Biblia Świadków Jehowy

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Gdzie można jeszcze w Biblii Świadków Jehowy dostawić słowo Jehowa? (cz. 2)

W części drugiej naszego artykułu ukazujemy szczegółowo miejsca, w których Świadkowie Jehowy mogą jeszcze zamieścić termin Jehowa lub wstawić go za inne słowo (Bóg, Pan). Pokazujemy też kilka ich niekonsekwencji dotyczących dostawiania słowa Jehowa.
1 stycznia 2024 18:44

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wydanie z roku 2023

Niedawno opublikowaliśmy składający się z pięciu części artykuł pt. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018. W roku 2023 Świadkowie Jehowy wydali następną poprawioną wersję tego przekładu. W naszym obecnym tekście pokazujemy kolejne 'korekty' z tej Biblii oraz kilka dodatkowych kwestii, które nie zostały przedstawione w poprzednim artykule.
27 czerwca 2023 06:28

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 5)

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2 maja 2023 12:16

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 4)

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
25 kwietnia 2023 07:06

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 3)

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
19 kwietnia 2023 06:17

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 2)

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
10 kwietnia 2023 17:45

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018 (cz. 1)

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
4 kwietnia 2023 09:01

Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
17 kwietnia 2013 11:28

Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
17 kwietnia 2013 11:31

Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
17 kwietnia 2013 11:35

Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
17 kwietnia 2013 11:37

Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
17 kwietnia 2013 11:39

Biblia Świadków Jehowy to Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, zwane Przekładem Nowego Świata. Wydano ją w całości po angielsku w roku 1961, a po polsku w roku 1997. Ta Biblia to przekład kontrowersyjny, o czym napomknęła nawet publikacja Świadków Jehowy: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26).
17 kwietnia 2013 11:41

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Trójcy Świętej. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
17 kwietnia 2013 12:07

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Trójcy Świętej. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
17 kwietnia 2013 12:10

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Osobowość Ducha Świętego w Biblii Świadków Jehowy???

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o osobowości Ducha Świętego. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
22 kwietnia 2013 19:29

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Biblia Świadków Jehowy i „słup sygnałowy”

Świadkowie Jehowy są prawdopodobnie jedynym wyznaniem religijnym, które wpierw uznawało krzyż na którym umarł Jezus, a później zamieniło go na pal. Jak do tego doszło? Nasz tekst stara się te kwestie przybliżyć.
7 listopada 2014 20:47

Jak powstawały przekłady Biblii na języki narodowe w Towarzystwie Strażnica? Czy oparto je na oryginalnych językach biblijnych, czy na angielskim "oryginale"? Na te pytania odpowiada nasz artykuł
23 maja 2014 13:24

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Specjaliści popierający Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy są dumni ze swego przekładu Biblii. W związku z tym przytaczają głosy pochwalne na temat tego Pisma Świętego wypowiadane przez niezależnych znawców. Czy ono rzeczywiście aż tak chwalą tę Biblię? Sami oceńmy.
16 września 2013 10:39

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Jezus „człowiek” w Przekładzie Nowego Świata

Świadkowie Jehowy tak nie lubią Bóstwa Jezusa, że gdzie się tylko da powstawiali w swoim przekładzie Biblii słowo "człowiek" (choć nie ma w tych miejscach tego terminu w oryginale greckim), tam gdzie jest mowa o Chrystusie. Dziwne to, bo Towarzystwo Strażnica nie uznaje tego, że Jezus nadal jest dziś człowiekiem według tekstu 1Tm 2:5, a także Bogiem według słów Tomasza z J 20:28.
15 września 2013 14:35

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

Świadkowie Jehowy, obok ateistów, należą do najbardziej zagorzałych przeciwników krzyża. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sami uznawali do roku 1936 krzyż. Mało tego, aż do roku 1950 używali słowo 'ukrzyżowany", pomimo, że chodziło im o przybicie Jezusa do pala! Czy w Biblii Świadków Jehowy są ślady krzyża? Sami oceńmy.
14 września 2013 10:31

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

Świadkowie Jehowy, obok ateistów, należą do najbardziej zagorzałych przeciwników krzyża. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sami uznawali do roku 1936 krzyż. Mało tego, aż do roku 1950 używali słowo 'ukrzyżowany", pomimo, że chodziło im o przybicie Jezusa do pala! Czy w Biblii Świadków Jehowy są ślady krzyża? Sami oceńmy.
13 września 2013 11:17

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Bóstwo Chrystusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Bóstwie Chrystusa. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
22 kwietnia 2013 19:31

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Bóstwo Chrystusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera naukę o Bóstwie Chrystusa. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
22 kwietnia 2013 19:34

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o oddawaniu czci Jezusowi i modlitwy do Niego. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
22 kwietnia 2013 19:39

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o oddawaniu czci Jezusowi i modlitwy do Niego. Trzeba ją tylko czytać bez komentarza narzuconego przez Towarzystwo Strażnica.
22 kwietnia 2013 19:41

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1)

Biblia Świadków Jehowy ma wiele wspólnych cech z przekładem Nowego Testamentu dokonanym przez spirytystę J. Grebera. Greber był też wielokrotnie przywoływany przez Świadków Jehowy dla poparcia ich tłumaczeń tekstów biblijnych. Niewiele osób o tym wie.
22 kwietnia 2013 19:45

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

Biblia Świadków Jehowy ma wiele wspólnych cech z przekładem Nowego Testamentu dokonanym przez spirytystę J. Grebera. Greber był też wielokrotnie przywoływany przez Świadków Jehowy dla poparcia ich tłumaczeń tekstów biblijnych. Niewiele osób o tym wie.
22 kwietnia 2013 19:47

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 1)

Towarzystwo Strażnica informuje w swych Bibliach, że dodane słowa do tekstu Pisma Świętego umieszcza w nawiasach kwadratowych []. Jednak nie zawsze tak jest. Cele doktrynalne nakazują tej organizacji łamać swoje zasady.
23 kwietnia 2013 19:56

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

Towarzystwo Strażnica informuje w swych Bibliach, że dodane słowa do tekstu Pisma Świętego umieszcza w nawiasach kwadratowych []. Jednak nie zawsze tak jest. Cele doktrynalne nakazują tej organizacji łamać swoje zasady.
23 kwietnia 2013 19:57

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)

Wielu osobom wydaje się, że z Biblii Świadków Jehowy wynika, że Jezus miał powrócić niewidzialnie. Jednak tak nie jest. Pismo Święte Świadków Jehowy zawiera wiele różnych słów, które wskazują na widzialne przybycie Pana.
24 kwietnia 2013 20:18

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)

Wielu osobom wydaje się, że z Biblii Świadków Jehowy wynika, że Jezus miał powrócić niewidzialnie. Jednak tak nie jest. Pismo Święte Świadków Jehowy zawiera wiele różnych słów, które wskazują na widzialne przybycie Pana.
24 kwietnia 2013 20:20

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Dusza nieśmiertelna w Biblii Świadków Jehowy???

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o duszy nieśmiertelnej. Trzeba ją tylko czytać bez komentarzy Towarzystwa Strażnica.
26 kwietnia 2013 20:23

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Piekło w Biblii Świadków Jehowy???

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o piekle. Trzeba ją tylko czytać bez komentarzy Towarzystwa Strażnica.
27 kwietnia 2013 14:34

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Czyściec w Biblii Świadków Jehowy???

Świadkowie Jehowy zaprzeczają istnieniu czyśćca. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że nauka o nim zawarta jest też w ich Biblii. Trzeba ją czytać tylko bez komentarzy Towarzystwa Strażnica. Wtedy wszystko staje się jasne.
28 kwietnia 2013 12:41

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – inne niekonsekwencje Towarzystwa Strażnica

Towarzystwo Strażnica jest niekonsekwentne co do opinii o swej Biblii. Czasem pisze o "dosłowności" tego przekładu, a innym razem podaje, że musiało odstąpić od dosłowności. Te i inne niekonsekwencje omawiamy w tym artykule.
29 kwietnia 2013 11:04

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Prymat Piotra w Biblii Świadków Jehowy???

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Biblia Świadków Jehowy zawiera teksty o prymacie Piotra Apostoła. Trzeba je jednak czytać bez komentarzy Towarzystwa Strażnica by go dostrzec.
30 kwietnia 2013 09:26

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz. 1)

Towarzystwo Strażnica dużo pisze o zaletach swej Biblii. Nigdy zaś nie wspomina o jej wadach. Czyżby ona nie miała takowych? Jeśli nie, to dlaczego organizacja ta kilka razy poprawiała ten przekład, nie podając nawet, co zmieniła w nim?
1 maja 2013 12:45

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz. 2)

Towarzystwo Strażnica dużo pisze o zaletach swej Biblii. Nigdy zaś nie wspomina o jej wadach. Czyżby ona nie miała takowych? Jeśli nie, to dlaczego organizacja ta kilka razy poprawiała ten przekład, nie podając nawet, co zmieniła w nim?
2 maja 2013 11:16

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz. 3)

Towarzystwo Strażnica dużo pisze o zaletach swej Biblii. Nigdy zaś nie wspomina o jej wadach. Czyżby ona nie miała takowych? Jeśli nie, to dlaczego organizacja ta kilka razy poprawiała ten przekład, nie podając nawet, co zmieniła w nim?
2 maja 2013 19:41

Nauki własne Świadków Jehowy

Dzisiaj Towarzystwo Strażnica z całą mocą zwalcza to, że bracia Jezusa, to Jego kuzyni. Kiedyś natomiast organizacja ta twierdziła, że "szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa".
2013-05-05
Boże Narodzenie, to święto, które najbardziej jest zwalczane przez Świadków Jehowy. Nie wiadomo dlaczego. Czyżby dlatego, że "wcześniej świętowali je na całej ziemi, a w bruklińskim Biurze Głównym czynili to bardzo uroczyście"?
2013-05-07
Głosiciele Towarzystwa Strażnica dziś odrzucają służbę wojskową. Nie każdy jednak wie, że wielu z nich brało udział w I wojnie światowej, a i niektórzy w działaniach II wojny światowej. Do roku 1952 nie istniała bowiem u Świadków Jehowy sankcja wykluczania ze zboru. Dziś np. w Polsce nie powołuje się Świadków Jehowy do wojska, więc problem ten u nas zniknął. Mają oni status duchownych.
2013-05-08
Dziś Świadkowie Jehowy z całą mocą zwalczają niedzielę, twierdząc, że składamy hołd tego dnia "bogu" Słońcu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Towarzystwo Strażnica przez wiele lat uważało niedzielę za dzień "święty". Która więc ich nauka była apostolska? Dzisiejsza, wczorajsza, czy ta, która dopiero pojawi się w przyszłości?
2013-05-10
Towarzystwo Strażnica wydało dotychczas dwa leksykony biblijne. Jeden (tylko w kilku językach; brak polskiego wydania) w roku 1971, a drugi w roku 1988 (po polsku w roku 2006). Tak jak zmieniały się w tym czasie nauki Świadków Jehowy, tak podlegały zmianie treści tych leksykonów, szczególnie w hasłach o charakterze doktrynalnym.
2013-05-11
Proroctwo o 2300 wieczorach i rankach zawsze intrygowało adwentystów i Świadków Jehowy. W artykule naszym przedstawiamy zmienność ich poglądów dotyczącą tego tekstu.
2015-08-13
Adwentyści i Świadkowie Jehowy lubują się przede wszystkim w zmieniającym się interpretowaniu Księgi Apokalipsy św. Jana. Nasz artykuł przekrojowo pokazuje zmiany w nauce jednej i drugiej grupy religijnej.
2018-05-02

Biblia Świadków Jehowy

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-04-04
Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-04-10
Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-04-19
Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-04-25
Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-05-02
Niedawno opublikowaliśmy składający się z pięciu części artykuł pt. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018. W roku 2023 Świadkowie Jehowy wydali następną poprawioną wersję tego przekładu. W naszym obecnym tekście pokazujemy kolejne 'korekty' z tej Biblii oraz kilka dodatkowych kwestii, które nie zostały przedstawione w poprzednim artykule.
2023-06-27
W części drugiej naszego artykułu ukazujemy szczegółowo miejsca, w których Świadkowie Jehowy mogą jeszcze zamieścić termin Jehowa lub wstawić go za inne słowo (Bóg, Pan). Pokazujemy też kilka ich niekonsekwencji dotyczących dostawiania słowa Jehowa.
2024-01-01

W obronie wiary

Najnowsza wersja książki na maj 2019 roku. Przedmowa z roku 1996 gdańskiego biskupa Z. Pawłowicza oraz biblisty ks. A. Kowalczyka. Przedmowy z roku 2015 z wersji papierowej ks. prof. J. Perszona i I. Kamińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2004-09-10
Wstęp z książki. Wersja na maj 2019 roku.
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10