Grzegorz Żebrowski

W kategorii: Jezus Chrystus jako Jahwe

Niestwarzający Stworzyciel


10 września 2004 22:59

W kategorii: Jezus Chrystus jako Jahwe

"Ego Eimi" - "Ja Byłem", czy "Ja Jestem"


10 września 2004 22:59

W kategorii: J 1,1 - jeden werset, a tyle kontrowersji...

"Bóg" czy "bóg" a rodzajnik w J 1,1c


10 września 2004 22:59

W kategorii: Stwarzanie Jezusa w wydaniu antytrynitarnym

Czy Jezus jest stworzeniem?


10 września 2004 22:59

W kategorii: Czy Jezus jest mniejszy niż Ojciec?

Termin "timao" - Szacunek czy cześć w J 5,23

W Bilii Świadków Jehowy - w Przekładzie Nowego Świata fragment J 5,23 został przetłumaczony w dość kontrowersyjny sposób. Ale czy jest on uprawniony?
10 września 2004 22:59

W kategorii: Czy Jezus jest mniejszy niż Ojciec?

Ojciec większy niż Syn? Omówienie wersetu J 14,28


10 września 2004 22:59

W kategorii: Czy Jezus jest mniejszy niż Ojciec?

Czy Jezus wyparł się swojego Bóstwa?


10 września 2004 22:59

W kategorii: Jedność Boga, a antytrynitarianie

Jezus Chrystus obok "Boga Jedynego"


10 września 2004 22:59

W kategorii: Jedność Boga, a antytrynitarianie

Antytrynitarianie - politeiści


10 września 2004 22:59


10 września 2004 22:59

W kategorii: Atrybuty Jezusa i Ducha Świętego

Wszechwiedza Jezusa i Ducha Świętego


10 września 2004 22:59


10 września 2004 22:59

polemika z Ryszardem Dobrowolskim
10 września 2004 22:59


10 września 2004 22:59

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Jak Świadkowie Jehowy bronią swej Biblii


10 września 2004 22:59

W kategorii: Inne tematy

Czy w Biblii są sprzeczności?


10 września 2004 22:59

W kategorii: J 1,1 - jeden werset, a tyle kontrowersji...

Antytrynitarianie, a reguła Colwell'a

Próba sięgnięcia do źródła nieporozumienia związanego z wersetem J 1,1
10 września 2004 22:59

W kategorii: Jedność Boga, a antytrynitarianie

Monoteizm w wydaniu antytrynitarian


6 września 2004 21:05

Biblia - trudne fragmenty

W tym artykule mojego bloga pochylę się nad dwiema przypowieściami: o nieuczciwym zarządcy i o bogaczu i Łazarzu z ew. św. Łukasza.
2019-09-30

Mój blog

Niniejszy artykuł nie jest w żaden sposób związany z apologetyką, bo jedynie stanowi pewną rozprawkę, która burzy dotychczasowe schematy myślowe.
2016-10-09

Polemika z Nowakiem

Leszek Nowak na swojej witrynie internetowej umieścił podstronę pod tytułem "Dyskusja" z portalem apologetyka.info na której zamieszcza korespondencję pomiędzy nami.
2013-10-28
Krótka odpowiedź na zarzuty dotyczące rzekomej choroby psychicznej (schizofrenii) Jezusa Chrystusa oraz lista artykułów polemizujących z tą koncepcją.
2013-10-20