O.K.

Czy św. Łukasz zaprzecza słowom św. Pawła?
23 listopada 2021 13:23

Recenzja książki Johna A.T. Robinsona „The priority of John”.
28 lipca 2021 01:32

W kategorii: Harmonie biblijne

Ewangelia według świętego Pawła

Fragmenty z listów św. Pawła, a także jego mów w Dziejach Apostolskich, opisujące ziemskie życie Jezusa, oraz nawiązania Pawła do nauk Jezusa znanych z Czterech Ewangelii.
24 kwietnia 2021 00:16

Omówienie 15 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian -traktatu Pawła o Zmartwychwstaniu, w kontekście innych relacji biblijnych i pozabiblijnych.
3 kwietnia 2021 22:38

Polemika z filmem „Całun Turyński-święta relikwia czy oszustwo?” z kanału YouTube "Lupa sceptyka".
7 marca 2021 00:00

Ks. prof. Marek Starowieyski to jeden z najbardziej zasłużonych polskich badaczy piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego. W antologii swoich tekstów daje nam pełne mądrości spojrzenie na świat prężnie rozwijającego się antycznego chrześcijaństwa.
18 stycznia 2021 16:34

Książka Romana Zająca „Trzej Królowie: Tajemnica Mędrców ze Wschodu” omawia rozwój legendy Mędrców ze Wschodu. Niestety, rozdział o Gwieździe Betlejemskiej nie dość, że zawiera masę bałamutnych bzdur, to jeszcze niektóre jego fragmenty są wyraźnie „zapożyczone” z mojego artykułu pt. „Gwiazda Betlejemska-polemika”.
21 grudnia 2020 22:02

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Boże Narodzenie-polemika Celsusa i Orygenesa

„Przeciw Celsusowi”, polemika Orygenesa z poganinem Celsusem, to klasyka apologetyki. Dyskusja obu starożytnych na temat Bożego Narodzenia dostarcza nam wielu cennych informacji dla historii tego wydarzenia.
16 grudnia 2020 11:41

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.
23 listopada 2020 22:34

W kategorii: Harmonie biblijne

Ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.
18 listopada 2020 17:48

W kategorii: Ateizm

Po co jest aborcja?

No właśnie -po co tyle krzyku o "prawach kobiet" itp.? (wersja poprawiona)
2 listopada 2020 21:24

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: działalność Jezusa w Galilei, Fenicji i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela
30 października 2020 15:18

Recenzja książki prof. Jana Jaworskiego, „Prawdziwe oblicze Boga: Całun Turyński w świetle najnowszych badań naukowych".
21 października 2020 17:07

Czy na Całunie widać pępek Jezusa?
16 października 2020 20:25

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 2).
12 października 2020 19:52

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 1).
12 października 2020 19:20

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: od chrztu Jezusa do rozpoczęcia działalności w Galilei.
23 sierpnia 2020 01:29

Datowanie radiowęglowe wskazało czas powstania Całunu na lata 1260-1390 -jak naukowo pokazano, jest to błędny wynik
10 czerwca 2020 20:20

W kategorii: Ateizm

Analfabetyzm Apostołów?

Czy księgi Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelie, nie mogły wyjść spod pióra Apostołów, bo ci byli analfabetami?
3 maja 2020 20:53

Recenzja i streszczenie książki anglikańskiego uczonego, który podjął się eksperymentu, czy wszystkie księgi Nowego Testamentu można datować przed zburzeniem Jerozolimy w roku 70 n.e.
31 stycznia 2020 19:38

W kategorii: Harmonie biblijne

Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 2

Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.
10 grudnia 2019 18:53

W kategorii: Harmonie biblijne

Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 1

Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć przez żydowską Wysoką Radę -Sanhedryn.
10 grudnia 2019 18:36

W ostatnich latach sceptycy co do autentyczności Całunu Turyńskiego znaleźli sobie nowy „argument”. Mianowicie autentyczność Całunu miałaby być wykluczona przez analizy dokonane za pomocą specjalnej techniki kryminalistycznej, zwanej Analizą Śladów Krwawych, tudzież z angielska Blood Pattern Analysis (BPA).
18 września 2019 11:56

Niekiedy niektórzy ateiści twierdzą że opis pogrzebu Jezusa w ewangeliach jest wymysłem, bo prawo rzymskie rzekomo zakazywało grzebania ukrzyżowanych skazańców.
7 lipca 2019 16:25

W kategorii: Harmonie biblijne

Relacje o Zmartwychwstaniu-uzgodnienie

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .
21 kwietnia 2019 00:26