O.K.

Racjonaliści zarzucają, że rzeź niewiniątek i inne epizody Bożego Narodzenia nie są potwierdzone przez niezależnych historyków, przede wszystkim Józefa Flawiusza. Polemika z artykułem Zbigniewa Chorążego „Czy katolicy potrzebują prawdziwej "rzezi niewiniątek"?”
23 grudnia 2022 19:09

Porównanie słynnego Testimonium Flavianum -świadectwa Józefa Flawiusza o Jezusie Chrystusie -z innymi świadectwami zarówno chrześcijańskimi, jak i niechrześcijańskimi. Ponadto odniesienia do pism Józefa Flawiusza przed Euzebiuszem z Cezarei.
20 grudnia 2022 23:55

Recenzja książki Alfreda Palli broniącej historyczności relacji Biblii na temat potęgi państwa pierwszych królów Izraela: Saula, Dawida i Salomona.+bonus, omówienie leksykonu Piusa Czesława Bosaka zbierającego biblijne relacje o władcach Izraela.
19 sierpnia 2022 14:08

Apostołowi Pawłowi przypisuje się autorstwo 13 listów w Nowym Testamencie. Racjonaliści uznają Pawłowe autorstwo tylko 7 z nich. Czy nauka „zdemaskowała” pozostałe jako fałszerstwo? Omówimy argumenty przeciwko autentyczności tych listów z wprowadzającego do Nowego Testamentu podręcznika Barta Ehrmana.
13 lipca 2022 12:57

Recenzja książki Pawła Lisickiego „Luter - ciemna strona rewolucji”.
4 lipca 2022 13:54

Czy słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian zaprzeczają świadectwu Całunu Turyńskiego, jakoby Jezus miał długie włosy?
15 maja 2022 02:42

Czy cud z Dziejów Apostolskich to fikcja inspirowana poematem Homera?
24 kwietnia 2022 01:39

W kategorii: Harmonie biblijne

Ewangelia Piotra a ewangelie kanoniczne

Porównanie najstarszego apokryficznego opisu męki i zmartwychwstania Chrystusa w tzw. Ewangelii Piotra z relacjami kanonicznych Czterech Ewangelii.
9 kwietnia 2022 21:04

W kategorii: Inne tematy

LGBT

Co oznacza skrót LGBT?
11 lutego 2022 14:39

Krótki komentarz na temat rzekomych wewnętrznych sprzeczności w katolickiej nauce o boskiej i ludzkiej naturze Chrystusa.
2 lutego 2022 23:45

W kategorii: Kościół Katolicki

PiS w Biblii

Prawo i Sprawiedliwość w Piśmie Świętym.
30 stycznia 2022 01:26

Recenzja książki Barta Ehrmana Nowy Testament: historyczne wprowadzenie do literatury wczesnochrześcijańskiej. Ogólne refleksje o liberalnej biblistyce Nowego Testamentu.
22 stycznia 2022 01:10

Czy Jezus jako dziecko terroryzował okolicę swoimi boskimi mocami, jak to opisano w apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Tomasza z II w.?
16 stycznia 2022 03:05

Wielu niewierzących odczuwa jakąś niezdrową fascynację opisanymi w apokryfach scenami "badania" dziewictwa Maryi po narodzeniu Chrystusa. Popatrzmy o czym tak naprawdę mówią te sceny w dwóch najstarszych apokryfach: Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.
13 stycznia 2022 13:43

Kanał ufologiczny na YouTube "Kosmiczne opowieści" rzuca wyzwanie: "Gwiazda Betlejemska - wytłumacz ten absurd". Więc tłumaczymy.
6 stycznia 2022 23:39

W kategorii: Kościół Katolicki

Adam i Ewa w Nowym Testamencie

Historia Adama i Ewy jest atakowana przez ateistów. Jak sens tych opowieści jest interpretowany w Nowym Testamencie? Wszystkie wzmianki o Adamie i Ewie w Nowym Testamencie.
23 grudnia 2021 18:34

Czterej Ewangeliści -wiarygodność Tradycji.
11 grudnia 2021 22:45

Jak ustala się autorstwo dzieł starożytnych? Czy autorstwo Czterech Ewangelii jest gorzej, czy lepiej poświadczone niż innych starożytnych pism?
11 grudnia 2021 22:31

Czy argumenty przeciw tradycyjnym Czterem Ewangelistom są rzeczywiście tak mocne, jak utrzymuje Maciej i inni racjonaliści?
11 grudnia 2021 15:51

Rekonstrukcja biografii Jana Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
10 grudnia 2021 15:52

Rekonstrukcja biografii Łukasza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
9 grudnia 2021 23:49

Rekonstrukcja biografii Marka Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
9 grudnia 2021 16:08

Rekonstrukcja biografii Mateusza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
9 grudnia 2021 01:23

Czy Czterech Ewangelistów wymyślił sobie "pogromca herezji" Ireneusz, by wybranym przez siebie księgom przydać apostolski autorytet?
8 grudnia 2021 13:23

Czy żyjący na początku II w. biskup Papiasz z Hierapolis był niewiarygodnym pisarzem, który miał się opierać na relacjach z "czwartej ręki"?
7 grudnia 2021 22:53