Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Dlaczego usunięto ruch Byłych Świadków Jehowy w Polsce z Wikipedii?

  Wikipedia rozpętała wojnę przeciwko ruchowi Byli Świadkowie Jehowy w Polsce. Dlaczego? Artykuł nasz daje odpowiedź na to pytanie.

 • Radio-biola i inne dawne niekonwencjonalne metody leczenia propagowane przez Towarzystwo Strażnica

  Dziś Świadkowie Jehowy nie zajmują się uzdrawianiem i medycyną alternatywną. A kiedyś? Sami poczytajmy co udało się zebrać z ich historii.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy porzucili hasło „miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą”?

  „Miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą” - to najbardziej znane hasło a zarazem slogan Towarzystwa Strażnica z XX wieku, połączony początkowo z rokiem 1925. Dopiero określenie "pokolenie roku 1914", wprowadzone w rok później, to znaczy w roku 1926, zastąpiło częściowo dawny zdezaktualizowany slogan.

 • Manipulacja Towarzystwa Strażnica imieniem Jahwe i terminem Jehowa

  Czy Towarzystwo Strażnica manipuluje imieniem Jahwe i terminem Jehowa? Oczywiście! Nasz artykuł zbiera fakty z tym związane i przedstawia je.

 • Jehowa jako Imperator i Dyktator oraz inne określenia używane przez Świadków Jehowy wobec swego Boga

  Towarzystwo Strażnica zwalcza wiele określeń, którymi nazywają Boga chrześcijanie. Szczególnie nie odpowiada mu termin Trójca. A jak Boga nazywają publikacje Świadków Jehowy? Artykuł nasz zbiera różne tytuły Boga z publikacji Towarzystwa Strażnica. Prawie wszystkie są niebiblijne.

 • Terminy "logika" i "zdrowy rozsądek" w argumentacji Świadków Jehowy

  Zarówno w swoich publikacjach jak i w prywatnych dyskusjach Świadkowie Jehowy lubią powoływać się na "logikę" i "zdrowy rozsądek". Jest to zjawisko o tyle ciekawe, że terminów tych nie znajdujemy w Biblii, nie mówiąc o definicji tych terminów. W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej temu zagadnieniu, które samo w sobie jest ciekawe już zaledwie z pobieżnego punktu widzenia.

 • Teksty wczesnochrześcijańskie o duchowym ojcostwie

  Czy pisarze wczesnochrześcijańscy uczyli za Biblią o "duchowym ojcostwie"? Czy o takim ojcostwie uczą też Świadkowie Jehowy? Dlaczego krytykują innych za duchowe ojcostwo?Na te pytania odpowiada nasz artykuł.

 • Ksiądz Jakub Wujek SJ a termin Jehowa oraz późniejsza krytyka tego słowa

  Kto był pierwszym w Polsce, co krytykował formę Jehowa? Kiedy pojawiło się imię Jahwe we współczesnych Bibliach? Na te i inne pytania związane z imieniem Jahwe oraz słowem Jehowa odpowiada nasz artykuł.

 • Siostra Faustyna Kowalska i termin Jehowa

  Niektórzy Świadkowie Jehowy ekscytują się tym, że św. Faustyna Kowalska trzy razy użyła słowo Jehowa w swoim Dzienniczku. Nie interesuje ich natomiast to, że 47 razy użyła określenie Trójca, że pisała głównie o miłosierdziu Bożym. Tekst nasz wyjaśnia kwestię słowa Jehowa obecnego w dziele naszej świętej.

 • Czy papież Benedykt XVI wprowadził zakaz używania imienia Jahwe w latach 2007-2008?

  Przez całe lata Świadkowie Jehowy rozpowszechniali informację, że Kościół Katolicki chciał ukryć imię Jahwe przed wiernymi i dlatego usunął z III wydania Biblii Tysiąclecia to hebrajskie imię Boga. Tymczasem powodem tego było dostosowanie tego przekładu do liturgii mszy świętej, podczas której nigdy przez wieki nie używano imienia Jahwe. Dziś podobnie Świadkowie Jehowy oskarżają papieża Benedykta XVI, że zakazał używania świętego tetragramu JHWH. Tekst nasz omawia te zagadnienia.

 • Year 1925 and Millions Now Living Will Never Die! Expectations and predictions made by Jehovah’s Witnesses in the past

  Czy wszystko już napisano na temat roku 1925, na który oczekiwało Towarzystwo Strażnica i jego głosiciele? Możemy obecnie powiedzieć, że dziś publikujemy po angielsku to, co po polsku wydaliśmy w roku 2015.

 • Czy Świadkowie Jehowy używają Biblii katolickich? Czy nimi manipulują?

  Czy katolickie Biblie potwierdzają nauki Świadków Jehowy? Czy oni stosują je podczas dyskusji z katolikami? Czy wykorzystują biblijną niewiedzę katolików? Na te pytania staramy się odpowiedzieć w naszym tekście.

 • Określenia „zorganizowane chrześcijaństwo” i „zorganizowana religia” w terminologii Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica stosuje specyficzną terminologię. "Zorganizowane chrześcijaństwo" i "zorganizowana religia" to według tej organizacji samo zło. Ale przecież Towarzystwo Strażnica samo określa siebie jako "organizację", jako instytucję dobrze "zorganizowaną". Dziwne to? Prześledźmy ten temat.

 • Termin „prawda” w nazewnictwie Świadków Jehowy

  Cóż to jest prawda, powiedział Piłat do Jezusa. A czym jest "prawda" u Świadków Jehowy? Tekst nasz wprowadza nas w jej definicję i hipotetyczne sytuacje związane ze zmieniającą się prawdą u Świadków Jehowy.

 • Czy kolejny kryzys w Towarzystwie Strażnica?

  Artykuł ten został w dnia 13 stycznia 2018 r. kolejny raz uzupełniony o następne dane, które dopiero 10 stycznia przekazało Towarzystwo Strażnica na stronie jw.org. Prawdopodobnie mamy do czynienia z kryzysem w organizacji Świadków Jehowy. Częściowe ukrywanie danych statystycznych za rok 2017, likwidacja Rocznika Świadków Jehowy, spadek liczby chrztów, szczególnie w Polsce i inne kwestie, to potwierdzenie sytuacji kryzysowej. Nasz artykuł zbiera wszystkie dostępne dane dotyczące tego zagadnienia.

 • Jehowa – plemienny Bóg Świadków Jehowy!

  Bóg Świadków Jehowy to specyficzny władca. Nie ma on nic wspólnego z wiarą chrześcijan. Z jednej strony Świadkowie Jehowy są dumni, że tylko oni czczą Jehowę, a z drugiej strony mają do nas "babilończyków" pretensje o to, że nie robimy tego tak jak oni. Czy naprawdę by chcieli, byśmy ich monopol na wiarę w Jehowę ukrócili?

 • Czy Świadkowie Jehowy używali terminu „filozofia” oraz czy mają obecnie „doktryny” i „dogmaty”?

  Wielu Świadków Jehowy nawet nie wie, że często potępiane przez nich słowa "doktryna", "dogmat" czy "filozofia" były, czy nawet nadal są, używane przez ich organizację. Nasz artykuł opisuje te zagadnienie, z całej historii Towarzystwa Strażnica.

 • „Pierścień elektryczny” – jego dobrodziejstwa, niszczycielskie działanie czy „pseudonaukowa gadanina”?

  Świadkowie Jehowy w różne dziwactwa wierzyli. A to w piramidę Cheopsa, a to w zamieszkanie patriarchów w Domu Książąt w Kalifornii, a to, że tron Jehowy jest na Plejadach. Tu zaś przedstawiamy inną ich dawną naukę, z której się z czasem wycofali: pierścień elektryczny.

 • Dlaczego Justyn Męczennik nazwał niedzielę „dniem Słońca”, a nie „dniem Pańskim”? Polemika z adwentystami i Świadkami Jehowy

  Jedną z istotnych kwestii dla adwentystów i Świadków Jehowy jest to, że Justyn Męczennik w II wieku nie używa określenia dzień Pański lecz dzień Słońca, gdy pisze o niedzieli. Dlaczego? Nasz tekst omawia kompleksowo to zagadnienie.

 • Imię Boże w cytatach biblijnych w pismach Justyna Męczennika

  Pisarze wczesnochrześcijańscy w swych dziełach nie używają, tak jak Nowy Testament, imienia Jahwe ani tetragramu JHWH, gdy cytują Stary Testament. Artykuł nasz omawia pisma Justyna Męczennika urodzonego na początku drugiego wieku. Czy mają więc Świadkowie Jehowy rację, wstawiając do swej Biblii termin Jehowa?

 • Prowadzenie rozmów na podstawie Pism i określenia „chrześcijaństwo” oraz „Ukrzyżowany”

  Do niedawna książka pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism była jedną z najważniejszych publikacji Świadków Jehowy. Nadal jest stosowana, jako 'ściągaczka' podczas rozmów z ludźmi, ale dziś przeważa wśród głosicieli odsyłanie ludzi na stronę internetową jw.org, która jest nowym jej typem. Tekst nasz ukazuje dwie wpadki Towarzystwa Strażnica związane z wydaną książką.

 • Czy „niewolnik wierny i roztropny” Świadków Jehowy zaistniał w roku 1919? (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykułu skupiamy się głównie na naukach, które posiadał i wprowadzał zaistniały rzekomo w roku 1919 "niewolnik wierny i roztropny". Zauważmy jak różne są to wykładnie w stosunku do tych, które dziś mają Świadkowie Jehowy.

 • Czy „niewolnik wierny i roztropny” Świadków Jehowy zaistniał w roku 1919? (cz. 1)

  „Niewolnik wierny i roztropny” - kim jest, składający się obecnie z kilku osób? Czy rzeczywiście został on wybrany w roku 1919? Czy ktoś ze Świadków Jehowy zna nazwiska tych osób z roku 1919? Czy wiedzą oni, że wtedy udziałowcy Towarzystwa Strażnica, anie Bóg, decydowali kto stanowił tę grupę zarządzającą? Na te pytania odpowiada nasz artykuł.

 • Modlitwa za zmarłych w Towarzystwie Strażnica i inne pokrewne kwestie

  Uroczystość Wszystkich Świętych skłania nas do tego by zobaczyć, co Towarzystwo Strażnica pisało kiedyś o zmarłych, o modlitwie za nich i członków Ciała Kierowniczego oraz ich udziale w niesieniu pomocy żyjącym na ziemi. Nasz artykuł omawia właśnie te zagadnienia

 • Maryja w Kanie Galilejskiej w różnych wypowiedziach Towarzystwa Strażnica

  Maryja w Kanie Galilejskiej bywa różnie przedstawiana w komentarzach różnych biblistów katolickich i protestanckich. Również Świadkowie Jehowy w swej krótkiej historii na arenie dziejów rozmaicie o Niej pisali. Nasz tekst zbiera różne opinie Towarzystwa Strażnica o Maryi w Kanie.

 • „Abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią” (Dz 20:28, BT)

  Wszystkim wiadomo, że Świadkowie Jehowy zwalczają prawdziwe Bóstwo Chrystusa. Nie interesują ich słowa Apostoła Tomasza: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20:28), wypowiedziane z wiarą do zmartwychwstałego Jezusa. Ponieważ werset ten bardzo trudno jest tak przekierować by zaprzeczał Bóstwu Chrystusa, więc Towarzystwo Strażnica skupia się na innym fragmencie. Chodzi o Dz 20:28. Omawiamy ten fragment.

 • Czy Biblia jest „natchniona” według Świadków Jehowy?

  Nikt tak często, jak Świadkowie Jehowy, nie powtarza, że swoje nauki czerpie tylko z "natchnionego" Słowa Bożego. Ale co oznacza dla nich termin "natchnienie"? Nasz artykuł omawia tę kwestię dogłębnie.

 • Nowożytni czy młodociani godni – dawna klasa zbawionych w Towarzystwie Strażnica

  Klasy niebiańskie i ziemskie, to nauki charakterystyczne dla badaczy Pisma Świętego, epifanistów i Świadków Jehowy. Ci ostatni skrócili listę tych klas do dwóch, ale początki ich nauki były inne niż dziś. Artykuł nasz opisuje jedną z dawnych grup, która miała po Tysiącleciu wstąpić do nieba.

 • „Nowe światła” w sprawie znaczenia terminu Jehowa

  Termin Jehowa ma żywotne znaczenie dla Świadków Jehowy. Poprzez niego idzie linia podziału między nimi a resztą świata. Tylko oni czczą Boga, bo, jak mówią, czczą Jego imię. Artykuł nasz ukazuje, jak wzrastało u Świadków Jehowy wzywanie słowa Jehowa i jak zmieniano jego interpretację.

 • Sodoma, Ez 16:55 i Towarzystwo Strażnica

  Sodomici zmartwychwstaną, czy nie? To jeden z dylematów Świadków Jehowy do roku 1990. Kilka razy zmieniano tę naukę. Popatrzmy jak ona się kształtowała w oparciu o tekst Ez 16:55. Nawet w nowej książce z roku 2017 pt. "Jezus - droga, prawda i życie" (s. 98, 123) wypowiedziano się o Sodomie, choć bardzo enigmatycznie.

 • Czy czyściec wymyślono w Kościele Katolickim około roku 600?

  Świadkowie Jehowy bardzo nie lubią katolickiej nauki o czyśćcu. Czy czyściec wymyślono w Kościele Katolickim około roku 600, jak pisze Towarzystwo Strażnica? Tekst nasz analizuje kwestię czyśćca w nauce Świadków Jehowy i w pismach wczesnochrześcijańskich.

 • „Miasta schronienia” – „nowe światło” w nauce Świadków Jehowy

  "Miasta ucieczki", to dla osób słabo znających Stary Testament enigmatyczne określenie. Jednak Towarzystwo Strażnica przez całe lata uważało, że te miasta związane są organizacją Świadków Jehowy. Nasz artykuł pokazuje, jak zmieniano tę naukę, łącznie z najnowszym "nowym światłem" objawionym przez Ciało Kierownicze tej organizacji.

 • Kiedy u Świadków Jehowy narodził się „rydwan” jako „organizacja Boża” według Ez 1?

  Pędzący rydwan, to u Świadków Jehowy obraz ich organizacji. Wyrazem tego pędu są u nich zmieniane nauki i zwyczaje, czym Towarzystwo Strażnica się szczyci. Artykuł nasz pokazuje historię tego zagadnienia.

 • Jak Świadkom Jehowy „organizacja” zastępuje Maryję?

  Protestantyzm usunął ze swych wierzeń kult Maryi. I tak w tym trwa. Jednak Świadkom Jehowy brak było kogoś poza Jehową i w związku z tym z czasem rozwinął się u nich osobliwy 'kult' organizacji. Historię tego zagadnienia przedstawiamy w naszym artykule.

 • Jak i do kiedy Towarzystwo Strażnica lekceważyło klasę ziemską?

  Dzisiaj podobno klasa ziemska Świadków Jehowy jest oczkiem w głowie Ciała Kierowniczego. Ona stanowi grubo ponad 90% wszystkich głosicieli. Klasa niebiańska miała wymierać, a okazało się, że wbrew oczekiwaniom od roku 2006 zaczęła wzrastać liczbowo! Czy jednak klasa ziemska zawsze była faworyzowana w tej organizacji? Odpowiedzi szukaliśmy w publikacjach Towarzystwa Strażnica i je pokazujemy w naszym artykule.

 • Czy Jan Paweł II używał terminu Jehowa?

  Świadkowie Jehowy raz nauczają, że tylko oni głoszą o "imieniu Jehowa", a innym razem podpierają swoją misję tekstami Jana Pawła II, który rzekomo tak jak oni uczył o Jehowie. Jak było naprawdę? Czy JP2 uczył i Jehowie? Czy raczej młody K. Wojtyła użył w swych dramatach 5 razy literackiej formy Jehowa i 32 razy biblijnego imienia Jahwe? Artykuł nasz zbiera wszystkie możliwe informacje na ten temat.

 • Czy Świadkowie Jehowy są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi?

  Anonsujemy nową książkę o krwi i transfuzji w organizacji Świadków Jehowy.

 • Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – Polska (cz. 2)

  Część druga naszego artykułu omawia statystyki dotyczące Świadków Jehowy w Polsce. Wydaje się, że dane dotyczące naszego kraju trudniej jest skompletować niż te, które dotyczą całego świata (szczególnie z lat 1910-1925 oraz 1950-1989). Jednak po wnikliwych dociekaniach dostarczamy zainteresowanym materiał, który powinien ich usatysfakcjonować

 • Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – świat (cz. 1)

  Dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy, za kolejny rok, publikowane są przez nich co roku. Fragmentaryczne dane podawane są od czasu do czasu. Jednak my w naszym artykule zebraliśmy wszystkie dostępne dane z ich publikacji z całej ich historii.

 • „Witanie się” z wykluczonymi według Towarzystwa Strażnica

  Pozdrawianie osób wykluczonych z organizacji Świadków Jehowy, to jeden z ich problemów, z którym spotykają się oni codziennie. Czy minąć taką osobę jak powietrze? Tak, odpowiada Towarzystwo Strażnica. Czy można choćby uśmiechnąć się do niej? Nie, uczą Świadkowie Jehowy. Opisujemy w naszym artykule te zagadnienia w przekroju historycznym.