Włodzimierz Bednarski

Świadkowie Jehowy raz nauczają, że tylko oni głoszą o "imieniu Jehowa", a innym razem podpierają swoją misję tekstami Jana Pawła II, który rzekomo tak jak oni uczył o Jehowie. Jak było naprawdę? Czy JP2 uczył i Jehowie? Czy raczej młody K. Wojtyła użył w swych dramatach 5 razy literackiej formy Jehowa i 32 razy biblijnego imienia Jahwe? Artykuł nasz zbiera wszystkie możliwe informacje na ten temat.
28 czerwca 2017 10:50

Tytuł artykułu wiele wyjaśnia. Tekst nasz mówi między innymi o tym, że każdy z osobna z Apostołów nie mógł wprowadzić kultu Maryi do nauki Kościoła. Jedenastu Apostołów zmarło jeszcze przed Janem, a dopiero wtedy, po jego śmierci, dopełniła się lista ksiąg Nowego Testamentu. Wówczas, gdy zebrano wszystkie te księgi można było pokusić się o refleksję teologiczną nad całością Pism. Wtedy zaczęto dostrzegać w pełni ważność Maryi. Tekst nasz opisuje te zagadnienia,
21 czerwca 2017 10:15

Anonsujemy nową książkę o krwi i transfuzji w organizacji Świadków Jehowy.
19 czerwca 2017 10:02

Część druga naszego artykułu omawia statystyki dotyczące Świadków Jehowy w Polsce. Wydaje się, że dane dotyczące naszego kraju trudniej jest skompletować niż te, które dotyczą całego świata (szczególnie z lat 1910-1925 oraz 1950-1989). Jednak po wnikliwych dociekaniach dostarczamy zainteresowanym materiał, który powinien ich usatysfakcjonować
14 czerwca 2017 18:54

Dane statystyczne dotyczące Świadków Jehowy, za kolejny rok, publikowane są przez nich co roku. Fragmentaryczne dane podawane są od czasu do czasu. Jednak my w naszym artykule zebraliśmy wszystkie dostępne dane z ich publikacji z całej ich historii.
7 czerwca 2017 09:53

Pozdrawianie osób wykluczonych z organizacji Świadków Jehowy, to jeden z ich problemów, z którym spotykają się oni codziennie. Czy minąć taką osobę jak powietrze? Tak, odpowiada Towarzystwo Strażnica. Czy można choćby uśmiechnąć się do niej? Nie, uczą Świadkowie Jehowy. Opisujemy w naszym artykule te zagadnienia w przekroju historycznym.
31 maja 2017 09:54

Artykuł nasz pokazuje jakie przywitanie Maryi preferowało i preferuje Towarzystwo Strażnica. Przedstawiamy historię tego zawołania Gabriela w Bibliach i publikacjach Świadków Jehowy.
24 maja 2017 20:53

Jezus i szatan to, prócz Jehowy, najważniejsze postacie w scenariuszu dziejów świata przedstawianego przez Świadków Jehowy. Jaką rolę pełni Jezus wobec szatana? Jaką posiada rangę? Czy jest wyższy od diabła czy równy mu? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule
17 maja 2017 09:47

Mówi się, ze kiedy tylko zamykano wieko trumny kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica, to zaraz odrzucano jego nauki i publikacje. W przypadku C. T. Russella tak nie było. A jak postąpiono z publikacjami J. F. Rutherforda, zwanego Sędzią? Artykuł nasz wskazuje jak postąpiono i do kiedy je studiowano i rozprowadzano.
9 maja 2017 19:11

Dla dzisiejszych Świadków Jehowy ich pierwszy prezes C. T. Russell jest tak odległy w czasie, jakby żył co najmniej w średniowieczu. Gdy zaś wspomnimy jego dzieła, to jest jeszcze gorzej. Świadkowie Jehowy w ogóle nie zdają sobie sprawy czego C. T. Russell nauczał poprzez istniejące do dziś Towarzystwo Strażnica. Artykuł nasz opisuje historię z tym związaną.
3 maja 2017 20:33

Tytuł naszego artykułu wydaje się być intrygujący. Czy Sędzia Rutherford był uważany za "wodza" Świadków Jehowy? Tak! Do roku 1941 był nim, ale wtedy właśnie 'odwołał' swe wodzostwo, będąc już ciężko chorym. Nasz artykuł opisuje to zagadnienie i wszystkie inne tytuły J. F. Rutherforda
26 kwietnia 2017 10:00

Rok 1925 i Dom Książąt to znane nauki i epizody z życia prezesa Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherforda. Nie każdy jednak wie, że wymieniona data wiązała się później też w pewien sposób z piwem i kiełbasą. Artykuł nasz przypomina te dawne dzieje organizacji Świadków Jehowy.
19 kwietnia 2017 13:25

Świadkowie Jehowy zawsze podkreślają, że ich Ciało Kierownicze nie jest "nieomylne", czyli jest "omylne". Przy tym przypisują swoje nauki nie temu gremium, ale Jehowie. Z tego wyciągnąć można wniosek, że wszystkie błędne nauki tej organizacji pochodzą od ich omylnego Boga. Prześledźmy co Towarzystwo Strażnica miało do powiedzenia w tej kwestii w różnych latach.
12 kwietnia 2017 19:25

Dziś Świadkowie Jehowy uczą, że ewolucjonizm pochodzi od szatana. Ale niewielu z nich wie, że kiedyś ta organizacja uczyła o ewolucji zachodzącej wśród zwierząt. Nasz tekst wprowadza nasz w tą problematykę.
5 kwietnia 2017 20:34

Chrzest - symbol, czy znak przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła? Dla chrześcijan odpowiedź jest jednoznaczna. Dla Świadków Jehowy, to "tylko symbol", ale jednak podczas niego oddają się do dyspozycji swej organizacji. Artykuł nasz omawia całą historię chrztu u Świadków Jehowy.
28 marca 2017 17:29

W drugiej części naszego artykuły wymieniamy chyba wszystkie formy pośrednictwa, które istnieją w organizacji Świadków Jehowy, zarówno te dawne jak i dzisiejsze. Autor artykułu sam nie był świadom tej szerokiej palety czynników i osób pośredniczących w tej organizacji. Dopiero szeroka analiza publikacji Towarzystwa Strażnica ukazała mu to i dzieli się tym w napisanym tekście.
22 marca 2017 10:26

Wielu ludziom wydaje się, że "pośrednictwo" świętych czy jakiekolwiek inne występuje tylko w katolicyzmie. Nikt nie zauważa, że u Świadków Jehowy, którzy bardzo krytykują wszelkie pośrednictwo, występowało i występuje ono w bardzo dużym stopniu, o czym zapewne niewielu głosicieli Towarzystwa Strażnica wie. Nasz artykuł zbiera wszelkie formy pośrednictwa występujące w tej organizacji
16 marca 2017 09:49

Słowa: „Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim” (Mt 8:11), nigdy nie były wygodne dla Towarzystwa Strażnica. Przecież Świadkowie Jehowy uczą, że patriarchowie będą żyli na ziemi, a nie w Królestwie niebieskim, a więc w niebie. Jak próbują oni godzić Biblię ze swymi ustaleniami? Odpowiadamy na te pytanie w naszym artykule.
9 marca 2017 10:20

Krzyż, uznawany w całym chrześcijaństwie, najbardziej dziś bulwersuje Świadków Jehowy. Jednak mało kto wie, że kiedyś organizacja ta miała bardzo rozwinięty szacunek dla krzyża. W naszym tekście zestawiamy porównawczo najważniejsze zwyczaje katolickie z tymi, które występowały również u Świadków Jehowy. Dla wielu osób może być szokujące, że oni dawniej uznawali i bronili coś, z czym dziś zapalczywie walczą.
2 marca 2017 09:39

Książka pt. "Czego naprawdę uczy Biblia?" to obecnie (od 2005 roku) podstawowy podręcznik do studium dla osób, które chcą zostać Świadkami Jehowy. Skąd się on wziął, jak powstał, czemu go korygowano? Na te pytania odpowiada nasz artykuł.
23 lutego 2017 09:42

Adwentyści Dnia Siódmego twierdzą, że posługują się samą Biblią. Czy na pewno? Artykuł nasz pokazuje, że oni powołują się w swym dowodzeniu na swoją prorokinię E. White. Ona zaś, według nas, może być zaliczana do fałszywych proroków, choć adwentyści na to się nie godzą. Tekst nasz przybliża nam tę kwestię.
16 lutego 2017 09:49

Książka Świadków Jehowy pt. "Prawda, która prowadzi do życia wiecznego" biła w latach 70. i 80. XX wieku rekordy wydawnicze. Co się z nią stało? Czyżby niewypał związany z oczekiwaniem na rok 1975 przyczynił się choć częściowo do jej odrzucenia? W tekście naszym omawiamy historię związaną z tą publikacją.
9 lutego 2017 09:54

Towarzystwo Strażnica miało zawsze dużo kłopotów z jasnymi słowami Tomasza Apostoła: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20:28) wypowiedzianymi do Jezusa. Dlatego organizacja ta mnożyła interpretacje tego fragmentu. Naliczyliśmy ich osiem i je przedstawiamy.
2 lutego 2017 10:05

W części drugiej naszego artykułu ukazujemy proces wywyższania klasy ziemskiej w nauce Towarzystwa Strażnica i wskazujemy, jak mogłoby wyglądać apogeum tego, łącznie ze spożywaniem przez nią emblematów podczas dorocznej Pamiątki.
26 stycznia 2017 10:01

Pamiątka - to jedyna uroczystość Świadków Jehowy, którą nakazuje obchodzić Towarzystwo Strażnica. Jednak ponad 95% głosicieli tej organizacji nie spożywa podczas tego święta emblematów chleba i wina. Jak może wyglądać ta uroczystość Pamiątki w przyszłości? Artykuł masz stara się dać odpowiedź na to pytanie.
18 stycznia 2017 22:32

Nauki własne Świadków Jehowy

Dzisiaj Towarzystwo Strażnica z całą mocą zwalcza to, że bracia Jezusa, to Jego kuzyni. Kiedyś natomiast organizacja ta twierdziła, że "szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa".
2013-05-05
Boże Narodzenie, to święto, które najbardziej jest zwalczane przez Świadków Jehowy. Nie wiadomo dlaczego. Czyżby dlatego, że "wcześniej świętowali je na całej ziemi, a w bruklińskim Biurze Głównym czynili to bardzo uroczyście"?
2013-05-07
Głosiciele Towarzystwa Strażnica dziś odrzucają służbę wojskową. Nie każdy jednak wie, że wielu z nich brało udział w I wojnie światowej, a i niektórzy w działaniach II wojny światowej. Do roku 1952 nie istniała bowiem u Świadków Jehowy sankcja wykluczania ze zboru. Dziś np. w Polsce nie powołuje się Świadków Jehowy do wojska, więc problem ten u nas zniknął. Mają oni status duchownych.
2013-05-08
Dziś Świadkowie Jehowy z całą mocą zwalczają niedzielę, twierdząc, że składamy hołd tego dnia "bogu" Słońcu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Towarzystwo Strażnica przez wiele lat uważało niedzielę za dzień "święty". Która więc ich nauka była apostolska? Dzisiejsza, wczorajsza, czy ta, która dopiero pojawi się w przyszłości?
2013-05-10
Towarzystwo Strażnica wydało dotychczas dwa leksykony biblijne. Jeden (tylko w kilku językach; brak polskiego wydania) w roku 1971, a drugi w roku 1988 (po polsku w roku 2006). Tak jak zmieniały się w tym czasie nauki Świadków Jehowy, tak podlegały zmianie treści tych leksykonów, szczególnie w hasłach o charakterze doktrynalnym.
2013-05-11
Proroctwo o 2300 wieczorach i rankach zawsze intrygowało adwentystów i Świadków Jehowy. W artykule naszym przedstawiamy zmienność ich poglądów dotyczącą tego tekstu.
2015-08-13
Adwentyści i Świadkowie Jehowy lubują się przede wszystkim w zmieniającym się interpretowaniu Księgi Apokalipsy św. Jana. Nasz artykuł przekrojowo pokazuje zmiany w nauce jednej i drugiej grupy religijnej.
2018-05-02

Biblia Świadków Jehowy

Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
2013-04-17
Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Trójcy Świętej. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
2013-04-17

W obronie wiary

Najnowsza wersja książki na maj 2019 roku. Przedmowa z roku 1996 gdańskiego biskupa Z. Pawłowicza oraz biblisty ks. A. Kowalczyka. Przedmowy z roku 2015 z wersji papierowej ks. prof. J. Perszona i I. Kamińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2004-09-10
Wstęp z książki. Wersja na maj 2019 roku.
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10
Wersja na maj 2019 roku
2004-09-10