O.K.

W kategorii: Ateizm

Analfabetyzm Apostołów?

Czy księgi Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelie, nie mogły wyjść spod pióra Apostołów, bo ci byli analfabetami?
3 maja 2020 20:53

Recenzja i streszczenie książki anglikańskiego uczonego, który podjął się eksperymentu, czy wszystkie księgi Nowego Testamentu można datować przed zburzeniem Jerozolimy w roku 70 n.e.
31 stycznia 2020 19:38

W kategorii: Harmonie biblijne

Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 2

Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część druga obejmuje proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb Jezusa.
10 grudnia 2019 18:53

W kategorii: Harmonie biblijne

Męka Jezusa -uzgodnienie Cz. 1

Uzgodnienie opisów ewangelicznych procesu, męki i śmierci Jezusa. Część pierwsza obejmuje wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do skazania Jezusa na śmierć przez żydowską Wysoką Radę -Sanhedryn.
10 grudnia 2019 18:36

W ostatnich latach sceptycy co do autentyczności Całunu Turyńskiego znaleźli sobie nowy „argument”. Mianowicie autentyczność Całunu miałaby być wykluczona przez analizy dokonane za pomocą specjalnej techniki kryminalistycznej, zwanej Analizą Śladów Krwawych, tudzież z angielska Blood Pattern Analysis (BPA).
18 września 2019 11:56

Niekiedy niektórzy ateiści twierdzą że opis pogrzebu Jezusa w ewangeliach jest wymysłem, bo prawo rzymskie rzekomo zakazywało grzebania ukrzyżowanych skazańców.
7 lipca 2019 16:25

W kategorii: Harmonie biblijne

Relacje o Zmartwychwstaniu-uzgodnienie

Uzgodnienie relacji Nowego Testamentu opisujących Zmartwychwstanie Jezusa i Jego objawień po Zmartwychwstaniu -oraz dodatkowo, proroctwa Starego Testamentu odnośnie Zmartwychwstania .
21 kwietnia 2019 00:26

O ateistycznych trollach na przykładzie niejakiego Impactora z Filmwebu.
5 lutego 2019 01:59

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Gwiazda Betlejemska -polemika

Polemika z poglądami racjonalistów (Lucjana Ferusa i Aleksandra Krawczuka) na temat historycznej i astronomicznej wiarygodności epizodu Gwiazdy Betlejemskiej (Mt 2,1-16).
22 grudnia 2018 19:47

W kategorii: Harmonie biblijne

Ewangelie dzieciństwa -uzgodnienie

Uzgodnienie Ewangelii Łukasza i Mateusza we fragmentach dotyczących dzieciństwa Jezusa. Dodatkowo: wzmianki i aluzje o pochodzeniu i dzieciństwie Jezusa u Pawła, Marka i Jana.
2 grudnia 2018 19:18

W kategorii: Inne tematy

Twierdzenie Bayesa


20 stycznia 2017 14:35


29 maja 2014 13:281

W kategorii: Ateizm

O Świętym Napletku Jezusa.


30 grudnia 2013 21:03


9 grudnia 2013 22:14


9 grudnia 2013 21:38

Piąta odsłona naszych zmagań z tym co na temat Całunu Turyńskiego i innych powiązanych relikwii napisano na portalu Racjonalista.pl. Tym razem do rozbiórki idzie artykuł Leszka Żuka zatytułowany "Dzieje Całunu Turyńskiego".
21 sierpnia 2013 20:42

Piąta odsłona naszych zmagań z tym co na temat Całunu Turyńskiego i innych powiązanych relikwii napisano na portalu Racjonalista.pl. Tym razem do rozbiórki idzie artykuł Leszka Żuka zatytułowany "Dzieje Całunu Turyńskiego".
21 sierpnia 2013 20:40

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Całun Turyński –fałszerstwo (nie)dokonane cz. 3

Jednymi z najczęściej przywoływanych argumentów sceptyków, w różnego rodzaju dyskusjach w Internecie na temat autentyczności Całunu Turyńskiego, są rzekome "niezbędne" zniekształcenia twarzy, pogląd że Jezus był dwumetrowym olbrzymem, oprócz oczywiście kontrowersji wokół monet, pyłków itp. Większość tych "argumentów" przeciętni sceptycy czerpią z napisanego przez Aleksandra Głowackiego artykułu "Całun Turyński -fałszerstwo (nie)doskonałe." Tu moja polemika z nim, zdanie po zdaniu.
22 czerwca 2013 00:48

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Całun Turyński –fałszerstwo (nie)dokonane cz. 2

Jednymi z najczęściej przywoływanych argumentów sceptyków, w różnego rodzaju dyskusjach w Internecie na temat autentyczności Całunu Turyńskiego, są rzekome "niezbędne" zniekształcenia twarzy, pogląd że Jezus był dwumetrowym olbrzymem, oprócz oczywiście kontrowersji wokół monet, pyłków itp. Większość tych "argumentów" przeciętni sceptycy czerpią z napisanego przez Aleksandra Głowackiego artykułu "Całun Turyński -fałszerstwo (nie)doskonałe." Tu moja polemika z nim, zdanie po zdaniu.
21 czerwca 2013 22:16

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Całun Turyński –fałszerstwo (nie)dokonane cz. 1

Jednymi z najczęściej przywoływanych argumentów sceptyków, w różnego rodzaju dyskusjach w Internecie na temat autentyczności Całunu Turyńskiego, są rzekome "niezbędne" zniekształcenia twarzy, pogląd że Jezus był dwumetrowym olbrzymem, oprócz oczywiście kontrowersji wokół monet, pyłków itp. Większość tych "argumentów" przeciętni sceptycy czerpią z napisanego przez Aleksandra Głowackiego artykułu "Całun Turyński -fałszerstwo (nie)doskonałe." Tu moja polemika z nim, zdanie po zdaniu.
21 czerwca 2013 21:29

W kategorii: Polemika z racjonalistą

Jak nie został zrobiony Całun Turyński

Polemika z tekstem Zbigniewa Blanii-Bolnara "Jak został zrobiony Całun Turyński?" zamieszczonym w serwisie Racjonalista.pl
8 maja 2013 11:18

Czy Sudarium z Oviedo, Tunika z Argenteuil i Całun Turyński są fałszerstwami?
20 marca 2013 19:451

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na artykuł Mariusza Agnosiewicza pt. Św. Tkanina i jej wyznawcy, zamieszczony w serwisie Racjonalista.pl
18 lutego 2013 13:061