Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Czy Testament C. T. Russella był zmieniany? (cz. 1)

  Testament C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica, napisany w roku 1907, a odczytany w roku 1916 po jego śmierci, wzbudza do dziś emocje. Artykuł nasz w dwóch częściach opisuje historię tej Ostatniej Woli pastora.

 • Czy C. T. Russell wyznaczał jakiekolwiek wydarzenia na rok 1918?

  C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, znany jest z tego, że wyznaczył rok 1914 na koniec "czasów pogan". Niewielu ludzi wie, że wyznaczał także rok 1915. Ale mało kto świadomy jest tego, że Russell wskazał też na rok 1918. Wtedy miało ostatecznie zakończyć się to, co nie nastąpiło w latach 1914-1915. Artykuł nasz opisuje zagadnienia związane z rokiem 1918.

 • Jak liczni są dziś w Polsce badacze Pisma Świętego i zwięzła historia ich polonijnych współbraci (cz. 2)

  W części drugiej artykułu kończymy opis środowiska polskich badaczy Pisma Świętego w naszym kraju i na świecie.

 • Jak liczni są dziś w Polsce badacze Pisma Świętego i zwięzła historia ich polonijnych współbraci (cz. 1)

  Badacze Pisma Świętego to grupy religijne, które oderwały się od Towarzystwa Strażnica po śmierci jego prezesa C. T. Russella. Wyznania te kurczą się pod względem liczby członków. Jest ich kilka Polsce. Artykuł nasz opisuje ich powstanie i stan na dziś.

 • Jak Towarzystwo Strażnica w latach 1918-1920 zwiększało pewność nastania końca śmierci?

  "Miliony nie umrą", rok 1925, zmartwychwstanie proroków itp. Te hasła na ogół wszystkim kojarzą się z J. F. Rutherfordem, prezesem Towarzystwa Strażnica w latach 1917-1942. W naszym artykule omawiamy pewne szczegóły związane z obietnicami Rutherforda.

 • Fotodrama Stworzenia i oczekiwany rok 1914

  Niektórym dzisiejszym Świadkom Jehowy wydaje się, że ponieważ w roku 1914 ich poprzednicy wyświetlali Fotodramę Stworzenia, to znaczy, iż wcale nie było oczekiwań związanych z tym rokiem. Nie czekano zatem na zabranie do nieba, na powrót świętych Starego Testamentu i na zniszczenie pogan. Nic bardziej mylnego. Artykuł nasz opisuje te dawne wydarzenia związane z Fotodramą.

 • Nakłady książek do studium z osobami zainteresowanymi, a liczba ochrzczonych Świadków Jehowy

  Bardzo często ludziom wydaje się, że Świadkowie Jehowy wydają takie piękne książki i dzięki nim pozyskują wielu nowych zainteresowanych. Później ci zainteresowani stają się głosicielami i kolejne tysiące ludzi staje się Świadkami Jehowy. Tymczasem nie wygląda to tak sielankowo. Koszta wydawania milionów książek są ogromne, a pozyskiwanych dziś jest niewielu.

 • P. S. L. Johnson – wierny uczeń C. T. Russella i fałszywy prorok (cz. 2)

  W części drugiej tego artykułu cytujemy proroctwa P. S. L. Johnsona, założyciela grupy badaczy Pisma Świętego zwanych epifanistami.

 • P. S. L. Johnson – wierny uczeń C. T. Russella i fałszywy prorok (cz. 1)

  Artykuł nasz nie jest wprost związany z Towarzystwem Strażnica, które dziś reprezentują Świadkowie Jehowy. Ponieważ jednak P. S. L. Johnson za życia prezesa C. T. Russella był wiernym jego współpracownikiem, dlatego opisujemy jego działalność, a szczególnie proroctwa. On ze swoimi współpracownikami poszedł inną drogą, niż J. F. Rutherford, kolejny prezes Towarzystwa Strażnica.

 • Stworzenie z roku 1927 i późniejsze wydania

  Stworzenie (1927), to jedna z pierwszych książek J. F. Rutherforda, prezesa Towarzystwa Strażnica. Jak inne publikacje tego autora, była ona zmieniana, aż do jego śmierci w styczniu 1942. Artykuł nasz pokazuje wprowadzane do niej 'korekty' doktrynalne, w kolejnych jej edycjach.

 • J. F. Rutherford Radnym – czyli Counselor

  Prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford wiele dziwnych tytułów nadał Bogu Ojcu i Chrystusowi. Ale prócz tego, przy okazji, także sam sobie przydzielał pewne tytuły czy określenia. Omawiamy tu jeden z nich.

 • Czy Badacze Pisma Świętego w roku 1914 „zaczęli dostrzegać znak niewidzialnej obecności Chrystusa”?

  "Czasy pogan", "obecność Chrystusa", "rok 1914", to slogany Świadków Jehowy, którymi nas zarzucają najczęściej już przy pierwszym spotkaniu. Oczywiście dziś Towarzystwo Strażnica przeinacza swoje początkowe nauki. Chce ono pokazać, że jego wyznawcy od początku uczyli, tak jak dziś uczą Świadkowie Jehowy. Artykuł nasz ukazuje takie jedno 'korygowanie' przez nich własnej historii.

 • Krzyż i usuwanie go z książki pt. Życie

  Z krzyżem Świadkowie Jehowy walczą oficjalnie od roku 1936. Ale próby usuwania go w cień zdarzały się już wcześniej. Artykuł nasz pokazuje, jak proces ten rozpoczął się po roku 1926.

 • Wyzwolenie z roku 1926 i późniejsze wydania

  Towarzystwo Strażnica, reprezentujące dziś Świadków Jehowy, znane jest z tego, że dość często zmienia swoje podręczniki do studium. Ale to nie wszystko, bo zanim zmieni dany podręcznik, to często 'koryguje' zawarte w nim nauki. Tak było też z książką pt. Wyzwolenie autorstwa J. F. Rutherforda, która zastąpiła Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella. Artykuł nasz opisuje kwestie związane ze zmianami treści w wymienionej publikacji.

 • Skrucha – czy uznawana przez zborowy komitet sądowniczy Świadków Jehowy?

  Prawie każdy znający Świadków Jehowy słyszał o wykluczaniu z ich organizacji, czy ze zboru. Związany z tym jest ostracyzm wobec wykluczonych stosowany przez zbór, rodzinę i znajomych, czyli współbraci. Nasz artykuł podejmuje temat skruchy, którą musi okazać wykluczana/y, aby nie doszło do usunięcia z organizacji Świadków Jehowy.

 • Niebiblijna terminologia i nazewnictwo w nauce i zwyczajach Świadków Jehowy

  Świadkowie Jehowy od dawna stosują zarzut wobec chrześcijan różnych denominacji, że posiadają nauki lub słownictwo niebiblijne. A jak to jest w Towarzystwie Strażnica? Czy wszystkie ich wykładnie Biblii i terminologia występują w wydanym przez nich Piśmie Świętym w Przekładzie Nowego Świata? Artykuł nasz stara się odpowiedzieć na to pytanie.

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wydanie z roku 2023

  Niedawno opublikowaliśmy składający się z pięciu części artykuł pt. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018. W roku 2023 Świadkowie Jehowy wydali następną poprawioną wersję tego przekładu. W naszym obecnym tekście pokazujemy kolejne 'korekty' z tej Biblii oraz kilka dodatkowych kwestii, które nie zostały przedstawione w poprzednim artykule.

 • W jaki sposób C. T. Russell przejął prenumeratorów czasopisma N. Barboura i jak inni przechytrzyli jego

  Różni badacze Pisma Świętego i Świadkowie Jehowy w początkowych latach podbierali sobie nawzajem współwyznawców. Dziś ci ostatni raczej 'wyszarpują' wiernych z różnych kościołów. Ale okazuje się, że nie tylko tych przechwytywano kiedyś, ale i spisy prenumeratorów czasopism. Artykuł nasz omawia ten dawny zwyczaj.

 • Kiedy C. T. Russell naprawdę wprowadził rok 1878, jako datę niewidzialnego zmartwychwstania?

  Dzisiaj Świadkowie Jehowy uczą o niewidzialnym zmartwychwstaniu ich pomazańców rozpoczętym w roku 1918. Każdy z nich umierając od tego roku zostaje niewidzialnie wskrzeszony. W roku 1918 ten proces rozpoczął się i wtedy zmartwychwstali święci pierwszego wieku. Jednak aż do roku 1927 uczono w Towarzystwie Strażnica o innym roku. Artykuł nasz omawia to zagadnienie szczegółowo.

 • JW Broadcasting – telewizja internetowa Ciała Kierowniczego i jego krytyczne wypowiedzi o kaznodziejach telewizyjnych

  Kiedyś oglądanie telewizji Świadkowie Jehowy uważali za stratę czasu. Lepiej było ten czas przeznaczyć na głoszenie "od domu do domu" o Królestwie Bożym założonym w niebie w roku 1914.. Dziś jest inaczej, pod warunkiem, że ogląda się telewizję Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, to znaczy JW Broadcasting.

 • Czy N. Barbour początkowo uczył, że rok 1878, a nie 1914, wyznaczał koniec „czasów pogan”?

  Rok 1914 wyznaczany przez Świadków Jehowy, jako początek czasu końca, jest dziś tak oczywisty dla nich, że nie wyobrażają sobie tego, iż mógłby istnieć inny rok dla końca "czasów pogan". Okazuje się, że prawdopodobnie pierwotnie rok 1878 wyznaczał koniec "czasów pogan", czy "czasów wyznaczonych narodom", jak dziś nazywają to Świadkowie Jehowy.

 • Czy u Świadków Jehowy istnieją jakieś formy spowiedzi?

  Świadkowie Jehowy krytykują wszelkie formy wyznawania grzechów, a przede wszystkim spowiedź istniejącą w Kościele Katolickim. Tymczasem sami wprowadzili ponad 25 form wyznawania grzechów, przesłuchań, donoszeń o cudzych grzechach, itp. Artykuł nasz opisuje te wszystkie formy 'spowiedzi' występujące w organizacji Świadków Jehowy

 • Czy badacze Pisma Świętego oraz Świadkowie Jehowy liczyli swoich członków i robią to do dziś?

  Tytułowe pytanie jest trudnym dla Świadków Jehowy. Oni na ogół zaprzeczają, by tak jak kościoły robili listy swoich członków. Jak jest naprawdę? Artykuł nasz omawia to zagadnienie, pokazując całą historię tej kwestii.

 • Jezus i szatan – czy Świadkowie Jehowy mylą te osoby?

  Jezus i szatan - odwieczny problem Świadków Jehowy. Ciągle zmieniają utożsamianie różnych postaci biblijnych. Czasem według nich ktoś symbolizuje szatana, a później, wedle nowszej nauki, Jezusa. Istne zamieszanie. Artykuł nasz zestawia takie zmiany. Prócz tego Świadkowie Jehowy czasami nadają identyczne tytuły Chrystusowi i szatanowi.

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 5)

  Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 4)

  Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 3)

  Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 2)

  Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 1)

  Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).

 • Kiedy i w jakich okolicznościach C. T. Russell nazwany został Pastorem?

  Mało kto zastanawia się, skąd się wzięło określenie Pastor nadane C. T. Russellowi, prezesowi Towarzystwa Strażnica. Nie ukończył on żadnych uczelni biblijnych czy teologicznych. Pomimo tego jego wierni przez wiele lat zwali go Pastorem. Artykuł nasz przedstawia tę kwestię od początku jego zaistnienia, aż do śmierci Russella.

 • P. S. L. Johnson – jego życie i opinie o C. T. Russellu

  Przeważnie w ostatnich latach Towarzystwo Strażnica przekazuje wspomnienia o swoim dawnym prezesie ustami głosicieli, którzy do końca życia pozostali w tej organizacji. Artykuł nasz ukazuje, jak widział C. T. Russella jego zwolennik, który po śmierci pastora opuścił Towarzystwo Strażnica. Chodzi o osobę P. S. L. Johnsona.

 • Czy Świadkowie Jehowy manipulują terminem „korporacja”?

  Świadkowie Jehowy czasem w publikacjach używają terminu "korporacja" w stosunku do Towarzystwa Strażnica. Jednak niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że oni jako cały ruch są właśnie "korporacją", a jednostki są jej nieopłacanymi wolontariuszami. Bo przecież nie Świadkowie Jehowy wydają publikacje i wszelkie instrukcje dla nich, ale Towarzystwo Strażnica nadzorowane przez Ciało Kierownicze, które samo nie ma umocowania prawnego. Artykuł nasz szeroko omawia te zagadnienia związane z korporacjami.

 • Czy Świadkowie Jehowy manipulują terminem „dyrektorzy”?

  Okazuje się, że w organizacji Świadków Jehowy istniało wielu różnych "dyrektorów". Istnieją oni do dziś, czego nie są świadomi głosiciele Towarzystwa Strażnica. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że ich organizacja jest po prostu korporacją, a w nich zasiadają dyrektorzy. Artykuł nasz omawia tę tematykę od lat dawnych do dzisiejszych.

 • Czy Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella „praktycznie są samą Biblią”?

  Niewielu Świadków Jehowy dziś wie, że w początkach istnienia ich organizacji Wykłady Pisma Świętego ich prezesa C. T. Russella traktowane były na równi z Biblią. Powiedzieć można, że ważniejsze były od Pisma Świętego! Kto bowiem odrzucał ich studiowanie, popadał w ciemności, nawet gdyby nadal studiował Biblię. Artykuł nasz szeroko opisuje to zagadnienie.

 • Świadkowie Jehowy jako szarańcza według nauki Towarzystwa Strażnica

  Być może Świadkowie Jehowy dumni są z tego, że Towarzystwo Strażnica nazywa ich szarańczą, bo czują wtedy, że jest ich tak wielu. Z drugiej strony wolą nie rozgłaszać na prawo i lewo, że oni ją tworzą, gdyż boją się kompromitacji. Zdają sobie bowiem sprawę z tego, że szarańcza to "szkodnik", a ludzie znający Biblię tym bardziej o tym wiedzą. Artykuł nasz omawia historię tej nauki Świadków Jehowy.

 • Czy „niewolnik wierny i roztropny” wybrany był w roku 1919 lub 1918, czy jeszcze wcześniej?

  Wydawać by się mogło, że kwestia "niewolnika wiernego i roztropnego" w nauce Świadków Jehowy jest prosta i jasna. Od roku 2013 uczą oni, że wybrany został on w roku 1919 i stanowią go wyłącznie członkowie Ciała Kierowniczego (obecnie 10 osób). Jednak nie zawsze tak nauczało Towarzystwo Strażnica. Artykuł nasz omawia historię tego zagadnienia, akcentując przede wszystkim daty powołania tego niewolnika.

 • Poświęcanie niemowląt Panu w Towarzystwie Strażnica

  Świadkowie Jehowy nie chrzczą niemowląt. Nawet atakują chrześcijan za to, że to czynią. Jaką jednak furtkę znaleźli dla siebie w dawnych latach, by niemowlęta wprowadzać do organizacji Jehowy? Otóż wprowadzili już za czasów C. T. Russella obrzęd zwany "poświęceniem niemowląt Panu". Tym zagadnieniem zajmujemy się w naszym artykule.

 • Czy Maciej był Apostołem według nauk Towarzystwa Strażnica?

  Maciej to jedyny z grona Apostołów, który był pozbawiany godności apostolskiej i to kilka razy. Artykuł nasz pokazuje całą naukę Towarzystwa Strażnica, od początku, aż do dziś.

 • Czy wydanie książki Dokonana Tajemnica oraz czasopism Złoty Wiek i Biuletyn było złamaniem Testamentu C. T. Russella?

  Testament C. T. Russella oraz siódmy tom Wykładów Pisma Świętego to kwestie, które odbiły się szerokim echem wśród zwolenników pastora tuż po jego śmierci. Artykuł nasz stara się opisać tamte dni, a szczególnie lata 1916-1919.

 • Czy zmiana tytułów tomów C. T. Russella miała związek z handlem? (cz. 2)

  Artykuł nasz chce pokazać, jak C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, zaczynał działalność handlową związaną z jego książkami, zwanymi tomami. Te jego Wykłady Pisma Świętego (6 tomów) rozkręciły imperium wydawnicze Świadków Jehowy, które dziś jest nieporównywalnie większe niż za czasów Russella. Tekst nasz ukazuje początki tego rozwoju.