Jan Lewandowski

Ateiści opowiadają się najczęściej za korespondencyjną teorią prawdy, zwanej czasem klasyczną. Czasem jednak chcą uniknąć problemów związanych z tą koncepcją i opowiadają się za pragmatyczną wersją prawdy. Poniżej omówię te zagadnienia wraz z naciskiem na korespondencyjną teorię prawdy, którą wyznają najczęściej.
12 lipca 2019 10:13

Ateiści uważają, że niewierny Tomasz był niekonsekwentny. I nie tylko on. Zbadajmy głębiej to zagadnienie.
5 lipca 2019 09:47

Ateiści często zarzucają, że Bóg Starego Testamentu był okrutny. Uważają też, że historia zbawienia jest pozbawiona sensu gdyż Bóg posyłając Syna na śmierć krzyżową naprawiał tylko "bałagan", którego sam był przyczyną. Śmierć niewinnego Jezusa, umierającego na dodatek za nieswoje grzechy, miała być z tego punktu widzenia również niepotrzebna. W niniejszym tekście ukażę jak płytko i przez to błędnie ateiści interpretują te głębokie zagadnienia.
5 kwietnia 2019 10:13

Ateista niejednokrotnie potrafi zarzucać Biblii, że jej przekaz jest niejednoznaczny. Zarzuca też Jezusowi, że Jego słowa nie są wystarczająco jednoznaczne. Czy Biblia powinna być jednoznaczna? Co właściwie należy rozumieć przez „niejednoznaczność” i czy zawsze jest ona czymś negatywnym? Zastanówmy się nad tym.
29 marca 2019 09:09

Dość często słyszy się w dyskusjach o tym, że jeśli dany pogląd nie jest falsyfikowalny to nie jest naukowy lub nie powinien być traktowany poważnie. Niektórym ludziom wydaje się nawet, że wypowiadając takie zdania brzmią "bardzo naukowo". W poniższym tekście zbadam więc dogłębnie to zagadnienie i przy okazji wbiję w nie jak najwięcej przysłowiowych szpilek.
15 lutego 2019 08:20

Czy chrześcijanie uzasadniają koliście wiarygodność Biblii? Często słyszy się taki zarzut ze strony ateistów. Sprawdźmy zatem i to zagadnienie.
8 lutego 2019 08:47

W kategorii: Ateizm

Nihilistyczny ateista?

Zauważyłem ostatnio pewien nowy trend wśród wojujących ateistów polskich. Nie upierają się już, że nauki przyrodnicze zaprzeczają teizmowi, ani że cokolwiek jest pewnego w tych naukach. Nie upierają się nawet przy tym, że posiadają jakąkolwiek pewną wiedzę tyczącą się czegokolwiek. Twierdzą, że są "nihilistami" i nie są pewni niczego. Przy pomocy pewnych argumentów nadal jednak próbują negować niektóre aspekty teizmu chrześcijańskiego, takie jak wolna wola czy przesłanie Biblii. Przyjrzyjmy się więc temu.
1 lutego 2019 10:31

Ateiści często twierdzą, że niejaki Apoloniusz z Tiany był pierwowzorem Jezusa. Czyżby? Sprawdźmy.
18 stycznia 2019 12:17

W kategorii: Ateizm

Kościół i pedofilia

Od jakiegoś czasu natarczywa propaganda kłamliwych mediów liberalnych znowu wałkuje rzekomy problem "plagi" pedofilii w Kościele katolickim. W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej tej właśnie kwestii.
4 stycznia 2019 08:01

Starożytni poganie i współcześni ateiści często stawiają katolikom zarzut, że uczestniczenie w spożywaniu Eucharystii to "kanibalizm". W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej temu zarzutowi.
28 grudnia 2018 09:53

Jezus powiedział: "proście a będzie wam dane" (Mt 7,7). Jednak modlitwy nie zawsze są wysłuchiwane, co powoduje zarzuty ateistów. W niniejszym tekście przyjrzę się bliżej temu zagadnieniu.
21 grudnia 2018 08:28

W kategorii: Ateizm

Czy w Raju było cierpienie?

Niektórzy ateiści twierdzą, że nie da się pogodzić chronologii darwinowskiej teorii ewolucji z chronologią koncepcji stworzenia opisaną w pierwszych trzech rozdziałach księgi Rodzaju. Czy jest tu rzeczywiście sprzeczność? Sprawdźmy.
14 grudnia 2018 09:04

"Racjonaliści" lubią dyskredytować coś jako "pseudonaukę". Tak robią najczęściej w swych sporach z kreacjonizmem ale nie tylko. Okazuje się jednak, że z punktu widzenia stanu aktualnej wiedzy nie da się w ogóle powiedzieć co jest "nauką", a co nią nie jest. W tym wypadku pojęcia takie jak "pseudonauka" są czystym bezsensem. Współcześni filozofowie uważają wręcz problem pod tytułem "co jest nauką" za nierozstrzygalny i nadmiarowy. Zainteresowanych szczegółami tego zagadnienia zapraszam do lektury artykułu.
5 października 2018 10:10

Problem "weryfikacji" jest w sporach ateizm kontra teizm zagadnieniem centralnym i kluczowym. Tym bardziej więc warto poświęcić temu osobny tekst, co niniejszym czynię.
21 września 2018 09:35

Chyba każdy, kto miał do czynienia z wojującymi ateistami zetknął się nie raz z poglądem, że Bóg jest „bytem nadmiarowym”. W niniejszym tekście zajmę się bliżej tym zarzutem.
13 września 2018 06:01

Ateiści często sugerują, że jedyną motywacją dla wiary chrześcijańskiej jest strach przed piekłem. Przyjrzyjmy się więc bliżej również temu zarzutowi.
7 września 2018 08:51

W kategorii: Kościół Katolicki

Kler i pieniądze

Wszyscy znamy aż nadto dobrze zarzuty wobec Kościoła związane z pieniędzmi i rzekomym bogactwem kleru. Zarzuty takie stawiają nie tylko niewierzący ale również wielu katolików. Temat pieniędzy zawsze wywoływał mnóstwo emocji. Powstaje więc nieuchronne pytanie o to czy Kościół rzeczywiście zainteresowany jest głównie gromadzeniem bogactw, czy takie zarzuty są jedynie przejawem zawiści pewnych środowisk. W poniższym artykule omówię to zagadnienie również w kontekście misji zbawczej Kościoła.
22 czerwca 2018 08:49

Ateiści często twierdzą, że istnieje jedna ustalona definicja ateizmu. Ateizm ma być brakiem wiary w Boga i niczym więcej. Okazuje się, że jest to kolejne ateistyczne oszustwo. Słowniki definiują od dawna ateizm jako pogląd zaprzeczający istnieniu Boga. To już o wiele więcej niż po prostu brak wiary w Boga. Istnieją też inne definicje ateizmu. Mitem jest więc gorliwie rozpowszechniany przez internetowych ateistów pogląd, że ateizm to jedynie brak wiary w Boga i to jedyna prawomocna definicja ateizmu.
8 czerwca 2018 08:07

Niniejszy tekst jest podsumowaniem wyjątkowo ciekawej dyskusji jaką odbyłem korespondencyjnie z jednym z moich starych czytelników.
18 maja 2018 09:31

W kategorii: Ateizm

Fałszywe analogie ateistów

W czasie polemik ateiści bardzo często odwołują się do różnych barwnych analogii. Dla postronnego obserwatora może to jawić się jako przejaw błyskotliwej inteligencji ateistów. Ale to tylko pozory. W rzeczywistości przywoływanie przez ateistę analogii różnego typu jest objawem jego bezradności. Są to najczęściej fałszywe analogie i ateista robi je dlatego gdyż nie jest w stanie już czegoś wykazać na gruncie samego przedmiotu dyskusji. Ucieka więc w świat iluzji. Zagadnienie to rozwinę w niniejszym tekście.
13 kwietnia 2018 09:35

Czy chrześcijaństwo ostatecznie skrystalizowało się w I wieku i tym samym powinniśmy traktować je jako hermetycznie zamknięty i zastygły monolit, w którym nie wolno nic zmienić i którego nie można już w żaden sposób rozwijać? Tak sądzą niektórzy. W niniejszym tekście przyjrzę się nieco głębiej zagadnieniom z tym związanym.
6 kwietnia 2018 09:40

Zdaniem niektórych ateistów teizm i ateizm są „niesymetryczne”. Kierując taki zarzut w stronę teizmu ateista ma na myśli to, że teista zawsze dodaje więcej bytów do opisu świata niż ateista. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.
23 marca 2018 10:45

Zarówno w swoich publikacjach jak i w prywatnych dyskusjach Świadkowie Jehowy lubią powoływać się na "logikę" i "zdrowy rozsądek". Jest to zjawisko o tyle ciekawe, że terminów tych nie znajdujemy w Biblii, nie mówiąc o definicji tych terminów. W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej temu zagadnieniu, które samo w sobie jest ciekawe już zaledwie z pobieżnego punktu widzenia.
9 marca 2018 09:04

Ateiści żądają od teistów dowodu na istnienie Boga. Okazuje się jednak, że za tym żądaniem nie stoi w zasadzie nic konkretnego. Ateiści nie przedstawiają nawet jakiejś sprecyzowanej definicji tego co miałoby być takim dowodem. Dowody różnią się w zależności od tego co kto przez to rozumie. Dla fizyka dowód nie jest tym samym co na przykład dla matematyka. W sam dowód też zresztą trzeba uwierzyć i do tego opiera się on na założeniach przyjętych na wiarę. Te i inne dylematy omówię w niniejszym tekście.
28 grudnia 2017 10:29

Niektórzy ateiści i "racjonaliści" twierdzą, że tylko zjawiska powtarzalne, dające się intersubiektywnie przetestować, mają sens. Teizm ma więc nie mieć sensu skoro nie jest powtarzalnie testowalny. Okazuje się jednak, że przyjęcie tezy głoszącej, że tylko to co powtarzalne ma sens, rodzi poważne konsekwencje natury epistemologicznej. Przyjrzę się więc temu zagadnieniu bliżej w niniejszym tekście.
15 grudnia 2017 13:27