Wszystkie artykuły w Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

 • Biblia Świadków Jehowy i „słup sygnałowy”

  Świadkowie Jehowy są prawdopodobnie jedynym wyznaniem religijnym, które wpierw uznawało krzyż na którym umarł Jezus, a później zamieniło go na pal. Jak do tego doszło? Nasz tekst stara się te kwestie przybliżyć.

 • Czy przekłady na języki narodowe Biblii Świadków Jehowy dokonywane są przez komputer i automatycznego translatora?

  Jak powstawały przekłady Biblii na języki narodowe w Towarzystwie Strażnica? Czy oparto je na oryginalnych językach biblijnych, czy na angielskim "oryginale"? Na te pytania odpowiada nasz artykuł

 • Specjaliści popierający Przekład Nowego Świata

  Świadkowie Jehowy są dumni ze swego przekładu Biblii. W związku z tym przytaczają głosy pochwalne na temat tego Pisma Świętego wypowiadane przez niezależnych znawców. Czy ono rzeczywiście aż tak chwalą tę Biblię? Sami oceńmy.

 • Jezus „człowiek” w Przekładzie Nowego Świata

  Świadkowie Jehowy tak nie lubią Bóstwa Jezusa, że gdzie się tylko da powstawiali w swoim przekładzie Biblii słowo "człowiek" (choć nie ma w tych miejscach tego terminu w oryginale greckim), tam gdzie jest mowa o Chrystusie. Dziwne to, bo Towarzystwo Strażnica nie uznaje tego, że Jezus nadal jest dziś człowiekiem według tekstu 1Tm 2:5, a także Bogiem według słów Tomasza z J 20:28.

 • Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

  Świadkowie Jehowy, obok ateistów, należą do najbardziej zagorzałych przeciwników krzyża. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sami uznawali do roku 1936 krzyż. Mało tego, aż do roku 1950 używali słowo 'ukrzyżowany", pomimo, że chodziło im o przybicie Jezusa do pala! Czy w Biblii Świadków Jehowy są ślady krzyża? Sami oceńmy.

 • Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

  Świadkowie Jehowy, obok ateistów, należą do najbardziej zagorzałych przeciwników krzyża. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sami uznawali do roku 1936 krzyż. Mało tego, aż do roku 1950 używali słowo 'ukrzyżowany", pomimo, że chodziło im o przybicie Jezusa do pala! Czy w Biblii Świadków Jehowy są ślady krzyża? Sami oceńmy.

 • Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz. 3)

  Towarzystwo Strażnica dużo pisze o zaletach swej Biblii. Nigdy zaś nie wspomina o jej wadach. Czyżby ona nie miała takowych? Jeśli nie, to dlaczego organizacja ta kilka razy poprawiała ten przekład, nie podając nawet, co zmieniła w nim?

 • Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz. 2)

  Towarzystwo Strażnica dużo pisze o zaletach swej Biblii. Nigdy zaś nie wspomina o jej wadach. Czyżby ona nie miała takowych? Jeśli nie, to dlaczego organizacja ta kilka razy poprawiała ten przekład, nie podając nawet, co zmieniła w nim?

 • Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz. 1)

  Towarzystwo Strażnica dużo pisze o zaletach swej Biblii. Nigdy zaś nie wspomina o jej wadach. Czyżby ona nie miała takowych? Jeśli nie, to dlaczego organizacja ta kilka razy poprawiała ten przekład, nie podając nawet, co zmieniła w nim?

 • Prymat Piotra w Biblii Świadków Jehowy???

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o prymacie Piotra Apostoła. Trzeba je jednak czytać bez komentarzy Towarzystwa Strażnica by go dostrzec.

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – inne niekonsekwencje Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica jest niekonsekwentne co do opinii o swej Biblii. Czasem pisze o "dosłowności" tego przekładu, a innym razem podaje, że musiało odstąpić od dosłowności. Te i inne niekonsekwencje omawiamy w tym artykule.

 • Czyściec w Biblii Świadków Jehowy???

  Świadkowie Jehowy zaprzeczają istnieniu czyśćca. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że nauka o nim zawarta jest też w ich Biblii. Trzeba ją czytać tylko bez komentarzy Towarzystwa Strażnica. Wtedy wszystko staje się jasne.

 • Piekło w Biblii Świadków Jehowy???

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o piekle. Trzeba ją tylko czytać bez komentarzy Towarzystwa Strażnica.

 • Dusza nieśmiertelna w Biblii Świadków Jehowy???

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o duszy nieśmiertelnej. Trzeba ją tylko czytać bez komentarzy Towarzystwa Strażnica.

 • Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

  Wielu osobom wydaje się, że z Biblii Świadków Jehowy wynika, że Jezus miał powrócić niewidzialnie. Jednak tak nie jest. Pismo Święte Świadków Jehowy zawiera wiele różnych słów, które wskazują na widzialne przybycie Pana.

 • Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

  Wielu osobom wydaje się, że z Biblii Świadków Jehowy wynika, że Jezus miał powrócić niewidzialnie. Jednak tak nie jest. Pismo Święte Świadków Jehowy zawiera wiele różnych słów, które wskazują na widzialne przybycie Pana.

 • Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

  Towarzystwo Strażnica informuje w swych Bibliach, że dodane słowa do tekstu Pisma Świętego umieszcza w nawiasach kwadratowych []. Jednak nie zawsze tak jest. Cele doktrynalne nakazują tej organizacji łamać swoje zasady.

 • Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 1)

  Towarzystwo Strażnica informuje w swych Bibliach, że dodane słowa do tekstu Pisma Świętego umieszcza w nawiasach kwadratowych []. Jednak nie zawsze tak jest. Cele doktrynalne nakazują tej organizacji łamać swoje zasady.

 • Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

  Biblia Świadków Jehowy ma wiele wspólnych cech z przekładem Nowego Testamentu dokonanym przez spirytystę J. Grebera. Greber był też wielokrotnie przywoływany przez Świadków Jehowy dla poparcia ich tłumaczeń tekstów biblijnych. Niewiele osób o tym wie.

 • Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1)

  Biblia Świadków Jehowy ma wiele wspólnych cech z przekładem Nowego Testamentu dokonanym przez spirytystę J. Grebera. Greber był też wielokrotnie przywoływany przez Świadków Jehowy dla poparcia ich tłumaczeń tekstów biblijnych. Niewiele osób o tym wie.

 • Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o oddawaniu czci Jezusowi i modlitwy do Niego. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.

 • Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o oddawaniu czci Jezusowi i modlitwy do Niego. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.

 • Bóstwo Chrystusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Bóstwie Chrystusa. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.

 • Bóstwo Chrystusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Bóstwie Chrystusa. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.

 • Osobowość Ducha Świętego w Biblii Świadków Jehowy???

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o osobowości Ducha Świętego. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.

 • Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Trójcy Świętej. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.

 • Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

  Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Trójcy Świętej. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 6)

  Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 5)

  Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 4)

  Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 3)

  Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 2)

  Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 1)

  Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).

 • Jak Świadkowie Jehowy bronią swej Biblii

 • Termin "timao" - Szacunek czy cześć w J 5,23

  W Bilii Świadków Jehowy - w Przekładzie Nowego Świata fragment J 5,23 został przetłumaczony w dość kontrowersyjny sposób. Ale czy jest on uprawniony?