O.K.

Recenzja książki prof. Jana Jaworskiego, „Prawdziwe oblicze Boga: Całun Turyński w świetle najnowszych badań naukowych".
21 października 2020 17:07

Czy na Całunie widać pępek Jezusa?
16 października 2020 20:25

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 2).
12 października 2020 19:52

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: publiczna działalność Jezusa w Galilei, do śmierci Jana Chrzciciela (część 1).
12 października 2020 19:20

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu: od chrztu Jezusa do rozpoczęcia działalności w Galilei.
23 sierpnia 2020 01:29

Datowanie radiowęglowe wskazało czas powstania Całunu na lata 1260-1390 -jak naukowo pokazano, jest to błędny wynik
10 czerwca 2020 20:20

W kategorii: Ateizm

Analfabetyzm Apostołów?

Czy księgi Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelie, nie mogły wyjść spod pióra Apostołów, bo ci byli analfabetami?
3 maja 2020 20:53

Recenzja i streszczenie książki anglikańskiego uczonego, który podjął się eksperymentu, czy wszystkie księgi Nowego Testamentu można datować przed zburzeniem Jerozolimy w roku 70 n.e.
31 stycznia 2020 19:38

W kategorii: Harmonie biblijne

Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 2

Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.
10 grudnia 2019 18:53

W kategorii: Harmonie biblijne

Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 1

Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć przez żydowską Wysoką Radę -Sanhedryn.
10 grudnia 2019 18:36

W ostatnich latach sceptycy co do autentyczności Całunu Turyńskiego znaleźli sobie nowy „argument”. Mianowicie autentyczność Całunu miałaby być wykluczona przez analizy dokonane za pomocą specjalnej techniki kryminalistycznej, zwanej Analizą Śladów Krwawych, tudzież z angielska Blood Pattern Analysis (BPA).
18 września 2019 11:56

Niekiedy niektórzy ateiści twierdzą że opis pogrzebu Jezusa w ewangeliach jest wymysłem, bo prawo rzymskie rzekomo zakazywało grzebania ukrzyżowanych skazańców.
7 lipca 2019 16:25

W kategorii: Harmonie biblijne

Relacje o Zmartwychwstaniu-uzgodnienie

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .
21 kwietnia 2019 00:26

O ateistycznych trollach na przykładzie niejakiego Impactora z Filmwebu.
5 lutego 2019 01:59

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Gwiazda Betlejemska -polemika

Polemika z poglądami racjonalistów (Lucjana Ferusa i Aleksandra Krawczuka) na temat historycznej i astronomicznej wiarygodności epizodu Gwiazdy Betlejemskiej (Mt 2,1-16).
22 grudnia 2018 19:47

W kategorii: Harmonie biblijne

Ewangelie dzieciństwa -uzgodnienie

Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa. Dodatkowo: wzmianki i aluzje o pochodzeniu i dzieciństwie Jezusa u Pawła, Marka i Jana.
2 grudnia 2018 19:18

W kategorii: Inne tematy

Twierdzenie Bayesa


20 stycznia 2017 14:35


29 maja 2014 13:281

W kategorii: Ateizm

O Świętym Napletku Jezusa.


30 grudnia 2013 21:03


9 grudnia 2013 22:14


9 grudnia 2013 21:38

Piąta odsłona naszych zmagań z tym co na temat Całunu Turyńskiego i innych powiązanych relikwii napisano na portalu Racjonalista.pl. Tym razem do rozbiórki idzie artykuł Leszka Żuka zatytułowany "Dzieje Całunu Turyńskiego".
21 sierpnia 2013 20:42

Piąta odsłona naszych zmagań z tym co na temat Całunu Turyńskiego i innych powiązanych relikwii napisano na portalu Racjonalista.pl. Tym razem do rozbiórki idzie artykuł Leszka Żuka zatytułowany "Dzieje Całunu Turyńskiego".
21 sierpnia 2013 20:40