Wszystkie artykuły w Świadkowie Jehowy

 • Czy Świadkowie Jehowy zawsze nauczali, że do nieba pójdzie tylko 144 000 osób?

  Wszyscy znają Świadków Jehowy z tego, że prawdopodobnie jako jedyni w Polsce i nieliczni w świecie nauczają, że do nieba pójdzie tylko 144 000 osób. Mało kto jednak wie, że do roku 1935 Towarzystwo Strażnica i inne grupy ludzi, prócz wymienionych, umiejscawiało w niebie. Mało tego, liczba 144 000 Świadków Jehowy dawno została już przekroczona, o czym świadczą dane tej organizacji, które przytaczamy.

 • Dawna afera kobieca i inne grzeszki głosicieli Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica w swoich początkach miało u siebie problemy z kobietami. Jedną z nich była żona prezesa C. T. Russella. W jej ślad poszły inne kobiety. Poznajmy dawne wspomnienia tej organizacji o tych faktach.

 • Dlaczego nie zostałem Świadkiem Jehowy?

  Od wielu lat zajmuję się problematyką Świadków Jehowy. Jeszcze dłużej znam ich osobiście. Poznałem ich w roku 1973. Dlaczego więc nie zostałem jednym z nich?

 • Daty prorocze Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica ma wiele dat, zwanych "proroczymi". Tu je w skrócie omówimy. Opracowanie to powstało kilka lat temu (ok. 2007 r.), dlatego dziś, gdy pojawiły się nowe nauki Świadków Jehowy, powinno być czytane z uzupełnieniem o tak zwane "nowe światła" z ostatnich lat. Jednak większość starych nauk Towarzystwa Strażnica nie uległa zmianie i warte są one przypomnienia.

 • Czy Chrystus powrócił w 1914 roku?

  Gdy Towarzystwu Strażnica 'znudził się' powrót Jezusa w roku 1874, to po prostu przeniesiono go na rok 1914. Okazało się, że Jezus miał być na ziemi już od 1874, a jednak go nie było! Nikt nie zauważył Chrystusa, tak jak i nikt nie zauważył Go w roku 1914. Tylko to "wyliczono"!

 • Czy Chrystus powrócił w 1874 roku?

  Świadkowie Jehowy zmienili swoja pierwotną naukę o powrocie Jezusa w roku 1874. Jeszcze książka pt. "Harfa Boża", wydawana w latach 1921-1930, podtrzymywała te wykładnię. Później datę paruzji Chrystusa przeniesiono na rok 1914.

 • Trzy razy ‘Dni Noego’ w Towarzystwie Strażnica

  Dni Noego i ich długość to ważny temat w nauce Towarzystwa Strażnica. Jak je wyznaczano i ile lat miały trwać? Odpowiedzi udziela nam na te pytania poniższy artykuł.

 • Dwa razy „wielka rzesza”

  Towarzystwo Strażnica lubi 'przenosić' ludzi z nieba na ziemię. Tak było w roku 1935, gdy nagle stwierdzono, że "wielka rzesza" to nie osoby z nadzieją niebańską, spłodzone z Ducha, ale ludzie którzy będą żyć na ziemi i nie są narodzeni z Ducha Świętego.

 • Inspekcja Chrystusa na ziemi w roku 1918?

  Jedną z charakterystycznych nauk Świadków jehowy jest wykładnia o tym, że Jezus przybył niewidzialnie na inspekcję na ziemię w XX wieku i wybrał Towarzystwo Strażnica jako swego ulubieńca. Jak ta nauka się kształtowała? Opisujemy to w tym artykule.

 • Zahamowany ‘kult’ wieży strażniczej?

  Towarzystwo Strażnica całkiem niedawno zakazało zamieszczać na budynkach Sal Królestwa swego logo, to znaczy wieżyczki strażniczej. Dlaczego? Odpowiedź mamy podaną w publikacjach Świadków Jehowy. Prześledźmy dawne i obecne zwyczaje z tym związane.

 • Manipulacja z okupem za Adama?

  Towarzystwo Strażnica lubi wyznaczać różnym osobom ich miejsce w przyszłości, albo gehennę albo niebo. Tak też jest w przypadku Adama, dla którego obecnie wyznaczono brak zmartwychwstania. Tę naukę organizacja też zmieniła. Prześledźmy jej historię.

 • Czy Jezus od roku 1914 jest ‘obecny’ na ziemi czy ‘zainteresowany’ nią?

  Towarzystwo Strażnica do pewnego czasu nauczało, że Jezus ma powrócić osobiście "na ziemię", choć niewidzialnie. Jednak w roku 1927 zmieniło ono tę naukę, twierdząc, że Chrystus tylko "zainteresował się ziemią", a nie powrócił na nią.

 • Patriarchowie w niebie według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica nauczało kiedyś, że patriarchowie, za zasługi podczas swej pracy na ziemi w Tysiącleciu, zostaną w końcu zabrani do nieba. Z czasem wycofano ich z nadziei niebiańskich, pozostawiając ich na wieczność na ziemi. Warto prześledzić tę naukę Towarzystwa Strażnica.

 • Lucyfer i Towarzystwo Strażnica

  Towarzystwo Strażnica przez dziesiątki lat nazywało szatana "Lucyferem". Aż nagle, w roku 1957, być może dla odróżnienia się od ogółu chrześcijaństwa, odrzuciło te określenie. Popatrzmy jak rozwijała się ta wykładnia Świadków Jehowy.

 • Wąż z nogami i nowe światło?

  Towarzystwo Strażnica w swojej krótkiej historii istnienia miało problemy z tym, czy wąż w raju miał nogi, czy ich nie miał. W artykule naszym zamieszczamy teksty Świadków Jehowy z tym zagadnieniem związane.

 • Rok 1931 czy 1932?

  Towarzystwo Strażnica miało różne oczekiwania co do wielu dat. Jednak prawie zawsze prócz głównej daty miało datę 'zapasową'. Tak też było w przypadku roku 1931.

 • Wojna 1939-1945 Armagedonem? Spóźniona ‘neutralność’?

  Czy podczas drugiej wojny światowej Świadkowie Jehowy oczekiwali na Armagedon? Owszem. Prześledźmy ich publikacje, by się o tym przekonać. Także ze swoją 'neutralnością' Towarzystwo Strażnica spóźniło się, bo ogłosiło ją "po wybuchu" wojny, a nie przed.

 • Książęta Jehowy 1950 roku

  Świadkowie Jehowy od samego swego początku istnienia oczekiwali na powrót świętych Starego Testamentu, zwanych przez nich "książętami". Apogeum wyczekiwanie osiągnęło w roku 1950, na stadionie podczas kongresu głosicieli Towarzystwa Strażnica! Prześledźmy historię tej nauki Świadków Jehowy.

 • Rok 1954

  Na rok 1954 czekali nie tylko epifaniści, odłam od Towarzystwa Strażnica z lat 20. XX wieku, ale i Świadkowie Jehowy. Czego oczekiwano w tamtym roku? Odpowiedzi na to pytanie udzielą nam publikacje tych wyznań.

 • Rok 1980 i inne daty w dawnych wierzeniach Towarzystwa Strażnica

  Rok 1980, tak ważny dla historii Polski, miał mieć też duże znaczenie dla Towarzystwa Strażnica. Jakie? Odpowiadamy na podstawie publikacji tej organizacji.

 • Czy w roku 1925 miał być Armagedon?

  Rok 1925 to data oczekiwanego 'końca' wyznaczona przez J. F. Rutherforda. Jakie były oczekiwania związane z tym rokiem? Odpowiedź zawarta jest w cytatach z publikacji Towarzystwa Strażnica, które przytaczamy.

 • Rok 1996 datą Świadków Jehowy?

  Czy Świadkowie Jehowy na coś oczekiwali w roku 1996, jak twierdzą niektórzy ich adwersarze? Poczytajmy, co może wynikać z publikacji Towarzystwa Strażnica.

 • 7000 lat jako jeden dzień stworzenia oraz objaw ‘nowego światła’ w 1988 roku

  Przez ponad 100 lat Towarzystwo Strażnica nauczało, że każdy dzień stworzenia z Księgi Rodzaju to dokładne 7000 lat. Dopiero w roku 1988 organizacja ta porzuciła swój dogmatyzm i twierdzi teraz ogólnie, że to okresy mające wiele tysięcy lat.

 • Armagedon przed upływem 6000 lat?

  Dzisiejszym nowym Świadkom Jehowy prawie nic nie mówi określenie "6000 lat od stworzenia Adama". Kiedyś jednak, do roku 1975, oczekiwano że gdy minie ten okres nastąpi 'koniec'. Mało tego, nawet głoszono, że Armagedon może nastać, zanim skończy się owe 6000 lat.

 • Rok 606 czy 607 przed Chr. i inne daty alternatywne

  Towarzystwo Strażnica rok 1914 uważa za najważniejszy w historii ludzkości. Wtedy rozpoczęły się według niego "czasy ostateczne". Ale czy ten rok zawsze tak samo wyliczano? Otóż nie. Kiedyś podstawą do obliczeń był rok 606 przed Ch. a później zamieniono go na 607. I wszystko ponoć pasowało tej organizacji, choć zmieniono podstawową datę.

 • Ile osób i kto zmartwychwstanie według Towarzystwa Strażnica? (cz. 2)

  Towarzystwo Strażnica lubi być dokładne. Nawet potrafi wyznaczyć Panu Bogu liczbę ludzi do wskrzeszenia. Czasem bardzo dokładną. Organizacja ta też wie, kiedy zmartwychwstanie nastąpi.

 • Ile osób i kto zmartwychwstanie według Towarzystwa Strażnica? (cz. 1)

  Towarzystwo Strażnica lubi być dokładne. Nawet potrafi wyznaczyć Panu Bogu liczbę ludzi do wskrzeszenia. Czasem bardzo dokładną. Organizacja ta też wie. kiedy zmartwychwstanie nastąpi.

 • „Człowiek bezprawia” według Towarzystwa Strażnica

  Towarzystwo Strażnica lubi obdzielać kościoły chrześcijańskie określeniem "człowiek grzechu" czy "bezprawia". Samo uważa się za sprawiedliwe ugrupowanie. Ale czy w kwestii owego "człowieka" zmieniali Świadkowie Jehowy poglądy? Owszem.

 • Organizacja Świadków Jehowy „matką” i „babką”?

  Dla Świadków Jehowy "matką" jest ich organizacja. A właściwie dwie matki mają. Jedną jest organizacja niebiańska, a drugą ziemska, czyli jakby Towarzystwo Strażnica. Nazywano też organizację "babką", a Jehowę "Dziadkiem".

 • Organizacja Świadków Jehowy „arką”?

  Świadkowie Jehowy swoja organizację kilka razy 'utożsamiali' z nowożytną arką Noego, w której tylko nieliczni mogli się uratować. Tę swoją wykładnię Towarzystwo Strażnica parę razy 'korygowało'.

 • Czy badacze Pisma Świętego stali się w roku 1931 Świadkami Jehowy?

  Głosicielom Towarzystwa Strażnica wydaje się, że oni od roku 1931 nazywają się oficjalnie "Świadkami Jehowy". Tymczasem w USA nie mają oni zarejestrowanego takiego określenia. Jedna z oficjalnych nazw ich korporacji to "Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego". Czyż więc nadal nie są oni "badaczami Pisma Świętego"?

 • List do Rzymian 13:1 i Towarzystwo Strażnica

  Towarzystwo Strażnica miewało w swojej krótkiej historii na arenie dziejów problemy z interpretacją tekstu Rz 13:1. Był czas że odnoszono ten fragment do Jehowy i Jezusa. Obecnie zaś, jak i kiedyś, znów twierdzi ta organizacja, że mowa w nim jest o władzach świeckich, a nie o Bogu i Chrystusie.

 • ‘Nowe światło’ w sprawie zrzucenia szatana z nieba?

  Dla Świadków Jehowy bardzo ważnym momentem w ich historii jest zrzucenie szatana z nieba. Tym bardziej, że odbyło się ono podobno w czasie istnienia Towarzystwa Strażnica. Organizacja ta dotychczas podawała różne daty dla tego wydarzenia, ale niedawno zdaje się to usystematyzowała.

 • Aniołowie zniszczeni, czy z próbą życia?

  Towarzystwo Strażnica nie tylko Sodomitom wyznaczało różny los, zmartwychwstanie lub jego brak. Także upadłym aniołom 'wróżyło' kilka razy albo ponowną próbę życia albo zniszczenie.

 • Zmartwychwstanie Sodomitów i negacja wskrzeszenia (cz. 2)

  Świadkowie Jehowy nie tylko 'korygowali' kilka razy naukę o zmartwychwstaniu Sodomitów, ale i zmieniali teksty o nich w swoich publikacjach, w poszczególnych ich edycjach.

 • Zmartwychwstanie Sodomitów i negacja wskrzeszenia (cz. 1)

  Wskrzeszenie mieszkańców Sodomy czy zaprzeczanie temu, to jedna ze zmienianych nauk Świadków Jehowy i to kilka razy. Warto prześledzić te korekty tej wykładni Towarzystwa Strażnica.

 • ‘Symboliczne’ spożywanie ‘symboli’ przez Świadków Jehowy? (uzupełnienie)

  Po zmianie Towarzystwa Strażnica wykładni dotyczącej tekstu J 6:53-57 warto było porównać dwie edycje jednej z książek Świadków Jehowy. Okazuje się, że wraz z korektą nauki nastąpiła zmiana tekstu w tej publikacji.

 • ‘Symboliczne’ spożywanie ‘symboli’ przez Świadków Jehowy?

  Świadkowie Jehowy w większości nie spożywają swoich emblematów chleba i wina podczas uroczystości Pamiątki. Do tego upoważnionych jest nikły ich procent, tylko osoby z klasy niebiańskiej, których jest niewiele ponad 10 tysięcy osób na całym świecie. Co robi reszta Świadków Jehowy? Jak interpretują oni słowa Jezusa o "spożywaniu" Ciała i krwi?

 • W czym F. Franz różnił się od dzisiejszych Świadków Jehowy?

  F. W. Franz, który do niedawna był prezesem Towarzystwa Strażnica (w latach 1977-1992), też w wielu naukach różnił się z dzisiejszą wykładnią Świadków Jehowy. Warto prześledzić te 'ostatnie' korekty tej organizacji.

 • Czy N. H. Knorr dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy?

  N. H. Knorr był najdłużej prezesem Towarzystwa Strażnica (w latach 1942-1977). To on pozmieniał wiele nauk swego poprzednika J. F. Rutherforda. Ale i jego nauki zmieniał później kolejny prezes F. W. Franz i kolejni jego następcy.