Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Cyprian z Kartaginy a Towarzystwo Strażnica

  Cyprian z Kartaginy to kolejny z wczesnych pisarzy chrześcijańskich, którego nauki bardzo odbiegają od wykładni dzisiejszych Świadków Jehowy. Sami popatrzmy jak bardzo.

 • Atenagoras z Aten a Towarzystwo Strażnica

  W cyklu kilku artykułów ukazujemy, jak nauki pisarzy wczesnochrześcijańskich odbiegają od nauk Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy. Dziś Atenagoras z Aten z II wieku.

 • Na co chorował C. T. Russell i z jakiego powodu zmarł?

  Współcześni Świadkowie Jehowy niewiele piszą o o problemach zdrowotnych i śmierci założyciela Towarzystwa Strażnica i jego prezesa C. T. Russella. Żył on intensywnie, ale krótko, bo tylko 64 lata. Jego ojciec i zarazem współpracownik dożył zaś wieku 84 lat. Nasz tekst zbiera różne informacje, rozsiane w kilku źródłach, o chorobach pastora Russella i przyczynach jego śmierci

 • Kiedy Towarzystwo Strażnica naprawdę wprowadziło rok 607 przed Chr.? (cz. 2)

  W części drugiej tego artykułu kończymy temat związany z jedną z najważniejszych dat Świadków Jehowy. Rok 607 przed Chr. w wyliczeniach doprowadza ich do kluczowego roku 1914, który dla Towarzystwa Strażnica jest najważniejszą datą w historii świata. Ta część druga naszego artykułu zawiera jakby kwestie dodatkowe, rozszerzające omawiane zagadnienie.

 • Kiedy Towarzystwo Strażnica naprawdę wprowadziło rok 607 przed Chr.? (cz. 1)

  Rok 607 przed Chr. to jedna z najważniejszych dat Świadków Jehowy. Służy ona do wyliczenia roku 1914, który wyznacza im początek czasu końca, nastanie dnia Pańskiego i do tego roku dodawany jest okres "tego pokolenia" (obecnie prawie dwóch zazębiających się 'pokoleń'), po którym ma nastać Armagedon. Skąd się wziął rok 607 w nauce Towarzystwa Strażnica? Jaka data funkcjonowała wcześniej? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł.

 • Książka pt. Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

  Towarzystwo Strażnica i Świadkowie Jehowy do roku 1932 wierzyli, że Żydzi, wraz z patriarchami, mieli być niedługo grupą panującą na ziemi nad resztą ludzkości. Jerozolima miała pełnić rolę centrum świata, a syjonizm był pierwszym objawem tych oczekiwań. Z różnych powodów naukę tę porzucono i zastąpiono nową wykładnią. Książka poniższa opisuje cały ten proces zmiany nauki Świadków Jehowy oraz historię ich wierzenia związanego z Izraelem według ciała.

 • Gertrude W. Seibert – prominentna współpracownica C. T. Russella i pomysłodawczyni tomu Dokonana Tajemnica! (cz. 2)

  W części drugiej naszego tekstu warto zwrócić uwagę na inne wspomniane kobiety, które miały pewien udział w działaniach Towarzystwa Strażnica. Szczególnie żona prezesa C. T. Russella. Tekst ten kończy omawiane zagadnienie.

 • Gertrude W. Seibert – prominentna współpracownica C. T. Russella i pomysłodawczyni tomu Dokonana Tajemnica! (cz. 1)

  W historii Towarzystwa Strażnica było kilka prominentnych kobiet, które zajmowały eksponowane stanowiska w tej organizacji lub miały wpływ na jej działania. W naszym tekście opisujemy jedną z najważniejszych osób, która doradzała prezesowi C. T. Russellowi i publikowała za jego zgodą.

 • C. T. Russell – czy jego dziecięcy strach przed piekłem był powodem odrzucenia go?

  Towarzystwo Strażnica trudni się dziś między innymi zwalczaniem wiary ludzi w istnienie piekła. Nasz artykuł pokazuje, jak narodziła się ta walka Świadków Jehowy z piekłem. Pokazujemy, poprzez historię Towarzystwa Strażnica, jak prezes C. T. Russell, jako dziecko i młodzieniec fascynował się piekłem i intensywnie ostrzegał przez nim. Później, dla odmiany, zwalczał piekło z całą intensywnością. Tekst nasz kończymy na opisie jego następcy J. F. Rutherforda i jego dalszych walkach z piekłem.

 • Dlaczego publikacje Towarzystwa Strażnica są anonimowe? (cz. 2)

  W części drugiej omawiamy czasy od roku 1942 do dziś. Jest to okres prawie całkowitej anonimowości w kwestii wydawanych publikacji Świadków Jehowy. Dzięki Raymondowi Franzowi wiemy jednak cokolwiek, a i pewne domysły też powstają, co do autorstwa niektórych artykułów czy broszur.

 • Dlaczego publikacje Towarzystwa Strażnica są anonimowe? (cz. 1)

  Temat anonimowości publikacji Świadków Jehowy jest bardzo obszerny. Kwestie te zmieniały się w różnym czasie i w różnych publikacjach. Na przykład za czasów prezesa Rutherforda artykuły w Strażnicy były 'anonimami', ale już broszury i książki były podpisane jego nazwiskiem. Czasem zaś fragmenty tych podpisanych publikacji były wydawane w formie artykułów w Strażnicy, jako anonimowe, co było pewną niekonsekwencją.

 • C. T. Russell i Towarzystwo Strażnica oraz dawne objawy rasizmu w organizacji Świadków Jehowy (cz. 2)

  W drugiej części naszego artykułu kończymy temat związany z dawną segregacją rasową wśród Świadków Jehowy. Dziś ta segregacja polega na podziale głosicieli tej organizacji (od 1935 r.) na dwie klasy, niebiańska i ziemska. Pierwsza z nich spożywa emblematy podczas Pamiątki, a druga zalicza siebie tylko do "obserwatorów".

 • C. T. Russell i Towarzystwo Strażnica oraz dawne objawy rasizmu w organizacji Świadków Jehowy (cz. 1)

  Temat rasizmu w Towarzystwie Strażnica w dawnych latach wraca często na forach dyskusyjnych. Z tego powodu w artykule naszym zebrany został materiał w tej kwestii. Oczywiście sięgamy do najdalszej historii Świadków Jehowy, a także do czasów współczesnych. Dziś w tej organizacji za odseparowanych uchodzą byli Świadkowie Jehowy, zarówno ci, co zostali wykluczeni, jak i ci, co sami odeszli.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok „czasu końca”? (cz. 3)

  To trzecia i ostatnia część naszego cyklu. Ona jakby podsumowuje omawiane zagadnienie. Stosowane dawne i dzisiejsze wyliczenia roku 1799 i 1914, które opisujemy, dają wiele do myślenia. Również znaki, rzekomo potwierdzające te daty, są bardzo specyficzne i zupełnie inne dla lat 1799 i 1914.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok „czasu końca”? (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykułu kontynuujemy temat "czasu końca". Omawiamy czas od roku 1926 do dziś. W trzeciej części omówimy kwestie dodatkowe.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok „czasu końca”? (cz. 1)

  Dzisiaj "czas końca", rozpoczęty w roku 1914, pokrywa się w nauce Świadków Jehowy z czasem powrotu Chrystusa i zarazem rozpoczęcia Jego królowania w niebie. A jak było kiedyś? Jak nauczało Towarzystwo Strażnica? Jakie inne daty funkcjonowały do roku 1930? Nasz artykuł skrupulatnie omawia te zagadnienia.

 • Jak J. F. Rutherford łamał prawo w sprawie książki pt. Dokonana Tajemnica

  Temat ten omawialiśmy już w kilku innych artykułach. Dziś jeszcze jedna kwestia związana z łamaniem prawa i o dziwo przez "Sędziego", co jest paradoksem. Czyżby książka pt. Dokonana Tajemnica, dziś odrzucona, a właściwie już w roku 1927, stała się głównym winowajcą wyroku 20 lat więzienia dla prezesa Rutherforda? Artykuł nasz pokazuje kolejne epizody dotyczące aresztowania Sędziego i jego uniewinnienia, gdy wojna się skończyła.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok powrotu Chrystusa? (cz. 4)

  Ten tekst to ostatnia część obszernego opracowania o powrocie Chrystusa w nauce Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy. Dziś dla nich "obecność" Jezusa nie ma tak wielkiego znaczenia, jak za czasów Russella. Obecnie bardziej akcentuje się królowanie Chrystusa w niebie od roku 1914. Bo jeśli On tam króluje od tego roku, to jak mógłby TU przyjść zarazem?

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok powrotu Chrystusa? (cz. 3)

  W części trzeciej kontynuujemy nasz temat dotyczący zmiany daty niewidzialnego powrotu Chrystusa. W tej części omawiamy lata 30. i 40. XX wieku, w których już odrzucono rok 1874.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok powrotu Chrystusa? (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykułu kontynuujemy temat niewidzialnego powrotu Chrystusa w nauce Towarzystwa Strażnica. W latach, które omawiamy, pojawia się obecność Jezusa od roku 1914. Występują równocześnie w publikacjach tej organizacji i inne daty związane z tym wydarzeniem.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok powrotu Chrystusa? (cz. 1)

  Powrót Chrystusa to jedna z najważniejszych nauk C. T. Russella, a później Świadków Jehowy. Ulegała ona wielu zmianom, nie tylko w kwestii dat (1874, 1875, 1878, 1914), ale także miejsca powrotu i niewidzialności "obecności" Chrystusa. Nasz tekst szeroko omawia w czterech częściach to zagadnienie

 • „Pomocnicy” Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy – kim są i kim stają się?

  Pomocnicy Ciała Kierowniczego stali się powszechnie znani od roku 2015, gdy na łamach Strażnicy wymieniono ich nazwiska. To około 30 mężczyzn z "drugich owiec", którzy w hierarchii Świadków Jehowy są zaraz za Ciałem Kierowniczym. Większość z nich pełni też funkcje w zarządach korporacji Towarzystwa Strażnica. Artykuł nasz szczegółowo opisuje to zagadnienie.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok królowania Chrystusa? (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykułu kontynuujemy i kończymy temat królowania Chrystusa od roku 1914. Przedstawiamy całą historię tego zagadnienia.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy naprawdę zmienili rok królowania Chrystusa? (cz. 1)

  Choć królowanie Chrystusa od roku 1914 jest jedną z najważniejszych nauk Świadków Jehowy, to jednak wykładnia ta była zmieniana u nich kilka razy. Tekst nasz omawia po kolei całą historię tego zagadnienia.

 • „Czasy pogan”, czyli „czasy wyznaczone narodom” – czy skończyły się w roku 1934? (cz. 2)

  W drugiej części naszego artykułu omawiamy dalsze kwestie związane z latami 1914 i 1934 oraz rokiem 606 i 587 przed Chr. Pokazujemy też, jakie znaczenie dla Świadków Jehowy miał rok 1934.

 • „Czasy pogan”, czyli „czasy wyznaczone narodom” – czy skończyły się w roku 1934? (cz. 1)

  Koniec "czasów pogan" w roku 1914, to jedna z najważniejszych nauk Świadków Jehowy. Całe dzieje ludzkości podobno zmierzały do tej daty. Miał nastąpić największy w historii krach dla świata. Nie nastąpił, nastała wojna, która rychło się zakończyła. Prześledźmy, jakie są dzieje tej daty i jak ją obliczano i próbowano poprawiać.

 • Dlaczego w roku 1909 z nazwy czasopisma Strażnica usunięto słowo „Syjońska”?

  Strażnica to czasopismo Świadków Jehowy (wcześniej jako badaczy Pisma Świętego) wydawane od połowy roku 1879. Tekst nasz opisuje skrótowo dzieje tej publikacji i zmiany jej tytułów, a szczególnie tajemniczego określenia "Syjońska", które przez wiele lat widniało w każdym egzemplarzu Strażnicy.

 • Sekretarze C. T. Russella – kim byli i jak potoczyły się ich dalsze losy?

  C. T. Russell miał w Towarzystwie Strażnica wielu sekretarzy osobistych i sekretarzy-skarbników . Jedni opuścili go (np. żona), inni odeszli z organizacji po jego śmierci, to znaczy za czasów J. F. Rutherforda (np. L. W. Jones), a jeszcze inni wytrwali w 'prawdzie' (np. Macmillan). Artykuł nasz opisuje ich działania i dalsze losy.

 • Sekretarze prezesów Towarzystwa Strażnica – kim byli?

  Sekretarze prezesów Towarzystwa Strażnica zawsze stali w ich cieniu. Jednak te osoby były bardzo ważnymi osobistościami, tak jak dziś pomocnicy Ciała Kierowniczego. Z nimi prezesi podróżowali po świecie i pewnie uzgadniali wiele spraw. Jeden z nich, sekretarz N. Knorra, M. Henschel, sam został później prezesem Towarzystwa Strażnica. W oddzielnym artykule opiszemy sekretarzy C. T. Russella.

 • The Emphatic Diaglott oraz inne przekłady biblijne uwzględniane przez Przekład Nowego Świata

  Towarzystwo Strażnica przechwala się, że jego przekład Biblii jest całkowicie oryginalny i nie wzorowany na żadnym innym Piśmie Świętym. Czy tak jest rzeczywiście? A może jest to tylko Biblia 'sklecona' z fragmentów z różnych przekładów biblijnych? Sami oceńmy, na podstawie tego, co można zaobserwować w publikacjach tej organizacji.

 • Czy spożywający emblematy podczas Pamiątki są „pomazańcami” według Towarzystwa Strażnica?

  Pamiątka, spożywający emblematy i pomazańcy, te kwestie stały się problemem dla Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Co pisze ono i jak dzieli ludzi spożywających 'symbole' podczas Wieczerzy Pańskiej? Na te pytania stara się odpowiedzieć nasz artykuł.

 • Jak J. F. Rutherford likwidował autonomię zborów

  Sporo się pisze i mówi o autokratyzmie prezesa J. F. Rutherforda, który zarządzał Towarzystwem Strażnica w latach 1917-1942. Jednak nie zadowalały mnie te ogólnikowe stwierdzenia. Nie podważałem nigdy tego wniosku, ale postanowiłem go zbadać i opisać, rok po roku. Artykuł ten pokazuje jak na dłoni, jak się zmieniało zarządzaniem zborami w pierwszej połowie XX wieku.

 • Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej – dlaczego w roku 1909 C. T. Russell założył drugą korporację?

  Wszyscy interesujący się Świadkami Jehowy wiedzą, że dziś istnieje u nich kilka "korporacji prawnych" Towarzystwa Strażnica, którymi posługuje się Ciało Kierownicze. A jak było kiedyś, gdy była tylko jedna? Dlaczego w roku 1909 powstała druga korporacja? Czyżby żona Maria Russell, z którą rozstawał się właśnie prezes, przyczyniła się do jej powstania? Artykuł nasz stara się odpowiedzieć na te pytania.

 • Czy C. T. Russell był autokratą i jak zarządzał Towarzystwem Strażnica – różne opinie

  Za autokratę uchodził przede wszystkim J. F. Rutherford, następca C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica. Okazuje się jednak, że i pastor miał w sobie autokratyczne zwyczaje i posunięcia. Artykuł nasz opisuje to co sądzono o tym kiedyś i co podaje się dziś w publikacjach Towarzystwa Strażnica oraz w innych źródłach.

 • Czy Rolf Furuli, obrońca nauk Świadków Jehowy, opuszcza organizację?

  Tekst poniższy nie jest artykułem, ale powiadomieniem o fakcie wydania krytycznej książki, dotyczącej Ciała Kierowniczego, przez jednego ze znanych Świadków Jehowy. Rolf Furuli, bo to o niego chodzi, był w swoim życiu nawet nadzorcą okręgu w Norwegii (funkcja zniesiona w roku 2014), któremu podlegali nadzorcy obwodów. Jako jeden z nielicznych Świadków Jehowy uzyskał doktorat z języków semickich.

 • Testament C. T. Russella oraz czy był on przekonany, że w roku 1910 lub 1914 zostanie zabrany do nieba? (cz. 2)

  Jak pisaliśmy w części pierwszej tego artykułu, "Testament C. T. Russella napisany w roku 1907 wzbudza do dziś wiele emocji". W dokończeniu tego tekstu opisujemy już same napisanie Testamentu, jak i losy jego oraz pastora w latach 1910-1916.

 • Testament C. T. Russella oraz czy był on przekonany, że w roku 1910 lub 1914 zostanie zabrany do nieba? (cz. 1)

  Testament C. T. Russella napisany w roku 1907 wzbudza do dziś wiele emocji. Tym bardziej, że napisany został on jeszcze zanim prezes Towarzystwa Strażnica miał być zabrany do nieba, wpierw w roku 1910, a później w roku 1914. Wcześniejsze oczekiwane daty dla tego wydarzenia (1878, 1881) są mniej istotne, bo był to czas przed napisaniem Testamentu. Artykuł nasz przybliża te oczekiwania, działania i fakty.

 • O ewentualnym następcy prezesa J. F. Rutherforda w roku 1919 raz jeszcze

  Ten nowy artykuł stanowi uzupełnienie niedawnego tekstu pt. Kto zarządzał Towarzystwem Strażnica, gdy J. F. Rutherford siedział w więzieniu? Świadkowie Jehowy ostatnio, w październiku 2019 roku, ujawnili pewne dane, które pozwalają nam dodać kilka informacji dotyczących tematu, który omawialiśmy.

 • Książka pt. „Pokolenie roku 1914” i oczekiwania Świadków Jehowy

  Książka pt. „Pokolenie roku 1914” i oczekiwania Świadków Jehowy, to dzieło, które kompleksowo opisuje to zagadnienie. Te kwestie dawały Świadkom Jehowy nadzieję na rychły raj na ziemi. Niestety Towarzystwo Strażnica w roku 1995 odwołało tę wykładnię i wprowadziło w zamian inną. Nadzieje się odwlekły...

 • Książka pt. Jak w Towarzystwie Strażnica ‘rodziła się’ koncepcja niewidzialnego przyjścia Chrystusa i nauka o roku 1914?

  Książka pt. Jak w Towarzystwie Strażnica ‘rodziła się’ koncepcja niewidzialnego przyjścia Chrystusa i nauka o roku 1914?, to niedawne dzieło autora, który od wielu lat podejmuje się wyjaśnić i przybliżyć różne problemy związane z naukami Świadków Jehowy.