Jan Lewandowski

Ateiści często sugerują, że jedyną motywacją dla wiary chrześcijańskiej jest strach przed piekłem. Przyjrzyjmy się więc bliżej również temu zarzutowi.
7 września 2018 08:51

W kategorii: Kościół Katolicki

Kler i pieniądze

Wszyscy znamy aż nadto dobrze zarzuty wobec Kościoła związane z pieniędzmi i rzekomym bogactwem kleru. Zarzuty takie stawiają nie tylko niewierzący ale również wielu katolików. Temat pieniędzy zawsze wywoływał mnóstwo emocji. Powstaje więc nieuchronne pytanie o to czy Kościół rzeczywiście zainteresowany jest głównie gromadzeniem bogactw, czy takie zarzuty są jedynie przejawem zawiści pewnych środowisk. W poniższym artykule omówię to zagadnienie również w kontekście misji zbawczej Kościoła.
22 czerwca 2018 08:49

Ateiści często twierdzą, że istnieje jedna ustalona definicja ateizmu. Ateizm ma być brakiem wiary w Boga i niczym więcej. Okazuje się, że jest to kolejne ateistyczne oszustwo. Słowniki definiują od dawna ateizm jako pogląd zaprzeczający istnieniu Boga. To już o wiele więcej niż po prostu brak wiary w Boga. Istnieją też inne definicje ateizmu. Mitem jest więc gorliwie rozpowszechniany przez internetowych ateistów pogląd, że ateizm to jedynie brak wiary w Boga i to jedyna prawomocna definicja ateizmu.
8 czerwca 2018 08:07

Niniejszy tekst jest podsumowaniem wyjątkowo ciekawej dyskusji jaką odbyłem korespondencyjnie z jednym z moich starych czytelników.
18 maja 2018 09:31

W kategorii: Ateizm

Fałszywe analogie ateistów

W czasie polemik ateiści bardzo często odwołują się do różnych barwnych analogii. Dla postronnego obserwatora może to jawić się jako przejaw błyskotliwej inteligencji ateistów. Ale to tylko pozory. W rzeczywistości przywoływanie przez ateistę analogii różnego typu jest objawem jego bezradności. Są to najczęściej fałszywe analogie i ateista robi je dlatego gdyż nie jest w stanie już czegoś wykazać na gruncie samego przedmiotu dyskusji. Ucieka więc w świat iluzji. Zagadnienie to rozwinę w niniejszym tekście.
13 kwietnia 2018 09:35

Czy chrześcijaństwo ostatecznie skrystalizowało się w I wieku i tym samym powinniśmy traktować je jako hermetycznie zamknięty i zastygły monolit, w którym nie wolno nic zmienić i którego nie można już w żaden sposób rozwijać? Tak sądzą niektórzy. W niniejszym tekście przyjrzę się nieco głębiej zagadnieniom z tym związanym.
6 kwietnia 2018 09:40

Zdaniem niektórych ateistów teizm i ateizm są „niesymetryczne”. Kierując taki zarzut w stronę teizmu ateista ma na myśli to, że teista zawsze dodaje więcej bytów do opisu świata niż ateista. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.
23 marca 2018 10:45

Zarówno w swoich publikacjach jak i w prywatnych dyskusjach Świadkowie Jehowy lubią powoływać się na "logikę" i "zdrowy rozsądek". Jest to zjawisko o tyle ciekawe, że terminów tych nie znajdujemy w Biblii, nie mówiąc o definicji tych terminów. W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej temu zagadnieniu, które samo w sobie jest ciekawe już zaledwie z pobieżnego punktu widzenia.
9 marca 2018 09:04

Ateiści żądają od teistów dowodu na istnienie Boga. Okazuje się jednak, że za tym żądaniem nie stoi w zasadzie nic konkretnego. Ateiści nie przedstawiają nawet jakiejś sprecyzowanej definicji tego co miałoby być takim dowodem. Dowody różnią się w zależności od tego co kto przez to rozumie. Dla fizyka dowód nie jest tym samym co na przykład dla matematyka. W sam dowód też zresztą trzeba uwierzyć i do tego opiera się on na założeniach przyjętych na wiarę. Te i inne dylematy omówię w niniejszym tekście.
28 grudnia 2017 10:29

Niektórzy ateiści i "racjonaliści" twierdzą, że tylko zjawiska powtarzalne, dające się intersubiektywnie przetestować, mają sens. Teizm ma więc nie mieć sensu skoro nie jest powtarzalnie testowalny. Okazuje się jednak, że przyjęcie tezy głoszącej, że tylko to co powtarzalne ma sens, rodzi poważne konsekwencje natury epistemologicznej. Przyjrzę się więc temu zagadnieniu bliżej w niniejszym tekście.
15 grudnia 2017 13:27

Skuteczność nauki w praktyce jest dla ateisty gwarancją, że nauka odkrywa prawdę o świecie. Jednak wcale jedno z drugiego tu nie wynika bowiem błędne przekonania o świecie też mogą być skuteczne w praktyce. Teza, że skuteczność w praktyce implikuje prawdę jest jedynie wyznaniem wiary ateisty i postulatem metafizycznym, którego nie da się udowodnić bez wpadnięcia w błędne koło. Rzekomo "naukowy" światopogląd ateisty upada więc ostatecznie i okazuje się być nie do odróżnienia od dowolnego urojenia.
17 listopada 2017 07:50

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Czy istnieją "prawa przyrody"?

Zdaniem "racjonalistów" i scjentystów istnienie "praw przyrody" jest pewne i wydaje się być wspierane przez nasze codziennie doświadczenie oraz przez system edukacji, który naucza nas choćby o "prawach fizyki". Jeśli "nauka" ustali istnienie określonych praw i zasad w przyrodzie, to sama również okaże się być czymś pewnym. Ale czy rzeczywiście możemy udowodnić istnienie czegoś takiego jak "prawa przyrody"? Okazuje się, że nie jest to wcale takie oczywiste, czym zajmę się właśnie w niniejszym artykule.
16 listopada 2017 08:39

Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do statusu wiedzy pewnej. Przeciwnie, wskazywał wręcz, że wolność chrześcijańskiego wyboru jest możliwa jedynie w warunkach niepewności wszystkiego. Niepewność wszelkiej wiedzy ludzkiej stawia natomiast w fatalnej sytuacji ateistów, "racjonalistów" i scjentystów, którzy twierdzą, że w opozycji do teizmu są w stanie dojść do wiedzy pozbawionej czynnika wiary.
15 listopada 2017 15:51

Indukcja i probabilizm to absolutne dwa fundamenty dla "naukowego ateisty", który czai się do ataku na teizm. Bez nich ateista nawet nie wystartuje w polemice i kompletnie nic nie zrobi. Postanowiłem zatem poświęcić tym dwóm zagadnieniom szczególną uwagę i wyczerpująco omówić te kwestie w kontekście polemiki ateistów wojujących z teistami.
10 listopada 2017 08:36

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Nieprzekładalność „rzeczywistości” na zdania

Czy obserwacje, w tym naukowe, zapisane w postaci zdań są pewne? Wcale nie. Stawia to w beznadziejnej sytuacji "racjonalizm", scjentyzm, "empiryzm" i inne tego typu potworki ery Oświecenia. Szerzej zajmę się tą kwestią w niniejszym tekście.
9 listopada 2017 08:31

Często słyszy się, w tym od niektórych bardzo wykształconych ludzi, że Wszechświat jest "matematyczny". Co to miałoby oznaczać? Jeśli ktoś wbudował w świat reguły matematyczne to od razu powstaje pytanie o to, kto miałby to zrobić. A może idea, że Wszechświat jest "matematyczny" to tylko taka forma złudzenia? Zagadnieniami tymi postaram się zająć w niniejszym tekście.
8 listopada 2017 12:03

Ateiści wymyślają sobie różne absurdalne twory, takie jakie Latający Potwór Spaghetti, czy fruwający czajniczek, które mają rzekomo ośmieszyć koncepcję istnienia Boga. Ich zdaniem, założenie o istnieniu Boga jest równie niepoważne jak założenie, że istnieją tego typu absurdalne twory. W niniejszym tekście ukażę, że takie rozumowania ateistyczne są tylko kolejnymi błędnymi uproszczeniami zagadnienia i fałszywymi analogiami, które ośmieszają same siebie i ateistów, a nie koncepcję istnienia Boga.
3 listopada 2017 08:47

W kategorii: Polemika z racjonalistą

"Racjonalistyczne" pogardzanie filozofią

"Racjonaliści" bardzo często podśmiewają się z filozofii, nazywając ją pogardliwie "metafizyką". Twierdzą, że filozofia nigdy nic nie osiągnęła poza "pustym ględzeniem". Pomijając fakt, że taki punkt widzenia jest tylko kolejnym dowodem na płyciznę ich myślenia, skoro to właśnie filozofii zawdzięczamy cały postęp ludzkiej myśli, to jeszcze ciekawsze jest to, że "racjonalizm" sam w sobie nie jest niczym więcej jak tylko kolejną metafizyką, o czym napiszę szerzej w niniejszym artykule.
2 listopada 2017 09:32

Ateiści rozsiewają propagandę, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek za teizmem. Czyżby? Sprawdźmy i ten postulat.
26 października 2017 15:39

W kategorii: Ateizm

Czy teizm jest dla leniwych?

Ateista twierdzi, że teizm to światopogląd ludzi leniwych, zaś ateizm to światopogląd ludzi bardzo pracowitych intelektualnie. Sprawdźmy więc i tę obiegową tezę.
26 października 2017 15:25

Czy można potraktować ateizm po prostu jako urojenie? Interesująca koncepcja. Spojrzenie takie wydaje się tym bardziej ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczność, że ateista nie jest w zasadzie w stanie wykazać, że dowolny jego pogląd jest umocowany w czymkolwiek wiarygodnym lub sensownym. Sprawdźmy więc ateizm również i pod kątem tego zagadnienia.
20 października 2017 06:13

W kategorii: Ateizm

Ostatni bastion ateisty

Czy jest jakiś bezpieczny schron duchowy, do którego może schować się ateista od którego zażądamy uzasadnienia jego zarzutów? Wydaje się, że tak. A jeśli istnieje taki schron to czy ateista może pozostać w nim bezpieczny? Sprawdźmy.
19 października 2017 07:49

Istnieje pewien problem, do którego czasem odwołują się zarówno teiści jak i ateiści. Problem ten można określić jako "milczenie Boga". Niektórzy pytają na przykład dlaczego Bóg milczał nad Auschwitz. W niniejszym tekście odniosę się w sposób ogólny do tego zagadnienia.
18 października 2017 12:07

Na czym właściwie opiera się ateizm? Po dyskusjach z ateistami wychodzi na to, że po prostu na niczym. Co gorsza, udzielają oni na ten temat albo sprzecznych albo błędnych logicznie odpowiedzi. Przeanalizuję bliżej tę kwestię w niniejszym artykule.
13 października 2017 09:24

W kategorii: Inne tematy

Bóg i "przypadek" w teorii ewolucji

Czy "przypadek" w teorii ewolucji czyni zbędnym Boga stwórcę, który nie mógłby w tej sytuacji się już ewolucją posłużyć, będąc niejako wykluczonym z procesu stwarzania? Taki zarzut jest formułowany nie tylko przez ateistów ale nawet przez niektórych apologetów teistycznych. Tym bardziej interesujące będzie więc przyjrzenie się temu zagadnieniu.
12 października 2017 07:50