Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Zmiana interpretacji przykazania Dekalogu dla potrzeb matki-organizacji

  Problemy związane z Dekalogiem poruszane są najczęściej przez Świadków Jehowy i adwentystów dnia siódmego. Niektóre ich zarzuty są jednakowe, a inne różne. Każde z tych wyznań ma też swoistą interpretację Dekalogu. W naszym artykule ukazujemy, jak matkę z Przykazania Bożego w Towarzystwie Strażnica przekształcono w organizację, którą należy czcić.

 • Koniec „czasów pogan” i „koniec świata” – co wyznaczały i oznaczają dla Świadków Jehowy?

  Artykuł nasz podejmuje kluczowe zagadnienie dla Świadków Jehowy. Są to "czasy pogan", czyli "wyznaczone czasy narodów". Popatrzmy, jak Towarzystwo Strażnica zmieniało tę naukę jak i wykładnię o "końcu świata".

 • Kto i co decyduje o tym, że u Świadków Jehowy możesz należeć do klasy niebiańskiej?

  Towarzystwo Strażnica jest jedną z nielicznych organizacji, która wyznacza i zmienia warunki co do losu swych wyznawców już w przyszłym świecie. Jednym przydziela się niebo, a innym ziemię na wieczność. Wszystko by było dobrze, gdyby nie zmieniano głosicielom przynależności i warunków jaki muszą spełniać. Artykuł nasz opisuje całą historię z tym związaną.

 • Towarzystwo Strażnica – stowarzyszenie biznesowe! (cz. 2)

  W części drugiej tego artykułu opisujemy między innymi kwestie zarządzania Towarzystwem Strażnica, formy jego zarobkowania i opłacania niektórych głosicieli oraz sprawę rejestracji tej organizacji.

 • Towarzystwo Strażnica – stowarzyszenie biznesowe! (cz. 1)

  Przeciętny Świadek Jehowy nie zdaje sobie sprawy, że jego organizacja jest po prostu korporacją, a nie kościołem. Artykuł nasz podejmuje ten temat, opierając się wyłącznie na stwierdzeniach Towarzystwa Strażnica i to od lat początkowych tej organizacji, aż do dziś.

 • Czy Świadkowie Jehowy są „fałszywymi prorokami”?

  Sporo osób zalicza Świadków Jehowy do "fałszywych proroków". Nie zawsze jednak ludzie ci potrafią wykazać głosicielom Towarzystwa Strażnica, że rzeczywiście fałszywie prorokowali. Tym bardziej, że Świadkowie Jehowy często mówią, że nie są prorokami, a tym bardziej fałszywymi, dodając iż oni żadnych dat nie wyznaczali. Jak jest naprawdę? Tekst nasz pomawia to zagadnienie kompleksowo.

 • Czy polscy Świadkowie Jehowy są ‘neutralni’ i ‘apolityczni’?

  Artykuł nasz omawia kwestię dostosowywania przez Świadków Jehowy publikacji w zależności od sytuacji politycznej w danym kraju. W tym wypadku dotyczy to Polski i czasów tak zwanej komuny. Wtedy kierownictwo Świadków Jehowy zmieniało w polskich publikacjach teksty, które inaczej brzmiały w języku angielskim, czy w wydaniach polonijnych. Prawdopodobnie podobne zabiegi miały miejsce w wielu krajach komunistycznych i w tych, w których rządziły i rządzą dyktatury.

 • Kto mógł zostać prezesem Towarzystwa Strażnica po śmierci C. T. Russella? (cz. 2)

  W pierwszej części tego artykuły opisaliśmy dwie osoby, z których każda mogła zostać prezesem Towarzystwa Strażnica po śmierci C. T. Russella w roku 1916. W części drugiej wskazujemy dwie kolejne osoby. Dwie pierwsze pozostały wierne organizacji do końca życia, a dwie pozostałe opuściły ją z czasem.

 • Kto mógł zostać prezesem Towarzystwa Strażnica po śmierci C. T. Russella? (cz. 1)

  Prezesem Towarzystwa Strażnica po śmierci C. T. Russella został sędzia J. F. Rutherford, czym przyczynił się do rozpadu tej organizacji na kilka grup badaczy Pisma Świętego. A kto mógłby zostać zamiast niego przywódcą Towarzystwa? Artykuł nasz daje odpowiedź na to pytanie.

 • Dokonana Tajemnica – kto był autorem tej książki?

  "Dokonana Tajemnica" - książka, która wywołała wojnę wśród urzędników Towarzystwa Strażnica. Przez nią między innymi kilku z nich poszło do więzienia. Jak powstała? Kto ją napisał? Artykuł nasz obszernie odpowiada na te pytania.

 • Maryja w nowej Biblii Świadków Jehowy

  Osoba Maryi bywa przez Świadków Jehowy atakowana podczas dyskusji z katolikami. W roku 2018 Towarzystwo Strażnica wydało nową Biblię po polsku, która ma zapewne dostarczyć głosicielom tej organizacji kolejnych argumentów przeciw Matce Syna Bożego. Artykuł nasz pokazuje te nowinki.

 • Dlaczego C. T. Russell zmienił w roku 1896 nazwę Towarzystwa Strażnica?

  Nazwa organizacji Świadków Jehowy była kilka razy zmieniana, szczególnie w jej początkach istnienia. Dlaczego? Artykuł nasz stara się dać odpowiedź na tak postawione pytanie.

 • Czy J. F. Rutherford zwlekał z przyjęciem chrztu?

  J. F. Rutherford, prezes Towarzystwa Strażnica (od roku 1917), był nie tylko osobą kontrowersyjną, ale i tajemniczą i przebiegłą. Zafascynowany niby Wykładami Pisma Świętego C. T. Russella przyjmuje chrzest dopiero po ponad 10 latach. Dlaczego? Artykuł nasz stara się odpowiedzieć na to pytanie.

 • Odbiornik radiowy Towarzystwa Strażnica podczas wojny i problemy J. F. Rutherforda

  Sędzia Rutherford, prezes Towarzystwa Strażnica, w odróżnieniu od innych późniejszych przywódców tej organizacji, wikłał się w różne sprawy i problemy. Jeden z nich opisuje nasz artykuł. To sprawa posiadania w domu Betel odbiornika radiowego podczas wojny.

 • Dwie różne wypowiedzi Hazel Burford o losie J. F. Rutherforda po śmierci

  J. F. Rutherford był osobą kontrowersyjną i ekscentryczną. Również po jego śmierci było duże zamieszanie związane z jego pochówkiem, jak i później dziwna cisza o tak rzekomo wielkiej osobie. Z czasem zmieniono nawet słowa osoby, która była świadkiem śmierci Sędziego. Nasz artykuł zbiera te wszystkie informacje.

 • Towarzystwo Strażnica a masoneria

  Problem masonerii i Świadków Jehowy jest nośny w Internecie. Wielokrotnie omawiany na forach dyskusyjnych. Autor poniższego artykułu uszeregował informacje o masonerii rozsiane w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Tylko to wnosi ten tekst, będąc pewnym archiwum wypowiedzi tej organizacji o wolnomularzach.

 • Kiedy naprawdę Towarzystwo Strażnica odrzuciło wiarę w Wielką Piramidę jako Świadka Jehowy?

  Wielka Piramida, jako pogański pomnik, będzie się ciągnąć za Towarzystwem Strażnica, niczym kula u nogi, aż do końca świata. Wiary w piramidę nie wymyślili maluczcy z tej organizacji, ale kierownictwo z C. T. Russellem na czele. Jego następca J. F. Rutherford żarliwie bronił piramidę w latach 1917-1928, a wierzył w nią już od roku 1906, gdy przyjął chrzest u badaczy Pisma Świętego. Opisujemy znów pewne kwestie związane z dawną wiarą głosicieli Towarzystwa Strażnica.

 • Od kiedy znano transfuzję – czy Noe, Mojżesz i Apostołowie uczyli o przetaczaniu krwi?

  Kwestia krwi to stały problem Świadków Jehowy, szczególnie od lat 1944-1945, gdy odrzucono transfuzję. Żywotne znaczenie dla Towarzystwa Strażnica miało i ma to, kiedy po raz pierwszy wprowadzono przetaczanie krwi. Problemy z tym związane opisuje szeroko nasz artykuł.

 • Imię Boże Jahwe i tetragram JHWH w Bibliach katolickich

  Świadkowie Jehowy oskarżają Kościół Katolicki o największe odstępstwo od czasów Apostołów. Szczególnie polski kościół jest na cenzurowanym za to, że do potrzeb liturgii nie zamieścił w biblijnych czytaniach mszalnych imienia Jahwe i że ono w związku z tym nie znalazło się w trzecim wydaniu Biblii Tysiąclecia. Jak to wygląda naprawdę? Nasz artykuł opisuje te kwestie.

 • Tower Publishing Company – dlaczego C. T. Russell scedował tę firmę na Towarzystwo Strażnica?

  C. T. Russell, współzałożyciel Towarzystwa Strażnica i późniejszy jego prezes, był biznesmenem. W związku z tym dbał o swe interesy, wpierw tylko biznesowe, a później religijno-biznesowe. Artykuł nasz opisuje jeden z jego życiowych epizodów związany ze scedowaniem swej firmy na rzecz Towarzystwa Strażnica, którego był on większościowym udziałowcem

 • Czy w roku 1975 miał być Armagedon?

  Jak to z Armagedonem w roku 1975 było? Dziś Świadkowie Jehowy twierdzą, że nigdy nie zapowiadali na ten rok tej wojny Bożej. Jak było naprawdę? Prześledźmy co mówiły ich publikacje przed rokiem 1975 i sami wyciągnijmy wnioski.

 • Wielka Piramida i pochodzenie od niej nazwy „Świadkowie Jehowy”

  Czy przeciętny Świadek Jehowy zdaje sobie sprawę z tego, że zanim on został tak nazwany, to wcześniej Towarzystwo Strażnica Świadkiem Jehowy nazywało Wielką Piramidę? Gdyby taki głosiciel wczytał się w niektóre publikacje swej organizacji, niekoniecznie stare, to by się o tym dowiedział. Nasz artykuł przybliża zarówno starsze jaki nowe teksty Towarzystwa Strażnica dotyczące tej kwestii.

 • Czy Jehowa jest „Świadkiem Jehowy”?

  Tytułowe pytanie wydaje się być absurdalne. Tak jednak nie jest, gdy przyglądniemy się dwóm fragmentom Biblii o "świadku wiernym i prawdomównym". Jednym jest Chrystus, a drugim Bóg w Starym Testamencie. Jeśli Ten pierwszy, będąc takim świadkiem, jest zarazem Świadkiem Jehowy, to Ten drugi również. Poczytajmy zatem nasz tekst,który to omawia.

 • Czy Biblia pozwala czcić aniołów?

  Cześć aniołom oddają prawdopodobnie tylko katolicy i wyznawcy prawosławia. Artykuł nasz opisuje ten problem na tle Świadków Jehowy, którzy zwalczają ten kult chrześcijan. Cofamy się w naszym tekście aż do czasów biblijnych i pisarzy wczesnochrześcijańskich.

 • „Prawda was wyswobodzi” – pierwsza polska powojenna książka Świadków Jehowy z nowymi datami i naukami (cz. 2)

  W części drugiej naszego artykuły kontynuujemy omawianie znanej książki Świadków Jehowy, pierwszej polskiej powojennej. Zawierała ona nowe daty i nowe nauki, w dużej mierze dziś odrzucone.

 • „Prawda was wyswobodzi” – pierwsza polska powojenna książka Świadków Jehowy z nowymi datami i naukami (cz. 1)

  Tytułowa publikacja nie była pierwszą anonimową książką wydaną przez Towarzystwo Strażnica, ale była pierwszą z polskich książek bez podanego autora. Po angielsku wcześniej w roku 1942 wydano książkę Nowy Świat, której w Polsce nie wydano. My omawiamy w naszym artykule historię tej pierwszej publikacji.

 • Czy można zmienić komuś powołanie i jak członkowie Ciała Kierowniczego zmieniali je stając się pomazańcami?

  Jak to jest ze zmianą powołania do nieba lub życia ziemskiego w Towarzystwie Strażnica? Artykuł nasz stara się odpowiedzieć na to pytanie, odwołując się rzecz jasna i do starszej historii tej organizacji.

 • Czy usta Jehowy w roku 1931 wypowiedziały nazwę Świadkowie Jehowy? Czy J. F. Rutherford w tamtym roku wymyślił to określenie?

  Świadkowie Jehowy bardzo cieszą się że swej nazwy. Wydaje im się, że to określenie jakby z nieba spadło dla nich w roku 1931. Tymczasem posługiwano się nim w Towarzystwie Strażnica już od połowy lat 20. XX wieku. Nic zatem nowego nie wymyślił o godzinie drugiej nad ranem J. F. Rutherford pewnej bezsennej nocy w roku 1931.

 • Siedem kościołów z Apokalipsy 2-3 w różnych interpretacjach Towarzystwa Strażnica i Adwentystów Dnia Siódmego

  Adwentyści i Świadkowie Jehowy lubują się przede wszystkim w zmieniającym się interpretowaniu Księgi Apokalipsy św. Jana. Nasz artykuł przekrojowo pokazuje zmiany w nauce jednej i drugiej grupy religijnej.

 • Czy Bóg miał tylko jedno „imię” według dawnej i obecnej nauki Świadków Jehowy?

  Kwestia imienia Boga dla Świadków Jehowy to temat podstawowy. Dziś istnieje dla nich jedno imię Stwórcy: Jehowa. Ale prawie do początku lat 40. XX wieku Towarzystwo Strażnica nauczało, że On ma wiele imion, a termin Jehowa, to tylko jedno z nich.

 • Czy Kościół Katolicki dopiero od roku 813 lub 1950 naucza, że Maryja została zabrana do nieba?

  Towarzystwo Strażnica od czasu do czasu podejmuje w swych publikacjach temat Maryi. O wiele częściej na ten temat rozmawiają z katolikami jego głosiciele. Podejmujemy w naszym tekście temat zabrania Maryi do nieba. Okazuje się, że w pewnych elementach tej nauki jesteśmy zgodni ze Świadkami Jehowy, czego oni nie zauważają! Opisujemy tu tę rzeczywistość i te fakty.

 • Byli Świadkowie Jehowy w Polsce na Wikipedii i ich skrótowa historia

  Byli Świadkowie Jehowy w Polsce, to temat tabu wśród głosicieli Towarzystwa Strażnica. Jeśli się w ogóle mówi o nich wśród Świadków Jehowy, to nazywając ich pogardliwie "odstępcami". Nie wolno z nimi rozmawiać, ani się nawet witać, a cóż dopiero powiedzieć o goszczeniu się. Nawet maile i smsy nie wchodzą w rachubę. Kim zatem są Byli Świadkowie Jehowy w Polsce, że nawet Wikipedia nie miała dla nich miejsca w swej encyklopedii? Nasz artykuł odpowiada na to pytanie i opisuje ich historię.

 • Dlaczego usunięto ruch Byłych Świadków Jehowy w Polsce z Wikipedii?

  Wikipedia rozpętała wojnę przeciwko ruchowi Byli Świadkowie Jehowy w Polsce. Dlaczego? Artykuł nasz daje odpowiedź na to pytanie.

 • Radio-biola i inne dawne niekonwencjonalne metody leczenia propagowane przez Towarzystwo Strażnica

  Dziś Świadkowie Jehowy nie zajmują się uzdrawianiem i medycyną alternatywną. A kiedyś? Sami poczytajmy co udało się zebrać z ich historii.

 • Kiedy Świadkowie Jehowy porzucili hasło „miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą”?

  „Miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą” - to najbardziej znane hasło a zarazem slogan Towarzystwa Strażnica z XX wieku, połączony początkowo z rokiem 1925. Dopiero określenie "pokolenie roku 1914", wprowadzone w rok później, to znaczy w roku 1926, zastąpiło częściowo dawny zdezaktualizowany slogan.

 • Manipulacja Towarzystwa Strażnica imieniem Jahwe i terminem Jehowa

  Czy Towarzystwo Strażnica manipuluje imieniem Jahwe i terminem Jehowa? Oczywiście! Nasz artykuł zbiera fakty z tym związane i przedstawia je.

 • Jehowa jako Imperator i Dyktator oraz inne określenia używane przez Świadków Jehowy wobec swego Boga

  Towarzystwo Strażnica zwalcza wiele określeń, którymi nazywają Boga chrześcijanie. Szczególnie nie odpowiada mu termin Trójca. A jak Boga nazywają publikacje Świadków Jehowy? Artykuł nasz zbiera różne tytuły Boga z publikacji Towarzystwa Strażnica. Prawie wszystkie są niebiblijne.

 • Terminy "logika" i "zdrowy rozsądek" w argumentacji Świadków Jehowy

  Zarówno w swoich publikacjach jak i w prywatnych dyskusjach Świadkowie Jehowy lubią powoływać się na "logikę" i "zdrowy rozsądek". Jest to zjawisko o tyle ciekawe, że terminów tych nie znajdujemy w Biblii, nie mówiąc o definicji tych terminów. W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej temu zagadnieniu, które samo w sobie jest ciekawe już zaledwie z pobieżnego punktu widzenia.

 • Teksty wczesnochrześcijańskie o duchowym ojcostwie

  Czy pisarze wczesnochrześcijańscy uczyli za Biblią o "duchowym ojcostwie"? Czy o takim ojcostwie uczą też Świadkowie Jehowy? Dlaczego krytykują innych za duchowe ojcostwo?Na te pytania odpowiada nasz artykuł.

 • Ksiądz Jakub Wujek SJ a termin Jehowa oraz późniejsza krytyka tego słowa

  Kto był pierwszym w Polsce, co krytykował formę Jehowa? Kiedy pojawiło się imię Jahwe we współczesnych Bibliach? Na te i inne pytania związane z imieniem Jahwe oraz słowem Jehowa odpowiada nasz artykuł.