Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Czy J. F. Rutherford dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy?

  Czy J. F. Rutherford dziś utrzymałby się w organizacji Świadków Jehowy? Prawdopodobnie nie. Albo by powyrzucał dzisiejszych reformatorów, albo by sam 'poległ'. Jego nauki w wielu zasadniczych kwestiach różniły się od dzisiejszej wykładni Świadków Jehowy. Co ciekawe, to właśnie Rutherford nadał swym głosicielom nazwę "Świadkowie Jehowy".

 • Czy C. T. Russell dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy? (cz. III)

  Świadkowie Jehowy z czasem tak zmienili swoje nauki, że założyciel Towarzystwa Strażnica (gdyby obecnie żył) dziś byłby wykluczony z tej organizacji, gdyby trwał przy wykładniach, które sam wprowadzał.

 • Czy C. T. Russell dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy? (cz. II)

  Świadkowie Jehowy z czasem tak zmienili swoje nauki, że założyciel Towarzystwa Strażnica (gdyby obecnie żył) dziś byłby wykluczony z tej organizacji, gdyby trwał przy wykładniach, które sam wprowadzał.

 • Czy C. T. Russell dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy? (cz. I)

  Świadkowie Jehowy z czasem tak zmienili swoje nauki, że założyciel Towarzystwa Strażnica (gdyby obecnie żył) dziś byłby wykluczony z tej organizacji, gdyby trwał przy wykładniach, które sam wprowadzał.

 • Biblijne tytuły C. T. Russella

  C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica w latach 1884-1916, uważany był przez swoich głosicieli za postać zapowiedzianą przez Biblię. Trzy księgi miały ponoć mówić o nim: Ezechiela, Ewangelia wg Mateusza i Apokalipsa św. Jana. Oczywiście pod koniec lat 20. XX wieku i w roku 1931 Świadkowie Jehowy odrzucili wszystkie biblijne tytuły Russella.

 • Cztery razy ‘owce i kozły’

  Wydaje się, że ulubioną dla Świadków Jehowy jest przypowieść Jezusa o "owcach i kozłach". Towarzystwo Strażnica już miało cztery jej interpretacje. Warto prześledzić, jak one wyglądały.

 • Wpływ zmiany nauki Towarzystwa Strażnica o powołaniu do nieba na liczbę osób z klasy niebiańskiej

  W roku 2007 Towarzystwo Strażnica wprowadziło nową naukę. Po prostu od tej pory prawie każdy Świadek Jehowy może zgłosić swój akces do klasy niebiańskiej. Dotychczas rok 1935 był terminem, kiedy Bóg przestał powoływać do nieba. Jaki wpływ na głosicieli miała ta zmiana nauki? Pokazujemy to w tym artykule.

 • Koniec ograniczenia powołania niebiańskiego w Towarzystwie Strażnica?

  Do niedawna Towarzystwo Strażnica nauczało, że powołanie do klasy niebiańskiej właściwie ustało w roku 1935. Jednak ostatnio organizacja ta zmieniła zdanie w tej kwestii. Przedstawiamy historię tego wierzenia Świadków Jehowy.

 • Zmartwychwstanie w latach 1878 i 1918 oraz ‘nowe światło’?

  Świadkowie Jehowy choć zwalczają naukę o nieśmiertelności duszy ludzkiej, to jednak mają swoją formę życia po śmierci. Dotyczy ona zmarłych namaszczeńców z Towarzystwa Strażnica. Ci umierając zaraz zmartwychwstają i to już od roku 1918 (wcześniej uczono o latach 1875 i 1878).

 • O D. Adamsie i M. Larsonie wypowiedzi różne

  D. Adams i M. Larson (zm. 2011) to ostatni prezesi Towarzystwa Strażnica, których sylwetki przypominamy. Obaj należą do klasy ziemskiej Świadków Jehowy. Pierwszy zarządza ogólnoświatową korporacją (Pensylwania), a drugi, do roku 2011, kierował tą z Nowego Jorku.

 • M. Henschel w wypowiedziach różnych

  M. Henschel był ostatnim prezesem Towarzystwa Strażnica, który miał powołanie niebiańskie. Był też pierwszym prezesem, który zrezygnował ze swego stanowiska. Jakie były tego powody? Odpowiadamy na te pytania w artykule.

 • O F. Franzu wypowiedzi różne (cz. II)

  W części drugiej tego artykułu zamieszczamy dalsze fragmenty Towarzystwa Strażnica i Raymonda Franza o dawnym prezesie tej organizacji. F. Franz zmarł w roku 1992.

 • O F. Franzu wypowiedzi różne (cz. I)

  F. W. Franz to kolejny prezes Towarzystwa Strażnica. Przywołujemy wiele fragmentów o nim z publikacji tej organizacji oraz ze wspomnień Raymonda Franza, jego bratanka, byłego członka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (w latach 1971-1980).

 • N. Knorr w wypowiedziach różnych (cz. II)

  N. H. Knorr to kolejny prezes Towarzystwa Strażnica, którego sylwetkę przedstawiamy na podstawie publikacji Świadków Jehowy i wspomnień Raymonda Franza, byłego członka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Ten artykuł to część druga i ostatnia o tym prezesie.

 • N. Knorr w wypowiedziach różnych (cz. I)

  N. H. Knorr to kolejny prezes Towarzystwa Strażnica, którego sylwetkę przedstawiamy na podstawie publikacji Świadków Jehowy i wspomnień Raymonda Franza, byłego członka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.

 • O Rutherfordzie wypowiedzi różne

  O ile osobą kontrowersyjną był C. T. Russell, uważany za pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica, to tym bardziej taką persona był J. F. Rutherford, jego następca. Popatrzmy co sama organizacja Świadków Jehowy pisze o nim.

 • O Russellu wypowiedzi różne (cz. III)

  C. T. Russell, założyciel Towarzystwa Strażnica (1881 r.), to postać kontrowersyjna. Przedstawiamy wiele wypowiedzi o nim z publikacji Świadków Jehowy. To już ostatni odcinek o tej postaci.

 • O Russellu wypowiedzi różne (cz. II)

  C. T. Russell, założyciel Towarzystwa Strażnica (1881 r.), to postać kontrowersyjna. Przedstawiamy wiele wypowiedzi o nim z publikacji Świadków Jehowy.

 • O Russellu wypowiedzi różne (cz. I)

  C. T. Russell, założyciel Towarzystwa Strażnica (1881 r.), to postać kontrowersyjna. Przedstawiamy wiele wypowiedzi o nim z publikacji Świadków Jehowy.

 • Pięciu prezesów i ‘koniec świata’

  Świadkowie Jehowy znani są z wyznaczania Panu Bogu czasu, kiedy ma nastąpić Armagedon czy zabranie ich do nieba. Nie każdy jednak wie, że kolejni prezesi Towarzystwa Strażnica wyznaczali daty 'końca' na czas ich życia. Wyjątki to, gdy któryś z nich nie dożył jakiejś daty (np. C. T. Russell nie dożył roku 1918, bo zmarł w roku 1916, choć wcześniej wyznaczał też np. lata 1914-1915).

 • Świadkowie Jehowy - powody zmiany nazwy i manipulacje tekstem rezolucji

  Towarzystwo Strażnica w roku 1931 nadało swym głosicielom nazwę "Świadkowie Jehowy". Ale nie wszystkim, a tylko klasie niebiańskiej. Na dodatek organizacja ta manipulowała wiele razy tekstem swej rezolucji o "nowym imieniu". A skąd pochodzi określenie "kocia wiara"? Te problemy poruszamy w naszym artykule.

 • Zarząd Towarzystwa Strażnica i Ciało Kierownicze

  Zarząd Towarzystwa Strażnica i Ciało Kierownicze to dwie instytucje wewnątrz organizacji Świadków Jehowy. Pierwsza ma prawne umocowanie, a druga jest tylko wewnętrznym zwierzchnictwem nad wszystkimi głosicielami i majątkiem tej organizacji. Nie ma ona umocowania prawnego. Dla rządu USA coś takiego jak Ciało Kierownicze Świadków Jehowy nie istnieje! Popatrzmy jak to wygląda od wewnątrz.

 • Wymarłe Ciało Kierownicze z „pokolenia roku 1914”

  Kluczowa nauka Towarzystwa Strażnica, że zanim wymrze "pokolenie roku 1914" nastanie 'koniec', została odrzucona w roku 1995. Jednak prawdziwy jej kres nastąpił, gdy w roku 2010 zmarli ostatni członkowie Ciała Kierowniczego, którzy tę wykładnię podtrzymywali przez wiele lat.

 • Jak Towarzystwo Strażnica usuwało ślady swych oczekiwań związanych z „pokoleniem roku 1914”?

  Gdy Towarzystwo Strażnica w roku 1995 odrzuciło naukę o "pokoleniu roku 1914" zaczęło usuwać jej ślady w nowszych edycjach swych publikacji. Jak? Odpowiedzi na to pytanie udziela nasz tekst.

 • 95 i 110 lat ‘pokolenia roku 1914’!

  Nauka o pokoleniu roku 1914 była kluczową dla Towarzystwa Strażnica przez prawie 70 lat, gdy ją wycofano w roku 1995, a następnie zmieniano w następnych latach. Oto wspomnienie jej z roku 2009, z zaznaczeniem ile lat minęło od pamiętnego roku 1914 i od momentu, gdy żyli tacy, którzy ten rok pamiętali czy ze zrozumieniem przezywali.

 • Pokolenie roku 1914

  Pokolenie roku 1914 to stara nauka Towarzystwa Strażnica, wprowadzona już w roku 1926, gdy nic się nie wydarzyło w oczekiwanym roku 1925. Wykładnia ta, z pierwotnej wersji, została odrzucona w roku 1995, ale funkcjonuje ona do dziś w zmodyfikowanej formie. Dlaczego odrzucono tę dawniejszą wersję w roku 1995?

 • Zapowiedzi daty Pamiątki przed rokiem 1975 i po nim

  Obchodzenie uroczystości Pamiątki przez Świadków Jehowy jakby nie łączy się z ich oczekiwaniem na Armagedon w roku 1975. Ale czy na pewno? otóż okazuje się, że jest pewien związek! Jaki? Odpowiada na to pytanie artykuł.

 • Jak Towarzystwo Strażnica usuwało ślady swych oczekiwań związanych z rokiem 1975?

  Towarzystwo Strażnica wyznaczyło rok 1975 jako najodpowiedniejszy dla nastania Armagedonu. Gdy ten czas minął, a wielki ucisk nie nastał, Świadkowie Jehowy zaczęli w nowszych publikacjach zamazywać ślady swych oczekiwań. Jak? Odpowiedź na to pytanie daje artykuł.

 • Jak Towarzystwo Strażnica wprowadzało nowych „książąt”

  "Książęta", to święci Starego Testamentu na których głównie oczekiwali Świadkowie Jehowy do roku 1950. Później, gdy oni nie zmartwychwstali w roku 1950, Towarzystwo Strażnica stwierdziło, że książęta już są na stadionie kongresowym, a są nimi przede wszystkim nadzorcy Świadków Jehowy!

 • Jak nauczyć się polemizować z Towarzystwem Strażnica?

  Tytuł naszego artykułu mówi wiele. W nim przedstawiamy właśnie metodę pogłębienia wiedzy i dostosowanie jej do polemiki z Towarzystwem Strażnica.

 • Obrazy i ilustracje w historii Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwu Strażnica nie podoba się to, że używamy obrazów i figur. Nie wiadomo czemu one przeszkadzają Świadkom Jehowy. Cóż ich obchodzą nasze obrazy i figury? Tymczasem oni sami kiedyś mieli u siebie jedne i drugie. A dziś kolorowych obrazków osób świętych jest w publikacjach Świadków Jehowy tak wiele, że ich zliczyć nie sposób. A kiedyś tego nie było.

 • Nadszedł czas według Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica od najdawniejszych swych lat lubi powtarzać slogan "nadszedł czas"! Obojętnie czy będzie on dotyczył roku 1914, 1918, 1925, 1975 czy innego czasu, to on zawsze pasuje Świadkom Jehowy. Czy jednak Jezus nie przestrzegał przed takimi, którzy będą mówić "nadszedł czas"?

 • Czy według Towarzystwa Strażnica Świadkowie Jehowy są chrześcijanami?

  Nie każdy wie, że Świadkowie Jehowy nie mogli się zdecydować czy są chrześcijanami czy nimi nie są. Nawet w tej kwestii zmieniali poglądy. Początkowo nawet w nazwie wyznania i tytule czasopisma mieli określenie "Syjońska", a nie "chrześcijańska"! Później usunęli ten termin.

 • Patriotyzm pochodzi od diabła???

  Prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford zasłynął z tego że stwierdził,, iż patriotyzm pochodzi od diabła. Oczywiście Świadkowie Jehowy będący pod jego wpływem do dziś mylą patriotyzm z nacjonalizmem. Twierdzą też, że "szanują" wszystko co z patriotyzmem związane, ale jednocześnie łączą to z bałwochwalstwem i diabłem!

 • Sztandary, flagi i Szkoły Królestwa

  Świadkowie Jehowy od roku 1935 odmawiają "pozdrawiania sztandarów". Wcześniej nawet w ich domu Betel wisiała taka flaga i popiersie prezydenta. Dziś, choć Towarzystwo Strażnica twierdzi, że "szanuje" sztandary, to jednak łączy ceremonie patriotyczne z diabłem.

 • Specjaliści popierający Przekład Nowego Świata

  Świadkowie Jehowy są dumni ze swego przekładu Biblii. W związku z tym przytaczają głosy pochwalne na temat tego Pisma Świętego wypowiadane przez niezależnych znawców. Czy ono rzeczywiście aż tak chwalą tę Biblię? Sami oceńmy.

 • Jezus „człowiek” w Przekładzie Nowego Świata

  Świadkowie Jehowy tak nie lubią Bóstwa Jezusa, że gdzie się tylko da powstawiali w swoim przekładzie Biblii słowo "człowiek" (choć nie ma w tych miejscach tego terminu w oryginale greckim), tam gdzie jest mowa o Chrystusie. Dziwne to, bo Towarzystwo Strażnica nie uznaje tego, że Jezus nadal jest dziś człowiekiem według tekstu 1Tm 2:5, a także Bogiem według słów Tomasza z J 20:28.

 • Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

  Świadkowie Jehowy, obok ateistów, należą do najbardziej zagorzałych przeciwników krzyża. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sami uznawali do roku 1936 krzyż. Mało tego, aż do roku 1950 używali słowo 'ukrzyżowany", pomimo, że chodziło im o przybicie Jezusa do pala! Czy w Biblii Świadków Jehowy są ślady krzyża? Sami oceńmy.

 • Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

  Świadkowie Jehowy, obok ateistów, należą do najbardziej zagorzałych przeciwników krzyża. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sami uznawali do roku 1936 krzyż. Mało tego, aż do roku 1950 używali słowo 'ukrzyżowany", pomimo, że chodziło im o przybicie Jezusa do pala! Czy w Biblii Świadków Jehowy są ślady krzyża? Sami oceńmy.

 • Pierwotne, późniejsze i obecne nauki Towarzystwa Strażnica o 1000-leciu

  Wszystkim, którzy słabo znają nauki Świadków Jehowy, wydaje się, że niezmienną ich nauką jest tak zwane 1000-lecie. Tymczasem ta wykładnia Towarzystwa Strażnica była kilka razy zmieniana. Kiedyś nauczano nawet, że 1000-lecie już trwa, to znaczy świta!