O.K.

Recenzja książki Jacoba Neusnera „Rabin rozmawia z Jezusem” i polemicznej odpowiedzi Mirosława Ruckiego „Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem” +głos w dyskusji papieża Benedykta XVI.
21 września 2023 19:31

Recenzja książki Łukasza Niesiołowskiego-Spano i Krystyny Stebnickiej: Historia Żydów w starożytności: od Thotmesa do Mahometa.
4 września 2023 13:02

Księża mówią, że opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej jest grzechem. Czy jest to tylko ich wymysł, czy tak mówi Biblia? Sprawdźmy!
2 lipca 2023 16:38

Czy starożytne świadectwo Celsusa dowodzi, że Nowy Testament jest fałszerstwem?
19 maja 2023 23:47

Wiele z powszechnie dziś przytaczanych antychrześcijańskich zarzutów wywodzi się tak naprawdę wprost ze starożytnego traktatu przeciw chrześcijanom „Prawdziwe Słowo” pogańskiego filozofa Celsusa. Traktat ten znamy tylko za pośrednictwem późniejszej polemiki Orygenesa „Przeciw Celsusowi”. Przedstawiamy nieracjonalistyczną rekonstrukcję „Prawdziwego Słowa” z odniesieniami do odpowiednich fragmentów „Przeciw Celsusowi”.
19 maja 2023 21:08

Racjonaliści zarzucają, że rzeź niewiniątek i inne epizody Bożego Narodzenia nie są potwierdzone przez niezależnych historyków, przede wszystkim Józefa Flawiusza. Polemika z artykułem Zbigniewa Chorążego „Czy katolicy potrzebują prawdziwej "rzezi niewiniątek"?”
23 grudnia 2022 19:09

Porównanie słynnego Testimonium Flavianum -świadectwa Józefa Flawiusza o Jezusie Chrystusie -z innymi świadectwami zarówno chrześcijańskimi, jak i niechrześcijańskimi. Ponadto odniesienia do pism Józefa Flawiusza przed Euzebiuszem z Cezarei.
20 grudnia 2022 23:55

Recenzja książki Alfreda Palli broniącej historyczności relacji Biblii na temat potęgi państwa pierwszych królów Izraela: Saula, Dawida i Salomona.+bonus, omówienie leksykonu Piusa Czesława Bosaka zbierającego biblijne relacje o władcach Izraela.
19 sierpnia 2022 14:08

Apostołowi Pawłowi przypisuje się autorstwo 13 listów w Nowym Testamencie. Racjonaliści uznają Pawłowe autorstwo tylko 7 z nich. Czy nauka „zdemaskowała” pozostałe jako fałszerstwo? Omówimy argumenty przeciwko autentyczności tych listów z wprowadzającego do Nowego Testamentu podręcznika Barta Ehrmana.
13 lipca 2022 12:57

Recenzja książki Pawła Lisickiego „Luter - ciemna strona rewolucji”.
4 lipca 2022 13:54

Czy słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian zaprzeczają świadectwu Całunu Turyńskiego, jakoby Jezus miał długie włosy?
15 maja 2022 02:42

Czy cud z Dziejów Apostolskich to fikcja inspirowana poematem Homera?
24 kwietnia 2022 01:39

W kategorii: Harmonie biblijne

Ewangelia Piotra a ewangelie kanoniczne

Porównanie najstarszego apokryficznego opisu męki i zmartwychwstania Chrystusa w tzw. Ewangelii Piotra z relacjami kanonicznych Czterech Ewangelii.
9 kwietnia 2022 21:04

W kategorii: Inne tematy

LGBT

Co oznacza skrót LGBT?
11 lutego 2022 14:39

Krótki komentarz na temat rzekomych wewnętrznych sprzeczności w katolickiej nauce o boskiej i ludzkiej naturze Chrystusa.
2 lutego 2022 23:45

W kategorii: Kościół Katolicki

PiS w Biblii

Prawo i Sprawiedliwość w Piśmie Świętym.
30 stycznia 2022 01:26

Recenzja książki Barta Ehrmana Nowy Testament: historyczne wprowadzenie do literatury wczesnochrześcijańskiej. Ogólne refleksje o liberalnej biblistyce Nowego Testamentu.
22 stycznia 2022 01:10

Czy Jezus jako dziecko terroryzował okolicę swoimi boskimi mocami, jak to opisano w apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Tomasza z II w.?
16 stycznia 2022 03:05

Wielu niewierzących odczuwa jakąś niezdrową fascynację opisanymi w apokryfach scenami "badania" dziewictwa Maryi po narodzeniu Chrystusa. Popatrzmy o czym tak naprawdę mówią te sceny w dwóch najstarszych apokryfach: Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.
13 stycznia 2022 13:43

Kanał ufologiczny na YouTube "Kosmiczne opowieści" rzuca wyzwanie: "Gwiazda Betlejemska - wytłumacz ten absurd". Więc tłumaczymy.
6 stycznia 2022 23:39

W kategorii: Kościół Katolicki

Adam i Ewa w Nowym Testamencie

Historia Adama i Ewy jest atakowana przez ateistów. Jak sens tych opowieści jest interpretowany w Nowym Testamencie? Wszystkie wzmianki o Adamie i Ewie w Nowym Testamencie.
23 grudnia 2021 18:34

Czterej Ewangeliści -wiarygodność Tradycji.
11 grudnia 2021 22:45

Jak ustala się autorstwo dzieł starożytnych? Czy autorstwo Czterech Ewangelii jest gorzej, czy lepiej poświadczone niż innych starożytnych pism?
11 grudnia 2021 22:31

Czy argumenty przeciw tradycyjnym Czterem Ewangelistom są rzeczywiście tak mocne, jak utrzymuje Maciej i inni racjonaliści?
11 grudnia 2021 15:51

Rekonstrukcja biografii Jana Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.
10 grudnia 2021 15:52