O.K.

Rekonstrukcja biografii Łukasza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
9 grudnia 2021 23:49

Rekonstrukcja biografii Marka Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
9 grudnia 2021 16:08

Rekonstrukcja biografii Mateusza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
9 grudnia 2021 01:23

Czy Czterech Ewangelistów wymyślił sobie "pogromca herezji" Ireneusz, by wybranym przez siebie księgom przydać apostolski autorytet?
8 grudnia 2021 13:23

Czy żyjący na początku II w. biskup Papiasz z Hierapolis był niewiarygodnym pisarzem, który miał się opierać na relacjach z "czwartej ręki"?
7 grudnia 2021 22:53

Lista najważniejszych świadectw o autorstwie Czterech Ewangelii.
7 grudnia 2021 13:17

Wstęp do cyklu polemik na temat autorstwa Czterech Ewangelii.
6 grudnia 2021 12:30

Czy św. Łukasz zaprzecza słowom św. Pawła?
23 listopada 2021 13:23

Recenzja książki Johna A.T. Robinsona „The priority of John”.
28 lipca 2021 01:32

W kategorii: Harmonie biblijne

Ewangelia według świętego Pawła

Fragmenty z listów św. Pawła, a także jego mów w Dziejach Apostolskich, opisujące ziemskie życie Jezusa, oraz nawiązania Pawła do nauk Jezusa znanych z Czterech Ewangelii.
24 kwietnia 2021 00:16

Omówienie 15 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian -traktatu Pawła o Zmartwychwstaniu, w kontekście innych relacji biblijnych i pozabiblijnych.
3 kwietnia 2021 22:38

Polemika z filmem „Całun Turyński-święta relikwia czy oszustwo?” z kanału YouTube "Lupa sceptyka".
7 marca 2021 00:00

Ks. prof. Marek Starowieyski to jeden z najbardziej zasłużonych polskich badaczy piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego. W antologii swoich tekstów daje nam pełne mądrości spojrzenie na świat prężnie rozwijającego się antycznego chrześcijaństwa.
18 stycznia 2021 16:34

Książka Romana Zająca „Trzej Królowie: Tajemnica Mędrców ze Wschodu” omawia rozwój legendy Mędrców ze Wschodu. Niestety, rozdział o Gwieździe Betlejemskiej nie dość, że zawiera masę bałamutnych bzdur, to jeszcze niektóre jego fragmenty są wyraźnie „zapożyczone” z mojego artykułu pt. „Gwiazda Betlejemska-polemika”.
21 grudnia 2020 22:02

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Boże Narodzenie-polemika Celsusa i Orygenesa

„Przeciw Celsusowi”, polemika Orygenesa z poganinem Celsusem, to klasyka apologetyki. Dyskusja obu starożytnych na temat Bożego Narodzenia dostarcza nam wielu cennych informacji dla historii tego wydarzenia.
16 grudnia 2020 11:41

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatni tydzień życia Jezusa -nauczanie w Jerozolimie.
23 listopada 2020 22:34

W kategorii: Harmonie biblijne

Ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.
18 listopada 2020 17:48

W kategorii: Ateizm

Po co jest aborcja?

No właśnie -po co tyle krzyku o "prawach kobiet" itp.? (wersja poprawiona)
2 listopada 2020 21:24

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: działalność Jezusa w Galilei, Fenicji i Dekapolu po śmierci Jana Chrzciciela
30 października 2020 15:18

Recenzja książki prof. Jana Jaworskiego, „Prawdziwe oblicze Boga: Całun Turyński w świetle najnowszych badań naukowych".
21 października 2020 17:07

Czy na Całunie widać pępek Jezusa?
16 października 2020 20:25

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 2).
12 października 2020 19:52

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 1).
12 października 2020 19:20

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: od chrztu Jezusa do rozpoczęcia działalności w Galilei.
23 sierpnia 2020 01:29

Datowanie radiowęglowe wskazało czas powstania Całunu na lata 1260-1390 -jak naukowo pokazano, jest to błędny wynik
10 czerwca 2020 20:20