O.K.

Obrona autentyczności nowotestamentalnych listów Piotra i Judy przed zarzutami liberalnej krytyki biblijnej.
29 czerwca 2024 01:44

W kategorii: Kościół Katolicki

Patmos -wyspa Objawienia (recenzja)

Recenzja książki o. prof. Adama Sikory „Św. Jan Apostoł i wyspa Apokalipsy”.
20 czerwca 2024 02:02

Jezus i rzymski cesarz Wespazjan mieli czynić podobne cuda. Czy opisy cudów jednego miały być skopiowane na podstawie opisów cudów drugiego? Czy pretensje do boskości Wespazjana i Jezusa są równie siebie warte?
16 czerwca 2024 00:12

Czy Jezus miał być zbuntowanym faryzejskim lewicowcem z bogatego domu, głoszącym prostą, optymistyczną formułkę dla biednego ludu?
21 grudnia 2023 19:25

W kategorii: Kościół Katolicki

Jakub Sprawiedliwy, „brat Pański”-biografia

Rekonstrukcja biografii Apostoła Jakuba Sprawiedliwego, „brata Pańskiego”, przywódcy judeochrześcijan w Jerozolimie, autora Listu Jakuba, na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
29 października 2023 00:41

Polemika z wywiadem Łukasza Niesiołowskiego-Spano dla Radia Naukowego na temat datowania ksiąg Starego Testamentu.
5 października 2023 14:29

Recenzja książki Jacoba Neusnera „Rabin rozmawia z Jezusem” i polemicznej odpowiedzi Mirosława Ruckiego „Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem” +głos w dyskusji papieża Benedykta XVI.
21 września 2023 19:31

Recenzja książki Łukasza Niesiołowskiego-Spano i Krystyny Stebnickiej: Historia Żydów w starożytności: od Thotmesa do Mahometa.
4 września 2023 13:02

Księża mówią, że opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej jest grzechem. Czy jest to tylko ich wymysł, czy tak mówi Biblia? Sprawdźmy!
2 lipca 2023 16:38

Czy starożytne świadectwo Celsusa dowodzi, że Nowy Testament jest fałszerstwem?
19 maja 2023 23:47

Wiele z powszechnie dziś przytaczanych antychrześcijańskich zarzutów wywodzi się tak naprawdę wprost ze starożytnego traktatu przeciw chrześcijanom „Prawdziwe Słowo” pogańskiego filozofa Celsusa. Traktat ten znamy tylko za pośrednictwem późniejszej polemiki Orygenesa „Przeciw Celsusowi”. Przedstawiamy nieracjonalistyczną rekonstrukcję „Prawdziwego Słowa” z odniesieniami do odpowiednich fragmentów „Przeciw Celsusowi”.
19 maja 2023 21:08

Racjonaliści zarzucają, że rzeź niewiniątek i inne epizody Bożego Narodzenia nie są potwierdzone przez niezależnych historyków, przede wszystkim Józefa Flawiusza. Polemika z artykułem Zbigniewa Chorążego „Czy katolicy potrzebują prawdziwej "rzezi niewiniątek"?”
23 grudnia 2022 19:09

Porównanie słynnego Testimonium Flavianum -świadectwa Józefa Flawiusza o Jezusie Chrystusie -z innymi świadectwami zarówno chrześcijańskimi, jak i niechrześcijańskimi. Ponadto odniesienia do pism Józefa Flawiusza przed Euzebiuszem z Cezarei.
20 grudnia 2022 23:55

Recenzja książki Alfreda Palli broniącej historyczności relacji Biblii na temat potęgi państwa pierwszych królów Izraela: Saula, Dawida i Salomona.+bonus, omówienie leksykonu Piusa Czesława Bosaka zbierającego biblijne relacje o władcach Izraela.
19 sierpnia 2022 14:08

Apostołowi Pawłowi przypisuje się autorstwo 13 listów w Nowym Testamencie. Racjonaliści uznają Pawłowe autorstwo tylko 7 z nich. Czy nauka „zdemaskowała” pozostałe jako fałszerstwo? Omówimy argumenty przeciwko autentyczności tych listów z wprowadzającego do Nowego Testamentu podręcznika Barta Ehrmana.
13 lipca 2022 12:57

Recenzja książki Pawła Lisickiego „Luter - ciemna strona rewolucji”.
4 lipca 2022 13:54

Czy słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian zaprzeczają świadectwu Całunu Turyńskiego, jakoby Jezus miał długie włosy?
15 maja 2022 02:42

Czy cud z Dziejów Apostolskich to fikcja inspirowana poematem Homera?
24 kwietnia 2022 01:39

W kategorii: Harmonie biblijne

Ewangelia Piotra a ewangelie kanoniczne

Porównanie najstarszego apokryficznego opisu męki i zmartwychwstania Chrystusa w tzw. Ewangelii Piotra z relacjami kanonicznych Czterech Ewangelii.
9 kwietnia 2022 21:04

W kategorii: Inne tematy

LGBT

Co oznacza skrót LGBT?
11 lutego 2022 14:39

Krótki komentarz na temat rzekomych wewnętrznych sprzeczności w katolickiej nauce o boskiej i ludzkiej naturze Chrystusa.
2 lutego 2022 23:45

W kategorii: Kościół Katolicki

PiS w Biblii

Prawo i Sprawiedliwość w Piśmie Świętym.
30 stycznia 2022 01:26

Recenzja książki Barta Ehrmana Nowy Testament: historyczne wprowadzenie do literatury wczesnochrześcijańskiej. Ogólne refleksje o liberalnej biblistyce Nowego Testamentu.
22 stycznia 2022 01:10

Czy Jezus jako dziecko terroryzował okolicę swoimi boskimi mocami, jak to opisano w apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Tomasza z II w.?
16 stycznia 2022 03:05

Wielu niewierzących odczuwa jakąś niezdrową fascynację opisanymi w apokryfach scenami "badania" dziewictwa Maryi po narodzeniu Chrystusa. Popatrzmy o czym tak naprawdę mówią te sceny w dwóch najstarszych apokryfach: Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.
13 stycznia 2022 13:43