Jan Lewandowski

Skuteczność nauki w praktyce jest dla ateisty gwarancją, że nauka odkrywa prawdę o świecie. Jednak wcale jedno z drugiego tu nie wynika bowiem błędne przekonania o świecie też mogą być skuteczne w praktyce. Teza, że skuteczność w praktyce implikuje prawdę jest jedynie wyznaniem wiary ateisty i postulatem metafizycznym, którego nie da się udowodnić bez wpadnięcia w błędne koło. Rzekomo "naukowy" światopogląd ateisty upada więc ostatecznie i okazuje się być nie do odróżnienia od dowolnego urojenia.
17 listopada 2017 07:50

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Czy istnieją "prawa przyrody"?

Zdaniem "racjonalistów" i scjentystów istnienie "praw przyrody" jest pewne i wydaje się być wspierane przez nasze codziennie doświadczenie oraz przez system edukacji, który naucza nas choćby o "prawach fizyki". Jeśli "nauka" ustali istnienie określonych praw i zasad w przyrodzie, to sama również okaże się być czymś pewnym. Ale czy rzeczywiście możemy udowodnić istnienie czegoś takiego jak "prawa przyrody"? Okazuje się, że nie jest to wcale takie oczywiste, czym zajmę się właśnie w niniejszym artykule.
16 listopada 2017 08:39

Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do statusu wiedzy pewnej. Przeciwnie, wskazywał wręcz, że wolność chrześcijańskiego wyboru jest możliwa jedynie w warunkach niepewności wszystkiego. Niepewność wszelkiej wiedzy ludzkiej stawia natomiast w fatalnej sytuacji ateistów, "racjonalistów" i scjentystów, którzy twierdzą, że w opozycji do teizmu są w stanie dojść do wiedzy pozbawionej czynnika wiary.
15 listopada 2017 15:51

Indukcja i probabilizm to absolutne dwa fundamenty dla "naukowego ateisty", który czai się do ataku na teizm. Bez nich ateista nawet nie wystartuje w polemice i kompletnie nic nie zrobi. Postanowiłem zatem poświęcić tym dwóm zagadnieniom szczególną uwagę i wyczerpująco omówić te kwestie w kontekście polemiki ateistów wojujących z teistami.
10 listopada 2017 08:36

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Nieprzekładalność „rzeczywistości” na zdania

Czy obserwacje, w tym naukowe, zapisane w postaci zdań są pewne? Wcale nie. Stawia to w beznadziejnej sytuacji "racjonalizm", scjentyzm, "empiryzm" i inne tego typu potworki ery Oświecenia. Szerzej zajmę się tą kwestią w niniejszym tekście.
9 listopada 2017 08:31

Często słyszy się, w tym od niektórych bardzo wykształconych ludzi, że Wszechświat jest "matematyczny". Co to miałoby oznaczać? Jeśli ktoś wbudował w świat reguły matematyczne to od razu powstaje pytanie o to, kto miałby to zrobić. A może idea, że Wszechświat jest "matematyczny" to tylko taka forma złudzenia? Zagadnieniami tymi postaram się zająć w niniejszym tekście.
8 listopada 2017 12:03

Ateiści wymyślają sobie różne absurdalne twory, takie jakie Latający Potwór Spaghetti, czy fruwający czajniczek, które mają rzekomo ośmieszyć koncepcję istnienia Boga. Ich zdaniem, założenie o istnieniu Boga jest równie niepoważne jak założenie, że istnieją tego typu absurdalne twory. W niniejszym tekście ukażę, że takie rozumowania ateistyczne są tylko kolejnymi błędnymi uproszczeniami zagadnienia i fałszywymi analogiami, które ośmieszają same siebie i ateistów, a nie koncepcję istnienia Boga.
3 listopada 2017 08:47

W kategorii: Polemika z racjonalistą

"Racjonalistyczne" pogardzanie filozofią

"Racjonaliści" bardzo często podśmiewają się z filozofii, nazywając ją pogardliwie "metafizyką". Twierdzą, że filozofia nigdy nic nie osiągnęła poza "pustym ględzeniem". Pomijając fakt, że taki punkt widzenia jest tylko kolejnym dowodem na płyciznę ich myślenia, skoro to właśnie filozofii zawdzięczamy cały postęp ludzkiej myśli, to jeszcze ciekawsze jest to, że "racjonalizm" sam w sobie nie jest niczym więcej jak tylko kolejną metafizyką, o czym napiszę szerzej w niniejszym artykule.
2 listopada 2017 09:32

Ateiści rozsiewają propagandę, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek za teizmem. Czyżby? Sprawdźmy i ten postulat.
26 października 2017 15:39

W kategorii: Ateizm

Czy teizm jest dla leniwych?

Ateista twierdzi, że teizm to światopogląd ludzi leniwych, zaś ateizm to światopogląd ludzi bardzo pracowitych intelektualnie. Sprawdźmy więc i tę obiegową tezę.
26 października 2017 15:25

Czy można potraktować ateizm po prostu jako urojenie? Interesująca koncepcja. Spojrzenie takie wydaje się tym bardziej ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczność, że ateista nie jest w zasadzie w stanie wykazać, że dowolny jego pogląd jest umocowany w czymkolwiek wiarygodnym lub sensownym. Sprawdźmy więc ateizm również i pod kątem tego zagadnienia.
20 października 2017 06:13

W kategorii: Ateizm

Ostatni bastion ateisty

Czy jest jakiś bezpieczny schron duchowy, do którego może schować się ateista od którego zażądamy uzasadnienia jego zarzutów? Wydaje się, że tak. A jeśli istnieje taki schron to czy ateista może pozostać w nim bezpieczny? Sprawdźmy.
19 października 2017 07:49

Istnieje pewien problem, do którego czasem odwołują się zarówno teiści jak i ateiści. Problem ten można określić jako "milczenie Boga". Niektórzy pytają na przykład dlaczego Bóg milczał nad Auschwitz. W niniejszym tekście odniosę się w sposób ogólny do tego zagadnienia.
18 października 2017 12:07

Na czym właściwie opiera się ateizm? Po dyskusjach z ateistami wychodzi na to, że po prostu na niczym. Co gorsza, udzielają oni na ten temat albo sprzecznych albo błędnych logicznie odpowiedzi. Przeanalizuję bliżej tę kwestię w niniejszym artykule.
13 października 2017 09:24

W kategorii: Inne tematy

Bóg i "przypadek" w teorii ewolucji

Czy "przypadek" w teorii ewolucji czyni zbędnym Boga stwórcę, który nie mógłby w tej sytuacji się już ewolucją posłużyć, będąc niejako wykluczonym z procesu stwarzania? Taki zarzut jest formułowany nie tylko przez ateistów ale nawet przez niektórych apologetów teistycznych. Tym bardziej interesujące będzie więc przyjrzenie się temu zagadnieniu.
12 października 2017 07:50

Popularna jest teza, że intersubiektywność potwierdza obserwacje między sobą. Zwłaszcza w nauce obserwacje mają dodawać wiarygodności samej nauce i wywyższać ją w ten sposób względem innych poglądów. Sprawdźmy więc i tę tezę.
11 października 2017 09:59

Niektórzy początkujący apologeci teistyczni uważają, że aby "obalić" ateizm należy ateiście wykazać istnienie Boga. Sprawdźmy, czy jest to w rzeczywistości dobry pomysł.
6 października 2017 16:03

Ateiści i "racjonaliści" w dyskusjach oceniają wszystkie inne światopoglądy przez pryzmat swojego światopoglądu, który uważają za nadrzędny. W sytuacji gdy "racjonalizm" jest traktowany jako swego rodzaju probierz i wzorzec warto przyjrzeć się kwestii, czy posiada on jakikolwiek status mogący powiązać go z dowolną prawdą o świecie.
5 października 2017 09:38

W niniejszym tekście ukażę jak wiele nierozerwalnie połączonych ze sobą założeń branych na wiarę muszą poczynić "racjonaliści" odnośnie do świata zewnętrznego, przejmując te idee z teologii chrześcijańskiej. Jest to również sytuacja, w której po raz kolejny bardzo dobrze widać to, że "racjonaliści" wierzą, że w nic nie wierzą.
29 września 2017 07:05

Przedstawiam profil światopoglądowy Paula Feyerabenda, jednego z najciekawszych filozofów XX wieku, który wywołał spore zamieszanie swoimi publikacjami, szczególnie wśród "racjonalistów" i naukowców.
22 września 2017 08:57

Czy ateista może udowodnić choćby istnienie ateizmu? Pozornie wydaje się to dziecinnie prostym zadaniem. Ale po wejściu w szczegóły okazuje się, że wcale tak nie jest. Przyjrzyjmy się również i tej kwestii.
15 września 2017 08:53

Wojujący ateiści lubią twierdzić w dyskusjach, że teoria ewolucji jest już dziś "faktem tak pewnym jak grawitacja". Czyżby? Sprawdźmy więc i ten buńczuczny postulat.
8 września 2017 07:24

Czy ateista jest w stanie uzasadnić choćby wyższość swej niewiary nad dowolną wiarą? Z pozoru sprawa wydaje się oczywista ale po wejściu w szczegóły okazuje się, że wcale tak nie jest. Zapraszam do lektury mojej kolejnej polemiki.
1 września 2017 10:30

Ponowne rozprawienie się z ateizowaniem i scjentyzowaniem przez ateistów nauki w celu atakowania przy jej pomocy innych światopoglądów, zwłaszcza światopoglądu teistycznego. Tym artykułem spróbuję postawić kropkę nad i.
25 sierpnia 2017 10:20

Ateiści porównują wiarę w Boga do wiary w krasnoludki. To bałamutna, sofistyczna i infantylna retoryka, ma ona jednak na celu dyskredytowanie teistów i jest jedną z najczęstszych ateistycznych erystyk, więc warto się jej jeszcze dogłębniej przyjrzeć.
18 sierpnia 2017 09:09