Jan Lewandowski

W kategorii: Ateizm

Ateiści a etyka

Ateista niemal na wszystko żąda od teisty "dowodu". Zażądam więc od ateistów dowodu na normatywność ich etyki, gdy próbują negatywnie oceniać moralnie naszą religię i krytykować nas. Myślę, że czytelnik będzie zdumiony gdy zobaczy jakie będą konsekwencje takiego żądania.
3 marca 2017 07:59

Uzupełnienie moich rozważań z poprzedniego artykułu o tym samym tytule.
24 lutego 2017 08:30

Ateiście wydaje się, że gdy zaproponuje on jakieś „wyjaśnienie alternatywne” danej przesłanki, na której opiera się teista w swym rozumowaniu, to już „obalił” on teizm. Mniemanie to jest jednak bardzo wątpliwe.
17 lutego 2017 04:23

Istnieje wśród „racjonalistów” pogląd, że „naukowa” krytyka Ewangelii jest zasadna. Sprawdzimy ten pogląd.
10 lutego 2017 03:19

Czy tak zwane Argumentum ad Ridiculum, czyli "argument z ośmieszania", może w jakikolwiek sposób zaszkodzić określonej idei, z teizmem włącznie? Sprawdzimy.
3 lutego 2017 08:40

Jeszcze jeden głos w dyskusji o ateistycznym argumencie dotyczącym powstrzymywania się w kwestii wyboru religii. Wcześniej pisał o tym już O.K. (artykuły z 20 stycznia 2017), jak i ja (artykuł z 7 stycznia 2017). Poniższy tekst jest finalnym domknięciem tego zagadnienia, przynajmniej jeśli chodzi o moje przemyślenia.
27 stycznia 2017 02:11

Ateiści bardzo często twierdzą, że Bóg jest dla nich czymś nieprawdopodobnym, niewiarygodnym, nierealnym, nieracjonalnym i tak dalej. Jednak czy wynika z tego jakikolwiek sensowny konkret? Sprawdzimy.
20 stycznia 2017 08:57

Pojawia się zarzut ze strony ateistów, że religia, w przeciwieństwie do nauki, nie ma żadnych praktycznych sukcesów w zakresie wyjaśniania świata. Tym razem rozpatrzę więc i ten zarzut.
13 stycznia 2017 08:23

Zdaniem ateistów wybór pomiędzy religiami jest czysto losowy i w zasadzie zależy od kultury w jakiej ktoś się narodził. Czyżby?
7 stycznia 2017 14:15

Streszczenie ciekawej debaty książkowej pomiędzy wojującym ateistą Danielem Dennettem i teistycznym apologetą Alvinem Plantingą.
30 grudnia 2016 07:47

Pewna dość spora grupka teistów, w tym co gorsza niekiedy nawet i chrześcijan, twierdzi, że wierzą w Boga ponieważ w jakiś sposób „odczuwają” Jego obecność. To wszystko. Przyjrzyjmy się sprawie bliżej.
23 grudnia 2016 15:33

Nieco żartobliwa próba spojrzenia na sposób rozumowania ateistów. Niemniej jednak wnioski i konkluzje są już jak najbardziej poważne.
16 grudnia 2016 08:40

Niektórzy ateiści twierdzą, że „prawdziwy naukowiec” powinien być ateistą aby zachować konsekwencję i ciągłość pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Czyżby?
12 grudnia 2016 08:17

Ateista twierdzi, że powinieneś podać mu "definicję Boga". Czyżby?
2 grudnia 2016 10:08

Czy tekst z Łk 2,33 nauczał pierwotnie, że Józef był biologicznym ojcem Jezusa? Sprawdzimy.
24 listopada 2016 12:59

Ateiści twierdzą czasem, że ateizm jest „prawdziwym sceptycyzmem”. Twierdzą też, że ateizm powinien być punktem wyjścia ponieważ nie dodaje zbędnych bytów i wynika jedynie z „samej obserwacji”. Jest to pospolite oszustwo.
20 listopada 2016 12:56

Czy myślenie życzeniowe jest wyłącznie domeną teistów? Taki zarzut stawiają ateiści. Sprawdzimy.
10 listopada 2016 13:43

W kategorii: Inne tematy

Satanizm

Polemika z satanizmem
4 listopada 2016 14:56

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Przemilczana historia Jehowy?

Na prośbę czytelnika publikuję ponownie moją polemikę z tekstem Mariusza Agnosiewicza, którą napisałem w 2004 roku. Tekst ten zniknął z niniejszego portalu z nieznanych mi powodów.
1 listopada 2016 16:56

Czy Szymon z Perei był prototypem Jezusa? Sprawdzimy zasadność kolejnej fantazji na temat początków chrześcijaństwa.
23 października 2016 09:30

Istnieje zarzut, że ewangeliczny opis uwolnienia Barabasza w dniu sądu Jezusa został „zmyślony”. Sprawdzimy na ile zasadny jest ten zarzut.
2 października 2016 14:37

Istnieje pewne ateistyczne przekonanie, zgodnie z którym religia na początku służyła człowiekowi do „wyjaśniania świata” i „tłumaczenia zjawisk przyrodniczych”. Tezę taką rozpowszechniali zwłaszcza religioznawcy marksistowscy i jest ona podtrzymywana do dzisiaj przez neoateistów zafascynowanych scjentyzmem
31 sierpnia 2016 10:04

Recenzja kolejnej książki polemizującej z Richardem Dawkinsem.
1 sierpnia 2016 09:31

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Pogański kalendarz Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy bardzo lubią podkreślać w rozmowach, że „zerwali ze światem”. Ich religia miała zostać już „całkowicie oczyszczona” z wszelkich złych wpływów. Nie jest to prawdą
3 lipca 2016 17:25

Ateiści w polemikach często przyznają, zwłaszcza po przyciśnięciu do muru, że cała wiedza ludzka jest czysto hipotetyczna i rzeczywiście nic nie da się do końca udowodnić na 100%. Niemniej upierają się jednocześnie, że ich wiedza jest jednak „bardziej prawdopodobna” niż światopogląd teistów ponieważ jest „oparta na empirii i nauce”. Twierdzenia te są całkowicie fałszywe a co najmniej bezpodstawne, co ukażę wyczerpująco w niniejszym eseju.
31 maja 2016 20:23