Wszystkie artykuły w Ateizm

 • Czy Jezus nie został pogrzebany, bo prawo rzymskie zakazywało grzebania ukrzyżowanych?

  Niekiedy niektórzy ateiści twierdzą że opis pogrzebu Jezusa w ewangeliach jest wymysłem, bo prawo rzymskie rzekomo zakazywało grzebania ukrzyżowanych skazańców.

 • Jakie mają być racje, aby móc coś twierdzić? Komentarz do debaty Wojtysiak vs. Fjałkowski cz. 2

  Przed nami druga część krytycznego komentarza do debaty „Czy Bóg istnieje?”, w której naprzeciwko siebie stanęli: Karol Fjałkowski – szczęśliwy nihilista, i prof. Jacek Wojtysiak – filozof religii, również szczęśliwy. Jeśli nie znasz jeszcze części pierwszej mojego komentarza lub omawianej debaty, to bardzo polecam zapoznać się z tym przed przeczytaniem tego artykułu.

 • Czy niewierny Tomasz był niekonsekwentny?

  Ateiści uważają, że niewierny Tomasz był niekonsekwentny. I nie tylko on. Zbadajmy głębiej to zagadnienie.

 • Czy Bóg istnieje? Komentarz do debaty Wojtysiak vs. Fjałkowski cz. 1

  Czy Bóg istnieje? To tytuł kolejnej z debat, którą stoczył szczęśliwy nihilista – Karol Fjałkowski – tym razem z wybitnym specjalistą w swej dziedzinie – profesorem Jackiem Wojtysiakiem, który zawodowo zajmuje się filozofią religii. Profesor miał bronić tezy, iż Bóg rzeczywiście istnieje, zaś Karol, że jest on jedynie ludzkim wymysłem.

 • O sprzecznościach i nieścisłościach Biblijnych słów kilka

  Chyba nie ma potężniejszej broni ateistów wobec teistów niż Biblia. A dzieje się tak dlatego, że właśnie ta Biblia jest dla teistów natchnionym Słowem Bożym, na którym opierają się podstawy naszej wiary.

 • Ruszył nasz kanał na Youtube

  Pojawił się pierwszy film na naszym kanale polemizujący z Fjałkowskim i Wybrańczykiem

 • Niespełnione obietnice wysłuchiwania modlitw

  Karol Fjałkowski, jak zresztą wielu innych ateistów, wielokrotnie podnosi zarzut, że Jezus nie spełnia obietnicy o wysłuchiwaniu modlitw, a tym samym jest odpowiedzialny za te niespełnione obietnice i przez to kompromituje się jako autorytet oraz prorok.

 • Czy Dawid jadł chleby pokładne za Abiatara?

  Karol Fjałkowski wielokrotnie podnosi zarzut wobec Jezusa, że ten skompromitował się swoją wiedzą biblijną, twierdząc, że scena zjedzenia chlebów pokładnych przez Dawida miała miejsce za czasów króla Abiatara, podczas gdy w tym akurat czasie ten urząd sprawował Achimelek [1].

 • Czy Jezus równocześnie zmienił prawo i zapewnił o jego niezmienności?

  Niedawno spotkałem się z zarzutem Karola Fjałkowskiego o tym, że Jezus w kazaniu na górze zapowiedział niezmienność prawa, a równocześnie sam dokonał istotnych zmian w tym prawie [1].

 • Dlaczego starotestamentalny Bóg kazał mordować kobiety i dzieci?

  Jednym z najważniejszych argumentów dla ateistów przeciwko teistom jest kwestia okrucieństwa Boga zanotowana na kartach Starego Testamentu.

 • Czy Jezus nie istniał? - polemika z Fjałkowskim i Wybrańczykiem

  Niniejszy tekst jest polemiką z materiałem filmowym zatytułowanym „Jezus Chrystus nie istniał1” zamieszczonym przez Łukasza Wybrańczyka na jego kanale „Śmiem wątpić”, na którym, razem z Karolem Fjałkowskim poruszają tematykę autentyczności i wiarygodności najbardziej znanych świadectw historycznych mówiących o istnieniu Jezusa Chrystusa.

 • Czy Jezus przepowiedział swój powrót w czasie zburzenia Jerozolimy?

  W niniejszym artykule chciałbym omówić kwestię proroctwa Jezusa o końcu świata, które odnajdujemy w Ewangeliach o zburzeniu Jerozolimy.

 • Okrutny Bóg Starego Testamentu?

  Ateiści często zarzucają, że Bóg Starego Testamentu był okrutny. Uważają też, że historia zbawienia jest pozbawiona sensu gdyż Bóg posyłając Syna na śmierć krzyżową naprawiał tylko "bałagan", którego sam był przyczyną. Śmierć niewinnego Jezusa, umierającego na dodatek za nieswoje grzechy, miała być z tego punktu widzenia również niepotrzebna. W niniejszym tekście ukażę jak płytko i przez to błędnie ateiści interpretują te głębokie zagadnienia.

 • Czy Biblia jest niejednoznaczna?

  Ateista niejednokrotnie potrafi zarzucać Biblii, że jej przekaz jest niejednoznaczny. Zarzuca też Jezusowi, że Jego słowa nie są wystarczająco jednoznaczne. Czy Biblia powinna być jednoznaczna? Co właściwie należy rozumieć przez „niejednoznaczność” i czy zawsze jest ona czymś negatywnym? Zastanówmy się nad tym.

 • Czy wiarygodność Biblii jest uzasadniana koliście?

  Czy chrześcijanie uzasadniają koliście wiarygodność Biblii? Często słyszy się taki zarzut ze strony ateistów. Sprawdźmy zatem i to zagadnienie.

 • Impactor, czyli gierki słowne i trollowanie

  O ateistycznych trollach na przykładzie niejakiego Impactora z Filmwebu.

 • Nihilistyczny ateista?

  Zauważyłem ostatnio pewien nowy trend wśród wojujących ateistów polskich. Nie upierają się już, że nauki przyrodnicze zaprzeczają teizmowi, ani że cokolwiek jest pewnego w tych naukach. Nie upierają się nawet przy tym, że posiadają jakąkolwiek pewną wiedzę tyczącą się czegokolwiek. Twierdzą, że są "nihilistami" i nie są pewni niczego. Przy pomocy pewnych argumentów nadal jednak próbują negować niektóre aspekty teizmu chrześcijańskiego, takie jak wolna wola czy przesłanie Biblii. Przyjrzyjmy się więc temu.

 • Czy Apoloniusz z Tiany był pierwowzorem Jezusa?

  Ateiści często twierdzą, że niejaki Apoloniusz z Tiany był pierwowzorem Jezusa. Czyżby? Sprawdźmy.

 • Kościół i pedofilia

  Od jakiegoś czasu natarczywa propaganda kłamliwych mediów liberalnych znowu wałkuje rzekomy problem "plagi" pedofilii w Kościele katolickim. W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej tej właśnie kwestii.

 • Czy różnorodność wyznaniowa jest powodem do zakwestionowania wiary w Boga?

  Niniejszy tekst jest filozoficzną rozprawką na temat, czy różnorodność religii, których idea jest sprzeczna ze wszystkimi pozostałymi wyznaniami jest wystarczającym powodem, aby odrzucić je wszystkie i usprawiedliwić swoją niewiarę w Boga?

 • Czy spożywanie Eucharystii to kanibalizm?

  Starożytni poganie i współcześni ateiści często stawiają katolikom zarzut, że uczestniczenie w spożywaniu Eucharystii to "kanibalizm". W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej temu zarzutowi.

 • Czy ostatnia wieczerza była w czwartek, a ukrzyżowanie w piątek?

  Wyjaśnienie tzw. "sprzeczności" o czasie spożycia paschy przez Jezusa i apostołów.

 • Czy każda modlitwa ma być wysłuchana?

  Jezus powiedział: "proście a będzie wam dane" (Mt 7,7). Jednak modlitwy nie zawsze są wysłuchiwane, co powoduje zarzuty ateistów. W niniejszym tekście przyjrzę się bliżej temu zagadnieniu.

 • Czy w Raju było cierpienie?

  Niektórzy ateiści twierdzą, że nie da się pogodzić chronologii darwinowskiej teorii ewolucji z chronologią koncepcji stworzenia opisaną w pierwszych trzech rozdziałach księgi Rodzaju. Czy jest tu rzeczywiście sprzeczność? Sprawdźmy.

 • Czy Jezus zmartwychwstał (2018) - śmiem nie wątpić - polemika

  Niniejszy tekst jest polemiką z materiałem Łukasza Wybrańczyka zamieszczonym na jego kanale „Śmiem wątpić” na Youtube, a odcinek jest zatytułowany „Czy Jezus zmartwychwstał (2018)”. Myślę, że w celu lepszego zrozumienia niniejszego tekstu, warto przynajmniej raz obejrzeć materiał pana Łukasza.

 • Wyjaśnienie sprzeczności dotyczących zmartwychwstania Jezusa

  Wyjaśnienie jednego z najważniejszych argumentów ateistów podważających wiarygodność Biblii.

 • Czy biblijne sprzeczności zaprzeczają wiarygodności Biblii?

  Czy obecność biblijnych błędów kwestionuje jej natchniony charakter?

 • Zagadnienie "weryfikacji" w sporach ateizm kontra teizm

  Problem "weryfikacji" jest w sporach ateizm kontra teizm zagadnieniem centralnym i kluczowym. Tym bardziej więc warto poświęcić temu osobny tekst, co niniejszym czynię.

 • Czy Bóg jest bytem "nadmiarowym"?

  Chyba każdy, kto miał do czynienia z wojującymi ateistami zetknął się nie raz z poglądem, że Bóg jest „bytem nadmiarowym”. W niniejszym tekście zajmę się bliżej tym zarzutem.

 • Czy strach przed piekłem jest jedyną motywacją wiary chrześcijańskiej?

  Ateiści często sugerują, że jedyną motywacją dla wiary chrześcijańskiej jest strach przed piekłem. Przyjrzyjmy się więc bliżej również temu zarzutowi.

 • Niewiarygodne zjawiska astronomiczne w Biblii

  Czy jest możliwe, aby Jozue zatrzymał słońce, które „nie śpieszyło się do zachodu” i czy jest możliwe, aby jakaś gwiazda na niebie mogła wskazać konkretny punkt na ziemi, w którym narodził się nam Zbawiciel?

 • Czy istnieje ustalona definicja ateizmu?

  Ateiści często twierdzą, że istnieje jedna ustalona definicja ateizmu. Ateizm ma być brakiem wiary w Boga i niczym więcej. Okazuje się, że jest to kolejne ateistyczne oszustwo. Słowniki definiują od dawna ateizm jako pogląd zaprzeczający istnieniu Boga. To już o wiele więcej niż po prostu brak wiary w Boga. Istnieją też inne definicje ateizmu. Mitem jest więc gorliwie rozpowszechniany przez internetowych ateistów pogląd, że ateizm to jedynie brak wiary w Boga i to jedyna prawomocna definicja ateizmu.

 • Fałszywe analogie ateistów

  W czasie polemik ateiści bardzo często odwołują się do różnych barwnych analogii. Dla postronnego obserwatora może to jawić się jako przejaw błyskotliwej inteligencji ateistów. Ale to tylko pozory. W rzeczywistości przywoływanie przez ateistę analogii różnego typu jest objawem jego bezradności. Są to najczęściej fałszywe analogie i ateista robi je dlatego gdyż nie jest w stanie już czegoś wykazać na gruncie samego przedmiotu dyskusji. Ucieka więc w świat iluzji. Zagadnienie to rozwinę w niniejszym tekście.

 • Czy teizm i ateizm są "asymetryczne"?

  Zdaniem niektórych ateistów teizm i ateizm są „niesymetryczne”. Kierując taki zarzut w stronę teizmu ateista ma na myśli to, że teista zawsze dodaje więcej bytów do opisu świata niż ateista. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

 • Czy powinieneś udowodnić ateiście istnienie Boga?

  Ateiści żądają od teistów dowodu na istnienie Boga. Okazuje się jednak, że za tym żądaniem nie stoi w zasadzie nic konkretnego. Ateiści nie przedstawiają nawet jakiejś sprecyzowanej definicji tego co miałoby być takim dowodem. Dowody różnią się w zależności od tego co kto przez to rozumie. Dla fizyka dowód nie jest tym samym co na przykład dla matematyka. W sam dowód też zresztą trzeba uwierzyć i do tego opiera się on na założeniach przyjętych na wiarę. Te i inne dylematy omówię w niniejszym tekście.

 • Teizm a powtarzalność zjawisk

  Niektórzy ateiści i "racjonaliści" twierdzą, że tylko zjawiska powtarzalne, dające się intersubiektywnie przetestować, mają sens. Teizm ma więc nie mieć sensu skoro nie jest powtarzalnie testowalny. Okazuje się jednak, że przyjęcie tezy głoszącej, że tylko to co powtarzalne ma sens, rodzi poważne konsekwencje natury epistemologicznej. Przyjrzę się więc temu zagadnieniu bliżej w niniejszym tekście.

 • Błędne teorie skuteczne w praktyce

  Skuteczność nauki w praktyce jest dla ateisty gwarancją, że nauka odkrywa prawdę o świecie. Jednak wcale jedno z drugiego tu nie wynika bowiem błędne przekonania o świecie też mogą być skuteczne w praktyce. Teza, że skuteczność w praktyce implikuje prawdę jest jedynie wyznaniem wiary ateisty i postulatem metafizycznym, którego nie da się udowodnić bez wpadnięcia w błędne koło. Rzekomo "naukowy" światopogląd ateisty upada więc ostatecznie i okazuje się być nie do odróżnienia od dowolnego urojenia.

 • Dwa fundamentalne założenia "naukowego ateisty"

  Indukcja i probabilizm to absolutne dwa fundamenty dla "naukowego ateisty", który czai się do ataku na teizm. Bez nich ateista nawet nie wystartuje w polemice i kompletnie nic nie zrobi. Postanowiłem zatem poświęcić tym dwóm zagadnieniom szczególną uwagę i wyczerpująco omówić te kwestie w kontekście polemiki ateistów wojujących z teistami.

 • Czy Latający Potwór Spaghetti ośmiesza Boga?

  Ateiści wymyślają sobie różne absurdalne twory, takie jakie Latający Potwór Spaghetti, czy fruwający czajniczek, które mają rzekomo ośmieszyć koncepcję istnienia Boga. Ich zdaniem, założenie o istnieniu Boga jest równie niepoważne jak założenie, że istnieją tego typu absurdalne twory. W niniejszym tekście ukażę, że takie rozumowania ateistyczne są tylko kolejnymi błędnymi uproszczeniami zagadnienia i fałszywymi analogiami, które ośmieszają same siebie i ateistów, a nie koncepcję istnienia Boga.

 • Czy nie ma żadnych przesłanek na rzecz teizmu?

  Ateiści rozsiewają propagandę, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek za teizmem. Czyżby? Sprawdźmy i ten postulat.