Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Towarzystwo Strażnica a św. Piotr

  Towarzystwo Strażnica nigdy nie uznawało prymatu Piotra. Jednak różne inne fakty z nim związane zmieniało ono w swej krótkiej historii. Dotyczy to np. obecności jego w Rzymie i liczby symbolicznych kluczy.

 • Strażnice z 15 lipca i 1 sierpnia 2013 roku i ich „nowe światła”!

  Towarzystwo Strażnica lubi co jakiś czas zmieniać swe nauki, które rzekomo wywodzą się z Biblii. Niedawno też w publikacjach na lipiec i sierpnień 2013 roku dokonało korekt aż co najmniej 11 swych wykładni. Czy to ma jeszcze coś wspólnego z nauką Apostołów?

 • Kiedy Towarzystwo Strażnica odrzuciło niedzielę i Wielkanoc?

  Towarzystwo Straznica kiedyś obchodziło zarówno Wielkanoc, jak i każdą niedzielę. Później nagle ogłosiło, że to pogańskie dni. Z tego wynika, że jego głosiciele żyli wcześniej po pogańsku. Czyżby byli poganami?

 • Czy zakaz transfuzji krwi wprowadzono w Towarzystwie Strażnica w roku 1945?

  Wszystkim się wydaje że Świadkowie Jehowy wprowadzili w roku 1945 zakaz transfuzji krwi, tak jak oni to sami ogłaszają. Jednak tak nie było. Zakaz ten wchodził etapami i nie we wszystkich państwach w tym samym czasie.

 • Dziwne pytania Świadków Jehowy w sprawie krwi oraz kwestia frakcji krwi

  Świadkowie Jehowy po odrzuceniu w roku 1945 transfuzji krwi mają wiele problemów dotyczących samej krwi oraz tak zwanych frakcji krwi. Prześledźmy te zagadnienia w oparciu o publikacje Towarzystwa Strażnica.

 • Szczepienia dozwolone w Towarzystwie Strażnica!

  Szczepienia, tak jak przeszczepy, stanowiły problem dla Świadków Jehowy. Kiedyś Towarzystwo Strażnica oświadczyło nawet, że "szczepienie jest jawnem przekroczeniem wiecznego przymierza, które Bóg zawarł z Noem". Dziś już ono nie jest "przekroczeniem wiecznego przymierza" Boga z Noem. Popatrzmy, jak kształtowała się ta nauka Świadków jehowy.

 • Przeszczepy narządów w Towarzystwie Strażnica dozwolone!

  Świadkowie Jehowy dużo miejsca w swych publikacjach poświęcają medycynie. Lubią zmieniać swoje podejście do różnych metod leczenia. Przeszczepy wpierw chwalili, później ganili jako ludożerstwo, a następnie znów zaakceptowali. Zawsze niby w oparciu o niezmienne Prawo Boże.

 • Kanibalizm w medycynie i religii według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy lubią obwiniać ludzi za kanibalizm. Dla nich są nim różne formy leczenia jak i przyjmowanie Eucharystii. Popatrzmy na 'argumenty' Towarzystwa Strażnica.

 • Krew w dawnych wierzeniach Świadków Jehowy

  Świadkowie Jehowy od roku 1945 nie przyjmują transfuzji krwi. Wcześniej zaś ją zachwalali. Poniżej przedstawiamy ich dane stanowisko co do krwi.

 • Świadkowie Jehowy a szpitale beztransfuzyjne

  Świadkowie Jehowy mają pretensje do całego świata, że przeprowadza się transfuzje krwi. Tymczasem nie wybudowali oni dotychczas ani jednego szpitala, który by leczył bez transfuzji krwi. W ostatnich zaś latach pobudowali wiele drukarni, farm i domów Betel w których szkoli się Świadków Jehowy i produkuje literaturę dla nich. Czyżby to było ważniejsze niż zdrowie tych, którzy mają te publikacje roznosić?

 • Czy Niedziela Palmowa była w poniedziałek?

  Świadkowie Jehowy miewali problemy z Niedzielą Palmową. Był czas że twierdzili, że ona właściwie przypadała w poniedziałek. Dzis powrócili do swej pierwotnej nauki.

 • Niedziela – popierana czy zwalczana przez Towarzystwo Strażnica?

  Dziś Towarzystwo Strażnica zwalcza niedzielę, jako pogański dzień słońca. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś organizacja Świadków jehowy nie mogła się zdecydować, czy zwalczać niedzielę, czy nie. Potrzebna była ona jej do tego, by ubiegać się o swoje prawa do głoszenia w ten dzień, chodząc i zakłócając np. megafonami spokój niedzielny ludzi.

 • Czy obchodzimy pogańską niedzielę?

  Świadkowie Jehowy stawiają wszystkim chrześcijanom zarzut, że obchodzą pogańską niedzielę. Tymczasem oni sami większość najważniejszych czynów i zdarzeń z życia Jezusa i Kościoła umiejscawiają, według Biblii, właśnie w niedzielę. Jaka to więc pogańska niedziela?

 • Czy Świadkowie Jehowy uprawiali kult falliczny?

  Świadkowie Jehowy zarzucają innym, że czcząc krzyż uprawiają kult falliczny. Oczywiście my nie zgadzamy się na taką ich wizję. Ciekawe jednak, że nie zauważają oni tego, iż sami mówiąc o kulcie fallicznym przyznają się do tego, że do roku 1936 taki kult uprawiali. Mało tego, dziś ucząc o palu też potwierdzają, że ma on falliczne pochodzenie.

 • Towarzystwo Strażnica a obecność Apostoła Piotra w Rzymie

  Świadkowie Jehowy mają wielki problem z tym, czy Apostoł Piotr był w Rzymie. Kilka razy prostowali swoje poglądy. Ostatnio nawet przyznali, że dowody historyczne z I i II wieku potwierdzają, że był on w tym mieście.

 • Pal w „Bogactwie”???

  Dzisiaj Świadkowie Jehowy piszą, że ich książka pt. "Bogactwo", z roku 1936, "wykazała", że Jezu umarł na palu, a nie na krzyżu. Czy tak było rzeczywiście? Czy ona coś "wykazała"? Czy uczyli oni wtedy o palu?

 • Wyzwolenie z roku 1926 o palu???

  Czy w roku 1926 Towarzystwo Strażnica uczyło już o palu? Oczywiście, że nie. Po prostu w kolejnej edycji z lat 30. XX wieku książki pt. "Wyzwolenie", wydanej w roku 1926, wstawiono ilustracje z Jezusem na palu. Nie jest to może manipulacja, ale dostosowywanie publikacji do nowych nauk Świadków Jehowy.

 • Czy pal jest chrześcijański?

  Świadkowie Jehowy wręcz z furią atakują krzyż Jezusa, mówiąc, że to pogańskie narzędzie. Ale czy takim nie był pal? Popatrzmy na teksty z publikacji Towarzystwa Strażnica.

 • Pal Chrystusowy w 1932 r.???

  Świadkowie Jehowy dopiero w roku 1936 odrzucili krzyż, a przyjęli pal. Jak to się stało jednak, że w roku 1932 w ich publikacji pokazano Jezusa na palu?

 • Znak krzyża w Kpł 16:14-15 i wieża strażnicza w symbolice Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy od roku 1936 zwalczają krzyż. Jednak przed tym rokiem nie tylko nauczali o nim, ale posługiwali się pewną symbolika związaną z krzyżem.

 • Argumentacja biblijna na temat krzyża i pala w publikacjach Towarzystwa Strażnica z lat 1928-1936

  Świadkowie Jehowy w roku 1936 odrzucili krzyż, a zaczęli nauczać o palu Jezusa. Przypatrzmy się publikacjom Towarzystwa Strażnica, które jeszcze nauczały o krzyżu. Czy Apostołowie nauczali o palu, skoro Świadkowie Jehowy dopiero w roku 1936 wynaleźli taką naukę?

 • „Objawiłem imię Twoje ludziom”

  Świadkowie Jehowy starają się wmawiać ludziom, że Jezus chodząc po świecie objawiał wszystkim imię Jehowa. Tymczasem nawet Biblia Towarzystwa Strażnica, przez wstawienie tego imienia do Nowego Testamentu, wskazuje, że to nie Jezus pierwszy objawiał imię Jehowa, ale inne osoby: pasterze, Maryja, Elżbieta, Zachariasz, sąsiedzi i krewni i Jan Chrzciciel oraz uczony w Piśmie (Łk 10:27). Czy nie jest to dziwne?

 • Archaniołowie czy jeden archanioł według Towarzystwa Strażnica?

  Dzisiaj dla Świadków Jehowy istnieje tylko jeden archanioł. Jest nim Jezus Chrystus, który w niebie nosi imię Michała. Jednak nie zawsze tak nauczało Towarzystwo Strażnica. Prześledźmy ten temat.

 • Mt 5:5 według Towarzystwa Strażnica i „nowe niebiosa i nowa ziemia” według Kościoła Katolickiego

  Świadkowie Jehowy szczycą się swoją nauką o przyszłym życiu na ziemi. Jednak ich wykładnię kompromituje to, że kilka razy wyznaczali daty nastania raju na ziemi, a nic się nie spełniło. Kościół Katolicki ma też swoją naukę o tekście Mt 5:5 i "nowe ziemi", co opisujemy poniżej.

 • Ta Ewangelia o Królestwie według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy szczycą się swoją nauką o Królestwie Bożym. Jednak ta ich nauka ciągle się zmienia. Która wobec tego ich wykładnia była apostolska? Pewnie żadna, gdyż Towarzystwo Strażnica nie gwarantuje, że nie zmieni kolejny raz czy to nauki o Królestwie czy dat z nim związanych.

 • Kto jest sługą wiernym i roztropnym?

  Dla Świadków Jehowy bardzo ważna jest tożsamość przypowieściowego "sługi wiernego i roztropnego" z tekstu Mt 24:47. Kilka razy Towarzystwo Strażnica zmieniało tę swoją naukę. Ostatnio nawet w roku 2013, o czym wspominamy w tym artykule, a co omawiamy w innym tekście (Nowa nauka Towarzystwa Strażnica o „niewolniku wiernym i roztropnym”).

 • Koniec wzrostu ilości Świadków Jehowy w Polsce???

  Czy ciągle przybywa Świadków Jehowy w Polsce? Nie, tak nie jest. Od kilku lat Towarzystwo Strażnica notuje w naszym kraju zastój. Owszem, chrzci ono nowych głosicieli, ale równocześnie mniej więcej tyle samo osób opuszcza organizację Świadków Jehowy.

 • Szopka bożonarodzeniowa - „posmak legendy lub bajki” czy przekaz faktów?

  Świadkowie Jehowy nie lubią niczego co katolickie. Nawet szopki bożonarodzeniowe im przeszkadzają. Próbują przenieść je w świat mitów. Ale jak to z tymi szopkami jest?

 • Czasy Pogan – czy zmieniane przez Towarzystwo Strażnica?

  Towarzystwo Strażnica znane jest z tego, że co jakiś czas zmienia swoje wyliczenia chronologiczne, również to najważniejsze, dotyczące "czasów pogan", czyli "wyznaczonych czasów narodów".

 • Daty powrotu Chrystusa i Jego królowania w naukach Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy znani są z częstych zmian swoich nauk. Tym korektom nie oparły się też ich najważniejsze wykładnie. Dotyczy to powrotu Jezusa i Jego królowania.

 • Rady jak bronić się przed Świadkiem Jehowy (cz. II)

  Artykuł nasz daje praktyczne rady tym, którzy są wciągani w dyskusje przez Świadków Jehowy. Dotyczy to przede wszystkim członków rodzin, którzy muszą obcować codziennie z wyznawcami Jehowy.

 • Jehowa jako elektrownia i Dyspozytor oraz inne Jego określenia według Towarzystwa Strażnica

  Świadkowie Jehowy krytykują, jako "niebiblijny", termin "Trójca". Interesujący jest jednak fakt, że sami nadają Bogu mnóstwo określeń, których w Piśmie Świętym nie znajdziemy. Warto na to zwrócić uwagę.

 • Agapy głosicieli Towarzystwa Strażnica

  Jedyną religijną uroczystością Świadków Jehowy jest dziś tak zwana Pamiątka, organizowana dla upamiętnienia śmierci Jezusa (odpowiednik naszego Wielkiego Czwartku i Piątku). Jednak kiedyś Towarzystwo Strażnica organizowało też podczas swoich konwencji agapy. Dziś gorszące są również dla tej organizacji prywatne 'agapy' Świadków Jehowy.

 • „Wielbienie stworzenia” w Towarzystwie Strażnica

  Świadkowie Jehowy zarzucają wszystkim religiom, że wielbi się w nich stworzenia. Jednak Towarzystwo Strażnica miało u siebie przez wiele lat daleko posunięty kult swoich prezesów, obecny nawet po ich śmierci. Czy więc Świadkowie Jehowy są bezstronnymi krytykami?

 • Odmawianie modlitwy Ojcze nasz według Towarzystwa Strażnica

  Modlitwę "Ojcze nasz" odmawiają wszyscy chrześcijanie na świecie. Świadkowie Jehowy są jedną z nielicznych grup religijnych, w której nie odmawia się dziś tej modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus. Kiedyś jednak Towarzystwo Strażnica polecało ją.

 • Nowa nauka Towarzystwa Strażnica o „mieniu” (Mt 24:47) niewolnika wiernego i roztropnego

  Towarzystwo Strażnica w roku 2013 zmieniło kilka swoich nauk. Między innymi o "mieniu" "niewolnika wiernego i roztropnego" oraz o "złym niewolniku". Wykładnie te już zmieniano w przeszłości. Czy te nauki będą tylko chwilowe, jak poprzednie?

 • „Kilka lat” i Towarzystwo Strażnica

  O Świadkach Jehowy mówi się czasem: "co trzy lata koniec świata". Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Towarzystwo Strażnica rzeczywiście wyznaczało wiele dat 'końca', ale jeszcze częściej pisało, że zostało nam do niego "parę" lub "kilka lat".

 • Stosunek Towarzystwa Strażnica do świętych i ich kultu

  Towarzystwo Strażnica dziś zwalcza kult świętych. Jednak samo miało kiedyś u siebie namiastkę tego kultu, dotyczącego prezesa tej organizacji C. T. Russella. Obecnie Świadkowie Jehowy nie mogą zdecydować się, kiedy w chrześcijaństwie pojawił się kult świętych. Wyrażają w tej kwestii różne sprzeczne opinie.

 • Termin religia w nazewnictwie i doktrynie Towarzystwa Strażnica

  Termin "religia" wydaje się nam całkiem normalnym słowem. Nie był on jednak takim dla Świadków Jehowy i to przez wiele lat. Religia pochodzi od diabła, oto dawny slogan Świadków Jehowy.

 • „Rozwijanie charakteru” według Towarzystwa Strażnica

  Jedną z ważnych nauk i spraw Towarzystwa Strażnica było tak zwane "rozwijanie charakteru" u jego głosicieli. Jednak z czasem odrzucono tę wykładnię, twierdząc, że Babilon i szatan stali za tym zwyczajem.