Jan Lewandowski

Ateiści bardzo często twierdzą, że Bóg jest dla nich czymś nieprawdopodobnym, niewiarygodnym, nierealnym, nieracjonalnym i tak dalej. Jednak czy wynika z tego jakikolwiek sensowny konkret? Sprawdzimy.
20 stycznia 2017 08:57

Pojawia się zarzut ze strony ateistów, że religia, w przeciwieństwie do nauki, nie ma żadnych praktycznych sukcesów w zakresie wyjaśniania świata. Tym razem rozpatrzę więc i ten zarzut.
13 stycznia 2017 08:23

Zdaniem ateistów wybór pomiędzy religiami jest czysto losowy i w zasadzie zależy od kultury w jakiej ktoś się narodził. Czyżby?
7 stycznia 2017 14:15

Streszczenie ciekawej debaty książkowej pomiędzy wojującym ateistą Danielem Dennettem i teistycznym apologetą Alvinem Plantingą.
30 grudnia 2016 07:47

Pewna dość spora grupka teistów, w tym co gorsza niekiedy nawet i chrześcijan, twierdzi, że wierzą w Boga ponieważ w jakiś sposób „odczuwają” Jego obecność. To wszystko. Przyjrzyjmy się sprawie bliżej.
23 grudnia 2016 15:33

Nieco żartobliwa próba spojrzenia na sposób rozumowania ateistów. Niemniej jednak wnioski i konkluzje są już jak najbardziej poważne.
16 grudnia 2016 08:40

Niektórzy ateiści twierdzą, że „prawdziwy naukowiec” powinien być ateistą aby zachować konsekwencję i ciągłość pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Czyżby?
12 grudnia 2016 08:17

Ateista twierdzi, że powinieneś podać mu "definicję Boga". Czyżby?
2 grudnia 2016 10:08

Czy tekst z Łk 2,33 nauczał pierwotnie, że Józef był biologicznym ojcem Jezusa? Sprawdzimy.
24 listopada 2016 12:59

Ateiści twierdzą czasem, że ateizm jest „prawdziwym sceptycyzmem”. Twierdzą też, że ateizm powinien być punktem wyjścia ponieważ nie dodaje zbędnych bytów i wynika jedynie z „samej obserwacji”. Jest to pospolite oszustwo.
20 listopada 2016 12:56

Czy myślenie życzeniowe jest wyłącznie domeną teistów? Taki zarzut stawiają ateiści. Sprawdzimy.
10 listopada 2016 13:43

W kategorii: Inne tematy

Satanizm

Polemika z satanizmem
4 listopada 2016 14:56

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Przemilczana historia Jehowy?

Na prośbę czytelnika publikuję ponownie moją polemikę z tekstem Mariusza Agnosiewicza, którą napisałem w 2004 roku. Tekst ten zniknął z niniejszego portalu z nieznanych mi powodów.
1 listopada 2016 16:56

Czy Szymon z Perei był prototypem Jezusa? Sprawdzimy zasadność kolejnej fantazji na temat początków chrześcijaństwa.
23 października 2016 09:30

Istnieje zarzut, że ewangeliczny opis uwolnienia Barabasza w dniu sądu Jezusa został „zmyślony”. Sprawdzimy na ile zasadny jest ten zarzut.
2 października 2016 14:37

Istnieje pewne ateistyczne przekonanie, zgodnie z którym religia na początku służyła człowiekowi do „wyjaśniania świata” i „tłumaczenia zjawisk przyrodniczych”. Tezę taką rozpowszechniali zwłaszcza religioznawcy marksistowscy i jest ona podtrzymywana do dzisiaj przez neoateistów zafascynowanych scjentyzmem
31 sierpnia 2016 10:04

Recenzja kolejnej książki polemizującej z Richardem Dawkinsem.
1 sierpnia 2016 09:31

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Pogański kalendarz Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy bardzo lubią podkreślać w rozmowach, że „zerwali ze światem”. Ich religia miała zostać już „całkowicie oczyszczona” z wszelkich złych wpływów. Nie jest to prawdą
3 lipca 2016 17:25

Ateiści w polemikach często przyznają, zwłaszcza po przyciśnięciu do muru, że cała wiedza ludzka jest czysto hipotetyczna i rzeczywiście nic nie da się do końca udowodnić na 100%. Niemniej upierają się jednocześnie, że ich wiedza jest jednak „bardziej prawdopodobna” niż światopogląd teistów ponieważ jest „oparta na empirii i nauce”. Twierdzenia te są całkowicie fałszywe a co najmniej bezpodstawne, co ukażę wyczerpująco w niniejszym eseju.
31 maja 2016 20:23

Istnieje pewien specyficzny rodzaj argumentacji ateistycznej, odwołujący się do lingwistyki i ten sposób wnioskowania zwany jest potocznie ateizmem semiotycznym, lub semantycznym. Główna idea tej gałęzi ateizmu jest taka, że jeśli nie jesteśmy w stanie odnieść jakiegoś pojęcia do doświadczenia, zgodnie z wymogiem Hume’a, to jakiekolwiek mówienie o tym pojęciu jest bezzasadne i puste treściowo. Nie można nawet zaprzeczyć takiemu pojęciu i wszelkie rozważania na jego temat są pozbawione sensu.
2 maja 2016 21:44

Ateiści powołujący się na wyższość nauki nad religią w swej argumentacji twierdzą, że nauka dość dobrze „sprawdza się” w praktyce i w technologicznym świecie, więc osądy „naukowego ateisty” o rzeczywistości są w pełni wiarygodne i dużo bardziej osadzone w realiach niż osądy teisty. Latamy na Księżyc, używamy antybiotyków, komputerów i tak dalej. Jest to jednak klasyczna ateistyczna erystyka.
2 kwietnia 2016 16:05

Jak wiadomo matematyka należy do dziedziny tak zwanych uniwersaliów (zwanych też powszechnikami), czyli jej konstrukcje nie występują w świecie rzeczywistym i są jedynie tworem ludzkiego mózgu. Tu zaczynają się właśnie przysłowiowe schody wziąwszy pod uwagę to, że dla racjonalistów realne jest tylko to, co można „potwierdzić empirycznie”. Matematyki nie da się jednak „potwierdzić empirycznie” i tym samym robi się ciekawie.
2 marca 2016 07:18

W kategorii: Ateizm

Bóg a wirusy

Ateistom wydaje się, że są nie wiadomo jak bystrzy twierdząc, że istnienie wirusów w przyrodzie jest dowodem na to, że Bóg jest zły lub zwyczajnie nie istnieje. Skoro bowiem Bóg stworzył wszystko, to „musiał” też stworzyć wirusy. Zdaniem ateistów łatwiej przyjąć, że dobrego Boga po prostu nie ma i za istnieniem wirusów stoi jedynie bezosobowy proces ewolucji darwinowskiej
1 lutego 2016 11:27

W dyskusjach pomiędzy ateistami i teistami odbywa się regularny ping pong w kwestii tego kto ma dowodzić swoje twierdzenia. Ateiści twierdzą oczywiście, że to na teiście spoczywa ciężar dowodu gdyż to on wysuwa twierdzenie o istnieniu Boga. Nie jest to prawdą. Ciężar dowodu spoczywa na każdym kto coś twierdzi, nie ważne czy jest to teista, czy ateista
2 stycznia 2016 07:44

W kategorii: Ateizm

Bóg a krasnoludki

Niemal każdy wojujący ateista twierdzi, że Bóg jest jak krasnoludki. Wiara w Boga ma być tak samo naiwna jak wiara w krasnoludki. Nawet teista o słabo ugruntowanym światopoglądzie zauważy, że te porównania są absurdalne
2 grudnia 2015 16:13