Wszystkie artykuły w Ateizm

 • Błędne teorie skuteczne w praktyce

  Skuteczność nauki w praktyce jest dla ateisty gwarancją, że nauka odkrywa prawdę o świecie. Jednak wcale jedno z drugiego tu nie wynika bowiem błędne przekonania o świecie też mogą być skuteczne w praktyce. Teza, że skuteczność w praktyce implikuje prawdę jest jedynie wyznaniem wiary ateisty i postulatem metafizycznym, którego nie da się udowodnić bez wpadnięcia w błędne koło. Rzekomo "naukowy" światopogląd ateisty upada więc ostatecznie i okazuje się być nie do odróżnienia od dowolnego urojenia.

 • Dwa fundamentalne założenia "naukowego ateisty"

  Indukcja i probabilizm to absolutne dwa fundamenty dla "naukowego ateisty", który czai się do ataku na teizm. Bez nich ateista nawet nie wystartuje w polemice i kompletnie nic nie zrobi. Postanowiłem zatem poświęcić tym dwóm zagadnieniom szczególną uwagę i wyczerpująco omówić te kwestie w kontekście polemiki ateistów wojujących z teistami.

 • Czy Latający Potwór Spaghetti ośmiesza Boga?

  Ateiści wymyślają sobie różne absurdalne twory, takie jakie Latający Potwór Spaghetti, czy fruwający czajniczek, które mają rzekomo ośmieszyć koncepcję istnienia Boga. Ich zdaniem, założenie o istnieniu Boga jest równie niepoważne jak założenie, że istnieją tego typu absurdalne twory. W niniejszym tekście ukażę, że takie rozumowania ateistyczne są tylko kolejnymi błędnymi uproszczeniami zagadnienia i fałszywymi analogiami, które ośmieszają same siebie i ateistów, a nie koncepcję istnienia Boga.

 • Czy nie ma żadnych przesłanek na rzecz teizmu?

  Ateiści rozsiewają propagandę, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek za teizmem. Czyżby? Sprawdźmy i ten postulat.

 • Czy teizm jest dla leniwych?

  Ateista twierdzi, że teizm to światopogląd ludzi leniwych, zaś ateizm to światopogląd ludzi bardzo pracowitych intelektualnie. Sprawdźmy więc i tę obiegową tezę.

 • Ateizm jest urojeniem - w sumie czemu nie?

  Czy można potraktować ateizm po prostu jako urojenie? Interesująca koncepcja. Spojrzenie takie wydaje się tym bardziej ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczność, że ateista nie jest w zasadzie w stanie wykazać, że dowolny jego pogląd jest umocowany w czymkolwiek wiarygodnym lub sensownym. Sprawdźmy więc ateizm również i pod kątem tego zagadnienia.

 • Ostatni bastion ateisty

  Czy jest jakiś bezpieczny schron duchowy, do którego może schować się ateista od którego zażądamy uzasadnienia jego zarzutów? Wydaje się, że tak. A jeśli istnieje taki schron to czy ateista może pozostać w nim bezpieczny? Sprawdźmy.

 • Na czym właściwie opiera się ateizm?

  Na czym właściwie opiera się ateizm? Po dyskusjach z ateistami wychodzi na to, że po prostu na niczym. Co gorsza, udzielają oni na ten temat albo sprzecznych albo błędnych logicznie odpowiedzi. Przeanalizuję bliżej tę kwestię w niniejszym artykule.

 • Jak nie polemizować z ateistą

  Niektórzy początkujący apologeci teistyczni uważają, że aby "obalić" ateizm należy ateiście wykazać istnienie Boga. Sprawdźmy, czy jest to w rzeczywistości dobry pomysł.

 • Czy „racjonaliści” i ateiści posiedli prawdę?

  Ateiści i "racjonaliści" w dyskusjach oceniają wszystkie inne światopoglądy przez pryzmat swojego światopoglądu, który uważają za nadrzędny. W sytuacji gdy "racjonalizm" jest traktowany jako swego rodzaju probierz i wzorzec warto przyjrzeć się kwestii, czy posiada on jakikolwiek status mogący powiązać go z dowolną prawdą o świecie.

 • „Racjonalistyczna” wiara w porządek i przewidywalność świata

  W niniejszym tekście ukażę jak wiele nierozerwalnie połączonych ze sobą założeń branych na wiarę muszą poczynić "racjonaliści" odnośnie do świata zewnętrznego, przejmując te idee z teologii chrześcijańskiej. Jest to również sytuacja, w której po raz kolejny bardzo dobrze widać to, że "racjonaliści" wierzą, że w nic nie wierzą.

 • Paul Feyerabend, grabarz "racjonalizmu"

  Przedstawiam profil światopoglądowy Paula Feyerabenda, jednego z najciekawszych filozofów XX wieku, który wywołał spore zamieszanie swoimi publikacjami, szczególnie wśród "racjonalistów" i naukowców.

 • Czy ateista udowodni istnienie ateizmu?

  Czy ateista może udowodnić choćby istnienie ateizmu? Pozornie wydaje się to dziecinnie prostym zadaniem. Ale po wejściu w szczegóły okazuje się, że wcale tak nie jest. Przyjrzyjmy się również i tej kwestii.

 • Czy teoria ewolucji jest "udowodnionym faktem"?

  Wojujący ateiści lubią twierdzić w dyskusjach, że teoria ewolucji jest już dziś "faktem tak pewnym jak grawitacja". Czyżby? Sprawdźmy więc i ten buńczuczny postulat.

 • O ateistycznej wierze w wyższość niewiary nad wiarą

  Czy ateista jest w stanie uzasadnić choćby wyższość swej niewiary nad dowolną wiarą? Z pozoru sprawa wydaje się oczywista ale po wejściu w szczegóły okazuje się, że wcale tak nie jest. Zapraszam do lektury mojej kolejnej polemiki.

 • 10 argumentów z brzegu przeciw ateistycznemu scjentyzmowi

  Ponowne rozprawienie się z ateizowaniem i scjentyzowaniem przez ateistów nauki w celu atakowania przy jej pomocy innych światopoglądów, zwłaszcza światopoglądu teistycznego. Tym artykułem spróbuję postawić kropkę nad i.

 • Nieśmiertelne ateistyczne krasnoludki

  Ateiści porównują wiarę w Boga do wiary w krasnoludki. To bałamutna, sofistyczna i infantylna retoryka, ma ona jednak na celu dyskredytowanie teistów i jest jedną z najczęstszych ateistycznych erystyk, więc warto się jej jeszcze dogłębniej przyjrzeć.

 • Czy teologia nie jest "naukowa"?

  Ateiści czepiają się czasem teologii i podśmiewają się z niej twierdząc, że nie jest ona „naukowa”. Weźmy więc i ten zarzut pod lupę.

 • Sprzeczności w nauce

  Ateiści często zarzucają religiom sprzeczności pomiędzy nimi. Zupełnie nie zauważają jednak (lub nie chcą zauważać), że ten sam zarzut można postawić nawet nauce, którą traktują niemal jak świętą krowę. W niniejszym artykule zastanowię się głębiej nad tą kolejną niekonsekwencją u ateistów.

 • O której godzinie ukrzyżowano Jezusa?

  Czy istnieją w Ewangeliach sprzeczności w kwestii godziny ukrzyżowania Jezusa? Sprawdzimy.

 • Czy logika wspiera ateizm?

  Ateiści często twierdzą, że już tylko sama logika obala teizm. Okazuje się jednak, że ateista nie jest w stanie kompletnie niczego udowodnić w kwestii tego roszczenia.

 • Czy jakakolwiek myśl ateisty o świecie jest sensowna?

  Czy ateista jest w stanie w ogóle udowodnić, że jakiekolwiek jego przekonanie ma sens? Sprawdźmy.

 • Ateistyczny naturalizm - polemika

  Polemika z naturalizmem, czyli głównym ateistycznym założeniem, że istnieje tylko to co naturalne i nic ponadto.

 • Bóg zapchajdziura?

  Istnieje pewien dość popularny zarzut ateistyczny, zgodnie z którym teiści stosują Boga jako wyjaśnienie służące zapychaniu naszych luk w wiedzy o świecie. Stąd mówi się niekiedy o „Bogu zapchajdziurze”. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu zagadnieniu.

 • Czy wszechwiedza Boga wyklucza wolną wolę człowieka?

  Istnieje pewien dość popularny zarzut ateistyczny, który głosi, że wiedza Boga o przyszłości jest nie do pogodzenia z wolną wolą człowieka. Sprawdzimy na ile słuszny jest ten zarzut.

 • Czy aksjomatyka ateisty jest najlepsza?

  Analiza przykładowej aksjomatyki wojującego ateisty.

 • Materializm ateistyczny - polemika

  Polemika z ateistycznym poglądem, że istnieje jedynie materia i jej pochodne.

 • Czy wiara w jednego Boga implikuje wiarę we wszystkich bogów?

  Spotkałem się z dziwacznym zarzutem niektórych ateistów, że skoro teista chrześcijański wierzy w jednego Boga to powinien wierzyć też we wszystkich innych bogów. Sprawdzimy więc i ten zarzut.

 • Cztery proste powody dla których nauka nigdy nie obali religii

  Ateiści do zemdlenia powtarzają, czy to w luźnych uwagach, czy też w specjalnie temu poświęconych publikacjach typu książkowego, że nauka jest „sprzeczna” z religią i istnienie nauki nie tylko jest kłopotem dla religii, ale nauka wręcz „obala” religię. Sprawdzimy ten zarzut.

 • Sceptyk kontra ateista

  Prawdziwy sceptycyzm to nie ateizm i prawdziwy sceptycyzm wręcz uderza w poglądy typowe dla wojującego ateisty. Omówię tę kwestię w niniejszym tekście, jak też i ukażę w jaki sposób wojujący ateista próbuje się z reguły bronić przed tezami prawdziwego sceptyka.

 • Światopogląd ateisty jest samowywrotny

  Ateiści lubią się przechwalać, że ich światopogląd jest „racjonalny”, „naukowy” i „bardzo logiczny”. Opierają się oni wyłącznie na „faktach” i „argumentach”. Taki obraz jest przez nich rozpowszechniany we wszelkich możliwych miejscach. W rzeczywistości nie ma nic bardziej bałamutnego.

 • Czy skuteczna praktyka dowodzi skuteczności poznania w poglądach ateisty?

  Ostatnim przyczółkiem, próbującym ratować bezsens ateistycznej propagandy, jest powoływanie się na praktykę, w celu ratowania tezy głoszącej wyższość ateizmu nad teizmem. Przyjrzymy się jeszcze wnikliwiej tej tezie.

 • Bóg a cierpienie - teodycea raz jeszcze

  Poszerzenie moich wcześniejszych rozważań w zakresie teodycei.

 • Czy teizm powinien być falsyfikowalny?

  Spotyka się niekiedy wśród wojujących ateistów zarzut, że teizm jest „niefalsyfikowalny”. Co to oznacza i czy może zaszkodzić wierze chrześcijańskiej? Sprawdzimy.

 • Czy teizm powinien podlegać eksperymentalnemu potwierdzeniu?

  Czy postulaty teizmu powinny podlegać eksperymentalnego potwierdzeniu, jak chce ateista, a jeśli nawet to co by z tego wynikło? Sprawdzimy.

 • Czy nadzwyczajne roszczenie wymaga nadzwyczajnego dowodu?

  Ateiści twierdzą czasem, że obiekty postulowane przez teistów, takie jak Bóg, to „nadzwyczajne roszczenia”, które wymagają „nadzwyczajnego dowodu”. Przyjrzyjmy się więc zasadności tego postulatu.

 • Czy Euzebiusz sfabrykował Testimonium Flavianum? - polemika z Kenem Olsonem

  Polemika z Kenem Olsonem, który rozpowszechnia tezę, że to Euzebiusz jest autorem słynnego Testimonium Flavianum.

 • Ateistyczny (pseudo)paradoks kamienia, którego Bóg nie może podnieść

  Ciągle pokutuje gdzieś w tle w dyskusjach ateistycznych versus teistyczne paradoks kamienia, którego Bóg nie może podnieść, choć tak naprawdę jest to pseudoproblem. Ów pseudoargument wciąż wraca, więc warto dobić gwóźdź do tej trumny.

 • Determinizm a wolna wola

  Polemika z klasycznym ateistycznym zarzutem negującym istnienie wolnej woli przy pomocy determinizmu.

 • Ateiści a etyka

  Ateista niemal na wszystko żąda od teisty "dowodu". Zażądam więc od ateistów dowodu na normatywność ich etyki, gdy próbują negatywnie oceniać moralnie naszą religię i krytykować nas. Myślę, że czytelnik będzie zdumiony gdy zobaczy jakie będą konsekwencje takiego żądania.