Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Czy u Świadków Jehowy rok 2027 powinien zastąpić ich nadzieje roku 1925?

  Artykuł nasz uzupełnia materiał poruszony szeroko w mojej książce pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (2015). Ukazuje on, jak wyglądałaby nauka Świadków Jehowy po poprawieniu przez nich swojej błędnej chronologii, o której pisali, że pomylili się o ponad 100 lat w swych kalkulacjach.

 • „Nowe światła” – czyli nowe nauki i zwyczaje Świadków Jehowy wprowadzane w latach 1989-2015 i uzupełnienie o lata 2016-2017

  Na prośbę jednego z byłych Świadków Jehowy, a zarazem we współpracy z nim, napisałem zbiorcze zastawienie wszystkich najważniejszych zmian doktrynalnych i organizacyjnych w Towarzystwie Strażnica w latach 1989-2015 (także skrótowe uzupełnienie o lata 2016-2017). Tekst nasz mało kiedy cytuje konkretne źródła (bo były zbyt szeroki), ale za to je wskazuje.

 • Czy dawni polscy badacze Pisma Świętego fałszowali Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella?

  Niektórym osobom wydaje się, że Tomy C. T. Russella, to znaczy Wykłady Pisma Świętego, istniały od początku (1886 r.) do końca ich wydawania (1927 r.) w niezmienionej formie. Jednak okazuje się, że nie tylko zmieniano ich treść w centrali Towarzystwa Strażnica, ale i polscy głosiciele tej organizacji również dokonywali 'korekt'. Artykuł nasz omawia to zagadnienie.

 • Kiedy Abel i patriarchowie stali się „Świadkami Jehowy” i kiedy nimi przestali być?

  Towarzystwo Strażnica swój rodowód wyprowadza aż od Abla, twierdząc, iż to on był pierwszym Świadkiem Jehowy. Popatrzmy jak wyglądała ta wykładnia tej organizacji w przeszłości i jak uczy się dziś.

 • Zamach Ciała Kierowniczego na „ostatek” klasy niebiańskiej Świadków Jehowy!

  Tytułowy zamach Ciała Kierowniczego na ostatek klasy niebiańskiej nie był za bardzo widoczny dla przeciętnego Świadka Jehowy, gdyż rozłożony był w czasie. Artykuł nasz ukazuje, jak on się powoli realizował i jak osiągnął apogeum w roku 2016.

 • Bóg „Wszechmogący” i „Wszechmocny” w literaturze Towarzystwa Strażnica

  Tytułowy temat nie należy do istotnych, ale ponieważ Świadkowie Jehowy potrafią kruszyć kopie o słowa, więc omawiamy historycznie interesujące nas terminy występujące w publikacjach Towarzystwa Strażnica.

 • Słowo „rzeź” w terminologii Świadków Jehowy

  Świadkowie Jehowy ekscytują się słowem "rzeź". Lubią podkreślać, że Jehowa zgotuje niedługo ją wszystkim ludziom. Nie dotknie ona tylko głosicieli Towarzystwa Strażnica. Prześledźmy tę terminologię Świadków Jehowy.

 • Zwiedzałem Nadarzyn Świadków Jehowy!

  Tekst ten jest moim wspomnieniem z dawnych lat. Nie miałem zamiaru publikować tych refleksji, ale przyjaciele bardzo namawiali mnie do tego. Czynię to przede wszystkim dla nich, bo Świadkom Jehowy czy byłym głosicielom organizacji niewiele ten artykuł wniesie.

 • Czy Świadkowie Jehowy są „domokrążcami”?

  Świadkowie Jehowy obruszają się, gdy ich ktoś nazwie "domokrążcami". Ale czy oni rzeczywiście nimi są, czy nie? Nasz artykuł ukazuje całą historię metod "krążenia" od domu do domu, stosowanych przez Świadków Jehowy.

 • Ile razy nastało Tysiąclecie i Zawsze gotowi na nadejście końca!

  Towarzystwo Strażnica znane jest między innymi z nauki o rychłym nastaniu szczęśliwego Tysiąclecia. Nie każdy jednak wie, że ono, według dawnej nauki tej organizacji, jest już obecne od roku 1874. Później było przenoszone na lata 1914, 1925 i 1975. W artykule naszym opisujemy oczekiwania na Tysiąclecie i Armagedon przez jeden z rodów Świadków Jehowy.

 • Czy Towarzystwo Strażnica cieszyło się z wybuchu I wojny światowej?

  Każdy kto się zetknął ze Świadkami Jehowy słyszał od nich, że rok 1914 to najważniejsza data w historii świata. Wtedy rozpoczęło się według nich Królowanie Jezusa w niebie, powrócił On niewidzialnie na inspekcję na ziemię i zarazem walczył z szatanem w niebie, którego zrzucił na nasz glob. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że głosiciele Towarzystwa Strażnica cieszyli się z wybuchu pierwszej wojny światowej, która rzekomo potwierdzała powyższe ich proroctwa. Poczytajmy o tych faktach.

 • Nowa nauka – od kiedy i przez kogo stawiany jest znak z Ez 9 na czołach Świadków Jehowy?

  W roku 2016 ogłoszono kolejną nową naukę Towarzystwa Strażnica i to dotyczącą znakowania ludzi według tekstu Ezechiela 9. Prześledźmy historie tej wykładni.

 • Czy Świadkowie Jehowy wierzą w Trójcę?

  Pytanie tytułowe nie jest dziwne. Świadkowie Jehowy wierzą w swoją 'trójcę'. Ma ona jednak inny skład niż Trójca, w którą wierzą chrześcijanie. Popatrzmy co udało się nam ustalić i co opisujemy.

 • Dom Książąt dla J. F. Rutherforda, a gdzie mieszkali pionierzy?

  O Domu Książąt, w którym mieli zamieszkać zmartwychwstali patriarchowie, a usadowił się prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford, napisano prawdopodobnie już wszystko, co można było. Jednak mało poświęca się uwagi warunkom w jakich mieszkali w tym czasie głosiciele tej organizacji. Nasz artykuł uzupełnia więc te zagadnienie.

 • Czy Towarzystwo Strażnica znało kiedyś i zna obecnie konkretne „dni” dla wyznaczanych wydarzeń?

  Świadkowie Jehowy często powtarzają, że oni nie wyznaczali żadnych dat, bo sam Jezus mówi, iż nikt nie zna "dnia i godziny", tylko Bóg. Wiemy, że tak Biblia istotnie mówi, ale czy Towarzystwo Strażnica się jaj zawsze trzymało? Czy dziś nie wyznacza żadnych dat co do dnia, chociaż ich Biblia nie uściśla? Nasz artykuł zbiera materiał na ten temat.

 • Czy Amerykanie dominują wśród Świadków Jehowy?

  Pytanie: czy Amerykanie dominują wśród Świadków Jehowy, nie jest wcale dziwne. Dawno już temu mówiło się o tej grupie jako "sekcie amerykańskiej" i nie tylko z powodu jej pochodzenia. Nie mamy pełnych danych, bo ich Świadkowie Jehowy ostatnio nie publikują. Dlatego zamieszczamy w naszym artykule tylko szczątkowe informacje o pomazańcach z tej organizacji.

 • Czy Świadkowie Jehowy wierzą w duszę nieśmiertelną?

  Świadkowie Jehowy należą do najgorliwszych 'zwalczaczy' duszy nieśmiertelnej. Ale walcząc z nią, jakby zapominają, że według nich "dusza to osoba", a osoby ich pomazańców żyją ponoć po śmierci. Jest więc u nich nauka o duszy nieśmiertelnej? Nasz artykuł ukazuje całą historię tej wykładni Towarzystwa Strażnica.

 • Ile klas zbawionych było i jest w Towarzystwie Strażnica?

  Tytuł artykułu może się wydawać dziwny dla znających od niedawna Świadków Jehowy. Każdy wie o dwóch ich klasach: niebiańska (144 000) i ziemska (wielka rzesza). Ale czy zawsze tak uczyło Towarzystwo Strażnica? Poniżej opisano historię nauki tej organizacji.

 • Handel publikacjami Towarzystwa Strażnica i obligacje tej organizacji

  Dziś Świadkowie Jehowy rozdają swe publikacje za darmo. Ale czy zawsze tak było? Otóż nie, bo do niedawnych lat sprzedawano je, a nawet handlowano wymiennie nimi za warzywa, masło, jajka itp.

 • Wydarzenia poprzedzające Armagedon według książki pt. Królestwo Boże panuje! (cz. 2)

  W drugiej części naszego artykułu kończymy omawianie scenariusza dni ostatnich, wielkiego ucisku i Armagedonu według nowej książki Świadków Jehowy.

 • Wydarzenia poprzedzające Armagedon według książki pt. Królestwo Boże panuje! (cz. 1)

  Książka pt. Królestwo Boże panuje! (2014) to podręcznik Świadków Jehowy wydany z okazji 100 lecia panowania Królestwa w niebie. To zarazem publikacja omawiająca historię tej organizacji oraz przedstawiająca jej aktualne nauki. Jedną z nich jest nadchodzący Armagedon. Jemu poświęcamy uwagę w naszym artykule.

 • Piñata a Boże Narodzenie u Świadków Jehowy

  Piñata i Boże Narodzenie to dwa zwyczaje, do których Świadkowie Jehowy mają inne podejście. Jakie? Odpowiedzi na to pytanie udziela nasz artykuł.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy przestali być kościołem?

  Czy Towarzystwo Strażnica i Świadkowie Jehowy byli kiedyś kościołem? Czy są nim dziś? Na te pytania odpowiada nasz artykuł. Omawiamy całą historię tej organizacji w tej kwestii.

 • ‘Szkice kazań’ i trzy razy ‘Biblijne tematy’

  Towarzystwo Strażnica wydaje dla swoich głosicieli materiały pomocne do przekonywania ludzi, do zaginania ich w dyskusjach. Temu służą też omawiane publikacje. Jednak, tak jak się zmieniają nauki tej organizacji, tak zmieniają się te 'ściągawki'. Porównajmy je.

 • Nowa nauka – kiedy rozpoczęła się „niewola babilońska” Świadków Jehowy?

  Towarzystwo Strażnica lubi co jakiś czas wprowadzać nowe nauki, zwane u Świadków Jehowy "nowym światłem". Oni cieszą się z tych zmian jak małe dzieci z nowej zabawki. Dziś, jeszcze w roku 2015, publikujemy artykuł z ich nową naukę z wydanej awansem Strażnicy na rok 2016.

 • Trzy Światy C. T. Russella i N. Barboura

  Tytułowa książka C. T. Russella z roku 1877 to najmniej znana jego publikacja w Polsce, gdyż nawet jej fragmenty nie zostały nigdy wydane w naszym języku. Ukazała się ona tylko po angielsku, a więc i w innych krajach jest ona słabo znana. Z tego powodu chcemy ją przybliżyć i wskazać na jej niektóre nauki.

 • Wielka bitwa w kościelnych niebiosach J. F. Rutherforda

  Tytułowa broszura należy do najmniej znanych publikacji sędziego J. Rutherforda, byłego prezesa Towarzystwa Strażnica. Została ona napisana w roku 1915, a więc wtedy gdy był on jeszcze tylko prawnikiem tej organizacji. W artykule naszym opisujemy jej treść.

 • Broszura ‘Piekło’ J. F. Rutherforda

  Widząc tytuł tej broszury możemy pomyśleć, że uczy ona o piekle. Jednak wręcz przeciwnie, ona próbuje piekło 'zagasić'. Przy okazji ukazuje ona wiele nieaktualnych już nauk Świadków Jehowy, o czym piszemy w naszym artykule.

 • Książka pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!

  Książka pt. Rok 1925 i Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! to archiwum tekstów o kampanii "milionów" prowadzonej w latach 1918-1925 przez Towarzystwo Strażnica. Opracowanie to zostało wydane w roku 2015. Po kilku miesiącach udostępniamy je też w 3 wersjach elektronicznych (PDF, Word, html).

 • Pedofilia a Świadkowie Jehowy

  Temat naszego artykułu jest kontrowersyjny. Mało powszechnie znany, choć ostatnio nagłośniony przez byłych Świadków Jehowy na łamach jednego ze znanych dzienników. Głównie skupiamy się na literaturze Świadków Jehowy, choć i ten wspomniany tekst udostępniamy.

 • J. F. Rutherford i Powrót naszego Pana

  Omawiana broszura to sztandarowe dzieło prezesa Towarzystwa Strażnica, który udowadnia w niej, że Jezus powrócił w roku 1874, a czasy ostateczne zaczęły się w roku 1799. Zaledwie po kilku latach, po roku 1925, gdy wydano tę publikację, Rutherford zmienił prawie wszystkie nauki z niej.

 • Pożądany rząd J. F. Rutherforda

  Tytułowa broszura, to jedna z pierwszych, którą napisał sędzia Rutherford. W wielu wspomnieniach Świadków Jehowy znajdziemy stwierdzenie, że poznałem "prawdę" np. poprzez tę publikację. Czego ona uczyła? Czy jej "prawda" się ostała do dziś? Nasz artykuł odpowiada na te pytania.

 • Co się stało z tetragramem w Septuagincie? Nowe stanowisko Świadków Jehowy z roku 2015

  Prawie każdy słyszał o nauce Świadków Jehowy o imieniu Bożym. Dotychczas uważali oni, że w greckiej Septuagincie odstępczy chrześcijanie dokonali fałszerstwa, usuwając tetragram JHWH. Jednak w Strażnicy datowanej na 15 grudnia 2015 roku Towarzystwo Strażnica stwierdziło, że już w II wieku przed Chr. istniały kopie Septuaginty bez imienia Jahwe i tylko "niektóre" je zawierały.

 • Ucisk świata J. F. Rutherforda

  "Ucisk świata" to jedna z najstarszych broszur prezesa Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherforda. O czym uczyła? Odpowiedzi na to pytanie udziela nasz artykuł.

 • Świtanie dnia sądnego – pierwszą polską publikacją Towarzystwa Strażnica?

  Tytułowa książka nie istnieje w języku angielskim. To typowo polska publikacja stanowiąca wyciąg z niektórych Wykładów Pisma Świętego C. T. Russella i prawdopodobnie najstarsza wydana w języku polskim. Czego ona uczyła? Opowiada o tym nasz artykuł.

 • „Co mówi Pismo Święte o powrocie naszego Pana? – Jego parousia, epifania i apokalupsis” C. T. Russella

  Tytułowa broszura to jedna z najstarszych publikacji Towarzystwa Strażnica. Warto zapoznać się z nią, a nasz artykuł przybliża jej treść.

 • Czy z Babilonem Wielkim zginą wszyscy duchowni? Nowa wykładnia z roku 2015?

  Świadkowie Jehowy od czasu do czasu zmieniają swoje scenariusze dotyczące "wielkiego ucisku" i Armagedonu. Czyżbyśmy byli świadkami kolejnej takiej 'korekty'?

 • Fotodrama stworzenia

  Fotodrama stworzenia to jedna z najbardziej znanych publikacji C. T. Russella, założyciela Towarzystwa Strażnica. O czym uczy ta książka? Nasz artykuł to opisuje.

 • Największy ze wszystkich ludzi – książka do wymiany!

  Towarzystwo Strażnica w języku angielskim wymieniło swój podręcznik o Jezusie. Być może w przyszłym roku nastąpi to też w Polsce. Dlaczego? Odpowiedzi udziela nasz artykuł.

 • 2300 wieczorów i poranków w naukach adwentystów i Świadków Jehowy

  Proroctwo o 2300 wieczorach i rankach zawsze intrygowało adwentystów i Świadków Jehowy. W artykule naszym przedstawiamy zmienność ich poglądów dotyczącą tego tekstu.