Wszystkie artykuły w Ateizm

 • Autorstwo Czterech Ewangelii Cz. 7: Łukasz Ewangelista -biografia

  Rekonstrukcja biografii Łukasza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.

 • Autorstwo Czterech Ewangelii Cz. 6: Marek Ewangelista -biografia

  Rekonstrukcja biografii Marka Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.

 • Autorstwo Czterech Ewangelii Cz. 5: Mateusz Ewangelista -biografia

  Rekonstrukcja biografii Mateusza Ewangelisty na podstawie źródeł wczesnochrześcijańskich.

 • Autorstwo Czterech Ewangelii Cz. 4: Czy imiona autorów Czterech Ewangelii są wymysłem Ireneusza z Lyonu? Polemika z Maciejem

  Czy Czterech Ewangelistów wymyślił sobie "pogromca herezji" Ireneusz, by wybranym przez siebie księgom przydać apostolski autorytet?

 • Autorstwo Czterech Ewangelii Cz. 3: Wiarygodność Papiasza jako świadka apostolskiej Tradycji -polemika z Maciejem

  Czy żyjący na początku II w. biskup Papiasz z Hierapolis był niewiarygodnym pisarzem, który miał się opierać na relacjach z "czwartej ręki"?

 • Autorstwo Czterech Ewangelii Cz. 2: Starożytne wzmianki o autorstwie Czterech Ewangelii

  Lista najważniejszych świadectw o autorstwie Czterech Ewangelii.

 • Autorstwo Czterech Ewangelii -polemika z Maciejem Owczarzakiem z portalu Testimonia -Część 1: Wstęp

  Wstęp do cyklu polemik na temat autorstwa Czterech Ewangelii.

 • Pierwszeństwo Ewangelii Jana (recenzja)

  Recenzja książki Johna A.T. Robinsona „The priority of John”.

 • Ateista nie wie nawet tego czy on sam istnieje

  Ateista nie tylko nie wie tego czy jego rozum i zmysły są wiarygodne choć w jednej kwestii, ale nie wie nawet tego czy on sam istnieje. Nie ma więc najmniejszego znaczenia to wszystko co mówi on nam o nauce, Bogu i tak dalej. Wszelkie jego zarzuty przeciw teizmowi są kompletnie bezzasadne. Ateista i tak nie wie kompletnie nic, nawet tego czy on sam istnieje.

 • Czy będziemy tęsknić za bliskimi w piekle?

  Czy tęsknota za naszymi bliskimi jacy ewentualnie mogliby znaleźć się w piekle przekreśla możliwość naszej szczęśliwości w Niebie? Taki zarzut stawiają ateiści. Przyjrzyjmy się więc temu bliżej.

 • Bajki Russella Gmirkina o powstaniu Pięcioksięgu w okresie hellenistycznym

  Polemika z cyklem tekstów o Russellu Gmirkinie, którego poglądy są intensywnie promowane na blogu Testimonia. Russell Gmirkin jest przekonany, że Pięcioksiąg powstał dopiero w połowie III wieku przed Chrystusem, razem z greckim tłumaczeniem Biblii Hebrajskiej znanym jako Septuaginta (LXX). Przed Septuagintą Pięcioksiąg nie istniał, zdaniem Gmirkina. Z tą zdumiewającą tezą polemizujemy w niniejszym artykule.

 • Całun Turyński w krzywym zwierciadle „Lupy sceptyka”

  Polemika z filmem „Całun Turyński-święta relikwia czy oszustwo?” z kanału YouTube "Lupa sceptyka".

 • Wewnętrznie sprzeczne i niespójne poglądy Karola Fjałkowskiego

  Krytyczna analiza poglądów Karola Fjałkowskiego na podstawie jego debaty z Łukaszem Nyslerem.

 • "Nauka jest iluzją", czyli Rupert Sheldrake w akcji

  Recenzja książki Ruperta Sheldrake'a pt. Nauka - wyzwolenie z dogmatów (Wrocław 2015), polemizującej z materializmem i scjentyzmem.

 • Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. Jezus: prorok apokaliptyzmu

  Polemika z tekstem Andrzeja Boruszewskiego pt. Jezus: prorok apokaliptyzmu, zamieszczonym na blogu Testimonia.

 • Ateizm naiwny

  Czy ateizm jest dojrzałym światopoglądem? Większość ateistów tak o swojej postawie światopoglądowej mniema, wręcz czują swego rodzaju wyższość nad teistami, których postrzegają jako osoby naiwnie wierzące w mity z antycznych ksiąg. Ale czy aby nie wbijają się w dumę bez uzasadnienia? Autor uważa, że bardzo wiele obiegowych przekonań ateistycznych jest w istocie naiwne, wynika z niedojrzałego spojrzenia na logikę, rozumowanie, rzeczywistość. O tym jest niniejszy artykuł.

 • Aborcja jest zawsze złem, bez względu na to, co o tym myślisz

  Przedstawiam swoje krytyczne przemyślenia na temat aborcji.

 • Po co jest aborcja?

  No właśnie -po co tyle krzyku o "prawach kobiet" itp.? (wersja poprawiona)

 • Jak zaorać aborcjonistkę w 10 minut

  Aborcja. Temat na czasie.

 • Czy Jezus pomylił się w kwestii rozmiaru nasionka gorczycy?

  Zdaniem ateistów Jezus pomylił się w kwestii nasionka gorczycy, mówiąc rzekomo, że jest ono najmniejsze spośród wszystkich nasionek na całym globie. Sprawdźmy więc co dokładnie powiedział Pan Jezus.

 • Nowe badania Całunu Turyńskiego (recenzja)

  Recenzja książki prof. Jana Jaworskiego, „Prawdziwe oblicze Boga: Całun Turyński w świetle najnowszych badań naukowych".

 • Czy Jezus pomylił się w kwestii ojca Zachariasza?

  Niektórzy ateiści sugerują, że w Mt 23,35 Jezus pomylił się w kwestii ojca Zachariasza, nazywając Zachariasza synem Barachiasza. Tymczasem, zgodnie z 2 Krn 24,20-21, ojcem Zachariasza miał być Jojada, a nie Barachiasz. Czy więc Pan Jezus się tu pomylił? W niniejszym tekście przyjrzę się bliżej temu zagadnieniu.

 • Czy ewangeliczna opowieść o kobiecie cudzołożnej jest fałszerstwem?

  Niektórzy ateiści sugerują, że ewangeliczna opowieść o kobiecie cudzołożnej jest fałszywką i późniejszym dopiskiem ponieważ nie zawierają jej niektóre najlepsze i najstarsze rękopisy biblijne. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej sprawie.

 • Czy naukowcy kontrolują się nawzajem?

  Ktoś w końcu powiedział "sprawdzam" w temacie intersubiektywizmu w nauce.

 • Czy ateizm wzrasta wraz z poziomem wykształcenia?

  Czy poziom ateizmu rośnie wraz z poziomem wykształcenia? Okazuje się, że niekoniecznie. Przeprowadzono pewne ciekawe badanie, które burzy ten mit, tak gorliwie rozpowszechniany przez wojujących ateistów.

 • Czy ateizm opiera się na zdrowym rozsądku?

  Ateiści i "racjonaliści" przechwalają się, że w przeciwieństwie do "naiwnych wierzących" oni opierają się tylko na "nauce i zdrowym rozsądku". Jednak od czasu gdy w fizyce pojawiła się teoria względności i mechanika kwantowa, nauka wyraźnie wzięła rozwód ze zdrowym rozsądkiem. Stwarza to ciekawe implikacje dla tezy, że ateizm i "racjonalizm" opierają się na "zdrowym rozsądku". Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

 • Trójca, Bóg ponad czasem i zrodzenie Jezusa - polemika z Wybrańczykiem

  Tekst z właśnie nagranego, lecz jeszcze nie zmontowanego materiału filmowego polemizującego z Wybrańczykiem o Trójcy, odwieczności Boga i zrodzenia Jezusa

 • Czy Jezus zapowiadał koniec świata na I wiek naszej ery?

  Czy Jezus był fałszywym prorokiem i zapowiadał koniec świata na I wiek naszej ery? Tak sugerują niektórzy ateiści. Bliższa analiza tekstów Nowego Testamentu ujawnia jednak, że takie wnioski są oparte na nadinterpretacjach tekstu biblijnego. Co więcej, analiza literatury pozabiblijnej z okresu powstawania pism Nowego Testamentu ujawnia, że proroctwa Jezusa były trafne. Jezus nie tylko poprawnie zapowiedział zburzenie Jerozolimy w 70 roku n.e. ale sprawdziły się również Jego inne zapowiedzi z tym związane.

 • Apologetyka presupozycyjna na YouTube

  Pojawił się nowy, ciekawy i bardzo mocny merytorycznie kanał apologetyczny na YouTube, o nazwie Apologeticon. Kanał koncentruje się głównie na apologetyce presupozycyjnej i jej objaśnianiu ale nie tylko na tym bo obecne są też takie tematy jak aborcja i zagadnienie neutralności światopoglądowej państwa świeckiego. Filmy są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i warto zachęcić do subskrypcji kanału. Tym bardziej, że w języku polskim niewiele jest jak dotąd na temat apologetyki presupozycyjnej.

 • Jak obalono datowanie C-14 Całunu Turyńskiego z 1988 r.

  Datowanie radiowęglowe wskazało czas powstania Całunu na lata 1260-1390 -jak naukowo pokazano, jest to błędny wynik

 • Czy obserwacja decyduje o wszystkim?

  Neoateiści przejęli od dawnych pozytywistów pogląd, że to obserwacja jest decydującym czynnikiem w kwestii budowania przekonań o świecie. Pogląd ten jest przebrzmiały i z powodu mnóstwa problemów upadł jeszcze w XX wieku po burzliwych dyskusjach w kręgach neopozytywistów. Pomimo upadku tej koncepcji teza o priorytecie obserwacji jest wciąż wykorzystywana jako jeden z głównych argumentów w walce z teizmem. Przyjrzyjmy się więc szczegółowo temu zagadnieniu.

 • Czy ateizm nie jest światopoglądem?

  Czy ateizm jest jedynie brakiem teizmu? Taki oszukańczy pogląd krąży po sieci od lat. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej demagogii.

 • Elfy kontra Bóg

  Przyrównywanie Absolutu do elfów i krasnoludków przez gimboateistów obnaża ubóstwo intelektualne neoateistów. Jest to błąd kategorialny i dyskwalifikujące uproszczenie. Niektórzy filozofowie anglosascy, którzy sami są ateistami, oświadczyli z tego powodu, że wstydzą się przyznawać do ateizmu po ostatnich wyczynach nowicjuszy rekrutujących się z obszaru tego nurtu. Niemniej jednak sądzę, że warto zająć się tym zagadnieniem ponownie aby jeszcze bardziej obnażyć nędzę intelektualną neoateizmu i jego płyciznę.

 • Sprzeczności w nauce - kolejna runda

  Ostatni chaos wywołany pandemią koronawirusa na świecie mocno zaskoczył ludzkość i samą społeczność naukową. Poważnie nadwyręża to scjentystyczne przekonanie o wszechpotędze nauki, tak często wyznawane na zasadzie dogmatu wiary przez wielu neoateistów. Ta ciekawa sytuacja jest dobrą okazją do tego aby po raz kolejny krytycznie spojrzeć na naiwny ateistyczny scjentyzm i wysnuć w związku z tym pewne dalsze refleksje.

 • Analfabetyzm Apostołów?

  Czy księgi Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelie, nie mogły wyjść spod pióra Apostołów, bo ci byli analfabetami?

 • Falsyfikacja - polemika z Wybrańczykiem + czajniczek Russela, potwór spaghetti i podstawy naszej wiary

  W tym artykule chciałbym poruszyć temat tzw falsyfikacji, co będzie w dużej części nawiązaniem do filmu Łukasza Wybrańczyka "Falsyfikacja", który zamieścił na swoim kanale "Śmiem Wątpić", ale również chciałbym poruszyć takie zagadnienia jak czajniczek Russela, potwór spaghetti, krasnoludków, jak i postawić pytanie, co stanowi podstawę naszej wiary, dlaczego wierzymy i czy faktycznie naszą wiarę można postawić na równi z tym wspomnianym czajniczkiem i potworem Spaghetti.

 • Czy w nauce istnieje „konsensus”?

  Czy powszechna zgoda jest czymś wskazanym w nauce? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Zgoda może okazać się czymś zgubnym, co hamuje rozwój i dalszą dyskusję, a wręcz zabija samą ideę nauki. Internetowi ateiści ideologizują jednak naukę i przedstawiają jej zupełnie przeciwny obraz, roztaczając propagandową wizję naukowej poprawności politycznej, która nie toleruje zdania odmiennego od wersji oficjalnej, niczym w partii komunistycznej.

 • Niespójności w relacjach o zmartwychwstaniu Jezusa?

  Polemika z Andrzejem Boruszewskim z bloga Testimonia.

 • Czy Józef Flawiusz cokolwiek napisał o Jezusie?

  Polemika z Maciejem z bloga Testimonia.

 • Czy Jezus został pochowany?

  Polemika z Bartem Ehrmanem na temat historyczności pogrzebu Jezusa Chrystusa.