Wszystkie artykuły w Ateizm

 • "Nauka jest iluzją", czyli Rupert Sheldrake w akcji

  Recenzja książki Ruperta Sheldrake'a pt. Nauka - wyzwolenie z dogmatów (Wrocław 2015), polemizującej z materializmem i scjentyzmem.

 • Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. Jezus: prorok apokaliptyzmu

  Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. Jezus: prorok apokaliptyzmu, zamieszczonym na blogu Testimonia.

 • Ateizm naiwny

  Czy ateizm jest dojrzałym światopoglądem? Większość ateistów tak o swojej postawie światopoglądowej mniema, wręcz czują swego rodzaju wyższość nad teistami, których postrzegają jako osoby naiwnie wierzące w mity z antycznych ksiąg. Ale czy aby nie wbijają się w dumę bez uzasadnienia? Autor uważa, że bardzo wiele obiegowych przekonań ateistycznych jest w istocie naiwne, wynika z niedojrzałego spojrzenia na logikę, rozumowanie, rzeczywistość. O tym jest niniejszy artykuł.

 • Aborcja jest zawsze złem, bez względu na to, co o tym myślisz

  Przedstawiam swoje krytyczne przemyślenia na temat aborcji.

 • Po co jest aborcja?

  No właśnie -po co tyle krzyku o "prawach kobiet" itp.? (wersja poprawiona)

 • Jak zaorać aborcjonistkę w 10 minut

  Aborcja. Temat na czasie.

 • Czy Jezus pomylił się w kwestii rozmiaru nasionka gorczycy?

  Zdaniem ateistów Jezus pomylił się w kwestii nasionka gorczycy, mówiąc rzekomo, że jest ono najmniejsze spośród wszystkich nasionek na całym globie. Sprawdźmy więc co dokładnie powiedział Pan Jezus.

 • Nowe badania Całunu Turyńskiego (recenzja)

  Recenzja książki prof. Jana Jaworskiego, „Prawdziwe oblicze Boga: Całun Turyński w świetle najnowszych badań naukowych".

 • Czy Jezus pomylił się w kwestii ojca Zachariasza?

  Niektórzy ateiści sugerują, że w Mt 23,35 Jezus pomylił się w kwestii ojca Zachariasza, nazywając Zachariasza synem Barachiasza. Tymczasem, zgodnie z 2 Krn 24,20-21, ojcem Zachariasza miał być Jojada, a nie Barachiasz. Czy więc Pan Jezus się tu pomylił? W niniejszym tekście przyjrzę się bliżej temu zagadnieniu.

 • Czy ewangeliczna opowieść o kobiecie cudzołożnej jest fałszerstwem?

  Niektórzy ateiści sugerują, że ewangeliczna opowieść o kobiecie cudzołożnej jest fałszywką i późniejszym dopiskiem ponieważ nie zawierają jej niektóre najlepsze i najstarsze rękopisy biblijne. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej sprawie.

 • Czy naukowcy kontrolują się nawzajem?

  Ktoś w końcu powiedział "sprawdzam" w temacie intersubiektywizmu w nauce.

 • Czy ateizm wzrasta wraz z poziomem wykształcenia?

  Czy poziom ateizmu rośnie wraz z poziomem wykształcenia? Okazuje się, że niekoniecznie. Przeprowadzono pewne ciekawe badanie, które burzy ten mit, tak gorliwie rozpowszechniany przez wojujących ateistów.

 • Czy ateizm opiera się na zdrowym rozsądku?

  Ateiści i "racjonaliści" przechwalają się, że w przeciwieństwie do "naiwnych wierzących" oni opierają się tylko na "nauce i zdrowym rozsądku". Jednak od czasu gdy w fizyce pojawiła się teoria względności i mechanika kwantowa, nauka wyraźnie wzięła rozwód ze zdrowym rozsądkiem. Stwarza to ciekawe implikacje dla tezy, że ateizm i "racjonalizm" opierają się na "zdrowym rozsądku". Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

 • Trójca, Bóg ponad czasem i zrodzenie Jezusa - polemika z Wybrańczykiem

  Tekst z właśnie nagranego, lecz jeszcze nie zmontowanego materiału filmowego polemizującego z Wybrańczykiem o Trójcy, odwieczności Boga i zrodzenia Jezusa

 • Czy Jezus zapowiadał koniec świata na I wiek naszej ery?

  Czy Jezus był fałszywym prorokiem i zapowiadał koniec świata na I wiek naszej ery? Tak sugerują niektórzy ateiści. Bliższa analiza tekstów Nowego Testamentu ujawnia jednak, że takie wnioski są oparte na nadinterpretacjach tekstu biblijnego. Co więcej, analiza literatury pozabiblijnej z okresu powstawania pism Nowego Testamentu ujawnia, że proroctwa Jezusa były trafne. Jezus nie tylko poprawnie zapowiedział zburzenie Jerozolimy w 70 roku n.e. ale sprawdziły się również Jego inne zapowiedzi z tym związane.

 • Apologetyka presupozycyjna na YouTube

  Pojawił się nowy, ciekawy i bardzo mocny merytorycznie kanał apologetyczny na YouTube, o nazwie Apologeticon. Kanał koncentruje się głównie na apologetyce presupozycyjnej i jej objaśnianiu ale nie tylko na tym bo obecne są też takie tematy jak aborcja i zagadnienie neutralności światopoglądowej państwa świeckiego. Filmy są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i warto zachęcić do subskrypcji kanału. Tym bardziej, że w języku polskim niewiele jest jak dotąd na temat apologetyki presupozycyjnej.

 • Jak obalono datowanie C-14 Całunu Turyńskiego z 1988 r.

  Datowanie radiowęglowe wskazało czas powstania Całunu na lata 1260-1390 -jak naukowo pokazano, jest to błędny wynik

 • Czy obserwacja decyduje o wszystkim?

  Neoateiści przejęli od dawnych pozytywistów pogląd, że to obserwacja jest decydującym czynnikiem w kwestii budowania przekonań o świecie. Pogląd ten jest przebrzmiały i z powodu mnóstwa problemów upadł jeszcze w XX wieku po burzliwych dyskusjach w kręgach neopozytywistów. Pomimo upadku tej koncepcji teza o priorytecie obserwacji jest wciąż wykorzystywana jako jeden z głównych argumentów w walce z teizmem. Przyjrzyjmy się więc szczegółowo temu zagadnieniu.

 • Czy ateizm nie jest światopoglądem?

  Czy ateizm jest jedynie brakiem teizmu? Taki oszukańczy pogląd krąży po sieci od lat. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej demagogii.

 • Elfy kontra Bóg

  Przyrównywanie Absolutu do elfów i krasnoludków przez gimboateistów obnaża ubóstwo intelektualne neoateistów. Jest to błąd kategorialny i dyskwalifikujące uproszczenie. Niektórzy filozofowie anglosascy, którzy sami są ateistami, oświadczyli z tego powodu, że wstydzą się przyznawać do ateizmu po ostatnich wyczynach nowicjuszy rekrutujących się z obszaru tego nurtu. Niemniej jednak sądzę, że warto zająć się tym zagadnieniem ponownie aby jeszcze bardziej obnażyć nędzę intelektualną neoateizmu i jego płyciznę.

 • Sprzeczności w nauce - kolejna runda

  Ostatni chaos wywołany pandemią koronawirusa na świecie mocno zaskoczył ludzkość i samą społeczność naukową. Poważnie nadwyręża to scjentystyczne przekonanie o wszechpotędze nauki, tak często wyznawane na zasadzie dogmatu wiary przez wielu neoateistów. Ta ciekawa sytuacja jest dobrą okazją do tego aby po raz kolejny krytycznie spojrzeć na naiwny ateistyczny scjentyzm i wysnuć w związku z tym pewne dalsze refleksje.

 • Analfabetyzm Apostołów?

  Czy księgi Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelie, nie mogły wyjść spod pióra Apostołów, bo ci byli analfabetami?

 • Falsyfikacja - polemika z Wybrańczykiem + czajniczek Russela, potwór spaghetti i podstawy naszej wiary

  W tym artykule chciałbym poruszyć temat tzw falsyfikacji, co będzie w dużej części nawiązaniem do filmu Łukasza Wybrańczyka "Falsyfikacja", który zamieścił na swoim kanale "Śmiem Wątpić", ale również chciałbym poruszyć takie zagadnienia jak czajniczek Russela, potwór spaghetti, krasnoludków, jak i postawić pytanie, co stanowi podstawę naszej wiary, dlaczego wierzymy i czy faktycznie naszą wiarę można postawić na równi z tym wspomnianym czajniczkiem i potworem Spaghetti.

 • Czy w nauce istnieje „konsensus”?

  Czy powszechna zgoda jest czymś wskazanym w nauce? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Zgoda może okazać się czymś zgubnym, co hamuje rozwój i dalszą dyskusję, a wręcz zabija samą ideę nauki. Internetowi ateiści ideologizują jednak naukę i przedstawiają jej zupełnie przeciwny obraz, roztaczając propagandową wizję naukowej poprawności politycznej, która nie toleruje zdania odmiennego od wersji oficjalnej, niczym w partii komunistycznej.

 • Niespójności w relacjach o zmartwychwstaniu Jezusa?

  Polemika z Andrzejem Boruszewskim z bloga Testimonia.

 • Czy Józef Flawiusz cokolwiek napisał o Jezusie?

  Polemika z Maciejem z bloga Testimonia.

 • Czy Jezus został pochowany?

  Polemika z Bartem Ehrmanem na temat historyczności pogrzebu Jezusa Chrystusa.

 • Oszust Bart Ehrman

  Istnieje pewien popularny oszust. Nazywa się Bart Ehrman. Polscy kinderateiści internetowi przeżywają dość sporą fascynację tym szarlatanem więc warto napisać tu chociaż parę słów o tym jegomościu i podać kilka ważnych linków.

 • Śmiem wątpić: Przepis na boskie ciało - refleksje

  Pomimo zupełnego braku czasu na porządne zajmowanie się apologetyką – obecnie w ogóle na zajmowanie się nią niestety – chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami, które wywołał we mnie ostatni filmik Śmiem Wątpić.

 • Recenzja książki Johna A.T. Robinsona „Redating the New Testament”

  Recenzja i streszczenie książki anglikańskiego uczonego, który podjął się eksperymentu, czy wszystkie księgi Nowego Testamentu można datować przed zburzeniem Jerozolimy w roku 70 n.e.

 • Anonimowe Ewangelie?

  Wiadomo, że Ewangelie kanoniczne nie przypisują sobie same żadnego konkretnego autorstwa. W starożytności było to zupełnie normalną praktyką wśród twórców dzieł literackich i historycznych. Nikt nie czynił z tego problemu ponieważ było wiadomo z innych źródeł kto jest autorem danego dzieła. To samo tyczy się Ewangelii. Niektórzy zaczęli jednak robić z tego problem więc poniżej zajmę się dogłębnie tym zagadnieniem w mym tekście.

 • Wielbłądy w Biblii

  Niektórzy „racjonaliści” zarzucają Biblii niewiarygodność w kwestii...... wielbłądów. Chodzi głównie o Pięcioksiąg i ma tu występować anachronizm w kwestii wielbłądów. Przyjrzyjmy się bliżej tej sprawie.

 • Apologetyka presupozycyjna - cierń w oku ateistów

  Apologeci presupozycyjni dosłownie zmiatają ateistów w debatach. Czym jest apologetyka presupozycyjna, zwana też apologetyką założeń? Warto się nią bliżej zainteresować. W niniejszym artykule przybliżę kwestie z nią związane i zarysuję jej podstawowe zasady.

 • Obrona wolnej woli

  Pojawiły się ostatnio wśród ateistów (udających "nihilistów") próby obalenia chrześcijańskiej koncepcji wolnej woli. Próby te są niezaradne i samowywrotne. Warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

 • Czy Blood Pattern Analysis wyklucza autentyczność Całunu Turyńskiego?

  W ostatnich latach sceptycy co do autentyczności Całunu Turyńskiego znaleźli sobie nowy „argument”. Mianowicie autentyczność Całunu miałaby być wykluczona przez analizy dokonane za pomocą specjalnej techniki kryminalistycznej, zwanej Analizą Śladów Krwawych, tudzież z angielska Blood Pattern Analysis (BPA).

 • Czy Bóg jest zły? - polemika z Fjałkowskim cz.3

  Część trzecia komentarza do prelekcji Karola Fjałkowskiego w debacie "Bóg Biblii - dobry czy zły?"[1]

 • 10 Pytań Na Które Chrześcijanie Nie Mają Odpowiedzi

  Ten artykuł jest odpowiedzią na kolejny film Łukasza Wybrańczyka - właściciela kanału Śmiem Wątpić, który tym razem swoją najnowszą produkcję wypuścił na kanale użytkownika Carrioner[1].

 • Czy Bóg jest zły? - polemika z Fjałkowskim cz.2

  Część druga komentarza do prelekcji Karola Fjałkowskiego w debacie "Bóg Biblii - dobry czy zły?"[1]

 • Czy Bóg jest zły? - polemika z Fjałkowskim cz.1

  Część pierwsza komentarza do prelekcji Karola Fjałkowskiego w debacie "Bóg Biblii - dobry czy zły?"[1]

 • Czy Księga Rodzaju powinna być spisana w języku fizyki?

  Ateiści zarzucają często, że biblijne podanie o stworzeniu świata, zawarte w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Rodzaju, nie ma charakteru ściśle naukowego. Dziwny to zarzut ale pojawia się. Spróbujmy się więc zastanowić czy dałoby się zrobić tak jak chcą ateiści i zredagować biblijne podanie o stworzeniu świata w doskonałym języku fizyki. Co by się wtedy stało?