Wszystkie artykuły w Dusza i piekło

 • Albo Bóg sadysta, albo piekła nie ma

  W niniejszym artykule chciałbym spojrzeć krytycznie na tytułowe stwierdzenie, które często jest przytaczane nie tylko przez ateistów, ale również przez wykształconych religijnie i głęboko wierzących chrześcijan, a które sprowadza się do niniejszego stwierdzenia: "Jeśli Bóg faktycznie istnieje, to albo nie ma wiecznego i straszliwego piekła, albo jeśli to piekło faktycznie jest, to by oznaczało, że Bóg jest jakimś mściwym sadystą, co przeczyłoby koncepcji Boga nieskończenie miłosiernego".

 • Tekst Hbr 12:23 a Towarzystwo Strażnica

  Świadkowie Jehowy zwalczają egzystencję po śmierci. Dla nich żyją po niej tylko osoby z ich organizacji z klasy 144 tysięcy. Reszta ludzi czeka na zmartwychwstanie, które kilka razy było już zapowiadane. W tym artykule ukazujemy, jak Świadkowie Jehowy odnoszą się do tekstu Hbr 12:23.

 • Kiedy pojawiła się nauka o duszy według Towarzystwa Strażnica?

  Świadkowie Jehowy choćiaż zwalczają z całą mocą naukę o duszy nieśmiertelnej, to jednak nie potrafią sprecyzować, kiedy ona zaistniała (datują od V do I wieku). Nie wiedzą też kto wprowadził ją. Raz piszą o szatanie, a innym razem, że Biblia nie uczy o tyn.

 • Polemika z artykułem podważającym istnieniu wiecznej kary Bożej - piekła

 • Jak Wiśniewski diabła przed piekłem ocalił