Wszystkie artykuły w Maryja

 • Fizyczne badania dziewictwa Maryi w apokryfach

  Wielu niewierzących odczuwa jakąś niezdrową fascynację opisanymi w apokryfach scenami "badania" dziewictwa Maryi po narodzeniu Chrystusa. Popatrzmy o czym tak naprawdę mówią te sceny w dwóch najstarszych apokryfach: Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza.

 • Kult Maryi jako wyraz późniejszej refleksji teologicznej chrześcijan nad tekstami biblijnymi, a nie jako nakaz apostolski

  Tytuł artykułu wiele wyjaśnia. Tekst nasz mówi między innymi o tym, że każdy z osobna z Apostołów nie mógł wprowadzić kultu Maryi do nauki Kościoła. Jedenastu Apostołów zmarło jeszcze przed Janem, a dopiero wtedy, po jego śmierci, dopełniła się lista ksiąg Nowego Testamentu. Wówczas, gdy zebrano wszystkie te księgi można było pokusić się o refleksję teologiczną nad całością Pism. Wtedy zaczęto dostrzegać w pełni ważność Maryi. Tekst nasz opisuje te zagadnienia,

 • Maria Pośredniczka

  Fragment z 1 Tm 2,5 naucza nas, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Czy to oznacza, że ten fragment zaprzecza pośrednictwu Maryi?

 • Modlitwa Zdrowaś Maryjo a Świadkowie Jehowy

  Jaki jest stosunek Świadków Jehowy do modlitwy Zdrowaś Maryjo? Otóż są oni przeciwnikami zwracania się do Maryi, chociaż twierdzą, że żyje ona w niebie od roku 1918, gdy zmartwychwstała wraz z innymi osobami.

 • Dziewictwo Maryi

  Odpowiedzi na antykatolickie zarzuty dotyczące dziewictwa Maryi i rzekomego rodzeństwa Jezusa

 • Czy Maryja jest Królową? (cz. 2)

  Świadkowie Jehowy choć zwalczają katolicką naukę o zmartwychwstaniu Maryi i Jej królowaniu, to jednak sami uczą, że Ona zmartwychwstała prawdopodobnie w roku 1918 i króluje wraz z Jehową i Jezusem. Czy nie jest to jakaś niekonsekwencja Towarzystwa Strażnica?

 • Czy Maryja jest Królową? (cz. 1)

  Świadkowie Jehowy choć zwalczają katolicką naukę o zmartwychwstaniu Maryi i Jej królowaniu, to jednak sami uczą, że Ona zmartwychwstała prawdopodobnie w roku 1918 i króluje wraz z Jehową i Jezusem. Czy nie jest to jakaś niekonsekwencja Towarzystwa Strażnica?

 • Maryja „pełna łaski” według Towarzystwa Strażnica

  Pomimo, że Świadkowie zwalczają bezgrzeszność Maryi, to jednak zdarzało się im używać w stosunku do Niej określenia "łaski pełna". Przypominamy, że Kościół Katolicki łączy ową "pełnię łaski" z tym, iż matka Syna Bożego nie popełniała grzechów, a Bóg Ją łaskawie obdarzył bezgrzesznością od Jej poczęcia.

 • Pogańskie boginie wzorem dla kultu Maryi?

  Świadkowie Jehowy uważają, że pogańskie boginie, a nie Maryja, były wzorcem dla kultu Matki Syna Bożego. Popatrzmy jaki był stosunek do nich wyrażany przez wczesnych chrześcijan. Sami oceńmy, czy mają rację Świadkowie Jehowy.

 • Bracia Jezusa jego kuzynami według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica

  Dziś Świadkowie Jehowy z całą mocą zwalczają dziewictwo Maryi, twierdząc, że Jezus miał kilku braci i siostry. Jednak Towarzystwo Strażnica miało dotychczas trzy różne nauki w tej kwestii. Czy można więc wierzyć organizacji, która stale zmienia poglądy?

 • Towarzystwo Strażnica a bóle porodowe Maryi

  Towarzystwo Strażnica do niedawna uznawało to, że Maryja bez bólów porodowych zrodziła Jezusa. Jednak gdy pewnie zauważono, że ten naturalny brak tych bólów miałby oznaczać Jej bezgrzeszność, to zmieniono wykładnię, która funkcjonowała w tej organizacji aż od roku 1921.

 • Trzydzieści bogiń i kult Maryi według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy choć odrzucają kult Maryi, to jednak twierdzą że Ją szanują. Na czym polega ich szacunek dla Matki Syna Bożego? Popatrzmy sami, co piszą oni o tym szanowaniu Maryi i porównywaniu Jej z pogańskimi boginiami.

 • „Szacunek” dla Maryi według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy choć odrzucają kult Maryi, to jednak twierdzą że Ją szanują. Na czym polega ich szacunek dla Matki Syna Bożego? Popatrzmy sami, co piszą oni o tym szanowaniu Maryi.

 • Maryja w pismach wczesnochrześcijańskich

  Świadkowie Jehowy odrzucają wiele z tego, co Kościół Katolicki naucza o Maryi. Wydaje się im, że to o czym nauczamy pochodzi z ostatnich wieków. Tymczasem obecna nasza nauka o Maryi, wywodząca się z Biblii, ma potwierdzenie w pismach wczesnochrześcijańskich.

 • Bracia i siostry Jezusa i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. II)

  Dzisiaj Towarzystwo Strażnica z całą mocą zwalcza to, że bracia Jezusa, to Jego kuzyni. Kiedyś natomiast organizacja ta twierdziła, że "szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa".

 • Bracia i siostry Jezusa i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. I)

  Dzisiaj Towarzystwo Strażnica z całą mocą zwalcza to, że bracia Jezusa, to Jego kuzyni. Kiedyś natomiast organizacja ta twierdziła, że "szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa".

 • Maryja - Współodkupicielka

  Kult Maryi w Kościele Katolickim zdecydowanie należy do jednego z najczęstszych obiektów ataku i krytyki ze stron wyznań antykatolickich. Wśród wielu zarzutów, które dotyczą naszej maryjności, to chyba najwięcej można usłyszeć tych dotyczących tytułów, jakie Jej przypisujemy. Z tego, co zdążyłem zaobserwować, to największe oburzenie naszych adwersarzy wywołuje tytuł „wpółodkupicielka”.

 • Czy bracia Jezusa nie mogli być Jego kuzynami, skoro "często" mu towarzyszyli?


 • Czy NT odróżnia braci od krewnych, przecząc tym samym idei jedynactwa Jezusa?


 • Czy słowo 'kuzyn' z Kol 4,10 przeczy idei jedynactwa Jezusa?


 • Czy Ps 69,9 dowodzi, że Jezus miał rodzeństwo?

  Przeciwnicy idei jedynactwa Jezusa są w stanie wyciągać na światło dzienne najprzeróżniejsze, czasem wręcz przedziwne argumenty. Jednym z takich argumentów jest tekst oparty na fragmentach z Psalmu 69. Konkretnie chodzi tu o zestawienie dwóch fragmentów z tego Psalmu – Ps 69,9 i Ps 69,22. Jak dokładnie przebiega ta argumentacja? Najpierw cytuje się Ps 69,22: „Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem” (Biblia Tysiąclecia, dalej: BT).

 • Czy słowo "kuzyn" z Kol 4,10 przeczy idei jedynactwa Jezusa?


 • Rodzeństwo Jezusa w pojęciu B. Motyla


 • Dziewictwo Marii cz.3


 • Dziewictwo Marii cz.2


 • Pośrednictwo Maryi


 • Maria dziewica

  Czy według Nowego Testamentu Maria nie była Dziewicą?