Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • H. B. Rice i B. W. Keith – początkowi współpracownicy C. T. Russella i pierwsi porzucający go

  W artykule naszym omawiamy dwóch kolejnych wczesnych współpracowników C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica (H. B. Rice i B. W. Keith). Wcześniej opisaliśmy inną parę (A. D. Jones i J. H. Paton). Opiszemy w przyszłości jeszcze dwie osoby (W. I. Mann i J. C. Sunderlin).

 • Pielgrzymi Towarzystwa Strażnica za czasów C. T. Russella oraz w latach następnych

  Pielgrzymi, to w Towarzystwie Strażnica dawni odpowiednicy dzisiejszych nadzorców obwodu. Tylko, że oni byli gośćmi w zborach, wygłaszającymi wykłady, a nie "nadzorcami" tych zborów. Drugi prezes Towarzystwa Strażnica, J. F. Rutherford, gdy minął oczekiwany rok 1925, dodał władzy owym pielgrzymom, robiąc z nich "dyrektorów służby". Artykuł nasz opisuje historię funkcji pielgrzyma. W przyszłości przedstawimy też tekst o nadzorcach obwodu.

 • Zapasy żywności na „wielki ucisk”

  Towarzystwo Strażnica poleca swoim głosicielom przygotować sobie "plecaki ewakuacyjne". Niby mają one służyć w razie klęsk żywiołowych, ale przy okazji są odpowiednim ekwipunkiem na "wielki ucisk", który ma nastać "wkrótce". Tekst nasz pokazuje, jak od czasów C. T. Russella zapatrywano się na robienie zapasów żywności na czas tego "wielkiego ucisku".

 • Czy czasopismo Strażnica jest ważniejsze od Biblii w organizacji Świadków Jehowy?

  Niektórzy ludzie uważają Świadków Jehowy za fachowców od Biblii. Wyobrażają sobie, że oni ciągle ją studiują. Tymczasem Świadkowie Jehowy głównie uwagę poświęcają czasopismu Strażnica i książkom do studium. Biblia jest tylko małym dodatkiem do tych publikacji i na dodatek jest to zmienione Pismo Święte, dostosowane do ich nauk.

 • A. D. Jones i J. H. Paton – początkowi współpracownicy C. T. Russella i pierwsi porzucający go

  Zazwyczaj mało się mówi i pisze o pierwszych współpracownikach C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica od roku 1884. Dlatego uzupełniamy ten brak opisując w paru tekstach kilku osób, które pisały też artykuły do Strażnicy.

 • Czego C. T. Russell nauczył się od protestanta J. A. Seissa?

  Większość Świadków Jehowy myśli, że to Bóg objawił ich prezesowi C. T. Russellowi nauki, które on rozgłaszał w latach 1879-1916. Tymczasem okazuje się, że większość jego nauk ma pochodzenie adwentystyczne oraz protestanckie i to ze skrajnego nurtu protestantyzmu. Przedstawicielem tego środowiska był J. A. Seiss, którego osobę i nauki omawiamy.

 • Dlaczego polscy Świadkowie Jehowy usunęli z Ewangelii według św. Jana słowo Niewiasta?

  Po wielu latach swego istnienia i po kilkunastu od wydania swojej pierwszej Biblii, Świadkowie Jehowy usunęli z niej termin Niewiasta, zastępując go słowem kobieta lub Matka, opuszczając słowo Niewiasta (J 2:4). Artykuł nasz dokładnie opisuje to zagadnienie.

 • Dwie mniej znane kobiety na prominentnych stanowiskach w Strażnicy

  Niewiele osób wie, że prócz żony prezesa Towarzystwa Strażnica oraz jego adoptowanej córki Rose Ball, jeszcze dwie kobiety pełniły ważne funkcje w tej organizacji. Artykuł nasz omawia kwestie związane z tymi i innymi kobietami.

 • Rok 1881 – co pierwotnie wyznaczał C. T. Russellowi? (cz. 3)

  W części trzeciej tego artykułu opisujemy nowe wydarzenia, które C. T. Russell wyznaczył na rok 1881. Miały one wypełnić lukę po zapowiedziach, które się nie zrealizowały. Dziś rok 1881 nie ma już prawie żadnego znaczenia dla Świadków Jehowy.

 • Rok 1881 – co pierwotnie wyznaczał C. T. Russellowi? (cz. 2)

  W części drugiej kontynuujemy nasz temat. Opisujemy w niej początki nauki o roku 1881 oraz wpływ Wielkiej Piramidy na chronologię Towarzystwa Strażnica.

 • Rok 1881 – co pierwotnie wyznaczał C. T. Russellowi? (cz. 1)

  Rok 1881 jest mało znany w powiązaniu z osobą C. T. Russella. Niewiele osób wie, że już wtedy przyszły prezes Towarzystwa Strażnica oczekiwał na zabranie do nieba. Podobnie jak w roku 1878. Dopiero te niepowodzenia sprawiły, że wprowadził on nowe znaczenia dla tych lat. Oczekiwanie na pójście do nieba przeniósł na lata 1910 i 1914-1915

 • Nelson H. Barbour – zmieniające się jego nauki o powrocie Chrystusa oraz jako nauczyciel C. T. Russella

  Niewiele osób wie, że adwentysta Nelson Barbour, początkowy nauczyciel C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica, po zaszczepieniu mu nauki o niewidzialnym powrocie Jezusa w roku 1874, porzucił te wykładnie. Czego nauczał później Barbour, gdy panowie ci rozstali się? Artykuł nasz opisuje nową eschatologiczną naukę Barboura i odpowiedź Russella na nią.

 • Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 6) Polskie Biuro Oddziału – od czasów J. F. Rutherforda do dziś

  W części 6 tego artykuły kończymy temat budownictwa Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy. Omawiamy w niej Polskę.

 • Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 5) Czasy Ciała Kierowniczego

  W części piątej, tak jak w czwartej, naszego artykułu opisujemy czasy Ciała Kierowniczego, które po śmierci prezesa N. H. Knorra rozszerzyło budownictwo w Towarzystwie Strażnica.

 • TJ-Encyclopedie sur les Témoins de Jéhovah

  Artykuł ten powstał jako podziękowanie dla twórców omawianej encyklopedii o Świadkach Jehowy. ..... Cet article a été rédigé pour remercier les créateurs de l'encyclopédie en question sur les Témoins de Jéhovah.

 • Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 4) Czasy Ciała Kierowniczego

  W czwartej części tego artykułu opisujemy czasy Ciała Kierowniczego, które po śmierci prezesa N. H. Knorra rozszerzyło budownictwo w Towarzystwie Strażnica.

 • Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 3) Czasy N. H. Knorra

  W trzeciej części tego artykułu opisujemy czasy kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica, a mianowicie N. H. Knorra.

 • Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 2) Czasy J. F. Rutherforda

  Cześć druga artykułu (z sześciu).

 • Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 1) Czasy C. T. Russella

  Artykuł Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 1) Czasy C. T. Russella Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 2) Czasy J. F. Rutherforda Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 3) Czasy N. H. Knorra Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 4) Czasy Ciała Kierowniczego Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 5) Czasy Ciała Kierowniczego Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 6) Polskie Biuro Oddziału

 • Prorocze lata 1919-1925 wymieniane w publikacjach C. T. Russella

  Artykuł nasz zawiera materiał mało znany. Niewiele osób wie, że za życia prezesa C. T. Russella Towarzystwo Strażnica w swoich publikacjach wymieniało różne lata, które były proroczymi. Nie chodzi o rok 1914, ale o daty kolejne 1919-1925, a nawet rok 1932.

 • Starożytny Egipt i Asyria wyobrażały Świadków Jehowy oraz świat szatana i ONZ

  Symbolika stosowana przez Towarzystwo Strażnica bywa zadziwiająca i zaskakująca, nawet dla głosicieli tej organizacji. Niektóre postacie biblijne wyznaczane przez nią potrafią symbolizować szatana, a równocześnie Świadków Jehowy. Przyglądnijmy się temu zagadnieniu.

 • Dlaczego C. T. Russell nie wydawał siódmego tomu Wykładów Pisma Świętego?

  Siódmy tom Wykładów Pisma Świętego, czyli Dokonana Tajemnica (1917), przypisywany pośmiertnie C. T. Russellowi, prezesowi Towarzystwa Strażnica, wywołuje do dziś emocje. Chociaż Towarzystwo Strażnica już w roku 1927 odrzuciło tę książkę, to oderwani od niego niezależni badacze Pisma Świętego do chwili obecnej mają pretensje, że posłużono się oszustwem w sprawie jej wydania i przypisania autorstwa Russellowi.

 • Likwidacja liczenia i raportowania godzin głoszenia u Świadków Jehowy

  Świadkowie Jehowy słynęli ze skrupulatnego liczenia i zapisywania godzin głoszenia. Doprowadzano to do absurdu, bo zapisywano nawet minuty, które sumowano pod koniec miesiąca. Co roku podawano rekordy godzinowe dla poszczególnych państw i świata. Wszystko to zostało zarzucone od listopada 2023 roku. Artykuł nasz opisuje całą historię związaną z tym zagadnieniem.

 • Broda w nauce Świadków Jehowy

  Niepisany zakaz dotyczący noszenia brody w organizacji Świadków Jehowy obowiązywał 100 lat. Wprowadził go w roku 1923 prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford. Zniosło go Ciało Kierownicze pod koniec roku 2023. Okresowo (lata 1930-1968) brody nie miał też Jezus na ilustracjach Świadków Jehowy.

 • Sodoma i Gomora jeszcze raz – rok 2023!

  Ktoś powiedział, że kwestia wskrzeszenia mieszkańców Sodomy i Gomory jest dyżurnym tematem Towarzystwa Strażnica, od lat 40. XX wieku, aż do dziś. Ponieważ pod koniec 2023 roku organizacja ta kolejny raz zmieniła swój pogląd, więc przedstawiamy go wraz z przypomnieniem wcześniejszych nauk.

 • Gdzie można jeszcze w Biblii Świadków Jehowy dostawić słowo Jehowa? (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykułu ukazujemy szczegółowo miejsca, w których Świadkowie Jehowy mogą jeszcze zamieścić termin Jehowa lub wstawić go za inne słowo (Bóg, Pan). Pokazujemy też kilka ich niekonsekwencji dotyczących dostawiania słowa Jehowa.

 • Gdzie można jeszcze w Biblii Świadków Jehowy dostawić słowo Jehowa? (cz. 1)

  Prawie wszystkich ludzi, używających słowo Jehowa, przeciętni znawcy chrześcijaństwa biorą za Świadków Jehowy. Oni zaś słyną z niezwykle częstego używania tego terminu. Może się wydawać, że już częściej nie można stosować słowa Jehowa, niż to ma miejsce. Jednak artykuł nasz pokazuje, że może być inaczej. Jednak wcześniej omawiamy historię tej zwyczaju w Towarzystwie Strażnica,

 • Kiedy i jak C. T. Russell wycofywał się z wyznaczanych wydarzeń na rok 1910? (cz. 2)

  Część druga tego artykułu, w której kończymy omawianie zagadnienia związanego z rokiem 1910 i dalszymi latami 1911-1914.

 • Kiedy i jak C. T. Russell wycofywał się z wyznaczanych wydarzeń na rok 1910? (cz. 1)

  C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, lubił wyznaczać daty zabrania do nieba badaczy Pisma Świętego, czy zniszczenia pogan. Bardzo mało znanym jest rok 1910, w przeciwieństwie do roku 1914. Towarzystwo Strażnica co najmniej od 70 lat nie wymienia roku 1910, jako czasu, gdy doznano zawodu, bo badacze nie zostali pochwyceni do nieba. Ten rok właśnie opisujemy.

 • Czy Testament C. T. Russella był zmieniany? (cz. 2)

  W części drugiej tego artykułu kończymy tytułowy temat. Szczególnie skupiamy się na osobach, które mogły zostać usunięte z pierwotnego Testamentu C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica.

 • Czy Testament C. T. Russella był zmieniany? (cz. 1)

  Testament C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica, napisany w roku 1907, a odczytany w roku 1916 po jego śmierci, wzbudza do dziś emocje. Artykuł nasz w dwóch częściach opisuje historię tej Ostatniej Woli pastora.

 • Czy C. T. Russell wyznaczał jakiekolwiek wydarzenia na rok 1918?

  C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, znany jest z tego, że wyznaczył rok 1914 na koniec "czasów pogan". Niewielu ludzi wie, że wyznaczał także rok 1915. Ale mało kto świadomy jest tego, że Russell wskazał też na rok 1918. Wtedy miało ostatecznie zakończyć się to, co nie nastąpiło w latach 1914-1915. Artykuł nasz opisuje zagadnienia związane z rokiem 1918.

 • Jak liczni są dziś w Polsce badacze Pisma Świętego i zwięzła historia ich polonijnych współbraci (cz. 2)

  W części drugiej artykułu kończymy opis środowiska polskich badaczy Pisma Świętego w naszym kraju i na świecie.

 • Jak liczni są dziś w Polsce badacze Pisma Świętego i zwięzła historia ich polonijnych współbraci (cz. 1)

  Badacze Pisma Świętego to grupy religijne, które oderwały się od Towarzystwa Strażnica po śmierci jego prezesa C. T. Russella. Wyznania te kurczą się pod względem liczby członków. Jest ich kilka Polsce. Artykuł nasz opisuje ich powstanie i stan na dziś.

 • Jak Towarzystwo Strażnica w latach 1918-1920 zwiększało pewność nastania końca śmierci?

  "Miliony nie umrą", rok 1925, zmartwychwstanie proroków itp. Te hasła na ogół wszystkim kojarzą się z J. F. Rutherfordem, prezesem Towarzystwa Strażnica w latach 1917-1942. W naszym artykule omawiamy pewne szczegóły związane z obietnicami Rutherforda.

 • Fotodrama Stworzenia i oczekiwany rok 1914

  Niektórym dzisiejszym Świadkom Jehowy wydaje się, że ponieważ w roku 1914 ich poprzednicy wyświetlali Fotodramę Stworzenia, to znaczy, iż wcale nie było oczekiwań związanych z tym rokiem. Nie czekano zatem na zabranie do nieba, na powrót świętych Starego Testamentu i na zniszczenie pogan. Nic bardziej mylnego. Artykuł nasz opisuje te dawne wydarzenia związane z Fotodramą.

 • Nakłady książek do studium z osobami zainteresowanymi, a liczba ochrzczonych Świadków Jehowy

  Bardzo często ludziom wydaje się, że Świadkowie Jehowy wydają takie piękne książki i dzięki nim pozyskują wielu nowych zainteresowanych. Później ci zainteresowani stają się głosicielami i kolejne tysiące ludzi staje się Świadkami Jehowy. Tymczasem nie wygląda to tak sielankowo. Koszta wydawania milionów książek są ogromne, a pozyskiwanych dziś jest niewielu.

 • P. S. L. Johnson – wierny uczeń C. T. Russella i fałszywy prorok (cz. 2)

  W części drugiej tego artykułu cytujemy proroctwa P. S. L. Johnsona, założyciela grupy badaczy Pisma Świętego zwanych epifanistami.

 • P. S. L. Johnson – wierny uczeń C. T. Russella i fałszywy prorok (cz. 1)

  Artykuł nasz nie jest wprost związany z Towarzystwem Strażnica, które dziś reprezentują Świadkowie Jehowy. Ponieważ jednak P. S. L. Johnson za życia prezesa C. T. Russella był wiernym jego współpracownikiem, dlatego opisujemy jego działalność, a szczególnie proroctwa. On ze swoimi współpracownikami poszedł inną drogą, niż J. F. Rutherford, kolejny prezes Towarzystwa Strażnica.

 • Stworzenie z roku 1927 i późniejsze wydania

  Stworzenie (1927), to jedna z pierwszych książek J. F. Rutherforda, prezesa Towarzystwa Strażnica. Jak inne publikacje tego autora, była ona zmieniana, aż do jego śmierci w styczniu 1942. Artykuł nasz pokazuje wprowadzane do niej 'korekty' doktrynalne, w kolejnych jej edycjach.