piramida, oczekiwania na lata 1915, 1925, 1975, „pokolenie roku 1914”), które były wspominane w poprzednim podręczniku (patrz „Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 62, 76, 78, 104, 163, 201, 211, 259, 632-633, 716). Wprowadzono mianowanie na starszych w zborach i sług pomocniczych przez nadzorcę obwodu, a nie jak dotychczas przez krajowe Biuro Oddziału upoważnione przez Ciało Kierownicze (Strażnica 15.11 2014 s. 28-29). Towarzystwo Strażnica wprowadziło nadawanie swoich audycji przez telewizję internetową, a oglądanie jego programów zaliczono do „wielbienia Boga”: „Dnia 6 października 2014 roku na okres próbny uruchomiono w języku angielskim telewizję internetową JW Broadcasting. Od sierpnia 2015 roku nadawane materiały są tłumaczone na ponad 70 języków, żeby więcej braci i sióstr mogło odnosić duchowy pożytek” (Rocznik Świadków Jehowy 2016 s. 10); „Wiele rodzin ogląda te programy w ramach wieczoru wielbienia Boga” (jw. s. 5); „Uwielbiamy telewizję JW Broadcasting!” (jw. s . 15; por. s. 10). W Strażnicy na ilustracji ukazano jak takie „wielbienie Boga” przez telewizję wygląda (patrz Strażnica marzec 2016 s. 17). W skorowidzu ŚJ, w dziale „Kształtowanie się wierzeń” („picie alkoholu przed zadaniami związanymi ze świętą służbą” – „Skorowidz... 2001-2015” s. 275), wskazano, że teraz wolno ŚJ pić umiarkowanie alkohol przed „świętą służbą”: „Czy z tego fragmentu wynika, że nie wolno pić żadnego alkoholu przed pójściem na chrześcijańskie zebranie? Weź pod uwagę następujące sprawy: nie podlegamy Prawu Mojżeszowemu (Rzym. 10:4). W niektórych krajach nasi współwyznawcy spożywają do posiłków przed zebraniami napoje alkoholowe w umiarkowanych ilościach. Podczas Paschy używano czterech kielichów wina. Kiedy Jezus ustanawiał Pamiątkę, polecił apostołom pić wino, które wyobrażało jego krew (Mat. 26:27)” (Strażnica 15.11 2014 s. 17). Wprowadzono kilka zmian dotyczących różnych nadzorców: „W ostatnich latach wielu doświadczonym braciom i siostrom zmieniono przydział służby. Na przykład w roku 2014 nadzorcy okręgów i ich żony dostali zaproszenie do innej formy służby pełnoczasowej. W tym samym roku postanowiono, że nadzorcy obwodów będą kończyć służbę w tym charakterze w wieku 70 lat. A bracia, którzy mają 80 lub więcej lat,  nie mogą być koordynatorami gron starszych. Ponadto w ostatnim czasie wiele osób należących do rodziny Betel zostało wysłanych w teren” (Strażnica wrzesień 2019 s. 6-7). W 100 lat po ustanowieniu Królestwa w niebie w roku 1914 ŚJ napisali: „Czy będzie to nasza ostatnia Pamiątka? (1 Kor. 11:26). Tego nie wiemy” („Nasza Służba Królestwa” Nr 3, 2014 s. 2).

2015 – ŚJ odrzucili całkowicie swoją symbolikę dotyczącą Nabota (1Krl 21) i powrócili do swej nauki sprzed 1932 r. Nauczali oni od roku 1961, że Nabot wyobrażał pomazańców ŚJ. Natomiast w latach 1932-1961, że wyobrażał on Jezusa (Strażnica 15.03 2015 s. 9-10). Towarzystwo Strażnica wprowadziło nową naukę o Gogu z Magog. Obecnie uczy, że właściwie ma być dwóch Gogów, jeden przed Armagedonem (koalicja narodów), a drugi po Tysiącleciu (buntownicy). Opisała to Strażnica 15.05 2015 s. 29-30. Wcześniej, od 1953 r., nauczano, że Gogiem był szatan (patrz np. Strażnica 15.03 2009 s. 28). W latach 1932-1953 uczono, że jest nim dowódca w armii szatana (patrz np. „Bogactwo” 1936 s. 234-235). W latach 1930-1932 twierdzono, że Gogiem jest horda nieprzyjaciół Boga i Królestwa („Światło” 1930 t. II, s. 187, 224). Przed 1930 Towarzystwo Strażnica uczyło, że Gogiem jest horda atakująca cielesny Izrael (patrz np. „Walka Armagieddonu” 1919, 1925 s. 691-692). ŚJ zmienili swoją wykładnię przypowieści o talentach i nagrodzie: „Wcześniejsze wyjaśnienie:Jezus nagrodził swoich namaszczonych duchem niewolników żyjących na ziemi, gdy w roku 1919 powierzył im większą odpowiedzialność. Zrewidowane wyjaśnienie:Jezus nagrodzi swoich wiernych niewolników namaszczonych duchem, gdy w przyszłości przyjdzie i zabierze ich do nieba” (Strażnica 15.03 2015 s. 24). To samo dotyczy zmian dotyczących przypowieści o „niewolniku gnuśnym” i „dziesięciu dziewicach” (patrz Strażnica 15.03 2015 s. 24, 13). ŚJ zmienili swoją naukę i w tekście 2Kor 12:4 widzą trzy raje: „Swoją nadprzyrodzoną wizję Paweł opisał w Liście 2 do Koryntian 12:1-4  (odczytaj). To, co w niej zobaczył, nazwał objawieniem. Wizja ta odnosiła się do przyszłości, a nie do czegoś, co istniało w jego czasach. Czym był »raj«, który apostoł ujrzał, »porwany do trzeciego nieba«? Ma on wymiar literalny, duchowy oraz niebiański, przy czym wszystkie te aspekty urzeczywistnią się w przyszłości. Skąd taki wniosek? Otóż »raj« może dotyczyć literalnego, ziemskiego raju, który ma nadejść (Łuk. 23:43). Może też oznaczać raj duchowy, którego w pełni zaznamy w nowym świecie. Poza tym może się odnosić do »raju Bożego«, czyli wspaniałych warunków w dziedzinie niebiańskiej, w której przebywa Jehowa (Obj 2:7)” (Strażnica 15.07 2015 s. 8). Wcześniej ŚJ identyfikowali ten fragment ze swoim „rajem duchowym”: „[2Kor] 12:1-4 – Kto »został porwany do raju«? (...) Apostoł zapewne ujrzał w wizji raj duchowy, którym miał się cieszyć zbór chrześcijański w »czasie końca« (Dan. 12:4)” (Strażnica 15.07 2008 s. 28). Jeszcze wcześniej uczyli o raju ziemskim: „[Ap 2:7] Które jest pośrodku Raju Boga. – (...) Jest to ten sam Raj, o którym Pan Jezus mówił do łotra, iż miał w nim być, jak również na innem miejscu jest nazwany, »trzeciem niebem« (...) 2 Korynt. 12:2” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 29). Na wielu frontowych elewacjach sal królestwa zamieszczane jest niebieskie logo jw.org, wskazujące na adres strony internetowej ŚJ. Zastąpiło ono jakby usunięte w 2009 r. logo wieżyczki (patrz 2009). Od roku 1974 ŚJ pisali, że nie mają żadnego symbolu ‘religijnego’. W haśle Organizacja Jehowy w ang. skorowidzu stwierdzono: „no organizational symbol” („Watch Tower Publications Index 1930-1985” 1986 s. 454; por. ed. 1990, 1994). Podobnie pisano w wewnętrznym biuletynie ŚJ: „We have no organizational symbol to identify ourselves but show that we are Jehovah’s Christian witnesses by living in harmony with God’s will.—John 13:35” (ang. „Służba Królestwa” Nr 9, 1974 s. 8). Później pojawiła się na fasadach sal królestwa wieżyczka, a ostatnio wspomniany napis jw.org. Kiedyś zaś symbolem był krzyż z koroną. Towarzystwo Strażnica po raz pierwszy przyznało, że tylko „niektóre” manuskrypty z okresu II w. p.n.e. – I w. n.e. zawierały tetragram JHWH (patrz Strażnica 15.12 2015 s. 10). Dotychczas twierdzono, że wszystkie najstarsze rękopisy posiadały JHWH, a tylko młodsze posiadały imię Kyrios (Pan) (patrz np. Strażnica 01.04 2009 s. 30; Strażnica Nr 18, 2002 s. 28). Po raz pierwszy od roku 1992 Towarzystwo Strażnica ujawniło nazwiska pomocników (należących do „drugich owiec”) komitetów Ciała Kierowniczego (Strażnica 15.10 2015 s. 3). W 2015 r. (w polskiej publikacji w 2017 r.) Towarzystwo Strażnica znów zmieniło swoją naukę, twierdząc, że są „dwie” owczarnie, a nie „trzy” („Jezus – droga, prawda i życie” 2017 [ang. 2015] rozdz. 80, s. 186), patrz 1984.

2016 – Od stycznia czasopisma Przebudźcie się! i Strażnica „do rozpowszechniania” przestają być miesięcznikami i stają się dwumiesięcznikami. Patrz też 2006, 2008, 2013. Strażnica „do studium” nadal pozostaje miesięcznikiem. Wewnętrzny biuletyn „Nasza Służba Królestwa” został zastąpiony przez nowy miesięcznik pt. „Chrześcijańskie życie i służba program zebrań” (patrz „Zorganizowani do spełniania woli Jehowy” 2015 s. 59). Patrz 1919. Ogłoszono, że ŚJ przebywali w „niewoli babilońskiej” od II w. po Chr. do roku 1919 (Strażnica marzec 2016 s. 29), a nie w latach 1918-1919, jak uczono dotychczas (jw. s. 29-30). Jeszcze wcześniej nauczano o niewoli w latach 1914-1918 („Od raju utraconego...” s. 188 ; Strażnica Rok CVI [1985] Nr 22 s. 13). Ogłoszono, że „mężem z kałamarzem” z Ez 9 jest Jezus i aniołowie, a znakowanie ludzi będzie odbywać się w przyszłości podczas „wielkiego ucisku” (Strażnica czerwiec 2016 s. 16-17). Wcześniej nauczano, od 1931 r., że owym mężem jest „ostatek” pomazańców ŚJ, a znakowanie ludzi trwa od lat 30. XX w. (jw. s. 16; Strażnica 15.07 2008 s. 5-6). Jeszcze wcześniej nauczano, że ową misję wykonał C. T. Russell (Strażnica15.06 1925 s. 181; „Dokonana Tajemnica” 1925 s. 473). Podano nazwisko nowego prezesa: „Robert Ciranko, prezes Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica”, https://www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/sytuacja-prawna/regiony/rosja/jw-wolnosc-religii-zagrozona/Dziadkowie jego byli emigrantami z Węgier (Strażnica 15.08 2011 s. 19). Jeszcze Strażnica z 15 października 2015 r. zaliczała go tylko do Komitetu Redakcyjnego (s. 3), ale powyższy komunikat z 27 kwietnia 2016 r. nazwał już go prezesem. Podano nowe wytyczne dotyczące noszenia brody: „A czy jest stosowne, żeby brat nosił brodę? Noszenie brody było jednym z nakazów Prawa Mojżeszowego. Jednak chrześcijan to Prawo nie obowiązuje (...). W niektórych krajach noszenie zadbanej brody może nie budzić zastrzeżeń i wcale nie musi odwracać uwagi od głoszonej przez nas dobrej nowiny. Nawet niektórzy zamianowani bracia noszą tam brody. Mimo to część braci postanowiła z tego zrezygnować (...). W innych kulturach nie ma zwyczaju noszenia brody i dlatego nie byłoby to odpowiednie dla sługi Bożego. Brat, który nosiłby brodę, mógłby nie przysparzać swoim wyglądem chwały Bogu i mógłby nie być uważany za »człowieka nieposzlakowanego«” (Strażnica wrzesień 2016 s. 21). Patrz też 1916, 1923, 1968, 1988. Towarzystwo Strażnica chwali się ze zmian, które wprowadzało w ostatnich latach: „Rydwan z pewnością nie stoi w miejscu! Pomyślmy o wielu zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich 10 lat. Pamiętajmy, że zostały one wprowadzone z woli Jehowy” (Strażnica listopad 2016 s. 16). Ogłoszono nową interpretację historii ŚJ za okres I wojny światowej twierdząc, że głosiciele Towarzystwa Strażnica solidnie pracowali w terenie w latach 1914-1918: „W minionych latach uważaliśmy, że Jehowa był niezadowolony ze swoich sług, ponieważ podczas I wojny światowej nie wykazywali gorliwości w głoszeniu. Wyciągaliśmy wniosek, że właśnie z tego powodu pozwolił, by na krótki czas dostali się do niewoli Babilonu Wielkiego. (...) W gruncie rzeczy w latach 1914-1918 Badacze Pisma Świętego dali ogromne świadectwo” (Strażnica listopad 2016 s. 27-28). Wcześniej uczono, że w tym okresie byli oni prawie nieczynni w działaniach, tak iż nazwano ich nawet „trupami”: „Od r. 1914 do 1918świadkowie Jehowy byli więźniami duchowego, czyli nowoczesnego Babilonu. Nazwy Babilon Biblia używa do określenia tego złego świata pozostającego pod władzą Diabła. (...) Tych »dwóch świadków«, którzy się stali jakby trupami, wyobraża świadków Jehowy, którzy w roku 1918 umarli duchowo” („Od raju utraconego do raju odzyskanego” s. 188; por. Strażnica CV [1984] Nr 5 s. 18). Stan głosicieli (z najlepszego miesiąca roku) za rok służbowy 2016 według „Rocznika Świadków Jehowy 2017” s. 184-185 i 177: – w Polsce 119 932; – na świecie 8 340 847 [katolików na świecie 1.030.000.000 (Strażnica Nr 2, 2001 s. 17); w 2015 r. – 1.285.000.000 („Gość Niedzielny” 16.04 2017 s. 7)]. W Polsce wg cytowanego Rocznika po raz pierwszy od roku 1989 odnotowano spadek liczby głosicieli o 2% (tzn. -2%), najniższą liczbę ochrzczonych (1740 osób; w 1990 ochrzczono 11 387 osób) i najgorsze w historii w świecie 21 miejsce wśród innych narodów pod względem liczby głosicieli (najlepsze było 2 miejsce w 1959 r., a po 1989 r. było to 8 miejsce w 1997 r.).

2017 – ŚJ przyznali, że zdarzało się im źle rozumieć Biblię: „Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że Świadkowie Jehowy błędnie rozumieli jakieś fragmenty Biblii? Tak. Ale gdy nadszedł czas, by Bóg wyjawił ich znaczenie, Świadkowie chętnie dokonywali zmian w swoim sposobie myślenia” (Strażnica Nr 1, 2017 s. 15); Ciało Kierownicze nie jest natchnione przez Boga ani nieomylne. Dlatego może popełnić błąd przy wyjaśnianiu spraw doktrynalnych lub udzielaniu wskazówek organizacyjnych” (Strażnica luty 2017 s. 26). Towarzystwo Strażnica wymienia po raz pierwszy „odstępcze poglądy” współmałżonka jako powód przyzwolenia na separację małżeńską (Strażnica kwiecień 2017 s. 8). W ten sposób nieistotne są wszelkie walory współmałżonka. Dotychczas pisano tylko o możliwości separacji, gdy osoby będące ŚJ były maltretowane fizycznie i duchowo oraz gdy współmałżonek narzucał im odstępcze poglądy. Samo posiadanie „odstępczych poglądów” przez współmałżonka, bez ich narzucania, nie było powodem do ewentualnego rozbicia rodziny przez separację (patrz np. Strażnica 15.05 2012 s. 11). Dwie wypowiedzi, które szokują wielu byłych ŚJ: „»Kiedy słucham członków Ciała Kierowniczego i ich pomocników, czuję, jakby Jehowa przemawiał do mnie w moim własnym pokoju« – mówi Agatha, żona nadzorcy obwodu z Ghany” (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 24-25); „CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA (...) NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY: Filmy z telewizji JW Broadcasting i zborowe studium Biblii z udziałem obecnych” (jw. s. 21). W Towarzystwo Strażnica podało, że posiadanie przez głosiciela broni palnej w domu, w celu samoobrony, spowoduje pozbawienie go przywilejów w zborze (kwestie zatrudnienia związanego z noszeniem broni nie zmieniły się): „Jeśli chrześcijanin posiada broń, żeby chronić się przed ludźmi, starsi udzielą mu rad na podstawie Biblii. Gdyby nie chciał pozbyć się broni, nie byłby traktowany jako przykładny członek zboru. Nie spełniałby wymagań, żeby otrzymywać w zborze przywileje. To samo dotyczy chrześcijanina, którego praca wymaga noszenia broni palnej. Byłoby dobrze, żeby znalazł inne zatrudnienie” (Strażnica lipiec 2017 s. 32). Przypomniano jak postępować wobec wykluczonych z organizacji: „Chociaż może to nie być łatwe, musimy unikać kontaktów z wykluczonymi krewnymi – przez telefon, SMS-y, listy, mejle czy portale społecznościowe” (Strażnica październik 2017 s. 16). Wprowadzono nową naukę, że „miasta schronienia” (Lb 35:26-29) niczego nie symbolizowały: „Pismo Święte nie wskazuje, że miasta schronienia były proroczymi pierwowzorami” (Strażnica listopad 2017 s. 10). Wcześniej uczono (od 1995 r.), że „to powzięte przez Boga postanowienie co do wyratowania nas od śmierci” (Strażnica listopad 2017 s. 10). Jeszcze wcześniej (od 1934 r.), że to „organizacja Boża” („Wspaniały finał...” s. 152; Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 1 s. 18), a na początku uczono, że „miastem ucieczki” jest Chrystus („Złoty Wiek” 01.05 1929 s. 132; Strażnica listopad 2017 s. 10). Patrz 2015 (dwie owczarnie). Ogłoszono, że ŚJ prorokują: „[Joela] 2:28, 29 Namaszczeni chrześcijanie biorą udział w dziele prorokowania. Mówią o »wspaniałych rzeczach Bożych« oraz oznajmiają »dobrą nowinę o królestwie« (Dz 2:11, 17-21; Mt 24:14). Drugie owce wspierają ich w tej działalności” („Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań”październik 2017 s. 8). Patrz 2010. Zmieniono „ślub ubóstwa” dla „specjalnych sług” na „ślubownie posłuszeństwa i ubóstwa”: „Ogólnoświatowa Wspólnota Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy liczy obecnie około 67 000 członków. Część z nich pracuje w Betel, a inni usługują na budowach teokratycznych, jako nadzorcy obwodów, wykładowcy terenowi, pionierzy specjalni, misjonarze czy słudzy Sal Zgromadzeń lub ośrodków szkoleń biblijnych. Wszystkich ich obowiązuje »Ślubowanie posłuszeństwa i ubóstwa«” (Strażnica kwiecień 2017 s. 8). Por. „ślub ubóstwa” („Świadkowie Jehowy – głosiciele...” s. 351).

2018 – Na spotkaniu statutowym Towarzystwa Strażnica 7 października 2017 roku ogłoszono, że „Rocznik Świadków Jehowy 2017” był ostatnim rocznikiem i od roku 2018 nie będzie się już ukazywał. Wychodził on regularnie od roku 1927, a więc ponad 90 lat (były też wydania 1922 i 1925). Jeszcze w tym samym miesiącu, dnia 5 października 2017 roku, ŚJ w swoim ‘brewiarzu’ pt. „Codzienne badanie Pism – 2017” czytali takie oto słowa o swym Roczniku: „Jaką radość sprawia nam czytanie w Roczniku o rezultatach naszych wspólnych wysiłków!” (s. 99; por. Strażnica marzec 2016 s. 14). Ogłoszono wtedy też, że od stycznia 2018 roku czasopisma Strażnica i Przebudźcie się! „do rozpowszechniania” będą ukazywać się co 4 miesiące, czyli po 3 egzemplarze rocznie. Wcześniej (od 2016 r.) ukazywały się one co dwa miesiące (patrz też 2006, 2008, 2013, 2016). Strażnica „do studium” nadal pozostaje miesięcznikiem. W kwestii „pokolenia roku 1914” ukazano na wykresie zazębianie się dwóch grup pomazańców, tych którzy pamiętają rok 1914 i tych, którzy zostali pomazani zanim ci pierwsi zmarli (patrz „Chrześcijańskie życie i służba program zebrań” Nr 3, 2018 s. 5). Zanim wymrą ci drudzy, ma nastąpić koniec. Wydano nową polską Biblię ŚJ. Głównym powodem wydania tego nowego przekładu po angielsku w roku 2013 było stworzenie matrycy do tłumaczenia na inne języki, a więc i na język polski: „W 2013 roku opublikowano po angielsku zrewidowaną wersję tego przekładu, którą prościej będzie przetłumaczyć na inne języki. A przejrzysta, łatwa w czytaniu Biblia jest pomocna w głoszeniu” (Strażnica 15.02 2015 s. 25). Towarzystwo Strażnica tak oto przechwala się swoją nową Biblią: „List od Ciała Kierowniczego (...) Na początku tego roku służbowego, podczas dorocznego zgromadzenia statutowego Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica, Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata opublikował zrewidowaną angielską wersję najwspanialszego przekładu Biblii, jaki jest dostępny człowiekowi” („Rocznik Świadków Jehowy 2014” s. 4). Patrz 2013. Wprowadzono nową naukę, czym jest „trzecie niebo” (2Kor 12:2): „»Trzecie niebo« wspomniane w 2 Liście do Koryntian 12:2 to prawdopodobnie mesjańskie Królestwo, w którym rządzi Jezus Chrystus i 144 000 jego współkrólów, czyli inaczej »nowe niebo«” (2 Piotra 3:13). Można je nazwać »trzecim niebem«, ponieważ Królestwo to stanowi formę sprawowania władzy, która góruje nad innymi.” (Strażnica grudzień 2018 s. 8). Wcześniej (od 1949 r.) uczono, że to „stan wyjątkowego uniesienia” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 312). Jeszcze wcześniej nauczano, że to raj („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 375). Napisano o podwójnej moralności występującej u ŚJ: „Niektórzy zaczęli z tego powodu prowadzić podwójne życie. Kiedy przebywają z rodziną albo ze zborem, udają, że zachowują czystość moralną. Ale kiedy korzystają z mediów społecznościowych albo są z rówieśnikami, którzy nie służą Jehowie, zachowują się zupełnie inaczej. Używają wulgarnego języka, noszą nieskromne ubrania, słuchają deprawującej muzyki, nadużywają alkoholu, zażywają narkotyki, potajemnie chodzą na randki lub robią jeszcze gorsze rzeczy. Żyją w kłamstwie – udają przed rodzicami, współwyznawcami i Bogiem” (Strażnica październik 2018 s. 9). Ogłoszono nową naukę dotyczącą Ps 144:12-15: Pytania czytelników W angielskim zrewidowanym wydaniu Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata z 2013 roku słowa z Psalmu 144:12-15 odnoszą się do sług Bożych. Wcześniejsze tłumaczenie wskazywało na niegodziwych cudzoziemców, o których jest mowa w wersecie 11. Skąd ta zmiana?” (Strażnica kwiecień 2018 s. 32). Wydano po angielsku nowy, czwarty już, komentarz do Księgi Ezechiela pt. Pure Worship of Jehovah – Restored At Last! (Czyste wielbienie Jehowy – nareszcie przywrócone!), w którym na stronach 238-240, w specjalnym zbiorczym rozdziale (Summary of Clarifications), wymieniono cztery nowe wykładnie wprowadzone w tej książce. W grudniu 2018 roku wydano po polsku nowy podręcznik do studium pt. Czego nas uczyBiblia? (ang. 2015), który zastąpił książkę pt. CzegonaprawdęuczyBiblia? (2005, 2013). Angielski skorowidz w dziale Kształtowanie się wierzeń zaliczył do nowości znaczenie terminu „nowy świat”: 2018, meaning of term “new world”: w18.12.8 (Watchtower Library 2018); „W związku z tym nowy świat będzie połączeniem nowego nieba i nowej ziemi. Będzie to coś zupełnie nowego. Nowy świat obejmie zarówno niebiański rząd Królestwa, jak i ludzkość służącą Jehowie na rajskiej ziemi” (Strażnica grudzień 2018 s. 8). Wcześniej nauczano, że „nowy świat” to tylko „nowa ziemia”: „NOWA ZIEMIA (Inaczej: nowy świat)” („Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2015” 2016 s. 367). Patrz też 2020 („król północy”). „Dnia 12 grudnia 2018 roku Świadkowie Jehowy sprzedali ostatnią nieruchomość będącą częścią ich dawnego Biura Głównego w Brooklynie. Działkę przy ulicy One York Street, znaną także pod nazwą Front Street 30, zakupiła firma Fortis Dumbo Acquisition, LLC. Od 2004 roku Świadkowie sprzedali 37 nieruchomości położonych w Brooklynie”. https://www.jw.org/pl/wiadomosci/dla-mediow/regiony/usa/one-york-street-sprzedaz-20181213/

2019 Wydano po polsku nowy komentarz do Księgi Ezechiela pt. Czyste wielbienie Jehowy – nareszcie przywrócone! (ang. 2018, patrz powyżej), w którym na stronach 238-240 wymieniono cztery nowe wykładnie wprowadzone w tej książce. Wydano zrewidowaną wersję książki dla starszych zboru pt. ‘Paście trzodę Bożą’ (1 Piotra 5:2) (2019), w której zawarte są między innymi instrukcje dotyczące wykluczania ze zboru (poprzednia wersja z 2010 r.). Zakazano, pod wpływem RODO, sporządzania notatek z nazwiskami i adresami odwiedzanych osób: „Wobec powyższego głosiciele nie powinni zbierać danych osobowych w związku ze służbą kaznodziejską. Oznacza to, że nie przechowuje się informacji obejmujących imię i nazwisko, adres, język, pochodzenie etniczne danej osoby i tym podobnych. Nie zapisuje się także adresów mieszkań, w których nikogo nie było” (List z13 maja 2019, Do wszystkich zborów w Polsce). Wcześniej, przez całe lata, każda odwiedzana osoba była skrupulatnie opisywana: „Niejeden człowiek napotkany podczas głoszenia lubi nasze wizyty i chętnie przyjmuje literaturę, ale nie jest zdecydowany na studium Biblii. Możemy podtrzymywać zainteresowanie kogoś takiego, regularnie dostarczając mu nasze czasopisma. Zanotuj sobie jego imię i nazwisko, adres, datę wizyty, tytuły lub numery pozostawionych czasopism, omówiony werset oraz spostrzeżenia dotyczące jego zainteresowań” („Nasza Służba Królestwa” Nr 5, 2005 s. 8). Po raz kolejny zmieniono pytania do chrztu, usuwając z niej słowa o „duchu”, „spełnianiu Jego woli”, a zamiast „utożsamiania się ze Świadkami Jehowy” wstawiono „identyfikowanie” się z nimi; „należenie” do organizacji dano zamiast „przyłączania się” („organizację Bożą” zamieniono też na „organizację Jehowy”) (List: Ogłoszenia i Przypomnienia maj 2019 s. 1). Ogłoszono wyjątkową bliskość ‘końca’: „Od roku 1914 minęło już sporo czasu, dlatego z pewnością są to już ostatnie dni »dni ostatnich«” (Strażnica październik 2019 s. 8 [pogrubienie tekstu pochodzi od wydawcy czasopisma]). Wydano takie oto polecenie „nieochrzczonym głosicielom”: „Zanim zostanie nieochrzczonym głosicielem, musi całkowicie zerwać ze wszystkim, co ma związek z religią fałszywą. Powinien napisać list z informacją o wystąpieniu z kościoła* albo w inny sposób jednoznacznie zerwać wszelkie kontakty z tym kościołem oraz innymi organizacjami powiązanymi z Babilonem Wielkim. (...) *Gdy ktoś od wielu lat nie ma kontaktu z jakąś fałszywą organizacją religijną, może sam ustalić, czy przekazać taki list. Jeśli tak zdecyduje, powinien być to osobisty list, wyrażający własne odczucia” (Strażnica październik 2019 s. 12). Ogłoszono, że niedługo nie będzie już na ziemi członków Ciała Kierowniczego, bo pójdą do nieba: „Podczas wielkiego ucisku nastąpi istotna zmiana. W pewnym momencie pomazańcy przebywający wciąż na ziemi zostaną zabrani do nieba, żeby wzięli udział w wykonywaniu wyroku podczas Armagedonu (Mat. 24:31; Obj. 2:26, 27). Oznacza to, że nie będzie już z nami braci z Ciała Kierowniczego” (Strażnica październik 2019 s. 17). Ogłoszono o Biblii: „Studium Strażnicy to studium Biblii” (Strażnica maj 2019 s. 28). Po raz pierwszy ogłoszono, że ŚJ mogą wliczać sobie rozdane wizytówki do sprawozdania, jako publikacje: „Informujemy, że w »Sprawozdaniu ze służby« (S-4) można uwzględniać wizytówki tak jak inne publikacje” (Ogłoszenia i przypomnienia sierpień 2019, s. 3). Coraz częściej ostrzega się ŚJ przed odstępcami, czyli byłymi ŚJ: „Szatan, »ojciec kłamstwa«, posługuje się ludźmi będącymi pod jego wpływem, żeby szerzyć kłamstwana temat Jehowy oraz naszych braci i sióstr (...). Odstępcy wypaczają fakty dotyczące organizacji Jehowy i upowszechniają te oszczerstwa, posługując się internetem, telewizją i innymi środkami masowego przekazu. (...) Co powinniśmy zrobić, jeśli ktoś zaczyna nam przekazywać takie informacje? Nie powinniśmy ich słuchać. Dlaczego? Ponieważ wierzymy Jehowie i ufamy naszym braciom. Unikamy jakiegokolwiek kontaktu z odstępcami.  Nie pozwalamy, żeby cokolwiek – w tym nasza ciekawość – skłoniło nas do wdania się z nimi w dyskusję. (...) Czy odrzucałeś chęć słuchania tego, co mówią odstępcy, lub dyskutowania z nimi?” (Strażnica listopad 2019 s. 15-16). Kiedy w telewizji przedstawiane są doniesienia o odstępcach szerzących kłamstwa na temat Świadków Jehowy, rodzina Świadków od razu wyłącza telewizor” (Strażnica listopad 2019 s. 19). Po raz pierwszy Towarzystwo Strażnica określiło wyraźnie, kiedy pojawiła się nauka o duszy nieśmiertelnej: „Tak więc nauka o nieśmiertelności duszy musiała się pojawić po potopie” (Strażnica grudzień 2019 s. 15). Na stronie internetowej jw.org i na angielskiej płycie Watchtower Library rozpoczęto w roku 2015 publikować etapami New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition), to znaczy komentarz do Biblii, werset po wersecie, dostępny w wersji elektronicznej. W roku 2019 wydano pierwszy tom tej angielskiej Biblii w wersji papierowej. Zawiera on Ewangelie i Dzieje Apostolskie. „Jak Jehowa pokona swoich wrogów podczas Armagedonu? Może to zrobić na wiele sposobów. Może na przykład posłużyć się trzęsieniami ziemi, gradobiciem czy piorunami” (Strażnica wrzesień 2019 s. 9). Po aferze pedofilskiej w zborach ŚJ w Australii, tak skomentowano to w ich czasopiśmie: „Niestety, wykorzystywanie seksualne dzieci stało się na świecie istną plagą, z powodu której cierpią również prawdziwi chrześcijanie. Dlaczego? Jest mnóstwo »ludzi niegodziwych i oszustów«, a niektórzy z nich usiłują dostać się do zboru(2 Tym. 3:13). Poza tym niektóre osoby twierdzące, że do niego należą, uległy spaczonym pragnieniom swojego ciała i wykorzystały seksualnie jakieś dziecko” (Strażnica maj 2019 s. 8).

2020 – W roku 2019 (w październiku) podczas spotkania statutowego Towarzystwa Strażnica Ciało Kierownicze ogłosiło nową naukę o szarańczy. W publikacjach pojawiła się ona w roku 2020. Oto relacja o tym fakcie: Atak z północyBrat David Splane podał zaktualizowane wyjaśnienie proroctwa o szarańczy z 2 rozdziału Księgi Joela. Z niecierpliwością czekamy na możliwość przestudiowania tego nowego zrozumienia w Strażnicy” (https://www.jw.org/pl/wiadomosci/jw/region/swiat/Zgromadzenie-statutowe-w-roku-2019-streszczenie-programu/). Do tej pory szarańczą z Księgi Joela (rozdz. 1-2) i Apokalipsy (rozdz. 9) byli pomazani głosiciele tej organizacji od roku 1919. Jednak na tym posiedzeniu ogłoszono, że szarańczą z Jl 1-2 są ludzie z Babilonu z 607 r. p.n.e., choć nadal Świadkowie Jehowy stanowią szarańczę z Ap 9. Tak napisano: „Co się zmieniło? Teraz dokładniej rozumiemy proroctwo zapisane w Księdze Joela 2:7-9. Krótko mówiąc, słowa te odnoszą się nie do naszej działalności kaznodziejskiej, ale do inwazji armii babilońskiej, która zdobyła Jerozolimę w 607 roku p.n.e.” (Strażnica kwiecień 2020 s. 7). Kolejny raz ostrzega się ŚJ przed spożywaniem emblematów podczas Pamiątki (gdyż stale wzrasta liczba takich osób), bo można być zaliczonym do osób z odchyleniami psychicznymi: „Przez lata liczba spożywających emblematy na uroczystości Pamiątki się zmniejszała. Ale ostatnio liczba ta z każdym rokiem rośnie” (Strażnica styczeń 2020 s. 29); „W przeciwieństwie do Jehowy bracia, którzy liczą spożywających emblematy podczas Pamiątki, nie wiedzą, kto naprawdę jest namaszczony. Liczba ta obejmuje więc tych, którzy uważają się za pomazańców, ale nimi nie są. Niektóre osoby spożywające emblematy z czasem przestały to robić. Inne mają problemy psychiczne lub emocjonalne i niekiedy pod ich wpływem uznają, że będą panować z Chrystusem w niebie. Jak widać, nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, ilu pomazańców pozostało na ziemi” (Strażnica styczeń 2020 s. 29-30). Opisując swoje dawne dzieje Towarzystwo Strażnica odróżnia swoich głosicieli od „wyznawców chrześcijaństwa”: „Na początku Badacze Pisma Świętego pozwolili – podobnie jak wyznawcy chrześcijaństwa – żeby miłość do Jezusa przyćmiła ich miłość do Jehowy” (Strażnica kwiecień 2020 s. 21). Czyli nie zaliczyło ich do chrześcijan. W roku 2020 opublikowano wreszcie oficjalne stanowisko w kwestii „króla północy” (podjęte w 2018 r.), podając, że zmiana nauki podyktowana była delegalizacją ŚJ w Rosji: „W ostatnich latach Rosja ze swoimi sojusznikami również wtargnęła do »Pięknej Ziemi«. W roku 2017 wprowadziła zakaz działalności sług Jehowy i wtrąciła niektórych z nich do więzienia. Zdelegalizowała też nasze publikacje, w tym Przekład Nowego Świata. Ponadto przejęła obiekty Biura Oddziału oraz Sale Królestwa i Sale Zgromadzeń.Biorąc to pod uwagę, w roku 2018 Ciało Kierownicze doszło do wniosku, że Rosja i jej sojusznicy występują obecnie w roli króla północy” (Strażnica maj 2020 s. 14). Tak jak w roku 2019, znów ogłoszono wyjątkową bliskość ‘końca’: „Dzisiaj mamy więcej powodów niż kiedykolwiek, żeby koncentrować się na przyszłości. Wydarzenia na świecie dowodzą, że żyjemy w ostatnich dniach dni ostatnichtego systemu rzeczy” (Strażnica sierpień 2020 s. 7). Powtórzono zachętę z 2018 r. dotyczącą donoszenia starszym zboru na grzesznych krewnych i znajomych: „A co zrobisz, jeśli twój przyjaciel lub krewny popełnił poważny grzech, a ty o tym wiesz? ‛Powiedz prawdę’. Jesteś zobowiązany powiedzieć całą prawdę. Starsi mają prawo znać fakty. Dzięki temu mogą ustalić, jak najlepiej pomóc grzesznikowi odbudować więź z Jehową” (Codzienne badanie Pism 13 sierpnia 2020 s. 82; por. Strażnica październik 2018 s. 10). Podano informację o sprzedaży niektórych Sal Królestwa: „Na przykład w ostatnich latach drastycznie wzrosły koszty budowy i utrzymania miejsc wielbienia. Dlatego Ciało Kierownicze zaleciło, żeby Sale Królestwa były wykorzystywane optymalnie. W rezultacie wiele zborów jest łączonych, a niektóre Sale się sprzedaje. Zaoszczędzone pieniądze przeznacza się na budowę Sal tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Jeśli te zmiany dotknęły cię osobiście, to dostosowanie się do nowych okoliczności może być dla ciebie trudne. Niektórzy głosiciele mają teraz dalej na zebrania. Inni ciężko pracowali przy budowie czy konserwacji jakiejś Sali i mogą się zastanawiać, dlaczego musi być sprzedana. Mogą mieć poczucie, że ich czas i wysiłki poszły na marne. Zaakceptowali jednak podjętą decyzję, za co należy im się pochwała” (Strażnica listopad 2020 s. 22-23). Pokazano pewien paradoks, że „świadkiem” (ŚJ) jest też ten, kto nie „świadczy” „od sześciu miesięcy lub dłużej”: „Głosiciele nieczynni to tacy, którzy nie składają sprawozdania ze służby kaznodziejskiej od sześciu miesięcy lub dłużej. Takie osoby dalej są naszymi braćmi i siostrami i bardzo je kochamy” (Strażnica listopad 2020 s. 2). Towarzystwo Strażnica nie chce by jego głosiciele cokolwiek publikowali o sobie w Internecie: „Jakie niebezpieczeństwo wiąże się z publikowaniem w sieci materiałów o sobie? To, co zamieścimy, mogłoby sprawić wrażenie, że się przechwalamy i że brakuje nam pokory” (Strażnica grudzień 2020 s. 30). Ponowiono nakaz pełnego podporządkowania się organizacji: „My też powinniśmy stosować się do wskazówek od organizacji Jehowy i od razu chętnie wprowadzać je w życie. Ma to znaczenie, nawet jeśli nie wydają się nam ważne albo nie rozumiemy powodów ich podania” („Chrześcijańskie życie i służba program zebrań” listopad 2020 s. 2). Stan głosicieli (z najlepszego miesiąca roku) za rok służbowy 2020 na świecie 8 695 808 i odnotowano pierwszy raz w XXI wieku spadek liczby głosicieli o 0,6% (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2020 s. 2) [katolików na świecie 1.030.000.000 (Strażnica Nr 2, 2001 s. 17); w 2019 r. – 1.345.000.000 („Gość Niedzielny” 04.04 2021 s. 10)]. W Polsce najwyższy stan głosicieli – 113 980 (odnotowano spadek liczby głosicieli o 3%) (Sprawozdanie z działalności ... 2020 s. 4). Z powodu pandemii ŚJ przestają głosić „od domu do domu” i przy stojakach (głoszą pisząc e-maile, listy i telefonicznie): „Biorąc osobisty udział we wszystkich rodzajach działalności ewangelizacyjnej, głosiciele powinni przestrzegać obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Dotyczy to również pisania listów i głoszenia przez telefon” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań czerwiec 2020 s. 8).

2021 – Strażnica po raz pierwszy przyznała, że zebrania ŚJ odbywają się z powodu pandemii poprzez wideokonferencję (już od roku 2020): „Zebrania zborowe w trybie wideokonferencji Jak organizacja pomogła zborom uzyskać niedrogi i bezpieczny dostęp do aplikacji Zoom, dzięki czemu zebrania odbywają się w trybie wideokonferencji?” (Strażnica maj 2021 s. 32). W okresie pandemii, w pierwszych miesiącach roku, drastycznie zmniejszono nakład czasopism do rozpowszechniania (Strażnica z ponad 93 mln. w 2020 r., do 74 mln.; Przebudźcie się! z 93 mln. w 2020 r., do 68 mln.), a miesięcznik Życie i służba... stał się dwumiesięcznikiem. Kolejny raz ‘czas końca’ ŚJ skraca się: „Bądź przygotowany w ostatnich dniach »dni ostatnich« Spodziewamy się, że w ostatnich dniach »dni ostatnich« problemy będą się nasilały” (Chrześcijańskie życie i służba program zebrań maj-czerwiec 2021 s. 9). Reklamując głoszenie przez telefon i za „pomocą narzędzi elektronicznych” napisano: „Docieramy do większej liczby ludzi niż podczas głoszenia od domu do domu!” (Strażnica sierpień 2021 s. 31). ŚJ jakby napisali o sobie: „Czy koniec świata jest bliski? Chociaż ludzie wiele razy zapowiadali koniec świata, to nic takiego się nie wydarzyło” (Strażnica Nr 2, 2021 s. 16). Podano nową interpretację tekstu Ag 2:7: „Ten artykuł omawia uaktualnione zrozumienie Księgi Aggeusza 2:7. Dowiemy się z niego, jaki jest nasz udział w ‛potrząsaniu wszystkimi narodami’.” (Strażnica wrzesień 2021 s. 14). „Na to symboliczne potrząsanie niektórzy reagują pozytywnie. W Księdze Aggeusza czytamy, że w jego wyniku do wielbienia Jehowy miały się przyłączyć „kosztowności [czyli szczere osoby] ze wszystkich narodów” (odczytaj Aggeusza 2:7-9)* *Jest to uaktualnione zrozumienie. Czasami wyjaśnialiśmy, że przyłączanie się szczerych ludzi do wielbienia Jehowy nie jest wynikiem ‛potrząsania wszystkimi narodami’. Zobacz »Pytania czytelników« zamieszczone w Strażnicy z 15 maja 2006 roku” (Strażnica wrzesień 2021 s. 16). Padają szokujące dla ŚJ słowa: „Dzisiejsi słudzy Jehowy nie twierdzą, że znają prawdę w stopniu doskonałym. Czasami mylili się w sprawach doktrynalnych i organizacyjnych. Nie ma w tym nic dziwnego” (Strażnica październik 2021 s. 22); „Czasami wskazówki od braci sprawujących przewodnictwo mogą się nam wydawać nielogiczne. Ale Jehowa błogosławi posłusznym. Z Jego Słowa i przeżyć Jego wiernych sług wiemy, że posłuszeństwo ratuje życie...” (Strażnica listopad 2021 s. 23). Na cmentarzu w Allegheny rozebrana została miniatura Wielkiej Piramidy, stojąca dotychczas obok grobu C. T. Russella (patrz 1916). Powrócono do znanego hasła o tych, co „mogą nigdy nie umrzeć”: „Pomyśl tylko, jak wyjątkową perspektywę mają przed sobą członkowie wielkiej rzeszy. W przeciwieństwie do miliardów żyjących dotąd ludzi mogą nigdy nie umrzeć!” (Strażnica styczeń 2021 s. 17).

2022 – Strażnica podała, że „na początku” w raju „życie nie będzie takie łatwe”: „Nie wiemy, ile wysiłku będzie wymagało oczyszczenie ziemi i przekształcenie jej w raj. Prawdopodobnie na początku będzie do wykonania mnóstwo pracy i życie nie będzie takie łatwe. Czy ośmielimy się wtedy narzekać na to, co zapewni nam Jehowa?” (Strażnica luty 2022 s. 7); „Ciało Kierownicze chce nam przypomnieć, że już teraz musimy się przygotować na trudne czasy, które są przed nami” (Strażnica styczeń 2022 s. 7). Podano nowe wytyczne dotyczące rozwodu i ponownego małżeństwa: „Jeśli chrześcijanin rozwodzi się z żoną, nie mając do tego biblijnej podstawy, a następnie poślubia inną kobietę (...) Jest to zaktualizowane zrozumienie. Wcześniej uważaliśmy, że takie małżeństwo jest cudzołożne (...) Chociaż nowe małżeństwo nie będzie uważane za cudzołożne, to mężczyzna ten przez wiele lat nie będzie się nadawał do otrzymania specjalnych przywilejów służby w zborze. Z pewnością ich nie otrzyma, zanim sprawa związana z jego niebiblijnym postępowaniem nie przestanie wywoływać negatywnych emocji i zanim nie odzyska on dobrej opinii” (Strażnica kwiecień 2022 s. 30-31). Ponownie (patrz 2021) obniżono nakład Strażnicy do rozpowszechniania z 74 210 000 egz. (Strażnica Nr 3, 2021 s. 2) do 36 300 000 egz. (Strażnica Nr 1, 2022 s. 2). Ponownie też obniżono nakład Przebudźcie się! z 68 097 000 egz. (Przebudźcie się! Nr 3, 2021 s. 2) do 31 460 000 egz. (Przebudźcie się! Nr 1, 2022 s. 2). Poza tym numery 2-3 tych czasopism mają zawierać materiał powtórzony z lat ubiegłych. Depresje wśród ŚJ: „Jeśli straciłeś wszelką nadzieję i chęć do życia, pomyśl o skorzystaniu z pomocy lekarskiej. Czasem przygnębienie jest objawem problemów zdrowotnych, takich jak depresja. Wielu ludziom pomogło odpowiednie leczenie*. *Przebudźcie się! nie zaleca żadnej konkretnej terapii” (Przebudźcie się! Nr 1, 2022 s. 14). Przedstawiono nową interpretację tekstu Ap 13:13 o ogniu zrzuconym na ziemię: „Zrzucenie dwóch bomb atomowych, będących wynikiem współpracy brytyjskich i amerykańskich naukowców, odegrało kluczową rolę w zakończeniu wojny na Pacyfiku. W ten sposób anglo-amerykańskie mocarstwo światowe ‛sprowadziło ogień z nieba na ziemię’.” (Strażnica maj 2022 s. 10). Poprzednia nauka patrz Strażnica 15.02 2009 s. 3. Zamiast miniatury Wielkiej Piramidy położono przy grobie Russella tablicę. Umieszczono na niej nazwiska 9 osób, dopisywanych na piramidzie po śmierci Russella. Zmieniono interpretację zmartwychwstania z tekstu Dn 12:2: „Wcześniej rozumieliśmy, że to proroctwo odnosi się do symbolicznego zmartwychwstania – ożywienia działalności sług Bożych w dniach ostatnich. Jednak teraz rozumiemy, że chodzi tutaj o literalne zmartwychwstanie, które nastąpi w nowym świecie. (...) Jest to zaktualizowane zrozumienie wyjaśnienia podanego w 17 rozdziale książki Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! i w Strażnicy numer 20 z roku 1987, strony 18-22” (Strażnica wrzesień 2022 s. 21). Jest to powrót do nauki wprowadzonej przez C. T. Russella („Nowe Stworzenie” 1925 [ang. 1904] s. 889). Zmieniono zrozumienie świecenia pomazańców z tekstu Dn 12:3, że dotyczy okresu Tysiąclecia: „W tym artykule przyjrzymy się uaktualnionemu zrozumieniu wersetów z Księgi Daniela 12:2, 3, które wspominają o wielkim programie edukacyjnym. (...) Kto będzie »świecić tak jasno jak nieboskłon«? (...) Tak więc Księga Daniela 12:3 musi odnosić się do namaszczonych duchem chrześcijan i zadania, które będą wykonywać podczas Tysiącletniego Panowania” (Strażnica wrzesień 2022 s. 22). Wcześniej uczono, że dotyczy to obecnego czasu: „W Daniela 12:3 czytamy, że »wnikliwi [chrześcijańscy pomazańcy] będą jaśnieć jak blask przestworza«. Dzieje się tak, gdy przebywając jeszcze na ziemi, uczestniczą w dziele głoszenia” (Strażnica 15.07 2013 s. 14). Zmieniono dotychczasową interpretację słów z tekstu J 5:28-29. Na przykład słowo „sąd” z tego fragmentu nie oznacza już „potępienia”, ale „obserwowanie” ludzi po zmartwychwstaniu: „Nie zostaną negatywnie osądzeni z powodu tego, co robili przed śmiercią. Ocenie będzie podlegać ich nastawienie i postępowanie po zmartwychwstaniu” (Strażnica grudzień 2022 s. 15; por. Strażnica wrzesień 2022 s. 14, 18).

2023 – W styczniu podczas filmu Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 1/2023 podano, że od marca 2023 r. zmniejszone zostają wymagania dotyczące miesięcznej liczby godzin głoszenia: pionier stały 50 godz. (było 70 godz.); pionier pomocniczy 30 godz. (było 50 godz.); pionier specjalny, misjonarz 100 godz. (było 130 godz.). Oto jak obniżył się nakład Strażnicy do rozpowszechniania: 93 281 789 egz. w 2020 r.; 24 400 000 egz. w 2023 r.; Przebudźcie się!: 93 354 000 egz. w 2020 r.; 12 787 000 egz. w 2023 r. Na stronie internetowej ŚJ jw.org poinformowano: „Ogłoszenie. W środę 22 lutego 2023 roku w Biurze Głównym podano ogłoszenie, że brat Anthony Morris nie jest już członkiem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy”. Jest to pierwszy przypadek podania komunikatu od 1980 r., gdy odszedł z Ciała Kierowniczego R. Franz. Kiedy w 1985 r. L. Greenlees został pozbawiony swej funkcji nie poinformowano tym w publikacjach ŚJ. Podczas spotkania statutowego ŚJ w październiku 2023 r. ogłoszono (patrz też Strażnica maj 2024 s. 14), że od listopada głosiele nie muszą już liczyć i zapisywać godzin głoszenia (nie dotyczy to pionierów, misjonarzy i nadzorców obwodów). Zwyczaj liczenia godzin wprowadzono w 1928 r. (patrz Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 312). ). Podczas tego spotkania statutowego stwierdzono, że w „wielkim ucisku” będzie można jeszcze nawrócić się (wcześniej temu zaprzeczano), a Sodomici i ludzie z dni Noego być może otrzymają szansę zmartwychwstania, bo ‘miłosierny Sędzia uczyni to, co słuszne’ (patrz też Strażnica maj 2024 s. 2-3, 6, 9-12, 14). Podczas audycji Ciała Kierowniczego w grudniu 2023 roku ogłoszono, że wszyscy Świadkowie Jehowy mogą nosić brody (Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 8/2023). Patrz 1923. Stan głosicieli (z najlepszego miesiąca roku) za rok służbowy 2023 na świecie 8 816 562 (Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2023 s. 2) [katolików na świecie 1.030.000.000 (Strażnica Nr 2, 2001 s. 17); w 2022 r. – 1.390.000.000 („Gość Niedzielny” 14.04 2024 s. 6)]. W Polsce najwyższy stan głosicieli – 116 307 (Sprawozdanie z działalności ... 2023 s. 6). Ang. skorowidz do publikacji ŚJ podał, że wprowadzono nową naukę, czyli „przygotowanie drogi do wyjścia z Babilonu Wielkiego” (2023, way out of Babylon the Great prepared (Isa 57:14)). Oznacza to, że Babilończycy, tacy jak „Henry Grew, George Storrs czy inni”, przygotowali ŚJ drogę opuszczenia Babilonu Wielkiego w roku 1919 (Strażnica maj 2023 s. 16-17, 19). Dotychczas Towarzystwo Strażnica nauczało, że ono samo opuściło Babilon Wielki, bez niczyjej pomocy. Angielski skorowidz do publikacji ŚJ z lat 1986-2024 w haśle Kształtowanie się wierzeń podał: 2023, Jehovah’s foreknowledge: w24.02 30. We wskazanej publikacji, ale z roku 2024, napisano: „Co Biblia mówi o zdolności Jehowy do przewidywania przyszłości? Z Biblii jasno wynika, że Jehowa potrafi przewidywać przyszłość (Izaj. 45:21). Ta Księga nie podaje jednak wszystkich szczegółów na temat tego, jak i kiedy Bóg to robi, ani nawet tego, ile postanawia wiedzieć. Dlatego nie możemy być w tej sprawie dogmatyczni” (Strażnica luty 2024 s. 30). Wynika z tego, że niewiele się zmieniło z poprzedniej nauki, poza słowami „nie możemy być (...) dogmatyczni”.

2024 – W lutym ogłoszono, że ŚJ podczas głoszenia nie mają już wspominać o zbieraniu datków: „Datki w służbie kaznodziejskiej. Ciało Kierownicze postanowiło, że głosiciele nie powinni już wspominać w służbie kaznodziejskiej o datkach. Jeśli osoba zainteresowana pyta o możliwość przekazania datku na naszą działalność, można ją skierować do serwisu jw.org lub wyjaśnić, jak złożyć datek w Sali Królestwa” (Ogłoszenia i przypomnienia luty 2024, Dla zborów, pkt 2). Wcześniej od wielu lat nakazywano już przy pierwszej rozmowie wspominać o datkach: „Pierwsza rozmowa (2 min lub mniej): (...) Wspomnij o datkach” (Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań lipiec 2016 s. 6). W związku z tym, że spada osobisty udział na zebraniach ŚJ, podano komunikat dotyczący brania udziału w nich w innej formie: „Nie powinniście jednak osądzać tych, którzy korzystają z zebrań za pośrednictwem wideokonferencji (Rzym. 14:10, 13). Nie należy również ustalać reguł co do tego, komu dać dostęp do odbierania zebrań w tym trybie. Takie działania wykraczałyby poza wskazówki podane przez »niewolnika wiernego i roztropnego«...” (Ogłoszenia i przypomnienia luty 2024, Dla starszych, pkt 2). Ogłoszono, że potop nie stanowi już proroczego pierwowzoru przyszłych wydarzeń (Strażnica maj 2024 s. 9). 15 marca 2024 roku podczas audycji telewizyjnej członek Ciała Kierowniczego ogłosił kilka zmian dotyczących osób wykluczonych (np. witania się z nimi, zapraszania ich na zebrania) oraz małoletnich, którzy nie spełniają wymagań podanych przez organizację. Ogłoszono też, że głosicielki mogą odtąd zawsze chodzić w spodniach, a głosiciele nie muszą już ubierać garnituru i krawata, prócz ściśle określonych sytuacji. To wszystko wkrótce szczegółowo ma opisać Strażnica.

XXI w. – Przebudźcie się! Nr 8, 1993 s. 29 ostrzega i obiecuje: „korzystaj z udostępnionych przez Jehowę środków umożliwiających ocalenie. Dzięki temu będziesz mógł się rozkoszować życiem w nadchodzącej przyszłości – zarówno w zbliżającym się wieku XXI, jak i XXII, XXIII oraz w każdym następnym”. Przebudźcie się! Nr 4, 1993 s. 21 pyta: „czy nasza planeta przetrwa kolejne 20 lat, by w roku 2012 mógł się na niej odbyć trzeci Szczyt Ziemi?”. Przetrwała.

2025 – W roku 1925 zapowiedziano: „Ziemia jest najlepszym miejscem, jakie człowiek mógł otrzymać. Ona jest wielkim śpichrzem, zawierającym wszystko, co człowiek potrzebuje dla rozwoju, wygody i zadowolenia. Za sto lat Ziemia będzie lepszym obrazem Raju, jakim była pierwotnie” („Złoty Wiek” 01.09 1925 s. 180).

2029 – Mija 115 lat „czasu końca” od roku 1914. Według Russella „czas końca” miał trwać 115 lat, w latach 1799-1914 („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 [ang. 1891] s. 15). Ten okres 115 lat uznawał też Rutherford do końca lat 20. XX w.: „wtenczas zaczął się Czas Końca świata, który dobiegł swego kresu 115 lat później, w roku 1914” (Strażnica 01.01 1923 s. 8 [ang. 15.11 1922 s. 359-360]).

2030 – „Jak będzie wyglądał świat za 100 lat?(...) nie wierzymy, aby Anglja nadal miała zachować swą światową pozycję; już obecnie podstawy jej się chwieją, a do roku 2030 na pewno nic nie pozostanie z tego imperjum, będącego głównym filarem szatańskiej organizacji; wszystkie narody ziemi połączone zostaną w jedno wielkie królestwo, którego królem będzie Jezus Chrystus” (Złoty Wiek 01.08 1930 s. 227-228).

2875 – Towarzystwo Strażnica podawało: „Jesień 1874 R. P. Wtóre Przyjście Chrystusa. (...) Jesień 2875 R. P. Zupełność Restytucyi” („Dokonana Tajemnica” s. 68). Rok ten otrzymywano po dodaniu okresu 1000-lecia do roku 1874, to znaczy do dawnej daty powrotu Jezusa (ang. Strażnica 15.11 1904 s. 3460 [reprint]).

2914 – Towarzystwo Strażnica podawało: „Jesień 1914 R. P. Koniec czasów Pogan (...) Jesień 2914 R. P. Panowanie przywrócone rodzajowi ludzkiemu” („Dokonana Tajemnica” s. 68). Rok ten otrzymywano po dodaniu okresu 1000-lecia do roku 1914, to znaczy do daty końca „czasów pogan” (ang. Strażnica 15.11 1904 s. 3460 [reprint]). Miał on charakteryzować się „zupełnem przywróceniem Łaski Bożej R. P. 2914” („Dokonana Tajemnica” s. 72). „1914 po Chr. Początek 1000-letniego dnia Drugiego Adama. 2914 po Chr. Koniec 1000-letniego dnia Drugiego Adama” (Strażnica 01.01 1923 s. 4).

 

Szerzej powyższe kwestie omówiliśmy, wraz z Szymonem Matusiakiem, w naszej książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy. Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 (Warszawa 2012). Dane chronologiczne omówiłem dokładnie w książce pt. Daty odrzucone i zmienione przez Świadków Jehowy (2022).

Więcej na te tematy patrz artykuły:

H. B. Rice i B. W. Keith – początkowi współpracownicy C. T. Russella i pierwsi porzucający go;

A. D. Jones i J. H. Paton – początkowi współpracownicy C. T. Russella i pierwsi porzucający go;

Czego C. T. Russell nauczył się od protestanta J. A. Seissa?

Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 1-6);

Dlaczego C. T. Russell nie wydawał siódmego tomu Wykładów Pisma Świętego?

Czy Testament C. T. Russella był zmieniany? (cz. 1-2);

Czy Świadkowie Jehowy manipulują terminem „korporacja”?

Czy Świadkowie Jehowy manipulują terminem „dyrektorzy”?

P. S. L. Johnson – jego życie i opinie o C. T. Russellu

Kiedy i w jakich okolicznościach C. T. Russell nazwany został Pastorem?

Czy zmiana tytułów tomów C. T. Russella miała związek z handlem? (cz. 1-2);

Czy wydanie książki Dokonana Tajemnica oraz czasopism Złoty Wiek i Biuletyn było złamaniem Testamentu C. T. Russella?

Od kogo C. T. Russell przejął ‘swoje’ nauki? (cz. 1-3);

Jak Ciało Kierownicze Świadków Jehowy łączyło Biura Oddziałów – dziś i dawniej? (cz. 1-2);

A. H. Macmillan – jaką władzę miał w Towarzystwie Strażnica jako asystent C. T. Russella?

Dlaczego J. F. Rutherford w roku 1907 został prawnikiem Towarzystwa Strażnica?

Czy w ostatnich latach szczególnie rozwija się ‘kult’ Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy?

Na co chorował C. T. Russell i z jakiego powodu zmarł?

Gertrude W. Seibert – prominentna współpracownica C. T. Russella i pomysłodawczyni tomu Dokonana Tajemnica! (cz. 1-2);

Dlaczego publikacje Towarzystwa Strażnica są anonimowe? (cz. 1-2);

„Pomocnicy” Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy – kim są i kim stają się?

Sekretarze prezesów Towarzystwa Strażnica – kim byli?

Sekretarze C. T. Russella – kim byli i jak potoczyły się ich dalsze losy?

Dlaczego w roku 1909 z nazwy czasopisma Strażnica usunięto słowo „Syjońska”?

Czy C. T. Russell był autokratą i jak zarządzał Towarzystwem Strażnica – różne opinie;

Jak J. F. Rutherford likwidował autonomię zborów;

Dlaczego C. T. Russell zmienił w roku 1896 nazwę Towarzystwa Strażnica?

Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej – dlaczego w roku 1909 C. T. Russell założył drugą korporację?

Testament C. T. Russella oraz czy był on przekonany, że w roku 1910 lub 1914 zostanie zabrany do nieba? (cz. 1-2);

Jaki majątek posiadał C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica? (cz. 1-3);

O ewentualnym następcy prezesa J. F. Rutherforda w roku 1919 raz jeszcze

Czy C. T. Russella porównywano w Towarzystwie Strażnica do papieża?

Jak J. F. Rutherford „rok po roku” zmieniał nauki C. T. Russella (cz. 1-7);

Czy J. F. Rutherford był kłótliwy, czy źle dobierał sobie współpracowników? (cz. 1-6);

Jak J. F. Rutherford z „woli Pana” likwidował polską korporację Towarzystwa Strażnica w Detroit (cz. 1-5);

Czy C. T. Russell zmieniał swoje nauki? (cz. 1-2);

Kiedy naprawdę Towarzystwo Strażnica odrzuciło C. T. Russella jako jedynego „sługę wiernego i roztropnego”? (cz. 1-2);

Czy J. F. Rutherford sam pisał swoje książki, czy mu ktoś pomagał? (cz. 1-2);

Jak J. F. Rutherford eliminował znaczenie osoby C. T. Russella (cz. 1-2);

Kto mógł zostać prezesem Towarzystwa Strażnica po śmierci C. T. Russella? (cz. 1 i 2);

Czy kolejny kryzys w Towarzystwie Strażnica?

Jak G. Jackson stał się Świadkiem Jehowy i członkiem Ciała Kierowniczego?

Jak członek Ciała Kierowniczego A. Morris stał się Świadkiem Jehowy i pomazańcem?

Środowisko, w którym narodziło się Towarzystwo Strażnica;

O Marii Russell, żonie C. T. Russella, wypowiedzi różne (cz. 1 i 2);

O Russellu wypowiedzi różne (cz. I, II, III);

O Rutherfordzie wypowiedzi różne;

N. Knorr w wypowiedziach różnych (cz. I, II);

O F. Franzu wypowiedzi różne (cz. I, II);

M. Henschel w wypowiedziach różnych;

O D. Adamsie i M. Larsonie wypowiedzi różne;

Raymond Franz były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy czy ‘uzurpator’?;

Królestwo Boże panuje! – nowa książka o historii Towarzystwa Strażnica;

Historie Towarzystwa Strażnica (www.piotrandryszczak.pl).

Patrz też cykl artykułów o publikacjach Towarzystwa Strażnica.

 

 

 

Zgłoś artykuł

Uwaga, w większości przypadków my nie udzielamy odpowiedzi na niniejsze wiadomości a w niektórych przypadkach nie czytamy ich w całości

Komentarze są zablokowane