Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Czy Świadkowie Jehowy używali terminu „filozofia” oraz czy mają obecnie „doktryny” i „dogmaty”?

  Wielu Świadków Jehowy nawet nie wie, że często potępiane przez nich słowa "doktryna", "dogmat" czy "filozofia" były, czy nawet nadal są, używane przez ich organizację. Nasz artykuł opisuje te zagadnienie, z całej historii Towarzystwa Strażnica.

 • „Pierścień elektryczny” – jego dobrodziejstwa, niszczycielskie działanie czy „pseudonaukowa gadanina”?

  Świadkowie Jehowy w różne dziwactwa wierzyli. A to w piramidę Cheopsa, a to w zamieszkanie patriarchów w Domu Książąt w Kalifornii, a to, że tron Jehowy jest na Plejadach. Tu zaś przedstawiamy inną ich dawną naukę, z której się z czasem wycofali: pierścień elektryczny.

 • Dlaczego Justyn Męczennik nazwał niedzielę „dniem Słońca”, a nie „dniem Pańskim”? Polemika z adwentystami i Świadkami Jehowy

  Jedną z istotnych kwestii dla adwentystów i Świadków Jehowy jest to, że Justyn Męczennik w II wieku nie używa określenia dzień Pański lecz dzień Słońca, gdy pisze o niedzieli. Dlaczego? Nasz tekst omawia kompleksowo to zagadnienie.

 • Imię Boże w cytatach biblijnych w pismach Justyna Męczennika

  Pisarze wczesnochrześcijańscy w swych dziełach nie używają, tak jak Nowy Testament, imienia Jahwe ani tetragramu JHWH, gdy cytują Stary Testament. Artykuł nasz omawia pisma Justyna Męczennika urodzonego na początku drugiego wieku. Czy mają więc Świadkowie Jehowy rację, wstawiając do swej Biblii termin Jehowa?

 • Prowadzenie rozmów na podstawie Pism i określenia „chrześcijaństwo” oraz „Ukrzyżowany”

  Do niedawna książka pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism była jedną z najważniejszych publikacji Świadków Jehowy. Nadal jest stosowana, jako 'ściągaczka' podczas rozmów z ludźmi, ale dziś przeważa wśród głosicieli odsyłanie ludzi na stronę internetową jw.org, która jest nowym jej typem. Tekst nasz ukazuje dwie wpadki Towarzystwa Strażnica związane z wydaną książką.

 • Czy „niewolnik wierny i roztropny” Świadków Jehowy zaistniał w roku 1919? (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykułu skupiamy się głównie na naukach, które posiadał i wprowadzał zaistniały rzekomo w roku 1919 "niewolnik wierny i roztropny". Zauważmy jak różne są to wykładnie w stosunku do tych, które dziś mają Świadkowie Jehowy.

 • Czy „niewolnik wierny i roztropny” Świadków Jehowy zaistniał w roku 1919? (cz. 1)

  „Niewolnik wierny i roztropny” - kim jest, składający się obecnie z kilku osób? Czy rzeczywiście został on wybrany w roku 1919? Czy ktoś ze Świadków Jehowy zna nazwiska tych osób z roku 1919? Czy wiedzą oni, że wtedy udziałowcy Towarzystwa Strażnica, anie Bóg, decydowali kto stanowił tę grupę zarządzającą? Na te pytania odpowiada nasz artykuł.

 • Modlitwa za zmarłych w Towarzystwie Strażnica i inne pokrewne kwestie

  Uroczystość Wszystkich Świętych skłania nas do tego by zobaczyć, co Towarzystwo Strażnica pisało kiedyś o zmarłych, o modlitwie za nich i członków Ciała Kierowniczego oraz ich udziale w niesieniu pomocy żyjącym na ziemi. Nasz artykuł omawia właśnie te zagadnienia

 • Maryja w Kanie Galilejskiej w różnych wypowiedziach Towarzystwa Strażnica

  Maryja w Kanie Galilejskiej bywa różnie przedstawiana w komentarzach różnych biblistów katolickich i protestanckich. Również Świadkowie Jehowy w swej krótkiej historii na arenie dziejów rozmaicie o Niej pisali. Nasz tekst zbiera różne opinie Towarzystwa Strażnica o Maryi w Kanie.

 • „Abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią” (Dz 20:28, BT)

  Wszystkim wiadomo, że Świadkowie Jehowy zwalczają prawdziwe Bóstwo Chrystusa. Nie interesują ich słowa Apostoła Tomasza: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20:28), wypowiedziane z wiarą do zmartwychwstałego Jezusa. Ponieważ werset ten bardzo trudno jest tak przekierować by zaprzeczał Bóstwu Chrystusa, więc Towarzystwo Strażnica skupia się na innym fragmencie. Chodzi o Dz 20:28. Omawiamy ten fragment.

 • Czy Biblia jest „natchniona” według Świadków Jehowy?

  Nikt tak często, jak Świadkowie Jehowy, nie powtarza, że swoje nauki czerpie tylko z "natchnionego" Słowa Bożego. Ale co oznacza dla nich termin "natchnienie"? Nasz artykuł omawia tę kwestię dogłębnie.

 • Nowożytni czy młodociani godni – dawna klasa zbawionych w Towarzystwie Strażnica

  Klasy niebiańskie i ziemskie, to nauki charakterystyczne dla badaczy Pisma Świętego, epifanistów i Świadków Jehowy. Ci ostatni skrócili listę tych klas do dwóch, ale początki ich nauki były inne niż dziś. Artykuł nasz opisuje jedną z dawnych grup, która miała po Tysiącleciu wstąpić do nieba.

 • „Nowe światła” w sprawie znaczenia terminu Jehowa

  Termin Jehowa ma żywotne znaczenie dla Świadków Jehowy. Poprzez niego idzie linia podziału między nimi a resztą świata. Tylko oni czczą Boga, bo, jak mówią, czczą Jego imię. Artykuł nasz ukazuje, jak wzrastało u Świadków Jehowy wzywanie słowa Jehowa i jak zmieniano jego interpretację.

 • Sodoma, Ez 16:55 i Towarzystwo Strażnica

  Sodomici zmartwychwstaną, czy nie? To jeden z dylematów Świadków Jehowy do roku 1990. Kilka razy zmieniano tę naukę. Popatrzmy jak ona się kształtowała w oparciu o tekst Ez 16:55. Nawet w nowej książce z roku 2017 pt. "Jezus - droga, prawda i życie" (s. 98, 123) wypowiedziano się o Sodomie, choć bardzo enigmatycznie.

 • Czy czyściec wymyślono w Kościele Katolickim około roku 600?

  Świadkowie Jehowy bardzo nie lubią katolickiej nauki o czyśćcu. Czy czyściec wymyślono w Kościele Katolickim około roku 600, jak pisze Towarzystwo Strażnica? Tekst nasz analizuje kwestię czyśćca w nauce Świadków Jehowy i w pismach wczesnochrześcijańskich.

 • „Miasta schronienia” – „nowe światło” w nauce Świadków Jehowy

  "Miasta ucieczki", to dla osób słabo znających Stary Testament enigmatyczne określenie. Jednak Towarzystwo Strażnica przez całe lata uważało, że te miasta związane są organizacją Świadków Jehowy. Nasz artykuł pokazuje, jak zmieniano tę naukę, łącznie z najnowszym "nowym światłem" objawionym przez Ciało Kierownicze tej organizacji.

 • Kiedy u Świadków Jehowy narodził się „rydwan” jako „organizacja Boża” według Ez 1?

  Pędzący rydwan, to u Świadków Jehowy obraz ich organizacji. Wyrazem tego pędu są u nich zmieniane nauki i zwyczaje, czym Towarzystwo Strażnica się szczyci. Artykuł nasz pokazuje historię tego zagadnienia.

 • Jak Świadkom Jehowy „organizacja” zastępuje Maryję?

  Protestantyzm usunął ze swych wierzeń kult Maryi. I tak w tym trwa. Jednak Świadkom Jehowy brak było kogoś poza Jehową i w związku z tym z czasem rozwinął się u nich osobliwy 'kult' organizacji. Historię tego zagadnienia przedstawiamy w naszym artykule.

 • Jak i do kiedy Towarzystwo Strażnica lekceważyło klasę ziemską?

  Dzisiaj podobno klasa ziemska Świadków Jehowy jest oczkiem w głowie Ciała Kierowniczego. Ona stanowi grubo ponad 90% wszystkich głosicieli. Klasa niebiańska miała wymierać, a okazało się, że wbrew oczekiwaniom od roku 2006 zaczęła wzrastać liczbowo! Czy jednak klasa ziemska zawsze była faworyzowana w tej organizacji? Odpowiedzi szukaliśmy w publikacjach Towarzystwa Strażnica i je pokazujemy w naszym artykule.

 • Czy Jan Paweł II używał terminu Jehowa?

  Świadkowie Jehowy raz nauczają, że tylko oni głoszą o "imieniu Jehowa", a innym razem podpierają swoją misję tekstami Jana Pawła II, który rzekomo tak jak oni uczył o Jehowie. Jak było naprawdę? Czy JP2 uczył i Jehowie? Czy raczej młody K. Wojtyła użył w swych dramatach 5 razy literackiej formy Jehowa i 32 razy biblijnego imienia Jahwe? Artykuł nasz zbiera wszystkie możliwe informacje na ten temat.

 • Czy Świadkowie Jehowy są kompetentni w orzekaniu o transfuzji krwi?

  Anonsujemy nową książkę o krwi i transfuzji w organizacji Świadków Jehowy.

 • Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – Polska (cz. 2)

  Część druga naszego artykułu omawia statystyki dotyczące Świadków Jehowy w Polsce. Wydaje się, że dane dotyczące naszego kraju trudniej jest skompletować niż te, które dotyczą całego świata (szczególnie z lat 1910-1925 oraz 1950-1989). Jednak po wnikliwych dociekaniach dostarczamy zainteresowanym materiał, który powinien ich usatysfakcjonować

 • Najważniejsze dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy – świat (cz. 1)

  Dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy, za kolejny rok, publikowane są przez nich co roku. Fragmentaryczne dane podawane są od czasu do czasu. Jednak my w naszym artykule zebraliśmy wszystkie dostępne dane z ich publikacji z całej ich historii.

 • „Witanie się” z wykluczonymi według Towarzystwa Strażnica

  Pozdrawianie osób wykluczonych z organizacji Świadków Jehowy, to jeden z ich problemów, z którym spotykają się oni codziennie. Czy minąć taką osobę jak powietrze? Tak, odpowiada Towarzystwo Strażnica. Czy można choćby uśmiechnąć się do niej? Nie, uczą Świadkowie Jehowy. Opisujemy w naszym artykule te zagadnienia w przekroju historycznym.

 • Jak Gabriel witał Maryję według Towarzystwa Strażnica?

  Artykuł nasz pokazuje jakie przywitanie Maryi preferowało i preferuje Towarzystwo Strażnica. Przedstawiamy historię tego zawołania Gabriela w Bibliach i publikacjach Świadków Jehowy.

 • Jezus i szatan równi według Towarzystwa Strażnica?

  Jezus i szatan to, prócz Jehowy, najważniejsze postacie w scenariuszu dziejów świata przedstawianego przez Świadków Jehowy. Jaką rolę pełni Jezus wobec szatana? Jaką posiada rangę? Czy jest wyższy od diabła czy równy mu? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule

 • Kiedy w Towarzystwie Strażnica zaprzestano studiować i rozprowadzać książki J. F. Rutherforda?

  Mówi się, ze kiedy tylko zamykano wieko trumny kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica, to zaraz odrzucano jego nauki i publikacje. W przypadku C. T. Russella tak nie było. A jak postąpiono z publikacjami J. F. Rutherforda, zwanego Sędzią? Artykuł nasz wskazuje jak postąpiono i do kiedy je studiowano i rozprowadzano.

 • Kiedy w Towarzystwie Strażnica zaprzestano studiować i rozprowadzać książki C. T. Russella?

  Dla dzisiejszych Świadków Jehowy ich pierwszy prezes C. T. Russell jest tak odległy w czasie, jakby żył co najmniej w średniowieczu. Gdy zaś wspomnimy jego dzieła, to jest jeszcze gorzej. Świadkowie Jehowy w ogóle nie zdają sobie sprawy czego C. T. Russell nauczał poprzez istniejące do dziś Towarzystwo Strażnica. Artykuł nasz opisuje historię z tym związaną.

 • Czy J. F. Rutherford był „wodzem” Świadków Jehowy?

  Tytuł naszego artykułu wydaje się być intrygujący. Czy Sędzia Rutherford był uważany za "wodza" Świadków Jehowy? Tak! Do roku 1941 był nim, ale wtedy właśnie 'odwołał' swe wodzostwo, będąc już ciężko chorym. Nasz artykuł opisuje to zagadnienie i wszystkie inne tytuły J. F. Rutherforda

 • Rok 1925, piwo i kiełbasa od J. F. Rutherforda?

  Rok 1925 i Dom Książąt to znane nauki i epizody z życia prezesa Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherforda. Nie każdy jednak wie, że wymieniona data wiązała się później też w pewien sposób z piwem i kiełbasą. Artykuł nasz przypomina te dawne dzieje organizacji Świadków Jehowy.

 • Omylny Bóg Świadków Jehowy, omylna ich Biblia i omylne Ciało Kierownicze

  Świadkowie Jehowy zawsze podkreślają, że ich Ciało Kierownicze nie jest "nieomylne", czyli jest "omylne". Przy tym przypisują swoje nauki nie temu gremium, ale Jehowie. Z tego wyciągnąć można wniosek, że wszystkie błędne nauki tej organizacji pochodzą od ich omylnego Boga. Prześledźmy co Towarzystwo Strażnica miało do powiedzenia w tej kwestii w różnych latach.

 • Teoria ewolucji dotycząca zwierząt w dawnej nauce Towarzystwa Strażnica

  Dziś Świadkowie Jehowy uczą, że ewolucjonizm pochodzi od szatana. Ale niewielu z nich wie, że kiedyś ta organizacja uczyła o ewolucji zachodzącej wśród zwierząt. Nasz tekst wprowadza nasz w tą problematykę.

 • Chrzest „jedynie symbolem” według Towarzystwa Strażnica

  Chrzest - symbol, czy znak przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła? Dla chrześcijan odpowiedź jest jednoznaczna. Dla Świadków Jehowy, to "tylko symbol", ale jednak podczas niego oddają się do dyspozycji swej organizacji. Artykuł nasz omawia całą historię chrztu u Świadków Jehowy.

 • Pośrednicy i pośrednictwo oraz „kanał Jehowy” w nauce Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

  W drugiej części naszego artykuły wymieniamy chyba wszystkie formy pośrednictwa, które istnieją w organizacji Świadków Jehowy, zarówno te dawne jak i dzisiejsze. Autor artykułu sam nie był świadom tej szerokiej palety czynników i osób pośredniczących w tej organizacji. Dopiero szeroka analiza publikacji Towarzystwa Strażnica ukazała mu to i dzieli się tym w napisanym tekście.

 • Pośrednicy i pośrednictwo oraz „kanał Jehowy” w nauce Towarzystwa Strażnica (cz. 1)

  Wielu ludziom wydaje się, że "pośrednictwo" świętych czy jakiekolwiek inne występuje tylko w katolicyzmie. Nikt nie zauważa, że u Świadków Jehowy, którzy bardzo krytykują wszelkie pośrednictwo, występowało i występuje ono w bardzo dużym stopniu, o czym zapewne niewielu głosicieli Towarzystwa Strażnica wie. Nasz artykuł zbiera wszelkie formy pośrednictwa występujące w tej organizacji

 • Jak Towarzystwo Strażnica manipulowało słowami tekstu Mt 8:11?

  Słowa: „Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim” (Mt 8:11), nigdy nie były wygodne dla Towarzystwa Strażnica. Przecież Świadkowie Jehowy uczą, że patriarchowie będą żyli na ziemi, a nie w Królestwie niebieskim, a więc w niebie. Jak próbują oni godzić Biblię ze swymi ustaleniami? Odpowiadamy na te pytanie w naszym artykule.

 • Cześć dla krzyża w katolicyzmie i w Towarzystwie Strażnica

  Krzyż, uznawany w całym chrześcijaństwie, najbardziej dziś bulwersuje Świadków Jehowy. Jednak mało kto wie, że kiedyś organizacja ta miała bardzo rozwinięty szacunek dla krzyża. W naszym tekście zestawiamy porównawczo najważniejsze zwyczaje katolickie z tymi, które występowały również u Świadków Jehowy. Dla wielu osób może być szokujące, że oni dawniej uznawali i bronili coś, z czym dziś zapalczywie walczą.

 • Dlaczego wprowadzono i ‘korygowano’ książkę pt. Czego naprawdę uczy Biblia?

  Książka pt. "Czego naprawdę uczy Biblia?" to obecnie (od 2005 roku) podstawowy podręcznik do studium dla osób, które chcą zostać Świadkami Jehowy. Skąd się on wziął, jak powstał, czemu go korygowano? Na te pytania odpowiada nasz artykuł.

 • Gdzie się podziało 100 milionów czytelników dwóch wersji książki pt. Prawda, która prowadzi do życia wiecznego?

  Książka Świadków Jehowy pt. "Prawda, która prowadzi do życia wiecznego" biła w latach 70. i 80. XX wieku rekordy wydawnicze. Co się z nią stało? Czyżby niewypał związany z oczekiwaniem na rok 1975 przyczynił się choć częściowo do jej odrzucenia? W tekście naszym omawiamy historię związaną z tą publikacją.

 • Osiem interpretacji słów „Pan mój i Bóg mój” Towarzystwa Strażnica dla zwalczania Bóstwa Chrystusa

  Towarzystwo Strażnica miało zawsze dużo kłopotów z jasnymi słowami Tomasza Apostoła: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20:28) wypowiedzianymi do Jezusa. Dlatego organizacja ta mnożyła interpretacje tego fragmentu. Naliczyliśmy ich osiem i je przedstawiamy.