Włodzimierz Bednarski

Pisarze wczesnochrześcijańscy w swych dziełach nie używają, tak jak Nowy Testament, imienia Jahwe ani tetragramu JHWH, gdy cytują Stary Testament. Artykuł nasz omawia pisma Justyna Męczennika urodzonego na początku drugiego wieku. Czy mają więc Świadkowie Jehowy rację, wstawiając do swej Biblii termin Jehowa?
6 grudnia 2017 10:16

Dla adwentystów często niewyobrażalne jest to, że chrześcijanie wywodzący się z Żydów mogliby porzucić zachowywanie szabatu. Uważają oni, że przyjście Syna Bożego na świat, który jest ponad szabatem, niczego prawie nie zmieniło. Jak było zatem w I wieku? Tekst poniższy wprowadza nas w to zagadnienie.
29 listopada 2017 10:37

Do niedawna książka pt. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism była jedną z najważniejszych publikacji Świadków Jehowy. Nadal jest stosowana, jako 'ściągaczka' podczas rozmów z ludźmi, ale dziś przeważa wśród głosicieli odsyłanie ludzi na stronę internetową jw.org, która jest nowym jej typem. Tekst nasz ukazuje dwie wpadki Towarzystwa Strażnica związane z wydaną książką.
22 listopada 2017 10:44

W części drugiej naszego artykułu skupiamy się głównie na naukach, które posiadał i wprowadzał zaistniały rzekomo w roku 1919 "niewolnik wierny i roztropny". Zauważmy jak różne są to wykładnie w stosunku do tych, które dziś mają Świadkowie Jehowy.
15 listopada 2017 18:39

„Niewolnik wierny i roztropny” - kim jest, składający się obecnie z kilku osób? Czy rzeczywiście został on wybrany w roku 1919? Czy ktoś ze Świadków Jehowy zna nazwiska tych osób z roku 1919? Czy wiedzą oni, że wtedy udziałowcy Towarzystwa Strażnica, anie Bóg, decydowali kto stanowił tę grupę zarządzającą? Na te pytania odpowiada nasz artykuł.
8 listopada 2017 10:39

Adwentyści Dnia Siódmego czują się upoważnieni do uczenia katolików Dekalogu. Nie tylko mówią, jak mamy wierzyć, ale i nawet naginają to, co napisali katoliccy księża, którzy rzekomo potwierdzają ich doktryny i wykład Dekalogu. Nasz artykuł opisuje te ich działania i manipulacje.
31 października 2017 17:47

Uroczystość Wszystkich Świętych skłania nas do tego by zobaczyć, co Towarzystwo Strażnica pisało kiedyś o zmarłych, o modlitwie za nich i członków Ciała Kierowniczego oraz ich udziale w niesieniu pomocy żyjącym na ziemi. Nasz artykuł omawia właśnie te zagadnienia
25 października 2017 10:54

Maryja w Kanie Galilejskiej bywa różnie przedstawiana w komentarzach różnych biblistów katolickich i protestanckich. Również Świadkowie Jehowy w swej krótkiej historii na arenie dziejów rozmaicie o Niej pisali. Nasz tekst zbiera różne opinie Towarzystwa Strażnica o Maryi w Kanie.
18 października 2017 10:41

Wszystkim wiadomo, że Świadkowie Jehowy zwalczają prawdziwe Bóstwo Chrystusa. Nie interesują ich słowa Apostoła Tomasza: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20:28), wypowiedziane z wiarą do zmartwychwstałego Jezusa. Ponieważ werset ten bardzo trudno jest tak przekierować by zaprzeczał Bóstwu Chrystusa, więc Towarzystwo Strażnica skupia się na innym fragmencie. Chodzi o Dz 20:28. Omawiamy ten fragment.
11 października 2017 10:21

Nikt tak często, jak Świadkowie Jehowy, nie powtarza, że swoje nauki czerpie tylko z "natchnionego" Słowa Bożego. Ale co oznacza dla nich termin "natchnienie"? Nasz artykuł omawia tę kwestię dogłębnie.
4 października 2017 18:24

Adwentyści Dnia Siódmego nie lubią gdy się ich porównuje do Świadków Jehowy. Jedni i drudzy mieli charyzmatycznych przywódców. Powstali także w Ameryce i mniej więcej w tym samym czasie. Jednak tekst nasz nie o tym mówi, ale pokazuje, jak pastor adwentystów S. Niedziński w nieładny sposób próbuje oskarżać katolickich apologetów.
26 września 2017 21:04

Klasy niebiańskie i ziemskie, to nauki charakterystyczne dla badaczy Pisma Świętego, epifanistów i Świadków Jehowy. Ci ostatni skrócili listę tych klas do dwóch, ale początki ich nauki były inne niż dziś. Artykuł nasz opisuje jedną z dawnych grup, która miała po Tysiącleciu wstąpić do nieba.
20 września 2017 10:31

Termin Jehowa ma żywotne znaczenie dla Świadków Jehowy. Poprzez niego idzie linia podziału między nimi a resztą świata. Tylko oni czczą Boga, bo, jak mówią, czczą Jego imię. Artykuł nasz ukazuje, jak wzrastało u Świadków Jehowy wzywanie słowa Jehowa i jak zmieniano jego interpretację.
6 września 2017 10:23

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Sodoma, Ez 16:55 i Towarzystwo Strażnica

Sodomici zmartwychwstaną, czy nie? To jeden z dylematów Świadków Jehowy do roku 1990. Kilka razy zmieniano tę naukę. Popatrzmy jak ona się kształtowała w oparciu o tekst Ez 16:55. Nawet w nowej książce z roku 2017 pt. "Jezus - droga, prawda i życie" (s. 98, 123) wypowiedziano się o Sodomie, choć bardzo enigmatycznie.
23 sierpnia 2017 17:46

Świadkowie Jehowy bardzo nie lubią katolickiej nauki o czyśćcu. Czy czyściec wymyślono w Kościele Katolickim około roku 600, jak pisze Towarzystwo Strażnica? Tekst nasz analizuje kwestię czyśćca w nauce Świadków Jehowy i w pismach wczesnochrześcijańskich.
16 sierpnia 2017 14:19

"Miasta ucieczki", to dla osób słabo znających Stary Testament enigmatyczne określenie. Jednak Towarzystwo Strażnica przez całe lata uważało, że te miasta związane są organizacją Świadków Jehowy. Nasz artykuł pokazuje, jak zmieniano tę naukę, łącznie z najnowszym "nowym światłem" objawionym przez Ciało Kierownicze tej organizacji.
4 sierpnia 2017 13:02

Pędzący rydwan, to u Świadków Jehowy obraz ich organizacji. Wyrazem tego pędu są u nich zmieniane nauki i zwyczaje, czym Towarzystwo Strażnica się szczyci. Artykuł nasz pokazuje historię tego zagadnienia.
19 lipca 2017 10:45

Protestantyzm usunął ze swych wierzeń kult Maryi. I tak w tym trwa. Jednak Świadkom Jehowy brak było kogoś poza Jehową i w związku z tym z czasem rozwinął się u nich osobliwy 'kult' organizacji. Historię tego zagadnienia przedstawiamy w naszym artykule.
13 lipca 2017 09:43

Dzisiaj podobno klasa ziemska Świadków Jehowy jest oczkiem w głowie Ciała Kierowniczego. Ona stanowi grubo ponad 90% wszystkich głosicieli. Klasa niebiańska miała wymierać, a okazało się, że wbrew oczekiwaniom od roku 2006 zaczęła wzrastać liczbowo! Czy jednak klasa ziemska zawsze była faworyzowana w tej organizacji? Odpowiedzi szukaliśmy w publikacjach Towarzystwa Strażnica i je pokazujemy w naszym artykule.
5 lipca 2017 13:35

Świadkowie Jehowy raz nauczają, że tylko oni głoszą o "imieniu Jehowa", a innym razem podpierają swoją misję tekstami Jana Pawła II, który rzekomo tak jak oni uczył o Jehowie. Jak było naprawdę? Czy JP2 uczył i Jehowie? Czy raczej młody K. Wojtyła użył w swych dramatach 5 razy literackiej formy Jehowa i 32 razy biblijnego imienia Jahwe? Artykuł nasz zbiera wszystkie możliwe informacje na ten temat.
28 czerwca 2017 10:50

Tytuł artykułu wiele wyjaśnia. Tekst nasz mówi między innymi o tym, że każdy z osobna z Apostołów nie mógł wprowadzić kultu Maryi do nauki Kościoła. Jedenastu Apostołów zmarło jeszcze przed Janem, a dopiero wtedy, po jego śmierci, dopełniła się lista ksiąg Nowego Testamentu. Wówczas, gdy zebrano wszystkie te księgi można było pokusić się o refleksję teologiczną nad całością Pism. Wtedy zaczęto dostrzegać w pełni ważność Maryi. Tekst nasz opisuje te zagadnienia,
21 czerwca 2017 10:15

Anonsujemy nową książkę o krwi i transfuzji w organizacji Świadków Jehowy.
19 czerwca 2017 10:02

Część druga naszego artykułu omawia statystyki dotyczące Świadków Jehowy w Polsce. Wydaje się, że dane dotyczące naszego kraju trudniej jest skompletować niż te, które dotyczą całego świata (szczególnie z lat 1910-1925 oraz 1950-1989). Jednak po wnikliwych dociekaniach dostarczamy zainteresowanym materiał, który powinien ich usatysfakcjonować
14 czerwca 2017 18:54

Dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy, za kolejny rok, publikowane są przez nich co roku. Fragmentaryczne dane podawane są od czasu do czasu. Jednak my w naszym artykule zebraliśmy wszystkie dostępne dane z ich publikacji z całej ich historii.
7 czerwca 2017 09:53

Pozdrawianie osób wykluczonych z organizacji Świadków Jehowy, to jeden z ich problemów, z którym spotykają się oni codziennie. Czy minąć taką osobę jak powietrze? Tak, odpowiada Towarzystwo Strażnica. Czy można choćby uśmiechnąć się do niej? Nie, uczą Świadkowie Jehowy. Opisujemy w naszym artykule te zagadnienia w przekroju historycznym.
31 maja 2017 09:54

Nauki własne Świadków Jehowy

Dzisiaj Towarzystwo Strażnica z całą mocą zwalcza to, że bracia Jezusa, to Jego kuzyni. Kiedyś natomiast organizacja ta twierdziła, że "szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa".
2013-05-05
Boże Narodzenie, to święto, które najbardziej jest zwalczane przez Świadków Jehowy. Nie wiadomo dlaczego. Czyżby dlatego, że "wcześniej świętowali je na całej ziemi, a w bruklińskim Biurze Głównym czynili to bardzo uroczyście"?
2013-05-07
Głosiciele Towarzystwa Strażnica dziś odrzucają służbę wojskową. Nie każdy jednak wie, że wielu z nich brało udział w I wojnie światowej, a i niektórzy w działaniach II wojny światowej. Do roku 1952 nie istniała bowiem u Świadków Jehowy sankcja wykluczania ze zboru. Dziś np. w Polsce nie powołuje się Świadków Jehowy do wojska, więc problem ten u nas zniknął. Mają oni status duchownych.
2013-05-08
Dziś Świadkowie Jehowy z całą mocą zwalczają niedzielę, twierdząc, że składamy hołd tego dnia "bogu" Słońcu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Towarzystwo Strażnica przez wiele lat uważało niedzielę za dzień "święty". Która więc ich nauka była apostolska? Dzisiejsza, wczorajsza, czy ta, która dopiero pojawi się w przyszłości?
2013-05-10
Towarzystwo Strażnica wydało dotychczas dwa leksykony biblijne. Jeden (tylko w kilku językach; brak polskiego wydania) w roku 1971, a drugi w roku 1988 (po polsku w roku 2006). Tak jak zmieniały się w tym czasie nauki Świadków Jehowy, tak podlegały zmianie treści tych leksykonów, szczególnie w hasłach o charakterze doktrynalnym.
2013-05-11
Proroctwo o 2300 wieczorach i rankach zawsze intrygowało adwentystów i Świadków Jehowy. W artykule naszym przedstawiamy zmienność ich poglądów dotyczącą tego tekstu.
2015-08-13
Adwentyści i Świadkowie Jehowy lubują się przede wszystkim w zmieniającym się interpretowaniu Księgi Apokalipsy św. Jana. Nasz artykuł przekrojowo pokazuje zmiany w nauce jednej i drugiej grupy religijnej.
2018-05-02

Biblia Świadków Jehowy

Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Trójcy Świętej. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
2013-04-17

W obronie wiary

Najnowsza wersja książki na maj 2019 roku. Przedmowa z roku 1996 gdańskiego biskupa Z. Pawłowicza oraz biblisty ks. A. Kowalczyka. Przedmowy z roku 2015 z wersji papierowej ks. prof. J. Perszona i I. Kamińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2004-09-10
Wstęp z książki. Wersja na maj 2019 roku.
2004-09-10
Wersja na styczeń 2020 roku
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10